Monthly Archives: Φεβρουαρίου 2018

Trilatteral Commision…ακόμα μια θεωρία συνωμοσίας; Ροκεφελερ Ροτσιλτ όλοι οι προέδροι της Ευρωπ Κεντρικής Τράπεζας ceo Τραπεζών Μεγάλων Εταιρειών και ο…Βασιλείου της Κύπρου

Για να κρύψεις κάτι, απλά το κάνεις σε κοινή θέα…

και επίσης κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει, ε και τώρα που τα ξέρεις τι θα κάνεις για αυτό;

 

https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/1992/04/25/beware-the-trilateral-commission/59c48198-9479-4c80-a70a-a1518b5bcfff/?utm_term=.abe16ea1bb4e

 

till, plenty of ordinary, educated people have no idea what the Trilateral Commission is or what it does, even though its former members include George Bush and Jimmy Carter. There is a shroud of mystery around it.

The press secretary for Arkansas Gov. Bill Clinton’s presidential campaign didn’t even know that Clinton is on it! (Yes, Clinton is a Trilateralist too. Coincidence? Oh read on, my wide-eyed friend.)

Now the truth can be told about the 325 people on the Trilateral Commission, and the many previous members:

They do run the world!

 

The thing is, it has nothing to do with belonging to the Trilateral Commission. The TC is like a club for people who run the world anyway.

Like Paul Volcker, former head of the Federal Reserve System, who is the commission’s new North American chairman. And Akio Morita, chairman and chief executive officer of Sony, the Japanese chairman. And Count Otto Lambsdorff, leader of Germany’s Free Democratic Party, the European chairman.

Who else is on it? Well, as of last April, top executives of AT&T, ITT, Xerox, Mobil, Exxon, the Chase Manhattan Bank, First Chicago Corp., General Electric, TRW, Archer Daniels Midland, PepsiCo, RJR Nabisco and Goldman Sachs (not to mention Nissan, Toshiba and Fuji Bank). And such former foreign-policy ultracrats as Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Robert S. McNamara and George Shultz. And five U.S. senators, including John D. Rockefeller IV (of course). And House Speaker Tom Foley. And some professors.

 

There was Zbigniew Brzezinski, Carter’s national security adviser, the man considered the ideological godfather of Trilateralism. And also Walter Mondale, Cyrus Vance, Harold Brown, W. Michael Blumenthal, Andrew Young.

During the 1980 presidential campaign, Bush’s Trilateralist background is said to have disturbed Ronald Reagan’s supporters on the far right. On top of that, third-party candidate John B. Anderson was a Trilateralist too.

 

 

http://trilateral.org

1 rocke

 

 

2 memb

 

 

4 vasileiou

Advertisement

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Νομική Ανάλυση Η τουρκική κοινότητα ΔΕΝ έχει δικαιώματα επί του ορυκτού πλούτου της Κύπρου και τι δικαιώματα έχει γενικότερα – Ψήφισμα 186/64 ΟΗΕ, δίκαιο ανάγκης, Πρωτόκολλο 10 Συνθήκης Προσχώρησης στην ΕΕ, Απόφαση ΕΔΔΑ Αζίζ νς Κύπρου

 

186 64

 

 

Με αφορμή τις γεωτρήσεις στα τεμάχια που ανήκουν στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας είχαμε τις γνωστές δηλώσεις του Ερτογάν και των εδώ παρατρεχάμενων και υποτελών τους όπως του Μουσταφά Ακκιντζή του ότι ο ορυκτός πλούτος της ΑΟΖ και βασικά όλης της Κυπριακής Δημοκρατίας ανήκουν ΚΑΙ στους τουρκοκύπριους

http://www.philenews.com/eidiseis/politiki/article/492203/thelei-koini-epitropi-ga-to-fysiko-aerio-o-akintzi

Ο Τ/κ ηγέτης υποστήριξε ότι η δήλωση πως ο φυσικός πλούτος ανήκει στο κράτος και όλοι θα επωφεληθούν όταν έρθει η ώρα από αυτόν, Τ/κ, Αρμένιοι, Μαρωνίτες, Λατίνοι «πιστεύουν (οι Ε/κ) ότι μας ικανοποιεί. Στο κράτος στο οποίο αναφέρονται ήμασταν και εμείς συνέταιροι μέχρι το 1963».  Εάν, συνέχισε, εκείνο το κράτος παρέμενε, οι Τ/κ θα είχαν λόγο και τίποτα από αυτά δεν θα συνέβαινε. Αλλά σήμερα είναι μόνο ε/κ κράτος, πρόσθεσε.»

 

Το σημείο κλειδί είναι αυτό που υπογραμμίστηκε και θα εξηγηθεί αργότερα με νομικούς και μόνο όρους

 

Το Σύνταγμα της Κύπρου μπορείτε να το διαβάσετε εδώ

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/syntagma/full.html

http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/All/6A74CFDB511C3691C2256EBD004F3D57?OpenDocument

Τέθηκε σε ισχύ με την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας την 16ην Αυγούστου 1960 και προνοούσε εν ολλίγοις ότι όλες οι εξουσίες ασκούνται από την ελληνική και την τουρκική κοινότητα

Βάσει του Κυπριακού Συντάγματος στην κύπρο δεν υπάρχει λαός  ως ενιαίο σύνολο αλλά μόνο έλληνες και τούρκοι οι οποίοι ανήκουν αντίστοιχα στην ελληνική κοινότητα και στην τουρκική κοινότητα

Οι πολίτες οι οποίοι δεν έχουν τα χαρακτηριστικά του έλληνα ή του τούρκου δηλαδή οι αρμένιοι οι μαρωνίτες και οι λατίνοι υποχρεούνται να επιλέξουν εντός τριών μηνών από την έναρξη του συντάγματος σε ποια κοινότητα θα ανήκουν

επέλεξαν ως γνωστόν την ελληνική κοινότητα

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/syntagma/section-sc06360e8e-6c8d-d2da-1a95-96c68225b270.html

ΑΡΘΡΟΝ 2
Δια τους σκοπούς του παρόντος Συντάγματος:
1. Την ελληνικήν κοινότητα αποτελούσιν άπαντες οι πολίται της Δημοκρατίας, οίτινες είναι ελληνικής καταγωγής και έχουσιν ως μητρικήν γλώσσαν την ελληνικήν ή μετέχουσι των ελληνικών πολιτιστικών παραδόσεων ή ανήκουσιν εις την Ελληνικήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν.

2. Την τουρκικήν κοινότητα αποτελούσιν άπαντες οι πολίται της Δημοκρατίας, οίτινες είναι τουρκικής καταγωγής και έχουσιν ως μητρικήν γλώσσαν την τουρκικήν ή μετέχουσι των τουρκικών πολιτιστικών παραδόσεων ή είναι μωαμεθανοί.

3. Πολίται της Δημοκρατίας μη περιλαμβανόμενοι εις τας διατάξεις της πρώτης ή της δευτέρας παραγράφου του παρόντος άρθρου, επιλέγουσιν ατομικώς την ελληνικήν ή την τουρκικήν κοινότητα εντός προθεσμίας τριών μηνών από της ημερομηνίας της ενάρξεως της ισχύος του Συντάγματος. Εφ’ όσον όμως ανήκουσιν εις θρησκευτικήν ομάδα επιλέγουσι την ελληνική ή την τουρκικήν κοινότητα ομαδικώς και επί τη τοιαύτη επιλογή θεωρούνται μέλη της κοινότητος, ην επελέξαντο, τηρουμένου του κανόνος ότι πας πολίτης της Δημοκρατίας ανήκων εις τοιαύτην θρησκευτικήν ομάδα δικαιούται να μη συμμορφωθή προς την κατόπιν αποφάσεως της ομάδος επιλογήν αυτής, οπότε δι’ ενυπογράφου δηλώσεως αυτού υποβαλλομένης εντός μηνός από της ημερομηνίας της επιλογής της ομάδος αυτού εις τον αρμόδιον υπάλληλον της Δημοκρατίας, και εις τους Προέδρους της ελληνικής και της τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως, επιλέγει κοινότητα διάφορον της κοινότητος, ην επελέξατο η ομάς αυτού.»

 

Όλες οι εξουσίες του κράτους ασκούνται σε ποσοστά από άτομα που ανήκουν στην ελληνική κοινότητα και στην τουρκική κοινότητα

Έτσι σύμφωνα με το σύνταγμα έχουμε έλληνα πρόεδρο, τούρκο αντιπρόεδρο

35 έλληνες βουλευτές και 15 τούρκους βουλευτές κλπ

 

Χωρίς να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες ιστορικών γεγονότων τα οποία δεν έχουν σημασία για αυτή την ανάλυση απλά να αναφέρω ότι τον Δεκέμβρη του 1963 όλοι οι τουρκοι αξιωματούχοι πλέον δεν συμμετείχαν στα όργανα του κράτους και ως εκ τούτου πρακτικά το σύνταγμα της Κύπρου κατέστη ανεφάρμοστο αφού δεν συμμετείχαν σε αυτό μέλη της τουρκικής κοινότητας

Τέθηκε ως εκ τούτου ένα πρακτικό και ουσιώδες θέμα για το αν πλέον η Κυπριακή Δημοκρατία υπήρχε ως κράτος

Σε αυτό έδωσε απάντηση το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με το πλέον ιστορικό του ψήφισμα για την συνέχιση και την ύπαρξη του κυπριακού κράτους

το 186/1964

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/ED09CAAFF761B9B3C2257F9C0038842B/$file/UNSC%20RES%20(1964)%20186.pdf

και εδώ το 71 σελίδων report 10/9/1964 που δημιούργησε την ΟΥΝΦΙΚΥΠ

report unficyp 186 1964 10 Sept 1964

http://www.unficyp.org/media/SC%20Resolutions/1964_03-04_SCR186.pdf

«Resolution 186 (1964)
Adopted by the Security Council on 4 March 1964

The Security Council,

Noting that the present situation with regard to Cyprus is likely to threaten
international peace and security and may further deteriorate unless additional
measures are promptly taken to maintain peace and to seek out a durable solution,

Considering the positions taken by the parties in relation to the Treaties signed at
Nicosia on 16 August 1960,

Having in mind the relevant provisions of the Charter of the United Nations and its
Article 2, paragraph 4, which reads: «All Members shall refrain in their international
relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political
independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of
the United Nations»,

1. Calls upon all Member States, in conformity with their obligations under the
Charter of the United Nations, to refrain from any action or threat of action to worsen
the situation in the sovereign Republic of Cyprus, or to endanger international peace;

2. Asks the Government of Cyprus, which has the responsibility for the maintenance
and restoration of law and order, to take all additional measures necessary to stop
violence and bloodshed in Cyprus;

3. Calls upon the communities in Cyprus and their leaders to act with the utmost
restraint;

4. Recommends the creation, with the consent of the Government of Cyprus, of a
United Nations Peace-Keeping Force in Cyprus. The composition and size of the
Force shall be established by the Secretary-General, in consultation with the
Governments of Cyprus, Greece, Turkey and the United Kingdom. The commander of
the Force shall be appointed by the Secretary-General and report to him. The
Secretary-General, who shall keep the Governments providing the Force fully
informed, shall report periodically to the Security Council on its operation;

5. Recommends that the function of the Force should be in the interest of preserving
international peace and security, to use its best efforts to prevent a recurrence of
fighting and, as necessary, to contribute to the maintenance and restoration of law and
order and a return to normal conditions;

6. Recommends that the stationing of the Force shall be for a period of three months,
all costs pertaining to it being met, in a manner to be agreed upon by them, by the
Governments providing the contingents and by the Government of Cyprus. The
Secretary-General may also accept voluntary contributions for the purpose;

7. Recommends further that the Secretary-General designate, in agreement with the
Government of Cyprus and the Governments of Greece, Turkey and United Kingdom
a mediator who shall use his best endeavours with the representatives of the
communities and also with the aforesaid four Governments, for the purpose of
promoting a peaceful solution and an agreed settlement of the problem confronting
Cyprus, in accordance with the Charter of the United Nations, having in mind the
well-being of the people as a whole and the preservation of international peace and
security. The mediator shall report periodically to the Secretary-General on his
efforts;

8. Requests the Secretary-General to provide, from funds of the United Nations, as
appropriate, for the remuneration and expenses of the mediator and his staff.
Adopted unanimously at the 1102nd meeting.»

 

Με υπογραμμισμένο μαύρο χρώμα τονίστηκαν τα πιο σημαντικά σημεία που αφορούν το κατά πόσο όντως ο ορυκτός πλούτος ανήκουν και στην τουρκική κοινότητα ως ξεχωριστή οντότητα και ότι θα πρέπει για παράδειγμα να ληφθεί υπόψιν και η δική τους συγκατάθεση

Τα σημεία κλειδιά του ψηφίσματος που αντιγράφεται αυτούσιο πιο πάνω είναι τα εξής:

«Considering the positions taken by the parties in relation to the Treaties signed at
Nicosia on 16 August 1960

2. Asks the Government of Cyprus, which has the responsibility for the maintenance
and restoration of law and order, to take all additional measures necessary to stop
violence and bloodshed in Cyprus;

3. Calls upon the communities in Cyprus and their leaders to act with the utmost
restraint;

4. Recommends the creation, with the consent of the Government of Cyprus, of a
United Nations Peace-Keeping Force in Cyprus.»

Το ψήφισμα αναφέρεται στις συνθήκες που δημιούργησαν το κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας την 16ην Αυγούστου 1960

Το πιο σημαντικό είναι το σημείο της παραγράφου 2 που ουσιαστικά ξεκαθαρίζει με τον πιο απλό και κατανοητό τρόπο ότι μόνο η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για την διατήρηση και την εξασφάλιση του νόμου και της τάξης στην Κύπρο

Το σημείο της παραγράφου 3 ξεκαθαρίζει ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν ταυτίζεται με τις «κοινότητες» της Κύπρου και αυτές ξεκάθαρα  δεν αποτελούν συστατικά του μέρη

Με αυτό το καθοριστικότατο και ζωτικό ψήφισμα του ο ΟΗΕ αναγνώρισε την Κυπριακή Δημοκρατία ως το μόνο κράτος που λειτουργεί στην Κύπρο έστω και αν σε αυτό δεν συμμετέχουν μέλη της τουρκικής κοινότητας

Άρα την ύπαρξη του κυπριακού κράτους η Κυπριακή Δημοκρατία την οφείλει σε αυτό το ψήφισμα και στον ΟΗΕ

αυτό κρατήστε για αργότερα

Στις 8 οκτωβρίου 1964 το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου έδωσε μια από τις πλέον ιστορικές του αποφάσεις που καθιέρωσαν το λεγόμενο δίκαιο της ανάγκης

είναι  η υπόθεση

   Ibrahim Mustafa and others v The Attorney-General of the Republic (1964) 1 CLR 195

http://www.cylaw.org/clr/1964/1964_1_195.pdf

πρωτοφανές στα παγκόσμια χρονικά και μάλιστα χρησιμοποιήθηκε και μέσω του λεγόμενου κοινοδικαίου/commonlaw και στον Καναδά που προέκυψε θέμα με τους γαλλόφωνους κλπ

διαβάζουμε στην αγγλική απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της Κύπρου

(σημείωση: μέχρι το 1989 η γλώσσα που χρησιμοποιήτο στις δικαστικές διαδικασίες ήταν η αγγλική)

«The existence of a State cannot be deemed to be dependant on the fate or operation of its constitution; otherwise, everytime that any constitution were upset in a country then such State would have ceased to exist, and this is not so. The existence of a State is a matter governed by accepted criteria of international law and inparticular it is related to the application of the principle of recognition by other States.»………….

«Organs of Government set up under a constitution are vested expressly with the competence granted to them by such constitution, but they have always an implied duty to govern too. It would be absurd to accept that if, for one reason or other, an emergency arises, which cannot be met within the express letter of the constitution, then such organs need not take the necessary measures in the matter, and that they would be entitled to abdicate their responsibilities…»

εν ολίγοις το Ανώτατο Δικαστήριο σε αυτή την πολύ σημαντική του απόφαση αποφάνθηκε ότι κανένα κράτος δεν θα παύσει να υπάρχει λόγω του συντάγματος του

και έτσι δημιουργήθηκε το δίκαιο της ανάγκης το οποίο και υπάρχει μέχρι σήμερα

και όπως είπαμε και πριν η συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας θεμελιώθηκε από το ψήφισμα του συμβουλίου ασφαλείας 186/1964

Το κυπριακό κράτος συνέχισε να λειτουργεί και  να συμμετέχει σε όλους τους διεθνής οργανισμούς ΟΗΕ Κοινοπολιτεία κλπ και είναι με αυτό το σύνταγμα που εντάχθηκε στην ΕΕ την 1ην Μαίου 2004

 

Στην πολύ σημαντική  απόφαση της ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στο νομικό ερώτημα 282 ημερομηνίας 16 δεκεμβρίου 1992

http://www.cylaw.org/clr/1992/1992_1_1338.pdf

το Ανώτατο Δικαστήριο ισοψήφησε σε σχέση με το κατά πόσο μπορεί να γίνει τροποποίηση του Συντάγματος σύμφωνα με το δίκαιο της ανάγκης χωρίς δηλαδή την συμμετοχή των μελών της τουρκικής κοινότητας

5 δικαστές είπαν πως ναι και 5 πως όχι και ότι εφόσον ισχύουν οι εξαιρετικές συνθήκες που δημιούργησαν το δίκαιο της ανάγκης δεν μπορεί να τροποποιείται το σύνταγμα

διαβάζουμε στην περίληψη της απόφασης:

«Το Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας, μετά από αίτημα των Καθ’ων η αίτηση σε δύο αιτήσεις διαζυγίου, παρέπεμψε στο Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 144.1 του Συντάγματος, ζήτημα ισχυριζόμενης αντισυνταγματικότητας του περί της Πρώτης Τροποποιήσεως του Συντάγματος Νόμου, 1989 (Ν. 95/89) και του περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμου, 1990 (Ν. 23/90). Όπως αναφέρθηκε, το ζήτημα αφορούσε τα άρθρα 111 και 182 του Συντάγματος.

Η ισχυριζόμενη αντισυνταγματικότητα βασίσθηκε αποκλειστικά στο κοινά παραδεκτό γεγονός ότι ο Ν. 95/89 είχε ψηφισθεί με πλειοψηφία δύο τρίτων μόνο των Ελληνοκυπρίων Βουλευτών μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων και όχι και των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι, από το 1963, θεληματικά δεν συμμετέχουν στην Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας.τελικά σύμφωνα με το τεκμήριο της συνταγματικότητας «

 

και στην απόφαση

«Α. ΛΟΪΖΟΥ, Π., ανάγνωσε την απόφαση του Δικαστηρίου.

Οι Δικαστές Στυλιανίδης, Κούρρης, Παπαδόπουλος, Πογιατζής και Χρυσοστομής

κρίνουν ότι ο περί της Πρώτης Τροποποιήσεως του Συντάγματος Νόμος του 1989 (Νόμος αρ. 95 του 1989), και ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμος του 1990, (Νόμος αρ. 23 του 1990), είναι συνταγματικοί για τους λόγους που εκτίθενται στην απόφαση του Δικαστή Στυλιανίδη.

 

Ο Πρόεδρος Α.Ν. Λοΐζου, και οι Δικαστές Πικής, Νικήτας, Αρτέμης και Κωνσταντινίδης

κρίνουν ότι οι πιο πάνω υπό κρίση Νόμοι είναι αντισυνταγματικοί για τους λόγους που εκτίθενται στις αποφάσεις των Δικαστών Πική και Νικήτα.

Ενόψει της ισοψηφίας αυτής, η απάντηση στο Νομικό Ερώτημα που παραπέμφθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο από το Οικογενειακό Δικαστήριο είναι ότι οι υπό εξέταση πιο πάνω Νόμοι είναι συνταγματικοί διότι δεν ανατράπηκε το τεκμήριο της συνταγματικότητας.»

 

 

Κάτι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά τα δικαιώματα αυτών που ανήκουν στην τουρκική κοινότητα αλλά θέλουν να είναι νόμιμοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση του γνωστού δημοσιογράφου Ιμπραχίμ Αζίζ εναντίον Κυπριακής Δημοκρατίας Aziz v. Cyprus (application no. 69949/01).

Εδώ το λινκ της απόφασης

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61834

3. The applicant complained under Article 3 of Protocol No. 1, taken alone or in conjunction with Article 14 of the Convention, that he was prevented from exercising his voting rights on the grounds of national origin and/or association with a national minority.

Ο Προσφεύγων παραπονέθηκε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου Νο 1, μόνο του ή σε συνδυασμό με το άρθρο 14 της Σύμβασης, εμποδίστηκε από του να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στην βάση της εθνικής του καταγωγής και/ή σε σχέση με μια εθνική μειονότητα

 

Εδώ η επίσημη ανακοίνωση που δόθηκε στον τύπο από το ίδιο το ΕΔΔΑ

http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-1030775-1066228

Article 3 of Protocol No. 1

The Court recalled that Article 63 of the Cypriot Constitution, which entered into force in August 1960, provided for separate electoral lists for the Greek-Cypriot and Turkish-Cypriot communities. Nonetheless, the participation of Turkish-Cypriot members of parliament was suspended from 1963, from which time the relevant articles of the Constitution providing for the parliamentary representation of the Turkish-Cypriot community and the quotas to be adhered to by the two communities became impossible to implement in practice.

The Court noted that States which had ratified the European Convention on Human Rights enjoyed considerable latitude in establishing rules within their constitutional order governing parliamentary elections and the composition of their parliaments; the relevant criteria might vary according to the historical and political factors peculiar to each State. However, those rules should not be such as to exclude certain people or groups of people from participating in the political life of the country and, in particular, in the choice of the legislature, a right guaranteed by both the European Convention on Human Rights and the Constitutions of all Contracting States.

The Court noted that the situation in Cyprus deteriorated following the occupation of northern Cyprus by Turkish troops and had continued to do so for the last 30 years. It further observed that, despite the fact that the relevant constitutional provisions had been rendered ineffective, there was a notable lack of legislation to resolve the resulting problems. Consequently, the applicant, as a member of the Turkish‑Cypriot community living in the Government-controlled area of Cyprus, was completely deprived of any opportunity to express his opinion in the choice of the members of the house of representatives of the country of which he was a national and where he had always lived.

Considering that the very essence of the applicant’s right to vote, as guaranteed by Article 3 of Protocol No. 1, had been denied, the Court held, unanimously, that there had been a violation of Article 3 of Protocol No. 1.

Article 14

The Court noted that the applicant was a Cypriot national, resident in the Government-controlled area of Cyprus. It observed that the difference in treatment of which the applicant complained resulted from the fact that he was a Turkish Cypriot; it emanated from the constitutional provisions regulating the voting rights of members of the Greek-Cypriot and Turkish-Cypriot communities that had become impossible to implement in practice.

The Court considered that this difference could not be justified on reasonable and objective grounds, particularly in the light of the fact that Turkish Cypriots in the applicant’s situation were prevented from voting at any parliamentary election.

The Court therefore concluded that there was a clear inequality of treatment in the enjoyment of the right in question, which had to be considered a fundamental aspect of the case. There had accordingly been a violation of Article 14 in conjunction with Article 3 of Protocol No. 1.»

 

Αυτή η τεράστιας σημασίας υπόθεση ξεκαθάρισε ότι κάθε πολίτης που ανήκει στην τουρκική κοινότητα μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του ως άτομο όμως και όχι ως μέλος της τουρκικής κοινότητας και αυτά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του είναι υποχρεωμένη να του τα αποδώσει η Κυπριακή Κυβέρνηση όπως αυτή καθορίστηκε από το ψήφισμα 186/1964 και όπως ήδη αναλύθηκε δεν αποτελείται από τις κοινότητες της Κύπρου και δεν είναι συστατικά της στοιχεία

 

Ένα καταλυτικό στοιχείο επίσης σε σχέση με το σε ποιες περιοχές έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω της Κυπριακής Κυβέρνησης είναι το Πρωτόκολλο 10 που περιλαμβάνεται στην Συνθήκη Προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαική Ένωση

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL-EN/TXT/?uri=CELEX%3A12003T%2FPRO%2F10

 

Αρθρο 1
1. Η εφαρμογή του κεκτημένου αναστέλλεται στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.
2. Το Συμβούλιο, ενεργώντας ομόφωνα βάσει πρότασης της Επιτροπής, αποφασίζει την άρση της αναστολής που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Αρθρο 2

1. Το Συμβούλιο, ενεργώντας ομόφωνα βάσει πρότασης της Επιτροπής, ορίζει τους όρους υπό τους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του δικαίου της ΕΕ στη γραμμή μεταξύ των περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 1 και των περιοχών στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.

2. Το εδαφικό όριο μεταξύ της Περιοχής της Ανατολικής Κυρίαρχης Βάσης και των περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 1 θεωρείται τμήμα των εξωτερικών συνόρων των Περιοχών των Κυρίαρχων Βάσεων για τους σκοπούς του Μέρους IV του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου σχετικά με τις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας στην Κύπρο, όσο διαρκεί η αναστολή της εφαρμογής του κεκτημένου σύμφωνα με το άρθρο 1.
Αρθρο 3A
1. Τίποτε στο παρόν Πρωτόκολλο δεν αποκλείει τη λήψη μέτρων για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 1

2. Τα μέτρα αυτά δεν επηρεάζουν την εφαρμογή του κεκτημένου, βάσει των όρων που έχουν τεθεί στη Συνθήκη Προσχώρησης, σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην περίπτωση που επιτευχθεί διευθέτηση, το Συμβούλιο, ενεργώντας ομόφωνα βάσει πρότασης της Επιτροπής, αποφασίζει την αναπροσαρμογή των όρων προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την τουρκοκυπριακή κοινότητα.»

 

Εν ολίγοις και καταλήγοντας σε σχέση με τις δηλώσεις των τούρκων γενικότερα ότι δήθεν ο ορυκτός πλούτος ανήκει και στην τουρκική κοινότητα, η απάντηση είναι ότι αυτό είναι λάθος και δεν ισχύει, ο ορυκτός πλούτος καθώς επίσης και όλα όσα ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία επί όλης της Κύπρου εφόσον αυτή μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο σύμφωνα και με το Πρωτόκολλο 10 της Συνθήκης Προσχώρησης στην ΕΕ, υπεύθυνη για την διαχείριση τους είναι η Κυπριακή Κυβέρνηση και μόνο

Το τελευταίο μάλιστα εδάφιο του Πρωτοκόλλου 10 είναι ξεκάθαρο, ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα ως οντότητα δεν μπορεί να λειτουργήσει στα πλαίσια της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Κυβέρνησης σε πολιτικό αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο

Αυτό θα γίνει μόνο μετά την διευθέτηση του κυπριακού

 

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Συνέντευξη του Εκτελεστικού Μέλους του Συμβουλίου Επικοινωνίας της Ένωσης Κοινοτήτων Κουρδιστάν Ριζά Αλτουν – Δεν υπάρχουν φίλοι εχθροί παρά μόνο συμφέροντα αυτοκρατοριών (ΗΠΑ Ρωσίας σήμερα) και ακόλουθων συμμάχων τους…….Μόνη αληθινή δύναμη, η βία των όπλων…δυστυχώς… Εμείς ας παίρνουμε μαθήματα

Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε πως λειτουργεί ο κόσμος στον οποίο ζούμε

Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε αυτό το κλισέ που επαναλαμβάνεται συνεχώς ότι, ναι δεν υπάρχουν φίλοι και εχθροί παρά μόνο τα συμφέροντα των εκάστοτε αυτοκρατοριών και των ακόλουθων τους και συμμάχων τους είναι αλήθεια ως το μεδούλι

Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι για να αντέξεις την ανυπόφορη πίεση που θα σου ασκήσουν οι αυτοκρατορίες (ΗΠΑ Ρωσία σήμερα) θα πρέπει να έχεις την στρατιωτική δύναμη πρώτα και κύρια, την δύναμη και την θέληση και τα εφόδια να αντέξεις αυτή την πίεση

Στην Συρία υπάρχει άτυπη λυκοσυμφωνία μεταξύ Ρωσίας ΗΠΑ Τουρκίας και επίσης συμφωνίες όλων με όλους αναλόγως των επιδιώξεων

Διαβάστε την συνέντευξη του Ριζά Αλτούν ανοίγοντας το λινκ

Εγώ έβαλα αυτά που θεωρώ τα πιο σημαντικά αποσπάσματα με την μετάφραση τους στα ελληνικά

Δεν είναι τυχαίο η ρήση των Κούρδων, ότι μόνοι τους σύμμαχοι είναι τα βουνά τους

Συνέντευξη του Εκτελεστικού Μέλους του Συμβουλίου Επικοινωνίας της Ένωσης Κοινοτήτων Κουρδιστάν Ριζά Αλτουν που δόθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2018, σε σχέση με την εισβολή του τουρκικού στρατού στο Αφρίν κατά των κούρδων

Πιστεύω ότι υπήρξε συναίνεση μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ όσον αφορά την σημερινή επαφή μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας και την Τουρκική επέμβαση στο Αφρίν

I think there is a consent between Russia and the USA concerning Russia’s current contact with Turkey and Turkey’s intervention in Afrin.

Ενώ οι ΗΠΑ συνεργάζονταν με το YPG (κουρδικό ένοπλο τμήμα στην Ροζάβα) προσπάθησαν ταυτόχρονα να αποκτήσουν επιρροή πάνω τους. Οι ΗΠΑ εξαπολύει απειλές και εκβιασμούς που στόχο έχουν να διαστρεβλώσουν την γραμμή του YPG σε ένα έθνος κράτος με μια εθνικιστική γραμμή

While the USA communicates with the YPG, they try to gain influence over them. The USA carries out intense threats and blackmailing aiming at distorting the line of the YPG into a comparator, nation-state and nationalist line.

Ακριβώς όπως κάνει η Ρωσία. Κάνουν αυτό με το να αμφισβητούν τις σχέσεις του με το PKK, με το να τους ζητούν να έχουν περισσότερη επαφή με την Τουρκία κλπ, προσπαθούν να εκτρέψουν το κίνημα από την δική του γραμμή. Αυτή είναι η προσέγγιση και τον δύο δυνάμεων (Ρωσίας ΗΠΑ) επί της οποίας στηρίζουν τις πολιτικές τους

Just as Russia does it. They do this more by questioning YPG’s relations with the PKK, by asking them to get in more in touch with Turkey, and so on; they try to divert the movement from its own line. This is the approach of both powers on which they base their policies.

Για παράδειγμα, μια λέξη πολλές φορές χρησιμοποιείται στα μμε. Λέγεται ότι οι κούρδοι προδόθηκαν ξανά. ότι οι ΗΠΑ έχουν προδώσει τους κούρδους ξανά, ότι οι Ρώσοι πούλησαν τους κούρδους. Αυτοί που χρησιμοποιούν τέτοιες εκφράσεις και δηλώνουν κάτι τέτοιο δεν αντιλαμβάνονται στην πραγματικότητα σε τι κόσμο ζούμε, δεν αντιλαμβάνονται τον ρόλο που παίζουν οι πολιτικοί του κόσμου στην Μέση Ανατολή, δεν έχουν καμιά πληροφόρηση για το ποιοί είναι οι πολιτικοί παίκτες στην Μέση Ανατολή ή απλά έχουν μια αφελή προσέγγιση επί τους θέματος.

Αυτή δεν είναι η ορθή προσέγγιση

For example, a word often used in the media as a bona fide approach. It is said that ‘Kurds are again betrayed, the USA has betrayed Kurds again, and Russia has sold Kurds out.’ Those who use such statements and expressions either do not really know what kind of world we are living in, they do not know what kind of politics this world plays in the Middle East, they have no information about who the political actors in the Middle East are, or they just have a very well-intentioned and naive approach. This is not the right approach.

Αν αναλογιστούμε την ιδεολογική δομή των ΗΠΑ, την πολιτική της δομή, τους στρατηγικούς της στόχους που έρχονται σε αντίθεση με την στρατηγική του YPG, τους ιδεολογικούς του στόχους, ξεκάθαρα δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο συνεργασίας ενός κοινού μέλλοντος εδώ

If we consider the USA’s ideological structure, political structure, strategic objectives by contrast with the YPG’s strategic, ideological goals, there is obviously no concept to create a future together here

Αν ήταν τόσο εύκολο για την Αμερική να αποκτήσουν επιρροή επί του YPG οι ΗΠΑ δεν θα είχαν συμφωνήσει με την Ρωσία και δεν θα είχαν προσκαλέσει την Τουρκία στην Συρία και πάλι.

Οι ΗΠΑ δεν είχαν ενδυναμώσει την Τουρκία παρόλες τις προσβολές. Ποιος είναι ο λόγος για να το κάνουν αυτό; Οι ΗΠΑ σκοπεύουν να να ασκήσουν τεράστια πίεση στους Κούρδους, να τους περιορίσουν, να τους «μαντρώσουν» και να τους κάνουν ακριβώς όπως (οι ΗΠΑ) επιθυμούν

if it would have been so easy for America to gain influence [over the YPG] the USA would not have agreed with Russia and would not have invited Turkey back to Syria again. The USA would not have enforced Turkey despite all insults. What is the reason for doing this? The USA intend to put a great deal of pressure on the Kurds, to limit them, to cage them, and to market them as they desire.

Αυτός είναι ένας αντι ιμπεριαλιστικός αγώνας. Είναι αδύνατο για μια δύναμη που ηγείται ενός αντι ιμπεριαλιστικού αγώνα να πει ότι προδόθηκε δήθεν από έναν ιμπεριαλιστή

This is an anti-imperialist struggle. It is impossible for a power that leads an anti-imperialist fight to say that it would have been betrayed by an imperialist.

 

https://icafrinresist.wordpress.com/2018/02/21/our-strategic-allies-are-the-global-democratic-forces-kck-executive-committee-member-riza-altun-about-the-lines-of-conflicts-and-alliances-emerging-from-the-attacks-on-afrin/

 

ARTICLE & STATEMENT
“Our Strategic Allies are the Global Democratic Forces” KCK Executive Committee Member Riza Altun about the Lines of Conflicts and Alliances Emerging from the Attacks on Afrin
21 febrero, 2018
icafrin
Evaluating the invasion attempt on the Kurdish region Afrin in North Syria, KCK (Kurdistan Communities Union) Executive Committee member Riza Altun remarked that they continue their struggle within their own lines without depending on any other forces. He stated that their main allies are democratic forces around the world.

>On 27 January 2018, Riza Altun made assessments to Firat News Agency ANF about the Turkish state’s invasion attempt on Afrin. He analyses the interests and attitudes of the hegemonic powers actors like Russia and the USA in Syria, as well as the stance of the Kurdish Freedom Movement:

“The situation of Syria should be understood very well, especially concerning the administration in Damascus. For 5-6 years Syria has been is in an intense and serious war. As the Syrian administration became unable to stand on its own feet, this situation changed with the presence of Iran, Iranian-backed Hezbollah, and especially Russia. The current regime is nevertheless sustained by those main powers. Among them, Russia plays a significant role as an international power. It is Russia’s strategy to sustain the regime in Damascus, avoid its fall and even to keep it as a power option for the future. Therefore, the Syrian regime does not have the capability of acting independently by itself.

This could be questioned: It is still unclear what Syria’s real approach is to the existing alliance between Turkey and Russia. This is a matter of debate. However, this is certain: Russia did not develop this alliance without the knowledge of the Syrian regime.

 

The Actual Matter is Russia’s Hegemony in Syria

Russia’s policy on Syria is to maintain the Assad regime, in other words protecting the nation-state system in Syria, and in this context, maintain its long-standing strategic bases within Syria. Hereby they want to become a hegemonic power that designs policy in the Middle East. Therefore it is important to Russia to maintain the regime in Syria, but this approach actually transcends Assad. The necessary matter is the domination and hegemony of Russia itself in Syria. It acts with this perspective. Then it becomes a force in Syria and turns this into hegemonic power in the Middle East. Russia’s political approach towards Syria is pragmatic. It plays on regional rivalry, and finds opportunities to play with international contradictions. Russia has been following such a policy since its presence in Syria.

Russia Wants to Integrate the Kurds in the Syrian Regime

Looking at the issue of relations with the Kurds and especially with the YPG (People’s Defence Units): Since Russia has come in, it has been trying to integrate the Kurds, the Kurdish Freedom Movement, and the whole struggle developed by the Kurds in Syria, into the predetermined order; a policy like sacrificing them to the system. But the YPG’s principled attitude and libertarian approach has been so clear that no results could be obtained in this regard. However, after the elimination of ISIS, Russia gained a new position; both in the heat of international contradictions and in the developments in Syria into an increasingly political status. This, in turn, switched the daily policies of integrating the Kurds into Syria, towards condemning them to the most difficult and insufferable situations. That took Russia to the point of associating with Turkey. Associating with Turkey offered Russia some economical advantages, and also provided a trump card to use Turkey in international contradictions and to limit the progress of the Kurdish efforts to self administration. By using this trump card, Russia intents to determine the future power within Syria. Through this, Russia is also striving to strengthen its position and weakening Iranian influence in the Middle East.

Syria Could be Divided

Afrin has come on the agenda for these reasons,however this is a very dangerous policy. The way Turkey is being used is the attempt of turning Turkey into Russia’s backup power. Using Turkey as a tactical tool against the Syrian and Iranian regime may be attractive for a hegemonic power, but in the long-term it means opening up a path of politics that can deepen the chaos and gradually lead to the division of Syria.

If the current policies will continue, it should not be forgotten that they will cause a division especially between the Eastern and Western areas of the Euphrates. This division could lead to a political and military development that may result in division of Syria into three or four parts. Russia has taken a very dangerous position in this regard.

Russia’s Alliance with Turkey

If we want to understand this alliance, first of all we need to know that Russia uses Turkey to ensure international advantages by using Turkey’s contradictory position inside NATO and in their relations with the Western Block. Secondly; in order to become a more effective and dominant power against Iran, Hezbollah, and a Syrian regime that may arise, Russia uses its contacts with Turkey. Thirdly, Russia has a policy in which they want to widen their hegemony by limiting the freedom and democracy demands of the Kurds and other peoples as much as possible. For that reason they also prefer a predominantly centralized nation state and a totalitarian regime rather than a democratic. This is the approach of Russia and if they pursue this approach they will face serious consequences.

USA Follows One-Day Policies

In fact, the position of the USA is not very different. In this matter, wrong perceptions and evaluations are being made by the public. Right from the beginning there has been a certain policy held by the USA towards the Middle East and this has become obvious in its approach towards Rojava and Syria. Up until now, these policies were centred on ISIS. The USA reveals its truth with one-day policies. There is the problem with ISIS in Iraq, and based on this there is also a problem in Southern Kurdistan and also in Rojava. ISIS is a problem in the Middle East, the USA continuously have shown an approach based on ISIS. It is not clear what they strategically do. They only react on certain occurrences. This is a very self-centred and pragmatic approach. Their approach on Rojava is the same. The USA noticed that the Kurds advanced the struggle against ISIS. Therefore they developed their cooperation with the PYD (Democratic Union Party) and with the QSD (Syrian Democratic Forces). It was the best way for them to gain prestige in the fight against ISIS. But when we think in terms of the strategic and tactical dimensions of these relations, it is not possible for the USA to have a strategic relation with the PYD and QSD.

But there is no attitude towards how these relations are handled in terms of a political solution of the Syrian issue. In fact, the USA is in a position of denial in this respect. Despite leading Geneva negotiations, the block represented by the USA, and the USA itself, do not invite the YPG which is a leading movement of the Kurds. The question is: Why do they not approve YPG, that has been their main tactical contact in fighting ISIS, as a political power in Geneva and towards a solution of the Syrian issue?

Consent between Russia and the USA concerning Turkey’s intervention in Afrin

That means that some conjectural tactical connections have been made, mutual concessions and compromises have been done, and there are mutual interests. But we are talking about a level of relationship in which it is absolutely impossible to establish a strategic relationship in terms of a political project. When we talk about this relationship, then such a situation reveals that the USA has not abandoned its former relations. Despite Turkey’s aggressive, insulting approaches and threats, a globally hegemonic state like the USA remains silent. This shows us is that they aim for a strategy based on the regional states.

Their presence in Syria and Rojava could be assessed as follows: their existence in Syria will be permanent, however, wishing to maintain their presence tactically in relation with YPG and QSD. However one can easily understand that their strategy towards the actual conflict solution is sought within the scope of international relations and the order of the regional states.

Although at this moment a process towards a political solution in Syria has started to develop, no political solution can be put forward neither by Russia nor by the USA. Their envisaged projects only stir trouble and also feed instigative dimension for the war. For this reason, I think there is a consent between Russia and the USA concerning Russia’s current contact with Turkey and Turkey’s intervention in Afrin. I do not think Turkey acted without the knowledge of the USA. We can say this easily, especially when we consider the provoking position of the USA, which has emerged in this issue. The USA almost invited Turkey to Afrin by announcing that “Afrin is out of our operation zone, we will not intervene”, and shortly after the Afrin operation begun. That is to say there has been a very immoral approach.

By stating ‘Afrin is out of our operation zone’, in spite of the 2-3 thousand of QSD forces that before came from Afrin to Raqqa and Dêrazor [for fighting against ISIS], in spite of them fighting together during the Raqqa operation, they are actually approving Russia’s policy and Turkey’s intervention. Even though there are different discourses, they certainly are in collusion. Just as Russia has always wanted to integrate the Kurds to the regime, and pursued a policy based on eliminating PKK and YPG, the same situation is valid for the USA. While the USA communicates with the YPG, they try to gain influence over them. The USA carries out intense threats and blackmailing aiming at distorting the line of the YPG into a comparator, nation-state and nationalist line. Just as Russia does it. They do this more by questioning YPG’s relations with the PKK, by asking them to get in more in touch with Turkey, and so on; they try to divert the movement from its own line. This is the approach of both powers on which they base their policies.

The EU Approach Conforms with US Policy

What is the EU’s approach? As we see, the international coalition follows a policy of complying with the USA’s current attitude. None of the policies contradict at the moment. When we look at the EU, we see their approach overlaps the USA’s. No matter how single countries have different discourses, in essence, they have the same approaches. For example, Britain plays a very bad role in this regard. They are almost in a position that targets the Kurds and the YPG. Although taking part in the international coalition, despite the pursuing tactical relations with the YPG up till now, though executing war together with YPG against ISIS, they almost use expressions that are alike Turkey’s and legitimize Turkey’s occupation. This encourages Turkey. This conforms to the US policy. After Britain has acted like this, The Netherland’s statement is similar. The Netherlands say that they would ‘not have liked the YPG right from the start and therefore did not create any connection to them’. They lie. All of the international coalition forces have tactical relations with QSD. They all have negotiations and associations. Today such a statement means to pave the way for the operation against Afrin and to support an operation by Turkey in this regard. France and Germany seem as if they have different discourses, but in essence, they do not have an objection to Turkey. Instead they are only looking after their interests towards economics and arms trading. Especially what France does is very clear. Before, they made deals on missiles and economic treaties with Turkey and put billions of dollars in their pockets. Shortly after they created an image as if they would oppose Turkey’s operation, but then again covered it up by making explanations justifying Turkey. Although Germany has so many conflicts with Turkey by re-conducting their tank trades etc., they have revealed their attitude towards Turkey.

New Process of Imperialist Intervention in the Middle East Has Begun in Afrin

What is the result we will derive from here? The outcome is that first; with the defeat of ISIS in Syria, all conditions of the emergence of a truly democratic Syria have matured. However, if this is taken up with the right approaches of the regional and international powers, the war in Syria can be brought to an end and the emergence of a democratic Syria can certainly be ensured. But it has turned out that this is not wanted. Foremost this is not foreseen in Syria, and further this new process initiated in Syria will reflect across the Middle East. This is a new process in which new balances in the Middle East will be established, and everything will turn upside-down, again. And this process does not foresee a political solution towards problems in the Middle East. On the contrary it has to be considered as a process which is lead by states and which can become much more violent and severe compared to past. Russia with its dirtiest relations, the USA with its dirtiest representation, and their cogitative powers with their policies set up a new process. This is an intervention in the region by international imperialism. This intervention has certainly begun in Afrin within new conditions emerging in Syria. If they insist on this, the results are worth seeing for everyone.

While stating all of this it’s important not to confuse the stance of the public opinion and the people with that of the regional and international hegemonic powers. This is very important. For example, in America, in Europe, when we look at the present situation, the approach of the people and the public is more moral. Their approach to those who struggled for freedom in the Middle East is more ethical and principled. The same cannot be said for the states.

The Public Opinion and Hegemonic Powers Should not be Confused with Each Other

Secondly, the current situation is that the public opinion created by the previous struggles has revealed a positive approach by the press of these countries. While intellectuals, writers, illustrators, media, and public opinion are in a very positive way condemning and protesting Turkey’s fascism and occupation approaches to Afrin, giving great support and power to the Kurds on that topic, their states and governments are in a total opposite position. For this reason, it’s important that when assessing or describing the situation I have just explained, it’s also important to comprehend it correctly.

For example, a word often used in the media as a bona fide approach. It is said that ‘Kurds are again betrayed, the USA has betrayed Kurds again, and Russia has sold Kurds out.’ Those who use such statements and expressions either do not really know what kind of world we are living in, they do not know what kind of politics this world plays in the Middle East, they have no information about who the political actors in the Middle East are, or they just have a very well-intentioned and naive approach. This is not the right approach.

Neither Russia Nor the USA Can Sell the Kurds in Rojava!

First, we should make it clear that Russia has nothing to sell the Kurds out. Russia sells many things out, that’s right. There is nothing that Russia has not sold out. They sell everything out. When you pay attention, as a reaction to this critique, they say: ‘We have no debt to Kurds.’ That’s the kind of statement Russia makes. It’s true, when we look at the current existing political power in Russia, [due to their considerations] they have no debt, moral debt or obligation towards humanity. Selling everything out is its basic existence and main essence. But it is impossible for Russia to sell out the PKK and YPG. The PKK and the YPG are not in a condition to be sold out. We are neither on the same path nor the same ideological line and not in the same organizational struggle. In which way could they sell us out?! Russia sells itself, its people, and its morals. They sell those out, that’s true. But they can’t sell us out. On the contrary, Russia tries to appropriate the values created by Kurds and tries to offer them to the Baath regime by creating constant pressure and difficulties. Today, the same power provoked and invited Turkey to Syria. This is not a betrayal. This is only an expression of Russia’s interests. How moral, political, or humane it is I will leave to the conscience of others. In my opinion Russia should rather be criticized for its moral and political character than for betrayal.

Besides, the same is being said about the USA. It is said ‘the USA sold Kurds out.’ In which way could the USA sell Kurds out?! Kurds who are in a strategic relation with America could be sold out. If there are Kurds who attached their future to America, using the word “sold” would be true. Yet, in Rojava “selling out” is out of the question. Who will sell whom out, how? If we consider the USA’s ideological structure, political structure, strategic objectives by contrast with the YPG’s strategic, ideological goals, there is obviously no concept to create a future together here. Such a union is not a topic. What are their current relations? An imperialist power that seeks to establish a world system of its own, by appropriating the values emerged out of a people’s struggle for freedom. Already from the beginning, there was a hegemonic approach to this relationship. In addition, there has been a conflict and fight. This is what our struggle has been about. While this struggle is continuing, if it would have been so easy for America to gain influence [over the YPG] the USA would not have agreed with Russia and would not have invited Turkey back to Syria again. The USA would not have enforced Turkey despite all insults. What is the reason for doing this? The USA intend to put a great deal of pressure on the Kurds, to limit them, to cage them, and to market them as they desire.

They did this in Southern Kurdistan. Looking at the latest situation in the South, what has been done by the USA is betrayal. They highly betrayed the forces in the South. The outcome is that they were restricted, pacified in hands of the USA, and they can be marketed by everyone. The USA is trying to create a similar situation in Rojava. But Rojava is actively fighting against this and the USA could not succeed in reaching their aim. Therefore the USA contacted and allied with its international rival Russia on this topic; it uses also Turkey as a battering ram to beat the Kurds. Hereby the USA wants to force the debilitated Kurds to become dependent on them in order to convert Rojava into another South. This is the attitude of the USA, and the international relations of the United States are in parallel with this approach. The attitudes of other countries are also developing in this way. That’s why when we look at it this way, expressions like ‘Kurds have been betrayed, Kurds have been sold out’ are wrong. What do these expressions mean? It means expressing yourself by another force. It means giving the message of being another powers’ collaborator. However, we are fighting to prevent to this situation. This is not a new struggle. This is a struggle fought harshly in Rojava and in the Middle East.

The Freedom Struggle Has its Own Line

This is an anti-imperialist struggle. It is impossible for a power that leads an anti-imperialist fight to say that it would have been betrayed by an imperialist. During history, especially with World War I in mind, the Kurds have been confronted with this reality. If that what has been done to Kurds is called betrayal of the Kurds, it is clear that this betrayal continues today in an updated and multiplied way. Nothing changed. The freedom struggle is carried out to change this destiny. This freedom struggle to change the destiny emerges in the process as an ideological, political, and military formation with a new ideological, political, and organizational model and paradigm. Here it has its own line. As international imperialism and the regional hegemonic states represent their own line and strategic position, against this the paradigmatic stance created by the Kurds represents another line. The main allies of this line are the global democratic forces. They are the peoples’ forces. They are the forces against the system. Whether or not there will be a betrayal can only be conceived by developments in these areas.”

[The interview was published on 27 January 2018 at Firat News Agency ANF in Turkish language. Translation into English by IC Afrin Resistance]

 

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Ο Ερτογάν εξοπλίζεται σαν αστακός και κτίζει ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ συμμαχίες… 7 ΔΙΣ ντιλ με Γερμανία για 1000 άρματα!! και τεχνογνωσία κατασκευής σε τουρκικά εργοστάσια, Πριν λίγες μέρες συμφωνία με Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Σουδαν …όποιος αγοράζει όπλα και κάνει συμμαχίες ετοιμάζεται για συγκεκριμένες κινήσεις που δεν αντιμετωπίζονται διπλωματικά…

 

 

Πώς κτίζεις συμμαχίες με τους καλοκάγαθους ευρωπαίους εταίρους στην βάση του κοινοτικού δικαίου και των αρχών δικαίου…… (σαρκασμός)

 

Στο άρθρο αυτό που έχει ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 2018, ημερομηνία έναρξης της τουρκικής εισβολής στο Αφρίν της Συρίας, διαβάζουμε ότι η Γερμανία θέλει να εκμοντερνίσει τα άρματα μάχης λεοπαρτ του τουρκικού στρατού και ότι ήδη έχει συμφωνία με την Τουρκία για την κατασκευή του εξωφρενικού αριθμού των 1000 τανκς!!!!

ImageHandler

Αυτά τα τανκς μάλιστα θα κατασκευαστούν από τουρκική εταιρεία η οποία κατέχει την τεχνογνωσία να φτιάχνει άρματα μάχης λεοπαρτς και όχι μόνο!!!

Το πρότζεκτ θα στοιχίσει 7 ΔΙΣ ευρώ!!!

Ανέκαθεν τάχα οι ευαισθητοποιημένοι γερμανοί δήθεν αντιδρούσαν στην πώληση όπλων στην τουρκία γιατί θα τα χρησιμοποιούσαν εναντίον των κουρδικών πληθυσμών κλπ

Η υποκρισία στα χειρότερα της…….. Δηλαδή όταν έχεις στρατιωτικό εξοπλισμό που ακριβώς θα τον χρησιμοποιήσεις;;

Έτσι και τώρα, τάχα είχαν σταματήσει οι συμφωνίες για το πρότζεκτ γιατί δήθεν οι ευαίσθητοι γερμανοί δεν ήθελαν κλπ

Τελικά πριν λίγες μέρες στις 19 Φεβρουαρίου 2018 το ντιλ έκλεισε για την πώληση και κατασκευή 1000 τανκς και την ίδια μέρα η τουρκία άφησε ελεύθερο τον γερμανοτουρκο δημοσιογράφο Deniz Yucel …….

 

After Deniz Yucel’s release, Turkey pursues 1000 tank deal with Germany

http://theregion.org/article/12862-after-deniz-yucel-039-s-release-turkey-pursues-1000-tank-deal-with-germany

Εδώ το άρθρο της 20 Ιανουαρίου 2018 με τις λεπτομέρειες του πρότζεκτ των 7 ΔΙΣ

 

https://anfenglish.com/rojava/will-germany-modernize-the-leopards-for-afrin-24283

NEXT: PROJECT TO MANUFACTURE 1000 TANKS

Rheinmetall and Turkey’s Mechanical and Chemical Industry Corporation (MKEK) had signed various deals regarding ammunition manufacturing and modernization in the past. The project included the modernization of the Leopard type tanks as well as the manufacturing of ammunition for Turkish fighter jets in Turkey.

The bid for the first 100 to 200 tank phase in Erdoğan regime’s 7 billion Euro tank project Altay had gone to Rheinmetall and Turkish truck and bus manufacturer BMC. The two firms founded a company called RBSS in Ankara, and Rheinmetall holds 40% of the shares of this RBSS company.

The federal German government has to make a decision on the first order of 1000 panzer-type tanks this year. Rheinmetall CEO Armin Papperger had previously stated that many projects for the Turkish army are on hold. In 2015, Papperger had decided to manufacture the tanks for the Turkish army in Turkey and had visited Erdoğan in his palace to that end.

 

 

Ο Ερτογάν είτε είναι μανιακός μεγαλομανής προβαίνει σε πολύ συγκεκριμένες κινήσεις στρατηγικής για να κατευνάζει τους υποκριτές ευρωπαίους που θέλουν να πουλούν τα όπλα τους και την τεχνογνωσία τους

Έτσι έχει στο τσεπάκι του την Μέρκελ και την Γερμανία αλλά επίσης έχει πλέον την τεχνογνωσία και τα εργοστάσια κατασκευής τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης……..

Ο Ερτογάν έχει κάνει ήδη συμφωνία με το Μπαχρέιν πριν καμιά δεκαριά μέρες

2017-06-10T130652Z_1262052954_RC1906DD3850_RTRMADP_3_GULF-QATAR-TURKEY

http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/bahrain-turkey-deepen-cooperation-1.1977470

Manama: Bahrain and Turkey have signed a slew of accords to deepen their relations and broaden their cooperation.
The memoranda of understanding were signed in the presence of King Hamad Bin Eisa Al Khalifa and President Recep Tayyip Erdogan who had arrived a few hours earlier in Bahrain on the first leg of his three-country four-day Gulf tour.

The cooperation agreements covered the military industry sector, education, and visa fee exemptions.
King Hamad in his welcome speech hailed Erdogan’s visit to Bahrain, his “second home” saying that it reflected the “robust fraternal ties” and the “growth of shared interests” between the two countries.

 

Πήγε στην Σαουδική Αραβία όπου και πάλι έκανε ντιλ και θα συμμετάσχει ως επίσημος προσκεκλημένος επί τιμή σε έκθεση στρατιωτικού υλικού

erdogan_saudi-630x420

http://www.arabnews.com/node/1251596/saudi-arabia

Turkey will be guest of honor at Saudi armed forces exhibition

 

Ήδη έκανε συμφωνία με το Σουδάν αντίπαλο της Αιγύπτου με την οποία συνεργάζεται η Κύπρος

Turkey’s Sudan port deal greeted with deep suspicion by Cairo

https://ahvalnews.com/arabic-media/turkeys-sudan-port-deal-greeted-deep-suspicion-cairo

 

2339823

Η Αίγυπτος ανέκαθεν ανταγωνιζόταν την Τουρκία για την πρωτοκαθεδρία στον μουσουλμανικό κόσμο και δη των Σουνιτών

Ο Ερτογάν είναι πλέον ξεκάθαρο ένας ονειροπαρμένος δικτάτορας που θέλει να αναστηλώσει με κάποιο τρόπο την οθωμανική αυτοκρατορία και να επικρατήσει στον μουσουλμανικό κόσμο ως ηγέτιδα δύναμη

Ο ισλαμιστής Ερτογάν ήταν πολύ κοντά στην μουσουλμανική αδελφότητα του Μόρσι που επικράτησε στην Αίυπτο αλλά ανάτραπηκε με πραξικόπημα από τον σημερινό της πρόεδρο δικτάτορα Σισι με τον οποίο και εμείς και εμείς η Ελλάδα συνεργαζόμαστε στα θέματα των αγωγών πετρελαίου

Η Τουρκία ουσιαστικά νοιώθει ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτή την τεράστια γεωπολιτική αλλαγή στα ενεργειακά της περιοχής και είναι για αυτό που συνέχεια όπως και τώρα προσπαθεί να παίξει με τα γεωτρύπανα κυπριακών συμφερόντων

Επίσης στήνει συμμαχίες

Το Σουδάν είναι ένας διαχρονικός αντίπαλος της Αιγύπτου όπως όλα τα γειτονικά κράτη

Από το θέμα του νερού και φράγματος που θέλει να φτιάξει το Σουδάν κάτι που θεωρεί ως αιτία πολέμου η Αίγυπτος μέχρι και συνοριακές διαφορές

Ο Ερτογάν αυτή την στιγμή στο Σουδάν συζητά μαζί τους για να φτιάξει τουρκική στρατιωτική βάση

Ο Ερτογάν και η Τουρκία στήνει συμμαχίες με όσους μπορεί

Μέσα σε αυτό το πολύπλοκο γεωπολιτικό σκηνικό όλα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν

Το κυπριακό είναι ένα ζήτημα που όσο μένει στάσιμο έχει και θετικά έχει και αρνητικά

Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το τι θα υπογράψουμε και για τον ρόλο που θα έχει αυτό το τρομοκράτος του αδίστακτου Ερτογάν

Οι επιφανειακές προσεγγίσεις σε τέτοια ζητήματα είναι θάνατος και θα τα βρούμε μπροστά μας

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Η εισβολή των τούρκων στην Κύπρο, στο Αφρίν, οι τουρκοκύπριοι, η συμφωνία με τον Άσσαντ ο οποίος σφάζει στην Δαμασκό…οι μαριονέτες τουρκοκύπριοι και τι πρέπει να κάνουμε

 

tumblr_o4z20wp7i41sx76vio1_1280

Τηλεγραφικά κάποια σημεία

 

Ο τουρκικός στρατός εισέβαλε παράνομα στην Συρία στο Αφρίν των Κούρδων και με την ανοχή της λεγόμενης διεθνούς κοινότητας βλέπε ΕΕ ΝΑΤΟ ΗΠΑ Αγγλία Γαλλία εξαπέλυσε μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των αγωνιζόμενων κούρδων, με δεκάδες αεροπλάνα που βομβαρδίζουν, βαρύ πυροβολικό, άρματα μάχης και στρατό ξηράς

Από τις 20 Ιανουαρίου 2018 ο τουρκικός στρατός προχώρησε κάποια χιλιόμετρα μέσα στο Αφρίν και ουσιαστικά δεν κατάφερε το συντριπτικό κτύπημα που ονειρευόταν ο Ερτογάν

όμως…….

Οι κούρδοι παρέμειναν μόνοι τους, χωρίς άρματα μάχης, χωρίς πυροβολικό και φυσικά χωρίς αεροπορία και παρόλη την μεγάλη αντίσταση τους δυστυχώς μάλλον δεν μπορούν να τα βγάλουν τελικά πέρα με τον πάνοπλο τακτικό τουρκικό στρατό

 

Οι αμερικάνοι δεν φάνηκαν πρόθυμοι να τους βοηθήσουν όπως έπραξαν στο Κομπανί και στο Μαντζίμπ και μάλλον ο Τιλλερσον ΥπΕξ των ΗΠΑ υπέκυψε στον Ερτογάν

 

Χτες φάνηκε ότι τελικά οι κούρδοι υπέκυψαν επίσης και φαίνεται να συμφώνησαν με τις δυνάμεις του Άσσαντ οι οποίοι σήμερα έκαναν την εμφανιση τους στο Αφρίν

Αυτό είναι όντως απογοητευτικό αφού μάλλον τελικά όποια συμφωνία και να έκαναν οι κούρδοι με τον Άσσαντ τις μονάδες πολιτοφυλακές του το Αφρίν σε σχέση με την ουσιαστική επανάσταση, των ελευθεριακών αρχών και του κομουναλισμού όπως τον οραματίζονται οι κούρδοι με ηγέτη τον Οτσαλάν στο Αφρίν έχει τελειώσει ….

 

Σήμερα επίσης οι ρώσοι με τον άσσαντ σφυροκοπούν την περιοχή της Γκούτα κοντά στην Δαμασκό με στην σφαγή 200 ανθρώπων, και την σφαγή τουλάχιστον 700 τους τελευταίους 3 μήνες

https://www.theguardian.com/world/2018/feb/20/its-not-a-war-its-a-massacre-scores-killed-in-syrian-enclave-eastern-ghouta

 

https://www.washingtonpost.com/world/one-of-the-bloodiest-attacks-of-syrias-war-kills-over-100-in-a-rebel-held-damascus-suburb/2018/02/20/966127c2-161e-11e8-942d-16a950029788_story.html?utm_term=.3019477fcd1c

 

κάποιος θα πει, μα είναι με αυτούς που συμφώνησαν οι κούρδοι που οραματίζονται έναν καλύτερο κόσμο;

και όμως, οι κούρδοι δέκτηκαν την βοήθεια των αμερικάνων και δέκτηκαν την προμήθεια πολεμικού υλικού πολεμοφόδια τρόφιμα τεχνογνωσία ακόμα και έμψυχο δυναμικό…..

Αυτό τι δείχνει;

Ότι σε έναν κόσμο που δεν είναι αγγελικά πλασμένος, αλλά το αντίθετο, σε ένα κόσμο κόλασης εσύ δεν μπορείς να κυκλοφορείς με αγγελικά φτερά

Η πραγματικότητα είναι σκληρή, δεν μπορείς να επιβιώσεις και να νικήσεις χωρίς συμμαχία ακόμα και με τον διάβολο αν χρειαστεί για να επιβιώσεις

Από την αρχή της τουρκικής εισβολής στο Αφρίν πολλοί έλεγαν ότι η περιοχή αυτή θα θυσιαστεί για να μπορέσουν να κρατήσουν το Μαντζίμπ …. οι κούρδοι κράτησαν σθεναρά εδώ και ένα μήνα, αλλά μέχρι πόσο;

Εμείς εδώ στην Κύπρο θα πρέπει να πάρουμε επιτέλους μαθήματα από όσα συμβαίνουν

Το πρώτο μάθημα είναι το τετριμμένο, ότι δεν υπάρχουν φίλοι και εχθροί αλλά συμμάχοι με ατζέντα τα δικά τους συμφέροντα

Ότι ο μόνος που μπορεί να σε προστατεύσει είσαι εσύ και μόνο και ότι όπως φάνηκε πεντακάθαρα η μόνη προστασία που μπορείς να αντιτάξεις στην βία του πολέμου και της στρατιωτικής απειλής είναι ΜΟΝΟ το στρατιωτικό αξιόμαχο

Εξυπακούεται ότι όταν μιλάμε για Κύπρο και για στρατιωτικό αξιόμαχο, εννοούμε πάντα μαζί με την Ελλάδα

Ο αφηνιασμένος Ερτογάν με τις μαριονέτες του Οζερσάι που πήγε στην Ιταλία να δει τον CEO της ΈΝΙ τον αχυράνθρωπο Ακκιντζί την μαριονέτα Ναμί που βγαίνουν και λένε για το φυσικό αέριο που το θέλουν και αυτοί και μιλάνε με τις πλάτες του τουρκικού στρατού πρέπει να μας διδάξει επιτέλους κάποια πράματα

 

Είναι αστείο ακόμα και ως επιχείρημα να λέγεται ότι τάχα αν λυνόταν το κυπριακό στο Κραν Μοντανα κλπ δεν θα είχαμε αυτά τα ζητήματα κλπ

Είναι εξωφρενικό να ακούγονται τέτοιου μεγέθους μπαρούφες

Το τουρκικό κράτος είναι το πλέον ανισόρροπο και αναξιόπιστο κράτος στην περιοχή με οδηγό έναν μανιακό Ερτογάν, και αυτά δεν είναι απλά συνθήματα αλλά η πραγματικότητα

Πρέπει να γίνει αληθινή επανατοποθέτηση των ζητημάτων και θα πρέπει να δεις πως εμείς θα στήσουμε αληθινές συμμαχίες ώστε να αποτρέψουμε ουσιαστικά τον τουρκικό στρατό με τις πλάτες του οποίου μιλάνε οι οζερσάι ακκιντή κλπ

Οι τουρκοκύπριοι χρησιμοποιούνταν ανέκαθεν από το τουρκικό κράτος ως μέσο επιβολής της πολιτικής στην Κύπρο και αυτό είναι δεδομένο και γεγονός όπως αναλύθηκε τεκμηριωμένα με έγγραφα από τουρκικές πηγές

Το τουρκικό κράτος απέδειξε περίτρανα ότι θέλει να ελέγχει όλη την Κύπρο και να βάλει χέρι στον ορυκτό και φυσικό πλούτο της

Αυτά δεν είναι συνθήματα είναι η πραγματικότητα

Το κυπριακό δεν μπορεί να λυθεί και δεν προβλέπω ότι θα λυθεί με οποιοδήποτε τρόπο μέσα σε αυτές τις συνθήκες

Το 2010 η Συρία ήταν μια χώρα από την οποία οι κυπρέοι πήγαιναν και αγόραζαν τα πάντα, από κουβέρτες ρούχα μελάνια έπιπλα κλπ

Τώρα η Συρία είναι μια ερειπωμένη έρημος

Όλα είναι πιθανά

Η εισβολή έγινε στις 20 Ιουλίου 1974 και η πρώτη φάση διήρκησε 3 μέρες μέχρι την τάχα εκεχειρία την οποία αντί να αξιοποίησουμε ωστε να κτίσουμε αληθινή αντίσταση έκαναν …συνομιλίες με τον Ντεκτάς…… ώστε στις 14 Αυγούστου ξεκίνησε η δεύτερη φάση μέχρι τις 17…..

Μέσα σε μόλις 6 μέρες εχθροπραξιών είχαμε πέραν των 5 χιλιάδων νεκρών!

 

Οι κούρδοι στο Αφρίν μετά από ένα μήνα ένοπλης αντίσταση έχουν κάποιες εκατοντάδες νεκρούς

Όλα είναι ρευστά

 

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Η οπλοκατοχή στις ΗΠΑ οι μαζικές εκτελέσεις από ψυχοπαθείς, το lobbying και γιατί δεν λαμβάνονται μέτρα..

Για να λύσεις ένα πρόβλημα, θα πρέπει καταρχήν να το αναγνωρίσεις ως τέτοιο και να ψάξεις να βρεις τα αίτια που το δημιουργούν

Το ζήτημα με τους μαζικούς πυροβολισμούς στις ΗΠΑ που κάθε λίγο συμβαίνουν όταν ένας ψυχοπαθής παίρνει ένα όπλο και μπαίνει σε ένα δημόσιο τόπο και αρχίζει και πυροβολεί αδιακρίτως

Σε μας κάτι τέτοιο φαντάζει απλά εκτός πραγματικότητας για πολλούς και διάφορους λόγους

Στις ΗΠΑ η οπλοκατοχή συνδέθηκε με την αμερικανική επανάσταση και είναι συνταγματικό δικαίωμα το οποίο όταν έγινε προφανώς επικρατούσαν άλλες συνθήκες, όπως πχ το δικαίωμα του λαού να δημιουργεί πολιτοφυλακές και να προστατεύεται από την κατάχρηση εξουσίας των κυβερνώντων

Αυτό το δικαίωμα είναι μέσα στο σύνταγμα των ΗΠΑ

Από κει και πέρα, υπάρχει μια απίστευτη κουλτούρα όπλων στις ΗΠΑ, υπάρχουν κάστες ανθρώπων που έχουν ως φετιχ τα όπλα

Επίσης όταν μιλάμε για όπλα στις ΗΠΑ, εννοούμε ημιαυτόματα καραμπίνες και όπλα που μπορούν όχι απλά να σε σκοτώσουν αλλά να σε διαλύσουν

Η αγορά ενός ημιαυτόματου όπλου στις ΗΠΑ είναι πανεύκολη και η ηλικία αγοράς είναι τα 18 έτη!!! ενώ η αγορά αλκοόλ τα 21!!

Έχουν γίνει πολλά ντοκυμαντέρ για τις ΗΠΑ και δείχνουν ότι μέσα σε μισή ώρα δύο τύποι ίσως επικίνδυνοι μπορούν να αγοράσουν ένα ημιαυτόματο όπλο όπως αυτό που χρησιμοποιείται σε όλους τους μαζικούς πυρβολισμούς

Μετά και τον τελευταίο σκοτωμό σε σχολείο των ΗΠΑ όπου έχασαν την ζωή τους 17 μαθητές και καθηγητές πλέον απ΄ότι έχω διαβάσει οι μαθητές θέλουν να λάβουν δραστικά μέτρα και να εξαναγκάσουν το κογκρέσσο να λάβει μέτρα ουσιαστικά για τον περιορισμό της οπλοκατοχής

Στις 20 Απριλίου 2018 οι μαθητές σκοπεύουν να κατέλθουν σε μαζική απεργία και δεν θα επιστρέψουν αν δεν αρχίσει η διαδικασία λήψης μέτρων

Για να αντιληφθούμε ποσο τρελλό είναι αυτό που συμβαίνει στις ΗΠΑ, υπάρχει μια μεγάλη μάζα ανθρώπων που μπορείτε να την δείτε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης live να σχολιάζει όπως εγώ σε διάφορα ποστ οι οποίοι αναπαράγουν το παραμύθι που τους λένε τα διάφορα λομπυ συμφερόντων και το οποίοι επανέλαβε και ο Τραμπ, ότι τάχα δεν είναι πρόβλημα όπλων που έχουμε αλλά πρόβλημα ψυχικής ασθένειας…..

Η υποκρισιά φυσικά είναι εμφανής όταν αναλογιστεί κάποιος ότι αν πραγματικά το πίστευαν αυτό θα λαμβάναν ουσιαστικά μετρα τουλάχιστον προς αυτή την κατεύθυνση κάτι που δεν γίνεται

Το πρόβλημα είναι η ανεξέλεγκτη οπλοκατοχή όπου ο κάθε άχρηστος της κοινωνίας ψυχοπαθής μπορεί να αγοράσει όπλα

 

Color-NRA-xmas-story

Γιατί, ναι , σίγουρα αν είσαι καλά στην ψυχική σου υγεία δεν θα πας σε ένα σχολείο και θα αρχίσεις να πυρβολείς μαζικά ανθρώπους

Σίγουρα ο διαταραγμένος που δολοφόνησε εν ψυχρώ 17 ανθρώπους στο σχολείο δεν θα το έκανε αν δεν είχε όπλο… πόσο απλό μπορεί να γίνει αυτό

 

και όμως……. γιατί το κράτος των ΗΠΑ αρνείται να πάρει μέτρα για ένα τόσο εμφανέστατο ζήτημα;

Η απάντηση είναι lobbying …. ο NRA εθνικός οργανισμός όπλων λαμβάνει χορηγίες δισεκατομμυρίων από οπλοβιομηχανιές και προφανώς αυτοί που τον ελέγχουν λαμβάνουν πάρα πολλά λεφτά για να κάνουν τα στραβά μάτια και να αρνούνται να λάβουν μέτρα, o NRA με την σειρά του εξαγοράζει το κογκρέσο των ΗΠΑ και από τα δύο κόμματα που ουσιαστικά σε αυτό το ζήτημα είναι ένα

courtesy-publichealthwatch.wordpress.com_

Αυτοί οι άνθρωποι που υποτίθεται είναι εκεί για να ελέγχουν το ζήτημα της οπλοκατοχής έχουν συμφέρον προσωπικό να συνεχίσει αυτή η κατάσταση γιατί ακριβώς οι οπλοβιομηχανίες τους σπονσάρουν παχούλα

NRA_Contributions

μάλιστα η απάντηση του ίδιου του τραμπ που μιλάει ως φερέφωνο του λόμπου των οπλων για αυτό είναι ότι θα πρέπει να δώσουν όπλα στους δασκάλους!!!!!!!!! αυτή είναι η θέση του προέδρου των ηπα…….

και ότι τάχα αν ο good guy έχει όπλο τότε θα σταματήσει τάχα τον bad guy….. κάτι που δεν ισχύει όπως είδαμε πχ στο Λας Βέγκας πρόσφατα με τον τύπο που εκτελούσε ως ελεύθερος σκοπευτής από αθέατη θέση

NRA-school-securty

 

GunFail

Αυτό συμβαίνει παντού, όπως πχ φαρμακοβιομηχανίες, τράπεζες κλπ κλπ

Το ζήτημα του λομπυινγκ είναι τεράστιο και υπάρχει παντού

https://www.cnbc.com/2016/12/13/americas-dirty-little-secret-42-million-are-suffering-from-hunger.html

1 στους 7 αμερικανούς, δηλαδή 42 εκατομμύρια αμερικανοί υποφέρουν από πείνα

20 εκατομμύρια παιδιά δηλαδή 1 στα 4 δεν τρέφονται σωστά

20 million children in the United States (nearly 1 in 4) will have received Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) benefits — better known as food stamps — in 2016.

1 in 7 Americans still goes to bed hungry each night. According to recent statistics released by the U.S. Department of Agriculture, 15.8 million U.S. households — that’s 12.7 percent of the total — didn’t have enough food to eat at some point last year, the latest period for which numbers are available.

 

=====

https://www.theguardian.com/us-news/2017/dec/05/america-homeless-population-2017-official-count-crisis

στις ΗΠΑ υπάρχουν πέραν του μισού εκατομμυρίου άστεγοι εκ των οποίων πολλοί βετεράνοι του στρατού οι οποίοι αντιμετωπίζουν και ψυχολογικά προβλήματα κάτι που επιδεινώνει την θέση τους

Exclusive: a new government study finds 553,742 people were homeless on a single night this year, as advocates lament a crisis that shows no sign of abating

==========

Στις ΗΠΑ 3,2 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας αφού ζουν με λιγότερα από δύο δολάρια την ημέρα

According to the World Bank, 769 million people lived on less than $1.90 a day in 2013; they are the world’s very poorest. Of these,

3.2 million live in the United States, and 3.3 million in other high-income countries (most in Italy, Japan and Spain).

https://www.nytimes.com/…/poverty-united-states.html

 

Αυτοί που αγοράζουν όπλα δεν το κάνουν για να προστατευθούν δήθεν εναντίον των πλουσίων

Αυτοί που είναι μανιακοί με τα όπλα όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία είναι λευκοί μεσοαστοί εύποροι αμερικάνοι εκ των οποίων αυτοί που έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν τις μαζικές σφαγές στην πλειοψηφία τους είναι συντηρικοί ακροδεξιοί φανατικοί με ψυχολογικά προβλήματα

Οι μαζικές εκτελέσεις με αυτόματα όπλα γίνονται ακριβώς γιατί δεν υπάρχει έλεγχος στο ποιος μπορεί να κατέχει όπλο και έτσι αυτοί οι ψυχασθενείς κατέχουν ημιαυτόματα τυφέκια

Αν δεν κατείχαν αυτά τα τυφέκια απλά δεν προέβαιναν σε αυτές τις πράξεις

To 25% λευκοί και 44% είναι βετεράνοι του στρατού

https://www.theguardian.com/us-news/2017/oct/02/us-gun-control-ownership-violence-statistics

To 54% αυτών που έκαναν τις μαζικές δολοφονίες ήταν λευκοί από το 1982 μέχρι το 2017

 

https://www.statista.com/statistics/476456/mass-shootings-in-the-us-by-shooter-s-race/

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"