Monthly Archives: Μαρτίου 2012

Τι είναι το χρήμα; Ποιος είναι ο ακριβής του ορισμός; Ποιος ο νομικός του ορισμός; …. αοριστολογία γενικολογία επί σκοπού

Ας δούμε τον ορισμό που δίδει η βικιπαίδεια και ακολούθως πληθώρα νομοθετημάτων της ΕΕ που ποτέ κανείς δεν βγαίνει από μέσα

και όλα αυτά φυσικά επί σκοπού των κερδών των πολύ λίγων εις βάρος όλων μας

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1#cite_note-0

 

 

Χρήμα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Αυτό το άρθρο ή η ενότητα δεν αναφέρει τις πηγές του ή δεν περιέχει επαρκείς παραπομπές. Μπορείτε να βοηθήσετε την Βικιπαίδεια προσθέτοντας κατάλληλες πηγές και παραπομπές που να υποστηρίζουν το άρθρο.
Η σήμανση τοποθετήθηκε στις 13/05/2010.

Με το όρο χρήμα εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται και γίνονται ευρέως αποδεκτά για πληρωμές. Αν και ο ορισμός αυτός είναι κατά κάποιο τρόπο ταυτολογία (αντίστροφα: πληρωμή είναι η χρήση χρημάτων) δηλώνει ακριβώς ότι χρήμα μπορεί να είναι οτιδήποτε χρησιμοποιείται ως τέτοιο. Η φυσική μορφή των χρηματικών στοιχείων μπορεί να διαφέρει, και διαφορετικές μορφές χρημάτων έχουν υπάρξει ιστορικά. Για παράδειγμα, σε κάποιους αρχαίους πολιτισμούς χρησιμοποιούσαν κοχύλια ως χρήμα, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια του 2ρου Παγκοσμίου χρησιμοποιούσαν τσιγάρα ως χρήμα, και ούτω καθ εξής. Πάντως για τον ακριβή προσδιορισμό της έννοιας του χρήματος είναι χρήσιμο να γίνεται με σαφήνεια η διάκριση ανάμεσα στα χρηματικά περιουσιακά στοιχεία (πχ κέρματα) και τα μη-χρηματικά περιουσιακά στοιχεία (όλα τα άλλα εκτός από τα χρηματικά, πχ προϊόντα).

Σήμερα ο ορισμός του τι είναι χρήμα σε μια οικονομία είναι πολύ συγκεκριμένος: Χρήμα είναι το σύνολο των κερμάτωντραπεζογραμματίωνκαι καταθέσεων[1]. Οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά τα τρία δεν είναι χρήμα. Ο όρος τραπεζογραμμάτιο είναι συνώνυμος με τον όρο χαρτονόμισμα. Το σύνολο κερμάτων και χαρτονομισμάτων ονομάζεται σύνολο νομισματικής κυκλοφορίας. Χρήμα όμως δεν είναι μόνο η νομισματική κυκλοφορία. Οι καταθέσεις είναι καταθέσεις των ιδιωτών στις εμπορικές τράπεζες και καταθέσεις των εμπορικών τραπεζών στην κεντρική τράπεζα. Ο σύγχρονος ορισμός του χρήματος σημαίνει για παράδειγμα ότι οι επιταγές είναι χρήμα (αρκεί βέβαια το ποσό της επιταγής να υπάρχει διαθέσιμο στο λογαριασμό καταθέσεων του εκδότη, και η επιταγή αντιπροσωπεύει ακριβώς μια άμεση εγγραφή στο λογαριασμό καταθέσεων χωρίς την ανάγκη μεταφοράς χαρτονομισμάτων). Επίσης χρήμα είναι η χρέωση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Αντίθετα, για παράδειγμα, τα ομόλογα και άλλα παρόμοια χρεόγραφα, τα αμοιβαία κεφάλαια και αξιόγραφα όπως οι μετοχές δεν είναι χρήμα (παρότι καταρχήν θα μπορούσε να γίνει απευθείας ανταλλαγή για παράδειγμα ακίνητων περιουσιακών στοιχείων με μετοχές ή ομόλογα, η χρήση τέτοιων αξιογράφων για πληρωμές δεν είναι βέβαια ευρέως αποδεκτή). Γι’ αυτό και τα διάφορα χρηματοδοτικά αξιόγραφα ονομάζονται γενικά και χρηματοδοτικά ή χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Πίνακας περιεχομένων

[Απόκρυψη]

Γενικά [Επεξεργασία]

Χρήμα είναι οποιοδήποτε αντικείμενο ή εγγραφή χρησιμοποιείται από μια κοινωνία ως υποκατάστατο αξίας, μέσο ανταλλαγής και μονάδα υπολογισμού (εμπορικής αξίας ή αγοραστικής δύναμης). Δεδομένου ότι οι ανάγκες προκύπτουν φυσικά, οι κοινωνίες δημιουργούν ένα συναλλακτικό μέσο όταν δεν υπάρχει κανένα. Σε άλλες περιπτώσεις, μια κεντρική αρχή δημιουργεί ένα συναλλακτικό μέσο, αυτή είναι συχνότερα η περίπτωση στις σύγχρονες κοινωνίες με τα χαρτονομίσματα.

Η αξία των χρημάτων προκύπτει κατά ένα μέρος από τη χρησιμότητά του ως μέσο ανταλλαγής εντούτοις η χρησιμότητά του ως μέσου ανταλλαγής εξαρτάται από την αναγνώριση της αγοραστικής του αξίας. Ως εκ τούτου αυτές οι δύο πτυχές των χρημάτων είναι αλληλοεξαρτώμενες.

Τα προϊόντα ήταν η πρώτη μορφή χρημάτων που εμφανίστηκαν. Στο πλαίσιο ενός συστήματος χρημάτων – προϊόντων, το αντικείμενο που χρησιμοποιείται ως χρήμα έχει την αξία έμφυτη. Υιοθετείται συνήθως για να απλοποιήσει τις συναλλαγές σε μια οικονομία ανταλλαγής, κατά συνέπεια λειτουργεί πρώτα ως μέσο ανταλλαγής. Αρχίζει ως «αποθήκη» αξίας, δεδομένου ότι οι κάτοχοι των φθαρτών αγαθών μπορούν εύκολα να τους μετατρέψουν σε ανθεκτικά χρήματα. Στις σύγχρονες οικονομίες, τα χρήματα προϊόντων έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης ως μονάδα απολογισμού. Τα στηριγμένα σε χρυσό νομίσματα είναι μια κοινή μορφή χρημάτων.

Τα χρήματα Fiat (χρήματα εξουσιοδότησης) είναι μια σχετικά σύγχρονη εφεύρεση. Μια κεντρική αρχή δημιουργεί ένα νέο αντικείμενο χρημάτων που έχει την ελάχιστη εγγενή αξία. Η χρήση του κοινού των χρημάτων υπάρχει μόνο επειδή η κεντρική αρχή εξουσιοδοτεί την αποδοχή των χρημάτων κάτω από την ποινική ρήτρα του νόμου. Σε περιπτώσεις όπου το κοινό χάνει την πίστη στα χρήματα εξουσιοδότησης, υπάρχουν λίγα μια κεντρική αρχή μπορούν να κάνουν για να αποτρέψουν την υιοθέτηση άλλων αντικειμένων χρημάτων από την κοινωνία.

Ουσιαστικά χαρακτηριστικά του χρήματος [Επεξεργασία]

Το Χρήμα επιτελεί τις τρείς ακόλουθες βασικές λειτουργίες:

1. Αποτελεί γενικά αποδεκτό μέσο συναλλαγών – ανταλλαγής

Όταν ένα αντικείμενο είναι σε ζήτηση πρώτιστα για τη χρήση του στην ανταλλαγή — για τη δυνατότητά του να χρησιμοποιείται στο εμπόριο για να ανταλλάσσει άλλα πράγματα — τότε έχει αυτήν την ιδιότητα. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει στα χρήματα να είναι πρότυπα αναβεβλημένης πληρωμής, π.χ., ένα εργαλείο για την πληρωμή των χρεών.

2. Μέτρο υπολογισμού των οικονομικών αξιών

Όταν η αξία ενός αγαθού χρησιμοποιείται συχνά για να μετρήσει ή να συγκρίνει την αξία άλλων αγαθών ή όπου η αξία του χρησιμοποιείται για να ονομάσει τα χρέη έπειτα λειτουργεί ως μονάδα απολογισμού.

Ένα χρέος δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως μονάδα απολογισμού επειδή η αξία της διευκρινίζεται σε σύγκριση με κάποια εξωτερική αξία αναφοράς, κάποια πραγματική μονάδα απολογισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τακτοποίηση του χρέους.

Παραδείγματος χάριν, εάν σε κάποιο πολιτισμό οι άνθρωποι τείνουν για να μετρήσουν την αξία των πραγμάτων σε σχέση με τις αίγες έπειτα θα θεωρούσαμε τις αίγες ως κυρίαρχη μονάδα του απολογισμού σε εκείνο τον πολιτισμό. Π.χ. μπορούμε να πούμε ότι σήμερα ένα άλογο αξίζει 10 αίγες και μια καλή καλύβα αξίζει 45 αίγες.

3. Τέλος, διασφαλίζει την αγοραστική δύναμη του κατόχου του

Όταν ένα αντικείμενο αγοράζεται πρώτιστα για να αποθηκεύει την αξία για το μελλοντικό εμπόριο έπειτα χρησιμοποιείται ως «αποθήκη» αξίας. Παραδείγματος χάριν, ένα πριονιστήριο να διατηρήσει μια αποθήκη ξυλείας που έχει αγοραστική αξία. Επίσης να κρατήσει ένα κουτί μετρητών που έχει κάποια χρήματα που κρατούν αγοραστική αξία. Και οι δύο θα αντιπροσώπευαν μια «αποθήκη» της αξίας επειδή μέσω του εμπορίου μπορούν να μετατραπούν σοβαρά σε άλλα αγαθά σε κάποια μελλοντική ημερομηνία. Τα περισσότερα μη-φθαρτά αγαθά έχουν αυτήν την ιδιότητα.

Πολλά αγαθά έχουν μερικά από τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται ανωτέρω. Εντούτοις κανένα αγαθό δεν είναι χρήματα εκτός αν μπορεί να ικανοποιήσει και τα τρία κριτήρια.

Σύγχρονος ορισμός του χρήματος – συνολική προσφορά χρήματος [Επεξεργασία]

Το χρήμα είναι ένα από τα κεντρικότερα θέματα που μελετώνται στα οικονομικά και διαμορφώνουν την πιο αδιάσειστη σύνδεσή του με τη χρηματοδότηση. Το σύνολο των χρημάτων σε μια οικονομία έχει επιπτώσεις άμεσα στον πληθωρισμό και τα επιτόκια και ως εκ τούτου επηρεάζει ιδιαιτέρως. Μια νομισματική κρίση μπορεί να έχει πολύ σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα εάν οδηγεί στη νομισματική αποτυχία και την υιοθέτηση μιας πολύ λιγότερο αποδοτικής οικονομίας ανταλλαγών. Αυτό συνέβη στη Ρωσία (παραδείγματος χάριν) κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90.

Τα σύγχρονα οικονομικά αντιμετωπίζουν επίσης μια δυσκολία στην απόφαση του τι ακριβώς είναι χρήμα.

Έχουν υπάρξει πολλά ιστορικά επιχειρήματα σχετικά με το συνδυασμό λειτουργιών του χρήματος, μερικοί υποστηρίζουν ότι χρειάζονται περισσότερο διαχωρισμό και ότι μια ενιαία μονάδα είναι ανεπαρκής να τους εξετάσει όλους. Αυτά τα επιχειρήματα καλύπτονται στο οικονομικό κεφάλαιο που είναι ένας γενικότερος όρος για όλα τα ρευστά μέσα.

Για τους παραπάνω λόγους έχουν επανειλημμένα υιοθετηθεί σαν χρήμα, εδώ και πολλές χιλιετίες, στις περισσότερες κοινωνίες ο χρυσός και ο άργυρος. Αλλά από τα μέσα του 20ου αιώνα περίπου, έχει παραμερισθεί ο ιστορικός ρόλος των πολυτίμων μετάλλων σαν χρήμα σε όφελος του «fiat money» (βλέπε παραπάνω) που σημαίνει (χαρτο)νόμισμα χωρίς το ανάλογο απόθεμα χρυσού ή αργύρου.

Η συνολική διαθέσιμη ποσότητα χρήματος σε μία οικονομία για κάθε χρήση ονομάζεται «χρηματικό απόθεμα» – money supply (M).

H «M» απαρτίζεται από τέσσερα κλιμακωτά υπομεγέθη:

* Το Μ0 (σύνολο χαρτονομισμάτων, κερμάτων και λογαριασμοί της κεντρικής τράπεζας μετατρέψιμοι σε νόμισμα)

* Το Μ1 (Μ0 + λογαριασμοί όψεως[2] και τρεχούμενοι)

* Το Μ2 (Μ1 + λογαριασμοί ταμιευτηρίου και μεγάλες καταθέσεις άνω των $100.000)

* Το Μ3 (Μ2 + άλλοι λογαριασμοί εξωτερικού και καταθέσεις σε ευρω/δολλάρια)

Νομικά Ζητήματα [Επεξεργασία]

Η πολύ συχνή και ευρεία χρήση των χαρτονομισμάτων προκειμένου να εξασφαλίζει την απαραίτητη ασφάλεια των συναλλαγών υπόκεινται σε αρκετά σχολαστικές και λεπτομερείς νομικές διατυπώσεις.

Έτσι πλέον προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και ασφάλεια (δηλαδή για κάθε χαρτονόμισμα να υπάρχει αντίκρυσμα – εξασφάλιση ότι η απαίτηση μπορεί να εκπληρωθεί άμεσα), τα χαρτονομίσματα τα εκδίδει αποκλειστικά η Κεντρική Τράπεζα μίας χώρας. Απαγορεύεται αυστηρά η έκδοση χαρτονομισμάτων από άλλες τράπεζες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και φυσικά από άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Επιπλεόν απαγορεύεται αυστηρά η παραχάραξη χαρτονομίσματος δηλαδή η παράνομη κατασκευή πλαστού χρήματος (το οποίο φυσικά δεν έχει αντίκρυσμα ούτε αγοραστική δύναμη).
Η αποδοχή του νομίσματος που εκδίδεται σε μία χώρα είναι αναγκαστική από όλους τους φορείς και συναλλασόμενους μέσα σε αυτή τη χώρα, ενώ απαγορεύεται η συνύπαρξη άλλων νομισμάτων στις εγχώριες συναλλαγές (η διατήρηση άλλων νομισμάτων δεν απαγορεύεται εφόσον επιτρέπει συναλλαγές με άλλες χώρες).

Πίστωση ως χρήμα [Επεξεργασία]

Η πίστωση συχνά και αόριστα αναφέρεται ως χρήμα. Εντούτοις η πίστωση ικανοποιεί μόνο τα κριτήρια ένα και τρία των ανωτέρω κριτηρίων «ουσιαστικών χαρακτηριστικών των χρημάτων». Η πίστωση αποτυγχάνει εντελώς το κριτήριο αριθμός δύο. Ως εκ τούτου για να είμαστε απολύτως ακριβείς, πίστωση είναι ένα υποκατάστατο χρημάτων και όχι κανονικά χρήματα.

Αυτή η διάκριση μεταξύ των χρημάτων και της πίστωσης προκαλεί σύγχυση στις συζητήσεις περί νομισματικής θεωρίας. Ως όροι, η πίστωση και τα χρήματα χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά. Ακόμη και στα οικονομικά η πίστωση αναφέρεται συχνά ως χρήματα. Παραδείγματος χάριν οι καταθέσεις τραπεζών συμπεριλαμβάνονται γενικά στα αθροίσματα του εθνικού ευρύ ανεφοδιασμού χρημάτων. Εντούτοις οποιαδήποτε λεπτομερής μελέτη της νομισματικής θεωρίας πρέπει να αναγνωρίσει την κατάλληλη διάκριση μεταξύ των χρημάτων και της πίστωσης

Το υπόλοιπο αυτού του άρθρου χρησιμοποιεί συχνά τον όρο χρήμα υπό τη ευρύτερη έννοια της λέξης.

Ιστορία του Χρήματος [Επεξεργασία]

Η εμφάνιση του χρήματος [Επεξεργασία]

Κατά τις συναλλαγές τους στην αρχαιότητα οι άνθρωποι είχαν καθιερώσει το ανταλλακτικό σύστημα βάσει του οποίου ο παραγωγός ενός προϊόντος αντάλλαζε τα επιπλέον προϊόντα με προϊόντα άλλου παραγωγού. Η μέθοδος της ανταλλαγής αγαθών χρονολογείται σε τουλάχιστον 100.000 χρόνια πριν, αν και δεν υπάρχει κανένα ιστορικό στοιχείο που να αποδεικνύει την ύπαρξη μιας κοινωνίας ή οικονομίας που βασίζονταν μόνο στη μέθοδο αυτή.

Πολλοί πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο ανέπτυξαν τελικά τη χρήση χρημάτων των οποίων η αξία βασίζονταν στην αξία του υλικού από το οποίο ήταν φτιαγμένα. Ο σίγλος ή σέκελ ήταν αρχικά μια μονάδα χρήματος αλλά και μονάδα βάρους. Η πρώτη χρήση του όρου προήλθε από τη Μεσοποταμία γύρω στο 3000 π.Χ. Κοινωνίες στην Αμερική, την Ασία, την Αφρική και την Αυστραλία άρχισαν να χρησιμοποιούν όστρακα ως χρήμα. Πολλά αντικείμενα έχουν χρησιμοποιηθεί ως χρήματα, από τα φυσικά λιγοστά πολύτιμα μέταλλα έως κοχύλια και από τσιγάρα έως τα εξ ολοκλήρου τεχνητά χρήματα όπως τα χαρτονομίσματα. Τα πρώτα νομίσματα κατασκευάστηκαν αρχικά από χαλκό, κατόπιν από σίδηρο και αυτό επειδή ο χαλκός και ο σίδηρος ήταν ισχυρά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή όπλων. Η χρηματική αξία των νομισμάτων προέκυπτε από την αξία του μετάλλου από το οποίο ήταν κατασκευασμένο.

Ο Βασιλιάς Φείδων του Άργους, το 700 π.Χ. περίπου, άλλαξε τα νομίσματα από το σίδηρο σε ένα μάλλον άχρηστο και διακοσμητικό μέταλλο, το ασήμι, και, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, αφιέρωσε μερικά από τα νομίσματα σιδήρου που έμειναν (που ήταν στην πραγματικότητα ράβδοι σιδήρου) στο ναό της Ήρας. Ο βασιλιάς Φείδων έπλασε τα ασημένια νομίσματα στην Αίγινα, στο ναό της θεάς της φρόνησης και του πολέμου Αθηνάς Αφαίας, και χάραξε τα νομίσματα με μια Χελώνα, η οποία χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα ως σύμβολο της κεφαλαιοκρατίας. Τα νομίσματα Χελώνες έγιναν αποδεκτά ευρέως και χρησιμοποιήθηκαν ως διεθνές μέσο ανταλλαγής μέχρι τις ημέρες του Πελοποννησιακού Πολέμου, όταν η Αθηναϊκή δραχμή τα αντικατέστησε. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο Τα πρώτα χρυσά νομίσματα στην ιστορία εκδόθηκαν από το Λύδιο βασιλιά Κροίσο, γύρω στο 650 – 600 π.Χ. Σύμφωνα με ένα μύθο, ο Δίας τιμώρησε την Ήρα και την έδεσε την με μια χρυσή αλυσίδα μεταξύ ουρανού και γης. Η Ήρα, με τη βοήθεια του Ηφαίστου, έσπασε τη χρυσή αλυσίδα και απελευθερώθηκε. Λέγεται ότι όλος ο χρυσός που βρίσκεται στη γη προέρχεται από τα κομμάτια αυτής της χρυσής αλυσίδας, που έπεσαν από τον ουρανό. Ίσως λόγω αυτού του μύθο, ο χρυσός χρησιμοποιήθηκε στην αρχαία Ελλάδα μόνο στους ναούς, τάφους και κοσμήματα και δεν υπάρχει οποιοδήποτε αρχαίο ελληνικό χρυσό νόμισμα, μέχρι περίπου το 390 π.Χ., όταν ο Έλληνας βασιλιάς Φίλιππος ο 2ος της Μακεδονίας εξέδωσε τα πρώτα χρυσά νομίσματα. Σύμφωνα με άλλο μύθο, οι εφευρέτες των χρημάτων ήταν η Δημοδίκη (ή Ερμοδίκη) από την Κύμη (σύζυγος του Μίδα), ο Λύκος (γιος του Πανδίου του 2ου και πρόγονος των Λυκίων) και ο Εριχθόνιος, από τη Λυδία ή τη Νάξο.

Η εξέλιξη του χρήματος [Επεξεργασία]

Η μέθοδος της χρήσης νομισμάτων, ως χρήμα, με βάση την αξία του υλικού από το οποίο ήταν φτιαγμένα τελικά εξελίχθη στη μέθοδο του αντιπροσωπευτικού χρήματος. Αυτό συνέβη επειδή οι έμποροι χρυσού και αργύρου ή οι τράπεζες άρχισαν να εκδίδουν αποδείξεις στους καταθέτες – εξαργυρώσιμες με χρήματα ουσιαστικής αξίας – τα οποία είχαν κατατεθεί. Τελικά, αυτές οι αποδείξεις έγιναν ευρέως αποδεκτές ως μέσο πληρωμής και ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται ως χρήμα.

Τα χάρτινα χρήματα ή τραπεζογραμμάτια χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην Κίνα, κατά τη διάρκεια της Δυναστείας των Σονγκ. Αυτά τα τραπεζογραμμάτια, γνωστά ως «Jiaozi» εξελίχθηκαν από χρεόγραφο που είχαν χρησιμοποιηθεί από τον 7ο αιώνα μ.Χ., ωστόσο, δεν είχαν σταματήσει τη χρήση των νομισμάτων ουσιαστικής αξίας. Στην Ευρώπη τα πρώτα τραπεζογραμμάτια εξεδόθησαν από τη Stockholms Banco το 1661 και χρησιμοποιήθηκαν παράλληλα με κέρματα.

Η ευκολία των συναλλαγών που παρείχε η έκδοση των τραπεζογραμματίων από τις τράπεζες καθιέρωσε τα χαρτονομίσματα σε ευρεία και κοινώς αποδεκτή συναλλακτική πρακτική. Μ’ αυτό το νομισματικό σύστημα, όπου το μέσο συναλλαγής είναι χαρτιά, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε προκαθορισμένες, σταθερές ποσότητες χρυσού, αντικαταστάθηκε η χρήση των χρυσών νομισμάτων ως χρήματος μεταξύ του 17ου και 19ου αιώνα στην Ευρώπη. Αυτά τα πιστοποιητικά χρυσού νομιμοποιήθηκαν ως χρήμα και η ρευστοποίησή τους σε χρυσό αποθαρρύνθηκε. Στις αρχές του 20ου αιώνα όλες σχεδόν οι χώρες υιοθέτησαν αυτό το σύστημα όπου για τα πιστοποιητικά που εξέδιδαν, υπήρχε προκαθορισμένη ποσότητα χρυσού προς εξαργύρωση.

Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με τη διάσκεψη του Bretton Woods, οι περισσότερες χώρες υιοθέτησαν τα χρήματα Fiat των οποίων η τιμή είχε καθοριστεί σύμφωνα με το δολάριο ΗΠΑ. Το αμερικανικό δολάριο με τη σειρά του καθορίστηκε σε σχέση με το χρυσό. Το 1971, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έπαυσε τη μετατρεψιμότητα του δολαρίου ΗΠΑ σε χρυσού. Μετά από αυτό, πολλές χώρες ακολούθησαν το παράδειγμα των ΗΠΑ και η πλειονότητα των χρημάτων παγκοσμίως σταμάτησε να υποστηρίζεται από αποθέματα χρυσού.

Σημειώσεις – Παραπομπές [Επεξεργασία]

  1.  R. Dornbusch, S. Fischer, Macroeconomics, 1990, ελλ. μτφ. Χρ. Ανδροβιτσανέας, Κεφ. 11 «Η Κεντρική Τράπεζα, το χρήμα και οι πιστώσεις».
  2.  Όψεως ή τρεχούμενοι ονομάζονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί που επιτρέπουν άμεσα έκδοση επιταγής. Αντίθετα οι ταμιευτηρίου έχουν συνήθως κάποια προθεσμία που πρέπει να λήξει για να μπορούν να ρευστοποιηθούν για πραγματοποίηση πληρωμών.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι [Επεξεργασία]

Ψηφιακό αρχείο ΕΡΤ [Επεξεργασία]

 

 

Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 , για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ 

 

http://eur-lex.europa.eu/el/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html

 

Άρθρο 105 Α

1. Η ΕΚΤ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραμματίων μέσα στην Κοινότητα. Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να εκδίδουν τέτοια τραπεζογραμμάτια. Τα τραπεζογραμμάτια που εκδίδονται από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες είναι τα μόνα τραπεζογραμμάτια που αποτελούν νόμιμο χρήμα μέσα στην Κοινότητα.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν κέρματα, η ποσότητα των οποίων τελεί υπό την έγκριση της ΕΚΤ. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 189 Γ και μετά από διαβούλευση με την ΕΚΤ, μπορεί να θεσπίζει μέτρα για την εναρμόνιση της ονομαστικής αξίας και των τεχνικών προδιαγραφών όλων των κερμάτων που πρόκειται να κυκλοφορήσουν, στο βαθμό που είναι απαραίτητος για την ομαλή κυκλοφορία τους μέσα στην Κοινότητα.

 

 

Άρθρο 16

  Τραπεζογραμμάτια

Σύμφωνα με το άρθρο 105 Α παράγραφος 1 της παρούσας συνθήκης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραμματίων μέσα στην Κοινότητα. Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να εκδίδουν τέτοια τραπεζογραμμάτια. Τα τραπεζογραμμάτια που εκδίδονται από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες είναι τα μόνα τραπεζογραμμάτια που θα αποτελούν νόμιμο χρήμα μέσα στην Κοινότητα.

Η ΕΚΤ σέβεται κατά το δυνατόν τις υπάρχουσες πρακτικές σχετικά με την έκδοση και την όψη των τραπεζογραμματίων.

 

Άρθρο 52

  Ανταλλαγή τραπεζογραμματίων κοινοτικών νομισμάτων

Μετά τον αμετάκλητο καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα τραπεζογραμμάτια που εκφράζονται σε νομίσματα με αμετάκλητα καθορισμένες ισοτιμίες ανταλλάσσονται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες στην αντίστοιχη άρτια ισοτιμία τους.

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R2560:EL:HTML

δ) ως «μέσο ηλεκτρονικού χρήματος» νοείται ένα επαναφορτιζόμενο μέσο πληρωμής (κάρτα με αποθηκευμένη αξία ή μνήμη ηλεκτρονικού υπολογιστή), στο οποίο αποθηκεύονται ηλεκτρονικά μονάδες αξίας·

 


97/489/ΕΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1997 σχετικά με τις συναλλαγές που γίνονται με μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής και ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ του εκδότη και του κατόχου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997H0489:EL:HTML

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010H0304:EL:NOT

 

σχετικά με τη χρήση εναρμονισμένης μεθόδου για την ταξινόμηση και την κοινοποίηση των καταγγελιών και των αιτημάτων των καταναλωτών

(2010/304/ΕΕ)

 

2001/413/ΔΕΥ: Απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001F0413:EL:HTML

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ 11ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1981. – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΑΤΑ GUERRINO CASATI. – (ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ TRIBUNALE ΤΟΥ BOLZANO – ΙΤΑΛΙΑ). – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ – ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. – ΥΠΟΘΕΣΗ 203/80. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61980CJ0203:EL:HTML

 

2011/525/ΕΕ: Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 25ης Αυγούστου 2011 , για τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/9 σχετικά με τη νομισματική στατιστική και τη στατιστική χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών (ΕΚΤ/2011/13) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:228:0037:01:EL:HTML

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ σχετικά με το σύστημα πληρωμών στο πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης.

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=196827:cs&lang=el&list=336103:cs,265004:cs,196827:cs,140183:cs,&pos=3&page=1&nbl=4&pgs=10&hwords=

 

88/590/ΕΟΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 1988 που αφορά τα συστήματα πληρωμών και ιδίως τις σχέσεις μεταξύ κατόχου και εκδότη κάρτας 

 

Σύσταση της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2010 , σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τις έννομες συνέπειες του καθεστώτος νομίμου χρήματος των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων σε ευρώ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010H0191:EL:HTML

 

 
Απόφαση του Δικαστηρίου της 19ης Νοεμβρίου 1996. – Siemens AG κατά Henry Nold. – Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Bundesgerichtshof – Γερμανία. – Δίκαιο των εταιριών – Αύξηση κεφαλαίου – Εισφορές σε είδος – Δικαίωμα προτιμήσεως των μετόχων – Αποκλεισμός. – Υπόθεση C-42/95. 

 

 

Πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της για την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, για την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) {SEC(2008) 2572} {SEC(2008) 2573} /* COM/2008/0627 τελικό – COD 2008/0190 */ 

Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
της 25ης Αυγούστου 2011 της 25ης Αυγούστου 2011
για τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/9 σχετικά με τη νομισματική στατιστική και τη στατιστική χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών για τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/9 σχετικά με τη νομισματική στατιστική και τη στατιστική χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών
(ΕΚΤ/2011/13) (ΕΚΤ/2011/13)
(2011/525/ΕΕ)

Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 26ης Ιουνίου 2003. – KapHag Renditefonds 35 Spreecenter Berlin-Hellersdorf 3. Tranche GbR κατά Finanzamt Charlottenburg. – Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Bundesfinanzhof – Γερμανία. – Έκτη οδηγία ΦΠΑ – Πεδίο εφαρμογής – Παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας – Είσοδος εταίρου σε προσωπική εταιρία καταβάλλοντος εισφορά σε χρήμα. – Υπόθεση C-442/01. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001CJ0442:EL:HTML

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 263/2011 της Επιτροπής, της 17ης Μαρτίου 2011 , για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 458/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένων στατιστικών κοινωνικής προστασίας (Esspros) όσον αφορά την έναρξη πλήρους συλλογής στοιχείων για το τμήμα του Esspros που αφορά τις καθαρές παροχές κοινωνικής προστασίας Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:071:0004:01:EL:HTML

 

2002/12/ΕΚ: Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2001/7 σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων σε ευρώ (ΕΚΤ/2001/14) 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 10/2008 της Επιτροπής, της 8ης Ιανουαρίου 2008 , για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 458/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με το ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένων στατιστικών κοινωνικής προστασίας (ESSPROS) όσον αφορά τους ορισμούς, τις λεπτομερείς ταξινομήσεις και την επικαιροποίηση των κανόνων διάδοσης για το κεντρικό σύστημα του ESSPROS και για το τμήμα που αφορά τους δικαιούχους συνταξιοδότησης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0010:EL:NOT

 

97/489/ΕΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1997 σχετικά με τις συναλλαγές που γίνονται με μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής και ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ του εκδότη και του κατόχου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997H0489:EL:NOT

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R2560:EL:HTML

 

Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0009:EL:HTML

 

Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0026:el:HTML

 

 

 

 

 

 

Advertisement

Σχολιάστε

Filed under "δικαιοσύνη", Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, αλήθεια, κρίση

Το κυπριακό είναι το όπιο του κυπρέου…..η «ευρώπη» ως η νέα θεότητα που αντικατέστησε την «ελλάδα» θέλωμεν κιας τρώγομεν πέτρεςκλπκλπ

Το κυπριακό είναι το όπιο του κυπρέου

δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τουτον

εμφανίζει συμπτώματα στέρησης

είναι η απόλυτη ταύτιση του κυπρέου με μια κάποια «πολιτικοποίηση»

ο κυπρέος νομίζει ότι πολιτική=κυπριακό

βλέπω την κυρά αντιγόνη το κανόνι να κάνει δηλώσεις του στυλ

δεν μπορεί η τουρκία να συνεχίζει την πορεία της προς την ευρώπη αλώβητη και λοιπές παπαριές

σα να μην πέρασε μια μέρα

σα να μην κατέρρευσε το σύμπαν από το 2008 τον σεπτέμβρη όταν η κατάρρευση της λίμαν μπράδερς και μετά της aig συμπαρέσυρε τα πάντα και άλλαξε τα πάντα στο διάβα του

η κυρά αντιγόνη που κάμνει την ευρωβουλευτή συνεχίζει το ίδιο τροπάριο σα να ζούμε σε ένα παράλληλο κόσμο

η «ευρώπη» στα μάτια της κυρά αντιγόνης που τυγχάνει ευρωβουλευτής αλλά είναι στο ίδιο πολιτικό επίπεδο σκέψης με τον μέσο κυπρέο  φαντάζει ως κάτι εξιδανικευμένο

ως μια θεότητα στην οποία όλοι προσδοκούμε και προσμένουμε

η «ευρώπη» ως θεότητα αντικατέστησε κατά κάποιον τρόπο την «ελλάδα» θέλωμεν και ας τρώγομεν πέτρες κλπ κλπ

έννοιες θεότητες, τοτεμ και ταμπού που κανείς δεν ξέρει ποιο περιεχόμενο έχουν , αν έχουν

«ευρώπη»

ο δρόμος προς την ευρώπη  λέει η κυρά αντιγόνη και προφανώς αμα της πεις ότι στην «ευρώπη»  ζουν 90 εκατομύρια πάφτωχοι άστεγοι σε συνθήκες εξαθλίωσης

ότι στην Ισπανία στην Ελλάδα στην Ιρλανδία (του οικονομικούς θαύματος που κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος) στην Ιταλία Πορτογαλλία κλπ οι άνθρωποι δουλεύουν 15ωρα για ένα κομμάτι ψωμί προφανώς θα σε κοιτάει σα χάνος

ο δρόμος προς την ευρώπη ακούεις τζαι συ

η φτώχει θερίζει και έρχονται ακόμα χειρότερες μέρες για τους ευρωπΕους όλους μας και αυτούς που δεν έχουν ημικατεχόμενη πατρίδα κλπ και για αυτό δεν φταίει κανένα κυπριακό

 

Σχολιάστε

Filed under Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυό....παράλληλοι κόσμοι στην κύπρο σήμερα, Κυπριακό, Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, αλήθεια, κρίση

Σαν σήμερα το 1952 Ο Νίκος Μπελογιάννης και οι σύντροφοί του Δ. Μπάτσης, Ν. Καλούμενος και Ηλίας Αργυριάδης πληρώνουν με την ζωή τους το ταξικό μίσος του μετεμφυλιοπολεμικού αστικού καθεστώτος στην Ελλάδα. (3 Βίντεο)

 Αναδημοσίευση από το Βαθύ Κόκκινο

 »  » Σαν σήμερα το 1952 Ο Νίκος Μπελογιάννης και οι σύντροφοί του Δ. Μπάτσης, Ν. Καλούμενος και Ηλίας Αργυριάδης πληρώνουν με την ζωή τους το ταξικό μίσος του μετεμφυλιοπολεμικού αστικού καθεστώτος στην Ελλάδα. (3 Βίντεο)

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Σαν σήμερα το 1952 Ο Νίκος Μπελογιάννης και οι σύντροφοί του Δ. Μπάτσης, Ν. Καλούμενος και Ηλίας Αργυριάδης πληρώνουν με την ζωή τους το ταξικό μίσος του μετεμφυλιοπολεμικού αστικού καθεστώτος στην Ελλάδα. (3 Βίντεο)

Σήμερα συμπληρώνονται 60 χρόνια από τη δολοφονία του Νίκου Μπελογιάννη, και των συντρόφων του στις 30 Μάρτη του 1952.

Η κυβέρνηση του Πλαστήρα, το παλάτι, το στρατιωτικό και παραστρατιωτικό κατεστημένο, τα «κεντροαριστερά» και τα «κεντροδεξιά» όργανα της αμερικανοδουλείας, εκτέλεσαν τον Μπελογιάννη για έναν και μόνο λόγο: Επειδή ήταν κομμουνιστής», υπογράμμιζε η συντρόφισσα Α.Π σε ένα κείμενο της που αναφερόταν στην μεθόδευση της δολοφονίας του Νίκου Μπελογιάννη.

Το μετεμφυλιακό καθεστώς της άρχουσας τάξης της Ελλάδας, μαζί με τους ξένους συμμάχους του και εκτελεστικό όργανο την κυβέρνηση Πλαστήρα και το παλάτι, διαπράττει
άλλο ένα έγκλημα.

Ο Νίκος Μπελογιάννης και οι σύντροφοί του Δ. Μπάτσης, Ν. Καλούμενος και Ηλίας Αργυριάδης στάθηκαν όρθιοι στο Γουδή μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα των μονορχοφασιτών, αρνούμενοι να τους δέσουν τα μάτια. Πλήρωσαν με την ζωή τους το ταξικό μίσος του μετεμφυλιοπολεμικού αστικού καθεστώτος στην Ελλάδα.

(Δυο αποσπάσματα από την απολογία του Νίκου Μπελογιάννη, στην πρώτη δίκη, το Νοέμβρη του 1951)

«Την ευθύνη για το ότι η ελληνική γη είναι σπαρμένη με τάφους και ερείπια, τη φέρουν μόνο οι ξένοι ιμπεριαλιστές και οι Ελληνες υπηρέτες τους».

«Αγαπάμε την Ελλάδα και το λαό της περισσότερο από τους κατηγόρους μας. Το δείξαμε όταν εκινδύνευε η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η ακεραιότητά της και, ακριβώς, αγωνιζόμαστε για να ξημερώσουν στη χώρα μας καλύτερες μέρες χωρίς πείνα και πόλεμο. Για το σκοπό αυτό αγωνιζόμαστε και όταν χρειαστεί θυσιάζουμε και τη ζωή μας. Πιστεύω ότι δικάζοντάς μας σήμερα, δικάζετε τον αγώνα για την ειρήνη, δικάζετε την Ελλάδα».

Κυριακή 30 Μάρτη 1952 4.10΄π.μ. εκτελούνται οι Μπελογιάννης, Μπάτσης, Καλούμενος και Αργυριάδης.
Μέρα και ώρα που ούτε και αυτοί οι Γερμανοί δεν εκτελούσαν. Υπό το φως των προβολέων μη τυχόν δει ο ήλιος και φρίξει.

Διαβάστε περασμένο αφιέρωμα του μπλοκ μας για την δίκη και την εκτέλεση του Ν. Μπελογιάννη
___________

Τότε και σήμερα 

«…ο λαός υπόφερνε (…). Είχε γονατίσει από τους φόρους, κι η τοκογλυφία ερχότανε ύστερα να του δώσει τη χαριστική βολή. Αφήνω κατά μέρος κάθε δική μου περιγραφή και παίρνω ένα κομμάτι από την Ιστορία του Καρολίδη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο: «Την εποχή εκείνη η χώρα εσπαράζετο υπό της φυγοδικίας και των συμμοριών τοκογλύφων, οίτινες εν συνεργασία προς τους ταμίας του κράτους και αυτούς ακόμα τους δικαστάς είχον δημιουργήσει αλληλεγγύην και κατέτρωγαν τας σάρκας του λαού» (…). Κι έτσι, τοκογλύφοι, κομματάρχες, δικαστές, ταμίες, Εθνοτράπεζα, κράτος και ληστές – τούτοι οι τελευταίοι πολύ λιγότερο από τους άλλους – εκτελούσαν το ίδιο «εθνοφελές» έργο: Την ερήμωση της χώρας και τον αφανισμό του λαού. Και στο αντιλαϊκό τούτο όργιο, έρχονται και οι ξένοι κεφαλαιούχοι να πάρουν μια από τις καλύτερες θέσεις».

Το παραπάνω απόσπασμα είναι από το βιβλίο του Νίκου Μπελογιάννης «Το ξένο κεφάλαιο στην Ελλάδα». Πρόκειται για μια μελέτη που έγραψε ο Ν. Μπελογιάννη μετά την απελευθέρωση της χώρας μας από τους Γερμανοϊταλούς.

Θα μπορούσε να υπάρξει πιο χαρακτηριστική περιγραφή για την σημερινή κατάσταση που βιώνουμε;

Αναρτήθηκε από ΒΑΘΥ στις 5:31 π.μ. 

2 Σχόλια

Filed under "δικαιοσύνη", Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυό....παράλληλοι κόσμοι στην κύπρο σήμερα, Κυπριακό, Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, αλήθεια, κρίση

Και την στιγμή που όλοι είχαν στο στόχαστρο τους τοκογλύφους τραπεζίτες και τον αχάπαρο ορφανίδη για τις ζημιές που προκάλεσαν στην οικονομία με τις μαλακίες τους ξαφνικά….αρχισαν τα όργανα και πάλι με νέο άνωθεν επιβεβλημένο δεξιοστροφο τραγούδι….συνταξιοδότηση στα….75!

Πριν καμιά βδομάδα παρακολούθησα στο ρικ τον βολευτή του δησυ τον μαυρίδη ο οποίος την αμόλησε εκτελώντας τις εντολές του και πάλι

όχι μόνο σύνταξη στα 64 αλλά ν κάνουμε όπως κάνουν και οι προηγμένοι!!! ευρωπΕοι κάθε χρόνο να αυξάνεται το όριο δύο δύο μήνες!!!!!!

ο τυπάκος αυτός έχει τον τίτλο δήθεν του οικονομολόγου

όταν διαβάζω κειμένακια του σε εφημερίδες ή τον ακούω στην τηλεόραση να μιλάει (όπως τον είδα μια άλλη φορά στην εκπομπή του δημοσιουγραφούλη χαζοχαρούμενούλη ευρωπεούλη πιερίδη κωδικός ευρώπη)

ο τυπάκος αυτός μιλάει και δεν λέει τίποτα

μα τίποτα όμως!

μου θυμίζει τον παντελώς αφελέστατο και ατεκμηριώτο τρόπο με τον οποίο εκφράζονται διάφοροι φιλήσυχοι φιλειρηνικοί μπλόκερς που απλά αναπαράγουν τον δεξιούλικο λόγο του κάθε νικολάκιου παπαδαπόλου αβερωφούλη και τώρα του αχάπαρου μαυρίδη

τα δημόσια οικονομικά μας έχουν πρόβλημα (ατάκα 1)

έχουμε πολύ μεγάλο δημόσιο τομέα και πολλούς δημοσίους υπαλλήλους (ατάκα 2)

πρέπει να εξυγιάνουμε τα δημοσιονομικά μας (ατάκα 3)

πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων (ατάκα 4)

πρέπει να μειώσουμε τις σπατάλες δηλαδή τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων (ατάκα 5+6 twin parolin)

και τώρα μια νέα ατάκα μπήκε το ποιηματάκι τους

πρέπει να αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότησης

και να δουλεύετε μέχρι να πεθανέτε!!

ο τυπάκος αυτός ΚΙΧ για τις ευθύνες τον τοκογλύφων τραπεζιτών αλλά για όλα φταίνε οι δημόσιοι υπάλληλοι

οπ!! μισό…

το θέμα αυτό μας προέκυψε την στιγμή που όλοι μιλούσαν για τις ευθύνες των τοκογλύφων τραπεζιτών και τις τεράστιες ζημιές δισεκατομμυρίων ευρώ που θα προκύψουν στην κυπριακή οικονομία

και όλοι μιλούσαν για τις ευθύνες βάσει του νόμου του και καλά επόπτη του τραπεζικού συστήματος του αθανάση μας ορφανίδη μας

Αυτό πάντως είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αναδειχτεί

και να κοπεί μια και καλή

δεν μπορεί να βγαίνει ο κάθε αχάπαρος σε εντεταλμένη (κατά τη γνώμη μου ρε βολευτή δεν έχω στοιχεία οκ;) και να πετάει τις κλανιές του

κοινωνικός διάλογος σου λέει τάχα

εάν οι συντεχνίες μπουν σε διάλογο τάχα το έχουν χάσει ΚΑΙ αυτό το παιχνίδι

καμιά συζήτηση ρε μαλακισμένοι

δεν θα δουλεύουμε μέχρι τα γεράματα για φκάλλετε εσείς κέρδος

αντε και γαμηθείτε

 

εδώ βλέπουμε το όνειρο του σιακόλα του μαυρίδη του νικολάκη παπαδόπουλου που δεν δούλεψε ποτέ αλλά μεγάλωσε μέσα στα πλούτη του αβερωφούλη και των άλλων των παιδιών

 

 

 

 

 

 

1 σχόλιο

Filed under Κυπριακό

Σε ένα μήνα αύξηση βενζίνης 16 σεντ..πέρσι με 20 ευρώ έβαζες 20 λίτρα ενώ τώρα 14.60!!! Πως καθορίζεται η τιμή πετρελαίου/βενζίνης;

Παραθέτω κάποια πολύ κατατοπιστικά κείμενα αρχικά όπου έκανα bold και υπογράμμισα τα κατά τη γνώμη μου σημαντικότερα και επιφυλάσσομαι για σχολιασμό αργότερα

Μια πολύ καλή ανάλυση από τον κυριάκο σε μια παλιά του ανάρτηση όταν η τιμή ήταν ακόμα χαμήλη τζαι μάλιστα μειώθηκε την Πρωτομαγιά του 2011

http://eshie3i3i.blogspot.com/2011_05_01_archive.html

Ρόλλερ-κόστερ πετρελαίου

 

Προσφάτως μειώθηκε λέει η τιμή της βενζίνης.. μετά σιγά ξανανέβηκε και μετά ξανακατέβηκε.. Γιατί άραγε; Αν η προσφορά και η ζήτηση καθορίζει τη τιμή γιατί αυτή η ραγδαία πτώση και άνοδος ξαφνικά στη τιμή του πετρελαίου σε μια περίοδο εξάλλου συνεχούς πολέμου; Οταν η τιμή ανεβαίνει συνήθως υπάρχει η δικαιολογία έτοιμη για να καλύψει την απόγνωση και τις απορίες μας: το ιράκ ο πόλεμος κτλ κτλ. Οταν όμως η τιμή πέφτει όλοι κάνουν τις πάπιες.

Η απάντηση είναι φυσικά το χρηματιστήριο και οι επενδύσεις των τραπεζών. γύρω στα 40 με 50 σέντ στη τιμή του πετρελαίου είναι πάντα λόγω του εμπορίου του πετρελαίου ως μετοχή. Πέφτει η τιμή του πετρελαίου στο χρηματιστήριο πέφτει και η τιμή του στην αγορά. Τι γίνεται όμως όταν η τιμή κατευθύνεται, με σκοπό τη κερδοσκοπία μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο; Ασφαλέστατα.

Οταν η τιμή του πετρελαίου είναι χαμηλή η τράπεζα μεταφέρει τα κεφάλαια της σταδιακά στις μετοχές πετρελαίου, ακολούθως δίνεται εντολή στους «επενδυτές» να συμβουλεύουν τους πελάτες τους πως είναι καλή ιδέα να επενδύσεις τα λεφτά σου στο πετρέλαιο.. Φυσικά αυτό που δεν σου λένε είναι πως η «συμβουλή» θα φτάσει στα αφτιά σου αναλόγως του οικονομικού σου εκτοπίσματος, οι μεγάλοι παίχτες ενημερώνονται πρώτοι και τα μικρά ψάρια  τελευταίοι, οι τράπεζες παρεμπιπτόντως βγάζουν και έξτρα χρήματα μέσω της προμήθειας από τα κέρδη σου λόγω της «συμβουλής» τους. Αυτός είναι ο λεγόμενος χρηματιστηριακός κύκλος της μετοχής.

 

Και έτσι η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει σταδιακά και παράλληλα οι πολιτικές αναταραχές βοηθάνε στη σκηνοθεσία του φοβικού κλίματος που βολεύει τα μεγάλα κεφάλια.

Ακολούθως μετά τη δημιουργία κέρδους από την άνοδο, και την εμπορία της μετοχής οι τράπεζες έχουν την ευχέρεια  να ξαναβγάλουν κέρδος και στη πτώση. Η συνταγή είναι παρόμοια.

Η τράπεζα αποσύρει σταδιακά τα μεγάλα κεφάλαια της από τη μετοχή του πετρελαίου και ακολούθως δίνει/πουλάει «συμβουλή» με προμήθεια στους μεγάλους μετόχους να ρευστοποιήσουν και εν τέλει με μία «τυπική» ανακοίνωση οι λεγόμενοι «speculators» προβλέπουν προφασιζόμενοι ένα πολιτικό γεγονός ή μία φυσική καταστροφή πως οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν, δημιουργώντας έτσι «πανικό στην αγορά».

Προσφάτως φερ ειπείν η Γκολντμαν σαξ (επενδυτική τράπεζα) εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία «προφήτευε» την πτώση του πετρελαίου λόγω της «εξόντωσης» Μπιν Λάντεν.
Οπερ και εγένετο.

Η «ξαφνική» ραγδαία πτώση στη τιμή της μετοχής που στοίχισε  ακριβά σε αυτούς που μπήκαν τελευταίοι στις μουσικές καρέκλες.. και όταν η μουσική σταμάτησε συνειδητοποίησαν πως τα χοντρά παιδάκια κάθισαν προ πολλού στις αναπαυτικές τους πολυθρόνες σαν να ήξεραν το τραγούδι απ’εξω και το πότε τελειώνει..

 

Η ομορφιά αυτού του κερδοσκοπικού παιχνιδιού είναι πως η επένδυση και η κερδοσκοπία στη πλάτη του καταναλωτή, σε εν αντιθέσει, με το τι συμβαίνει συνήθως στο χρηματιστήριο σε τέτοιες περιπτώσεις, η μετοχή δεν συντρίβεται πότε σε μηδαμινή αξία όπως θα συνέβαινε σε μια κανονική μετοχή (ωραία δεν θα ήταν;) αντιθέτως ένεκα του ότι οι μεγαλύτεροι παραγωγοί πετρελαίου, αυτοί που απαρτίζουν το καρτέλ που ονομάζεται ΟΠΕΚ έτσι η τιμή επανακαθορίζεται εύκολα με τη μείωση της παραγωγής αποφεύγοντας έτσι τη συντριβή και ως άλλοθι έχουμε τη δαιμονοποίηση του κακού Ιραν.. που πειράζει τις τιμές του πετρελαίου μας.. αλίμονο τι σχέση μπορεί να έχουν τα κερδοσκοπικά παιχνίδια των τραπεζών με τα σκαμπανεβάσματα στη τιμή του πετρελαίου.

Το τέλειο έγκλημα.

===========

http://www.monthlyreview.gr/greek/diktuo/arxeio_sxoliwn/fullstory_html?obj_path=docrep/docs/diktuo/20071109_03/gr/html/index

Ποιος καθορίζει την τιμή του πετρελαίου;

Του RALPH NADER

(9/11/2007)

Η ερώτηση της ημέρας: ποιος και τι καθορίζει την τιμή του πετρελαίου και τους λογαριασμούς σου για τα καύσιμα του σπιτιού και του αυτοκινήτου; Μην ρωτήσεις τον θείο Σαμ γιατί ο Τζωρτζ Μπους και ο Ντικ Τσέινυ διευθύνουν ένα καθεστώς βουτηγμένο στο πετρέλαιο και το οποίο δεν δημοσιεύει εκθέσεις που εξηγούν τους πραγματικούς καθοριστικούς παράγοντες της τιμολόγησης του πετρελαίου, πέρα από τη συμβατική καμπύλη προσφοράς και ζήτησης.

Πρώτον, θα δημιουργήσουμε ένα ιστορικό πλαίσιο για να υπάρξει η ανάλογη προϊστορία. Τις παλιές καλές ημέρες του πετρελαίου, πριν το καρτέλ των πετρελαιο-παραγωγών χωρών του Τρίτου Κόσμου κερδίσει την ισχύ επιβολής τιμών, υπήρχαν επτά γιγαντιαίες πετρελαϊκές εταιρίες, οι επονομαζόμενες «επτά αδελφές», καθοδηγούμενες από τη Standard Oil (τώρα Exxon) και τη Shell. Όπως έχει καταγραφεί στο κλασσικό βιβλίο του Ρόμπερτ Ένγκλερ Η αδελφότητα του πετρελαίου, μπορούσαν να επηρεάζουν τις τιμές χρησιμοποιώντας μέσα εκτός αγοράς. Οι οικονομολόγοι τις αποκαλούσαν «σφικτό ολιγοπώλιο». Αργότερα ο ΟΠΕΚ πήρε τη θέση τους στο τραπέζι, από τα μέσα ως τα τέλη της δεκαετίας του ’70, και διαμόρφωσε τις τιμές του αργού πετρελαίου σε δημόσιες συναντήσεις των αντιπροσώπων των χωρών-μελών από τη Μέση Ανατολή, τη Νότια Αμερική και την Αφρική. Προσαρμοζόμενες σε αυτά τα δεδομένα, οι «επτά αδελφές» συγκέντρωσαν την ισχύ τιμολόγησης και προσφοράς σε χαμηλότερα επίπεδα, στη διύλιση, στους πετρελαιαγωγούς και στην προώθηση στην αγορά.

Η ισχύς τιμολόγησης δεν ήταν ποτέ απόλυτη αλλά ήταν πάντα σύνθετη, λαμβάνοντας χώρα στα παρασκήνια μιας βιομηχανίας που λίγοι τρίτοι μπορούσαν να κατανοήσουν και ακόμα λιγότεροι ρυθμιστές μπορούσαν να επηρεάσουν. Παράλληλα, το φυσικό αέριο απορρυθμίστηκε μεταξύ 1978 και 1993, και μετά από αυτό οι τιμές του πραγματικά απογειώθηκαν.

Σήμερα, ένας τρίτος παράγοντας έχει εμφανισθεί στο τραπέζι: το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης, ενώ ένα παρόμοιο λειτουργεί στο Λονδίνο και ένα νέο στο Ντουμπάι. Εκεί, θορυβώδεις έμποροι αγοράζουν και πωλούν μελλοντικά συμβόλαια παράδοσης πετρελαίου. Αλλά όπως ο Μπεν Μέτριχ, ο συγγραφέας του νέου βιβλίου Στημένο, είπε πρόσφατα, τα δολαριακά ποσά αυτών των μελλοντικών συμβολαίων είναι κατά πολύ μεγαλύτερα από τις παραδόσεις πετρελαίου που αντιπροσωπεύουν και ανακυκλώνονται συνεχώς στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων.

Επομένως σήμερα οι κρίσιμοι πόροι του πετρελαίου καθορίζονται από την κερδοσκοπία σε ακόμα υψηλότερα αφηρημένα ηλεκτρονικά επίπεδα μελλοντικών συναλλαγών.

Σταδιακά, η απόσταση γίνεται όλο και μεγαλύτερη μεταξύ αυτής της αφηρημένης συναλλαγής (ενισχυόμενης από φήμες για καταιγίδες στον Κόλπο του Μεξικού ή για κάποια πιθανή αναταραχή σε μια περιοχή του κόσμου ή από κάποια άλλη φοβική αιτιολογία) και της φυσικής προσφοράς και ζήτησης πετρελαίου και των παραγώγων του. Αυτοί οι τζογαδόροι του πετρελαίου στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο προσπαθούν να αιτιολογήσουν τη φρενήρη καθημερινή κερδοσκοπία τους λέγοντας ότι οι μελλοντικές αγορές παρουσιάζουν ρευστότητα και μια καθαρή τιμή για το πετρέλαιο. Εντάξει, αλλά ποιος επωφελείται, πότε, πού και πώς;

Είναι βέβαιο ότι η διάσταση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί να εξηγήσει μια τόσο ακραία αστάθεια. Με τις χώρες του ΟΠΕΚ να παρέχουν μόνο το 40% της παγκόσμιας παραγωγής, την κινεζική ζήτηση πετρελαίου να αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς, και την επέκταση της παραγωγής από τη Σαουδική Αραβία και τους άλλους για να αντιμετωπίσουν αυτή τη ζήτηση, η προσφορά του αργού πετρελαίου δεν είναι τόσο χαμηλή για να εξηγήσει μια τέτοια συμπεριφορά των τιμών.

Παλιοί παράγοντες όπως ανεπαρκείς επενδύσεις των εταιριών πετρελαίου στα διυλιστήρια, μακρύτεροι χρόνοι επισκευών από ότι ορισμένοι παρατηρητές θεωρούν αναγκαίους, καθώς και το σε πτωτική πορεία δολάριο αποτελούν δεδομένα που οι δυτικές κυβερνήσεις, ιδιαίτερα το καθεστώς Μπους, δεν θέλουν να διερευνήσουν. Πάνω απ’ όλα, με τους καταναλωτές να πληρώνουν τιμές στα ύψη για αυτά τα καύσιμα, οι θεωρητικοί της ελεύθερης αγοράς υποτίθεται ότι περιμένουν αυξημένες προσφορές από τα υπάρχοντα αποθέματα. Αλλά βέβαια, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου είναι οτιδήποτε άλλο παρά μια ελεύθερη αγορά από τους παραγωγούς –ιδιώτες και κρατικούς– μέχρι τις ενδιάμεσες εταιρίες διανομής στους καταναλωτές.

Τις τελευταίες ημέρες η τιμή του αργού πετρελαίου σκαρφάλωσε στα 90 δολάρια/βαρέλι, φθάνοντας μέχρι την τιμή των 96 δολαρίων. Παρ’ όλα αυτά η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ είναι περίπου 3 δολάρια/γαλόνι, όπως ήταν και στην αρχή του χρόνου όταν η τιμή του αργού πετρελαίου ήταν 60 δολάρια/βαρέλι. Γιατί υπάρχει αυτή η αποσύνδεση;

«Πρόκειται για έναν μεγάλο τζόγο» λέει ο Φαντελ Γκέητ, αναλυτής του πετρελαίου στην εφημερίδα Ουάσιγκτον Ποστ. «Αυτή τη φορά είναι μόνο κερδοσκοπία», λέει ο Πήτερ Φουσάρο, πρόεδρος της Global Change Associates, προσθέτοντας: «Υπάρχει ένα μεγάλο στοίχημα ότι οι τιμές θα εξακολουθήσουν να κινούνται υψηλότερα. Αποκλίνει όμως από τις βασικές αρχές γιατί δεν υπάρχει μείωση της παραγωγής πετρελαίου».

Εντωμεταξύ, η κυβέρνηση των πετρελαιάδων βρίσκεται στην εξουσία στην Ουάσιγκτον. Αδιαφορεί για τις εκκλήσεις του προέδρου της ισχυρής οικονομικής επιτροπής, Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή της Αϊόβα, Τσαρλς Γκράσλεϋ που ζητά από τις μεγάλες εταιρίες, οι οποίες κολυμπούν στα κέρδη, να συνεισφέρουν με φιλανθρωπίες ώστε οι φτωχοί να πληρώσουν τους λογαριασμούς οικιακού πετρελαίου το χειμώνα, και παρατηρεί αυτάρεσκα τους κυριότερους υποψηφίους για την Προεδρία να παρακάμπουν το ζήτημα στις διαμάχες και τις δηλώσεις τους. Οι εταιρίες πετρελαίου φαίνεται να δαπανούν περισσότερη ενέργεια ψάχνοντας για πετρέλαιο, μέσω των συγχωνεύσεων με άλλες εταιρίες (ας θυμηθούμε τη συγχώνευση Exxon και Mobil επί διακυβέρνησης Κλίντον) παρά μέσω της ανάπτυξης αποτελεσματικής τεχνολογίας παραγωγής και κατανάλωσης πετρελαίου ή επέκτασης των υποκατάστατων ηλιακής ενέργειας.

Όσο η τιμή του αργού πετρελαίου θα καθορίζεται από κερδοσκόπους, όσο οι εξαρτημένοι από το πετρέλαιο πολιτικοί δεν προκαλούνται από νέους υποψηφίους που υπερασπίζονται το λαό και το περιβάλλον, όσο δεν διαμαρτυρόμαστε για αλλαγές, όσο δεν πιεζόμαστε για αποφυγή σπάταλων χρήσεων τόσο θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για ακόμα υψηλότερες τιμές πετρελαίου.

http://remaliaclub.gr/forum/archive/index.php/t-334.html

του Ed Wallace

Παρακολουθώντας την κίνηση στους δρόμους του Φορτ Γουόρθ, αλλά και στο Ντάλας γενικότερα, δεν θα σας περνούσε από το μυαλό ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται εν μέσω κρίσης σε ό,τι αφορά τη βενζίνη. Πολλοί οδηγοί που τρέχουν στους αυτοκινητόδρομους προφανώς νομίζουν ότι το Τέξας έχει ήδη εγκρίνει το προτεινόμενο όριο ταχύτητας των 85 μιλίων (137 χλμ) την ώρα.

Οι περισσότεροι δεν συνειδητοποιούν ότι όταν οδηγούν ένα αυτοκίνητο που καταναλώνει 30 μίλια ανά γαλόνι (7,8 λίτρα ανά 100 χλμ) με ταχύτητα 85 μιλίων την ώρα, η απόδοση καυσίμου μειώνεται κατά περίπου 35%. Αυτό σημαίνει ότι η βενζίνη που αγοράζουν έναντι 3,79 δολ. (2,6 ευρώ) στην πραγματικότητα κοστίζει 5,11 δολ. (3,5 ευρώ). Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι αν μας ένοιαζε πραγματικά το κόστος της βενζίνης, θα κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να το μειώσουμε. Και όμως αυτό δεν ισχύει. Διαμαρτυρόμαστε για τις τιμές αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε κάτι γι’ αυτό.

Οι Αμερικανοί νομίζουν ότι ξέρουν ποιος ευθύνεται για τις υψηλές τιμές της βενζίνης. Οι συνήθεις ένοχοι είναι οι οδηγοί που τρέχουν πολύ, οι χαμηλής απόδοσης μηχανές, ο OPEC, ακόμη και η Κίνα.

Σίγουρα όλα τα παραπάνω έχουν το ρόλο τους, όμως είναι σαν να κατηγορούμε για τη φούσκα της αγοράς ακινήτων τη βιομηχανία της ξυλείας, ή την υπεραφθονία των μαραγκών. Δεν αποτελεί μυστήριο ποιος ευθύνεται για τις αυξανόμενες τιμές της βενζίνης. Όπως έχω γράψει στο παρελθόν, και φυσικά δεν είμαι ο μόνος, οι μεγαλύτεροι υπαίτιοι είναι οι κερδοσκόποι που παίζουν με τις προθεσμιακές αγορές για να φουσκώσουν τις τσέπες τους. Όλα αυτά είναι γνωστά. Αυτό που μπορεί να σας εκπλήξει είναι ότι οι κερδοσκόποι διευκολύνονται στο έργο τους από τη Federal Reserve.

 (σημείωση του μπλοκ την ιδιωτική λεγόμενη ομοσπονδιακή τράπεζα των ηπα που «τυπώνει» χρήμα από το πουθενά)

Έτσι εξηγείται γιατί η αγορά πετρελαίου και βενζίνης κοστίζει στους καταναλωτές και στη βιομηχανία πολύ περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται. Μέχρι πρόσφατα ήταν αδύνατο να διαπιστώσουμε εάν ήταν ακριβείς οι δηλώσεις των κερδοσκόπων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες η παγκοσμίως υψηλή ζήτηση του πετρελαίου εκτίναξε για άλλη μια φορά τις τιμές στα ύψη, αυξάνοντας την τιμή της βενζίνης κατά 1 δολ. το γαλόνι (0,18 ευρώ το λίτρο) υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο.

Πράγματι, το μεταφορικό έργο των αμερικανικών σιδηροδρόμων έχει αυξηθεί, γεγονός που αποτελεί σαφή ένδειξη για την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα ο όγκος των εμπορευμάτων που διακινούνται παγκοσμίως έχει ανακάμψει στα προ Μεγάλης Ύφεσης επίπεδα. Ωστόσο, η MasterCard (MA) και ορισμένοι αναλυτές δηλώνουν ότι τις τελευταίες πέντε εβδομάδες η εγχώρια κατανάλωση βενζίνης έχει πέσει κατά 3-3,7%. Για μια χώρα που κατά καιρούς καταναλώνει 400 εκατ. γαλόνια (1,5 δισ. λίτρα) βενζίνης την ημέρα, η πτώση αυτή δεν είναι μικρή. Στις προθεσμιακές συναλλαγές, μια τέτοια κάμψη της ζήτησης θα έπρεπε να επιφέρει μια αντίστοιχη μείωση του κόστους που οι αγοραστές είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν για καύσιμα προς μεταπώληση. Δεν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο.

Η Goldman τα βάζει με τους κερδοσκόπους 

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνεχίζουν να αναφέρουν ότι οι τιμές της βενζίνης είναι άμεσα συνδεδεμένες με το πετρέλαιο, κάτι που δεν ισχύει ακριβώς.

 

Το πετρέλαιο και η βενζίνη πωλούνται σε διαφορετικές ομάδες αγοραστών: η πρώτη ενδιαφέρεται να αγοράσει αργό για διύλιση, ενώ η δεύτερη ασχολείται με το λιανικό εμπόριο βενζίνης.

Αυτοί είναι hedgers που κάνουν θεμιτές συναλλαγές. Και μετά είναι οι κερδοσκόποι, οι οποίοι μπαίνουν στην αγορά επιδιώκοντας να αντλήσουν κέρδη από όλα τα καύσιμα.

Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι στον κλάδο της επενδυτικής τραπεζικής κανείς δεν γνωρίζει τίποτα για το πετρέλαιο, στις 11 Απριλίου η Goldman Sachs (GS) σύστησε στους πελάτες της να πουλήσουν τα χαρτοφυλάκια εμπορευμάτων τους, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου. Η Guardian παρέθεσε τη σύσταση της Goldman εν είδει προειδοποίησης: «Τα επίπεδα-ρεκόρ των κερδοσκοπικών συναλλαγών του αργού πετρελαίου έχουν αυξήσει τις τιμές τόσο πολύ τους τελευταίους μήνες, που, βραχυπρόθεσμα, η σχέση κινδύνου-απόδοσης δεν ευνοεί πλέον τη διακράτηση των εμπορευμάτων αυτών». 

«Τα επίπεδα-ρεκόρ των κερδοσκοπικών συναλλαγών του αργού» είναι που αύξησαν τις τιμές του πετρελαίου; Μάλιστα.

Αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί μέχρι τώρα το μόνο που ακούγαμε είναι ότι οι τρέχουσες τιμές οφείλονται στην αφύσικα υψηλή ζήτηση, λόγω της ανοδικής πορείας της παγκόσμιας οικονομίας.

Την ίδια ημέρα, οι FinancialTimes έγραψαν ότι το Μάρτιο οι Σαουδάραβες «επιβράδυναν την παραγωγή πετρελαίου», κάτι που φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την υπόσχεσή τους να αντικαταστήσουν το πετρέλαιο που δεν φτάνει στις παγκόσμιες αγορές λόγω της επανάστασης στη Λιβύη. Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι Σαουδάραβες παρήγαν 300.000 επιπλέον βαρέλια την ημέρα, ποσότητα ικανή να καλύψει τις ανάγκες των αγοραστών. Η εκτίμηση αυτή ισχύει απόλυτα στην περίπτωση των ΗΠΑ, καθώς φέτος ξεκινήσαμε με απόθεμα 333 εκατ. βαρελιών, ενώ σήμερα έχουμε 359 εκατ. βαρέλια. Αυτό θα πει έλλειψη.

Δύο μέρες αργότερα, στις 13 Απριλίου, η Bank of America (BAC) έκανε μια τελείως διαφορετική πρόβλεψη, δηλώνοντας ότι υπάρχουν 30% πιθανότητες το πετρέλαιο να φτάσει τα 160 δολ. το βαρέλι κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά. Τώρα το τοπίο θολώνει τελείως. Ενώ η μία επενδυτική τράπεζα ισχυρίζεται ότι η ήρθε η ώρα για έξοδο επειδή οι κερδοσκόποι έχουν φτάσει το αργό στα όρια της φούσκας, η άλλη υποδεικνύει ότι είναι καιρός να αυξήσουμε τις θέσεις μας γιατί η τιμή του θα ανέβει ακόμη περισσότερο.

Ας σταματήσουμε να κατηγορούμε την Κίνα

Αν ήξερε κανείς τι συμβαίνει πραγματικά στην αγορά του αργού, οι λεγόμενοι ειδικοί των επενδυτικών τραπεζών δεν θα υποστήριζαν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις.

 

Ποιος ευθύνεται λοιπόν για όλη αυτή τη σύγχυση –ή για τις υψηλές τιμές που αναγκάζουν τη μέση αμερικανική οικογένεια να πληρώσει 700 έως 1.000 δολ. περισσότερα για βενζίνη φέτος, ενώ εταιρείες όπως η American Airlines (AMR) δηλώνουν ότι βρίσκονται αντιμέτωπες με μία ακόμη κρίση καυσίμων; Καταρχάς θα πρέπει να σταματήσουμε να κατηγορούμε την Κίνα.

Πέρυσι η Κίνα έκανε εισαγωγή μόνο 4,79 εκατ. βαρελιών την ημέρα. Σύμφωνα με την ChinaDaily, τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης δείχνουν ότι οι εισαγωγές πετρελαίου στη χώρα φέτος αυξήθηκαν κατά μόλις 5%, το οποίο αντιστοιχεί σε 239.000 επιπλέον βαρέλια την ημέρα. Επίσης, η Κίνα αύξησε τα τραπεζικά της επιτόκια δύο φορές φέτος, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει την καλπάζουσα οικονομία της. Και τις δυο φορές οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν οριακή μείωση παγκοσμίως.

Σε ποιον άλλον μπορούμε να επιρρίψουμε την ευθύνη; Αν κοιτάξουμε την παραγωγή των διυλιστηρίων θα διαπιστώσουμε ακριβώς γιατί τους τελευταίους δύο μήνες η παραγωγή βενζίνης μειώθηκε, ανεβάζοντας την τιμή της: την προπερασμένη εβδομάδα, τα αμερικανικά διυλιστήρια λειτουργούσαν μόλις στο 81,4% της παραγωγικής τους ικανότητας, ενώ στην Ανατολική Ακτή το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνούσε το 39%. Η παραγωγή αυτή είναι μικρότερη ακόμη και από την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου του 2009, όταν η οικονομία βρισκόταν στο χειρότερό της σημείο μετά την κατάρρευση, που τα διυλιστήρια λειτουργούσαν μόλις στο 81,8% των δυνατοτήτων τους.

Αν εξετάσουμε τη γενική εικόνα θα κατανοήσουμε τα αίτια πίσω από την υπερβολική αύξηση της τιμής της βενζίνης. Η παραγωγική δυναμικότητα των διυλιστηρίων ήταν 81,4% πριν από μία εβδομάδα. Την αντίστοιχη εβδομάδα του 2005, το ποσοστό διαμορφωνόταν στο 93,7% με αποθέματα 212,2 εκατ. βαρελιών βενζίνης. Ακόμα και με ένα τόσο υψηλό ποσοστό διύλισης, είχαμε μείωση κατά 1 εκατ. βαρέλια τρεις εβδομάδες αργότερα. Αντίθετα, από τις αρχές του τρέχοντος έτους έχουμε ελαττώσει τα αποθέματα βενζίνης στα 209,7 εκατ. βαρέλια από 223,2 εκατ. και παρ’ ολ’ αυτά έχουμε μόνο λίγο λιγότερα αποθέματα βενζίνης σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005, εν μέσω ταχείας οικονομικής ανάπτυξης. Τα διυλιστήρια τότε χρησιμοποιούσαν σχεδόν 10% περισσότερο της παραγωγικής τους δυναμικότητας.

Η πλημμύρα από φθηνή ρευστότητα της Fed 

Το πρόβλημα ξεκινά από τον Ben Bernanke, όσο και αν οι επικεφαλής των περιφερειακών τραπεζών της Fed ισχυρίζονται ότι δεν ευθύνονται για τις υψηλές τιμές πετρελαίου. Η αλήθεια είναι πως όταν πλημμυρίζεις την αγορά με τόση ρευστότητα και με σχεδόν καθόλου τόκο, περίεργα πράγματα συμβαίνουν στις αγορές εμπορευμάτων και μετοχών. Αυτό ίσχυε το 1920, αυτό ίσχυσε την προηγούμενη δεκαετία, αυτό ισχύει και σήμερα.

Όταν ο πρόεδρος της Federal Reserve του Ντάλας, Richard Fisher πραγματοποίησε ομιλία στη Γερμανία στα τέλη Μαρτίου, φέρεται, σύμφωνα με το Reuters, να δήλωσε:

«Παρατηρούμε κερδοσκοπική δραστηριότητα που πιθανώς ωθεί τις τιμές των εμπορευμάτων, όπως του πετρελαίου».

Ο Fisher πρόσθεσε ότι διαπιστώνει ενδείξεις κερδοσκοπικών συναλλαγών, παρόμοιων με αυτές που πυροδότησαν την πρώτη χρηματοοικονομική κρίση.

Ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι, Thomas Hoenig, που έχει επανειλημμένως ασκήσει κριτική στη πολιτική μηδενικών επιτοκίων και υψηλής ρευστότητας της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, έχει προειδοποιήσει πως οι αγορές δεν λειτουργούν σωστά υπό αυτές τις συνθήκες. Επίσης ο David Stockman, ο υπεύθυνος προϋπολογισμού της κυβέρνησης του Ronald Reagan, πρόσφατα έγραψε στο MarketWatch άρθρο με τίτλο «Το Μονοπάτι της Federal Reserve προς την καταστροφή» όπου ασκεί δριμύτερη κριτική στην υφιστάμενη πολιτική της Fed. Σύμφωνα με τον Stockman «Η καταστροφή αυτή αφορά συγκεκριμένα την εκμετάλλευση των αποταμιευτών της μεσαίας τάξης, τις ασφυκτικές πιέσεις από τα τρόφιμα και την ενέργεια στα χαμηλά εισοδήματα των νοικοκυριών…και μια νέα σειρά από φούσκες που θα εκραγούν».

Ας μην κοροϊδευόμαστε. Το πετρέλαιο στις μέρες μας είναι πολύ πιο ακριβό σε σχέση με την προ δεκαετίας τιμή των 25 δολ. το βαρέλι. Η δυνατότητα όμως των αγορών να λειτουργούν σωστά, βάσει της εξίσωσης πραγματικής προσφοράς και ζήτησης έχει χαθεί μέσω της υπερβολικής μόχλευσης και της απεριόριστης δυνατότητας να δανειζόμαστε με ιστορικά χαμηλά επιτόκια.

Για καλή τύχη των εκλεγμένων Αμερικανών αξιωματούχων, ο λαός έχει πειστεί ότι η μεγαλύτερη απειλή από την κυβέρνηση είναι η φορολογία και τα ελλείμματα. Ενώ στην πραγματικότητα ο λαός θα έπρεπε να είναι εξοργισμένος με το αυξανόμενο κόστος βασικών προϊόντων, όπως τα τρόφιμα και η βενζίνη, το οποίο τροφοδοτεί η τρέχουσα πολιτική της Fed.

Με ποιανού το μέρος είναι η Fed; 

Πίσω στο 1979, όταν ο τότε πρόεδρος της Fed, Paul Volcker άρχισε να λαμβάνει μέτρα κατά του πληθωρισμού, ο Λευκός Οίκος του Jimmy Carter είχε πει πως ένα από τα οφέλη των υψηλότερων επιτοκίων ήταν ότι θα επιβράδυναν τη δράση των κερδοσκόπων στην αγορά πετρελαίου, οι οποίοι εκείνη τη χρονιά εκμεταλλεύονταν τις αναταραχές στη Μέση Ανατολή. Αυτό λοιπόν δεν είναι νέο επιχείρημα.

Η οικονομία βελτιώνεται και αυτό είναι καλό. Ωστόσο, ορισμένοι ισχυρίζονται πως η τιμή της βενζίνης μπορεί να φτάσει τα 5 δολ. ανά γαλόνι το καλοκαίρι. Τα καλά νέα είναι πως η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου, όπως μια ταινία splatter, προκαλεί τρόμο μόνο την πρώτη φορά που τη βλέπεις. Γίνεται λιγότερο τρομακτική με την επανάληψη.

Το να φοβίζει λιγότερο όμως δεν αλλάζει τα γεγονότα. Οι αγορές χρειάζονται και τους hedgers και τους κερδοσκόπους για να λειτουργήσουν σωστά. Όταν χάνεται η ισορροπία, δεν λειτουργούν πλέον βάσει της εξίσωσης πραγματικής ζήτησης και προσφοράς.

Ben Bernanke doesn΄t seem to understand that while he is allowing huge profits for banks and investment firms so they can recover massive losses from the financial meltdown, he is intentionally damaging what could be a much stronger recovery with the misery he΄s causing the average American consumer.

Ο Ben Bernanke δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται πως όσο επιτρέπει στις τράπεζες και τις επενδυτικές εταιρείες να έχουν τεράστια κέρδη και να αποκαθιστούν έτσι τις τεράστιες απώλειες από την χρηματοπιστωτική κρίση, προκαλεί βλάβη σε μια εν δυνάμει πιο ισχυρή ανάκαμψη με τη δυσχέρεια που προκαλεί στο μέσο Αμερικανό καταναλωτή.

Ίσως το αντιλαμβάνεται κι απλώς αδιαφορεί. Υπάρχει πάντα ο αποδιοπομπαίος τράγος που ονομάζεται Κίνα.

Ο Ed Wallace έχει κερδίσει το Βραβείο Gerald R. Loeb για τη δουλειά του στην επιχειρηματική δημοσιογραφία, που του απονεμήθηκε από την Anderson School of Business του Πανεπιστημίου UCLA, και είναι μέλος της Αμερικανικής Ιστορικής Ένωσης.

πηγή: http://www.capital.gr

1 σχόλιο

Filed under "δικαιοσύνη", Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, αλήθεια, κρίση

Η μιζέρια του οπαδού ή δεν θα γίνεις άνθρωπος ποτέ οπαδέ οπαδέε

Ο αθλητισμός η άθληση είναι το υγιεινό ας  πούμε ναρκωτικό

όταν αθλείσαι παράγονται ενδορφίνες που είναι η ορμόνη της ευφορίας

νους υγιής εν σώματι υγιές

απολύτως αληθινό

καθαρίζει το μυαλό ανοίγει το πνεύμα διευρύνονται οι ορίζοντες σου

βάζεις στόχους και τους πετυχαίνεις

αποκτάς αυτοπεποίθηση πίστη στις δυνάμεις σου

ό,τι κατάφερες το κατάφερες μόνο με σκληρή προπόνηση με θυσίες που όμως απέδωσαν καρπούς

οι στόχοι που εσύ έβαλες στον εαυτό σου εκπληρώθηκαν και μπορείς να νοιώθεις περήφανος και ικανοποίηση για αυτό

αυτό είναι ο αθλητισμός

Ας θεωρήσουμε ότι ο άνθρωπος ως κοινωνικό ον θέλει να ανήκει κάπου

να ανήκει σε μια ομάδα, σε ένα σύνολο ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα

με παρόμοιες ανησυχίες

όπως ο φίλος μου ο πατίνιος http://patinios.wordpress.com/

που το τρέξιμο και ο αθλητισμός είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής του

που τον καθορίζει και μπορεί να νοιώθει περήφανος γιατί αυτά που κάνει και πετυχαίνει τα πετυχαίνει αποκλειστικά και μόνο με την δική του προσπάθεια και κόπο

και μετά πάμε στις εταιρείες του φούρπου και όχι μόνο

αλλά ο φούρπος ως ο βασιλιάς της μαλθακίας πλέον κατέχει τα πρωτεία παγκοσμίως

περίπτερο για γάλα, ένας τύπος 3492020 κιλά με έτσι σκέμπα νέος σε ηλικία να μιλά με φανατισμό για τους άλλους της άλλης ομάδας που μισά τζαι θέλει να τους σκοτώσει

μιλά για την ομάδα «του»  σε πρώτο πληθυντικό

«φέτος εν το χάνουμεν με τίποτε α… επιάσαμεν τζαι τον ….. που εν παικταράς τζαι στο ματς με τους ππουστο……..(της άλλης εταιρείας) εννα τους γαμήσουμεν  αφού είμαστεν σε πολλά μεγάλη φόρμα κλπ κλπ κλπ

πετάσσεται ο άλλος της άλλης ομάδας με την σκέμπα του την τεράστια τζαι το τσιάρον στο σιέρι τζαι λαλεί του

ε σιγά ρε την ομάδαν ρε, φέτι μπορεί να μεν το πιάσουμεν αλλά εμείς φέτος ……. κλπ κλπ κλπ

οι αρχαίοι ρωμαίοι εκτός από το διαίρει και βασίλευε μας άφησαν άλλο ένα κληροδότημα

άρτον και θεάματα

κράτα τους απασχολημένους με ανούσια χωρίς καμιά απολύτως όμως σημασία πράγματα που δεν επηρεάζουν ούτε στο ελάχιστον την ζωή τους και βάρτους να τσακώνονται άμα λάχει τζαι μεταξύ τους

τζαι μπορείς να τους ελέγχεις τζαι να κάμνεις την δουλειά σου (δηλαδή να ζεις εις βάρος της τεράστιας πλειοψηφίας ως παράσιτο εκμεταλλευόμενος την εργατική και όχι μόνο δύναμη τους)

επίσης είναι πρώτης τάξεως ευκαιρία για να στρατεύσεις ανεγκέφαλους ηλίθιους και να τους κάνεις στρατευμένους φασίστες

το αλτερ ego του εθνικισμού βρίσκεται στον οπαδισμό

εθνική υπερηφάνεια επειδή κάποιοι τύποι κλωτσάνε μια μπάλα

το τραγικό είναι ότι η σούπερ τεράστια πλειοψηφία νέων αντρών ειδικά (γιατί έχουμε τζαι νέο φρούτο πλέον με γενέτζες στην μαλακία του οπαδισμού)  είναι μέχρι το λαιμό βουτημένοι στα σκατά του οπαδισμού

νέοι άνθρωποι ούλλη μέρα να ακουν σπορ φμ να δκιαβάζουν μόνο αθλητικά ούλλη τους η ζωή να εν γύρω που την εταιρεία της ομάδας τους

η μόνη τους έγνοια τζαι συζήτηση είναι η μάππα

πλέον όμως στην κύπρο τα πράγματα έχουν ξεφύγει πάρα πολλά

το αποελ είναι εκκολαπτήριο φασισμού τζιαι πλύσης εγκεφάλου εφήβων τζαι νέων ανθρώπων

προσωπικά ήμουν στην ομάδα του αποελ σε άθλημα που πολύ λίγοι ασχολούνταν τότε κάνοντας πρωταθλητισμό όταν ήμουν σε ηλικία που όλα φάνταζαν πολύ διαφορετικά από ότι τώρα

ούλλη μου η οικογένεια εν αποελιστες τζαι δυστυχώς αυτό που διαπιστώνω ειδικά  που ανίψια μου στα 15 τζαι στα 16 τους χρόνια αγόρια τζαι κορίτσια είναι η ροπή προς τον φασισμό ελαμ τζαι παπαριές… εθνικοπαπάρες ανούσιες τζαι φανατισμός για τον εχθρό τους ανθέλληνες τους κουμουνιστές τους τούρκους ομονοιάτες  κλπ κλπ

ο ετεροκαθορισμός σε ολο του το μεγαλείο

είχα γράψει αρκετές φορές για το αυγό του φιδιού που επώασαν οι υποκριτές  πολιτικάντηδες

https://osr55.wordpress.com/2009/07/24/

Το αυγό του φιδιού που επώασαν οι υποκριτές πολιτικάντηδες

Ξεφτίλες τυχάρπαστοι πολιτικάντηδες της παράταξης που εκμεταλλεύτηκε και χρησιμοποίησε όσο καμιά άλλη τον εθνικισμό τον οποίο δεν δίστασε να οξύνει ακόμη περισσότερο πριν μόλις ένα χρόνο όπως βλέπουμε και από το βιντεάκι του πολιτικάντη,

Έχουμε τους ευρω πέους αυτούς  να μιλάνε για ελληνικές ψυχές κλπ κλπ να προτείνει ο πρόεδρος της παράταξης αυτής να υιοθετηθεί η ελληνική σημαία ως η επίσημη σημαία του ε/κ κρατιδίου!

να μιλάνε τόσα χρόνια οι πολιτικάντηδες αυτοί στα παιδιά για αγώνες πατρίδες αίμα όπλα για τους κακούς τούρκους κλπ κλπ και ταυτόχρονα να σφυράνε αδιάφορα λέγοντας τους για αδέλφια και ξαδέλφια

οι σπόνσορες φουρπικοί χορηγοί των «πατριωτικών» φυτωρίων αποελαπολλωνανορθωση εκκολάπτουν φασίστες με σβάστικες τους οποίους φανατίζουν με σποτάκια περί ελληνικής ψυχής και ταυτόχρονα οι πολιτικάντηδες αυτοί  απορούν δήθεν από πού προέκυψαν όλοι αυτοί οι μαυροντυμένοι που φωνάζουν η κύπρος είναι ελληνική και τούρκος καλός μόνο νεκρός κλπ κλπ κλπ και

 

Η ακροδεξία βρίσκει πρόσφορο έδαφος όπου λείπει ο πολιτικός λόγος ουσίας…………… η αποτυχία των πολιτιικάντηδων πανευρωπαικά να αναδείξουν πολιτικό λόγο ουσιαστικό που να αφορά τα πραγματικά προβλήματα των απλών ανθρώπων τύπου νδ-πασοκ=το ένα και το αυτό όπως και τα λεγόμενα «σοσιαλιστικά» κόμματα τύπου μπλερ  πρόντι καταποντίζονται ολοένα και περισσότερο και καραγκιόζηδες φασίστες όπως  τον μπερλουσκόνι βρίσκουν χώρο άπλας

 

Στην Κύπρο δεν υπάρχει τίποτε πολιτικό στο οποίο να πιαστεί ένα νέο παιδί που θέλει να προσφέρει» 

 

==========

μου έλεγε ένας φίλος όταν μαχαιρώθηκε ένας οπαδός της ομόνοιας από αποελίστες για έναν συνάδελφο του μορφωμένο με πτυχία και παπαριές να τους δικαιολογεί και να λέει

«ε ας μεν επήαινε που τζαμέ»!!!

δολοφόνοι οπαδοί

με την ανοχή των φιλήσυχων φιλειρηνικών πατριωτάκηδων φασιστών

αλληλοσκοτωμοί

πόλεμος με θύματα κυριολεκτικά

τυφλούς «εχθρούς»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

και φτάνουμε στο προκτεσινό αποκορύφωμα της δολοφονικής επίθεσης

 

τούτη η κοινωνία θερίζει ό,τι έσπειρε

οι συναγερμικοί ξεφτιλισμένοι υπερπατριώτες του κληρίδη με τα πρωτοποριάκια που προλείαναν το έδαφος για το ελαμακι που βρήκε πρόσφορο έδαφος στο αποελλαςτζαι παπαριές

εν πολλά εύκολο μέσα σε μιαν εταιρεία ομάδα του φούρπου όπου απλά επικρατούν οι άναρθρες κραυγές η ψευτομγκιά το νταηλίκι με κενά αέρος συνθήματα του στυλ ελλάς ή τέφρα όπου όλα τα βλαχομπαρόκ κολλάνε με σβάστικες αλλά και παρέλαση στην 28η οκτωβρίου εναντίον της σβάστικας που κολλάνε

τα μυαλά των νέων ανθρώπων είναι πουρές και όλοι ξέρουμε ποιους εξυπηρετεί αυτό

Ο Τσόμσκυ παρουσιάζει τον οπαδισμό ως εκδήλωση ενός περιορισμένου νου, ο οποίος φανατίζεται και δεν αναλογίζεται, και ζει σε ένα πλαίσιο βίας και αντιπαλότητας. Και θεωρεί ότι αυτός ο νους είναι βέλτιστα χειραγωγήσιμος από τις πολιτικές μορφές εξουσίας.

 

 

13 Σχόλια

Filed under Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυό....παράλληλοι κόσμοι στην κύπρο σήμερα, Κυπριακό, Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας

Πραγματικότητα ………..

Αυτό που δεν γίνεται αντιληπτό τις περισσότερες φορές είναι ότι δεν υπάρχει  μια πραγματικότητα

δεν υπάρχει μια αλήθεια

είναι πάρα πολύ δύσκολο και τις πλείστες φορές αδύνατον για τους ανθρώπους να δουν την πραγματικότητα του άλλου

του όποιου άλλου

όλοι έχουμε την τάση να νομίζουμε ότι σκεφτόμαστε το ίδιο

ότι αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο

όταν λέω ότι ο άνθρωπος είναι ον κοινωνικά καθορισμένο πάντα αναφέρω το παράδειγμα με το παιδί που γενιέται από μια 16χρονη μαύρη κοπελα εθισμένη στο κρακ που μεγάλωσε μέσα στην βία των γκέτο και των συμμοριών με τον 19χρονο πατέρα αρχηγό συμμοριας που πουλάει προστασία και ασκεί βία ως μπράβος

όταν αυτό το παιδί γεννηθεί μέσα σε ένα περιβάλλον φτώχειας εξαθλίωσης και βίας ποιες οι πιθανότητες να ξεφύγει από την μοίρα που του έφτιαξαν άλλοι;

σκεφτείτε το απλά έτσι

αυτό το παιδί δεν επέλεξε το περιβάλλον που θα γεννηθεί

¨ναι αλλά»

θα πει ο φλώρος λευκός κυπρέος που ο μπαμπακας και η μαμμάκα πάντα τον τάιζαν τζαι που τον κώλο και πάντα είχε τα πάντα

«ναι αλλά έχει επιλογή να μην δεκτεί την μοίρα του»

και παπαριές

τι ωραία που τα λέμε από την ασφάλεια της ευμάρειας μας κάποιοι τυχεροί που έτυχε να γεννηθούν σε ένα περιβάλλον που τους παρείχε τα πάντα

αυτό το παιδί στην πραγματικότητα ποιες επιλογές έχει;

πολλοί παράγοντες φυσικά παίζουν ρόλο και η προσωπικότητα που έχει ο καθένας μας είναι καθοριστική

δεν είναι όμως όλοι οι άνθρωποι δυνατοί

αυτούς δηλαδή τι πρέπει να τους κάνουμε;  να τους πετάξουμε στα τάρταρα; στον ταύγετο;

σκεφτείτε το εξής:

αν το ίδιο μωρό της 16χρονης μαυρης κοπέλας εθισμένης στα κράκ και του πατέρα του 19χρονου αρχηγού συμμορίας

το ίδιο αυτό μωρό την πρώτη μέρα της γέννησης του το υιοθετήσει μια οικογένεια που μένει σε ένα ωραίο σπίτι του παρέχει τα πάντα, φαγητό στέγη ελευθερία επιλογή και το πιο σημαντικό αγάπη

αυτό το μωρό θα μεγαλώσει και θα διαμορφωθεί στον ίδιο άνθρωπο που θα γινόταν αν δεν το υιοθετούσε η οικογένεια που του πρόσφερε αγάπη;

ο άνθρωπος διαμορφώνεται κοινωνικά

το μόνο που μπορούμε να αλλάξουμε είναι το κοινωνικό περιβάλλον που ζουν οι άνθρωποι ώστε να διαμορφωθούν κατάλληλα

σκεφτείτε το εξής

ένας άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε μέσα στα πλούτη και την ευμάρεια και ποτέ δεν του έλειψε τίποτα

είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να μπορεί να καταλάβει έναν άνθρωπο φτωχό; που γεννήθηκε μέσα στις στερήσεις και που έβλεπε τους γονείς του να μαλώνουν γιατί δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα οικονομικά

που στερούνταν τα πάντα;

και να θέλει αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει

είναι γνωστή  έστω και αν είναι απλά ένας μύθος, η ρήση της μαρίας αντουανέτας βασίλισσας της γαλλίας όταν ο λαός εξεγείρετο εναντίον των καταπιεστών του που όταν η βασίλισα ρώτησε για ποιο λόγο οι άνθρωποι είναι θυμωμένοι και της απάντησαν ότι δεν έχει ψωμί, απάντησε , ε αφού δεν έχει ψωμί ας φάι παντεσπάνι δηλαδή γλυκό

δεν μπορούσε καν να διανοηθεί πως γίνεται κάποιος να μην έχει ψωμί

νικόλας παπάδοπουλος γιώργος βασιλείου αβέρωφ νεοφύτου χαρίλαος σταυράκης μιχαλης σαρρής … κάποια ονόματα που μου έρχονται στο μυαλό

αυτοί οι άνθρωποι είναι ζάμπλουτοι εκατομύρια εκατομυρίων

είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να ξέρουν ποιες είναι οι ανάγκες των ανθρώπων που προσπαθούν να τα βγάλουν  πέρα με ένα πενιχρό μισθό;

είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να ξέρουν τις ανάγκες τους;

 

πως μπορεί κάποιος που δεν μπορεί να σε καταλαβει γιατί δεν έχει ιδέα πως είναι η ζωή που βιώνεις να πάρει αποφάσεις που να είναι καλές για σένα;

υπάρχουν πολλοί καλόπιστοι άνθρωποι που και να θέλουν δεν μπορούν να κατανοήσουν τις ανάγκες των ανθρώπων που παλεύουν για έναν γαμημένο μισθό να τα βγάλουν πέρα

που δεν κοιμούνται τη νύχτα γιατί δεν ξέρουν αν θα έχουν λεφτά να φάνε τα παιδιά του

ποιος ξέρει τις ανάγκες σου καλύτερες από σένα;

γιατί εσύ να αποφασίζεις για άλλους που δεν έχουν την ίδια τύχη με σένα που γεννήθηκες στην ευμάρεια;

ποιες επιλογές έχει στην πραγματικότητα ένας άνθρωπος που δεν γεννήθηκε σε τζάκι ή σε οικογένεια μέσα στα πράματα;

πλούσιος και καλος

ακόμα και ο χριστούλης μας ο ιησούς ιωσήφ είπεν το

είναι πιο εύκολο για μια καμήλα να περάσει από μια τρύπα βελονιού παρά για έναν πλούσιο να πάει στον παράδεισο

ο άνθρωπος ειναι ον που διαμορφώνεται κοινωνικά

σκεφτείτε το εξής

ο χριστόφκιας πχ

είδα κάποια αποσπάσματα που την συνέντευξη του

θυμάμαι τζαι κάποια αποσπάσματα που τις πατάτες αντινακτές που κατσάδιασε έναν υπουργό του κόμματος του γιατί μπήκε πρώτος στο δωμάτιο τζαι του την είπε

και όχι μόνο αυτό

ο άνθρωπος είναι παντελώς εκτός πραγματικότητας

σκεφτείτε το λίγο

είναι που τον τζαιρό που θυμούμαι πρσωπικά ούλλη μου την ζωή γενικός γραμματέας του ακελ

δεν εδούλεψε ποττέ του

έμμισθος κομματικός

όπως τζαι πάρα πολλοί άλλοι

δεν έχουν απολύτως καμιά σχέση με τον μέσο άνθρωπο, τον άνθρωπο τον μισθωτό που δουλεύει να τα βγάλει πέρα σε μια κοινωνία που τις αποφάσεις παίρνουν άνθρωποι που και να θέλουν δεν μπορούν να τον καταλάβουν

δηλαδή άμα το σκεφτείς είναι να πελλανίσκεις

καθορίζουν την ζωή μας άνθρωποι που και να θέλουν δεν μπορούν να μας καταλάβουν

επαγγελματίες πολιτικοί σημαίνει άνθρωποι αποκομμένοι από την πραγματικότητα

σκεφτείτε ποιοι κατέχουν τα αξιώματα που καθορίζουν τις ζωές μας

δικαστές του ανωτάτου δικαστηρίου πχ

είναι δικαστές σχεδόν όλοι τους την ενήλικη ζωή

αν έγιναν στα 30κάτι τους σήμερα είναι μέχρι και 67 χρονών

πως είναι δυνατόν ένας τέτοιος άνθρωπος να έχει επαφή με την πραγματικότητα όπως την βιώνει ένας άνθρωπος μισθωτός

και να θέλει δεν μπορεί να καταλάβει

 

αντί να αλλάζεις τον ζυγό σταμάτα να είσαι βόδι

 

 

 

4 Σχόλια

Filed under "δικαιοσύνη", Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυό....παράλληλοι κόσμοι στην κύπρο σήμερα, Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, αλήθεια, κρίση

Χωρίς διάθεση εξιδανίκευσης ούτε ισοπέδωσης..δεν ξέρω αν στην Κύπρο έχουμε δημοσιογράφους με ήθος που μόνη τους έγνοια είναι η αποκάλυψη της αλήθειας..Στην Κύπρο έχουμε φοβισμένα ανθρωπάκια που φοβούνται και γλύφουν τον μάστρο τους…Επιστολή Βαξεβάνη προς Βενιζέλο με ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ διαφθοράς

Ο ρόλος των μμεξαπάτησης εχει καυτηριαστεί πάμπολλες φορές από αυτό το μπλοκ

Δημοσιοκαφροι παπαγαλάκια της εξουσίας γλύφτες χωρις ήθος που φτύνουν κατάμουτρα αυτούς τους οποιους λένε ότι υπηρετούν τάχα

Όχι απλά από πρώτο χέρι αλλά κυριολεκτικά δια ζώσης μέσα από αυτό το μπλοκ με υποθέσεις που μόνο εδώ δημοσιεύθηκαν γιατί τα παπαγαλάκια απλά δεν το έβγαζαν φαίνεται ο ρόλος τους

μέγκα σίγμα τσουρούλης χρίστος γεωργίου δημήτρης ιωαννου κλπ κλπ

 

  1. ΗΧΗΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
    1. Χ Ο Υ Ν Τ Α ! ! Παρά την τεράστια νίκη με Αποφαση Ανωτάτου στην αίτηση habeas corpus 152/10-Αμεση διαταγή για απελευθέρωση- Παρακοή Αποφασης Ανωτάτου από το Κράτος!!!!!!! ρατσιστές Σαββίδη+Σιακαλή που δεν τον αφήνουν ελεύθερο!!!!Αφηνίασαν!! Χούντα κυριολεκτικά

    https://osr55.wordpress.com/2011/01/18/

    με τον τσουρούλη σας να έχει όλα τα στοιχεία ότι ένας άνθρωπος κρατείται παράνομα και απλά να μην το βγάζει…και μετά πιστεύετε όσα λενε τα πουλημένα μμεξαπάτησης ηλίθιοι πατριωτάκηδες

https://osr55.wordpress.com/2010/12/18/

  1. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗ –ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ έγγραφα Υπουργείου Εσωτερικών που διατάσσουν την απελευθέρωση από τις 26 Νοεμβρίου 2010 και ακόμη ο άνθρωπος είναι ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ – Ακόμα ένας άνθρωπος με σοβαρά προβλήματα υγείας κρατείται παράνομα ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ η προσφυγή στο Ανώτατο με όλο το ιστορικό

https://osr55.wordpress.com/2010/12/17/

update ΦΩΤΟ -Ενημέρωση Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας – 30 μετανάστες με 20 αλληλέγγυους συμπαραστάτες -Άρνηση Συλικιώτη να δεκτεί αντιπροσωπεία – Συνάντηση με αναπληρωτή ΓενΔιευθυντή και διαβεβαιώσεις για απάντηση την ερχομενη εβδομάδα

https://osr55.wordpress.com/2011/03/19/

 

 

και φτάνει έστω και ΕΝΑΣ άνθρωπος ένας δημοσιογράφος με ήθος που απλά ψάχνει την αλήθεια και θέλει να βοηθήσει ανθρώπους για να κάνει την διαφορά όπως ο Δημοσιογράφος του Άστρα ο Νεόφυτος Νεοφύτου που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην τελική απελευθέρωση του Shanmukan!!!

Ν Ι Κ Η ! ! ! Ο SHANMUKAN ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ! ! ! ! !

https://osr55.wordpress.com/2011/04/16/

 

Δυστυχώς στην Κύπρο η δημοσιοκαφρίλα κερδίζει κατά κράτος και συντριπτικά και οι δημοσιογράφοι δεν ξέρω αν ξεπερνούν τα δάκτυλα του μισού χεριού…

Ο Κώστας Βαξεβάνης είναι ένας άνθρωπος που φαίνεται να έχει ήθος, να θέλει να τιμά το λειτούργημα του και να να μην μένει στην επιφανεια του τίποτα της δημοσιοκαφρίλας

Έβγαλε το σκάνδαλο με τον εφραίμ και το βατοπέδι και δεν διστάζει ζωντανά  στην τηλεόραση να ξεμπροστιάζει χωρίς φόβο πολιτικάντηδες εξουσιαστές όπως έπραξε με τον Βενιζέλο τον οποίο ξεφτίλισε με τα επιχειρήματα του

Ο ξεφτιλισμένος Βενιζέλος δεν δίστασε να απειλήσει άμεσα τον Βαξεβάνη

 

 

θαυμάστε ήθος ο ξεφτιλισμένος Βενιζέλος που δεν απαντάει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις επειδή δεν γουστάρει

 

Ο Κώστας Βαξεβάνης ξανά απευθύνει ερωτήματα στον Βενιζέλο με ντοκουμέντα

http://www.koutipandoras.gr/?p=17080&cpage=8#comments

 

Η πολιτική χωρίς ηθική, είναι η ηθική των τυράννων

Δημοσιευμένο στις 15 Μαρ 2012 | ΠΑΝΔΩΡΙΚΩΣ | Συντάκτης: Κώστας Βαξεβάνης

Ανοικτή επιστολή του Κώστα Βαξεβάνη προς τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Κύριε Βενιζέλο,

Σας απευθύνομαι για τρίτη φορά. Πολλοί θα αναρωτηθούν γιατί το κάνω. Άλλοι θα μιλήσουν για εμμονή. Δεν σας κρύβω πως δίστασα αρκετά πριν αποφασίσω να σας γράψω μια ακόμη επιστολή που δεν θα απαντήσετε. Μέσα στις αγιογραφίες των ημερών η επιστολή μου μπορεί να φαντάζει κουραστική και χωρίς νόημα. Αλλά το νόημα στα πράγματα, το δίνει ο καθένας με τον τρόπο του.

Σε καιρούς κρίσης οι άνθρωποι είναι περισσότερο έτοιμοι να εξαπατηθούν από το να αγανακτήσουν. Παρακολουθώ με σαρκασμό ανθρώπους που με έπαιρναν τηλέφωνο μετά τις δύο επιστολές μου για να μου προσθέσουν μια ακόμη πλευρά για τον τρόπο που πολιτευτήκατε, (περιέγραφαν όσα κάνατε «νομοθετικά τερατουργήματα») τώρα να κάνουν δηλώσεις υποστήριξής σας. Αγωνιούν σχεδόν να αναλάβουν το δύσκολο έργο να σας σηκώσουν στα χέρια για να σας οδηγήσουν ως το θρόνο της κομματικής ηγεσίας. «Αυτή είναι η πολιτική» θα σκεφτούν πολλοί. «Όχι, δεν είναι αυτή η πολιτική» σκέφτομαι και γι’ αυτό σας γράφω. Η πολιτική χωρίς ηθική είναι η ηθική των τυράννων. Η χώρα αυτή αξίζει κάτι παραπάνω.

Ας αρχίσουμε λοιπόν και πάλι από τα εύκολα. Διατελέσατε υπουργός Πολιτισμού. Η παραμονή σας στο υπουργείο σφράγισε αυτό που τότε φάνταζε μεγάλο επίτευγμα: Τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σήμερα όλοι καταλαβαίνουν πως ήταν ένα μεγάλο φαγοπότι. Με «έργα», απευθείας αναθέσεις και τηλεοπτική εθνική υπερηφάνεια. Τα σκουπίδια που ψάχνουν σήμερα πολλοί συμπολίτες μας, είναι εκείνα τα αποφάγια. Δεν έγινε ποτέ κανένας δημόσιος απολογισμός για το πόσα δισεκατομμύρια στοίχησαν οι Ολυμπιακοί. Βλέπουμε μόνο πόσο μας στοιχίζουν σήμερα. Δεν αναφέρομαι μόνο στο οικονομικό κόστος, αλλά και σε εκείνη την εικόνα του «τεμπέλη έλληνα» που φιγουράρει στα πρωτοσέλιδα του ευρωπαϊκού Τύπου. Δεν είναι τεμπέλης ο Έλληνας. Κανένας λαός δεν είναι τεμπέλικος. Οι ελληνικές κυβερνήσεις, οι κυβερνήσεις σας δηλαδή, απλώς έδιναν δισεκατομμύρια για να γίνουν Ολυμπιακοί Αγώνες, επενδύσεις SIEMENS,υποβρύχια που έγερναν, «εκσυγχρονιστικά» έργα σε τιμές πολλαπλάσιες των πραγματικών. Και κάποια μέλη τους έπαιρναν μίζες και ανέβαιναν θέση στην πολιτική επετηρίδα του ευρωπαϊκού κατεστημένου. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα.

Ας επιστρέψουμε λοιπόν στο θέμα μας.

Το 2003 ήσασταν επίσης υπουργός Πολιτισμού. Τον Απρίλιο του 2003 υπογράψατε υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες αποχαρακτηρίζονταν από Ιστορικά Διατηρητέα Μνημεία, δύο βιομηχανικά μνημεία της Θεσσαλονίκης. Τα εργοστάσια ΦΙΞ και ΑΛΛΑΤΙΝΗ. Και τα δύο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης με μεγάλη αξία γης. Οι ιδιοκτήτες τους δηλαδή, οι οποίοι είχαν ήδη αποζημιωθεί για τους χαρακτηρισμούς, θα γίνονταν σκανδαλωδώς πιο πλούσιοι. Είναι χαρακτηριστικό, πως οι ιδιοκτήτες του ΑΛΛΑΤΙΝΗ είχαν πάρει δικαίωμα μεταφοράς συντελεστή και δόμησης για 110.000 τετραγωνικά μέτρα. Παρ’ όλα αυτά εσείς αποχαρακτηρίσατε τμήματα του μνημείου για να οικοδομήσει η ιδιοκτήτρια εταιρεία 5 εξαόροφες οικοδομές,1 πενταόροφη,1 μονοκατοικία και 400 θέσεις πάρκινγκ.

Παρά την αντίδραση των κατοίκων, στο πλευρό σας είχε σταθεί όλο το πολιτικό κατεστημένο της Θεσσαλονίκης (να σας θυμίσω πως η πλειονότητά του σήμερα έχει καταδικαστεί ή αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες). Δύο χρόνια μετά, το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, έκρινε πως οι αποχαρακτηρισμοί είναι παράνομοι. Επικαλέστηκε μάλιστα το άρθρο 24 του Συντάγματος (πώς σας διέφυγε, συνταγματολόγε αυτό;) με βάση το οποίο, ο συντελεστής δόμησης 4,2 για τα έργα αυτά ήταν πέρα από κάθε έννοια ισότητας, καθώς στην περιοχή ο πραγματικός συντελεστής ήταν μόλις 2,2. Τα έργα ευτυχώς δεν έγιναν. Το 2006, ο Γιώργος Βουλγαράκης ως υπουργός Πολιτισμού αποχαρακτήρισε και πάλι με υπουργική απόφαση το βιομηχανικό μνημείο ΑΛΛΑΤΙΝΗ. Και πάλι το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφασή του έκρινε παράνομη την υπουργική απόφαση. Απ’ ό,τι φαίνεται όμως, κάποιος λόγος θα υπάρχει, τον οποίο αγνοούμε, που έχετε εστιάσει την προσοχή σας τόσες κυβερνήσεις, και κυρίως εσείς, σε ένα οικοδομικό τετράγωνο της Θεσσαλονίκης που μπορεί σε μία νύχτα να γίνει χρυσορυχείο.

Στο σχέδιο νόμου «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» του ΥΠΕΚΑ, το οποίο βεβαίως εσείς υπογράφετε, και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 ζ αναφέρεται:

«Σε περίπτωση οικοπέδων τουλάχιστον 2.000 τ.μ με απόδοση σε κοινή δημόσια χρήση του 100% του ακάλυπτου παρέχεται το εξής κίνητρο:

Αύξηση της επιτρεπόμενης δόμησης του προκύπτοντος οικοπέδου κατά 35% με προσθήκη καθ’ ύψος 30% επιπλέον του επιτρεπόμενου της περιοχής».

Συμπτωματικά, το οικόπεδο ΑΛΛΑΤΙΝΗ είναι 2600 τετραγωνικά. Το κώλυμα στην οικοδόμησή του δεν ήταν τόσο ο αποχαρακτηρισμός, όσο η αντισυνταγματική ρύθμιση για τον μεγάλο συντελεστή. Και τώρα ξαφνικά αυτό ρυθμίζεται με νόμο. Η ελληνική Βουλή θα ψηφίσει αυτό που τόσο πολύ θέλατε διακομματικά. Φαντάζομαι πως δεν υπάρχουν πολλά ακόμη οικόπεδα πάνω από 2.000 τετραγωνικά μέσα σε πόλεις, για τα οποία κάνετε ολόκληρη ρύθμιση. Αν υπάρχουν, καλό θα είναι να τα ανακοινώσετε για να δούμε ποιοι επιτέλους ευνοούνται.

Και ας πάμε τώρα στα πιο δύσκολα.

Σας παρακολούθησα λίγο πριν την ψήφιση του δεύτερου Μνημονίου να κάνετε δηλώσεις, ότι αναζητάτε 250 εκατομμύρια τα οποία αν δεν βρίσκονταν έπρεπε να κόψουμε τις επικουρικές. Θα σας πω λοιπόν πού ήταν τα 250 εκατομμύρια που δηλώνατε πως ψάχνατε, όπως και πολλά ακόμη που εσείς ο ίδιος χαρίσατε. Όχι βέβαια στους συνταξιούχους. Διατελέσατε και υπουργός Άμυνας. Την περίοδο εκείνη γνωρίζατε πάρα πολύ καλά και από την ενημέρωση υπηρεσιακών παραγόντων, αλλά και δικαστικών αυτό που γνώριζε όλη η Ελλάδα από δημοσιεύματα. Η προμήθεια 4 γερμανικών υποβρυχίων S-214 και η επισκευή 4 ακόμη S-209 ήταν ένα μεγάλο σκάνδαλο με μίζες στο οποίο εμπλέκονταν υπουργοί του ΠΑΣΟΚ και στελέχη του υπουργείου και του Πολεμικού Ναυτικού. Η Ελλάδα αποφάσισε και πάλι στο όνομα της εθνικής ανάγκης να προμηθευτεί υποβρύχια που υπήρχαν μόνο στα σχέδια σε τιμές διπλάσιες των πραγματικών. Δηλαδή χρηματοδοτήσαμε το ερευνητικό πρόγραμμα της Γερμανικής HDW,προπληρώσαμε τα υποβρύχια και τελικώς δεν παραλάβαμε παρά ένα από αυτά το οποίο και έγερνε: Το «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» το οποίο αρνήθηκαν να παραλάβουν όλοι οι υπουργοί Άμυνας πριν από εσάς.

Οι γερμανικές Αρχές ερευνώντας το σκάνδαλο, αποκάλυψαν πως μια ομάδα Ελλήνων (και πολιτικών) έπαιρνε μίζες προκειμένου να γίνει αυτή η προμήθεια. Οι μίζες δίνονταν στους επίορκους μέσα από τον πρόγραμμα αντισταθμιστικών ωφελημάτων. Δηλαδή η γερμανική εταιρεία εμφανιζόταν να δίνει χρήματα σε ελληνικές εταιρείες για να κατασκευάσουν τμήματα του υποβρυχίου, αλλά αυτά πήγαιναν σε μίζες. Επίσης η γερμανική HDW είχε αναλάβει να αγοράσει τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά έναντι ευτελούς ποσού, για να μπορέσουν οι μιζαδόροι να εμφανίσουν πως αγοράζουν τα υποβρύχια για να σωθούν τα Ναυπηγεία και να μην μείνουν άνεργοι οι εργαζόμενοι.

Στην Ελλάδα οι εισαγγελικές Αρχές ξεκίνησαν έρευνα η οποία οδηγεί στο σκαμνί 30 άτομα. Ανάμεσά τους και συνδικαλιστές του Σωματείου οι οποίοι έπαιρναν μίζες για να κάνουν συμβατά τα δικαιώματα των εργαζομένων με τα συμφέροντα όσων χρηματίζονταν. Επίσης το ΣΔΟΕ, όπως καλά γνωρίζετε, σας γνωστοποίησε ένα πόρισμα που επιβεβαίωνε πλήρως τις φήμες. Σε αυτό το πόρισμα αποκαλύπτεται πως η γερμανική εταιρεία HDW δεν πραγματοποίησε τα προγράμματα Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων που θα επέστρεφαν στην Ελλάδα 500 εκατομμύρια ευρώ. Σε έλεγχο του ΣΔΟΕ αποκαλύφθηκε πως μεγάλες εταιρείες που εμφανίζονταν ότι εισπράττουν χρήματα από την γερμανική εταιρεία για να κάνουν τμήματα των υποβρυχίων δεν το έκαναν. Πού πήγαιναν τα λεφτά; Σε μίζες, όπως έλεγαν οι γερμανικές δικαστικές Αρχές;

Γνωρίζατε ακόμη και την τραγελαφική διαπίστωση του πορίσματος ότι η Γερμανική ιδιοκτήτρια εταιρεία των Ναυπηγείων εμφάνιζε μεγάλες φορολογικές παραβάσεις και εικονικά τιμολόγια (ναι, οι Γερμανοί που μας κατηγορούν για διαφθορά). Σε ένα από αυτά τα τιμολόγια εμφανίζονται να δίνονται ποσά για «την προώθηση των εταιρικών συμφερόντων των Ελληνικών Ναυπηγείων στη Βολιβία». Μόνο που η Βολιβία δεν έχει θάλασσα για να έχουν τα Ναυπηγεία εταιρικά συμφέροντα.

Με βάση την δικαστική έρευνα σε Γερμανία και Ελλάδα, η χώρα μας μπορούσε να προσβάλει τις συμβάσεις για τα υποβρύχια, να απαιτήσει ρήτρα και αποζημιώσεις. Δεν το κάνατε. Παραλάβατε το υποβρύχιο που έγερνε και δεν παραλάμβανε κανένας υπουργός Άμυνας, αλλά κάνατε κάτι ακόμη χειρότερο. Πάλι με το πρόσχημα πως πρέπει να σωθούν οι εργαζόμενοι στα Ναυπηγεία. Προκειμένου να «σωθούν» λοιπόν και να αγοραστεί τμήμα των Ναυπηγείων από επενδυτές του Ντουμπάι (το 30% παρέμεινε στους Γερμανούς), με τον νόμο 3885/2010 υπογράψατε μια συμφωνία παραίτησης. Την ώρα που η χώρα διαπραγματευόταν με τους Γερμανούς εσείς υπογράψατε πως το ελληνικό Δημόσιο παραιτείται ρητά των δικαιωμάτων του να εγείρει αξιώσεις που απορρέουν από τις ζημιογόνες για την περιουσία του συμβάσεις για τα υποβρύχια. Επίσης παραδίδονται «καθαρά» τα Ναυπηγεία στη νέα ιδιοκτησία, παρά το ότι ξέρατε πως υπάρχουν φορολογικές παραβάσεις, εικονικά τιμολόγια και άλλα πολλά. Και προχωρήσατε. Αποφασίσατε να αγοράσετε σε καιρό κρίσης επιπλέον δύο από τα σκανδαλώδη υποβρύχια με 515 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζω ότι έχουμε ήδη πληρώσει το 96% των χρημάτων χωρίς να τα έχουμε παραλάβει. Δεν έχετε θέσει στη σύμβαση ούτε καν τον όρο πως θα πληρώσουμε αφού τα παραλάβουμε. Εκταμιεύετε και ποσά για να πληρωθούν. Εσείς λοιπόν ξέρετε που ήταν τα λεφτά που δήθεν ψάχνατε. Θέλετε λοιπόν τώρα να απαντήσετε γιατί χαρίσατε στους Γερμανούς πάνω από 1 δις;

Και μια που μιλάμε για την «εξυπηρέτηση» των εργαζομένων να σας θυμίσω μία ακόμη υπόθεση καρμπόν, που πάλι χαρίσατε για να μην μείνουν άνεργοι οι εργαζόμενοι. Διατελέσατε υπουργός Ανάπτυξης. Το 1998,η καναδική εταιρεία η οποία εκμεταλλευόταν τα πετρέλαια Πρίνου-Καβάλας, σας γνωστοποίησε πως αποχωρεί από την Ελλάδα γιατί έληγε η σύμβαση εξόρυξης. Η εταιρεία με βάση τις συμβατικές της υποχρεώσεις έπρεπε να αποκαταστήσει το περιβάλλον. Αυτό στοίχιζε 700 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δική σας δήλωση στη Βουλή. Αποφασίσατε για να μην απολυθούν οι 258 εργαζόμενοι, να συνεχιστεί η άντληση. Δεν την ανέλαβαν τα Ελληνικά Πετρέλαια. Ούτε κάνατε διεθνή διαγωνισμό για να αναλάβει κάποια εταιρεία. Κάνατε ανάθεση σε μία εταιρεία που δημιουργήθηκε, την KAVALA OIL. Σε αυτή είχαν ποσοστό 67% ιδιώτες και 33% οι εργαζόμενοι. Δώσατε και 5 εκ δολάρια προκαταβολή στην νεοϊδρυθείσα εταιρεία. Τη χρηματοδοτήσατε. Το θέμα εμφανίστηκε στην Καβάλα ως σωτηρία και εσείς ως ευεργέτης.

Στη σύμβαση που υπογράψατε κάνατε και το επίσης ανεξήγητο μετά από όλες τις χάρες στην εταιρεία. Απαλλάξατε την εταιρεία από τα έξοδα αποκατάστασης του περιβάλλοντος και ξηλώματος των εγκαταστάσεων μετά το τέλος της άντλησης. Δηλαδή θα βγάλουν το πετρέλαιο και θα φεσώσουν το ελληνικό Δημόσιο με ένα κόστος που το 1999 ήταν 700 εκατομμύρια δολάρια. Ούτε η προηγούμενη εταιρεία τα πλήρωσε, ούτε η επόμενη θα πληρώσει. Θα τα δώσει ο ελληνικός λαός. Ο «τεμπέλης» των γερμανικών εφημερίδων που τρώει τα λεφτά. Και όλα αυτά για να «σώσετε» 258 εργαζόμενους. Με τόσα που έχετε χαρίσει στις εταιρείες οι εργαζόμενοι αυτοί θα ζούσαν χωρίς να δουλεύουν μαζί με πολλούς ακόμη στην περιοχή. Περιμένω να πείτε γιατί αυτή η εμμονή σας να θεωρείτε τα συμφέροντα των εταιρειών, συμφέροντα της Ελλάδας.

Όλα αυτά τα περνάτε ως νόμους στην ελληνική Βουλή. Είσαστε γνώστης της νομικής και ξέρετε πως να διαχέετε την ευθύνη. Δεν μιλώ μόνο για την πολιτική.

Ίσως αυτή την επιστολή να την γράφω γι’ αυτούς τους πολιτικούς τελικώς. Δεν πιστεύω πως είναι όλοι διεφθαρμένοι. Μπορούν να καταλάβουν και να τολμήσουν να πουν τα πράγματα με το όνομά τους. Την γράφω και για εκείνους τους ανθρώπους στο ΠΑΣΟΚ που θα δώσουν 2 ευρώ για να σας ψηφίσουν για αρχηγό πιστεύοντας πως είσαστε ο καταλληλότερος για να επιβιώσει το κόμμα. Δεν ξέρω γιατί σας θεωρεί ο καθένας απ’ αυτούς καταλληλότερο, αλλά είμαι βέβαιος πως δεν εννοούν με το «καταλληλότερος» την πολιτική, όπως την θέλουν.

Αυτοσκοπός δεν είναι η ύπαρξη των κομμάτων, αλλά της χώρας. Αυτής που θέλετε να λέτε ότι σώσατε, όπως τα Ναυπηγεία και τα Πετρέλαια Καβάλας. Άντε και το ΑΛΛΑΤΙΝΗ. Είτε το θέλετε είτε όχι, έχετε παραδοθεί στην Ιστορία. Το άγχος σας να επιβεβαιώσετε το όνομα «Βενιζέλος» ως ιστορικό όνομα για δεύτερη φορά έχει επιτευχθεί. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, λένε οι ιστορικοί, πως για να φτάσει στην Μικρασιατική Καταστροφή υπηρέτησε τουλάχιστον κάποιο όραμα. Δεν θεωρώ πως θα υπάρξει ιστορικός του μέλλοντος που θα σας πιστώσει στο μέλλον οποιαδήποτε όραμα ως άλλοθι για την ολική καταστροφή που οδηγείτε τη χώρα

ΥΓ Για όλους εσάς στο ΠΑΣΟΚ που θα ψηφίσετε τον Βενιζέλο για να σώσει το κόμμα, αναρωτηθείτε μήπως μιλάτε πλέον για ένα κόμμα το οποίο ταιριάζει μόνο στο Βενιζέλο.

 

==============

Εκπομπή: Το Βατοπέδι σε νούμερα Β’ Μέρος

 

Εκπομπή: Δ-ΟΣΕ και μένα μπάρμπα (Α’ μέρος)

Εκπομπή: Ο πόλεμος του φαρμάκου

 

 

http://www.koutipandoras.gr/?p=5897

Εκπομπή: Τράπεζα της Ελλάδος: Η σιωπή είναι χρυσός;

 

http://www.koutipandoras.gr/?p=5669

Εκπομπή: GOLDMAN SACHS η Τράπεζα που κυβερνά τον κόσμο

Σχολιάστε

Filed under "δικαιοσύνη", Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, Συνεντεύξεις, αλήθεια, κρίση, ντοκυμαντερ

”Νίκη των απεργών της Coca Cola!! Οι χαλυβουργοί Συνεχίζουν! και στην Κύπρο οι απεργοί του τσιμεντοποιίου Βασιλικού κρατούν την απεργία παρά την επίθεση και την προπαγάνδα των εργοδοτών βιομηχάνων

Αναδημοσίευση από

http://mygranma.wordpress.com/2012/03/16/

Από το μπλογκ Εργασιακό Δελτίο

”Νίκη των απεργών της Coca Cola-3E, η εταιρεία ανακάλεσε όλες τις απαιτήσεις

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Εμφιαλωμένων Ποτών (ΠΟΕΕΠ) η απεργία έληξε σήμερα μετά από συμφωνία της διοίκησης του Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων στην Κόκα Κόλα 3 Ε με την εταιρία. Η συνάντηση έγινε σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης και η συμφωνία επικυρώθηκε παμψηφεί το μεσημέρι από τη γενική συνέλευση του Σωματείου στο χώρο του εργοστασίου.

Το Δελτίο Τύπου της ΠΟΕΕΠ αναφέρει:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 15/3/2012

Ένας μεγάλος εργατικός αγώνας με μπροστάρη την ΠΟΕΕΠ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ μετά από 43 μέρες σκληρών απεργιακών κινητοποιήσεων. Σήμερα Πέμπτη 15 Μάρτη 2012 μεταξύ της ΠΟΕΕΠ και των στελεχών της 3 Ε ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ:

-Η άμεση παύση των εισαγωγών προϊόντων του Ομίλου 3 Ε από την Βουλγαρία

-Επαναλειτουργία της επιχείρησης στην Θεσσαλονίκη με ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους

-Η εταιρεία δεσμεύεται να μην κάνει χρήση της νέας νομοθεσίας για τη μείωση των μισθών των εργαζομένων και για την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων.

-Για κάθε ζήτημα που θα αφορά άμεσα ή έμμεσα τους εργαζόμενους θα προηγείται καλόπιστος διάλογος μεταξύ σωματείου και εταιρείας. Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλλαν στη δικαίωση του αγώνα μας και στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης του τόπου μας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΉ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012, εμείς οι απεργοί της Κόκα Κόλα συγκεντρωθήκαμε στο χώρο του εργοστασίου και αφού ακούσαμε τη Διοίκησή μας και την Ομοσπονδία μας για τα σημεία συμφωνίας με την εταιρεία (παύση εισαγωγών προϊόντων από την Βουλγαρία, επαναλειτουργία της επιχείρησης με ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους, καμία χρήση της νέας νομοθεσίας για μείωση των μισθών και για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων) αποφασίσαμε τη λήξη της απεργίας. Δηλώνουμε ότι κάθε επίθεση της εργοδοσίας εναντίον συναδέλφων μας στο εργοστάσιο θα μας βρει και πάλι ενωμένους και αλληλέγγυους στον αγώνα. Ευχαριστούμε όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν, τους συναδέλφους μας από τον κλάδο των Εμφιαλωμένων Ποτών, όλους τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα της Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη τοπική κοινωνία. ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Στη διοίκησή μας να δώσει αυτό το ψήφισμα στους Αρμόδιους Φορείς, τα Συνδικάτα, τα Μ.Μ.Ε. και κάθε άλλο αρμόδιο. Με εντολή των Απεργών.

Για την Διοίκηση
Ο πρόεδρος ο γεν. γραμματέας”

Υπενθυμίζουμε ότι είναι η δεύτερη νίκη μετά την ΑΓΝΟ στην Αθήνα το Φθινόπωρο.

Άντε και στα των χαλυβουργών σας!

Άντε και στις εξουσίες μας!

http://paratiritirioergasias.blogspot.com/2012/03/blog-post_6211.html

 

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Οι συντεχνίες οικοδόμων της ΠΕΟ και της ΣΕΚ καλούν την Τσιμεντοποιία Βασιλικού να αποδεχθεί τη μεσολαβητική πρόταση του Υπουργείου Εργασίας

Θέμα εισαγωγής τσιμέντου θέτει το ΕΤΕΚ
Alitheia 15 Μαρτίου 2012

Οι συντεχνίες οικοδόμων της ΠΕΟ και της ΣΕΚ καλούν την Τσιμεντοποιία Βασιλικού να αποδεχθεί τη μεσολαβητική πρόταση του Υπουργείου Εργασίας, την οποία αποδέχθηκαν οι εργαζόμενοι.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους οι δύο Συντεχνίες υποστηρίζουν ότι η εταιρεία προσπαθεί να μεταφέρει αλλού την ευθύνη για τις ελλείψεις τσιμέντου που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά, λόγω της απεργίας των εργαζομένων που συνεχίζεται για 14η μέρα.

Προστίθεται ότι η πρόταση του Υπουργείου προβλέπει το αυτονόητο, ότι δηλαδή τα μέρη δηλώνουν δέσμευση στις συμφωνίες που έχουν μέχρι σήμερα και κάθονται σε διάλογο, για να λύσουν τις όποιες διαφορές υπάρχουν.

«Αντί λοιπόν η εταιρεία να καταφεύγει σε προπαγανδιστικές και παραπλανητικές ανακοινώσεις για να δικαιολογήσει τις ενέργειές της και να εκθέσει τους εργαζόμενους, είναι καλύτερα για όλους και ιδιαίτερα για την οικονομία να εγκαταλείψει την αδιάλλακτη και μονομερή στάση της και να δείξει καλή θέληση, ώστε να τερματιστεί η απεργία και να πάνε οι εργαζόμενοι πίσω στις δουλειές τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

Εν τω μεταξύ το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) σε ανακοίνωση αναφέρεται στα προβλήματα που δημιουργεί στην οικονομία η έλλειψη τσιμέντου και σημειώνει ότι και μέχρι την οριστική γεφύρωση των διαφορών στη συγκεκριμένη εταιρεία, δεν θα πρέπει να αποκλειστούν τυχόν άλλες επιλογές, περιλαμβανομένης και της εισαγωγής τσιμέντου, «εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο για αποφυγή αλυσιδωτών προβλημάτων και επιδείνωση της κατάστασης της οικονομίας».

Το Επιμελητήριο καλεί τόσο την εργοδοτική πλευρά όσο και τους εκπροσώπους των εργαζομένων να σταθούν έστω και την υστάτη στο ύψος των περιστάσεων με πνεύμα αλληλοκατανόησης και με γνώμονα το καλό του τόπου. Περαιτέρω θεωρούμε ότι και η Πολιτεία θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες της και μέσω πρωτοβουλιών της να διευκολύνει τη γεφύρωση της διαφοράς.

 

Σχολιάστε

Filed under Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, κρίση

Σύλληψη του Μιχάλη Σαρρή, Μάκη Κεραυνού, Θόδωρου Αριστοδήμου, Τάκη Κληρίδη, Θανάση Ορφανίδη

Δισεκατομύρια οι ζημιές των τοκογλύφων και επιμένουν τα τσιράκια τους ακελδησυένωση βολευτές Παπαγεωργίου και Μαυρίδης να λένε ότι θα πρέπει το κράτος να βοηθήσει τους τοκογλύφους………..

Κρατικοποίηση των ζημιών

αλλά τα κέρδη όλα δικά τους

Αν ισχύουν και ισχύσουν τα όσα λένε οι τοκογλύφοι και οι παρατρεχάμενοι τους βολευτές ακελδησυδηκοεδεκένωση

ότι αν καταρρεύσουν οι τοκογλύφοι θα καταρρεύσει η οικονομία της Κύπρου τότε θα πρέπει άμεσα να συλληφθούν αυτοί που θα έχουν προκαλέσει την οικονομική καταστροφή δηλαδή ο Μιχαλάκης Σαρρής (πρώην υπουργός οικονομικών) ως πρόεδρος της Λαικής που έχει ζημιές 3,3 Δις ο Θόδωρος Αριστοδήμου πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου που έχει 1,1 δις ζημιές Μάκης Κεραυνός (πρώην υπουργός οικονομικών) Τάκης Κληρίδης (πρώην υπουργός οικονομικών) πρόεδρος ελληνικής τράπεζας με ζημιές 100 εκατομυρίων και ο Θανάσης Ορφανίδης ως Διοικητης της Κεντρικής Τράπεζας  αφού με δικές τους ενέργειες και παραλείψεις για ίδιον όφελος θα τα έχουν προκαλέσει

ΝΑ ΜΗΝ ΔΟΘΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ/ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ

 

απτειτ από απάντηση στον στροβολιώτη

Ας δούμε κάποια ομορφούλικα στοιχεία από την wikipedia όπου όμως υπάρχουν με λινκς όλες οι απαραίτητες πηγές για τους κακόπιστους είτε είναι από επίσημα στοιχεία του κράτους είτε από εφημερίδες ή ειδησογραφικά πρακτορεία πχ Bloomberg

 

http://en.wikipedia.org/wiki/2008%E2%80%932011_Icelandic_financial_crisis#cite_note-56

At the end of the second quarter 2008, Iceland’s external debt was 9.553 trillion Icelandic krónur (€50 billion), more than 80% of which was held by the banking sector.[4] This value compares with Iceland’s 2007 gross domestic product of 1.293 trillion krónur (€8.5 billion).[5] The assets of the three banks taken under the control of the FME totaled 14.437 trillion krónur at the end of the second quarter 2008.[6]

 

δηλαδή το δημόσιο χρέος της Ισλανδίας ήταν 50 ΔΙΣ ευρωουλάκια και το 80% το κατείχαν οι τοκογλύφοι

 

That afternoon, there was a telephone conversation between Icelandic Finance Minister Árni Mathiesen and UK Chancellor of the Exchequer Alistair Darling.[52] That evening, one of the governors of theCentral Bank of IcelandDavíð Oddsson, was interviewed on Icelandic public service broadcaster RÚV and stated that «we [the Icelandic State] do not intend to pay the debts of the banks that have been a little heedless». He compared the government’s measures to the U.S. intervention at Washington Mutual, and suggested that foreign creditors would «unfortunately only get 5–10–15% of their claims».

 

δηλαδή θα πάρουν αγγούρι οι τοκογλύφοι από τα 50 δις

και αφηνίασαν τα τσιράκια των τοκογλύφων δηλαδή η κυβέρνηση του γιουκει της αγγλία και απειλούσαν θεούς και δαίμονες με αντιτρομοκρατικούς νόμους και μαλακίες

 

The UK Prime Minister, Gordon Brown, announced that the UK government would launch legal action against Iceland over concerns with compensation for the estimated 300,000 UK savers.[57] Geir Haarde said at a press conference on the following day that the Icelandic government was outraged that the UK government applied provisions of anti-terrorism legislation to it in a move they dubbed an «unfriendly act».[58] The Chancellor of the Exchequer also said that the UK government would foot the entire bill to compensate UK retail depositors,[53] estimated at £4 billion.[59][60] It is reported that more than £4 billion in Icelandic assets in the UK have been frozen by the UK government.[61] The UK Financial Services Authority (FSA) also declared Kaupthing Singer & Friedlander, the UK subsidiary of Kaupthing Bank, in default on its obligations,[53] sold Kaupthing Edge, its Internet bank, to ING Direct,[62] and put Kaupthing Singer & Friedlander into administration.[53] Over £2.5 billion of deposits for 160,000 customers were sold to ING Direct.[63] The scale of the run on Kaupthing Edge deposits had been such that many transactions were not completed until 17 October.[64] Although Geir Haarde has described the UK government’s actions over Kaupthing Singer & Friedlander as an «abuse of power»[65] and «unprecedented»,[66] they were the third such actions taken under the Banking (Special Provisions) Act 2008 in less than ten days, after interventions in Bradford & Bingley and Heritable Bank.

 

εν τέλει οι τοκογλύφοι πήραν αγγούρι και το imf το ΔΝΤ δηλαδή βλέποντας ότι θα πάρει από τα τρία το μιαλύτερο είπε να συζητήσει με τους όρος της Ισλανδίας σε λογικά πλαίσια

και απλά τους έκαναν ένα δάνειο 2 δις

που εν τα 50 ΔΙΣ τζαι που τα 2 ΔΙΣ ρε φιλούδιν;

Το μπόττομ λαιν που λαλούν τζαι στα εγγλέζικα χωρκά είναι ότι οι ισλανδοί εκαβλιάσαν τους τοκογλύφους τζαι τους ει΄παν να πάτε να γαμηθείτε εν σας πληρώνω τα σπασμένα τα δικά σας
πιάστε τον Π&&*&*()())τσο μου τζαι κλάστε μου τα @@

δηλαδή αυτό που έπρεπε να κάνει το ελληνικό κράτος το ιρλανδικό κράτος κλπ

http://www.new-deal.gr/eponymos/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82/5543-%CE%A5%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%95%CE%99-%CE%96%CE%A9%CE%97-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%A3-%CE%A4%CE%9F-%CE%94%CE%9D%CE%A4-%CE%99%CE%A3%CE%9B%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%99%CE%91-%CE%9C%CE%99%CE%91-%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91-%CE%A0%CE%9F%CE%A5-%CE%94%CE%95%CE%9D-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%96%CE%95%CE%99

ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΔΝΤ! ΙΣΛΑΝΔΙΑ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΡΟΜΑΖΕΙ. PDF Εκτύπωση E-mail
ΕΠΩΝΥΜΩΣ – Οικονομετρώντας

δείξε το

Τι σημαίνει άραγε χρεοκοπία; Ποιος ορίζει το περιεχόμενο του όρου στη συνείδηση των συμπολιτών μας; Ο καθένας επιλέγει το παράδειγμα στο οποίο θα αναφερθεί στη βάση σκοπιμοτήτων. Τα ΜΜΕ και η πλειοψηφία των πολιτικών καταστροφολογούν προσπαθώντας να δημιουργήσουν στο μυαλό των ελλήνων χολιγουντιανές συνθήκες καταστροφής και χάους.

Μέσα σε αυτό το κλίμα κάπου ‘χάθηκε’ από τα ελληνικά ΜΜΕ και την ελληνική δημόσια συζήτηση το πρόσφατο παράδειγμα της Ισλανδίας, που σε κάθε περίπτωση είναι πραγματικό και όχι υποκειμενική προβολή στο μέλλον και θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως εικόνα του τι σημαίνει χρεωκοπία σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Οι Ισλανδοί αρνήθηκαν να πληρώσουν το χρέος που τους φόρτωσαν οι τράπεζες. Έριξαν με μαζικές διαδηλώσεις την κυβέρνηση που τους έμπλεξε σε αυτή την περιπέτεια. Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός της Ισλανδίας Γκέιρ Χάαρντε οδηγήθηκε πρόσφατα στο δικαστήριο, κατηγορούμενος για αμέλεια κατά τη διάρκεια της σαρωτικής οικονομικής κρίσης του 2008, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση εν μία νυκτί του τραπεζικού συστήματος της χώρας. Πρόκειται για τον πρώτο ηγέτη διεθνώς που οδηγείται στο εδώλιο με φόντο την οικονομική κρίση.

Τι μεσολάβησε από το 2008, όταν το χρέος της Ισλανδίας είχε φτάσει το 900% του ΑΕΠ της με αποτέλεσμα να κηρύξει πτώχευση, έως τον προηγούμενο μήνα που ο οίκος Fitch αναβάθμισε το αξιόχρεο της Ισλανδίας σε διαβαθμισμένο επίπεδο με σταθερή προοπτική; Ο εν λόγο οίκος αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι η «ανορθόδοξη πολιτική της χώρας για την αντιμετώπιση της κρίσης» αποδίδει. Πως μπόρεσε η Ισλανδία μέσα σε τέσσερα χρόνια να αναχαιτίσει την οικονομική κρίση με τέτοια αποτελεσματικότητα; Στην Ελλάδα γιατί δεν ακούσαμε κάτι για αυτό από θεσμικούς εκφραστές της πολιτικής ζωής του τόπου, ενώ το παράδειγμα της χρεωκοπίας της Αργεντινής χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον;

Από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισης της κρίσης τα συμφέροντα των δανειστών δεν υπερίσχυσαν των αναγκών του λαού. Όταν τον Οκτώβριο του 2008 έγινε φανερό ότι οι τράπεζες της χώρας δεν ήταν δυνατό να σωθούν, η κυβέρνηση παρενέβη, θωράκισε τους εγχώριους τραπεζικούς λογαριασμούς και άφησε τους διεθνείς πιστωτές μετέωρους. Η κεντρική τράπεζα εισήγαγε ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων προκειμένου να σταματήσει το ξεπούλημα της κορώνας και δημιουργήθηκαν νέες κρατικά ελεγχόμενες τράπεζες από τα κατάλοιπα των χρεωκοπημένων τραπεζών χωρίς να χαθούν οι αποταμιεύσεις των Ισλανδών πολιτών. Τα δάνεια μεταφέρθηκαν στις εθνικοποιημένες τράπεζες, αλλά μειώθηκε και το ονομαστικό ύψος των δανείων εξαιτίας της υποτίμησης. Οι εθνικοποιημένες τράπεζες δεν αναγνώρισαν καμιά υποχρέωση των ιδιωτικών χρεωκοπημένων τραπεζών σε χώρες του εξωτερικού. Οι κοινωνικές δαπάνες δεν θυσιάστηκαν στο βωμό της λιτότητας. Παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και τελικά λειτούργησαν ως μοχλός ανάπτυξης.

Το 2009 έπειτα από συμφωνία με τους δανειστές, η κυβέρνηση κατέθεσε νόμο σύμφωνα με τον οποίο οι Ισλανδοί θα πλήρωναν το χρέος της ιδιωτικής τράπεζας Landsbanki για 15 χρόνια με 5,5% επιτόκιο. Νέες μαζικές διαδηλώσεις ανάγκασαν τον πρόεδρο της χώρας να αρνηθεί να θέσει σε ισχύ τον νόμο και να αποδεχτεί το λαϊκό αίτημα για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με το θέμα. Φυσικά η διεθνής κοινότητα αύξησε την πίεση προς την Ισλανδία. Η Βρετανία και η Ολλανδία απειλούσαν με απομόνωσή της. Όταν η Ισλανδία ετοιμαζόταν για το δημοψήφισμα, το ΔΝΤ απειλούσε να της στερήσει οποιαδήποτε βοήθεια, ενώ η βρετανική κυβέρνηση απειλούσε να παγώσει τις καταθέσεις και τις αποταμιεύσεις των Ισλανδών.

Στο δημοψήφισμα του Μαρτίου του 2010 το 93% των Ισλανδών ψήφισαν κατά της πληρωμής των χρεών. Το ΔΝΤ πάγωσε τους δανεισμούς αμέσως. Ακολούθησε δικαστική έρευνα και έγιναν συλλήψεις τραπεζιτών και υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών. Αρκετοί τραπεζίτες εγκατέλειψαν τη χώρα. Προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της κρίσης, συγκροτήθηκε μια ανεξάρτητη επιτροπή και εκλέχθηκε συντακτική συνέλευση με σκοπό τη θέσπιση νέου Συντάγματος για τη χώρα. Ως συντακτικό όργανο του νέου Συντάγματος ο λαός της Ισλανδίας εξέλεξε 25 άτομα μεταξύ 522 ενήλικων, οι οποίοι δεν ανήκαν σε κανένα από τα κατεστημένα πολιτικά κόμματα. Οι αντιπρόσωποι αυτοί έπρεπε να είχαν προταθεί τουλάχιστον από 30 άτομα. Το έγγραφο γράφτηκε μέσα από το διαδίκτυο. Οι πολίτες μπορούσαν να κάνουν προτάσεις και σχόλια συμμετέχοντας ισότιμα στη διαμόρφωση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα το οποίο τελικά γεννήθηκε μέσα από συμμετοχή των πολιτών, θα παρουσιαστεί στο κοινοβούλιο προς έγκριση μετά από τις επόμενες εκλογές.

Πριν από ένα μήνα το πρακτορείο Bloomberg επικαλούμενο στοιχεία της Ισλανδικής Ένωσης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, μετέδωσε πως οι -εθνικοποιημένες πια- τράπεζες της Ισλανδίας διέγραψαν δάνεια των νοικοκυριών που αντιστοιχούν στο 13% του ΑΕΠ μειώνοντας έτσι το βάρος του χρέους για περισσότερο από το ένα τέταρτο του τοπικού πληθυσμού. Με στόχο την ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας έκρινε επίσης παράνομα τα δάνεια που συνδέονται με ξένα νομίσματα, με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά να μην χρειάζεται πλέον να καλύπτουν τις απώλειες από την υποτίμηση της ισλανδικής κορώνας. Χωρίς τη διαγραφή του χρέους, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα λύγιζαν από το βάρος των δανείων τους μετά την εκτόξευση του χρέους στο 240% των εισοδημάτων το 2008.

Το Bloomberg αναγνωρίζει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που πήρε η Ισλανδία για να ξεπεράσει την χρεωκοπία του 2008. Η ισλανδική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 6,7% το 2009, αλλά σημείωσε ανάπτυξη 2,9% το 2011 και θα αναπτυχθεί κατά 2,4% φέτος και το 2013, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ, ενώ οι υπόλοιπες χώρες του διεθνούς οργανισμού προβλέπεται να αναπτυχθούν μόνο κατά 1,6%.

Ιδιαίτερα διδακτικά είναι τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη σύγκριση μεταξύ του τρόπου που αντιμετώπισαν τις τράπεζές τους η Ισλανδία και η Ιρλανδία. Η Ισλανδία άφησε τις τράπεζές της να χρεοκοπήσουν και το ΑΕΠ της έπεσε αθροιστικά κατά 15% από το ανώτατο στο κατώτατο σημείο πριν αρχίσει να ανακάμπτει. Η Ιρλανδία ‘έσωσε’ τις τράπεζές της και είδε το ΑΕΠ της να πέφτει 14%. Επιπλέον το ποσοστό ανεργίας στην ‘υπάκουη’ Ιρλανδία είναι διπλάσιο από εκείνο της Ισλανδίας.

Σήμερα η Ισλανδία – δίχως τον ορυκτό πλούτο, τη βιομηχανία, τη γεωργική παραγωγή και το τεράστιο πλεονέκτημα στον τουρισμό που έχει η Ελλάδα – σημειώνει ανάπτυξη σε ποσοστό 3,1%  και ανεργία 6.9%, όπως διαμορφώθηκαν τα νούμερα το 2011. Η Ελλάδα έχει 7% ύφεση και 21% ανεργία. Μια μικρή χώρα με δύναμη και με σαφήνεια διακηρύσσει ότι ο λαός της είναι κυρίαρχος. Αυτός είναι ο λόγος που η Ισλανδία δεν ακούγεται στις ειδήσεις.

4 Σχόλια

Filed under "δικαιοσύνη", Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, κρίση