Monthly Archives: Οκτώβριος 2008

Απίστευτος ρατσιστικός νόμος δικαιώνεται από το Ανώτατο Δικαστήριο

Υπάρχει νόμος που ισχύει στην επικράτεια της κυπριακής αναξιοκρατίας ο οποίος ορίζει ότι μόνο οι λευκοί δικαιούνται να μπαίνουν στα λεωφορεία!!!

Επανειλημμένως άτομα που δεν θεωρούνται λευκά έχουν προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο ώστε επιτέλους να λήξει αυτή η ρατσιστική γελοιότητα σε μια τάχα και δήθεν και ιμιsh χώρα που διεκδικεί την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από άλλο κράτος.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ενώπιον του οποίου έχει τεθεί επανειλημμένως το προφανέστατα ρατσιστικό περιεχόμενο του συγκεκριμένου νόμου απέρριψε τις προσφυγές των ατόμων που θίγονταν τα δικαιώματα τους από τον συγκεκριμένο νόμο, με το σκεπτικό ότι δεν είχαν και δεν έχουν έννομο συμφέρον!

Το «έννομο συμφέρον» είναι ένας καθαρά νομικός όρος και σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι για να μπορεί κάποιος να προσφύγει στο δικαστήριο θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο συμφέρον,  κάτι να κερδίσει από την δίκη αυτή, δηλαδή να αλλάξει κάτι ευνοϊκό για αυτόν.

Το «έννομο συμφέρον» καθιερώθηκε ώστε να αποφεύγονται οι «δημόσιες αγωγές»,

 δηλαδή να μην μπορεί ένας πολίτης ο οποίος θεωρεί ότι μια υπηρεσία του κράτους δεν πράττει σωστά ή ακόμα όταν παρανομεί να προσφύγει στο δικαστήριο εκτός και αν έχει να κερδίσει κάτι ο συγκεκριμένος άνθρωπος…….

Πχ στην περίπτωση της παρανομίας του «άγιου» κύκκου ο οποίος γράφει στα @@ και στα γένια του τους νόμους που πιάνουν εσάς τα μικρά εντομάκια

https://osr55.wordpress.com/2008/09/12/

και δεν εκτελεί από το 2005 την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδόθηκε εναντίον του, εγώ προσωπικά σαν πολίτης που δεν έχω έννομο συμφέρον γιατί δεν ήμουν μέρος στην συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία ή ο οποιοσδήποτε πολίτης που δεν έλαβε μέρος στην διαδικασία αυτή και δεν είναι ούτε γείτονας ούτε περίοικος δεν μπορεί να αποταθεί στο δικαστήριο και να λάβει δικαστικά μέτρα εναντίον του «άγιου» κύκκου για παρακοή διατάγματος δικαστηρίου.

Έννομο συμφέρον έχουν μόνο οι πολίτες εκείνες που έλαβαν μέρος στην δικαστική αυτή διαδικασία και κέρδισαν την υπόθεση και μόνο αυτοί μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο στις υποθέσεις που τέθηκαν ενώπιον του από άτομα που δεν είναι λευκά και τα οποία επικαλέστηκαν το προφανέστατα ρατσιστικό περιεχόμενο του νόμου τις απέρριψε με το σκεπτικό και την αιτιολογία, ότι αυτοί οι μη λευκοί δεν έχουν έννομο συμφέρον.

 

Είπε το Ανώτατο Δικαστήριο ότι οι κίτρινοι, οι μαύροι, οι ερυθρόδερμοι δεν έχουν έννομο συμφέρον να ακυρωθεί ως αντισυνταγματικός ο νόμος αυτός

 γιατί και να ακυρωθεί ο νόμος αυτός οι μαύροι κλπ δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα αφού αν ακυρωθεί ο νόμος τότε απλά δεν θα μπαίνουν στα λεωφορεία ούτε οι λευκοί!!!!!!!!!

Το καταλάβατε;;;;;;;;

Απίστευτο ε; Το προφανέστατο χρήσει επεξήγησης, με άλλα λόγια ψύλλους στα αshυρα!!!!!!

 

Άρθρο 119. Εκτοπισθείς θεωρείται το πρόσωπο του οποίου-

(α) η μόνιμη κατοικία βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές και η οποία κατέστη απροσπέλαστη

(β) η μόνιμη κατοικία βρίσκεται στη νεκρή ζώνη, η οποία ελέγχεται από την Ειρηνευτική Δύναμη ή αν εκκενώθηκε και διατέθηκε για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς

Νοείται ότι τα παιδιά των οποίων ο ΠΑΤΕΡΑΣ είναι εκτοπισθείς θεωρούνται ότι έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στις κατεχόμενες περιοχές και συνεπώς για σκοπούς του Νόμου αυτού θεωρούνται εκτοπισθέντες από το ίδιο μέρος από το οποίο προέρχεται ο ΠΑΤΕΡΑΣ τους.

 

«Αρχείου Πληθυσμού Νόμος του 2002 Ν. 141(I)/2002»

 

 

 

Στα όσα έγραψα προηγουμένως εκεί που έγραψα «ΛΕΥΚΟΣ» βάλτε ΠΑΤΕΡΑΣ και εκεί που έγραψα «ΜΑΥΡΟΣ» βάλτε ΜΗΤΕΡΑ

Το αποτέλεσμα είναι ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΑ ΑΚΡΙΒΕΣΤΑΤΑ το ίδιο!!!

 

Σύμφωνα με νόμο που ισχύει στην κυπριακή αναξιοκρατία ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ θεωρούνται μόνον όσων ο ΠΑΤΕΡΑΣ τους είναι πρόσφυγας ακριβώς επειδή εν άδρωπος ολάν

Ενώ όσων παιδιών η ΜΗΤΕΡΑ τους είναι πρόσφυγας επειδή εν γεναίκα και άρα υποδεέστερο όν που τον άδρωπο δεν αξίζουν να αποκτήσουν την προσφυγική ταυτότητα!!!!!

 

3 Μαρτίου, 2006

[ΑΡΤΕΜΙΔΗΣ, Π., ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΚΡΑΜΒΗΣ, ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στές]

Μαρία Βρούντου,

v

.Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών Δια του Λειτουργού Εγγραφής, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

(Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 3830)

 

Συνταγματικό Δίκαιο ― Συνταγματικότητα νόμου ― Όρια επέμβασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σε περιπτώσεις ευνοϊκής ρύθμισης, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας ― Το Δικαστήριο δεν νομοθετεί ούτε επεκτείνει τις νομοθετικές διατάξεις.

 Η εφεσείουσα επιδίωξε, τόσο πρωτόδικα, όσο και κατ’ έφεση, την ακύρωση της απόφασης με την οποία απορρίφθηκε αίτημά της, για χορήγηση σε αυτήν προσφυγικής ταυτότητας, παρόλο που η μητέρα της ήταν πρόσφυγας. Η αιτήτρια ισχυρίστηκε πως παραβιάστηκε η αρχή της ισότητας.

 Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, απορρίπτοντας την έφεση, αποφάσισε ότι:

 Έφεση.

 Έφεση εναντίον της απόφασης Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Υπ. Αρ. 436/2003), ημερ. 12/5/2004.

 ΑΡΤΕΜΙΔΗΣ, Π.: Την ομόφωνη απόφαση του Δικαστηρίου θα απαγγείλει ο Δικαστής Νικολαΐδης.

 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Δ.: Η αίτηση της εφεσείουσας προς το λειτουργό εγγραφής για χορήγηση προσφυγικής ταυτότητας, απορρίφθηκε, γιατί, όπως υποδείχτηκε, σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια δεν ήταν δυνατόν η εφεσείουσα να θεωρηθεί εκτοπισθείσα, απαραίτητη προϋπόθεση, για τη χορήγηση ταυτότητας. Στην προσφυγή που άσκησε εναντίον της πιο πάνω απόφασης, ισχυρίστηκε ότι ένα από τα τιθέμενα κριτήρια για την παροχή δικαιώματος κατοχής ταυτότητας, δηλαδή ο πατέρας να είναι εκτοπισθείς, θα έπρεπε να διευρυνθεί και να περιλαμβάνει και τη μητέρα, γιατί, άλλως, παραβιάζεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας. Το πρωτόδικο δικαστήριο έχοντας ακολουθήσει την ισχύουσα νομολογία (Dias United Publishing Co. Ltd ν. Δημοκρατίας (1996) 3 Α.Α.Δ. 550) κατέληξε ότι δεν δικαιούται να διευρύνει θετική νομοθετική διάταξη.

 Εναντίον της πιο πάνω κατάληξης ασκήθηκε η παρούσα έφεση με την οποία έγινε προσπάθεια να καταδειχθεί ότι θα πρέπει να αποστούμε από την πιο πάνω απόφαση, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί στην παρούσα περίπτωση να προβεί στη λεγόμενη επεκτατική ερμηνεία και κατ’ επίκληση της αρχής της ισότητας να διευρύνει την εφαρμογή του συγκεκριμένου κριτηρίου και στα τέκνα μητέρων εκτοπισθεισών.

 Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερ. 19.9.1974 αποφάσισε να εγκρίνει την εισαγωγή Σχεδίου Βοηθείας Εκτοπισθέντων και Παθόντων όπως τούτο εκτίθετο στην Πρόταση υπ’ αρ. 516/74. Σύμφωνα με την Πρόταση αυτή, για τους σκοπούς του σχεδίου βοηθείας, «εκτοπισθείς» εθεωρείτο άτομο του οποίου (ι) η μόνιμη κατοικία βρισκόταν σε κατειλημμένη από τους Τούρκους περιοχή ή κατέστη απροσπέλαστος ή (ιι) βρισκόταν σε περιοχή η

  οποία εκκενώθηκε ύστερα από υποδείξεις της Εθνικής Φρουράς ή κηρύχθηκε επικίνδυνη ή (ιιι) κατέστη ακατάλληλη για στέγαση, λόγω ζημιών προξενηθεισών σ’ αυτή ένεκα εχθροπραξιών.

 Κατά την εφαρμογή του πιο πάνω σχεδίου εκδόθηκε στις 10.9.1975 από την Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, εγκύκλιος προς τους Επαρχιακούς Συντονιστές Μερίμνης, σύμφωνα με την οποία είχε συμφωνηθεί μεταξύ των Διευθυντών των Υπηρεσιών Ευημερίας και Μερίμνης ότι, όσον αφορά την εγγραφή εκτοπισθέντων, όταν άντρας πρόσφυγας νυμφεύεται μη πρόσφυγα, τα τέκνα που θα γεννιούνταν θα θεωρούνταν ωσαύτως πρόσφυγες και θα εγγράφονταν επί της προσφυγικής ταυτότητας του πατέρα. Η έρευνά μας δεν αποκάλυψε το υπόβαθρο της πιο πάνω εγκυκλίου.

 Η σκοπούμενη προέκταση του θεσμού τέθηκε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου με την Πρόταση υπ’ αρ. 1852/92 που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών για τροποποίηση των κριτηρίων παροχής βοήθειας σε εκτοπισθέντες, αλλά η ληφθείσα απόφαση αναφέρεται μόνο σε τροποποιήσεις που δεν αφορούν την παρούσα υπόθεση. Παρ’ όλον ότι και στις 19.4.1995 (απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αρ. 42.465) έγιναν περαιτέρω τροποποιήσεις με τις οποίες επεκτάθηκε ο όρος «εκτοπισθείς» ο οποίος τώρα περιλαμβάνει και άλλες κατηγορίες δικαιούχων, το σημείο που μας ενδιαφέρει παρέμεινε και πάλι αμετάβλητο.

 

Σημειώνουμε παρεμπιπτόντως ότι σύμφωνα με την πρώτη επιφύλαξη του άρθρου 119 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου του 2002, Ν.141(Ι)/2002, τα παιδιά των οποίων ο πατέρας είναι εκτοπισθείς θεωρούνται ότι έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στις κατεχόμενες περιοχές και συνεπώς, για σκοπούς του νόμου αυτού, θεωρούνται εκτοπισθέντες, από το ίδιο μέρος από το οποίο προέρχεται ο πατέρας τους.

 

Στην ουσία με όλους τους λόγους έφεσης υποστηρίζεται το ίδιο επιχείρημα. Ότι το Δικαστήριο θα πρέπει να προβεί σε επεκτατική εφαρμογή των ευνοϊκών για το ένα φύλο διατάξεων και στο άλλο.

 

Σύμφωνα με τη νομολογία (Dias United Publishing Co. Ltd ν. Δημοκρατίας, ανωτέρω,) η ανυπαρξία νομοθετικής διάταξης δεν μπορεί να αναπληρωθεί με δικαστική απόφαση, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση ο συνταγματικός έλεγχος που ασκεί το Ανώτατο Δικαστήριο θα μετατραπόταν σε μέσο αναμόρφωσης ή συμπλήρωσης της νομοθεσίας.

 Είναι αλήθεια ότι ο Άρειος Πάγος στην Ελλάδα δέχεται ότι προς αποκατάσταση της ισότητας πρέπει να υπάρξει μια τέτοια επεκτατική εφαρμογή, ακόμη κι’ αν έχουμε ειδική ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία προσώπων (βλέπε ΑΠ 35/1990, Ολ., ΝοΒ 1991, 231, ΑΠ 13/1991, Ελλ. Δνη 1991, 1484, ΑΠ 12/1992, Ολ., Ελλ.Δνη 1992, 762, ΑΠ 14/1995, Ολ., ΝοΒ 1996, 408 κ.ά.).

 Παρόμοια γραμμή τηρεί και το Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο δέχεται ότι αν οι διακρίσεις είναι αντίθετες προς την αρχή της ισότητας και η διάταξη του νόμου που τις θεσπίζει προβλέπει παροχή προς ορισμένη κατηγορία πολιτών, ενώ εξαιρεί, αμέσως ή εμμέσως, άλλους που βρίσκονται υπό τις αυτές συνθήκες, το δικαστήριο οφείλει να επιδικάσει την παροχή αυτή και σ’ εκείνους που αδικαιολόγητα και αυθαίρετα εξαιρούνται (βλέπε ΕΣ 887/1992, Ολ., σε Ι. Σαρμά, Η συνταγματική νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 1997, 289).

 Αντίθετα, το Συμβούλιο της Επικρατείας αρνείται την επεκτατική εφαρμογή ευνοϊκών ρυθμίσεων, γιατί κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ανεπίτρεπτη συνταγματικά επέμβαση του δικαστή στο έργο της νομοθετικής εξουσίας, ακόμη κι’ όταν δεν πρόκειται κατά κυριολεξία για ειδικές ρυθμίσεις, αλλά επί παραδείγματι για αδικαιολόγητη ευνοϊκή μεταχείριση του ενός φύλου έναντι του άλλου (ΣτΕ 3552/1992, Ελλ.Δνη 1994, 215).

 

Την πάγια αυτή νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν ακολούθησε η απόφαση στην υπόθεση ΣτΕ 3587/1997 του Α΄ Τμήματος το οποίο δέκτηκε ότι αν το δικαστήριο διαπιστώσει παράβαση της αρχής της ισότητας, λόγω ειδικής ρύθμισης στην οποία προέβη ο νομοθέτης ή η διοίκηση, που αφορά σε ορισμένη κατηγορία προσώπων και από την ειδική αυτή ρύθμιση αποκλείστηκαν ρητά ή σιωπηρά πρόσωπα που ανήκουν μεν σε άλλη κατηγορία, αλλά τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες, απαιτείται όπως το δικαστήριο προβεί σε επέκταση της εφαρμογής της ειδικής ρύθμισης και στην κατηγορία των προσώπων τα οποία έχουν αποκλειστεί. Η μεταστροφή αυτή της νομολογίας δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα από άλλα τμήματα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παραβίαση της αρχής της ισότητας νοείται μόνο εν όψει νόμιμων και όχι παράνομων ενεργειών της διοίκησης. Επομένως, τυχόν παράνομη ευνοϊκή μεταχείριση από τη διοίκηση, δεν δημιουργεί δικαίωμα σε άτομο που τελεί

 

84

 

 υπό τις ίδιες συνθήκες να τύχει της ίδιας μη νόμιμης μεταχείρισης (βλέπε μεταξύ άλλων ΣτΕ 1526/1990).

 

Μας απασχόλησε το θέμα πολύ σοβαρά εν όψει και της θέσης ότι στην περίπτωση της ευνοϊκής υπέρ του ενός μόνο φύλου ρύθμισης, η επεκτατική εφαρμογή της διάταξης βρίσκει έρεισμα και στο ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο και ιδιαίτερα στο άρθρο 141 της ΣυνθΕΚ (βλέπε επίσης ΑΠ 658/1992, Ελλ.Δνη 1995, 71).

 

Όπως και αν έχουν όμως τα πράγματα, δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από την επικρατούσα νομολογία. Η Dias United Publishing Co. Ltd ν. Δημοκρατίας, ανωτέρω, καθορίζει τα πλαίσια της δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει, σύμφωνα με το Άρθρο 146.4 του Συντάγματος, την εξουσία να επικυρώσει εν όλω ή εν μέρει την προσβαλλόμενη απόφαση ή να κηρύξει την πράξη ή την παράλειψη, άκυρη. Δεν έχει δικαιοδοσία να νομοθετεί διευρύνοντας νομοθετικές ρυθμίσεις που δεν έτυχαν της έγκρισης της Βουλής. Κάτι τέτοιο, θα συγκρουόταν και με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Σημειώνουμε ότι η Βουλή δεν μπορεί από μόνη της να προχωρήσει στη ψήφιση νομοθεσίας, όταν ο σκοπούμενος νόμος θα προϋποθέτει δαπάνη. Αν η Βουλή, το συνταγματικά καθοριζόμενο νομοθετικό όργανο, δεν έχει ένα τέτοιο δικαίωμα, πολύ περισσότερο δεν το έχει το Ανώτατο Δικαστήριο.

 

Συμφωνώντας με τις αρχές όπως τέθηκαν, καταλήγουμε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έχει την αρμοδιότητα να προβεί σε επεκτατική εφαρμογή νομοθετικής ρύθμισης.

 

Η έφεση απορρίπτεται, αλλά κάτω από τις περιστάσεις, αποφασίσαμε να μην εκδόσουμε οποιοδήποτε διάταγμα ως προς τα έξοδα.

 

Η ΈΦΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

 

 

 Πως το κράτος αυτό που καταπατά βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα πολιτών του, χρησιμοποιώντας σεξιστικούς ρατσιστικούς νόμους τους οποίους «προασπίζεται» με όλες του τις εξουσίες υπό τον μανδύα μάλιστα «νομικίστικων» έωλων και αυθαίρετων επιχειρημάτων έχει το θράσος να διεκδικεί από τον οιονδήποτε την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί να υποκύπτει σε τέτοιες ρατσιστικές ερμηνείες οι οποίες διαχωρίζουν τους ανθρώπους σύμφωνα με το φύλο τους σε άντρες και γυναίκες,

Δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος να έχει λιγότερα επειδή είναι ΓΥΝΑΙΚΑ………..

Τα περί «εννόμου συμφέροντος» στην προκειμένη περίπτωση είναι προφάσεις εν αμαρτίαις…….  

 

Advertisement

25 Σχόλια

Filed under "δικαιοσύνη"

Έρευνα: Ποιο πιστεύετε ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα των κυπρίων σήμερα;

7 Σχόλια

Filed under "δικαιοσύνη", Κυπριακό, Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας

Η σιωπή των αμνών……

 

John Wu aka Mastermind –

 

H Siopi Ton Amnon

Σχολιάστε

Filed under Κυπριακό, Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, ας πούμε, καλλιτεχνικά ;), διάφορα

Η παγκόσμια τραπεζοπιστωτική κρίση ή άλλως ο εκσυγχρονισμός της φεουδαρχίας plus

Στις 10 Ιουνίου σε χρόνο ανύποπτο για το τι θα ακολουθούσε μετά με την παγκόσμια οικονομική κρίση είχα γράψει το κείμενο

Ο “εκσυγχρονισμός” της φεουδαρχίας και των κυπρέων τσιφλικάδων

https://osr55.wordpress.com/2008/06/10/

στο οποίο αποτυπωνόταν όπως εγώ αντιλαμβανόμουν η πραγματικότητα της  οδού της φτώχειας των πολλών προς όφελος των λίγων κερδοσκόπων νεοφεουδαρχών κατά τα «πρότυπα» των μεγάλων καπιταλιστικών κοινωνιών, της ανέχειας των 40 εκατομμυρίων αμερικανών που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας…..

Το τι έγινε στις ηπα την μητρόπολη του καπιταλιστικού μοντέλου ασυδοσίας και άλωσης των κερδοσκόπων είναι σε γενικές γραμμές απλό και όλα ξεκίνησαν από την αγορά γης και στέγης……..

Οι νεοφεουδάρχες της αμερικής με τα φιλαράκια τους τα κοράκια των τραπεζών με συνένοχους φυσικά του κράτους-πελάτη των «επιχειρηματιών»-κερδοσκόπων αγόρασαν την γη πάμφθηνα και στην συνέχεια την πωλούσαν για χρυσάφι στον λαουτζίκο ο οποίος προσπαθούσε να επιβιώσει με μηνιαίο εισόδημα πολύ κάτω των όσων ήταν απαραίτητα για την ουσιαστική διαβίωση της οικογένειας του

Ο λόγος που έγινε αυτή η τεράστια αύξηση της τιμής στην γη ήταν εν ολλίγοις η πολύ μεγάλη αφθονία των στεγαστικών δανείων που με τόση ευκολία έδιναν οι τραπεζίτες  με χρόνο αποπληρωμής που άγγιζε το άπειρο όπως είναι τα 25-30 χρόνια

Οι τράπεζες νόμισαν ότι βρήκαν την κότα με τα χρυσά αυγά και συνέχισαν να δανείζουν τον αφερέγγυο λαουτζίκο των 2000 δολαρίων το μήνα σε μια δουλειά μη σταθερή και με την ακρίβεια να τον κτυπάει κατακέφαλα

Και να έχουν την ψευδαίσθηση ότι ο άμοιρος ο εργοδοτούμενος θα μπορεί για 25 χρόνια να πληρώνει λχ 1000 δολάρια το μήνα δόση για το δάνειο….

Οι αχόρταγοι κερδοσκόποι όμως ήθελαν κι άλλα και έτσι βρήκαν ακόμα ένα τρόπο, οι τράπεζες πωλούσαν τα δάνεια τους σε άλλες τράπεζες και οι άλλες τράπεζες τα δάνεια που αγόραζαν σε άλλες τράπεζες και ολοένα η φούσκα μεγάλωνε και μεγάλωνε ………ώσπου μια μέρα η φούσκα έσπασε στα χέρια των κερδοσκόπων με τα ξερατά των εργαζομένων μέσα

και ο λόγος ήταν απλός

Οι απλοί εργαζόμενοι άνθρωποι των 2000 δολαρίων που υποθήκευσαν το σπιτάκι που τους πούλησαν για χρυσάφι οι νεοφεουδάρχες φιλαράκια των τραπεζιτών κορακίων, κάποια στιγμή υπέκυψαν στο μοιραίο και αδυνατούσαν να πληρώνουν την δόση τους……… οπότε οι κωλοτράπεζες τους έμειναν από ρευστό, τα δομημένα γαμημένα κεφάλαια που πωλούσαν η μια τράπεζα στην άλλη έγιναν αέρας αφού πλέον η ονομαστική αξία που τα πούλησαν και οι άλλοι αγόρασαν δεν είχε καμιά πραγματική αξία αλλά αέρα

Είχαμε το φαινόμενο ένας άνθρωπος που έπαιρνε 2000 δολάρια το μήνα να κάνει δάνειο 300.000 δολάρια για ένα σπίτι το οποίο η τράπεζα κατόπιν εκτίμησης το υποθήκευσε για το ίδιο ποσό αλλά λόγω της φούσκας που επεξηγήθηκε πιο πάνω η αξία του πλέον έπεσε πολύ πιο κάτω της εκτίμησης του ας πούμε 100.000 ……..οπότε έχουμε τον απλό άνθρωπο των 2000 δολαρίων  να μην πληρώνει τη δόση και να λέει πάρτε το σπίτι, η τράπεζα να παίρνει το σπίτι που όμως πλέον αξίζει 200.000 δολάρια λιγότερα απ΄όσα έδωσε στο νεουφεουδάρχη……

 

Έτσι οι αγαπημένες μας τραπεζούλες έμειναν χωρίς ρευστό και με πολλά σπίτια τα οποία πουλάνε πλέον σε εξευτελιστικές τιμές……………  και έτσι είχαμε το μπιγκ μπανγκ της ασυδοσίας της κερδοσκοπίας των λίγων εις βάρος των πολλών…

Το πλέον εξωφρενικό φυσικά είναι ότι τώρα όλοι τρέχουν να βοηθήσουν τις καημένες τις τράπεζες από την κατάρρευση και εκεί που οι κόντρα καπιταλιστικές χώρες ηπα, αγγλία, ιταλία κλπ που είχανε σημαία τους το μηδενικό κράτος, να κρατικοποιούν τις χρεωκοπημένες τράπεζες…

 

Τι ωραία! Όταν οι κερδοσκόποι τραπεζίτες με τους νεοφεουδάρχες κέρδιζαν τα τρισεκατομυρία τους το κράτος έμενε στην απέξω, ή μάλλον τους βοηθούσε σαν συνένοχος στο έγκλημα να μεγιστοποιούν τα κέρδη τους, όταν αυτοί κατέρευσαν υπό το βάρος της δικής τους απληστίας το κράτος ήρθε αρωγός σαν μέγας σοσιαλιστής τε και κομουνιστής και κρατικοποίησε τα πάντα

Τα κέρδη στους λίγους κερδοσκόπους ιδιώτες και οι ζημιές σε όλους δηλαδή στον λαουτζίκο

Άκουγα απόψε μια απίστευτα βαρετή και ασυνάρτητη εκπομπή του ρικ με θέμα την οικονομική κρίση και άκουσα την βουλευτίνα Μαρία Κυριακού να λέει ότι πρέπει όλοι μας νοικοκυρές μικρομεσαίοι επιχειρηματίες μεγάλοι επιχειρηματίες όλοι μας να βοηθήσουμε να ανορθωθεί η οικονομία μας κλπ!!!!!!

Πάλι ο λαός να την πληρώσει δηλαδή!!! Και αυτοί που φάγανε τα εκατομύρια εις βάρος του λαού να πληρώσουν εξίσου ή και λιγότερα από τη νοικοκυρά που πρέπει κατά την κυρία αυτή να μοιραστεί το βάρος!!!!!!

Πόση κοροιδία ρε γαμώ το!!! Η εν λόγω κυρία ήταν και πρώην έφορος εταιρειών

Στην ίδια εκπομπή συμμετείχε και ο Παμπης Κυρίτσης του ακελ και πρόεδρος της πεο,  ο οποίος με περισσή υποκρισία κόρτωνε ότι «είδατε ο καπιταλισμός απέτυχε και μπλα μπλα» κατά τα πρότυπα του «κομουνιστή» (χαχα εδώ φιρνόμεθα) ηγέτη του χριστόφια οι οποίοι είναι απλά οι διαχειριστές ενός κόντρα καπιταλιστικού συστήματος το οποίο από τον καιρό που πήραν την εξουσία ολοένα και τροφοδοτούν  έστω και αν διάφοροι ψευτοαριστεροί στα λόγια όπως ο Συλικιώτης λέει τις μπούρδες του, η πραγματικότητα τους διαψεύδει οικτρά –Υπ.Εσ. Συλικιώτης:”ο ενημερωμένος πολίτης είναι ο υπεύθυνος σωστός πολίτης” χαχαχα καλόοοοοο https://osr55.wordpress.com/2008/06/21

-Οι νεοφεουδάρχες επί το έργον με την ανοχή-συνενοχή του βασιλείου της αναξιοκρατίας https://osr55.wordpress.com/2008/09/02

-Ο εκσυγχρονισμός της φεουδαρχίας και η νέα κατοχή number 2  VIDEO https://osr55.wordpress.com/2008/08/31

-Ο νόμος είναι όπως τον ιστό της αράχνης………… VIDEO – έγγραφα
 https://osr55.wordpress.com/2008/09/05/ 

-Οι επαυλάρες κ κλουβιά που στοίχισαν το ίδιο- η μεγάλη αντίθεση-video   https://osr55.wordpress.com/2008/07/10

-Ο νόμος και ο ιστός της αράχνης plus https://osr55.wordpress.com/2008/09/30/

 

Εν ολλίγοις, η υποκρισία δεν έχει όρια…… στην αρχή οι νεοφεουδάρχες ξαμολήσανε και ρίξανε τον κάθε μεγαλοκαρχαρία φαγάνα  Λοίζου στα κανάλια ο οποίος μιλάει με «χωρκάτικη» αδρωπινή προφορά   να πουλάει φούμαρα στον καημένο τον κόσμο και να προσπαθεί απέλπιδα να τον πείσει ότι δεν θα πέσουν οι τιμές των ακινήτων και ότι πρέπει να συνεχίζει να γεμίζει τις τσέπες των λίγων νεοφεουδαρχών

Προσωπική μου άποψη είναι ότι οι τιμές των ακινήτων προς μεγάλη απογοήτευση του κάθε κερδοσκόπου  θα πέσουν και αυτό γιατί οι τράπεζες έχουν ήδη καταλάβει ότι δεν μπορούν να κάνουν δάνεια των 200.000 λιρών σε ανθρώπους με εισοδήματα των 700 λιρών το μήνα

Οπότε, ο κόσμος δεν θα μπορεί να κάνει τόσο μεγάλα δάνεια και έτσι οι κωλοντιβέλοπερ μάστιγα των απλών ανθρώπων θα καταλάβουν ότι δεν μπορούν να πουλάνε πλέον τις κάκιστες τους τρύπες για χρυσάφι και αναγκαστικά θα πρέπει να ρίξουν τις τιμές αλλοιώς θα μείνουν απούλητα οι τρύπες τους……………..

Όλως τυχαίως προτού ξεσπάσει η κρίση άρχισα να διαβάζω ένα πολύ ενδιαφέρον πολιτικό βιβλίο «Το τέλος της αμερικανικής εποχής» του Charles A. Kupchan που μιλάει ακριβώς για τις αλλοπρόσαλλες χωρίς σχέδιο και οργάνωση επιλογές της αμερικανικής αυτοκρατορίας μετά το 90 και την πτώση της σοβιετικής ένωσης, σε σχέση με την εξωτερική της πολιτική  η οποία μοιραία λέει ο συγγραφέας θα οδηγήσει στο τέλος της αμερικανικής παντοκρατορίας

Ως φαίνεται το τέλος της έχει ήδη αρχίσει αφού πλέον όπως δήλωσε και ο γερμανός υπουργός οικονομικών οι ηπα πλέον δεν αποτελούν την πρώτη οικονομική δύναμη στον κόσμο!

Η απληστία των κερδοσκόπων θα τους καταστρέψει, αλλά πρώτα δυστυχώς θα καταστρέψει τους απλούς ανθρώπους…………….. αντίδραση

14 Σχόλια

Filed under "δικαιοσύνη", Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες

Η ευχάριστη έκπληξη των παιδαγωγών!

Χτες είχα μια ελπιδοφόρα και ευχάριστη έκπληξη.

Χάρη στην τεχνολογία και ειδικότερα του ιντερνέτ «γνώρισα»  ηλεκτρονικά κάποιους πολύ αξιόλογους ανθρώπους που ενδεχομένως να μην τους γνώριζα διαφορετικά…..

Όταν δημιούργησα το παρόν μπλοκ τον Ιούνιο είχα λάβει κάποια e mai από ανθρώπους που μου έλεγαν τα καλά τους λόγια και μου εύχονταν καλή επιτυχία σε αυτό που είχα βάλει σκοπό, ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο κύριος Ιάκωβος Ψάλτης τον οποίον δεν γνώριζα προσωπικά μέχρι χτες….

Ο Δρ. Ιάκωβος Ψάλτης ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος και επιστήμονας, είναι διδάκτωρ Επαγγελματικών Σπουδών στην Εκπαιδευτική Διοίκηση όπως είναι επακριβώς ο τίτλος

αλλά πάνω απ΄όλα  όπως διαπίστωσα με τον καλύτερο τρόπο χτες, είναι ένας ταγμένος παιδαγωγός ο οποίος αγαπάει το λειτούργημα του και θέλει πάνω απ όλα να προσφέρει στα παιδιά στην κοινωνία στις μελλοντικές γενιές.  

Χτες έγινε η παρουσίαση του πάρα πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου του κυρίου Ψάλτη με τίτλο «Η μετάβαση από το δημοτικό στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ» για την οποία ενημερώθηκα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Την παρουσίαση την έκανε ο κύριος Γεώργιος Τσιάκαλος ο οποίος είναι Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στον οποίο έχει ανατεθεί η Επιστημονική Επιτροπή για διαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων του υπουργείου παιδείας…

Η παρουσίαση του κύριου Τσιάκαλου (τον οποίο είχα την τύχη να γνωρίζω και προσωπικά από την Θεσσαλονίκη) ήταν πραγματικά γλαφυρή, παραστατική, εύστοχη και εμβάθυνε επί του θέματος του βιβλίου………

Μιλούσε και παρουσίαζε το αξιόλογο αυτό βιβλίο εκτός κειμένου σαν δάσκαλος χρησιμοποιώντας παραδείγματα από την ιστορική πορεία της ελλάδας  τα νεώτερα χρόνια ώστε να αντιλαμβανόμαστε οι ακροατές κάποιες έννοιες όπως η μετάβαση, η προκατάληψη, η συντήρηση…

Και έρχομαι στην ελπιδοφόρα έκπληξη που είχα χτες………… τα τελευταία χρόνια έχω παρευρεθεί σε σχεδόν όλα τα συνέδρια, σεμινάρια, παρουσιάσεις κλπ νομικού περιεχομένου…….

Η εμπειρία μου από όλα αυτά τα συνέδρια ήταν ιδιαίτερα απαισιόδοξη και καταθλιπτική για τον κλάδο και το μέλλον,

  η πνευματική φτώχεια και η παντελής έλλειψη ενδιαφέροντος από τους δικηγόρους δικαστές και νομικούς της Κύπρου ήταν πρωτοφανής ,

κάτι που μου έκανε απίστευτη εντύπωση ιδιαιτέρως σε ένα τόπο όπου δεν υπάρχουν νομικά βιβλία που να σε καθοδηγούν και κάνουν τον νομικό και τον δικηγόρο να νοιώθει ότι τον πετάνε στην μέση του ωκεανού και του λένε να σκάσει και να κολυμπήσει….

Ενδεικτικά θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πριν 2 χρόνια…. Η δικαστική ένωση και ο παγκύπριος δικηγορικός σύλλογος είχε καλέσει εξέχουσες προσωπικότητες σε ένα απίστευτα ενδιαφέρον διήμερο συνέδριο στην Λευκωσία…..

 Σ΄αυτό συμμετείχε ο Πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Γερμανίας, ο πρώην Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Σουηδίας, η Πρόεδρος του Τμήματος Ευρωπαικών Σπουδών του Κέιμπριτζ και ακόμα δύο νομικοί διεθνούς κύρους!

Την πρώτη μέρα το συνέδριο παρακολούθησαν αρχικά 15 άτομα και την επομένη μέχρι το τέλος 10!!!!

Στην Λευκωσία υπάρχουν περί τους 900 δικηγόρους 13 δικαστές του ανωτάτου δικαστηρίου και καμμιά 35αριά του Επαρχιακού Δικαστηρίου…… τα συμπεράσματα δικά σας….

Εν πάση περιπτώσει, συνέδρια που διοργανώνει το Ανώτατο Δικαστήρια και πάνε όλοι οι δικαστές και δικηγόροι ώστε να δείχνουν ότι ενδιαφέρονται, όταν τελειώνει η παρουσίαση του θέματος από τους ομιλητές και έρχεται η ώρα για ερωτήσεις, τοποθετήσεις ή παρατηρήσεις …..στην αίθουσα επικρατεί παγωμάρα, μόκο, κανένα χέρι………. Κάποιες ερωτήσεις που γίνονται, γίνονται για χάριν της ερώτησης για να τους βάλει ο «δάσκαλος» καλό βαθμό χωρίς να υπάρχει ουσία και ενδιαφέρον …………… εν ολλίγοις δυστυχώς θα έλεγα ότι οι νομικοί της Κύπρου είναι άνθρωποι στάσιμοι συμβιβασμένοι και μονοδιάστατοι και εκφράζουν απόλυτα την κοινωνία στην οποία ζούμε……..

Χτες στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Ψάλτη παρευρίσκονταν ως επί το πλείστον εκπαιδευτικοί και κυρίως δάσκαλοι της δημοτικής εκπαίδευσης…………….

 Όταν τελείωσε η ενδελεχής με πολύ γλαφυρό τρόπο παρουσίαση του κυρίου Τσιάκαλου ήρθε η ώρα για τις ερωτήσεις των παρευρισκομένων…… μου έκανε πολύ ευχάριστη εντύπωση όταν άκουσα πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις από ανθρώπους που φανερά ήθελαν να πάρουν απαντήσεις….

Ερωτήσεις από ανθρώπους που αποζητούσαν απαντήσεις ώστε να μπορέσουν να επιτελέσουν καλύτερα το έργο τους!

Οι ερωτήσεις  αποσκοπούσαν πράγματι στην ουσία της απάντησης χωρίς να υπάρχει οιαδήποτε σκοπιμότητα σε αυτές….

Προσωπικά από χτες είμαι λιγάκι πιο αισιόδοξος για το μέλλον αυτής της μαλθακής και μίζερης κοινωνίας………… ο ευσυνείδητος δάσκαλος που αγαπά το λειτούργημα και τα παιδιά είναι η μεγαλύτερη ευλογία για έναν τόπο γιατί προετοιμάζει τους αυριανούς πολίτες αυτού του τόπου

 που πραγματικά εύχομαι να είναι πολύ διαφορετικοί από τους σημερινούς και οι αξίες τους να μην έχουν καμιά σχέση με τις σημερινές ….  

 

 

8 Σχόλια

Filed under Κυπριακό

Εις το όνομα του πατρός! Πραγματική ιστορία………

`Πραγματική ιστορία: Εις το όνομα του πατρός…………….

 

1974, βόμβα εκρήγνυται κάπου στην αγγλία σκοτώνοντας 5 άτομα από τον ΙΡΑ τον ιρλανδικό δημοκρατικό στρατό………..

Ο κόσμος διψάει για εκδίκηση και τιμωρία των ενόχων και έτσι η αγγλική κυβέρνηση και η αγγλική αστυνομία ευκαιριακά βρίσκουν τα εξιλαστήρια τους θύματα τους λεγόμενους 4 νέους του Γκίλφορτ ανάμεσα και ο πατέρας ενός εκ των νέων ο Τζουζέπε Κόνλον.

Ο Τζέρι Κόνλον και Τζουζέπε Κόνλον, υιός και πατέρας δικάζονται με ψεύτικα στοιχεία του κράτους και της αστυνομίας, με στημένους ψευδομάρτυρες  και καταδικάζονται μαζί σε ισόβια φυλάκιση για φόνους που ποτέ δεν διέπραξαν………………

Κάποιοι δεν πείσθηκαν ποτέ για την ενοχή τους και αγωνίζονταν για την σωτηρία των ανθρώπων αυτών από τα νύχια του αδίστακτου κράτους της μεγάλης αγγλικής δικαιοσύνης που τόσο θαυμάζουν οι κυπραίοι…..

Ανάμεσα τους μια δικηγόρος η Κάθερ η οποία γνώρισε τον Τζουζέπε τον πατέρα του Τζέρι σε μια επίσκεψη της στην φυλακή την οποία επισκέφθηκε ως μέλος μια επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ο Τζέρι μισά και αποστρέφεται τους δικηγόρους οι οποίοι παίζουν το παιχνίδι του αδίστακτου κράτους της αστυνομίας της μεγάλης αγγλικής δικαιοσύνης που τόσο θαυμάζουν οι κυπραίοι και αποφεύγει να της μιλήσει θεωρώντας την μέρος του βρώμικου συστήματος

Ο Τζουζέπε ο πατέρας ένας ήρεμος άνθρωπος ο οποίος το μόνο που ήθελε στην ζωή του είναι απλά να ζει καλά αυτός και η οικογένεια του, θέλει να βλέπει το καλό στους ανθρώπους και δέχεται με χαρά την δικηγόρο Κάθερ που θέλει να τον ακούσει

Ο Τζέρι αποφασίζει να κτυπήσει με βία στην βία της εξουσίας και συμμετέχει σε εξεγέρσεις στις φυλακές διατρανώνοντας την αθωότητα τους και το βρώμικο φασιστικό τους κράτος

Η Κάθερ μια ιδεολόγος δικηγορίνα που θέλει να πιστεύει στην δικαιοσύνη αρχίζει να ψάχνει και να βρίσκει στοιχεία που δείχνουν την αθωότητα αυτών των ανθρώπων…………….

Κρισιμότατο και καθοριστικό στοιχείο σε αυτόν τον αγώνα η συμμετοχή του κόσμου ο οποίος ξεχυνόταν στους δρόμους σε μεγάλες διαδηλώσεις αψηφώντας την εξουσία του αδίστακτου κράτους της αστυνομίας της αγγλικής δικαιοσύνης που τόσο θαυμάζουν οι κυπραίοι……

Στον κόσμο επικρατεί αναταραχή και οι φασίστες αστυνομικοί νοιώθουν τα χνώτα της εκδίκησης να τους πλησιάζουν

Ήδη από το Νοέμβριο του  1974 δηλαδή τότε που έγινε η φονική έκρηξη οι φασίστες μπάτσοι και η αγγλική δικαιοσύνη των lord  που τόσο θαυμάζουν οι κυπραίοι  είχαν στα χέρια τους κατάθεση μάρτυρα ο οποίος επιβεβαίωνε τα άλλοθι και τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων την οποία ΟΥΔΕΠΟΤΕ έδωσαν στην υπεράσπιση

15 χρόνια στην φυλακή!!!

Ο Τζουζέπε ο πατέρας ήταν πολύ άρρωστος και η Κάθερ η δικηγόρος ζήτησε από τον υπεύθυνο κρατικό αξιωματούχο  φασίστα Τζένινγκς ο οποίος έστησε όλο αυτή την συμπαιγνία της μεγάλης αγγλικής δικαιοσύνης που τόσο θαυμάζουν οι κυπραίοι, να δώσει την συγκατάθεση του ώστε να αποφυλακιστεί ο Τζουζέπε για λόγους υγείας

Ο Τζένινγκς ενώ γνώριζε ότι ο άνθρωπος  αυτός είναι αθώος και μπορούσε χωρίς κανένα κόστος να τον απελευθερώσει δεν το έπραξε…….

Ο Τζουζέπε πεθαίνει στην φυλακή……………

Η Κάθερ η δικηγόρος εξασφαλίζει δικαστικό ένταλμα με το οποίο αποκτούσε πρόσβαση στον φάκελο του νεκρού πλέον Τζουζέπε Κόνλον

Κάνει την έρευνα για αρκετές μέρες υπό την αυστηρή επίβλεψη συγκεκριμένου αστυνομικού

Μια μέρα ο αστυνομικός δεν πήγε στο πόστο του  για λόγους υγείας και η Κάθερ ζητάει τον φάκελο του Κόνλον από τον αστυνομικό που τον αντικαθιστούσε

Ο αστυνομικός ο οποίος αγνοούσε το στημένο παιχνίδι αντικρίζει δύο φακέλους με το όνομα Κόνλον και την ρωτάει ποιον από τους δύο……….η δικηγόρος Κάθερ βρίσκει ευκαιρία και του λέει Τζέρι Κόνλον

Στον φάκελο αυτό λοιπόν βρίσκει την κατάθεση του ανθρώπου που τον Νοέμβριο του 1974 επιβεβαίωνε το άλλοθι των κατηγορουμένων και την αθωότητα τους με την χειρόγραφη σημείωση μάλιστα «Να μην δοθεί ποτέ στην υπεράσπιση»!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Υπό την απίστευτη πίεση του κόσμου και την λαική κατακραυγή η υπόθεση επανανοίγει και ο φασίστας  Τζένινγκ του αδίστακτου αγγλικού κράτους και δικαιοσύνης που τόσο θαυμάζουν οι κυπραίοι  η δικηγόρος Κάθερ εμφανίζει ξαφνικά την κατάθεση αυτή η οποία ξεμπροστιάζει τους φασίστες και φτύνει κατάμουτρα την μεγάλη αγγλική δικαιοσύνη που τόσο θαυμάζουν οι κυπραίοι

Όλα πλέον, μα όλα όμως, εξαρτώνται απολύτως από έναν και μόνο άνθρωπο……..τον δικαστή που δικάζει την υπόθεση…………..

Αυτός και μόνο μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο θα κάνει δεκτό αυτό το νέο στοιχείο………………………………….

Εν τέλει, ΥΠΟ ΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ ο δικαστής μη μπορώντας να κάνει οτιδήποτε άλλο απαλλάσει τους κατηγορούμενους

Μια κοπελιτσα που ήταν 17 χρονών όταν μπήκε φυλακή και τώρα είναι 32 και άλλα τρία παιδιά που έχασαν την νιότη τους μέσα στα μπουντρούμια της μεγάλης αγγλικής δικαιοσύνης που τόσο θαυμάζουν οι κυπραίοι………….

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ  Η ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΙΖΕΤΑΙ!!!!!!!!

Κ Α Ν Ε Ν Α Σ ! ! ! ! ! ΚΑΝΕΝΑΣ δεν πλήρωσε για το απίστευτο αυτό έγκλημα που έκανε η μεγάλη αγγλική δικαιοσύνη η οποία φυλάκισε εις θάνατο 5 ανθρώπους απλά και μόνο γιατί ήθελε εξιλαστήρια θύματα και ήταν Ιρλανδοι!

Στην Κύπρο που τόσο θαυμάζουμε την μεγάλη αγγλική δικαιοσύνη για όλα τα πιο πάνω και η οποία μόλις 50 χρόνια πριν απαγχόνισε 9 παλληκάρια 17-24 χρόνων που τόλμησαν να τα βάλουν μαζί της πολεμώντας τους φασίστες εγγλέζους και ζητώντας την ελευθερία τους

Ξέρετε τι κάνουμε;

Βάζουμε την τεράστια φωτογραφία των φασιστών δικαστών του αποικιοκρατικού καθεστώτος της δεκαετίας του 50 οι οποίοι απαγχόνισαν τα 9 παλληκάρια και τους κυπραίους δικηγόρους γλύφτες των εγγλέζων τότε ανάμεσα τους και τον Ντεκτάς στα δικαστήρια μας!

Αυτοί είμαστε………………..άξιοι συνεχιστές της μεγάλης αγγλικής δικαιοσύνης όπως εξιστορήθηκε πιο πάνω και η οποία απαγχόνισε τα 9 παλληκάρια

ΣΚΑΤΑ στα μούτρα μας!!!

Η ειδοποιός διαφορά με την πιο πάνω ιστορία είναι ότι εκεί υπήρξε λαική κινητοποίηση και κατακραυγή………………………..

Έχετε αμφιβολία για την μεγάλη μας δικαιοσύνη που πήρε μαθήματα από την μεγάλη αγγλική δικαιοσύνη όπως εξιστορήθηκε πιο πάνω;

 

 

γράφει στην επεξηγηματική ταμπελίτσα:

ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΥΠΡΟΥ περί το 1950

θαυμάστε κυρίες και κύριοι τους φασίστες δικαστές του αποικιοκρατικού καθεστώτος που απένειμαν την αγγλική τους μεγάλη δικαιοσύνη απαγχονίζοντας και εκτελώντας παιδιά που πολεμούσαν για την ελευθερία τους και τους γλύφτες των εξουσιαστών δικηγόρους ανάμεσα τους και τον ντεκτάς!

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!

αυτό το έκτρωμα «κοσμεί» βρωμίζοντας το κατάλοιπο του αποικιοκρατικού καθεστώτος επαρχιακό δικαστήριο λευκωσίας

    

10 Σχόλια

Filed under Κυπριακό