Monthly Archives: Μαΐου 2010

Πρακτικές εισηγήσεις και για την σημερινή πορεία προς την πρεσβεία του Ισραήλ- Νομική επεξήγηση και ανάλυση του δικαιώματος στην διαδήλωση

Κάποιες εισηγήσεις για την σημερινή πορεία προς την ισραηλινή πρεσβεία

Θεωρώ ότι θα υπάρξει σίγουρα κάποιου είδους προβοκάτσια έξω από τον χώρο της πρεσβείας οπότε πρέπει όσοι συμμετάσχουν να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί….

Μια εισήγηση την οποία θέτω πάντα στα παιδιά που κατεβαίνουν στις πορείες

ΚΑΜΕΡΕΣ!!!!!!!!!!!

Μόνη πίεση η οποία μπορεί να εξασκηθεί πάνω σε επίδοξους προβοκάτορες είτε είναι η κυπριακή αστυνομία είτε οι δυνάμεις ασφαλείας της πρεσβείας είναι αυτή της δημόσια έκθεσης τους

Όσο πιο πολλές κάμερες που να καταγράφουν τα πάντα τόσο πιο προστατευμένοι θα είστε σε περίπτωση προβοκάτσιας

Ίσως κάποια άτομα να πρέπει να αναλάβουν ρόλο κάμερα μαν και να μην έχουν άμεση εμπλοκή μέσα στην καρδιά της πορείας και στον χώρο έξω από την πρεσβεία αλλά απ΄έξω να καταγράφουν στιγμή προς στιγμή τα γεγονότα ώστε να υπάρχει αδιάψευστος μάρτυρας για ό,τι γίνει

Από κει και πέρα, αν υπάρξει εμπλοκή  της αστυνομίας και σε περίπτωση σύλληψης ένας αρκετά χρήσιμος οδηγός για το πρέπει να κάνετε αλλά και να μην κάνετε σε περίπτωση που κάποιος αστυνομικός κάνει αυτά που κάνει συνήθως είναι αυτός που αναρτήθηκε στο blog του φίλου ΚΑΖΑΝΙ

http://tokazani.blogspot.com/2010/05/blog-post_20.html

Πάντως να γνωρίζετε ότι το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και ελευθέρως κατοχυρώνεται από το σύνταγμα και το άρθρο 11 της Ευρωπαικής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με πολύ συγκεκριμένα

Διαδήλωση 20/3/2003 …….η πραγματικότητα όπως την βλέπετε στις φωτό και η αντίληψη της από την “Δικαιοσύνη” της Κύπρου

https://osr55.wordpress.com/2008/06/25/69

Ένα απόσπασμα με νομική επεξήγηση και ανάλυση του σημαντικότατου αυτού δικαιώματος που έχουν όλοι :

«Πριν υπεισέλθουμε στις λεπτομέρειες της συγκεκριμένης μας υπόθεσης, είναι πολύ σημαντικό να γίνει ανάλυση του περιεχομένου και της σημασίας του Μέρους ΙΙ του Συντάγματος «Περί των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών» και ιδιαίτερα του δικαιώματος του «συνέρχεσθαι ειρηνικώς».

 

 Σε διεθνές επίπεδο η διακήρυξη θεμελιωδών δικαιματων του ανθρώπου είναι άρρηκτα συνυφασμένη με το ιστορικό κίνημα του συνταγματισμού, δηλαδή την διεκδίκηση της θέσπισης θεμελιωδών κανόνων για τη νομική οργάνωση και πολύ περισσότερο τον περιορισμό της κρατικής εξουσίας από αυθαίρετες παρεμβάσεις. Για την κατανόηση της νομικής φύσης των συνταγματικών δικαιωμάτων, ιστορικά έπαιξε ρόλο η παραδοσιακή δάκρισή τους σε ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά. Τα ατομικά δικαιώματα συνιστούν αξιώσεις του ατόμου-πολίτη έναντι του κράτους για αποχή από παρεμβάσεις σε μια συνταγματικά κατοχυρωμένη σφαίρα ιδιωτικής αυτονομίας και έκφρασης αυτοπροσδιορισμού.  Το άρθρο 35 Σ ορίζει: «Αι νομοθετικαί, εκτελεστικαί και δικαστικαί αρχαί της Δημοκρατίας υποχρεούνται να διασφαλίζωσι την αποτλεσματικήν εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος μέρους, εκάστη εντός των ορίων της αρμοδιότητας αυτής.» Η διάταξη αυτή καθιστά σαφές ότι η εγγύηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων από το κράτος δεν εξαντλείται όμως μόνο σε μια απλή υποχρέωση αποχής, αλλά εκτείνεται και σε υποχρέωση όλων των εξουσιών-οργάνων του να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του Συντάγματος, η κάθε μια μέσα στα όρια της αρμοδιότητας της . Τούτο μπορεί να απαιτεί ακόμα και ανάληψη πρωτοβουλιών από το Κράτος προκειμένου να προστατευτεί ενεργητικά το δικαίωμα εκείνο το οποίο εγγυάται, όπως είναι το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ερηνικώς, ώστε να μην παραμένει η συνταγματική αυτή διάταξη κενό γράμμα χωρίς περιεχόμενο.

Αξιοσημείωτη ως προς το σημείο αυτό είναι η απόφαση Plattform “Arzte fur das Leben» 21/6/1988 Α139 του ΕΔΑΔ με την οποία δέχθηκε πως μια πραγματική και αποτελεσματική ελευθερία του ατομικού δικαιώματος της συνάθροισης, δεν διασφαλίζεται μόνο μέσω της απλής αποχής του Κράτους αλλά επιπλέον το άρθρο 11 της ΕΣΔΑ επιβάλλει την λήψη ακόμη και θετικών μέτρων εκ μέρους του Κράτους και της αστυνομίας για την προστασία των διαδηλωτών από βιαιότητες αντιφρονούντων. Με απλά λόγια, όχι μόνο η αστυνομία πρέπει να μην παρεμβαίνει και να απέχει αρνητικά, αλλά ακόμη όταν χρειάζεται οφείλει και πρέπει να παρεμβαίνει θετικά προς την κατεύθυνση της διασφάλισης του δικαιώματος του «συνέρχεσθαι ειρηνικώς» εμποδίζοντας τρίτους από το να παρέμβουν στην συνάθροιση. Ο ρόλος και σκοπός της αστυνομίας σε μια δημοκρατία ως όργανο του Κράτους είναι πάνω απ΄όλα η διασφάλιση της εφαρμογής και απόλαυσης εκ μέρους των πολιτών των συνταγματικών τους δικαιωμάτων.

Οι διατάξεις των συνταγματικών θεμελιωδών δικαιωμάτων έχουν αυξημένη τυπική ισχύ και δεν είναι δυνατό να καταργηθούν ούτε απ΄αυτόν τον ίδιο τον εκλελεγμένο νομοθέτη και φυσικά ούτε από οποιεσδήποτε άλλες κρατικές πράξεις και ιδιαίτερα από ένα όργανο υποδεέστερο της Νομοθετικής εξουσίας όπως είναι η αστυνομία. Με άλλα λόγια εφόσον ακόμη και αυτή η ίδια η Βουλή που είναι το ανώτατο νομοθετικό όργανο του κράτους δεν μπορεί να καταργήσει όποιοδήποτε συνταγματικό δικαίωμα αλλά απλώς μπορεί να το περιορίσει υπό πολύ συγκεκριμένες προυποθέσεις μόνο με ειδικό νόμο, τότε είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να έρχεται η αστυνομία και να το καταργεί πλήρως με τις πράξεις της  αυθαίρετα, παραβιάζοντας κατάφωρα το Σύνταγμα την Ευρωπαική Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και όλο το συναφές νομοθετικό πλαίσιο. Οι συνταγματικές επιταγές και οι νομοθετικές διατάξεις που πηγάζουν από αυτές, θέτουν τα νομικά αλλά και τα πραγματικά πλαίσια μέσα στα οποία οφείλουν να κινούνται όλα τα όργανα του κράτους, ιδίως σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τους με τους πολίτες αφού βασικότατος σκοπός του Συντάγματος είναι να θέτει όρια στην άσκηση της κρατικής εξουσίας και να απονέμει δικαιώματα στους πολίτες που θεμελιώνουν κυρίως την αξίωση αποχής της επέμβασης της κρατικής εξουσιάς από την άσκηση των ατομικών τους δικαιωμάτων (όπως είναι το συνέρχεσθαι ειρηνικώς).

 

Ξεκάθαρη πάνω σ΄αυτό είναι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

 Προέδρου της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων 12/5/2000 την οποία θα δούμε πιο κάτω.

Γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι εκείνο που προέχει στην κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων είναι ο άνθρωπος ως άτομο αλλά και ως μέλος του κοινωνικού συνόλου.

 Με αυτήν την έννοια τα συνταγματικά ατομικά δικαιώματα αποτελούν αυτοσκοπούς του Κράτους. Αντίθετα η κρατική εξουσία σε όλες της τις μορφές όχι μόνο δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά το μέσο για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τα δικαιώματα αυτά έτσι δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν ως εργαλεία στα χέρια του κράτους το οποίο τα χρησιμοποιεί αυθαίρετα για την διατήρηση και ενδυνάμωση της εξουσίας του. Η εργαλειακή αντίληψη των συνταγματικών δικαιωμάτων είναι ίδιον χαρακτηριστικό των ολοκληρωτικών καθεστώτων.

 

Μια δημοκρατική πολιτεία υφίσταται για να υπηρετεί την ευημερία των ανθρώπων και όχι το αντίστροφο, δηλαδή οι άνθρωποι να χρησιμοποιούνται σαν μέσο για την περαιτέρω ενδυνάμωση και συντήρηση της κρατικής εξουσίας εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και των ανθρώπων-πολιτών.

Κάτι τέτοιο φαίνεται κυρίως από τον τρόπο που το κράτος χρησιμοποιεί την βία και την αστυνομική καταστολή, αφού αυτή είναι το κυριότερο του όπλο για την επιβολή της εξουσίας του.  Έτσι για να μπορέσουμε να δούμε πότε ένα δημοκρατικό φιλελεύθερο κράτος ρέπει προς τον ολοκληρωτισμο πρέπει να δούμε πότε υπάρχει κατάχρηση της αστυνομικής καταστολής. Κατάχρηση λοιπόν υφίσταται όταν πέρα από την αναγκαία για την συντήρηση της κοινωνίας προστασίας των συνταγματικών δικαιωμάτων και εννόμων αγαθών η αστυνομική καταστολή επεκτείνεται και κατά της χρήσης από τους πολιτες των συνταγματικων τους δικαιωμάτων όταν αυτα συνιστούν απλώς έκφραση ενός ανεπιθύμητου για το κράτος φρονήματος. Με τον τρόπο αυτό η εξουσία που ρέπει προς τον ολοκληρωτισμό χρησιμοποιώντας το δραστικό όπλο της αστυνομικής καταστολής επιχειρεί να ποδηγετήσει την συμπεριφορά των πολιτών προς την ιδεολογικά προσκείμενη σ΄αυτήν κατεύθυνση, ελέγχοντας το φρόνημα τους. Η κατάχρηση της αστυνομικής καταστολής «περνά» στις μάζες πολιτικά μηνύματα τονίζοντας την στάση της κρατικής εξουσίας που ρέπει προς τον ολοκληρωτισμό απέναντι σε ορισμένες κοινωνικές αξίες ή σε ορισμένα γενικά αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς. Επιδιώξη και όραμα μιας ολοκληρωτικής κρατικής εξουσίας είναι η δημιουργία «φοβισμένων πολιτών» και η δημιουργία τρομοκρατημένων ανθρώπων με δουλική συμπεριφορά.

 Ενώ ένα δημοκρατικό φιλελευθερο κράτος για να νοείται ως τέτοιο, πρέπει να προστατεύει και να διασφαλίζει την εφαρμογή των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων που το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει. Ο λειτουργικός προορισμός αυτών των δικαιωμάτων αποσκοπεί στο να καταστήσει εφικτή την λειτουργία του δημοκρατικου πολιτεύματος. Παράλληλα η άσκηση τους αποτελεί έναν τρόπο έκφρασης και ανάπτυξης της προσωπικότητας του πολίτη, ο οποίος έτσι αυτοκαθορίζεται από κοινού με τους συμπολίτες του.

Υπάρχει λοιπόν αντικειμενικά, ανάγκη θεσμών προστατευτικών της ελευθερίας και των συνταγματικών ατομικών δικαιωμάτων του πολίτη, τα οποία όπως είπαμε αποτελούν αυτοσκοπούς του κράτους. Αυτό επιβάλλεται όχι μόνο για χάρη της μειοψηφίας των διαφωνούντων προς την κρατούσα έννομη τάξη αλλά ιδίως για χάρη και προς το συμφέρον του συνόλου των πολιτών….και αυτό διότι ο κάθε πολίτης ενδέχεται να έχει κάποτε διαφορετική γνώμη από την κράτουσα σε ορισμένη στιγμή και ακόμη διότι η ελευθερία που είναι η Ουσία του δημοκρατικού πολιτευμάτος για να μη νοθεύεται και διακυβευεται πρέπει να είναι αδιαίρετη.

 

 Εν ολίγοις η ελευθερία που αξίζει και έχει πρακτική σημασία δεν είναι τόσο η ελευθερία των συμφωνούντων όσο η ελευθερία των διαφωνούντων, δηλαδή εκείνων που σκέφτονται διαφορετικά. Ελευθερία μόνο για τους κατόχους της εξουσίας των οργάνων της όπως είναι η αστυνομία και τους οπαδούς της όσο πολυάριθμοι και αν είναι δεν είναι ελευθερία, διότι

 «η ελευθερία χάνει την αποτελεσματικότητα της όταν καταντάει προνόμιο» (Rosa Luxemburg).

Η κατοχύρωση λοιπόν της πραγματικής άσκησης των πιο πάνω ατομικών δικαιωμάτων και της ελευθερίας που θεμελιώνεται στο Σύνταγμα και στην ΕΣΔΑ αποσκοπεί στο κατεξοχήν εκ των ων ούκ άνευ δημοκρατικό δικαίωμα που είναι και η Ουσία της Δημοκρατίας, δηλαδή η ελεύθερη, ουσιαστική και απρόσκοπτη συμμετοχή των πολιτών σε πολιτικά σχήματα ή επιμέρους πολιτικοποιημένες ομάδες όπου από διάφορα βήματα όπως είναι οι συναθροίσεις και οι διαδηλώσεις συμμετέχουν στην λήψη πολιτικών αποφάσεων. Έτσι είναι αναγκαία η θέσπιση φραγμών, περιοριστικών των εκάστοτε ασκούντων την κρατική εξουσία, οι οποίοι να εγγυώνται την ανεμπόδιστη και ανόθευτη άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων και της αυθεντική βούλησης του λαού συνολικά αλλά και μερικά ώστε οι οποιοιδήποτε κρατούντες να μην μπορούν να τον εξαναγκάσουν με τα μέσα που διαθέτουν και ειδικότερα την αστυνομική καταστολή να «θέλει»» ό,τι θέλουν αυτοί.  

 

Φυσικά  τα ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες δεν είναι ανεπίδεκτα κάποιων κατ΄εξαίερεση περιορισμών. Ο περιορισμός όμως των ατομικών ελευθεριών που γίνεται σε συνάρτηση με τις ελευθερίες των άλλων, είχε προβλεφθεί ήδη στην γαλλική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη του 1789 που όριζε στο άρθρο 4 ότι : «η ελευθερία έγκειται στο να μπορεί κανείς να κάνει κάθε τι που δεν βλάπτει τον άλλο, έτσι η άσκηση των φυσικών δικαιωμάτων κάθε ανθρώπουδεν έχει άλλα όρια από εκείνα που εξασφαλίζουν στα άλλα μέλη της κοινωνίας την απόλαυση αυτών των ίδιων δικαιωμάτων» Ετσι η ελευθερία των άλλων δεν είναι μόνο όριο, αλλά και προυπόθεση για την ελευθερία του καθενός, όπως και η ελευθερία του καθενός είναι προυπόθεση για την ελευθερία όλων.

 

 Αν δηλαδή στην παρούσα υπόθεση φανεί ότι παραβιάστηκαν τα βασικότατα συνταγματικά δικαιώματα και ελευθερίες του Άρη Μακρίδη, και του Γιώργου Παπαδόπουλου με την ανοχή του κράτους σε όλες του τις μορφές : διοικητική-αστυνομικής , δικαστικής και νομοθετική  η οποία νομοθετική απλώς θα περιορίζεται στο να ψηφίζει νόμους κενού περιεχομένου αφού το γράμμα τους δεν θα γίνεται σεβαστό από τις υπόλοιπες εξουσίες, τότε οδεύουμε ολοταχώς σε πολύ δύσβατα μονοπάτια που ενδεχομένως θα μας οδηγήσουν στην πλήρη αυθαιρεσία των ασκούντων την εξουσία  κρατικών οργάνων όπου πλέον κανένας δεν θα είναι ασφαλής απο αυτήν. Αν τώρα φανεί ότι παραβιάστηκαν με την ανοχή του κράτους τα συνταγματικά δικαιώματα πολιτών οι οποίοι ασκούσαν αυτά τους τα συνταγματικά δικαιώματα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας , τότε άυριο με την ανοχή και  την σφραγίδα του κράτους πάλι κανένας πολίτης δεν θα είναι πλεον βέβαιος ότι παρόλο που ζει και λειτουργεί μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας ασκώντας ενεργά τα συνταγματικά του δικαιώματα δεν θα έρθει η αστυνομία η οποία χωρίς να τηρεί το Σύνταγμα και τις διαδικασίες που θέτει ο εκτελεστικός του συντάγματος νόμος, να τον συλλάβει αυθαίρετα γιατι ήταν ύποπτος πχ κατοχής μπουκαλιού με μπογια (!!) όπως μας ενημέρωσε στην κατάθεση και στην προφορική του μαρτυρία του ο κύριος Μάρτυρας Κατηγορίας 10 υπαστυνόμος Σάββα Χρίστος.

 

Αυτή ακριβώς η νοοτροπία της διοίκησης εν γένει και ειδικότερα της αστυνομίας είναι που πρέπει να αλλάξει και να τεθεί ένας αποτελεσματικός φραγμός στην ανονιμοποίητη δράση της. Και αυτό γιατί όταν η αστυνομική καταστολή επεκτείνεται όπως και στην περίπτωση μας σε έναν απίθανο κύκλο ενεργειών εκ μέρους των πολιτών όπως το να θεωρείται  κάποιος «ύποπτος» για κατοχή μπουκαλιού με μπογιά  και την αναγάγει η αστυνομία σε ψευτο-έγκλημα και σαν πρόσχημα για να παραβιάσει τα θεμελιώδη συνταγματικά δικαίωματα του πολίτη, τότε αυτή η συμπεριφορά της αστυνομίας μπαίνει σαν σφήνα στην καρδιά του νομικού μας πολιτισμού τον οποίο και κτυπά θανάσιμα, αφού πλέον παραβιάζεται κατάφωρα η βασικότατη-θεμελιώδης συνταγματική επιταγή του Συντάγματος για την διασφάλιση της ελευθερίας και αξιοπρέπειας του ανθρώπουπου ορίζει ότι όλοι έχουν δικαιώμα στην ελευθερία και στην προσωπική ασφάλεια όπως ορίζει το άρθρο 11 Σ και το άρθρο 5 ΕΣΔΑ και ουδείς στερείται αυτά του τα δικαιώματα εκτός όπως ορίζει ο Νόμος.

 

Ξεκάθαρη όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ως προς την έννοια και την ουσία των ατομικών συνταγματικών δικαιωμάτων που κατοχυρώνει το Μέρος ΙΙ του Συντάγματος είναι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ 12 Μαίου 2000 μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας νς Βουλής των Αντιπροσώπων λέει το ΑΔ σελ 4

« Το άρθρο 15.1 του Σ κατοχυρώνει το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής ώς θεμελιώδες δικαίωμα του ατόμου. Ανάλογη προστασία παρέχεται από το άρθρο 8(2) της Ευρωπαικής Σύμβασης για την προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών που ενσωματώθηκε στο ημεδαπό δίκαιο με την κύρωση της της Σύμβασης –(βλ. Ν 39/62)

Περιορισμός του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής και κάθε δικαιώματος που κατοχυρώνει το Μέρος ΙΙ του Συντάγματος, χωρεί μόνο κάτω από τους όρους και τις αυστηρές προυποθέσεις που θέτει το ίδιο το  Σ.  Το δικαίωμα που διασφαλίζει το άρθρο 15.1 του Σ απαγορεύει την διείσδυση κάτω από οποιοδήποτε πρόσχημα στην ιδιωτική ζωή του ανθρώπου.» 

 

Στην επόμενη παράγραγραφο λέει το ΑΔ

 «Στην άσκηση του δικαιώματος που κατοχυρώνει το άρθρο 15.1 δε χωρεί επέμβαση. Επέμβαση χωρεί μόνο εφόσον εξουσιοδοτείται από το νόμο και είναι αποκλειστικά αναγκαία για ένα ή περισσότερους σκοπούς που καθορίζονται στην ίδια διάταξη του Συντάγματος»

 

 Στην σελ 8 υπάρχει ο τίτλος :

 «άρθρο 15 του Συντάγματος – Το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής – Πότε χωρεί επέμβαση;» ……………τα δικαιώματα που κατοχυρώνει το Σ προσιδιάζουν στο άτομο και έχουν ως επίμετρο την φύση του ανθρώπου. Φορέας των δικαιωμάτων που κατουχρώνει το Μέρος ΙΙ του Σ είναι το άτομο. Τα θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου μπορεί να περιοριστούν με τον τρόπο που επιτρέπει και μόνο για τους λόγους που καθορίζει το Σύνταγμα. Περιορισμός μπορεί να τεθεί και η επέμβαση να επιτραπεί με Νόμο, εφόσον αυτά κρίνονται αναγκαία και στο βαθμό που η ανάγκη το επιβάλλει.. βλ μεταξύ άλλων Police and Theodoros Nicola Hondron and Another 3 RSCC 82 και Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής (Αρ. 2) (1992) 3 ΑΑΔ 165)

Δεν είναι οποιασδήποτε μορφής ανάγκη που μπορεί να δικαιολογήσει περιορισμό ή επέμβαση σε θεμελιώδες δικαίωμα του ατόμου. Από τη νομολογία του Ευρωπαικόυ Δικαστηρίου και της Ευρωπαικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκύπτει ότι η ανάγκη πρέπει να είναι όχι μόνο υπαρκτή αλλά και να έχει χαρακτήρα πιεστικής κοινωνικής ανάγκης, αποτιμούμενης στο πλαίσιο δημοκρατικής κοινωνίας….(βλ Platform)  Η νομολογία του Δικαστηρίου και της Επιτροπής Ανθρ. Δικαιωμάτων για τη φύση της ανάγκης και το πλαίσιο μέσα στο οποίο αποτιμάται εξηγούνται στο σύγγραμμα…………… Όμοια κατ΄ουσίαν είναι και η προσέγγιση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη Διαπίστωση της ύπαρξης και τον προσδιορισμό της φύσης της ανάγκης που μπορεί να δικαιολογήσει τον περιορισμό θεμελιώδους δικαιώματος του ατόμου- Police vs Ekdodiki Eteria (1982) 2 CLR 63. Πρώτο, πρέπει να υπάρχει άμεσος σχέση μταξύ του περιορισμού του δικαιώματος και της ανάγκης η οποία τον επιβάλλει.

 Δεύτερο πρέπει να καταδεικνύεται η ύπαρξη σοβαρού αν όχι αναπόφευκτου κινδύνου ότι ένας ή περισσότεροι από τους σκοπούς ή λειτουργίες της πολιτείεας για τους οποίους μπορεί να περιοριστεί το δικαίωμα, θα τεθούν σε κίνδυνο» 

Στην επόμενη παράγραφο:

« Εναπόκειται στη Νομοθετική Εξουσία να στοιχειοθετήσει την ανάγκη η οποία δικαιολογεί τον περιορισμό θεμελιώδους δικαιώματος του ατόμου. Αναγνωρίζεται κατ΄αρχήν κάποιο περιθώριο εκτίμησης (margin of appreciation) στο Νομοθέτη ως προς την ύπαρξη κοινωνικής ανάγκης για την θεσμοθέτησςη του κανόνος δικαίου. Η εμβέλεια της αρχής αυτή είναι περιορισμένη όπως αναγνωρίζει η νομολογία του Δικαστηρίου και της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν υπερβαίνει τα όρια της καλοπροαίρετης βούλησης του νομοθετικού σώματος για τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος. Για τον περιορισμό ή την εξουσιοδότηση επέμβασης στην άσκηση θεμελιώδους δικαιωμάτος η ανάγκη πρέπει να τεκμηριώνεται και η ρύθμιση να είναι ανάλογη προς την ανάγκη.»

Στην μεθεπόμενη παράγραφο:

 « Η εντύπωση η οποία αφήνεται είναι ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θεωρεί γενικά επιθυμητό τον έλεγχο, ο οποίος καθιερώνεται, ανεξάρτητα από την επέμβαση που συνεπάγεται στο θεμελιώδες δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής και ανεξάρτητα από τη δυνατότητα περιορισμού του, για τους λόγους που καθιστά παραδεκτούς το άρθρο 15.2 του Σ.==>  Εφόσον νομοθέτημα περιοριστικό ανθρώπινου δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής σ΄αυτήν την περίπτωση δε θεμελιώνεται σε υπαρκτή άμεση και πιεστική ανάγκη αυτό απολήγει σε παραβίαση του δικαιώματος , επιζήμια για τον άνθρωπο και το κοινωνικό χώρο στον οποίο λειτουργεί.

 Τα ανθρώπινα δικαιώματα οριοθετούν το πλαίσιο λειτουργίας της Πολιτείας από τα οποία δεν χωρεί παρέκκλιση εκτός για τους εξαιρετικούς λόγους που διαγράφει το ίδιο το Σύνταγμα»

Το ΑΔ είναι ξεκάθαρο σ΄αυτό που λέει: Ναι μεν το Σύνταγμα ορίζει ότι τα ανθρώπινα συνταγματικά- ατομικά δικαιώματα μπορούν να υποστούν περιορισμούς από τη Νομοθετικής εξουσία που ψηφίζει τέτοιο νόμο, αλλά ακόμη κι αυτή η νομοθετική εξουσία υφίσταται προληπτικά και κατασταλτικά ασφυκτικούς περιορισμούς όσον αφορά τα πλαίσια  που μπορεί να κινηθεί. Δεν μπορεί έτσι η Νομοθετική εξουσία να περιορίσει ένα συνταγματικό ατομικό δικαίωμα που λειτουργεί σαν ασπίδα και προμετωπίδα στην αυθαίρετη επέμβαση του Κράτους, ούτε καν με νόμο, εάν αυτός ο νόμος δεν θεμελιώνεται πάνω στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από τα οποία δεν χωρεί παρέκκλιση εκτός όπως ορίζει το Σύνταγμα. Βλέπουμε δηλαδή με πόση αυστηρότητα αντιμετωπίζει το Ανώτατο Δικαστήριο ακόμη κι αυτήν την ίδια την Βουλή των Αντιπροσώπων, όταν σχεδόν την επιπλήτει λέγοντας εν ολίγοις ότι απεκόμισε την εντύπωση ότι η Βουλή είχε στην υπόθεση εκείνη σαν απώτερο σκοπό και σαν αυτοσκοπό της, άλλο από εκείνο που της επιτάσσει το Σύνταγμα, δηλαδή την προστασία των ατομικών συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών και προχωρεί έτσι στην ευθεία παραβίαση του ανεξάρτητα από την επέμβαση που συνεπάγεται αυτό σε ένα θεμελιώδες συνταγματικό ανθρώπινο δικαίωμα.

Υπόθεση Κλεάνθους και άλλοι ν. Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 29/8/91 ==> «Ακόμη σημαντικότερο οι υποχρεώσεις που επιβάλλει το άρθρο 28 και γενικότερα το Μέρος ΙΙ του Συντάγματος και η εκπλήρωση τους, αποτελεί αναλλοίωτη και διαχρονική υποχρέωση κάθε αρχής και οργάνου της Δημοκρατίας, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 35. Δε χωρεί συμβιβασμός με τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του ανθρώπου, είτε από το ίδιο το άτομο ή από αρχή ή όργανο της Δημοκρατίας.»

Υπόθεση Ηλία Κυριακίδη ν. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργικού Συμβουλίου 26/11/1997

«Απόκλιση από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει στην Πολιτεία το Μέρος ΙΙ του Συντάγματος (Κατοχύρωση Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών) δεν χωρεί. Η εκπλήρωση τους αποτελεί αναλλοιώτη και διαχρονική υποχρέωση κάθε αρχής και οργάνου της Δημοκρατίας όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 35 Σ.»

 

 

Αλήθεια, ποια πρέπει τότε να είναι η αντίδραση της Δικαστικής Εξουσίας που είναι ο κύριος θεματοφύλακας της Συνταγματικής τάξης σε μια δημοκρατική κοινωνία, έναντι ενός οποιουδήποτε υποδεέστερου της νομοθετικής εξουσίας διοικητικού οργάνου το οποίο αυθαίρετα και αδιαφορώντας για τις Συνταγματικές επιταγές τις παραβιάζει ασύστολα τσαλαπατώντας τις; Προσωπικά θεωρώ ότι η Δικαστική Εξουσία  πρέπει να είναι αμείλικτη και να εξαντλήσει την αυστηρότητα της πάνω στο πολιτειακό κρατικό εκείνο όργανο που δεν σέβεται την Συνταγματική τάξη και αυθαιρετεί έναντι των πολιτών. 

Ας δούμε λοιπόν αν στην υπόθεση μας η αστυνομία, ένα σαφέστατα υποδεέστερο της Νομοθετικής Εξουσίας όργανο του Κράτους που θεωρείται ο προασπιστής της Συνταγματικής τάξης σεβάστηκε το Σύνταγμα και τους νόμους που πηγάζουν από αυτό.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο λόγος για τον οποίον εισέβαλε η αστυνομία στον χώρο της διαδήλωσης είναι αποκλειστικά και μόνο η ρίψη ενός μπουκαλιού με κόκκινη μπογιά που απλώς έσπασε στο περιτοίχισμα της πρεσβείας.

Το ίδιο το Πρωτόδικο Δικαστήριο στην απόφασή του στην σελίδα 16 γραμμή 14 λέει:

«Η αστυνομία αντέδρασε μόνο όταν ερίφθη μπουκάλι με μπογιά στον τοίχο της

Σχολιάστε

Filed under "δικαιοσύνη", Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες

Η πειρατία του φασιστικού κράτους υπό τα χειροκροτήματα των συνεταιρων κρατών της πλουτοκρατίας με τους αδαείς να ζουν σε ψευδαισθήσεις δημοκρατίας

Τελικά τι αποδεικνύει περίτρανα η δυστυχώς επανάληψη της ιστορίας των δολοφονικών επιθέσεων που εξαπέλυσε το κράτος του ισραήλ με τις πλάτες των πατρώνων του ηπα και την παντελή μη αντίδραση των λεγόμενων πολιτισμένων κρατών;

Ήδη άκουσα στα δελτία ειδήσεων ότι το φασιστικό αυτό κράτος δολοφόνησε 10 ανθρώπους που επενέβαιναν στα καράβια τα οποία κατέλαβαν κομάντος του στρατού του παράνομα σε διεθνή ύδατα!!

Πρόκειται για καθαρή πειρατεία!!

Τα κράτη δεν εκφράζουν τους ανθρώπους που διαμένουν στην εδαφική επικράτεια στην οποία αυτά ασκούν την όποια κυριαρχία τους…..

Τα κράτη με την μορφή που λειτουργούν σήμερα στα πλαίσια του οικονομικού συστήματος και της δημοκρατίας των μμεξαπάτησης που κατασκευάζουν συναινέσεις μέσω των συμφερόντων των χορηγών διαφημιστών τους, υπάρχουν και λειτουργούν πρώτα και κύρια προς εξυπηρέτηση όχι των απλών ανθρώπων βεβαίως.

Η στάση ειδικά του άθλιου κυπριακού κρατιδίου με τους εντεταλμένους τοποτηρητές απλά υπακούουν εντολές………. Και όταν λέω εντολές εννοώ σαφέστατα και τις λεγόμενες υποδείξεις του στυλ «μην το κάνεις αλλοιώς……..» 

Πάντως ένα άλλο επιχείρημα αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο από τους ρεαλ πολιτικ νεοφιλελεύθερους δημοκράτες της ελεύθερης αγοράς και δεν συμμαζεύεται…. Καλά έκανε η κυβέρνηση μας γιατί άλλωστε η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση και απλά θέλει αναγνώριση!!!!!!!! Αφού άλλωστε λένε οι ρεαλ πολιτικ ανθρωπιστική βοήθεια πάει μέσα από νόμιμα κανάλια μέσω του κράτους του ισραήλ:!!!!!!!

Η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση λένε…… Η Χαμάς κέρδισε δημοκρατικά μέσα σε εκλογές διαφάνειας με διεθνείς παρατηρητές απλά το αποτέλεσμα δεν άρεσε στο κράτος του ισραήλ και έτσι βγάλαμε την Χαμάς τρομοκρατική…..

Φυσικά και η Χαμάς δεν είναι αριστερή με δυτικές «αξίες» τις οποίες φυσικά βλέπουμε σε εφαρμογή κάθε λίγα χρόνια, πχ βομβαρδισμός Σερβίας το 1999 χωρίς καμιά νομιμότητα αφού δεν υπήρχε ψήφισμα του ΟΗΕ, εισβολή στο Αφγανιστάν στο Ιράκ στήριξη του δικτάτορα Μουσάραφ στο Πακιστάν τον οποίο αναγνώρισαν όλοι ως πρόεδρο, πετσόκομμα μισθών συντάξεων εξαθλίωση για ολοένα και περισσότερους ανθρώπους στην ΕΕ των 80 εκατομυρίων ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης όπως λένε τα στοιχεία της eurostat…..  και εν τέλει την άνευ όρων παράδοση ευρωπαικών κρατών στους τραπεζίτες του ΔΝΤ όπως είναι η ρουμανία η ουγγαρία η λετονία η ελλάδα και ακολουθούν κι άλλα….

Αυτές είναι οι δυτικές αξίες τις οποίες δεν πληροί η Χαμάς……..   και γιατί είναι παρακαλώ τρομοκρατική οργάνωση;  Μα έτσι λέει το ισραήλ….. και άρα οι ηπα άρα όλοι μας έτσι πρέπει να λέμε…

Ναι η Χαμάς αποτελείται και από μουλάδες… ε και;  Όταν οι άνθρωποι έχουν χάσει τα πάντα χωρίς ελπίδα και βλέπουν όλα γύρω τους καταστρεμμένα τότε είναι φυσικό να στρέφεσαι και να πιστεύεις σε μια άλλη ζωή  που δεν θα σου σκοτώνουν τον πατέρα την μητέρα τα αδέλφια τους φίλους και σένα και απλά θα είσαι ένα νούμερο στα πολλά στα δελτία ειδήσεων των δυτικών «αξιών»  …

« αεροπορική επίθεση σήμερα στην Δυτική Όχθη και/ή της Λωρίδας της Γάζας με 32 νεκρούς ανάμεσα στους οποίους και 15 παιδιά,  το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι δέκτηκε επίθεση από αντάρτες της Χαμάς και γιαυτό αναγκάστηκε να απαντήσει,  διαψεύδει η Χαμάς»   και εμείς αλλάζουμε κανάλι..

Αυτή είναι η πραγματικότητα………  τα κράτη σε καμιά περίπτωση δεν εκπροσωπούν τους ανθρώπους που διαμένουν στα εδάφη τους

Αυτό είναι το σύστημα που μας επιβλήθηκε και το οποίο φυσικά και δεν είναι η δημοκρατία αλλά η πλουτοκρατία……  κανένα κράτος δεν θα δείτε να αντιτάσσεται και να κάνει ότιδήποτε έχει να κάνει με αξίες

Ποτέ δεν έγινε αυτό ΠΟΤΕ!  Όλα πάντα έχουν να κάνουν με τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας

Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο εκπρόσωπος της αγγλικής πλουτοκρατίας ο πρωθυπουργός Τσάμπερλεν  σε επίσημη επίσκεψη που είχε λίγο πριν το ξέσπασμα του πολέμου στον Χίτλερ του είχε εισηγηθεί να γίνει αναδιανομή της πίττας του εμπορίου και να πάρει αν θέλει πιο μεγάλο κομμάτι ώστε να αποφευχθεί ο πόλεμος ο οποίος θα ήταν εις βάρος των βιομηχάνων της χώρας…. Ο Χίτλερ εκπρόσωπος των γερμανών βιομηχάνων απλά αρνήθηκε αφού τα ήθελε όλα δικά του και έτσι πήγαμε σε πόλεμο με τα φούμαρα περί ελευθερίας και μάχης του ελεύθερου κόσμου εναντίον των ναζί και των φασίστων

Όλοι οι πόλεμοι γίνονται για την προστασία των συμφερόντων της πλουτοκρατίας και τα πρόβατα πείθονται από τους μηχανισμούς προπαγάνδας ότι το πράττουν για την ελευθερία και την δημοκρατία

Ναι μα φυσικά, γιαυτό πολέμησαν οι άνθρωποι στα βουνά της ηπείρου για να έχει εξουσία ο καραμανλής ο παπανδρέας και ο ωνάσης να γίνεται ολοένα και πλουσιότερος

Μα και βέβαια……

Η μέση ανατολή έχει ακόμα τεράστια στρατηγική σημασία γιατί ο καπιταλισμός θέλει ακόμη να επιβάλλει το πετρέλαιο ως καύσιμο και κινητήριο του δύναμη

Οπότε το ισραήλ θέλει να συνεχίσει να ασκεί τον απόλυτο έλεγχο στην περιοχή αυτή…. Το νερό είναι το πλέον σημαντικό αγαθό το οποίο και ολοένα λιγοστεύει ειδικά στην περιοχή……… ήδη πολέμοι και αγριότητες έχουν διεξαχθεί για το νερό  στο Νταρφούρ  και όχι μόνο

Ο Χριστόφκιας ο παπανντρέας ο γιωργάκης η ίδια η χαμάς δεν εκπροσωπεί τους ανθρώπους που λέει ότι εκπροσωπεί………………  ο χριστόφκιας άλλωστε αυτή την ώρα που μιλάμε έστειλε τον υπουργό εμπορίου στο κατάρ να κάνει διακοπές στα παλάτια και να κλείσει κι άλλες συμφωνίες με τους υπάνθρωπους άχρηστους ανθρώπους του κατάρ τους πετρελαιάες

Εβριθινγκ ις μπίζνες

Τα κράτη είναι φορείς βίας και μόνο και δεν υπάρχουν για να προστατεύουν κανένα άλλο παρά μόνο τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας

Αυτό που λέω ίσως να φαντάζει εξωφρενικό στα αυτιά ανθρώπων που έμαθαν να σκέφτονται ότι αυτό που έχουμε είναι δημοκρατία και δεν υπάρχει εναλλακτικό σενάριο…….

Οκ το δέχομαι αλλά επιτέλους ίσως να είναι ώρα να αρχίσουμε όλοι να αναρωτιόμαστε τι ακριβώς προσφέρουν τα κράτη και σε ποιους;

Αν φυσικά το ερώτημα είναι όκ αλλά τι να κάνουμε;  Ε ο καθένας πρέπει να αναρωτηθεί για αυτό……

Είπαμε, η όποια επανάσταση ξεκινά πρώτα από το μυαλό…….. τίποτα δεν έρχεται από μόνο του 

http://www.shiptogaza.gr/%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%9D%CE%AD%CE%B1-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/item/279-%CE%91%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%A3%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%A3%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82

Τελευταία Νέα

Συνέχεια της ενημέρωσης σε αυτό το άρθρο.

Ενημέρωση 05:20 Αιματηρή επίθεση των Σιωνιστών στο Στόλο της Ελευθερίας

Στις 4:50 ο σιωνιστικός στρατός έκανε επίθεση με ελικόπτερα και φουσκωτά ενάντια στο Στόλο της Ελευθερίας. Με χρήση πραγματικών πυρών κατέλαβε πρώτα το τουρκικό επιβατηγό. Στη συνέχεια επιτέθηκαν στη Σφενδόνη και στα δυο τουρκικά φορτηγά, τα οποία επίσης κατέλαβαν. Η Ελεύθερη Μεσόγειος συνέχισε την πορεία της. Κάλεσαν το σκάφος να παραδοθεί και πλήρωμα και επιβάτες αρνήθηκαν. Φουσκωτά με άνδρες των σιωνιστικών ενόπλων δυνάμεων κατευθύνονται προς το ελληνικό σκάφος. Υπάρχουν διάφορες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, τις οποίες δεν μπορούμε να αναπαράγουμε πριν τις επιβεβαιώσουμε

05:30 Συνέχεια της προηγούμενης είδησης. Η «Ελεύθερη Μεσόγειος» είναι το μόνο πλοίο που δεν έχει καταληφθεί. Αρνείται να υπακούσει στις εντολές του Ισραηλινού ναυτικού και δηλώνει πως περιμένει οδηγίες από την ελληνική κυβέρνηση.
Βουλευτές και μέλη της Πρωτοβουλίας προσπαθούν να επικοινωνήσουν με το υπουργείο Εξωτερικών αλλά μέχρι τώρα δεν απαντούν τα τηλέφωνα.

05:57 Μόλις μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ ο Τάκης Πολίτης, μέλος της ελληνικής αποστολής. Οι Ισραηλινοί ανεβαίνουν στο πλοίο με γάντζους. Κατήγγειλε την πράξη πειρατείας του σιωνιστικού κράτους στα διεθνή χωρικά ύδατα. Η ελληνική κυβέρνηση, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες και τις εκκλήσεις του πληρώματος και των επιβατών της «Ελεύθερης Μεσογείου», δεν έκανε τίποτα για να προστατεύσει το ελληνικό σκάφος και τους έλληνες πολίτες. Η επικοινωνία του Τάκη Πολίτη κόπηκε απότομα. Το τελευταίο που πρόλαβε να πει είναι πως όλοι είναι πλέον κρατούμενοι. Προφανώς, του άρπαξαν το τηλέφωνο από τα χέρια.

06:44 H τουρκική οργάνωση ΙΗΗ, συνιστώσα του Στόλου της Ελευθερίας, ανακοίνωσε ότι από την επίθεση του σιωνιστικού στρατού στο πλοίο MAVI MARMARA υπήρξαν 2 νεκροί και 30 τραυματίες. Η είδηση επιβεβαιώθηκε και από το Αλ-Τζαζίρα, που αναφέρει ότι οι δύο νεκροί είναι Τούρκοι.

Στην Τουρκία συγκλήθηκε επείγουσα σύσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού, του υπουργού Εξωτερικών και του υπουργού Αμυνας. Ο πρέσβης του Ισραήλ κλήθηκε επειγόντως στο υπουργείο Εξωτερικών.

3 Σχόλια

Filed under "δικαιοσύνη", Κυπριακό, Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, κρίση

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας………φτάνει να μην χάνουμε τα λεφτουδάκια μας ρε παιδίν μου… τάδε έφη χριστόφκιαςαναστασιαδης

 

Εκδόθηκε απαγορευτικό διάταγμα από την κυπριακή κυβέρνηση και δεν επιτρέπει τον ελλιμενισμό στην Κύπρο πλοίων ακτιβιστών και  η οποία ως χουντικό αστυνομικό κράτος απαγόρευσε και εμπόδισε  20 ακτιβιστές να επιβιβαστούν σε πλοιαρία από λιμάνια της Κύπρου ώστε να σπάσουν τον ρατσιστικό και φασιστικό αποκλεισμό της Γάζας………………………

Απίστευτο!!!!!!!!  Αυτό το άθλιο κρατίδιο το οποίο κυβερνάται ΤΑΧΑ από αριστερούς…… μπλιάχχχχχχχχ με πιάνει αηδια και εμετός και μόνο που το γράφω………. Αυτοί οι άθλιοι χριστόφκιας αναστασιάδης καρογιαννάκηδες και σία ……………………  τι να πεις άλλο ρε γαμώ το………….

Δηλαδή πόσο πιο κάτω να πάει ο πάτος……………. Αναγούλα και μόνο που σκέφτομαι τον χριστόφκια τους συλικιώτηδες και λοιπούς που εκ του ασφαλούς και ανέξοδα προτάσσουν την αλληλεγγύη τους μέσα σε σαλόνια φορώντας κοστουμούθκια και γραβατούες πίνοντας σκατς ον δε ροκς….

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΛΟΙΑΡΙΑ!!!!!!!!!!!!!!!

Μάλιστα ο πανάθλιος άσχετος τζυνηός  λουκάς λουκά του λουκά και της λουκίας ω λουκία χασκογελώντας λέει ότι εντάξει δεν θα κάνουμε και ναυμαχίες για να τους σταματήσουμε και τους είπαμε να μην πλησιάσουν σε λιμάνια μας!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

ΑΘΛΙΟΙ!!!! Πραγματικά!!!!!!!

Οι κύπριοι που ζητάνε την διεθνή αλληλεγγύη για τον αγώνα τους την αρνούνται σε ανθρώπους που υποφέρουν και έχουν ανάγκη την ΕΜΠΡΑΚΤΗ αλληλεγγύη αργοπεθαίνωντας μέσα σε μια μικρή λωρίδα γης χωρίς νερό φαγητό και ρεύμα……………………..

Πόση υποκρισία αλήθεια υπάρχει σε αυτό τον τόπο

Υπάρχουν λέει εθνικά συμφέρονται που πρέπει να προστατευθούν………………..  συμφωνεί ο άλλος δεξιός υπάλληλος των εταιρειών νίκος κατά χακ χρυσάνθου αναστασιάδης

 

Εννοείται ότι κανένα απολύτως ηθικό έρεισμα δεν υπάρχει σε αυτή την πανάθλια απόφαση των αθλιοτάτων αυτών υποκριτών

Θεωρώ όμως  ότι αυτή η απαγόρευση δεν έχει κανένα απολύτως κανένα νομικό έρεισμα και είναι αντισυνταγματική

Ο χριστόφκιας ο άνθρωπος που θα κόψει μισθούς εργαζομένων ως καθαρόαιμος δεξιός διαχειριστής του καπιταλιστικού του κράτους ως δεξιό τσιράκι και υπαλληλίσκος φυσικά και δεν θα έπραττε διαφορετικά

Και σκεφτείτε δηλαδή τι θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι: Να επιβιβαστούν σε ΔΙΚΑ τους πλοιάρια με ΔΙΚΟ τους κίνδυνο ζωής

Αυτοί οι άθλιοι άνθρωποι είναι οι ίδιοι που ηγούνται και  επιδιώκουν την επανένωση δήθεν αυτού του τόπου………… αυτό ας μην το ξεχάσουμε μετά από λίγο και πάλι……

Η αλληλεγγύη του χρίστοφκιαναστασιάδη μπροστάρηδες της καπιταλιστικής επανένωσης ενός υποταγμένουν κράτους τσουρακιού  είναι υπό την αίρεση των λεφτών ………………..  

http://www.sigmalive.com/news/politics/270769

Μαρκουλλή: Απειλήθηκαν τα εθνικά μας συμφέροντα

Εκτύπωση Αποστολή Share on Facebook Tweet this Share on Blogger Άλλα

28 Μαΐου 2010, 13:00 EEST

SigmaLive/Ράδιο Πρώτο

(Τελευταία ενημέρωση 17:00)

Η κυβέρνηση απαγόρευσε τον απόπλου από τα λιμάνια της κυπριακής δημοκρατίας για τα πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια από και προς τη Γάζα, αφού σύμφωμα με την Υπουργό Συγκοινωνιών Ερατώ Κοζάκου- Μαρκουλλή, η Κύπρος δέχθηκε απειλή κατά των εθνικών της συμφερόντων.
Σύμφωνα με απόφαση των Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων Συγκοινωνιών, Δικαιοσύνης, Εξωτερικών και  Οικονομικών απαγορεύται ο απόπλους και ο κατάπλους  των πλοίων με οποιαδήποτε σημαία από τα λιμάνια της κυπριακής δημοκρατίας. Οι Γενικοί Διευθυντές επικαλούνται τα ζωτικά συμφέροντα, κατά την έκφρασή τους, της κυπριακή δημοκρατίας στον τομέα  των εξωτερικών σχέσεων  και της ασφάλειας. Ως εκ τούτου προειδοποιούν ότι η λιμενική αστυνομία έχει σαφείς εντολές να εφαρμόσει τη  συγκεκριμένη απόφαση, έναντι οποιουδήποτε προσπαθήσει να την παραβιάσει.

Πάντως σε δηλώσεις του  ο Λειτουργός του Υπουργείου Συγκοινωνιών Βασίλης Δημητριάδης υπογράμμισε πως η εν λόγω απόφαση λήφθηκε στα πλαίσια του Διεθνούς Δικαίου και με στόχο την προάσπιση των ζωτικών συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κ. Δημητριάδης ανέφερε ακόμα ότι η απόφαση έγινε με το σκεπτικό ότι αφενός η Κύπρος στηρίζει πάγια του αγώνες του παλαιστινιακού λαού και αφετέρου ότι ουδέποτε η Παλαιστινιακή Αρχή ζήτησε από την Κύπρο ανθρωπιστική βοήθεια τέτοιας μορφής.
«Η Κυβέρνηση», όπως ανέφερε,  «Είχε ενημερωθεί για επιχείρηση ακτιβιστών, οι οποίοι θα χρησιμοποιούσαν την Κύπρο ως διαμετακομιστικό σταθμό και ως σημείο συνάντησης στην προσπάθεια τους να μεταφέρουν υλικά και ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα».

Ο Λειτουργός του Υπουργείου Συγκοινωνιών πρόσθεσε ακόμα, ότι αρχές της Δημοκρατίας ξεκαθάρισαν προς τους ακτιβιστές ότι αυτή τη δεδομένη στιγμή θα ήταν καλύτερα να μην εμπλέξουν την Κύπρο στην όλη επιχείρηση λόγω του ότι η κυπριακή Κυβέρνηση κρίνει αυτή τη στιγμή ότι θα πρέπει να προστατεύσει δικά της ζωτικά συμφέροντα.

Σημείωσε, τέλος, πως το σκεπτικό της απόφασης βασίζεται ακόμη και στο γεγονός ότι ουδέποτε η Παλαιστινιακή Αρχή έχει ζητήσει επίσημα από την Κύπρο την οποιαδήποτε ανθρωπιστικής βοήθεια τέτοιας μορφής.

Σύμφωνα με τις μέχρι χθες πληροφορίες του Υπουργείου Συγκοινωνιών, δυο πλοία τα οποία απέπλευσαν από την Κρήτη χθες, επρόκειτο να καταπλεύσουν στην Κύπρο σήμερα το μεσημέρι.

Παράλληλα ο ευρωβουλευτής Κυριάκος Τριανταφυλλίδης και  επικεφαλής της πρωτοβουλίας «Στόλος της Ελευθερίας», δήλωσε ότι δεν έχει καμία ανάμειξη με τα οργανωτικά του ταξιδιού των πλοίων που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα.

«Τα οργανωτικά δεν με ενδιαφέρουν ούτε και είχα καμιά ανάμειξη», είπε ο κ. Τριανταφυλλίδης προσθέτοντας πως αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να φτάσει η ομάδα αυτή στη Γάζα, να μεταφέρει το υλικό για σκοπούς ανακούφισης των Παλαιστινίων, οι οποίοι «Για δυόμιση τώρα χρόνια είναι αποκλεισμένοι σε μια στενή λωρίδα γης, και στους οποίους επέβαλαν αυτό τον άδικο αποκλεισμό οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ».

Πάντως από την πλευρά της Λιμενικής και της Ναυτικής Αστυνομίας λαμβάνονται όλα τα μέτρα για να τηρηθούν οι απαγορεύσεις απόπλου ή και κατάπλου πλοίων ή σκαφών οποιουδήποτε τύπου από/προς κυπριακά λιμάνια με τελικό προορισμό τη Γάζα.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας Μιχάλη Κατσουνωτό, σε περίπτωση που οποιοδήποτε πλοίο ή σκάφος εκδηλώσει πρόθεση για είσοδο στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας και κατάπλου σε λιμάνι, θα ενημερωθεί για την απόφαση που υπάρχει.

Ανέφερε ακόμη ότι αυτή τη στιγμή κινούνται έξω από τα χωρικά ύδατα της Κύπρου, δηλαδή πέραν των 12 ναυτικών μιλίων, συνολικά έξι πλοία των οποίων οι κινήσεις παρακολουθούνται από τη Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία.

Στο μεταξύ στα ανοιχτά της Κύπρου, σπεύδουν τα πλοία που θα μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. 9 πλοία, 3 από την Τουρκία, 2 απο την Αγγλία και 1 απο την Ελλάδα, Ιρλανδία και Κουβέιτ έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν στα ανοιχτά χωρικά ύδατα της Κύπρου, όπου όλα μαζί στη συνέχεια θα πλεύσουν προς τη Γάζα.  Πάντως το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα εμποδίσει την έλευση των εν λόγω πλοίων στα χωρικά ύδατα της Γάζας και ότι έχει δώσει διαταγή στο ναυτικό της να χρησιμοποιήσει ακόμα και βία αν χρειαστεί. Η Τουρκία εξέδωσε ένα μήνυμα με λήπτη το Ισραήλ όπου εμμέσως την προειδοποιεί ότι δεν θέλει προβλήματα στην περιοχή. Στα πλοία αυτά, βρίσκονται εκτός απο τους ναυτικούς, 50 δημοσιογράφοι απο διάφορες χώρες, 25 ξένοι βουλευτές. Και στα εννέα πλοία ο συνολικός αριθμός ατόμων είναι 560.


Μαρκουλλη: Απειλήθηκαν τα εθνικά μας συμφέροντα
.

«Απειλήθηκαν τα εθνικά μας συμφέροντα και γι’αυτό η κυπριακή δημοκρατία έλαβε, απο την περασμένη παρασκευή απόφαση για απαγόρευση του απόπλου απο τα λιμάνια της δημοκρατίας για τα πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια απο και προς τη Γάζα».Αυτό δήλωσε  η Υπουργός Συγκοινωνιών η οποία αναλύοντας την απόφαση ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αυτή ελήφθη υπο την σκιά του θέματος που έχει προκύψει με τον κανονισμό του απευθείας εμπορίου αλλά και της προσπάθειας για τη δημιουργία ακτοπλοϊκής γραμμης μεταξύ Χαιφας κατεχόμενης Αμμοχώστου.

Οι δηλώσεις της κυρίας Μαρκουλλή έγιναν στο πλαίσιο διάσκεψης κατα την οποία παρουσίασε το έργο που έχει επιτελεστεί στα δυο χρόνια διακυβέρνησης Χριστόφια αλλά και τις προτερειότητες για τα επόμενα χρόνια,

Η Υπουργός Συγκοινωνιών έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο τμήμα δημοσίων έργων ενώ, όπως είπε, σημαντικά θέματα στα οποία έγιναν τομές, είναι το κυκλοφοριακό, η οδική ασφάλεια, οι δημόσιες συγκοινωνίες και η προετοιμασία για την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ απο την Κύπρο το 2012.

Τίτος Χριστοφίδης: πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες οπου προκαλούν  ζημιές στον αγώνα της Κύπρου

Είναι καλά γνωστό ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δίνει αγώνα επιβίωσης, τόνισε ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τίτος Χροστοφίδης, και «θα πρέπει να αποφεύγονται οι οποιεσδήποτε ενέργειες προκαλούν δυσκολίες ακόμα και ζημιές σε αυτό τον αγώνα». Ο κ. Χριστοφίδης εξήγησε ότι «επιμετρώντας αυτές τις δυσκολίες και τα ζωτικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας η κυπριακή Κυβέρνηση κάλεσε τους οργανωτές της εκδήλωσης να αποφύγουν τη χρήση του εδάφους και των λιμανιών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αφετηρίας ή ορμητηρίου της εκδήλωσης».

Οι απόψεις των κομμάτων

Στο μεταξύ οι απόψεις των κομμάτων για την απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει στην απαγόρευση του απόπλου πλοίων από την Κύπρο προς τη Γάζα αλλά και του κατάπλου στην Κύπρο πλοίων που έχουν σαν τελικό προορισμό τη Γάζα, ποικίλουν.

Ο ΔΗΣΥ, ορθή θεωρεί την απόφαση της Κυβέρνησης. Οπως δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Αναστασιάδης»παρά τη συμπάθεια που τρέφουμε όλοι προς τον παλαιστινιακό λαό, θεωρώ πως ορθά ενήργησε η Κυβέρνηση γιατί κάθε κράτος θα πρέπει να βλέπει και τα δικά του προβλήματα».»Συνεπώς», πρόσθεσε, «γνωρίζοντας και πόσο θα θέλαμε και πόσο έχουμε συμπαρασταθεί στους Παλαιστίνιους, την ίδια ώρα κρίνω σαν ορθή την απόφαση της Κυβέρνησης», κατέληξε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Απο την πλευρά της η ΕΔΕΚ εξέφρασε την υποστήριξη της στην αποστολή και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον Παλαιστινιακό λαό, »ανεξάρτητα από την απόφαση της κυπριακής Κυβέρνησης να απαγορεύσει τον απόπλου σκαφών από κυπριακά λιμάνια με προορισμό τη Γάζα’.
Με σημερινή του ανακοίνωση το ΚΣ ΕΔΕΚ, εκφράζει τη στήριξη της »σε όλες τις προσπάθειες για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον αποκλεισμό από τους Ισραηλίτες Παλαιστινιακό λαό της Γάζας», καταδικάζοντας παράλληλα »τον απάνθρωπο αποκλεισμό της Γάζας».

Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί ορθή την απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας για απαγόρευση του απόπλου σκαφών από κυπριακά λιμάνια με προορισμό τη Γάζα.
Κληθείς σήμερα να σχολιάσει την κυβερνητική απόφαση για απαγόρευση του απόπλου των σκαφών με τη βοήθεια προς τους Παλαιστινίους, ο Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Φώτης Φωτίου, δήλωσε »Oτι η Κύπρος πάντοτε στήριζε και στηρίζει τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού».»Πιστεύουμε όμως», πρόσθεσε, »ότι αυτή η απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι σωστή και έχει ένα μοναδικό στόχο: την προάσπιση των ζωτικών συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να παραδοθεί στον παλαιστινιακό λαό, δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Ευρωπαϊκού Κόμματος Μιχάλης Γιωργάλλας. Σε σημερινές του δηλώσεις για την απόφαση της Κυβέρνησης για απαγόρευση του απόπλου πλοίων από την Κύπρο προς τη Γάζα, ο κ. Γιωργάλλας είπε ότι »η απόφαση της κυπριακής Κυβέρνησης να απαγορεύσει τον απόπλου σκαφών από κυπριακά λιμάνια με προορισμό τη Γάζα δεν θα πρέπει να σταθεί εμπόδιο ώστε να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό λαό». »Η παράδοση της βοήθειας στους Παλαιστινίους έχει καθαρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα και πρέπει να μείνει μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες», κατέληξε.

Η ΓΓ των Οικολόγων Ιωάννα Παναγιώτου δήλωσε ότι το Κίνημα στηρίζει την επιχειρούμενη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, όπως και κάθε προσπάθεια αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας. Σχολιάζοντας την απόφαση της Κυβέρνησης για απαγόρευση του απόπλου πλοίων από την Κύπρο προς τη Γάζα και του κατάπλου στην Κύπρο πλοίων που έχουν ως τελικό προορισμό τη Γάζα, η κ. Παναγιώτου εξέφρασε την πεποίθηση ό,τι η κυπριακή Κυβέρνηση υπέκυψε σε πιέσεις των Ισραηλινών.

5 Σχόλια

Filed under "δικαιοσύνη", Κυπριακό, Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, διάφορα

The american Law and Order….. oh yeahhhhh γκοτ σειβ δε μπανκς

Έβλεπα την αμερικάνικη σειρά Law and Order μια κατά τα άλλα αξιόλογη αστυνομικοδικαστική σειρά που φαίνεται να θέλει να περάσει τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα του «Νόμου και της Τάξης» στην πράξη

Πάντα υπάρχει μια δολοφονία η οποία πρέπει να εξιχνιαστεί, βλέπουμε τους άμεμπτους ντετέκτιβς να ρωτάνε τους μάρτυρες να βρίσκουν ίχνη να ψάχνουν να ρωτάνε και πάντα να κυνηγάνε την αλήθεια και σχεδόν πάντα να βρίσκεται ένα στοιχείο που να οδηγεί στον δολοφόνο the order!!!

Αμέσως μετά πιάνουν δουλειά οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, the law, εκεί βλέπουμε τους άμεμπτους εισαγγελείς προσκολλημένους στο καθήκον να προσπαθούν να συνδέσουν τα κομμάτια του πάζλ μεταξύ τους, να πέφτουν σε κακοτοπιές, να συλλαμβάνουν τον λάθος άνθρωπο, αλλά οι άμεμπτοι ντετέκτιβ μας να συνεχίζουν τις προσπάθειες ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και ο αληθινός ένοχος

Μετά ξανά οι άμεμπτοι εισαγγελείς ο κος Μακόι και η κα Καρμαικλ να ενώνουν τα κομμάτια του παζλ πολλές φορές οι ίδιοι να μεταβαίνουν στους μάρτυρες κλειδιά, να τους μιλάνε να τους ψαρεύουν να προσπαθούν να ανεύρουν την αλήθεια………….. και όλα αυτά γιατί;  FOR THE LAW!!!!! …. Oh yeah the land of the free and the brave!!!!

Πάντα παρακολουθούσα με ενδιαφέρον αυτή την σειρά και φυσικά την ενέτασσα μέσα στο πνεύμα της εμπέδωσης του αισθήματος της εμπιστοσύνης που πρέπει να τρέφει the American people to the system………. Φυσικά για να είμαι δίκαιος με την συγκεκριμένη σειρά υπήρχε πάντα μια αληθοφάνεια μέσα στις ιστορίες που ξετυλίγονταν, ασχέτως αν φυσικά ποτέ οι άμεμπτοι δεν πήγαιναν σπίτι τους στην οικογένεια τους ποτέ δεν κουράζονταν να κυνηγούν το άδικο και το κακό, ποτέ δεν έμπαιναν στον πειρασμό οι αστυνομικοί και οι εισαγγελείς αλλά πάντα ήταν πιστοί στο καθήκον!!!!

Οκ πάντα τα ξεπερνούσα αυτά και προσπαθούσα να την κοιτάω καθαρά μέσα από το νομικό μάτι και τα επιχειρήματα …………….     Αλλά σήμερα πραγματικά έφκαλάν νάμι!!!!!

Γίνεται ένας φόνος ο οποίος σταδιακά οδηγάει σε καρτέλ βαρόνων ναρκωτικών κολομβιανών (τς τς αυτοί οι κακοί βαρόνοι οι κολομβιανοί!!!!! Που καταστρέφουν την αμερικανική νεολαία και πάντα την κυνηγάει η καλή cia και ο ράμπο ή έστω ο τσακ νορις) και ξαφνικά βρίσκεται ένας σύνδεσμος με την ρωσσική μαφία…………………… the worst possible scenario!!!!  Αναφωνεί ο mr McCoy και δυστυχώς είναι αλήθεια!!!  Η ms Carmichael υπενθυμίζει ότι ο τζόνυ πουτς είχε δηλώσει that the Russians make business with everybody!!!  Και τότε βρίσκουν τον Κονσταντιν Βόλσκι τον ρώσσο μαφιόζο και ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι ο συγκεκριμένος μετά τις επίπονες προσπάθειες των άμεμπτων ντετέκτιβ κατάφεραν και απέσπασαν την μαρτυρία του ρεσέψιονιστ που μένει ο ρώσος μαφιόζος ότι αν πέσει η πτήση 40 καλύτερα να πάρει μια βάρκα και να αρχίσει τσάρκα για ψάρεμα

Το ψάχνουν οι πανέξυπνοι ντετέκτιβ οι οποίοι πέτυχαν έτσι ξαφνικά αυτή την πληροφορία από τον χοντρό ρεσέψιονιστ που έδωσε τον ρώσο μαφιόζο και διαπιστώνουν ότι η πτήση 40 είναι αυτή που φεύγει από το jfk κατευθείαν για Moscow!!! Oh yeahhhhhhh ………….  Search warrant  ………… and bingo!!!!!!!

105 milionn dollars in the flight!!!!   Yeah baby!!!!! Scoop  λαβράκι κάτι τέτοιο!!!!!  Ποιος στέλλει τα λεφτά; Μια τράπεζα ονόματι γκρέιζ κάτι τέτοιο……. Το ψάχνουν οι άμεμπτοι ντετέκτιβ και εισαγγελείς και πέφτουν πάνω σε ένα παράξενο τηλέφωνο που παίρνει ο ιδιοκτήτης της τράπεζας……………. Και ναι κυρίες και κύριοι ανήκει σε μια ρωσίδα  που μένει στο Λονδίνο!!!!!………………….. στην επόμενη σκηνή βλέπουμε την άμεμπτη εισαγγελέα μισες  καρλμαικλ να συνομιλεί με μια ξανθιά γκόμενα που πίνει μαρτίνι με την ελιά στο μπαλκόνι και να την ρωτάει πως και ο κύριος ράτφορτ ο ιδιοκτήτης της τράπεζα γκρέιζ κάτι της έβαζε κάθε μήνα 20 χιλιάδες δολάρια στον λογαριασμό της……. Αυτή χαμογέλασε πονηρά και λέει ότι του έδινε συμβουλές χρηματοπιστωτικές if you know what I mean babe 😉

Με αυστηρό ύφος η άμεμπτη εισαγγελέας μας κάτι της λέει που δεν θυμάμαι και φεύγει………. Τελικά οι άμεμπτοι ντετέκτιβς μας μαθαίνουν ότι η γκόμενα είχε επίσης γκόμενο και τον αρχιμαφιόζο ρώσο που έστελλε εκατομύρια δολάρια μέσω της τράπεζας του ράτφορτ στην Ρωσία  bingo!! The connection

But not enough αναφωνεί ο κύριος Άνταμ που είναι ο chief  των εισαγγελέων ……………..  im gonna bring them in Adam αναφωνεί ο mr McCoy …… in what base λέει ο chief Adam …………. Ι ll find something λέει ο άμεμπτος Μακκόι, δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε αυτούς τους mobsters να αλωνίζουν και εδώ!!!!!!  Fucking yeahhhhh

Όχι του λέει ο μάστρε Άνταμ δεν θα καταργήσουμε το σύνταγμα για αυτούς λέει……………. Άλα σου ο Άνταμ!!!!!  I ll do it λέει ο προστάτητης του νόμου μιστερ Μακκόι …………. Δεν θα το κάνω μόνο αν με διατάξεις να μην το κάνω…………. Σε διατάζω να μην το κάνεις λέει ο μάστρε Ανταμ!!!

Τελικά ο μιστερ Μακκόι take the chance for the sake of the american people και τους συλλαμβάνει χωρίς να υπάρχει καμιά κατηγορία παντελώς παράνομα!!!!!!

Πάνε ενώπιον δικαστηρίου και η δικαστής λέει ότι συγκινήθηκε από την αγόρευση του μιστερ Μακκόι αλλά dura  lex sed lex σκληρός ο νόμος αλλά νόμος και χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες προυποθέσεις του νόμου διατάσσω να αφεθούν ελεύθεροι …………

ΚΑΙ ΤΟΤΕ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΠΙΠΛΕ MR MACCOY   ΜΕ ΥΦΟΣ ΛΕΟΝΑΙΝΤΑΣ ΛΕΕΙ ΚΑΤΑΜΟΥΤΡΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ:  I WILL REFUSE TO COMPLY!!!!!!

FUCKING YEAHHHHHHHHH……

Εφεσιβάλει την απόφαση της δικαστού χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά καμιά βάση και βλέπουμε να αρχίζει μια δικαστική διαδικασία    σε όλες τις βαθμίδες της αμερικαν τζαστιζ  όπου τελικά το ανώτατο δικαστήριο διατάζει τον φιλότιμο κύριο μακκόι να τους αφήσει ελεύθερους

Ο κύριος μακκόι όμως δεν τα βάζει κάτω!!!!!!!!!!!!!  Βρίσκει τρόπο να φέρει τον ένοχο τραπεζίτη ο οποίος ευθυνόταν για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από την τράπεζα του και ο οποίος ευθυνόταν εν τέλει για τον φόνο που αφορά την υπόθεση μας!!!!!!

Και ναι, ο μιστερ μακκόι τον κατηγορεί για επιχειρηματική απάτη και ότι εν γνώσει του διεξήγαγε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Σε μια και γαμώ τις συγκλονιστικές στιγμές που σηκώνεται η τρίχα ο μιστερ μακκόι αναφωνεί όταν η μισες καρμαικλ λέει ότι οι ρώσσοι λειτουρούν έτσι και ο τσιφ Άνταμ λέει ότι ο Λένιν θα τρίζει στο μαυσωλείο………………….. ΝΑΙ!!!!!!! ΛΕΕΙ Ο ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΚΚΟΙ!! ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΤΟ ΚΆΝΟΥΝ ΜΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ!!!!!  ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΔΩ ΟΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ohhhh yeahhhhhhh  μα τι συγκινητική στιγμή  για τον καλοκάγαθο αμερικαν σιτιζεν όταν βλέπει τέτοιες κορυφαίες ερμηνείες ιν αμερικαν τιβι

ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΕΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΚΚΟΙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Μιλάμε εδώ τώρα θέλω από τη μια να κάνω εμετό να πεθάνω από τα γέλια και τα δύο μαζί να κλάψω να σπάσω την γαμημένη την τηλεόραση αλλά οκ………… ψυχραιμία!!!!!!

Ο δικηγόρος του τραπεζίτη Ράτφορτ δείχνει ότι ο πελάτης του ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ

ΕΚΑΝΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΤΙ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ

Case dismiss?  Not so fast λέει ο κύριο μακκόι

Εν τέλει  σε μια αριστουργηματική αγόρευση του ο κύριος Μακκόι  με ένα δάκρυ να τρέχει στο μάγουλο λέει στους ενόρκους ότι δεν αρκεί να εφαρμόζει κάποιος τους νόμους(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  ΚΑΙ ΕΔΩ ΠΑΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΠΡΕΠΕΣΤΑΤΟ WTF  WHAT THE FUCK!!!!))))

Όχι λέει ο κύριος μακκόι μας…. Δεν αρκεί να εφαρμόζει το νόμο αλλά πρέπει όλοι μας να νοιώθουμε την πραγματική έννοια του πολίτη!!!!!!  Αλα του ο μακκκόι!!!!!!  Ναι συνεχίζει ο μίστερ μακκόι και σαν αληθινοί πολίτες να νοιώθουμε ο ένας υπεύθυνος για τον άλλο!!!!!!!!!

FUCKING YEAH!!!!!!!!  Kai gamw tis agoreyseis (να διαβάζεται με αμερικαν προφορά πλς)

Και καταλήγει,  πρέπει να προστατεύσουμε το τραπεζικό μας σύστημα από τέτοιους

 ανθρώπους (      αφωνος                           ) το καημένο το τραπεζικό σύστημα)  και να μην τους αφήνουμε αυτούς τους ανθρώπους  να καταστρέφουν αθώους

λέω τι έγινε; Μα έγινε επιφοιτήτση; Μιλάει για τους τραπεζίτες ; μιλάει για τις τράπεζες που καταστρέφουν αθώους;  ΟΧΙ μιλάει για τους Russian mobsters που καταστρέφουν το καημένο το άμεμπτο τραπεζικό σύστημα !!!!!!!!

ο κακός τραπεζίτης ράτφορτ εισήγηθηκε ο μιστερ μακκόι ως θεία δίκη αν και εφάρμοσε όλους τους νόμους περί ξεπλύματος και έκανε ότι όριζε ο νόμος και ότι είχε υποχρέωση να πράξει ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΓΙΝΟΤΑΝ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

και τελικά οι ένορκοι αφού σχεδόν είχαν cum από την αγόρευση του μιστερ μακκόι καταλήγουν στην ετυμηγορία τους we find the defendant GUILTY ……………………….. ρίγη συγκίνησης τότε τυλίγουν όλους τους νομοταγείς ………… εμμ όχι νομοταγείς αφού πλέον ο μιστερ μακκόι μας είπε ότι δεν αρκεί να εφαρμόζεις τους νόμους αλλά πρέπει να νοιώθεις πολίτης και να νοιώθει υπεύθυνος ο ένας για τον άλλο ότι και στον γαμόshιστο σημαίνει αυτό ……….. τέσπα ρίγη συγκίνησης τυλίγουν τότε όλους τους πολίτες που νοιώθουν υπεύθυνοι ο ένας για τον άλλο …………. Μια νομική εφεύρεση για να χωρέσει την αμερικαν τζάστιζ όλα τα σφάζω όλα τα μαχαιρώνω

Εν  τέλει γιατί τα γράφω όλα αυτά;

Δισεκατομύρια δισεκατομυρίων δολαρίων διακινήθηκαν μέσω τραπεζών ανεξαρτήτως εθνικότητας  σε λίγους λογαριασμούς  δισεκατομύρια δισεκατομυρίων δολαρίων μέσω του Federal Reserve δηλαδή της Αμερικανικής Κεντρικής τράπεζας σε αμερικανικές τράπεζες οι οποίες όμορφα και ωραία πήραν τα κομισιον τους εις βάρος ανθρώπων απλών αλλά!!!!!!! Αλλά ο μεγάλος εχθρός είναι όχι οι τράπεζες αλλά οι κακοί «ρώσσοι» που μόλυναν το καλό μας τραπεζικό σύστημα που ξεπλένουν βρώμικο χρήμα μέσω ενός κακού μεμονωμένου αμερικάνου τραπεζίτη τον οποίον τσάκωσαν τα λαγωνικά του έθνους!!!!

Και τώρα όλοι μας μπορούμε να είμαστε ήσυχοι για το αμόλυντο τραπεζικό μας σύστημα αφού το προστατεύει από τους κακούς ρώσους ο μιστερ μακκόι και οι αμέρικαν ντετέκτιβς

Yeahhhh ………………. Και το παραμύθι συνεχίζεται……………στις οθόνες μας…

42 Σχόλια

Filed under "δικαιοσύνη", Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, διάφορα, κρίση

Άρχισαν για τα καλά τα όργανα…………….δημοσιοκάφροι στο καθήκον

Άρχισαν για τα καλά τα όργανα

Άμα βλέπεις τον κυρ βίτκτωρ και την κυρά αιμιλία να σου μιλάνε για αναγκαιότητα τουλάχιστον παγώματος μισθών γιατί έτσι έχουν γίνει σε όλες τις προηγμένες χώρες!!!  Τότε τα πράγματα είναι ήδη πάρα πολύ άσχημα

Τα παπαγαλάκια των πλουτοκρατών και της κύπρου πχ το mega που ανήκει στην εκκληshά λτδ η οποία με την σειρά της είναι πρώτα και κύρια ο μεγαλύτερος ξενοδόχος της κύπρου και μεγαλομέτοχος στην ελληνική τράπεζα λτδ  άρχισαν το παραμύθι

Το θέμα των εκ μητρογονίας προσφύγων πχ  υπάρχει ήδη έντονα από το 2005 αλλά οι δημοσιοκάφροι παπαγαλάκια έπιασαν δουλειά καθυπόδειξην των μαστόρων τους

«Μα για όνομαν του θεού ρε παιθκιά εννα γίνουμεν ούλλοι πρόσφυγες;» αναφωνούν οι ΔΗΜΟΣΙΟΚΑΦΡΟΙ καθυπόδειξην βεβαίως βεβαίως ( αν δεν είναι καθυπόδειξην τόσο χειρότερα για εσάς βρωμεροί παπαγάλοι)

Μάλιστα ένας δημοσιοκάφρος στον πολίτη που υπογράφει ως έντομο πουλώντας πάφτηνη μαγκιά όπως αυτούς που διαφημίζουν ότι δεν πήγαν ούτε μια φορά στα κατεχόμενα λέει ότι και αυτού η γυναίκα είναι πρόσφυγες αλλά και να ψηφιστεί ο νόμος δεν θέλω τα παιδιά μου να λέγονται πρόσφυγες …………. Ωωω μπράβο ρε συγχαρητήρια…….. υποκρίταροι δημοσιοκάφροι

Που λέτε ό,τι σας λένε……………….. και κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ποια είναι η ουσία του θέματος αυτού

Τόσα χρόνια που υπάρχει αυτή η απίστευτη σεξιστική αδικία τι κάνατε ρε λαμόγια;  Καταπίνατε τα ξερατά του κάθε πολιτικάντη που γλύφατε και τα αναπαράγατε ξερνόντας τα στον κόσμο που υποτίθεται ενημερώνετε

Πόσες οικογένειες πέρασαν την προσφυγιά μέσα στην μιζέρια χωρίς καμιά απολύτως βοήθεια γιατί μόνο η μητέρα είναι πρόσφυγας;   Την στιγμή μάλιστα που άλλοι εκ πατρογονίας παίρναν βοηθήματα για να κτίζουν βιλάρες 300 τετραγωνικών…..

Από το 2005 η κυρία Μαρκέλα Ησαία Τσιάκα άρχισε αυτή την άνιση μάχη και αυτό τον αγώνα για να καταργηθεί αυτή η απίστευτη σεξιστική ρατσιστική διάκριση

Και ναι φυσικά και ένας από τους κυριότερους λόγους είναι τα αντισταθμίσματα που έχουν οι εκτοπισθέντες λόγω του κακού που τους βρήκε …………ναι ρε υποκρίταροι γιατί; Είναι κακό να μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες που έχουν και οι ……… εκ πατρογονίας………….. απίστευτο και μόνο που το συζητάμε δηλαδή………….  Ανθρώπινα δικαιώματα λαλεί σου

Όχι ρε κοριέ άθλιε, δεν είναι ιδιότητα να είσαι εκτοπισθείς, δεν είναι αυτό το θέμα και εσύ αν θέλεις επειδή έχει πολλά φράγκα μην πάρεις αυτή την ιδιότητα ή μην την δώσεις στα παιδιά σου

Άθλιοι δημοσιοκάφροι παπαγαλάκια της πλουτοκρατίας………….. δημοσιοκάφροι πουλημένοι κυριολεκτικά

Απίστευτος ρατσιστικός νόμος δικαιώνεται από το Ανώτατο Δικαστήριο

https://osr55.wordpress.com/2008/10/27

Τέσπα………. Επανερχόμαστε στο αρχικό…… λέει ο κύρ βίκτωρ στις ειδήσεις του μέγκα που ανήκει στον μεγαλύτερο ξενοδόχο της κύπρου δηλαδή την εκκληshά λτδ που είναι μεγαλομέτοχος σε τοκογλύφο τράπεζε και ο οποίος επίσης στέκει σούζα στον μάστρο του τον σιακόλα

Τα χαλασμένα λαμπίονια του αεροδρομίου, ο ατρόμητος βίκτωρ, η ντεμέκ εξουσία που κλάνει και η αληθινή εξουσία που (μας) γαμά τζαι ρέσσει https://osr55.wordpress.com/2009/12/24/

ότι πρέπει να γίνει ό,τι γίνεται στις άλλες προηγμένες χώρες της ευρώπης δηλαδή αν όχι να μειωθούν οι μισθοί τουλάχιστον να παγοποιηθούν!!!!!!!!!!!!!

Παπαγαλάκια βρωμερά πραγματικά! 

Αντιδρά ακούεις τζαι συ ο ΠΑΣΥΞΕ ο κυρ χάρης λοιζίδης πρόεδρος του συνδέσμου των ξενοδόχων που τσέπωσαν τα 104 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ από την τσέπη του απλού ανθρώπου και ο οποίος μας είπε ότι ευχαριστούμε για την βοήθεια αλλά δεν σημαίνει τζιόλας ότι ο κάθε επιχειρηματίας δεν θα κάνει αυτό που πρέπει για την επιχείρηση του (δηλαδή να απολύσει κόσμο να μην ρίξει τις τιμές κλπ κλπ για αυτό τον λόγο δηλαδή που τάχα τους έδωσε τα λεφτά ο χριστόφκιας)

Που λέτε αντιδρά ο χάρης λοιζίδης γιατί άρχισαν οι συζητήσεις για τις συλλογικές συμβάσεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων και δεν τους ενημέρωσε το τμήμα εργασίας όπως έπρεπε αλλά με ένα απλό φαξ λέει!!!!! Και άρχισε το παραμύθι ότι δεν θα υποκύψουν σε τέτοιες συμπεριφορές πιέσεις και άλλα τινά χαριτωμένα!!!!!

Πιέσεις από τους εργαζομένους!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! απίστευτοοοοοοοοοοο!!!!  Περιπαίζουν μας κατάμουτρα και τα παπαγαλάκια δημοσιοκάφροι αναπαράγουν αυτές τις γελοιότητες με την μέγιστη σοβαροφάνεια ώστε να πείσουν τον κόσμο εν τω μέσω της πιτσός και της μάππας ότι έτσι έχουν τα πράγματα όπως τα λένε

Ετοιμαστείτε και καταφθάνει τρέχοντας με άλματα η εξαθλίωση και εδώ

Για να μην γίνουμε ελλάδα και λοιπές μπούρδες, όλοι μαζί και ακόμη περισσότερες μαλακίες γιια το καλό της οικονομίας «μας» κλπ κλπ κλπ

ΑΛΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΚΑΦΡΟΙ

Απλά πράγματα: Που βασίζεται η όποια ευημερία της κύπρου;

Η Κϋπρος είναι η μεγαλύτερη πουτάνα της ευρώπης και μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο

Η κύπρος είναι το μεγαλύτερο πλυντήριο βρώμικου χρήματος από ρωσσία ουκρανία από εμπόριο όπλων ναρκωτικών εμπορίο ανθρώπων και λοιπών

Τι νομίζετε ότι κάνουν τόσα δικηγορικά γραφεία και τόσα λογιστικά γραφεία με τις χιλιάδες χιλιάδων εταιρειών που διαχειρίζονται;   

Η ευημερία της κύπρου βασίζεται κατά κύριο  στο ξέπλυμα  βρώμικου χρήματος, η κύπρος είναι ένας φορολογικός παράδεισος για τέτοιες μπίζνες, ακριβώς όπως έκανε ο μιλόσεβιτς με τα εκατομύρια που έφαγε από τον σερβικό λαό και πέρασαν και από την μεγαλύτερη πουτάνα της ευρώπης η οποία τα ξέπλυνε και τα έφαγε κιόλας

Η κύπρος δεν παράγει τίποτα απολύτως!!! Και όμως έχει ευημερία!  Γιατί άραγε; Που βασίζετε η ευημερία μας; Είπαμε!

Δεύτερος παράγοντας πλούτου ήταν η πώληση χωραφκιών σε απίστευτες τιμές δυσθεώρητες τιμές και σε ρώσσους φυσικά που χρησίμευε και για ξέπλυμα χρήματος φυσικά

Αυτό λόγω κρίσης ειδικά από αγγλία μας τελείωσε……..

Ο τουρισμός έρχεται τρίτος και καταιδρωμένος με τους ξενοδόχους φυσικά να παίρνουν τα 104 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ευρώ

ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ!!!!!!!

Αυτός είναι μεγάλος εχθρός!!!!!!!!!

Άρχισε το πανηγύρι και το παραμύθι!!! Ετοιμαστείτε

Ελπίζω να μην τους περάσει!!!!

Η μόνη όαση αλήθειας που θα βρει ο απλός άνθρωπος πλέον είναι τα blogs και σε αυτά προσπάθησαν να επιβάλουν την τρομοκρατία τους και πάνε να βάλουν χέρι όπως κάνανε ήδη στην ιταλία και προσπάθησαν να κάνουν στην ελλάδα αλλά ευτυχώς δεν τους βγήκε

http://tsak-giorgis.blogspot.com/2010/05/blogs_22.html

Για τη προσπάθεια περιορισμού των blogs

1:34 μ.μ. by ciaoant1 ·

Έχουμε δει σε προηγούμενη ανάρτηση μας το θέμα με την προσπάθεια της κυβέρνησης να φιμώσει τα blogs, καταργώντας την ανωνημία τους.

Αξίζει να μείνουμε λίγο παραπάνω στο θέμα, αντιγράφοντας μερικές απόψεις από άλλα blogs επί του θέματος:
Έτσι, στο blog «sofistis» διαβάζουμε ότι:

Ήταν αναμενόμενο και αυτό.. Η αντίδραση της κοινωνίας στην πρωτοφανή αδίστακτη βαρβαρότητα και αδικία σε βάρος απλών και αδύναμων ανθρώπων, μισθωτών και συνταξιούχων, δεν τιθασεύεται πλέον με γελοίες επικλήσεις στον πατριωτισμό των Eλλήνων προκειμένου να σωθεί η «πατρίς».. Ο κόσμος ξέρει πια πάρα πολύ καλά τι σημαίνει «πατρίς» και πια «πατρίδα» σώζουν αυτά τα μέτρα.. Όπως ξέρουν επίσης πάρα πολύ καλά και οι διακυβερνώντες και πρωθυπουργεύοντες τούτης της κατασπαραγμένης χώρας ότι η μεγάλη αντίδραση της κοινωνίας μπορεί πλέον να τιθασευτεί μόνο με αυταρχισμό και περιορισμό της ελευθερίας και της εναπομένουσας δημοκρατίας μας..

Ηρθεν η ώρα λοιπόν να φιμωθούν τα μπλόγκς για να ενημερώνεται ο κόσμος αποκλειστικά και μόνο από την Τρέμη, τον Καψή, την Κάτια Μακρή και τον Τράγκα και όλους τούς θλιβερούς παρόμοιους στο σύνολο σχεδόν του ηλεκτρονικού και έντυπου λόγου.. Αν αυτό δεν λέγεται καθεστώς πως αλλιώς λέγεται; Είπαμε: Σε τούτον το τόπο η ιστορία μας διδάσκει πως αυτό που δεν μπορεί να κάνει η «βάρβαρη» δεξιά αναλαμβάνει να το κάνει ο «σοσιαλισμός», δηλαδή ο νεοφιλελεύθερος πασοκισμός..

Θα φιμώσουν λοιπόν τα μπλόγκς έστω και αν αποτελούν σχεδόν τη μοναδική φωνή που ναι, είναι αλήθεια, ότι χάρις στην ανωνυμία, αυτή η φωνή μπορεί να είναι πιο ελεύθερη και αληθινή. Φυσικά και υπάρχουν αλήτες που προσποιούνται τους μπλόγκερς.. που εκμεταλλεύονται την ανωνυμία ακόμα και για καθαρώς παράνομους σκοπούς.. Η αλητεία δεν είναι blogging.. Ο αλήτης «αποκαλυπτικός» δημοσιογράφος δεν είναι blogger.. Κάθε ιστοσελίδα στο ιντερνετ δεν είναι blog.. Η μπλογκόσφαιρα δεν είναι όλο αυτό το σκουπιδαριό, η βρωμιά και δυσωδία που έχει ξεβραστεί από τα παραδοσιακά μίντια για να κάνει καριέρα στο διαδίκτυο.. Όμως ας μην γελιόμαστε.. Η εξουσία δεν φοβάται αυτούς γιατί έχει τρόπους να τους ελέγξει ατομικά και προσωπικά.. και ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε.. Τους άλλους, τους αληθινούς μπλόγκερς, φοβάται.. αυτούς που δεν μπορεί να ελέγξει..

Στο blog «περαστικός» διαβάζουμε τα εξής πολύ ενδιαφέροντα:

Με έκπληξη διάβασα στο μπλογκ Elva για την υποχρέωση των Ιταλών κατόχων μπλογκ να προσκομίζουν αποδεικτικά ταυτότητας στο υπουργείο τύπου της χώρας τους, που προωθείται και ως παράδειγμα από εγχώριους άρχοντες. ΥπενθυμίζωΗ Κινεζοποίηση προχωρά και στην πολιτική μας ζωή. Ποιος πιστεύει ότι αυτά γίνονται επειδή κάποιος έγραψε σε ένα μπλογκ για μια παραίτηση υπουργού που δεν ήταν αληθής; Οι καιροί είναι δύσκολοι και οι μονόδρομοι δεν σηκώνουν πολλές ελευθερίες. Ο στόχος δεν είναι ο Τάκης που γράφει ότι ο πρωθυπουργός παραιτήθηκε ή είναι τρόμπας, αλλά καθολικά ο περιορισμός των πολιτών σε παθητικούς δέκτες και όχι πομπούς απόψεων και πληροφοριών που έρχονται σε σύγκρουση, αμφισβητούν και υπερισχύουν κάποιες φορές σε επιρροή των «επίσημων» και ελεγχόμενων μέσων των διαπλεκόμενων καναλαρχών/εκδοτών. Πολύ περισσότερο τρομάζουν τα μπλογκ όταν εκπέμπουν ή διαδίδουν σοβαρές απόψεις που αμφισβητούν τους μονοδρόμους

Ανησυχούμε για την ελευθερία του λόγου στο Πεκίνο και δεν κοιτάμε δίπλα μας, δεν κοιτάμε πόσο απειλούνται τα ψύγματα ελευθερίας που έχουμε στο σπίτι μας. Υπερεθνικοί οργανισμοί που υποτίθεται ότι θα προωθούσαν την ειρήνη, την συνύπαρξη, την ευημερία των ΛΑΩΝ, χρησιμεύουν ως μηχανισμοί επιβολής και υποταγής των πάντων στους διεθνείς τοκογλύφους και στα μεγάλα συμφέροντα και χρησιμεύουν ως άλλοθι στους αχυρανθρώπους των εθνικών κυβερνήσεων για την κατάργηση των ελευθεριών μας, αντί για την επέκταση τους σε μια διεθνή κοινότητα με όργανα άμεσα ελεγχόμενα από τους λαούς που την απαρτίζουν, για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ανθρώπων

Όταν τίθεται θέμα επιλογής μεταξύ των συμφερόντων λαών ή δανειστών/τραπεζών/χρηματαγορών, μαντέψτε ποιου τα συμφέροντα βαραίνουν περισσότερο στη ζυγαριά αυτών που υποτίθεται ότι ο λαός ψήφισε. Μαντέψτε ποιοι καθορίζουν τους μονοδρόμους. Δεν θα πάει ποτέ κάποιος ευρωπαίος ηγέτης στις διεθνείς αγορές να πει «λυπάμαι που θίγουμε τα συμφέροντά σας και σας μειώνουμε τις αποδόσεις των ομολόγων, αλλά το συμφέρον των λαών μας είναι μονόδρομος». Υπεράνω όλων το σύμφωνο σταθερότητας, υπεράνω όλων το οικονομικό σύστημα, über alles ίσως έπρεπε να πω. Ξεχνάμε ότι τα σύμφωνα και τα οικονομικά συστήματα κατασκευάστηκαν για να υπηρετούν ανθρώπους και όχι το αντίστροφο. Όταν μάλιστα παύουν να επιτελούν αυτόν τον σκοπό, καταρρέουν και αυτό μάλιστα αποτελεί το καθοριστικό επιχείρημα των αντιπάλων τους.

Ο καπιταλισμός ή όπως αλλιώς θέλει να ονομάζει κάποιος το υπαρκτό σύστημα που έχουμε σήμερα, επιβίωσε και επιβιώνει για ένα και μόνο λόγο, επειδή, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, έπειθε ότι είναι το καλύτερο δυνατό σύστημα και, το σημαντικότερο από όλα, υποσχόταν με σχετική αξιοπιστία τη συνεχή βελτίωση των ζωών των ανθρώπων. Βασιζόταν στην πεποίθηση ότι παρά τις επιμέρους κρίσεις, σε πέντε-δέκα χρόνια θα είμαστε καλύτερα από ό,τι σήμερα και τα παιδιά μας θα ζουν καλύτερα από ό,τι εμείς. Εάν χαθεί η πίστη σε αυτή την υπόσχεση και αν μεγάλες ομάδες αρχίσουν να πιστεύουν ότι αυτή η υπόσχεση είναι κενή, θα έχουμε κοσμογονικές εξελίξεις.

Το σημερινό σύστημα κλυδωνίζεται και κινδυνεύει όπως κινδύνευσε και τελικά κατέρρευσε το σύστημα του υπαρκτού σοσιαλισμού. Αν κάτι μάθαμε από εκείνη την περίπτωση είναι ότι τα τείχη, η λογοκρισία, η ανελευθερία δεν προστατεύουν το καθεστώς που σαπίζει από μέσα. Φοβάμαι ότι οι σημερινοί ηγέτες-αχυράνθρωποι είναι πολύ λίγοι και σίγουρα απρόθυμοι για να οδηγήσουν σε αλλαγές υπέρ των πολλών, με πραγματιστικά κριτήρια, αφού αυτές θα θίγουν τα συμφέροντα των αφεντικών τους. Ποιος Ευρωπαίος ηγέτης ή γραφειοκράτης δίνει δεκάρα τσακιστή για το «for the people and by the people»;

Για συνοχή λένε, αλλά εγώ ακούω συνενοχή και υποταγή.

7 Σχόλια

Filed under Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, κρίση

Οι βιομήχανοι εργοδότες του ΟΕΒ χέρι χέρι με τον χριστόφκια πετσοκόβουν τους μισθούς –γεια σας ρε αριστεροί κομουνισταί (εδώ λιποθυμάμε από τα γέλια και το κλάμα)

Οι βιομήχανοι εργοδότες του ΟΕΒ χέρι χέρι με τον χριστόφκια πετσοκόβουν τους μισθούς –γεια σας ρε αριστεροί κομουνισταί

Το φιλολαικό κράτος του αλαζόνα λαικιστή χριστόφκια που επειδή μιλά τάχα χωρκάτικα νομίζει ότι εν του λαού μέσα σε δύο χρόνια πήρε από την τσέπη των απλών ανθρώπων  και έδωσε ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ

104 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ευρώ στους ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΣ που δίνουν μισθούς των 600 ευρώ το μήνα για 10ωρη+ εξαήμερη εργασία

Θυμάμαι στον Πολίτη ένα πρωτοσέλιδο πριν μερικά χρόνια που έλεγε ότι ο μεγαλύτερος ξενοδόχος ever δηλαδή η εκκληshά ltd του έτερου υποκρίταρου του ττττόμη του Βου είχε 65 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΛΙΡΕΣ λιγότερα ΚΕΡΔΗ!! Εκείνο τον χρόνο από τα ξενοδοχεία της στην κατά τα άλλα σατανική αγιάναπα

Ακόμη μία: η εκκλησία του ττττόμη του βου του υποκρίταρου μπάτμαν μόνο από τα ξενοδοχεία της στην αγιάναπα είχε 65 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΛΙΡΕΣ κέρδη εκείνο τον χρόνο,

Δηλαδή αν τον προηγούμενο χρόνο είχε 165 εκατομύρια λίρες την χρονιά εκείνη είχε μόνο 100 εκατομύρια λίρες κέρδη! ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ!!!!!!!!!!!!!!!

Κάτι που είναι παράνομο όπως επεξηγήθηκε και αναλύθηκε επισταμένως

Νομική επεξήγηση: η φορολογία της Εκκληshας LTD, το άρθρο 23.9 του Συντάγματος.. Έχει όντως δίκαιο ο Τοm;

https://osr55.wordpress.com/2010/05/15/

 

 

ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΔΩΣΕ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ» ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΕΡΔΗ

ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

 104 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ!!!!!!!!!

πέρσι το τάχα φιλολαικό κράτος του αλαζόνα χριστόφκια  που επειδή μιλά τάχα χωρκάτικα νομίζει ότι εν του λαού στέρησε από την τσέπη των απλών ανθρώπων και χάρισε ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ

οφειλές που χρωστούσε στο κράτος το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού ύψους

52 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ!!!!!!!!!

Όπως διαβάζουμε στον Πολίτη της 17 Μαρτίου 2010 στην σελίδα 38

Εσάς αγαπητοί μου συμμαλάκες πατριώτες τε και φιλειρηνικοί φιλήσυχοι πολίτες πότε σας χάρισαν τα ευρουλάκια που διάτε;

Και έτσι το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας ζήλεψε και έτσι ΑΠΑΙΤΟΥΝ και αυτοί να τους χαριστούν οφειλές ύψους

21 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΩΝ 681 ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ!!!!!

Επίσης φέτος το τάχα φιλολαικό κράτος του αλαζόνα χριστόφκια  που επειδή μιλά τάχα χωρκάτικα νομίζει ότι εν του λαού στέρησε από την τσέπη των απλών ανθρώπων και χάρισε ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ

35 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ στην eurocypria η οποία ολοένα και καταρρέει και βουλιάζει και πτωχεύει

ΠΟΙΟΣ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ;;;;;;

Μα φυσικά οι μισθωτοί δημόσιοι υπάλληλοι!!!!!!

Αυτό το παραμύθι το άρχισαν εδώ και πάρα πολύ καιρό οι βδέλλες που πίνουν το αίμα των ανθρώπων Μάνθοι Μαυρομμάτηδες του ΚΕΒΕ ο οποίος μου είναι αντιπαθέστατος μαζί με τον πρόεδρο αρχηγό της φυλής δεν ξέρω τι στον π*&%τσο είναι του ΟΕΒ ο οποίος και αυτός σε συνέδριο που διοργάνωσαν ξεσάλλωσαν και πάλι λέγοντας ότι πρέπει επιτέλους να μειωθούν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων γιατί τρώνε τα λεφτά του κράτους!!!!!!

ΡΕ ΛΑΜΟΓΙΑ ΓΑΜΩ ΤΗΝ ΚΟΙΩΝΩΝΙΑ ΜΟΥ ΓΑΜΩ

Κάνετε πρόσθεση απλή

104 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ στους ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΒΕ

52 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ στο ΣΥΛεμεσού

35 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ στην eurocypria

Και τόσα και τόσα άλλα που αρπάζουν από το κράτος όλοι αυτοί οι επιτήδειοι και εισηγούνται μειώσεις μισθών και συντάξεων!!!!!!

Και παρόν ποιος ήταν;;;

Ο χριστόφκιας μας ο οποίος τάχα μιλούσε λαικά χωρκάτικα και χαμογελούσε λέγοντας μαλακιούλες για το συνδικαλιστικό κίνημα και άλλες μπαρούφες

ΡΕ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ!!!!!

ΤΙ έχει αλλάξει στην ζωή του απλού ανθρώπου από όταν πήρατε εσείς την εξουσία;;;;;;;;

ΤΙΠΟΤΑ; Οι μισθοί παραμένουν στα ίδια χαμηλά επίπεδα την ίδια στιγμή που όλα όλα όλα πάνε πάνω με πρώτη και κύρια την αγορά στέγης

https://osr55.wordpress.com/2010/03/17/

Πολίτης 17 Μαρτίου 2010  πρωτοσέλιδο

Ψαλίδι παντού  για σκοπούς δημοσιονομικής εξυγίανσης του κράτους

Αλλάζει η ΑΤΑ και κόβονται χορηγίες

 Αλλά και από την άλλη και την ίδια και δεν ξέρω και γω που, στον Φιλελεύθερο της 17 Μαρτίου 2010 στο πρωτοσέλιδο και πάλι

Η Κύπρος στην κορυφή της ακρίβειας- 

Παρασύρουν τις τιμές, μηνιαία αύξηση των τιμών στην Κύπρο που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο πήγαζε από την έντονη άνοδο τιμών στον κλάδο της στέγασης, της ύδρευσης, του ηλεκτρισμού και του υγραερίου που συνολικά ακρίβυναν κατά 7.1% σε σύγκριση με ένα χρόνο προηγουμένως

 

και στην σελίδα 10  του Φιλελεύθερου 17 Μαρτίου 2010

 Πρωτιά στην ευρω-ακρίβεια

Πτώση τιμών στην ΕΕ άνοδος στην Κύπρο τον Φεβρουάριο

 

Και στην διπλανή στήλη   Αυξάνονται οι δυσκολίες εξόφλησης των δανείων

Στον Πολίτη της ίδιας μέρας 17 Μαρτίου 2010 στην σελίδα 9 διαβάζουμε

Πέθανε από την πολλή δουλειά

Ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας αρνείται ότι η 34χρονη έπασχε από καρδιακή ανεπάρκεια – Δούλευε περισσότερες από οκτώ ώρες την ημέρα και συχνά «μετέφερε»  δουλειά και στο σπίτι όπου παράλληλα μεγάλωνε τα δίδυμα παιδιά της

Στην ίδια εφημερίδα Πολίτης σε ολόκληρη την σελίδα 15 Κόβουν από παντού λόγω της κρίσης

Νέοι φόροι αυξήσεις τελών και άλλα μέτρα                          

Αύξηση φόρων κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή συν 6 σεντ το λίτρο για βενζίνη και συν 8 σεντο το πετρέλαιο κίνησης) λόγω υποχρέωσης από κοινοτικό κεκτημένο

Φόροι στα τρόφιμα και φάρμακα (υποχρέωση από 01.2011)

Διαφοροποίηση της τιμολογιακής πολιτικής για το νερό

Αναθεώρηση τελών για παρεχόμενες υπηρεσίες όπως πχ του κτηματολογίου

 

Στην ίδια  εφημεριδα Πολίτης στην σελίδα 16 διαβάζουμε

 

Οι ζημιές δεν αποθάρρυναν την (τράπεζα τοκογλύφο που σας γαμά όλους μας αλλά εσείς πληρώνετε αυξήσεις στα αγγούρκα κλπ)  UBS

Μπόνους 94,3 εκατομυρίων δολαρίων

 

 

Αύξηση στο νερό αλλά όπως διαβάζουμε στην σελίδα 38 της ίδιας εφημερίδας

Από χρόνου αυξήσεις νερό σε ό,τι αφορά την Λευκωσία (εννοεί ότι στις άλλες πόλεις οι αυξήσεις θα μπουν από φέτος)

Λύπη για τη μη διαγραφή οφειλών της από το Υπουργικό Συμβούλιο!!!!!!!!!!!!!

Και διαβάζουμε στο αρθρίδιο:

…Εξέφρασε πάντως λύπη για το γεγονός ότι «παρά την εισήγηση της υπουργικής επιτροπής η οποία συστάθηκε με σκοπό το διακανονισμό των οφειλών των συμβουλίων Υδατοπρομήθειας των πόλεων Λευκωσιάς Λεμεσού και Λάρνακας και διαγραφή των οφειλών του ΣΥ Λευκωσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε την επαναυποβολή του θέματος σε ένα χρόνο» . Οι οφειλές των τριών συμβουλίων ανέρχονται στα 21.681.420 ευρώ. (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) 21 εκατομύρια 681 χιλιάδες ευρώ!!!!!!!!! 

Ο κύριος Παπαναστασίου τόνισε ακόμα πως αναμένει να τύχουν της ίδιας μεταχείρισης με το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού του οποίου έχουν ήδη διαγραφεί χρέη 52 εκατομυρίων.

Η κυβέρνηση του κύριου χριστόφκια όχι μόνο δεν θα αυξήσει τους μισθούς  όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για να πέσουν οι τιμές σε ότιδήποτε με πρώτη και κύρια την στέγη αλλά

Η κυβέρνηση του κύριου χριστόφκια μας θα γίνει η πρώτη ever στην ιστορία κυβέρνηση που θα μειώσει μισθούς!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ναι κυρίες και κύριοι!!!!  Με τέτοιους αριστερούς τε και κομουνισταί τι να τους κάνεις τους δεξιούς, μόυζι να έshει ο αναστασιάδης

Σας πήραν τα σώβρακα της δεξιάς πρωτοπορίας αβερωφούλη μου οι δεξιοί του φιλολαικού χριστόφκια

Ο κύριος αριστερός χριστόφκιας καλεί τους κοινωνικούς εταίρους για συνάντηση για το πώς θα μειωθούν μισθοί θα κοπούν επιδόματα (πλην των ξενοδόχων ε ) και συντάξεις και μετά θα πάμε και στην αύξηση ορίων συνταξιοδότησεις

Γειά σου ρε χριστόφκια γαμώ την κοινωνία μου γαμώ!!!! Είσαι και ο πρώτος φιλούιν μου!!!!

Χριστόφκια προχώρα άλλαξε τα όλα!!! Στα βήματα που χάραξε ο άλλος αριστερός (χαχαχουχαχυαχαχαυ εδώ λιποθυμάμε που τα γέλια) ο ΓΑΠ άλλως γιωργάκιος ο πρόεδρος της διεθνούς σοσιαλιστικής!!!!!!!

Μαζί με τα τσιράκια των πολιτκάντηδων δημοσιοκάφρων που αναπαράγουν την προπαγάνδα περί των κακών δημοσίων υπαλλήλων που τρώνε τάχα τα λεφτά

Ακριβώς όπως γίνεται αυτή την στιγμή στην ελλάδα που λαμβάνει χώρα η μεγαλύτερη στην ιστορία προπαγάνδα και κλοπή ενός ολόκληρου λαού από οργανωμένα κέντρα μμεξαπάτησης και παραπληροφόρησης χέρι χέρι με την καρικατούρα εξουσία του γιωργάκιου ώστε οι βδέλλες βιομήχανοι εργοδότες να έχουν ακόμη πιο φθηνά εργατικά χέρια

ΜΗΝ ΤΡΩΤΕ ΚΟΥΤΟΧΟΡΤΟ – ΕΞΕΓΕΡΘΕΙΤΕ!!! (ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα φαιάς προπαγάνδας εναντίον των Δημοσίων Υπαλλήλων)

https://osr55.wordpress.com/2010/05/04/

Ένα πάρα πολύ κατατοπιστικό κείμενο με στοιχεία αριθμούς και λογικές απλές μαθηματικές πράξεις αποδεικνύει πως οι ΔΗΜΟΣΙΟΚΑΦΡΟΙ (υπαλληλίσκοι των μμεξαπάτησης που ελέγχονται από εταιρείες τράπεζες τοκογλύφους και λοιπά ευαγή ιδρύματα καταστροφής )τα παπαγαλάκια της εξουσίας των τοκογλύφων προπαγανδίζουν λέγοντας ΨΕΜΑΤΑ κατάφατσα στον απλό άνθρωπο μισθωτό σκλάβο που κάθεται σαν  χάνος μπρος στο πλυντήριο εγκεφάλου του, την τιβι, και καταπίνει αμάσητη την προπαγάνδα που του σερβίρουν

Ποιος είναι ο μεγάλος εχθρός, ποιοι αποτελούν το μεγάλο πρόβλημα του έθνους και της οικονομίας του;  Μην είναι οι τράπεζες οι τοκογλύφοι h Goldman Sachs, μην είναι το μεγάλο φαγοπότι των εξοπλισμών μην είναι οι μίζες της siemens κλπ κλπ

ΟΧΙ!!   Ο ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ!!!!!!

Με κάποιους απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς σε σχέση με τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων απο το 2003 μέχρι το 2009 ακόμη και με τους πιο υψηλούς μισθούς να τους υπολογίσει κάποιος οι δημόσιοι υπάλληλοι στοίχισαν στο δημόσιο το συνολικό ποσό  των

http://sxoliastesxwrissynora.wordpress.com/2010/05/03/%ce%bc%ce%b7%ce%bd-%cf%84%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b5-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%be%ce%b5%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%b8%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%b5-%ce%ad%ce%bd/

“ΣΥΝΟΛΟ 2003-2009: 3507,15 εκ. Ευρώ ή 3,5 δισ. Ευρώ.

Πόσο αυξήθηκε το χρέος από το 2004 μέχρι το 2009;

Ας θυμηθούμε όμως τα ποσά που μας παρουσίασε το κανάλι:

 

Όπως φαίνεται από το παραπάνω σχήμα, το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης αυξήθηκε κατά:

298,5-201,2 δισ. Ευρώ = 97,3 δισ. Ευρώ (ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 2004-2009)

Πόσο ήταν το ποσοστό των επιπλέον μισθών που διόγκωσαν το χρέος (και ευθύνονται κυρίως για την διόγκωσή του κατά το κανάλι);

Ας κάνουμε μιαν απλή διαίρεση:

3,5 δισ Ευρώ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΙΣΘΟΙ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2003-2009)/ 97,3 δισ. Ευρώ (ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 2004-2009)= 0,036 ή 3.6%

ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΙΟ «ΤΡΕΛΕΣ» ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ, ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΜΙΣΘΟΥΣ 3000 ΕΥΡΩ ΤΟ 2003, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΝ ΚΑΤΑ 10% ΤΟ ΧΡΟΝΟ (!) ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ 5000 ΕΥΡΩ ΤΟ 2009

ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ «ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΙΣΘΩΝ» (2003-2009) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (2004-2009) ΗΤΑΝ ΜΟΛΙΣ

3.6% !!! (ποσοστό που πέφτει στο 3.3% αν βγάλουμε τους μισθούς του 2003 και συγκρίνουμε τους επιπλέον μισθούς μεταξύ 2004-2009 με τη διόγκωση του χρέους μεταξύ 2004-2009)

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 96,4% ΠΟΙΟΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ;;;;

ΑΠΟ ΠΟΤΕ «Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ» ΕΙΝΑΙ ΤΟ 3% ΚΙ ΟΧΙ ΤΟ 97%;;;

Θα κατηγορούσατε ποτέ τα παιδιά σας αν ο οικογενειακός σας προϋπολογισμός έμπαινε μέσα 1000 Ευρώ το μήνα επειδή τρώνε κάθε μέρα… παγωτό; “

Στο βραδινό  κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Παρασκευής 30/4/2010, του καναλιού που μπαίνει στην… ουσία των Γεγονότων μας πέταξαν στη μούρη ορισμένα στατιστικά στοιχεία για τους Δημόσιους Υπαλλήλους. 

Αφού μας παρουσίασαν τα στοιχεία με τη διόγκωση του χρέους από το 2000 μέχρι το 2009, περάσανε στο ζουμί της προπαγάνδας τους: 

Ο.Τρέμη: Τώρα να δούμε και μια άλλη πλευρά που έχει να κάνει με τη διόγκωση του δημόσιου χρέους Θάνο. Ζούμε σε μία χώρα που βασίζεται στο σύστημα πελατειακών σχέσεων που εγκαθιδρύθηκε από την μεταπολίτευση. Εχουμε εν τω μεταξύ δημιουργήσει ένα υπερτροφικό κράτος το οποίο είναι βουτηγμένο στη διαφθορά και την αναποτελεσματικότητα. Αυτό το αποτυπώνουν ανάγλυφα τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Θ.Πασχάλης: Ακριβώς Ολγα, καταρχάς να πούμε ότι σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, τα  επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, ο αριθμός των υπαλλήλων στο Δημόσιο, στενό και ευρύτερο Δημόσιο τομέα αλλά και στις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς ήταν τις αρχές του 2009 περίπου 840000 από τους οποίους περίπου 90000 είναι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου και έργου. Δείτε λοιπόν πώς από το 2003 με βάση στοιχεία που μας δόθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών, φούσκωνε το ελληνικό δημόσιο και κάτι αντίστοιχο βέβαια γινότανε και τις προηγούμενες δεκαετίες. Τι συνέβαινε; Αποχωρούσαν στη σύνταξη λιγότεροι υπάλληλοι και προσλαμβανόταν περισσότεροι. 

  

Εκεί πέφτουν οι πίνακες με τα «στοιχεία» που «αναδεικνύουν» ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ – ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ! 

 

Το έτος 2003 αποχωρούν 18000 και προσλαμβάνονται 24000. 

  

Τα έτη 2004, 2005, 2006 ΔΕΝ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ 

  

  

Το έτος 2007 αποχωρούν 24000 και προσλαμβάνονται 35000. 

  

Το έτος 2008 αποχωρούν 23000 και προσλαμβάνονται 40000. 

  

Το έτος 2009 αποχωρούν 22000 και προσλαμβάνονται 26000. 

Η σχέση αυτή ανατρέπεται μόνο το τελευταίο τρίμηνο του 2009 όπου έχουμε 5000 αποχωρήσεις και 2500 προσλήψεις. 

Ο εκφωνητής επαναλαμβάνει (για να το εμπεδώσουμε) ότι όλα αυτά τα χρόνια έφευγαν λιγότεροι και προσλαμβανόταν περισσότεροι (με τι μισθούς και σχέσεις εργασίας προσλαμβάνονταν… το κανάλι κάνει την… πάπια). 

Ετσι, το Δημόσιο κατά την τελευταία εξαετία «φούσκωσε» κατά 55000 επιπλέον υπαλλήλους λέει ο Θ.Πασχάλης. 

Και μιλάμε για τους μονίμους Δημοσίους Υπαλλήλους – πετάγεται ο Τσίμας, συμπληρώνοντας ότι πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχει δεκαπλάσιος αριθμός συμβασιούχων και σταζιέρ – για να καταλήξει ο Μ.Καψής στο πολυπόθητο συμπέρασμα: 

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΑ ΛΕΝΕ ΟΛΑ! 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!»

Πραγματικά όταν έβλεπα τον χριστόφκια να μιλάει στο συνέδριο των βιομηχάνων του οεβ και του κεβε με όλα αυτά τα κοράκια και τις βδέλλες ένοιωθα μια απίστευτη αηδία από το μέγεθος της κοροιδίας αυτών των υποκριτών ανθρώπων που πουλάνε φούμαρα

Ξεφτίλισμένοι άνθρωποι

Οι οποίοι το λένε καθαρά, τώρα είναι η ευκαιρία να περάσουμε τα μέτρα, τώρα που είναι «αυτοί» στην κυβέρνηση και θα τους πείσει………………. Μόνο έτσι θα περάσουν τα μέτρα, αφού ο κόσμος θα φάει το κουτόχορτο ότι τάχα ο χριστόφκιας εν αριστερός που τα αλήθκεια τζαι θέλει το καλόν του κόσμου σιόρ

Αν δεν αντιδράσει η κοινωνία και ο κόσμος προκαταβολικά η φτώχεια καταφτάνει ολοταχώς και θα μας παρασύρει πολύ πιο σύντομα απ΄όσο νομίζουμε

5 Σχόλια

Filed under "δικαιοσύνη", Κυπριακό, Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, κρίση

Οι προχώ εναλλακτικ η αστυνομία τα blogs οι αντιδράσεις και οι ταπέλες

Με αφορμή και την τελευταία περίπτωση διχοτόμησης των ανθρώπων και απόψεων στους παράλληλους κόσμους της Κύπρου σε σχέση με το γνωστό θέμα της καταγγελίας δρουσιώτη και της παρέμβασης της αστυνομίας για πρώτη φορά στον χώρο του ίντερνετ και των blogs προσπαθώ πραγματικά να καταλάβω τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να φαίνεται ότι κοιτάνε ένα πράγμα αλλά να βλέπουν κάτι άλλο

 Προσωπικά όταν έμαθα για το θέμα και την ουσία του, δηλαδή το αβάσιμο και γελοίο της λεγόμενης απειλής σε συνδυασμό με άλλα γεγονότα με το συγκεκριμένο blog πχ όσα είπε ο ΓΓ του ακελ στην Βουλή περί φυσικής εξόντωσης του προέδρου και άλλες ανάξιες σχολιασμού μαλακίες,

 μόνο ένα πράγμα είδα:

 Πολιτική τρομοκρατία και επέμβαση των δυνάμεων καταστολής της αστυνομίας για πρώτη φορά στο ιντερνετ το οποίο προσπαθούν να ελέγξουν

Μου έκανε καταρχήν τρομερή μέχρι τρομακτική εντύπωση και απόρησα με το γεγονός ότι άνθρωποι προερχόμενοι από συγκεκριμένους χώρους δεν είδαν το ίδιο πράγμα ….

Στις επόμενες μέρες με τον χαμό να μεγαλώνει βγήκε ακόμη περισσότερο στην επιφάνεια η τεράστια διάσταση και το χάσμα απόψεων γύρω από αυτό το θέμα

Η άλλη άποψη πιο αποιδεολογικοποιημένη έλεγε ότι από την στιγμή που υπήρχαν απειλές τότε καλώς επενέβηκε η αστυνομία ώστε να προστατέψει τον πολίτη που κινδύνευε…..

Αυτή η άποψη η οποία θεωρώ ότι και αυτή σπάζει στα δύο υπό την έννοια ότι αυτή την άποψη ενδεχομένως να την εκφράζουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα πολιτκοποιημένοι με έντονες πολιτικές απόψεις κλπ αλλά αυτό που ονομάζεται φιλήσυχος φιλειρηνικός πολίτης που πάει δουλειά για καφέ ψώνια τηλεόραση γράφει τζαι καμιά μαλακία στο φεισμπουκ σε κανα μπλοκ κλπ και μέχρι εκεί

Το τρομακτικό του πράγματος όμως για μένα, ήταν η επικρότηση της εισβολής της αστυνομίας στον χώρο του ιντερνετ και των blog σε βαθμό χειροκροτήματος με ιαχές και ουρλιακτά ικανοποίησης από ανθρώπους πολιτικοποιημένους και μάλιστα προερχόμενους από χώρους που οι ίδιοι θέλουν να ονομάζουν εναλλακτικούς ή έστω προχωρημένους αριστερούς ακόμη και  αντιεξουσιαστικούς αντικαπιταλιστικούς  κλπ οι οποίοι εκφράζονται τόσο έντονα κατά της κρατικής βίας και της αστυνομικής αυθαιρεσίας και καταστολής σε άλλες τόσες περιπτώσεις

 όπως πχ το θέμα των βασανιστών αστυνομικών στην υπόθεση του Μάρκου και του Γιάννου,

ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΟ!!!! ΑΠΛΑ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΘΩΩΣΟΥΝ!!! “μαρτυρία

https://osr55.wordpress.com/2009/03/21/

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ- Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ

https://osr55.wordpress.com/2009/03/24/

στην φασιστική επιχείρηση «σκούπα» της αστυνομίας το περασμένο Φθινόπωρο στην παλιά Λευκωσία και τον εξευτελισμό 144 ανθρώπων που τους τσουβάλιασαν παράνομα και τους πέρασαν χειροπέδες ξημερώματα χωρίς κανένα απολύτως λόγο

Τα θερμά μας συγχαρητήρια στην κυπραίικη μας αστυνομία που μας έκανε περήφανους και πάλι!!

 https://osr55.wordpress.com/2009/09/25

την εισβολή της αστυνομίας στον χώρο της Φανερωμένης και τους τραμπουκισμούς των αστυνομικών ενάντια σε παιδιά με την αυθαίρετη σύλληψη κάποιων από αυτών μετά από απρόκλητη επίθεση της αστυνομίας

ΠΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: ΔΩΣΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ CAM ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΑΦΟΥ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ

https://osr55.wordpress.com/2009/10/19/

 

Η μόνη δύναμη είναι η γνώση… η σκέψη προηγείται της πράξης

 https://osr55.wordpress.com/2009/10/12/

Ο  βρώμικος ρόλος της αστυνομίας μέσα στην κοινωνία εν γένει είναι γνωστός, όπως είναι στην υπόθεση του ισοβίτη Κίτα τον οποία άφηναν ελεύθερο να μπαινοβγαίνει και να προβαίνει σε ληστείες και άλλες χαριτωμένες πράξεις ή πρόσφατα με την εμπλοκή αστυνομικών σε εταιρείες δολοφόνων κλπ κλπ

Τέσπα, θεωρώ ότι ο ρόλος της αστυνομίας στην Κύπρο είναι τουλάχιστον όχι αμόλυντος για να μην πω κάτι χειρότερο και η οποία χρησιμοποιείται από την εξουσία είτε με στολή δηλαδή αξιωματικούς στο σώμα είτε από τους πολιτικούς οι οποίοι με απίστευτα ρουσφέτια τους βάζουν εκεί ώστε να προωθούν τα δικά τους συμφέροντα

Και επίσης θεωρώ ότι αυτός ο τουλάχιστον όχι αμόλυντος ρόλος της αστυνομίας είναι οφθαλμοφανής σε κάθε καλόπιστο απλό άνθρωπο που έχει την κοινή λογική και αντιλαμβάνεται πως λειτουργούν τα πράγματα

Πχ το madisson  το wannabemall στην θέση του mall  για λόγους δικούς της εξουσίας η οποία όπως έθεσε ο κυριάκος σε σχόλιο του σε άλλη ανάρτηση δεν το νομιμοποιεί γιατί κάνει πλάτες στον μάστρο της τον σιακόλα (κάτι που από μόνο του δείχνει έτσι κι αλλοιώς πόσο βρώμικα και σάπια είναι τα πράγματα σχετικά με το «νόμιμο» και το «παράνομο»)

Είναι εκεί όρθιο και αγέρωχο με διαφημίσεις σε όλα τα μμεξαπάτησης τηλεοράσεις εφημερίδες περιοδικά ραδιόφωνα κλπ κλπ ενώ δεν έχει καν Πολεοδομική Άδεια!!!!!

Και όμως στέκει εκεί βγάζοντας την γλώσσα στον κάθε κακομοίρη φιλήσυχο φιλειρηνικό πολίτη που τον σέρνουν στα δικαστήρια και του βάζουν πρόστιμα 1500 ευρώ γιατί τόλμησε ο αναιδής να κτίσει πέρκολα  χωρίς άδεια!!!!!!!

Η Πολεοδομία και η αστυνομία μας ισχυρίζεται ότι δεν βρίσκει τον ιδιοκτήτη του madisson  για να του επιδώσει την κλήση!!!!!!!!

Πόσες φορές λέχθηκε το παράδειγμα της απόφασης του Ανωτάτου κατά του αγίου jykkou με το οποίο διατασσόταν να κατεδαφίσει το παράνομο μέρος του kykko bowling και όμως οι αρχές μας και η αστυνομία μας δεν κούνησε το δακτυλάκι της και να πάνε να συλλάβουν αυτούς που δεν εφαρμόζουν μια απόφαση τελεσίδικη του Ανωτάτου Δικαστηρίου!

Αυτή είναι η πραγματικότητα…………………… αυτός είναι ο βρώμικος ρόλος της εξουσίας η οποία χρησιμοποιεί την αστυνομία κατά το δοκούν και όποτε την βολεύει

Σημείωση: όταν χρησιμοποιώ τον όρο αστυνομία σαφέστατα και δεν αναφέρομαι στον κάθε ένα αστυνομικό ξεχωριστά ο οποίος όντως να θέλει να κάνει το καθήκον του και πράγματι να βοηθήσει τον κόσμο γιατί πράγματι υπάρχουν και καλόπιστοι αστυνομικοί…οι εξαιρέσεις όμως δυστυχώς απλά επιβεβαιώνουν τον κανόνα ο οποίος βρίσκεται στα άνω δώματα εξουσίας

Ας μην το προχωρήσω άλλο όσον αφορά τον ρόλο της αστυνομίας μέσα στα αστικά κράτη σε συνθήκες καπιταλισμού κλπ αλλά ας πω μόνο ότι θεωρώ ότι η αστυνομία και εν γένει το κράτος μπορεί να κάνει κάτι που να εξυπηρετήσει κάποιον απλό πολίτη ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΡΧΕΤΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΣΤΡΟΥΣ ΤΟΥΣ  δηλαδή την οικονομική εξουσία κλπ

Εδώ ολόκληρο Γενικό Νοσοκομείο το αναπροσάρμοσαν χωροταξικά και έφαγαν μεγάλο μέρος του δάσους της Αθαλάσσας για να μην πλήξει τα συμφέροντα του mall …….

Και επανέρχομαι στο θέμα,

τελικά αυτοί οι άνθρωποι που θεωρούν εαυτούς εναλλακτικούς ή έστω προχωρημένους αριστερούς ακόμη και  αντιεξουσιαστικούς αντικαπιταλιστικούς  κλπ οι οποίοι εκφράζονται τόσο έντονα κατά της κρατικής βίας και της αστυνομικής αυθαιρεσίας και καταστολής σε άλλες τόσες περιπτώσεις όπως αυτές αποτυπώθηκαν πιο πάνω αλλά με χειροκροτήματα και ιαχές και ουρλιακτά ικανοποίησης επικρότησαν με τόσο σθένος την εισβολή της αστυνομίας στον χώρο του ιντερνετ και των blog

χειροκρότησαν μια άλλη αστυνομία; Επικρότησαν μια άλλη καλή αστυνομία;

Η αστυνομία εκτελώντας εντολές της εξουσίας (λέγε με ακελκυβέρνσης) σε αυτή και μόνο την περίπτωση έχει καλοκάγαθα κίνητρα ενώ στις άλλες όχι;

Εν τέλει ποιος είναι ο ρόλος της αστυνομίας μέσα στην κοινωνία κατά τη γνώμη αυτών των ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται προχώ και εναλλάκτικ;

Δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτή την σχιζοφρένεια πραγματικά!

Φυσικά η απάντηση μπορεί να είναι ακόμα πιο απλή, αυτοί που φοράνε ταμπέλες στον εαυτό τους και εξωτερικά δείχνουν να είναι προχώ και άλλα εναλλακτικά χαριτωμένα και οι οποίοι δεν έχουν έλθει ποτέ επί της ουσίας σε σύγκρουση με την εξουσία και δεν έχουν υποστεί τις συνέπειες τις αυθαιρεσίες παρά μέσα από την οθόνη της τηλεορασης τους και των φαντασιώσεων τους είναι στην ουσία τους οι πλέον συμβιβασμένοι υποστηρικτές του στάτους κβο  

Το μεγάλο παρήγορο γεγονός  είναι η μαζική αντίδραση πολλών ανθρώπων που εν πρώτοις μέσα από τα blogs τους δεν εκφράζουν έντονο πολιτικό λόγο και μάλλον ανήκουν στο πιο λάιτ του είδους και μάλιστα πολλοί εξ αυτών προσδιορίζονται και αντίθετα πολιτικά από τους ταπελάρηδες προχώ εναλλακτικ που χειροκρότησαν την εισβολή της αστυνομίας στο ιντερνετ και την πολιτική τρομοκράτησης όλων των χρηστών του ιντερνετ

4 Σχόλια

Filed under "δικαιοσύνη", Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυό....παράλληλοι κόσμοι στην κύπρο σήμερα, Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες