Category Archives: Bitcoin

Bitcoin Payments Accepted At Cypriot University | TIME.com

Το bitcoin είναι ένα νέο κυριολεκτικά ηλεκτρονικό νόμισμα που δεν το κόβει καμιά κεντρική τράπεζα

πιο κάτω κάποια λινκ σχετικά

 

http://world.time.com/2013/11/21/university-in-cyprus-becomes-first-to-accept-bitcoin-payments/

 

University in Cyprus Becomes First to Accept Bitcoin Payments

Will also offer master’s degree in digital currency

By Nov. 21, 2013

Bitcoin has taken yet another step into the realm of real life viability, as the University of Nicosia (UNic) in Cyprus decided to accept the digital currency for payment of tuition and other fees, making it the first in the world to do so.

“We are acutely aware that digital currency is an inevitable technical development that will lead to significant innovation,” said Dr. Christos Vlachos, member of the Council of UNic and the University’s chief financial officer, in a statement on Thursday.

One of the largest accredited English language universities in the Euro-Mediterranean region, UNic will also offer a Master’s of Science Degree in Digital Currency, available online and on-campus starting in spring 2014.

167578471

George Frey / Getty ImagesA pile of Bitcoins are shown here after Software engineer Mike Caldwell minted them in his shop on April 26, 2013 in Sandy, Utah.

Bitcoin

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Αυτό το λήμμα ή η ενότητα δεν αναφέρει τις πηγές του ή δεν περιέχει επαρκείςπαραπομπές. Μπορείτε να βοηθήσετε την Βικιπαίδεια προσθέτοντας κατάλληλες πηγές και παραπομπές που να υποστηρίζουν το λήμμα.
Η σήμανση τοποθετήθηκε στις 20/11/2013.

Bitcoin: το λογισμικό ανοιχτού κώδικα που αποτελεί τη βάση του δικτύου (B κεφαλαίο)

bitcoins: οι μονάδες συναλλαγής πληροφοριών του λογισμικού (b μικρό)

Block: Ομάδα συναλλαγών που έχουν υποβληθεί στο δίκτυο για επιβεβαίωση εγκυρότητας

Blockchain: Η αλυσίδα των επιβεβαιωμένων ομάδων συναλλαγών που ξεκινά από την πρώτη, έως την πιο πρόσφατη έγκυρη ομάδα.

Το λογισμικό

Το μπίτκοϊν (Bitcoin) αποτελεί στη βάση του ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source protocol). Κατά συνέπεια, ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού είναι δημόσιος και διαθέσιμος σε όποιον επιθυμεί να ελέγξει τις λεπτομέρειες της λειτουργίας του. Η ανωτέρω αρχή επιτρέπει σε οιονδήποτε την ελεύθερη και δωρεάν αντιγραφή και ανάπτυξη δικού του λογισμικού βασισμένου στο υπάρχον.

Το λογισμικό αποτελεί μία μέθοδο για την επίτευξη των παρακάτω κύριων στόχων:

1) Θέσπιση κριτηρίων παραγωγής και συναλλαγής των ανταλλάξιμων μονάδων του λογισμικού (bitcoins),

2) Διατήρηση των πληροφοριών ιδιοκτησίας των μονάδων των bitcoin που έχουν ήδη παραχθεί,

3) Δυναμική επιβεβαίωση της εγκυρότητας των παραπάνω, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης κεντρικής οντότητας ελέγχου, πιστοποίησης ή διακρίβωσης.

Η χρήση του λογισμικού είναι δωρεάν και διαθέσιμη σε όλες τις χώρες του κόσμου, εφόσον υπάρχει σύνδεση στο internet. Η βασική λειτουργία του λογισμικού έγκειται στην εκτέλεση συναλλαγών bitcoins και την αναμετάδοση πληροφοριών ανάμεσα σε κόμβους και την επιβεβαίωση της εγκυρότητάς τους για το υπόλοιπο δίκτυο. Καθώς το λογισμικό είναι ανοιχτού κώδικα, δύνανται να υπάρχουν πάρα πολύ διαφορετικές εκδόσεις και εκδοχές του. Στην ουσία, ο καθένας θα μπορούσε με τις κατάλληλες ικανότητες να δημιουργήσει ένα αντίστοιχο δίκτυο, αντιγράφοντας σε μεγάλο βαθμό το λογισμικό του Bitcoin, προσθέτοντας ή διαφοροποιώντας με ότι κανόνες επιθυμεί. Κατά αυτήν την έννοια, τα συστατικά στοιχεία του λογισμικού, έχουν δημιουργηθεί συναινετικά από προγραμματιστές, ενσωματώνοντας καινοτομίες διαθέσιμες από άλλα λογισμικά ανοιχτού κώδικα, αλλά και νέα στοιχεία που δεν είχαν εμφανιστεί πριν.

Η ισχύς του δικτύου εξασφαλίζεται από την αποδοχή του από τους χρήστες. Το δίκτυο το οποίο αποτελούν οι χρήστες του Bitcoin, αποτελείται από χρήστες της ίδιας εκδοχής του λογισμικού. Αλλαγές στον κώδικα προτείνονται στην κοινότητα, αλλά η συναίνεση της κοινότητας των χρηστών και η αποδοχή τους είναι που δημιουργεί το δίκτυο.

Η πεποίθηση των χρηστών:

1) στην διαφάνεια του πηγαίου κώδικα του λογισμικού,

2) στην ακεραιότητα και διαφάνεια των συναλλασσόμενων πληροφοριών,

3) στην στιβαρότητα του δικτύου από κακόβουλες επιθέσεις,

4) στην προγραμματισμένα περιορισμένη παραγωγή bitcoins,

5) στην προστασία που παρέχουν οι κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται ενάντια σε κακόβουλη εκμετάλλευση του δικτύου, όπως και άλλοι συμπληρωματικοί λόγοι, είναι συνολικά υπεύθυνοι για την αποδοχή του από τους χρήστες, αλλά και την εξάπλωσή του σε νέους. Αυτό το λογισμικό και οι εξελίξεις του αποτελούν τον πυρήνα του συστήματος συναλλαγής bitcoins. Η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών με ακεραιότητα ανεξαρτήτως αποδέκτη εντός του δικτύου, η περιορισμένη διάθεση και πεπερασμένη ποσότητα των bitcoins, δημιουργεί τις βασικές προδιαγραφές για ένα δίκτυο ανταλλαγής αξίας. Όποια αξία βρίσκουν οι χρήστες αποτυπώνεται αποκλειστικά στην αξία με την οποία είναι διατεθειμένοι να τα ανταλλάξουν, η οποία με τη σειρά της βασίζεται αποκλειστικά στους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης, χωρίς ενδιάμεσα μέρη (χώρες, κεντρικούς εκδότες ή αρχές).

Για να μπορούν να είναι χρήσιμα σαν μέσο συναλλαγής πρέπει να εισάγονται στην κυκλοφορία σταδιακά για την κάλυψη των συναλλακτικών αναγκών, αλλά και να είναι πεπερασμένα σε συνολικό αριθμό. Αυτό επιτυγχάνεται τεχνητά και ο ρυθμός παραγωγής τους όπως και το μέγιστο πλήθος, αποτελούν μέρος των κανόνων του δικτύου. Ο μέγιστος αριθμός που θα παραχθεί ποτέ είναι 21.000.000 και ο ρυθμός παραγωγής τους θα ελαττώνεται σταδιακά έως περίπου το 2140 οπότε και θα παραχθεί το τελευταίο. Αυτή η μέθοδος σε κάποιο βαθμό, προσομοιάζει την πορεία διάθεσης ενός πολύτιμου μετάλλου (άργυρος, χρυσός) στην παγκόσμια αγορά. Αρχικά, η εξόρυξή του είναι εύκολη και σχετικά μεγάλες ποσότητες είναι πιο εύκολα διαθέσιμες, προοδευτικά όμως γίνεται σπανιότερο έως ότου εξαντληθούν τα αποθέματα του πλανήτη. Ο ρυθμός παραγωγής bitcoin προσαρμόζεται τεχνητά ώστε να ακολουθεί περίπου την παρακάτω καμπύλη:

Βασικά πλεονεκτήματα

Ταχύτητα Συναλλαγών/Διεθνής Φύση : Οι συναλλαγές σε bitcoin συμβαίνουν άμεσα και ανακοινώνονται ταυτόχρονα σε όλο το δίκτυο ανά τον πλανήτη. Αυτό δεν απαιτεί άλλες υποδομές πέρα από κάποια μορφή του δωρεάν λογισμικού σε υπολογιστή ή σε Smartphone, και σύνδεση στο διαδίκτυο.

Εξαιρετικά Χαμηλό κόστος συναλλαγών : Το παρόν κόστος για κάθε συναλλαγή, ανεξαρτήτως μεγέθους, ανάγεται περίπου στα 5eurocents και είναι προαιρετικό αν δεν υπάρχει βιασύνη επιβεβαίωσης της συναλλαγής. Σε ακόμα πιο σύνθετα δίκτυα υπό την σκέπη επί μέρους ελεγκτικών δικτύων, το κόστος συναλλαγών/αγορών δύναται να προσεγγίσει πολύ χαμηλότερες τιμές. Το ποσό αυτό αποδίδεται αυτόματα στους χρήστες που εκτελούν τους ελέγχους των συναλλαγών και την επιβεβαίωση της αντικειμενικότητάς του, ως αμοιβή για την επεξεργαστική ισχύ που επενδύουν στην προστασία του δικτύου από κακόβουλες επιθέσεις.

Έλεγχος από το χρήστη/Προστασία από υφαρπαγή : Καθώς ο χρήστης είναι ο μόνος που έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει συναλλαγές και εφόσον δεν έχει παραχωρήσει αυτό το δικαίωμα, και έχει προστατεύσει λογικά την πρόσβαση στα bitcoin του, είναι πρακτικά αδύνατο να κλαπούν ή να υφαρπαχτούν από τρίτους (εφόσον η κρυπτογράφηση δεν παραβιαστεί). Περαιτέρω προβλέψεις επιτρέπουν την δυνατότητα μεταφοράς τους μόνο υπό πολύ ορισμένες συνθήκες, όπως μόνο από ορισμένα προσυμφωνημένα μέρη ταυτόχρονα για την αποφυγή μονομερών εκθέσεων ή μόνο μετά από συγκεκριμένο χρόνο.

Φορητότητα/αντίγραφα ασφαλείας : Ανεξάρτητα από το πλήθος τους, τα bitcoins και τα «πορτοφόλια» αποθήκευσης ή οι κωδικού πρόσβασης σε αυτά είναι ουσιαστικά πάρα πολύ μικρά σε μέγεθος, και μπορούν να μεταφερθούν εύκολα, να καταγραφούν σε χαρτί, ακόμα και να απομνημονευτούν. Επίσης, κάτι αδύνατο για συμβατικές αξίες, μπορούν να αντιγραφούν ώστε να υπάρχουν αντίγραφα ασφαλείας σε περίπτωση καταστροφής των αρχικών. Βέβαια αν παραβιαστεί οποιοδήποτε από τα αντίγραφα, τα υπόλοιπα είναι επίσης παραβιασμένα.

Διαφάνεια Συναλλαγών/Κανόνων : Όλες οι συναλλαγές που έχουν εκτελεστεί ποτέ στο δίκτυο είναι δημόσια διαθέσιμες και διαφανείς. Έτσι, οποιοσδήποτε μπορεί να εξετάσει οποιαδήποτε διεύθυνση και να δει τις προηγούμενες συναλλαγές που έχουν εκτελεστεί με αυτήν, το πλήθος των bitcoin που έχουν μετακινηθεί, όπως και το που έχουν σταλεί. Αυτό ισχύει για όλες τις συναλλαγές που έχουν εκτελεστεί ποτέ στο δίκτυο έως την πρώτη. Το ίδιο ακριβώς ισχύει για όλους τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους δουλεύει το λογισμικό και στο οποίο συναινούν οι χρήστες. Δεν υπάρχει κανένας κρυφός κανόνας μέσα στο λογισμικό, και δεν είναι δυνατόν να υπάρξει, καθώς οι χρήστες δεν θα το αποδέχονταν.

Συναινετική Φύση χρήσης/αλλαγών : Η αλλαγή οιουδήποτε χαρακτηριστικού του λογισμικού ή των κανόνων του, έχει ουσιαστικά εφαρμογή μόνο όταν τις δεχτεί η κοινότητα που απαρτίζει το δίκτυο. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται κακόβουλες αλλαγές που θα μπορούσαν να αλλάξουν θεμελιωδώς το λογισμικό (καθώς η πλειοψηφία των χρηστών θα τις αναγνωρίσει και δεν θα τις δεχτεί), αλλά και μεγάλη ευελιξία και ταχύτητα αντίδρασης σε περίπτωση εντοπισμού σφαλμάτων ή απρόβλεπτων αστοχιών κατά τη λειτουργία. Η ύπαρξη μιας παγκόσμιας, εξειδικευμένης και δραστήριας κοινότητας, που αντιμετωπίζει με επαγγελματισμό την ποιότητα του λογισμικού ενώ είναι απολύτως ανοιχτή σε σχόλια, εισηγήσεις και κριτική από όλα τα μέρη είναι ανεκτίμητη για την βιωσιμότητα του λογισμικού. Αντίστοιχου βεληνεκούς επιτυχημένα εγχειρήματα ανοιχτού λογισμικού αποτελούν το Linux όπως και το Bit torrent.

Αποκεντρωμένη Φύση : Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του δικτύου, είναι η αποκεντρωμένη φύση του, που δεν απαιτεί καμία κεντρική αρχή ελέγχου ή επιβεβαίωσης. Κάθε κόμβος του δικτύου το ενισχύει περαιτέρω, αλλά αν προσβληθεί με κάποιο τρόπο, η λειτουργία του συνολικού δικτύου δεν επηρεάζεται ανάλογα. Η προσβολή ακόμα και πολύ μεγάλου μέρους των υπολογιστών που απαρτίζουν το δίκτυο δεν θα επηρέαζε σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργία του. Ο μόνος τρόπος να σταματήσει να δουλεύει το δίκτυο είναι να αποκοπούν όλοι οι υπολογιστές του δικτύου μεταξύ τους, με δυο λόγια να κοπεί το διαδίκτυο σε όλο τον πλανήτη, κάτι που είναι πέρα από τις δυνάμεις οιουδήποτε στην παρούσα. Ακόμα και τότε, με την επαναλειτουργία του διαδικτύου, το δίκτυο συνεχίζει ακριβώς εκεί που σταμάτησε. Ακόμα και μόνο ένας υπολογιστής να παραμείνει συνδεδεμένος που περιέχει το αρχείο της αλυσίδας των προηγούμενων συναλλαγών το δίκτυο λειτουργεί κανονικά.

Υποδιαιρέσεις : Κάθε bitcoin είναι υποδιαιρέσιμο έως 8 δεκαδικά ψηφία (έως 0,00000001), επιτρέποντας μικρο-συναλλαγές που δεν είναι δυνατές με άλλα μέσα ή συμβατικά νομίσματα. Η προσθήκη περισσότερων ακόμα δεκαδικών επαφίεται στην συναίνεση του δικτύου αν αυτό χρειαστεί στο μέλλον.

Μη αντιστρέψιμη φύση : Όλες οι συναλλαγές με bitcoin είναι τελικές και μη αντιστρέψιμες. Αυτό έχει το επιπλέον πλεονέκτημα προς όσους διαθέτουν προϊόντα για bitcoin ότι δεν είναι δυνατόν να ανακληθούν συναλλαγές όπως πχ είθισται στις απάτες με πιστωτικές κάρτες. Αυτό συνήθως δίνει επιπλέον κίνητρα σε επιχειρήσεις να προσφέρουν τα προϊόντα τους σε χαμηλότερες τιμές, εξαιτίας της άμεσης και αμετάκλητης πληρωμής. Από την άλλη, οι χρήστες που εκτελούν αγορές με bitcoin πρέπει να είναι προσεκτικοί στις επιλογές τους, καθώς ένας πάροχος προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν έχει ιστορικό κινήσεων ή έμπιστη παρουσία στην αγορά μπορεί να μην είναι αυτό που δείχνει.

Ιδιωτικότητα συναλλαγών : Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει, μέσω του λογισμικού, σχεδόν απεριόριστο αριθμό διευθύνσεων μέσω τον οποίων να εκτελέσει τις συναλλαγές του. Αυτές οι διευθύνσεις είναι ψευδώνυμες, δεν έχουν δηλαδή κάποια άμεση σχέση με τα πραγματικά στοιχεία ή την τοποθεσία του χρήστη, παρόλο που έχουν αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά ώστε να εντοπίζονται από το δίκτυο. Με αυτό τον τρόπο μπορεί ο χρήστης να διατηρήσει την ιδιωτικότητά του απεμπλέκοντας τις συναλλαγές του από τα προσωπικά του στοιχεία. Αυτό δεν συνεπάγεται εξ’ ορισμού ανωνυμία συναλλαγών καθώς όλες οι συναλλαγές δημοσιεύονται, και έστω και μία συναλλαγή να έχει γνωστό (δημόσιο) αποδέκτη, ίσως μπορεί να εξαχθεί από συμπληρωματικά στοιχεία η ταυτότητα του χρήστη. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο η χρήση bitcoins δεν ενδείκνυται για συναλλαγές παράνομων δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας, καθώς το ίχνος των συναλλαγών όχι μόνο δεν διαγράφεται με το πέρασμα του χρόνου, αλλά παραμένει διαθέσιμο για εξέταση από όλους, για πάντα.

Ρίσκα και κίνδυνοι:

Απώλεια ιδιωτικών κλειδιών : Το μόνο που ένας κακόβουλος χρήστης χρειάζεται ώστε να αποκτήσει έλεγχο των bitcoin του χρήστη, είναι η γνώση των ιδιωτικών κλειδιών του. Παρόλο που το λογισμικό ήδη παρέχει ικανή προστασία για το μέσο χρήστη, χρειάζεται εγρήγορση στην προστασία απέναντι σε ιούς ή κακόβουλο λογισμικό ή άλλου είδους παραβιάσεις (φυσικές ή ψηφιακές). Με μικρή προσπάθεια στην διαφύλαξη των ιδιωτικών κλειδιών, ακόμα και μη εξειδικευμένοι χρήστες, μπορούν να είναι ασφαλείς σε ικανοποιητικό επίπεδο. Διακύμανση ισοτιμίας: Καθώς τα bitcoin δεν έχουν κάποια κεντρική αρχή να παρεμβαίνει στις διακυμάνσεις στην προσφορά και την ζήτηση όπως συμβαίνει με πχ τα κρατικά νομίσματα, είναι επιρρεπές σε μεγαλύτερες διακυμάνσεις της ισοτιμίας του με τα περισσότερα νομίσματα. Επιπλέον παράγοντας που επηρεάζει το παραπάνω φαινόμενο είναι το σχετικά μικρό βάθος της αγοράς, πράγμα που σημαίνει ότι όταν συναλλάσσονται μεγάλοι όγκοι bitcoin, επηρεάζουν δυσανάλογα τις ισοτιμίες στα ανταλλακτήρια. Αυτό προβλέπεται ότι θα ελαττωθεί με την πάροδο του χρόνου, εφόσον η οικονομία αναπτυχθεί αρκετά ώστε να μπορούν να εμπλακούν και να αναπτυχθούν κατάλληλες υποδομές που ήδη υφίστανται στις κλασσικές κεφαλαιαγορές. Ένας επιπλέον παράγοντας που επηρεάζει την διακύμανση των ισοτιμιών είναι η φύση των bitcoin, και ειδικότερα το γεγονός ότι μπορούν να μεταφερθούν ταχύτατα οπουδήποτε στον κόσμο. Αυτό προκαλεί πολύ μεγαλύτερη αμεσότητα στις δράσεις και αντιδράσεις μεταξύ προσφοράς και ζήτησης από ότι με συμβατικές αξίες. Ένας τελευταίος παράγοντας είναι οι κερδοσκοπικές πιέσεις που ασκούνται στα ανταλλακτήρια, καθώς έχουν ακόμα σχετικά μικρή ρευστότητα και όγκο συναλλαγών, όπως συμβαίνει αντίστοιχα και στα μικρά ψηφιακά ανταλλακτήρια συναλλάγματος.

Ασαφές νομικό πλαίσιο : Παρόλο που η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει λάβει μέτρα για τη θέσπιση όρων σε ότι αφορά κεντρικά ελεγχόμενα ή εκδιδόμενα ψηφιακά νομίσματα, η αποκεντρωμένη φύση των bitcoin, όπως και άλλα από τα χαρακτηριστικά τους, εισάγουν νέες παραμέτρους που δεν έχουν εξεταστεί σε όλο τους το εύρος ακόμα, σε καμία χώρα. Εντός της Ευρώπης, η Γερμανία τα έχει καθορίσει ως «ιδιωτικά χρήματα» (Private money), και η Ολλανδία ως κάτι στο οποίο δεν χρειάζεται η παρέμβαση/έλεγχος της κεντρικής τράπεζας της χώρας. Στις ΗΠΑ, η κύρια επίσημη οδηγία (FINCEN) έως τώρα έγκειται στην προσπάθεια αποφυγής εγκληματικών οικονομικών δραστηριοτήτων, με αμφισβητούμενη ως τώρα επιτυχία, πέρα από την επιβράδυνση και δυσχέρανση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με bitcoin και αφορούν πελάτες από τις ΗΠΑ. Θεωρείται απίθανο κάποια χώρα να απαγορέψει ολοκληρωτικά τις συναλλαγές με bitcoin, και κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δύσκολο (έως αδύνατο) να εφαρμοστεί πρακτικά. Δεν αποκλείεται στην προσπάθεια διερεύνησης του περιβάλλοντος όμως, να ισχύσουν οδηγίες με αναδρομική ισχύ (όπως στην περίπτωση των ΗΠΑ) που να αλλάζουν το τοπίο, κυρίως επηρεάζοντας τις απαιτήσεις από τις επιχειρήσεις αλλά όχι τόσο τους χρήστες και την ιδιοκτησία τους. Το κύριο σημείο στο οποίο προβλέπεται ότι θα ασκηθεί κρατική επίβλεψη είναι το σημείο ανταλλαγής με τα κρατικά νομίσματα και ειδικότερα ότι έχει σχέση με τα KYC και AML νομικά πλαίσια τοπικά και διεθνώς.

Ασφάλεια δικτύου / Νεαρό ηλικίας : Όπως κάθε σύστημα, το δίκτυο του Bitcoin, έχει αδυναμίες και τρωτά σημεία. Τα περισσότερα από αυτά είναι γνωστά από συγγραφής της αρχικής πρότασης του τρόπου λειτουργίας του λογισμικού, μερικώς προβλέψιμα και αφήνουν περιθώρια αντίδρασης στο δίκτυο και στους χρήστες. Έως τώρα, όσα έχουν προκύψει, έχουν διορθωθεί εντός λίγων ωρών από την εμφάνισή τους, χωρίς ουσιαστικές επιπτώσεις στη λειτουργία του δικτύου, ή της ισοτιμίας με άλλα νομίσματα. Τα τελευταία 4 χρόνια που είναι σε λειτουργία το δίκτυο, έχουν διασαφηνιστεί ακόμα περισσότερο οι πιθανές επιθέσεις που μπορεί να δεχτεί το δίκτυο. Το νεαρό της ηλικίας του δικτύου όμως και η κλιμάκωσή του σε περισσότερους χρήστες, και οι εξελίξεις του λογισμικού, ενδεχομένως να επιφέρουν νέα προβλήματα που δεν έχουν προβλεφθεί έως τώρα. Κάθε χρήστης μπορεί βέβαια να προτείνει λύσεις σε αυτά, και όποιες εύλογες ανησυχίες εμφανίζονται, εξετάζονται με σοβαρότητα από την κοινότητα, και εις βάθος, ώστε να κριθούν ενδεχόμενες διορθωτικές ενέργειες.

Ενδεικτικά, μερικές από τις σοβαρότερες απειλές αποτελούν τα παρακάτω:

1) Έλεγχος μεγάλου μέρος του δικτύου (<51%) από μία κακόβουλη οντότητα. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την αυξημένη πιθανότητα για διπλές συναλλαγές (double spending). Σε κάθε περίπτωση δεν επηρεάζονται οι συναλλαγές που έχουν εκτελεστεί πριν από την «επίθεση», θα θιγεί όμως σημαντικά η συνοχή του δικτύου όπως και η εμπιστοσύνη των χρηστών στην στιβαρότητά του.

2) Παραβίαση των αλγόριθμων κρυπτογράφησης του δικτύου. Αυτό όπως και άλλα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στην προστασία και λειτουργία του δικτύου, αποτελούν διεθνώς τυποποιημένα και ευρέως χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα. Στο παρελθόν, οι αδυναμίες αυτών έχουν προκύψει σταδιακά με αρκετό χρόνο πρόνοιας ώστε τα ευαίσθητα συστήματα χωρών, τραπεζών και άλλων οργανισμών να μην προσβληθούν. Στην περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο έκτακτα, πιθανότατα το δίκτυο του Bitcoin έχει σημαντικότερα μικρότερο χρόνο αντίδρασης από ότι τα περισσότερα άλλα σημεία που χρησιμοποιείται.

3) Αντικατάσταση από κάποιο λογισμικό ανώτερης σχεδίασης και μεγαλύτερου δικτύου από το παρόν, χωρίς αλληλουχία με την παρούσα αλυσίδα συναλλαγών. Το ότι το λογισμικό είναι ανοιχτού κώδικα, σημαίνει ότι μπορεί ο καθένας να προτείνει το δικό του, με ότι αλλαγές προτείνει. Από τη δημιουργία του δικτύου έως αυτή τη στιγμή, έχουν προκύψει περισσότερες από 200 προσπάθειες εναλλακτικών δικτύων που εφαρμόζουν διαφοροποιήσεις στο Bitcoin (γνωστά γενικά ως altcoins), εξαιρετικά μικρότερης αποδοχής και χωρίς ουσιαστικές καινοτομίες στο αρχικό λογισμικό. Εφόσον το λογισμικό μπορεί να ενσωματώσει σε οποιαδήποτε φάση του, οποιαδήποτε καινοτομία προκύψει σε άλλο δίκτυο, είναι απίθανο να αντικατασταθεί, δηλαδή να υπερκεραστεί από κάποιο άλλο σε δυναμική και μέγεθος.

4) Άλλες άγνωστες έως τώρα απειλές. Το ενδεχόμενο να προκύψει κάποια νέα απειλή δεν μπορεί να αποκλειστεί, όπως δεν μπορεί να είναι δεδομένη η ικανότητα του δικτύου να αντιδράσει ή να ανακάμψει.

Κρυπτογραφία και συναλλαγές

Το bitcoin χρησιμοποιεί ευρέως διαδεδομένη ασύμμετρη κρυπτογράφηση. Κατά τις αρχές της, κάθε χρήστης είναι κάτοχος δύο ψηφιακών κλειδιών, ενός ιδιωτικού και ενός δημοσίου. Η ασύμμετρη κρυπτογράφηση έγκειται στο ότι ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού κλειδιού μπορεί να παράγει με συμβατικά μαθηματικά το δημόσιο κλειδί (μαθηματικά αμφίδρομα), αλλά το αντίθετο είναι εξαιρετικά απίθανο (μαθηματικά μονόδρομα με όλα τα γνωστά μέσα). Η ασύμμετρη κρυπτογράφηση χρησιμοποιείται ευρέως για την ασφαλή ψηφιακή μετάδοση και προστασία των περισσοτέρων υψηλά διαβαθμισμένων πληροφοριών κρατικών και μή οργανισμών, αλλά και διεθνών χρηματικών συναλλαγών, πιστωτικών καρτών, κ.α. Η αποστολή και επιβεβαίωση της συναλλαγής bitcoins, επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης των δημόσιων και ιδιωτικών κλειδιών του αποστολέα και του παραλήπτη.

Παράδειγμα συναλλαγής: Ο χρήστης Α επιθυμεί τη αποστολή X bitcoin στον χρήστη Β. Για να είναι έγκυρη αυτή η συναλλαγή κατά τους κανόνες του δικτύου, πρέπει να αποδείξει ότι είναι κάτοχός τους και να υποδείξει στο δίκτυο σε ποιόν χρήστη επιθυμεί να μεταφερθούν. Η απόδειξη της κατοχής από τον χρήστη Α γίνεται με την «υπογραφή» με το ιδιωτικό κλειδί του, και η υπόδειξη της «διεύθυνσης» αποστολής είναι το δημόσιο κλειδί του χρήστη Β. Όλες οι συναλλαγές εκτελούνται άμεσα, και υποβάλλονται στο αποκεντρωμένο δίκτυο για επιβεβαίωση της εγκυρότητάς τους. Οι συναλλαγές ομαδοποιούνται (σε blocks) βάσει των κανόνων του δικτύου, και οι επικρατέστερες (με τη μεγαλύτερη εγκυρότητα) ομάδες τοποθετούνται στη συνέχεια μιας αλυσίδας (blockchain) που ξεκινάει με την πρώτη συναλλαγή που έγινε το 2009 και φτάνουν έως την πιο πρόσφατη. Το δίκτυο είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει μια τέτοια ομάδα συναλλαγών στην κορυφή της αλυσίδας περίπου κάθε δέκα λεπτά. Κάθε νέα ομάδα συναλλαγών που τοποθετείται στην κορυφή της αλυσίδας, επιβεβαιώνει όχι μόνο της συναλλαγές που περιέχονται σε αυτή, αλλά και την εγκυρότητα των προηγούμενων ομάδων, και άρα την εγκυρότητα όλων των συναλλαγών που έχουν εκτελεστεί έως την πρώτη. Όλη αυτή η αλυσίδα, όπως και η αλληλουχία όλων των συναλλαγών που έχουν εκτελεστεί έως τώρα, είναι δημοσίως διαθέσιμη και προσβάσιμη από οποιονδήποτε, με την μορφή των δημόσιων κλειδιών που έχουν ανταλλάξει bitcoins αλλά και των ποσών που έχουν διακινηθεί μεταξύ τους. Έχοντας πλέον, επιβεβαιωμένα την νέα ιδιοκτησία του ποσού Χ, ο χρήστης Β με τη χρήση του ιδιωτικού του κλειδιού, μπορεί κατόπιν να αποστείλει αντίστοιχα το ποσό σε όποιον χρήστη επιθυμεί (γνωρίζει το δημόσιο κλειδί του). Κάθε χρήστης μπορεί να έχει σχεδόν απεριόριστο αριθμό δημόσιων και αντίστοιχων ιδιωτικών κλειδιών, ασφαλισμένα και υπό τον έλεγχό του (στον υπολογιστή ή στο κινητό του ή και σε πολλές άλλες μορφές). Το σύνολο αυτών αποτελεί ένα είδος ψηφιακού πορτοφολιού του οποίου τα ιδιωτικά κλειδιά πρέπει να μείνουν κρυφά για την αποφυγή απώλειας των περιεχόμενων bitcoin. Εφόσον το δημόσιο κλειδί παράγεται από το ιδιωτικό, και εφόσον το ιδιωτικό κλειδί είναι το μόνο μέσο που επιτρέπει μεταφορά των bitcoin εκτός πορτοφολιού, αν ο χρήστης απολέσει ή αποκαλύψει το ιδιωτικό κλειδί του, ουσιαστικά χάνει την αποκλειστική κυριότητα των bitcoin του.

Σημειώσεις: Η ανάπτυξη «νομισμάτων» με καθαρά ψηφιακή ύπαρξη μελετάται από ερευνητές και οργανισμούς (κυρίως στις ΗΠΑ) από τα πρώτα βήματα του internet. Ένα από τα κύρια προβλήματα που εμφανίστηκαν στην πορεία είναι το πρόβλημα της «διπλής δαπάνης» (double spending). Η ψηφιακή πληροφορία αναπαράγεται σχετικά εύκολα, και για την αποτελεσματική λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος θα πρέπει να υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας ώστε να μην είναι δυνατή η αντιγραφή (πλαστογράφηση) κάθε μονάδας συναλλαγής. Ενώ στα κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα (χώρες, εταιρίες, κλπ) ο έλεγχος αυτός μπορεί να γίνει από τις ίδιες, δεν υπήρχε ποτέ έως τώρα ένα μέσο να γίνει αυτό σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα (χωρίς κεντρικό έλεγχο).

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Περιοδικό «HOT DOC»,Κώστας Βαξεβάνης και συνεργάτες, Τεύχος 21, 7/2/2013

Bitcoin

From Wikipedia, the free encyclopedia
Page semi-protected
A Bitcoin logo

A Bitcoin logo

Bitcoin (signBitcoinSign.svg; code: BTC or XBT[1]) is a distributedpeer-to-peer digital currency that functions without the intermediation of any central authority.[2] The concept was introduced in a 2008 paper by a pseudonymous developer known as «Satoshi Nakamoto».[3]

Bitcoin has been called a cryptocurrency because it is decentralized and uses cryptographyto control transactions and prevent double-spending, a problem for digital currencies.[2] Once validated, every individual transaction is permanently recorded in a public ledger known as the blockchain.[2] Payment processing is done by a network of private computers often specially tailored to this task.[4] The operators of these computers, known as «miners», are rewarded with transaction fees and newly minted Bitcoins. However, new bitcoins are created at an ever-decreasing rate.[2]

In 2012, The Economist reasoned that Bitcoin has been popular because of «its role in dodgy online markets,»[5] and in 2013 the FBI shut down one such service, Silk Road, which specialized in illegal drugs (whereupon the FBI came into the control of approximately 1.5% of all bitcoins in circulation).[6] However, bitcoins are increasingly used as payment for legitimate products and services, and merchants have an incentive to accept the currency because transaction fees are lower than the 2 to 3% typically imposed by credit card processors.[7] Notable vendors include WordPressOkCupidReddit, and Chinese Internet giant Baidu.[8]

Speculators have been attracted to Bitcoin, fueling volatility and price swings. As of July 2013, the use of Bitcoin in the retail and commercial marketplace is relatively small compared with the use by speculators.[9]

Bitcoins are stored by associating them with addresses called «wallets». Wallets can be stored on web services, on local hardware like PCs and mobile devices, or on paper print-outs. Thefts of bitcoins from web services and online wallets have been covered in the media, prompting assertions that the safest way to store bitcoins is on secure paper wallets.

 

 

Transactions

Further information: Protocol of Bitcoin

A digital Bitcoin wallet

A paper Bitcoin wallet

Integral to Bitcoin is a transaction history log. Making a purchase involves updating this decentralized log, called the blockchain, which shows who owns how many bitcoins currently and records the participants in all prior transactions as well.[10]

Bitcoin wallets

Anyone wishing to use Bitcoins is assigned one or more Bitcoin addresses, which are collected and tracked in «wallets». Wallets have public and private addresses. Anyone can send Bitcoins to a wallet using the public address provided by the owner of the wallet, while the private address must be entered by the wallet owner to send Bitcoins. Securing and protecting the private address is the essence of wallet security. Wallets allow a user to complete transactions between addresses by requesting an update to the blockchain, the public transaction log instrumental to Bitcoin. Wallets come in a variety of forms: apps for mobile devices and computers, hardware devices, and paper tokens. When making a purchase with a mobile device, the use of QR codes to simplify transactions is ubiquitous.

Payment processing

Bitcoin payment processing fees are substantially lower than those of credit cards or money transfers.[11] The competitive advantage lower fees confer to Bitcoin may lessen or vanish in the future, however. Without a sustained increase in the value of Bitcoin relative to other currencies, payment processing fees must rise over time, and once the Bitcoin ceiling is reached, processing transactions will no longer be rewarded with new Bitcoins. This is due to the fact that the total number of Bitcoins is capped at 21 million and because the creation of each successive Bitcoin requires a larger amount of payment processing work than the last.[12] Fees are generally independent of the amount being sent, making Bitcoin attractive for those seeking to transfer larger amounts of money.[13] In one instance, Bitcoins worth millions of US dollars were transferred for only a few pennies.[14]

Anonymity

While Bitcoin uses cryptography, it does not do so to protect the privacy of individuals, and all transactions are logged in a public file called the blockchain. It is possible, although difficult, to associate Bitcoin transactions with real-life identities.[15] In addition, Bitcoin intermediaries such as exchanges are required[by whom?] to collect personal customer data.[16]

Exchanges

Through various exchanges, Bitcoins are bought and sold at a variable price against the value of other currency. On average, Bitcoins have appreciated rapidly in relation to other currencies including the US dollareuro and British pound,[17] even though the issuing network halves the inflation rate at four-year intervals.[18]:3

While there may be a seemingly large number, exchanges regularly fail, taking client Bitcoins with them.[19]

History

Further information: History of Bitcoin

First mentioned in a 2008 paper published under the pseudonym Satoshi Nakamoto, Bitcoin became operational in early 2009.[12] The currency had early technical problems such as a 2009 exploit that allowed the creation of unlimited bitcoins.[20]

In 2011 the value of one Bitcoin rapidly rose from about $0.30 to $32, before falling back down to $2.[21]

Bitcoin began attracting media attention in late 2012, and numerous news articles have been written about it. In 2013, some mainstream services such as OkCupidBaiduRedditHumble Bundle and Foodler began accepting it.[22] That year also saw the first interventions by law enforcement. Assets belonging to the Mt. Gox exchange were seized, and the Silk Road drugs market was shut down.[23]

During November 2013, the China-based Bitcoin exchange BTC China overtook Japan-based Mt. Gox and Europe-based Bitstamp to become the largest Bitcoin trading exchange by trade volume.[24] On 19 November 2013, the value of Bitcoin on the Mt. Gox exchange soared to a peak of US$900 following a United States Senate committee hearing, at which the committee was informed that virtual currencies were a legitimate financial service.[25] On the same day, one bitcoin traded for RMB¥6780 (US$1100) on BTC China.[26] With roughly 12 million bitcoins in existence, the new price means that the market cap for Bitcoin is at least US$7.2 billion.[27]

Economics

Large fluctuations in the value of Bitcoin have led some to question its ability to function as a currency.[28] In addition, its deflationary bias encourages hoarding.[29] This reduces the use value of a currency, and has been the downfall of other private currencies.[30]However, currently Bitcoin does see some use as a currency.[31][32]

Bitcoin speculation

Bitcoins are often traded as an investment.[33] Critics have accused Bitcoin of being a species of Ponzi scheme.[34][35] A case study report[36] by the European Central Bank observes that the Bitcoin currency system shares some characteristics with Ponzi schemes, but also has characteristics that are distinct from the common aspects of such schemes.

Bitcoins have been described as lacking intrinsic value as an investment because their value depends only on the willingness of users to accept them.[37]

Derivatives of bitcoins are thinly available. One organization offers futures contracts against multiple currencies.[38]

Certain investment funds have shown interest in Bitcoin with Peter Thiel‘s Founders Fund investing US$3 million, and the Winklevoss twins making a US$1.5 million personal investment.[39] A Bitcoin ETF may also soon be on offer.

Bitcoin bubbles

Many have mentioned speculative bubbles in connection with Bitcoin, and Reuters journalist Felix Salmon correctly predicted the bursting of one such Bitcoin bubble in April 2013.[40]

Alternative to fiat currency

Some have suggested that Bitcoin is gaining popularity in countries with problem-plagued national currencies, as it can be used to circumvent inflation, capital controls, and international sanctions.

Bitcoins are used by some Argentinians as an alternative to the official fiat currency,[41] which is stymied by inflation and strict capital controls.[16] In addition, some Iranians use Bitcoins to evade currency sanctions.[42]

Financial journalists and analysts have suggested that there was a correlation between higher Bitcoin usage in Spain and the 2012–2013 Cypriot financial crisis.[43]

Criminal activities

Bitcoin’s association with criminal activities has historically hindered the currency from attaining widespread, mainstream use as well as attracted the attention of financial regulators, legislative bodies, and law enforcement.[44] The Washington Post has labelled it «the currency of choice for seedy online activities,»[45] and the FBI stated in a 2012 report that «Bitcoins will likely continue to attract cybercriminals who view it as a means to move or steal funds».[46]

Some have suggested that due to its close association with illegal purchases, Bitcoin could be made illegal. This assertion has been made by Steven Strauss, a Harvard public policy professor, and was also mentioned in 2013 SEC filing made by a Bitcoin investment vehicle.[47]

In June 2011, Symantec warned about the possibility of botnets engaging in covert mining of bitcoins,[48][49] consuming computing cycles, using extra electricity and possibly increasing the temperature of the computer. Some malware also used the parallel processing capabilities of the GPUs built into many modern-day video cards.[50] In mid-August 2011, Bitcoin miner botnets were detected again,[51] and less than three months later Bitcoin-mining trojans infecting Mac OS X were also discovered.[52]

In 2013 The Guardian reported that the currency was primarily used to purchase illegal drugs and for online gambling,[53] and The Huffington Post stated that «online gambling accounts for a huge portion of Bitcoin activity.»[54] Legitimate transactions are thought to be far less than the number involved in the purchase of drugs,[55] and roughly one half of all transactions made using Bitcoin are bets placed at a single online gaming website.[56] In 2012, an academic from the Carnegie Mellon CyLab and the Information Networking Institute estimated that 4.5 to 9% of all bitcoins spent were for purchases of drugs at a single online market, Silk Road.[57] As the majority of the Bitcoin transactions were at this time speculative in nature, this academic asserts that drugs constituted a much larger percentage of the products and services bought using the currency, however.[57]

Several news outlets assert that the popularity of Bitcoin hinges on the ability to use them to purchase illegal substances.[5] In addition to such utility, Bitcoin is thought by the FBI to be a potential tool of money launderers,[46] and The Huffington Post stated in 2013 that it is used by online gun dealers to allow the purchase of arms without background checks.[58]

Fears have arisen that Bitcoin may be used to launder money, and a 2012 report by the FBI acknowledged these fears but stated that there were no known instances of this occurring.[46] However, in 2013 US authorities seized assets belonging to Mt. Gox, a service that allowed users to exchange bitcoins for US dollars.[59] Some say one obstacle to bitcoins becoming widely used to launder money may be the fact that the transaction history is public.[60]

Theft and exchange shut downs

It is possible to steal bitcoins, and documented theft has occurred on numerous occasions. At other times, Bitcoin exchanges have shut down, taking their clients’ bitcoins with them. A Wired study showed that 45 percent of Bitcoin exchanges end up closing.[61]

On 19 June 2011, a security breach of the Mt. Gox Bitcoin exchange caused the nominal price of a bitcoin to fraudulently drop to one cent on the Mt. Gox exchange, after a hacker allegedly used credentials from a Mt. Gox auditor’s compromised computer illegally to transfer a large number of bitcoins to himself. They used the exchange’s software to sell them all nominally, creating a massive «ask» order at any price. Within minutes the price corrected to its correct user-traded value.[62][63][64][65][66][67] Accounts with the equivalent of more than US$8,750,000 were affected.[64]

In July 2011, the operator of Bitomat, the third largest Bitcoin exchange, announced that he lost access to his wallet.dat file with about 17,000 bitcoins (roughly equivalent to US$220,000 at that time). He announced that he would sell the service for the missing amount, aiming to use funds from the sale to refund his customers.[68]

In August 2011, MyBitcoin, a now defunct Bitcoin transaction processor, declared that it was hacked, which resulted in it being shut down, with paying 49% on customer deposits, leaving more than 78,000 bitcoins (roughly equivalent to US$800,000 at that time) unaccounted for.[69][70]

In early August 2012, a lawsuit was filed in San Francisco court against Bitcoinica — a Bitcoin trading venue — claiming about US$460,000 from the company. Bitcoinica was hacked twice in 2012, which led to allegations of neglecting the safety of customers’ money and cheating them out of withdrawal requests.[71][72]

In late August 2012, an operation titled Bitcoin Savings and Trust was shut down by the owner, allegedly leaving around US$5.6 million in Bitcoin-based debts; this led to allegations of the operation being a Ponzi scheme.[73][74][75][76] In September 2012, it was reported that the U.S. Securities and Exchange Commission had started an investigation on the case.[77]

In September 2012, Bitfloor, a Bitcoin exchange, also reported being hacked, with 24,000 bitcoins (roughly equivalent to US$250,000) stolen. As a result, Bitfloor suspended operations.[78][79] The same month, Bitfloor resumed operations, with its founder saying that he reported the theft to FBI, and that he is planning to repay the victims, though the time frame for such repayment is unclear.[80]

On 3 April 2013, Instawallet, a web-based wallet provider, was hacked,[81] resulting in the theft of over 35,000 bitcoins.[82] With a price of US$129.90 per bitcoin at the time, or nearly $4.6 million in total, Instawallet suspended operations.

On 11 August 2013, the Bitcoin Foundation announced that a bug in a pseudorandom number generator within the Android operating system had been exploited to steal from users’ wallets, the vulnerability affecting wallets generated by any Android app; fixes were provided 13 August 2013.[83]

A Bitcoin bank, operated from Australia but stored on servers in the USA, was hacked on 23 and 26 October 2013, with a loss of 4100 bitcoins, or over A$1 million.[84]

In Hong Kong a Bitcoin trading platform owned by Global Bond Limited (GBL) vanishes with 30 million yuan (US$5 million) from 500 investors on 26th October 2013.[85]

Taxation and regulation

In 2012, the Cryptocurrency Legal Advocacy Group (CLAG) stressed the importance for taxpayers to determine whether taxes are due on a Bitcoin-related transaction based on whether one has experienced a «realization event»: when a taxpayer has provided a service in exchange for bitcoins, a realization event has probably occurred and any gain or loss would likely be calculated using fair market values for the service provided.»[86]

In August 2013 the German Finance Ministry characterized Bitcoin as a unit of account,[87][88] usable in multilateral clearing circles and subject to capital gains tax if held less than one year.[88]

Reception

CNN has called Bitcoin a «shady online currency,»[89] and its links to criminal activities have prompted scrutiny from the FBI, US Senate, and the State of New York.

Some economists that have commented on Bitcoin have been critical. Economist Paul Krugman has been critical of Bitcoin, suggesting that the structure of the currency incentivizes hoarding[90] and also stating its value from the expectation that others will accept it as payment.[91] Krugman considers it wasteful to spend real resources, such as electric power, on the creation of bitcoins.[92]Larry Summers has expressed a «wait and see» attitude when it comes to Bitcoin.[93]

Professor John Quiggin of the University of Queensland has noted that since Bitcoin by design has no intrinsic value, it is «perhaps the finest example of a pure bubble» currently known, but cautions that we have no way to predict when the value of bitcoins will return to zero.[94] Economist Steve Hanke has also mentioned the possibility of a Bitcoin bubble.[95]

Research on Bitcoin has been conducted by the ConvergEx Group and an assistant professor at Carnegie Mellon, Nicholas Christin.[96]

See also

THURSDAY, APRIL 11, 2013

Bitcoin, νομίσματα, χρυσός: Τι είναι το καθένα και ποιο είναι φούσκα;

Αν και ο χρόνος είναι περιορισμένος, και τα θέματα πολλά, δέχομαι αρκετά μηνύματα από αναγνώστες που μου ζητούν να γράψω για τη νέα «μόδα» της εποχής, το bitcoin. Η αλήθεια είναι πως το θεωρώ ως μια φούσκα, η οποία θα φουσκώσει και μετά θα ξεφουσκώσει, όπως πχ έγινε με το χρηματιστήριο επί Σημίτη: Όσοι ήταν «ξύπνιοι επενδυτές» και επένδυσαν νωρίς, αλλά φρόντισαν να εξαργυρώσουν νωρίς τα κέρδη τους, πριν την πτώση, έβγαλαν πολλά λεφτά, οι περισσότεροι όμως βγήκαν χαμένοι διότι νόμιζαν -λανθασμένα- ότι η ανοδική πορεία των μετοχών θα συνεχιζόταν.

Τέλος πάντων, επειδή θεωρώ το bitcoin ως φούσκα, έλεγα να μη γράψω, τουλάχιστον όχι πριν γράψω για άλλα, πιο σημαντικά θέματα. Άλλωστε, εγώ δεν είμαι και επαγγελματίας trader στις αγορές, ούτε κάνω ανάλυση με σκοπό να προτείνω επενδύσεις στον αναγνώστη. Ακόμα και για το χρυσό, που θεωρώ ότι μακροπρόθεσμα θα αποτελέσει -για μία ακόμα φορά- την καλύτερη αποθήκη του πλούτου, η ανάλυση που κάνω γίνεται με σκοπό να καταννοήσουμε την οικονομική (αλλά και την πολιτική) κατάσταση του κόσμου γύρω μας, όχι για να δώσω «επενδυτικές» συμβουλές σε χρηματιστές και traders.

Ο λόγος που τελικά γράφω για το Bitcoin, είναι διότι μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε λίγο καλύτερα το ρόλο των νομισμάτων σήμερα – άσε που παρατηρώ ότι πλέον ακόμα και άνθρωποι που είναι φτωχοί και άνεργοι έχουν….»ξεχάσει» τα προβλήματα τους αυτά (!) και με ρωτάνε…για το Bitcoin, που πλέον παίρνει χαρακτηριστικά «μανίας».

Καταρχήν λοιπόν ας δούμε μερικές βασικές αρχές για το ρόλο των νομισμάτων και του χρήματος:

Γενικά, ο καπιταλισμός είναι το «σύστημα της αγοράς», δηλαδή ένα σύστημα ατομικής ιδιοκτησίας, όπου ο καθένας πουλάει τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του σε κάποιον άλλο(ακόμα και ο εργάτης είναι ένας ιδιότυπος έμπορος, που πουλά την εργατική του δύναμη στον εργοδότη).

Αρχικά, οι αγοραπωλησίες αυτές γίνονταν σε είδος (πχ ένα κιλό λάδι για ένα κιλό πατάτες). Επειδή όμως αυτό δεν είναι πάντα πρακτικό, δημιουργήθηκε η ανάγκη για ένα «υπερεμπόρευμα», δηλαδή για το χρήμα, που θα χρησίμευε ως μέτρο σύγκρισης όλων των άλλων εμπορευμάτων και υπηρεσιών, και θα το χρησιμοποιούσαμε για τις συναλλαγές μας. Αυτό το «υπερεμπόρευμα» είναι οχρυσός, που επικράτησε εδώ και χρόνια έναντι όλων των άλλων που δοκιμάστηκαν (δεν είναι τυχαίο που όλες οι κεντρικές τράπεζες του κόσμου έχουν χρυσό πέρα από τα νομίσματα, αλά δεν έχουν, ούτε πολυενδιαφέρονται να αποκτήσουν άλλα πολύτιμα μέταλλα, διαμάντια, ή οτιδήποτε άλλο). Ο χρυσός είναι το χρηματικό ισοδύναμο οποιουδήποτε άλλου εμπορεύματος ή υπηρεσίας, δηλαδή κάθε εμπόρευμα ή υπηρεσία μπορεί να αντιστοιχιστεί σε κάποια συγκεκριμένη ποσότητα χρυσού.

Υπάρχει όμως και μια τρίτη επιλογή: Αντί να πληρώσω κατευθείαν «σε είδος», ή να πληρώσω σε χρήμα (χρυσό) για κάποιο εμπόρευμα ή υπηρεσία, μπορώ να υπογράψω ένα γραμμάτιο (δάνειο/πίστωση), και να το ξεπληρώσω στο μέλλον, με κάποιον μελλοντικό πλούτο που [υποτίθεται ότι] θα αποκτήσω.

Τα σημερινά νομίσματα, για τα οποία δεν ισχύει ο κανόνας του χρυσού, εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία: Οι κεντρικές τράπεζες μοχλεύουν τα αποθέματα χρυσού που έχουν, τυπώνοντας πολλαπλάσιες ποσότητες νομίσματος, ώστε να κάνουν επενδύσεις, και αν οι επενδύσεις αυτές πάνε καλά, τότε όντως τα «παραπανίσια» νομίσματα που τυπώθηκαν θα αντιστοιχιστούν σε πραγματικά προιόντα και υπηρεσίες που παράχθηκαν στο μέλλον. Αν όμως οι επενδύσεις δεν πάνε καλά, τότε τα «παραπανίσια» νομίσματα που τυπώθηκαν ΔΕΝ μπορούν να αντιστοιχιστούν σε πραγματικά εμπορεύματα και υπηρεσίες, και άρα δεν αντιστοιχούν σε πραγματικό πλούτο, άρα δεν έχουν αξία (υποτίμηση νομίσματος). [ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπως βλέπουμε, η νομισματική αυτή πίστωση χρησιμοποιείται ως τρόπος για να «κινηθεί η αγορά», ειδικά στην εποχή μας που για μια σειρά από λόγους η «κλασσική» βιομηχανική παραγωγή στη Δύση έχει σαπίσει. Κρατήστε το αυτό το στοιχείο για τη συνέχεια, θα μας χρειαστεί].

Πού κολλάνε όλα αυτά όμως με το bitcoin;

Πριν κάνουμε οποιαδήποτε «τεχνική» ανάλυση για το Bitcoin, οφείλουμε λοιπόν να πούμε ότι το Bitcoin δε βασίζεται πουθενά (ακόμα και τα νομίσματα που τυπώνουν τα κράτη βασίζονται σε κάποια αποθέματα χρυσού, τα οποία βέβαια έχουν μοχλευτεί).

Όμως, και εδώ είναι το ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης, στην πραγματικότητα ούτε ο χρυσός «βασίζεται» κάπου. Το ότι ο χρυσός αναδείχθηκε ως το «υπερεμπόρευμα» ήταν μια αυθαίρετηπαραδοχή μεταξύ των ανθρώπων: Δηλαδή αυτό που έγινε ήταν ότι οι άνθρωποι δοκίμασαν διάφορα άλλα αντικείμενα (πχ δοκίμασαν άλλα μέταλλα, ακόμα και το αλάτι ή το σιτάρι χρησιμοποιήθηκαν στην αρχή), αλλά τελικά οι άνθρωποι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο χρυσός ήταν το καταλληλότερο υλικό για να παίξει το ρόλο του υπερεμπορεύματος, διότι ήταν σπάνιο, ανθεκτικό, μεταφερόταν εύκολα, κτλ.

Αυτό λοιπόν που ουσιαστικά μας λένε οι υποστηρικτές του bitcoin (έστω και αν μερικοί δεν το συνειδητοποιούν καν) είναι το εξής: «Και γιατί ρε παιδιά να μετράμε τα πάντα σε χρυσό; Γιατί να μην τα μετράμε σε bitcoins;» 

Άλλωστε, σήμερα επικρατεί «νομισματικός πόλεμος», με τους ιμπεριαλιστές να τυπώνουν τρισεκατομμύρια, και μάλιστα όλα αυτά τα νομίσματα που τυπώνουν ΔΕΝ τα χρησιμοποιούν ώστε να κάνουν κάποια παραγωγική επένδυση και να βρει ο εργάτης δουλειά, να παραχθεί πλούτος, κτλ, αλλά τα χρησιμοποιούν για να διασώσουν τις χρεωκοπημένες τράπεζες. Αυτό εξοργίζει -δικαιολογημένα- τον κόσμο, ρίχνει την αξία των νομισμάτων, και επίσης δημιουργεί -δικαιολογημένα- φόβο στον κόσμο για το αν θα ξεσπάσει υπερπληθωρισμός, ή τέλος πάντων για το αν η αξία του νομίσματος θα πέσει πολύ περισσότερο στο μέλλον. Με απλά λόγια, ο κόσμος βλέπει την άρχουσα τάξη να κάνει «πάρτι» με τα νομίσματα, με εμάς να μην είμαστε καλεσμένοι και να μην ξέρουμε τι μέλλει γενέσθαι ούτε σε ότι αφορά τα νομίσματα που χρησιμοποιούμε, ούτε και γενικότερα.

Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα δυσπιστίας και «έλλειψης εμπιστοσύνης», γιατί να μην αλλάξουμε το «υπερεμπόρευμα» που χρησιμοποιούμε; Αντί για χρυσό και τα μοχλευμένα του παράγωγα (δηλαδή τα νομίσματα), ας χρησιμοποιήσουμε bitcoins! Όχι τίποτα άλλο, αλλά θα δώσουμε έτσι και ένα γερό μάθημα στους τραπεζίτες που έχουν μαζέψει ένα σωρό τόνους χρυσού, έχουν τυπώσει ακόμα περισσότερα νομίσματα, και τώρα μας ελέγχουν οικονομικά όλους και μας κάνουν ότι θέλουν. Άστους όλους αυτούς να έχουν τον χρυσό και τα νομίσματα, και εμείς ας χρησιμοποιήσουμε τα bitcoins, αχρηστεύοντας ουσιαστικά όλη αυτή την «αριστοκρατία του χρήματος», που μας έχει ρημάξει τις ζωές! Αν κανένας δε δέχεται το χρυσό και τα νομίσματα που προκύπτουν από αυτόν, και χρησιμοποιεί κάτι άλλο (όπως τα bitcoins), τότε η «αριστοκρατία του χρήματος» την έβαψε, έτσι δεν είναι;

Μάλιστα, αξίζει να αναφέρουμε εδώ και κάτι ακόμα, που μου φάνηκε ενδιαφέρον όταν πρωτοδιάβασα για το bitcoin:

Το bitcoin πλασάρεται ως ένα «ψηφιακό» και άρα «μοντέρνο» νόμισμα, όμως η φιλοσοφία πάνω στην οποία έχει δημιουργηθεί είναι αρκετά «παλαιομοδίτικη« (όχι πως αυτό είναι αναγκαστικά κάτι το κακό βέβαια):

Τα Bitcoins δημιουργούνται -χονδρικά- στον υπολογιστή ενός χρήστη, ο οποίος κάνει το λεγόμενο «data mining», δηλαδή «εξόρυξη δεδομένων» [Hint: Κάτι θυμίζει αυτό σε όσους γνωρίζουν από που προκύπτει το σημερινό χρήμα στην κοινωνία, μιας και ο χρυσός επίσης προκύπτει μετά από εξόρυξη, αν και η εξόρυξη του χρυσού είναι «πραγματική», και όχι ψηφιακή].

Ο υπολογιστής δηλαδή εκτελεί διάφορους αλγόριθμους και περίπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς, και το τελικό αποτέλεσμα όλων αυτών των υπολογισμών είναι να βρεθεί ένα bitcoin (κάπως σαν το χρυσό, όπου σκάβεις, σκάβεις, σκάβεις, και στο τέλος βρίσκεις το χρυσό).

Οι ομοιότητες δεν σταματούν εδώ, καθώς το bitcoin έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να υπάρχει μια συγκεκριμένη ποσότητα Bitcoins, και όχι διαρκώς να παράγονται καινούργια εις το διηνεκές (το bitcoin δηλαδή έχει το χαρακτηριστικό της σπανιότητας, όπως ακριβώς και ο χρυσός, που και αυτός υπάρχει σε μια συγκεκριμένη ποσότητα, και όχι άπειρη).

Όλα αυτά βέβαια που έχουμε γράψει μέχρι τώρα ακούγονται ωραία – πού είναι λοιπόν το πρόβλημα και γιατί σας είπα από την αρχή-αρχή της ανάρτησης ότι θεωρώ το Bitcoin φούσκα;

Καταρχήν, υπάρχουν πολλά μικρά «τεχνικά» προβλήματα με το Bitcoin. Για παράδειγμα, δε μπορεί να υιοθετηθεί παγκοσμίως διότι…πολλοί άνθρωποι δεν έχουν καν πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ούτε έχουν τις γνώσεις για να τους χρησιμοποιήσουν, και ούτε προβλέπεται να υπάρχουν τέτοιου είδους υποδομές στο άμεσο τουλάχιστον μέλλον. Πώς να δεχτούν αυτοί οι άνθρωποι να αντικατασταθεί ο χρυσός και τα νομίσματα από το Bitcoin όταν δε θα μπορούν καν να το χρησιμοποιήσουν;

Πέρα όμως από τα διάφορα τέτοια «τεχνικά» προβλήματα, υπάρχουν και ζητήματα οικονομικής και πολιτικής φύσης που δε μπορούν να αγνοηθούν:

Καταρχήν, το πιο προφανές οικονομικό πρόβλημα που θα έχει να αντιμετωπίσει μια καπιταλιστική κοινωνία που βασίζεται στο bitcoin είναι…το ίδιο πρόβλημα που είχε να αντιμετωπίσει ότι χρησιμοποιούσε τον «κανόνα του χρυσού»: Επειδή ο χρυσός είναι σπάνιος, τα κράτη δε μπορούν να τυπώσουν όσο χρήμα θέλουν ώστε να «κινηθεί η αγορά», και άρα με την παραμικρή κρίση θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα (δε θα μπορούν πχ να εφαρμόσουν κευνσιανισμό, και θα είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν αναγκαστικά «λιτότητα», θα έχουμε μεγάλες καταρρεύσεις, κτλ).

Αφού το bitcoin είναι και αυτό «σπάνιο» (δηλαδή πεπερασμένο σε ποσότητα και όχι άπειρο), θα υπάρχει η ίδια ακριβώς γκρίνια, αφού ο κόσμος θα ζητά πιστώσεις και δάνεια, μπας και γίνουν κάποιες παραγωγικές επενδύσεις και βρει ο εργάτης δουλειά. Όμως, τα bitcoins είναι σπάνια. Στο σημερινό σύστημα με το χρυσό, ο καπιταλισμός βρήκε βέβαια τη «λύση»: Κατάργησε τον «κανόνα του χρυσού» και τον μόχλευσε, ώστε να τυπώσει νομίσματα σε πολλαπλάσιες ποσότητες. Βέβαια, αν αυτή η υπερπληθώρα νομισμάτων δεν αντιστοιχιστεί σε πραγματική παραγωγή πλούτου, τότε θα εκδηλωθεί υπερπληθωρισμός, αλλά τέλος πάντων είναι και αυτό ένα «αναγκαίο κακό» καμιά φορά.

Ο καπιταλισμός πάντως δε γυρνά στον «κανόνα του χρυσού», καθώς τα νομίσματα θα χρησιμοποιούν για να υπάρχει πίστωση, απλά θα κυκλοφορεί παράλληλα και ο χρυσός σε πολύ αυξημένη ισοτιμία, ως η μοναδική αποθήκη του πλούτου που διατηρεί σταθερή την αξία της για όποιον θέλει μακροπρόθεσμη αποταμίευση (κυρίως του πλούσιους δηλαδή). Τέλος πάντων, έστω και έτσι, ο καπιταλισμός δείχνει ότι έχει τον τρόπο να δώσει στην κοινωνία ένα μέσο για πίστωση (το νόμισμα), και παράλληλα να της δώσει και ένα μέσο για σταθερή αποταμίευση πλούτου (το χρυσό). Με το Bitcoin τι θα γίνει; Το bitcoin είναι σταθερή αποθήκη πλούτου, όπως ο χρυσός, αλλά δεν προβλέπει τη μόχλευση του (ενώ ο χρυσός μπορεί να μοχλευτεί με τα νομίσματα). Άρα, σε ένα καθεστώς τύπου bitcoin θα υπάρχει πρόβλημα όταν θα θελήσει κάποιος να δώσει παραπάνω πίστωση, διότι δεν υπάρχει κάποια τέτοια πρόβλεψη.

Πέρα όμως από όλα αυτά, υπάρχει και ένα «κλασσικό» πρόβλημα που κατά την άποψη μου είναιανυπέρβλητο, και τελικά αυτό θα οδηγήσει στο «ξεφούσκωμα» του bitcoin:

Στην πραγματικότητα, όπως θα έχετε ήδη καταλάβει, το Bitcoin δεν είναι και τόσο καινούργιο και «πρωτοποριακό» όσο διαφημίζεται. Είναι απλά μια «ψηφιακή εκδοχή» των παλιών νομισμάτων με τον «κανόνα του χρυσού». Για πιο λόγο να πολεμήσουν οι λαοί για να αντικαταστήσουν το χρυσό και τα νομίσματα που υπάρχουν τώρα με μια «ψηφιακή» εκδοχή τους; Το σύστημα δηλαδή δεν θα αλλάξει, απλά θα αλλάξει το «νομισματικό περίβλημα» του. Αξίζει να πολεμήσει κανείς για να αλλάξει τα «ρούχα του αυτοκράτορα», αλλά να αφήσει ίδιο και απαράλλαχτο το «αυτοκρατορικό σύστημα» αυτό καθεαυτό;

Επίσης, σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας τον ιστορικό παράγοντα, διότι ο χρυσός και τα νομίσματα που προέρχονται από τη μόχλευση του είναι αποτέλεσμα αιώνων μάχης. Μπορεί οι περισσότεροι να μην το αντιλαμβάνονται/συνειδητοποιούν/σκέφτονται, αλλά πίσω από κάθε κόκκο χρυσού κρύβεται πολύ αίμα και πολλές μάχες, που δώθηκαν για το ποιος θα τον αποκτήσει μέσα στους αιώνες. Αυτό σημαίνει ότι ο χρυσός (και τα νομισματικά του παράγωγα) είναι το πιο «πολιτικό» μέταλλο που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα, και άρα ναι μεν ξεκίνησε ως «αυθαίρετη σύμβαση», αλλά πλέον κουβαλάει μέσα του ένα μεγάλο ιστορικό, οικονομικό και πολιτικό-στρατιωτικό «κεφάλαιο». Οι κάτοχοι του, ειδικά οι «γίγαντες» αυτού του κόσμου (κεντρικές τράπεζες, μεγάλα ιμπεριαλιστικά κράτη, ιδιώτες-κροίσοι, κτλ) γνωρίζουν τον πλούτο που κρύβει μέσα του ο χρυσός, και γι’ αυτό δίνουν μάχες για να συσσωρεύσουν όσο περισσότερο μπορούν; Δείτε πχ το πως η Κίνα, η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία και ένα τέτοια μεγάλα ιμπεριαλιστικά κράτη που έχουν πλεονάσματα (δηλαδή έχουν λεφτά για ξόδεμα/αποταμίευση) αγοράζουν χρυσό σαν τρελά, σε τεράστιες ποσότητες, ανεξαρτήτως τιμής. Τους βλέπετε να αγοράζουν bitcoins; Δε νομίζω.

Αν μιλάμε για το πως θα προχωρήσει το υπάρχων σύστημα, οι δυνάμεις που το στηρίζουν θέλουν χρυσό, και απλά δεν ασχολούνται καν με το bitcoin. Όσο για τους λαούς, δε νομίζω να επαναστατήσουν και να χύσουν αίμα απλά για να….αλλάξουν το χρυσό με το bitcoin. Εδώ δεν επαναστατούν για άλλα και για άλλα, σιγά μην επαναστατήσουν για να πετύχουν μια παραλλαγή της ίδιας κατάστασης, που μάλιστα δεν ταιριάζει και με τις απαιτήσεις της εποχής (αν ο καπιταλισμός επικρατήσει, τότε κάποια στιγμή θα εφαρμόσει ένα «Σχέδιο Μαρσαλ» ή κάτι τέτοιο, ώστε να ξαναχτίσει όλα αυτά που θα έχει γκρεμίσει μετά από όλη αυτή την κρίση του 2008, και άρα προφανώς θα χρειάζεται μεγάλες πιστώσεις για να γίνει όλη αυτή η ανοικοδόμηση μέσα σε ένα νέο περιβάλλον «κινεζοποίησης», άρα το bitcoin θα είναι παντελώς ακατάλληλο όπως είδαμε και προηγουμένως, αφού δεν προβλέπει μεγάλες πιστώσεις).

Στην πραγματικότητα, δε γνωρίζω αν θα υπάρξουν αρκετοί άνθρωποι που θα αποδέχονται το bitcoin, ώστε να εξακολουθήσει να έχει μια περιορισμένη έστω κυκλοφορία στο μέλλον. Πάντως, μην περιμένετε μεγάλα πράγματα και μεγάλα κέρδη, αλλιώς θα την πατήσετε σαν τους επενδυτές του χρηματιστηρίου επί Σημίτη.

Αλλά επίσης θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα: Άσχετα με το bitcoin ή το χρυσό ή τα δολάρια και τα ευρώ, η καλύτερη «επένδυση» που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε το μυαλό σας να δουλέψει ψάχνοντας για ένα εναλλακτικό σύστημα, και όχι για ένα «εναλλακτικό νόμισμα» διότι αυτή εδώ η κοινωνία σάπισε, και άσχετα με το αν θα χρησιμοποιήσει χρυσό ή αν θα χρησιμοποιήσει κάτι το «ψηφιακό», το μέλλον προδιαγράφεται πολύ δύσκολο για τους εργάτες.

Η κοινωνία δε μπορεί να σωθεί με ένα νέο νόμισμα, μακάρι να ήταν τόσο απλά τα πράγματα, αλλά τα προβλήματα είναι ΠΟΛΥ ΒΑΘΥΤΕΡΑ, και αν νομίζετε ότι το Bitcoin θα υποκαταστήσει την έλλειψη παραγωγής πλούτου, τόσο σε ότι αφορά εμπορεύματα και υπηρεσίες, όσο -κυρίως- σε ότι αφορά την έλλειψη γνώσεων και σκέψης, κάνετε δυστυχώς λάθος, και απλά…επιβεβαιώνετε τα λεγόμενα μου ότι τα προβλήματα της κοινωνίας είναι πολύ βαθύτερα από μια «απλή» νομισματική αλλαγή…

POSTED BY CIAOANT1 AT 5:26 PM

3 COMMENTS:

 1. Πολύ καλή η ανάλυση με πολλές αλήθειες και ειδικότερα στο τέλος περί σάπιας κοινωνίας κι έλλειψης σκέψης. Έχει όμως ένα βασικό πρόβλημα: βασίζεται σε μια αυθαίρετη θεώρηση ότι το Bitcoin δημιουργήθηκε ή πρόκειται ν’ αντικαταστήσει τα υπάρχοντα νομισματικά συστήματα. Το Bitcoin είναι ένα ασφαλές μέσο συναλλαγών, απευθείας από χρήστη σε χρήστη, μέσω δικτύων όπως του Internet, που δεν εξαρτάται από τη γεωγραφική τους θέση. Nothing more, nothing less. Αν «πρέπει» να διαμαρτηρηθούμε για το Bitcoin, θα πρέπει να συνεχίσουμε τις διαμαρτυρίες για τα Facebook Credits, τα Amazon e-vouchers, το WoW Gold, linden dollars, κλπ, κλπ, κλπ που επίσης αγοράζονται και πουλιούνται για ευρώ/δολάρια/κλπ όπως επίσης κι ανταλλάζονται ευρεώς για αγαθά ή υπηρεσίες. Το Bitcoin είναι ένα ακόμα τέτοιο «νόμισμα» που όμως έχει κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά όπως: 1) Δεν έχει κεντρικό έλεγχο, 2) Δεν λειτουργεί υπό συγκεκριμένες συνθήκες μόνο (π.χ. μέσα σε ένα παιχνίδι), 3) Ανταλλάσσεται άμεσα και σε μεγάλες αποστάσεις κ.α. Η πρόσφατη διάδοσή του βασίστηκε σε άτομα, που ούτε καν έχουν καταλάβει πως λειτουργεί, τα οποία είδαν μια ευκαιρία για γρήγορο χρήμα. Το Bitcoin είναι μια ιδέα που δείχνει το δρόμο προς τις απευθείας συναλλαγές μεταξύ των ανθρώπων, που δεν θα ελέγχονται και κοντρολάρονται κεντρικά. Οποιαδήποτε κοινότητα μπορεί να δημιουργήσει το δικό της *Coin και να συναλλάσσεται με αυτό.

  Reply

 2. «Το Bitcoin είναι ένα ασφαλές μέσο συναλλαγών, απευθείας από χρήστη σε χρήστη, μέσω δικτύων όπως του Internet, που δεν εξαρτάται από τη γεωγραφική τους θέση. Nothing more, nothing less.»

  Αν είναι έτσι, τότε γιατί να μη χρησιμοποιήσω το ebanking ή μια πιστωτική κάρτα;

  «Αν «πρέπει» να διαμαρτηρηθούμε για το Bitcoin, θα πρέπει να συνεχίσουμε τις διαμαρτυρίες για τα Facebook Credits, τα Amazon e-vouchers, το WoW Gold, linden dollars, κλπ, κλπ, κλπ που επίσης αγοράζονται και πουλιούνται για ευρώ/δολάρια/κλπ όπως επίσης κι ανταλλάζονται ευρεώς για αγαθά ή υπηρεσίες.»

  Αυτά που λες δεν είναι νομίσματα, είναι…προιόντα, ή μάλλον είναι νομίσματα μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Αν πχ θέλεις να παίξεις wow ή facebook games< τότε χρησιμοποιείς facebook credits, wow gold, κτλ. Αν ΔΕ θέλεις να παίξεις, τότε αυτά σου είναι άχρηστα. Σκέψου το ως εξής: Αν εγώ θέλω να παίξωβ μπάσκετ, χρειάζομαι μια μπάλα και μια μπασκέτα, που για μένα έχουν αξία ως εμπορεύματα (αντίθετα, αν δεν θέλω να παίξω μπασκετ, αυτά τα εμπορεύματα είναι άχρηστα). Το ότι εγώ είμαι διατεθειμμένος να πληρώσω για να αποκτήσω μια μπάλα, δε σημαίνει ότι η μπάλα είναι νόμισμα. Το ίδιο και με το wow gold, κτλ. Το wow gold είναι δηλαδή ένα εμπόρευμα που έχει αξία για όσους θέλουν να παίξουν wow, αλλά αυτό δεν το κάνει νόμισμα.

  «Οποιαδήποτε κοινότητα μπορεί να δημιουργήσει το δικό της *Coin και να συναλλάσσεται με αυτό.»

  Ναι, αλλά τι αξία θα έχει αυτό το νόμισμα για τους υπόλοιπους ανθρώπους, αυτούς που θα βρίσκονται σε μία αλλη κοινότητα δηλαδή;

  Η ανθρωπότητα έχει συμφωνήσει εδώ και πάμπολλα χρόνια (αιώνες) ότι ο χρυσός θα είναι το χρήμα, το «υπερεμπόρευμα» της. Όσο υπάρχει χρήμα, θα υπάρχει και χρυσός. Το bitcoin δεν το βλέπω να μένει για τόσο πολύ…

 3.  
Advertisement

Σχολιάστε

Filed under Bitcoin