Monthly Archives: Δεκέμβριος 2010

Απόφαση ολομέλειας Ανωτάτου Δικαστηρίου….η Κύπρος αποτελεί την τραγελαφική εξαίρεση….. η Ευρωπαική Επιτροπή έφτασε στο σημείο να παρέμβει μετά από αντινομική και πέραν πάση λογικής απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου κράζοντας τους και αναγκάζοντας την κυπρουλα μας να αλλάξει το νόμο

Η κοινοτική Οδηγία 2003/109/ΕΚ θεσμοθέτησε ένα ενιαίο καθεστώς, που παρέχει στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, δικαιώματα παρόμοια με αυτά των κοινοτικών υπηκόων.

Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της είναι η νόμιμη και αδιάλειπτη παραμονή στο κράτος μέλος κατά τα πέντε χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης όπως ορίζεται στο άρθρο 4 καθώς επίσης όπως ορίζεται  στο προοίμιο της Οδηγίας στο εδάφιο 6  «η κατοίκηση αυτή θα πρέπει να ήταν νόμιμη και αδιάλειπτη ώστε να δείχνει την εδραίωση του προσώπου στη χώρα» ενώ  «θα πρέπει να προβλεφθεί κάποια ευελιξία ώστε να λαμβάνονται υπόψη περιστάσεις που μπορούν τυχόν να αναγκάζουν το πρόσωπο να αναχωρεί προσωρινά από την επικράτεια»

Δηλαδή ακόμη και να αναχωρήσει προσωρινά από ένα κράτος μέλος κάποιος πολίτης τρίτης χώρας για να πάει πίσω στην χώρα του ή σε άλλη χώρα για περιορισμένο χρόνο, πχ για διακοπές ή για λόγους υγείας κλπ αυτό σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι διακόπτει την αδιάλειπτη παραμονή του.

Υπάρχουν και κάποιες άλλες προυποθέσεις που ορίζει η Οδηγία όπως να έχει επαρκείς πόρους κλπ αλλά η βασική προυπόθεση είναι το αδιάλειπτο της παραμονής για 5 χρόνια.

Τα κράτη μέλη όφειλαν να ενσωματώσουν την Οδηγία στα εθνικά τους νομικά συστήματα μέχρι τις 23 Ιανουαρίου του 2006 αλλά η Κύπρος μας  την ενσωμάτωσε σχεδόν 2 χρόνια μετά στις  4 Δεκεμβρίου 2007 με τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικό) Νόμο του 2007, Ν.8(Ι)/2007

Το άρθρο 18Ζ(2) του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, Κεφ. 105, όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 8(Ι)/2007 προβλέπει:

«(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), τα άρθρα 18Η μέχρι 181Η δεν εφαρμόζονται σε υπήκοους τρίτων χωρών οι οποίοι-

(α)  Διαμένουν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές δυνάμει άδειας διαμονής φοιτητή ή άδειας διαμονής για επαγγελματική κατάρτιση.

(β)  διαμένουν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές  υπό νομικό καθεστώς που διέπεται από τον περί Προσφύγων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(γ) διαμένουν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές αποκλειστικά για λόγους προσωρινού χαρακτήρα, όπως ως εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί ή εποχιακά εργαζόμενοι ή ως μισθωτοί εργαζόμενοι απασχολούμενοι από φορέα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών ή ως φορείς παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η άδεια διαμονής τους έχει επίσημα περιορισθεί σε ότι αφορά τη χρονική της διάρκεια.

(δ)  απολαύουν νομικού καθεστώτος υποκείμενου στη Σύμβαση της Βιέννης του 1961 περί Διπλωματικών Σχέσεων, της Σύμβασης της Βιέννης του 1963 περί Προξενικών Σχέσεων ή της Σύμβασης της Βιέννης του 1975 περί των Αντιπροσωπειών των Κρατών στις Σχέσεις τους με τους Διεθνείς Οργανισμούς που ΄Εχουν Οικουμενικό Χαρακτήρα».

Οι λέξεις στο εδάφιο (γ) «σε ότι αφορά τη χρονική της διάρκεια» προστέθηκαν στο Νόμο, ενώ δεν υπάρχουν στην οδηγία με αποτέλεσμα να αλλάζουν παντελώς όλο το πνεύμα της Οδηγίας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου που ως ο θεματοφύλακας της νομιμότητας που θεωρείται ότι είναι, θα έπρεπε να ακριβώς να επισημάνει αυτή την ρατσιστική αθλιότητα του άθλιου αυτού κρατιδίου βασιλείου της αναξιοκρατίας

και να κατσαδιάσει άλλως να κράξει τους βλακέντιους πανάθλιους βΟλευτές  λεγόμενους αντιπροσώπους της κομματοκρατίας μας που συνέταξαν ελαφρά τη καρδία αυτή την αθλιότητα μετά από παρέμβαση βεβαίως βεβαίως της μέγαιρας (θηλυκό του μέγα ε ) ρατσίστριας καρεκλοκένταυρης που έφκαλεν ρίζες τόσο βαθιές που φτάνουν στον πυρήνα της γης αντιπαθεστάτης λειτουργού μετανάστευσης άννης σιακαλής και του επίσης αντιπαθεστάτου ρατσιστή γενικού διευθυντή του υπουργείου εσωτερικών λάζαρου σαββίδη αδελφού του πρώην υπουργού φρίξου σαββίδη (όλοι μια οικογένεια είμαστε βρε παιδιά) υφιστάμενου του  αρχιρατσισταρου υπουργού εσωτερικών υπορκριτή αντιπαθεστάτου συλιτζιώτη σας της φιλολαικής τε και αριστερής κομουνιστής βεβαίως βεβαίως κυβέρνσης του δημήτρη μας χριστόφκια μας

το Ανώτατο Δικαστήριο που λέτε λοιπόν, αντί να κράξει όλους αυτούς τους άθλιους συνέχισε την αθλιότητα τους επιβεβαιώνοντας βεβαίως βεβαίως ότι σε τούντον τόπον είμαστεν ούλλοι καμένοι προ πολλού τζαι εν πρόκειται να δουμεν δροσιάν

εξέδωσε εν τη συνθέσει της Ολομέλειας (13 θεοί του (κ)ολύμπου)  παρακαλώ την κάτωθι  απόφασην

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2008/3-200801-673-06pl..htm&qstring=cresencia

με την οποία εν ολλίγοις αποφάσισαν ότι εφόσον ένας αλλοδαπός έχει άδεια παραμονής με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξεως, δηλαδή πάνω στην βίζα του γράφει ότι λήγει πχ την 25/4/2011 τότε δεν εμπίπτει στην εν λόγω οδηγία!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΝΤΟΙΓΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ

Εν ολλίγοις το Ανώτατο Δικαστήριο εν τη σοφία του αποφάνθηκε πολύ απλά ότι

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ

αφού δεν υπάρχει αλλοδαπός που να μην έχει περιορισμένης χρονικής περιοδου βίζα!!!!

Δηλαδή η Κυπρούλα ως η πιο έξυπνη που ούλλους βεβαίως βεβαίως με αυτή την τραγελαφική νομικίστικη αρλούμπα που διαστρεβλώνει τα πάντα στο πέρασμα της ξεμπέρδεψε με πελλάρες τύπου «ευρωπαικό κεκτημένο»   «ανθρώπινα δικαιώματα»  και άλλα τέτοια

τζαι απλά ρίχνουν στο πυρ το εξώτερον τέτοιες πελλαρούες που πλήττουν το γένος των ελλήνων το οποίο προσπαθούν αι ξέναι δυνάμεις να διαβρώσουν ύπουλα αλλοιώνοντας του την ψυχοσύνθεση τε και υπερήφανον ντιενέιον του αποστέλλοντας εδώ εις τη νήσον των αγρίων ορδές βάρβαρων φύλων δια να τον εξοστρακίσουν από την πατρίδα των προγόνων του

τάδε έφη κουλιαμενος καμενόπουλος

χειροκροτούμενος υπό τις ιαχές των κυπριοδέστερων βλακεντίων οι οποίοι άλλη μιαν φοράν έδειξαν πόσο πιο έξυπνοι είναι που τους υπόλοιπους και κλείνοντας ο ένας το μάτι στον άλλο μετά του μύστακος ανασηκωμένου αναφώνησαν ζήτω το εχνος

και προχωράμε……………

μετά και από αυτή την απίστευτη (για όλους του άλλους) εξέλιξη

για πρώτην φορά στα χρονικά και στην ιστορία της Ευρωπαικής Ένωησης, η ίδια η Ευρωπαική Ένωση μέσω της Ευρωπαικής Επιτροπής

παρένεβηκε δυναμικά στο θέμα και καυστηριάζοντας άλλως κράζοντας το ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο το οποίο εν τη σοφία του ξεφούρνισε αυτή την απόφαση

(βλέπε  και την έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως 1347/10 ημερ. 16/9/2010 κάνοντας κλικ πάνω στο εικονίδιο της word

http://www.ombudsman.gov.cy/Ombudsman/ombudsman.nsf/AdvancedSearch_gr?OpenForm&q=&p=1&w=&t=&s=1347&L=G&e=&i=1

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΕ ΤΗΝ κυπρούλλα μας να τροποποίηση άμεσα το νόμο  και έτσι μετά την απίστευτη αυτή παρέμβαση της  Επιτροπής ακολούθησε τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμου με τον νόμο 143 (Ι) του 2009.

Το άρθρο 2 του εν λόγω νόμου τροποποιεί το άρθρο 18 Ζ (2) (γ) με τρόπο ώστε να αποδίδει αυτούσια το περιεχόμενο του αντίστοιχου άρθρου της κοινοτικής Οδηγίας (άρθρο 3 (2) (ε)). Η νέα διατύπωση δεν περιέχει πλέον τον περιορισμό της χρονικής διάρκειας της άδειας διαμονής και αναφέρεται σε περιπτώσεις «κατά τις οποίες η άδεια διαμονής έχει επίσημα περιορισθεί», χωρίς αναφορά στην «χρονική διάρκεια» στην άδεια διαμονής.

Η Κυπρούλλα σας κυρίες και κύριοι!!!!!

και όπως λέει και η πανέξυπνη διαφήμιση του ΚΟΤ μας:

Σάιπρους:Άλλο να την ζεις και άλλο να την χαίρεσαι!!!!!

Ιδίως όταν είσαι μετανάστης!!!!!!!!!

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗ –ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ έγγραφα Υπουργείου Εσωτερικών που διατάσσουν την απελευθέρωση από τις 26 Νοεμβρίου 2010 και ακόμη ο άνθρωπος είναι ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ – Ακόμα ένας άνθρωπος με σοβαρά προβλήματα υγείας κρατείται παράνομα ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ η προσφυγή στο Ανώτατο με όλο το ιστορικό

https://osr55.wordpress.com/2010/12/17/

ΗΧΗΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ με τον τσουρούλη σας να έχει όλα τα στοιχεία ότι ένας άνθρωπος κρατείται παράνομα και απλά να μην το βγάζει…και μετά πιστεύετε όσα λενε τα πουλημένα μμεξαπάτησης ηλίθιοι πατριωτάκηδες

https://osr55.wordpress.com/2010/12/18/

Εξωφρενικά τα όσα συμβαίνουν σε αυτό τον τόπο- το Υπ Εσωτερικών πριν 10 λεπτά επέδωσε έγγραφο στο παιδί που κρατείται ΠΑΡΑΝΟΜΑ λέγοντας ότι έκανε λάθος στις 26/11/2010 και ότι πρέπει να απελαθεί!!!! ενώ εκκρεμεί αύριο υποθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο!

https://osr55.wordpress.com/2010/12/22/

Εξωφρενικών και απολύτως πιστευτών γεγονότων συνέχειας….. ΔΙΑΤΑΧΘΗΚΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΕΛΑΣΗ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 115/2008

https://osr55.wordpress.com/2010/12/24/

Advertisement

Σχολιάστε

Filed under "δικαιοσύνη", "παιδεία" ξεφτίλας, Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Μετά την λύση....

Είναι όλα στατικά;

 

 

Είναι όλα στατικά; Είναι όλα αυτά ανέκαθεν; Είναι όλα αυτά και δεν αλλάζουν;

Είναι όλα αυτά, αυτά που είναι γιατί έτσι ήταν πάντα;

Αν έτσι ήταν πάντα και έτσι είναι, τότε γιατί δεν ζούμε σε σπηλιές;

Αν είναι όλα αυτά ανέκαθεν γιατί έκτοτε δεν ζούμε σε σπηλιές;

Αν είναι όλα αυτά έτσι ανέκαθεν και δεν αλλάζουν γιατί δεν ζούμε σε σπηλιές;

Δεν αλλάζουν, γιατί δεν θέλουμε εμείς

Δεν αλλάζουν όταν δεν θέλουμε εμείς…..

Αν κάνεις κάτι μπορεί να γίνει  κάτι

Αν κάνεις τίποτα θα γίνει τίποτα

 

—————————————————————————————————————————–

Για να βρεις θεραπεία πρέπει να διαγνώσεις την ασθένεια

Ποια είναι η ασθένεια;

Ποια τα συμπτώματα;

Τι την προκαλεί;;

Ποιες οι επιπτώσεις της ασθένειας;

Ποια η θεραπεία;

Η ασθένεια δεν φεύγει μόνη της

Αν κάνεις κάτι μπορεί να φύγει

Αν κάνεις τίποτα μάλλον θα σου μείνει

 

17 Σχόλια

Filed under "δικαιοσύνη", "παιδεία" ξεφτίλας, Εκπομπές "ραδιοφωνικές" mp3, Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυό....παράλληλοι κόσμοι στην κύπρο σήμερα, Κυπριακό, Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Κίνηση Πολιτών alert, Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, Συνεντεύξεις, ας πούμε, καλλιτεχνικά ;), αλήθεια, διάφορα, κρίση, κολλεγιάκια "πανεπιστήμια", ντοκυμαντερ

Θυμάστε την υποτίμηση της κυπριακής οικονομίας από τον οίκο (ανοχής) s&p- η ψευδοεπιστήμη της οικονομολογίας η συμπαίγνια της eurostat με το ΔΝΤ – Το δόγμα του Σοκ

Επανειλημμένως έχουν τεθεί σε αυτό το blog η συμπαίγνια των τοκογλύφων τραπεζιτών με τα κράτη τσιράκια τους υποδουλωμένα σε αυτούς μέσω χρέους αέρα να απομυζούν ολοένα και περισσότερο τους απλούς ανθρώπους

πρόσφατα η κυπριακή οικονομία με ταρατατζούμ και κορώνες ανακοινώθηκε ότι υποτιμήθηκε από έναν οίκο (ανοχής)

Δηλώσεις Σταυράκη για την υποτίμηση της Κύπρου από Standard & Poor’s

http://www.onlycy.com/%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7-standard-poors

Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ακόμη ότι «η Κυβέρνηση εκφράζει την ικανοποίηση της για τη θετική αναφορά του ξένου οίκου στον προϋπολογισμό του 2011, τον οποίο χαρακτηρίζει ως ένα πρώτο πολύ θετικό βήμα στην προσπάθεια για δημοσιονομική εξυγίανση»

όπου «δημοσιονομική εξυγίανση» διάβαζε μειώσεις μισθών αύξηση ορίων συνταξιοδότησης απολύσεις κλπ κλπ κλπ

και φυσικά ούτε λόγος για ανάκληση πχ της «βοήθειας» της φιλολαικότατης κυβέρνησης των 3 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΥΡΙΩΝ προς τους τοκογλύφους τραπεζίτες την στιγμή που όλοι τους ανακοινώνουν υπερκέρδη κάθε εξάμηνο

τον περασμένο Νοέμβριο για δεύτερη φορά μέσα στον χρόνο κλιμάκιο του ΔΝΤ

την κύπρο και μας ανακοίνωσε ότι πρέπει να κάνουμε αυτό και εκείνο για να μην καταστραφούμε κλπ κλπ κλπ

Συστάσεις ΔΝΤ προς την Κύπρο: Μειώστε το έλλειμμα – Η ανάπτυξη επιβραδύνεται

http://www.bankingnews.gr/%CE%8C%CE%BB%CE%B7-%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/item/8229-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%BD%CF%84-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%BC%CE%B1

«Την ανάγκη η κυπριακή κυβέρνηση να επικεντρωθεί στη μείωση του ελλείμματος και την προώθηση των μεταρρυθμίσεων στο συνταξιοδοτικό επισήμανε ο Age Bakker, ανώτατος αξιωματούχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, επικαλούμενος τις ενδείξεις επιβράδυνσης που εμφανίζει η κυπριακή οικονομία.»

όπου «μείωση ελλείματος» διάβαζε όπως και πριν μειώσεις μισθών αύξηση ορίων συνταξιοδότησης απολύσεις κλπ κλπ κλπ

στον χορό έχουν εδώ και πολύ καιρό μπει οι γνωστοί άθλιοι μαυρομάνθηδες του Κυπριακού Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελειτηρίου ΚΕΒΕ

ΚΕΒΕ: περικοπές στο κρατικό μισθολόγιο εδώ και τώρα!

http://sigmalive.com/news/local/336324

«Στον απόηχο της κατάθεσης των κυβερνητικών μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, ο επιχειρηματικός κόσμος περνά στην αντεπίθεση υποδεικνύοντας σε κυβέρνηση και κόμματα το δρόμο της περικοπής του κρατικού μισθολογίου.»

όλο αυτό το σκηνικό σοκ του κόσμου έχει στηθεί εδώ και αρκετό καιρό και έχει επανειλημμένως επισημανθεί και εδώ όπως πχ τον Μάιο

Οι βιομήχανοι εργοδότες του ΟΕΒ χέρι χέρι με τον χριστόφκια πετσοκόβουν τους μισθούς –γεια σας ρε αριστεροί κομουνισταί (εδώ λιποθυμάμε από τα γέλια και το κλάμα)

https://osr55.wordpress.com/2010/05/21/%CE%BF%CE%B9-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B5%CE%B2-%CF%87%CE%AD%CF%81%CE%B9-%CF%87/

πχ διαβάζουμε στο κείμενο αυτό ένα δημοσίευμα στον Πολίτη

«Πολίτης 17 Μαρτίου 2010  πρωτοσέλιδο

Ψαλίδι παντού  για σκοπούς δημοσιονομικής εξυγίανσης του κράτους

Αλλάζει η ΑΤΑ και κόβονται χορηγίες»

βρε αυτή η άτιμη η δημοσιονομική εξυγίανση

και πιο κάτω:

«Αλλά και από την άλλη και την ίδια και δεν ξέρω και γω που, στον Φιλελεύθερο της 17 Μαρτίου 2010 στο πρωτοσέλιδο και πάλι

Η Κύπρος στην κορυφή της ακρίβειας-

Παρασύρουν τις τιμές, μηνιαία αύξηση των τιμών στην Κύπρο που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο πήγαζε από την έντονη άνοδο τιμών στον κλάδο της στέγασης, της ύδρευσης, του ηλεκτρισμού και του υγραερίου που συνολικά ακρίβυναν κατά 7.1% σε σύγκριση με ένα χρόνο προηγουμένως

και στην σελίδα 10  του Φιλελεύθερου 17 Μαρτίου 2010

Πρωτιά στην ευρω-ακρίβεια

Πτώση τιμών στην ΕΕ άνοδος στην Κύπρο τον Φεβρουάριο

Και στην διπλανή στήλη   Αυξάνονται οι δυσκολίες εξόφλησης των δανείων

Στον Πολίτη της ίδιας μέρας 17 Μαρτίου 2010 στην σελίδα 9 διαβάζουμε

Πέθανε από την πολλή δουλειά

Ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας αρνείται ότι η 34χρονη έπασχε από καρδιακή ανεπάρκεια – Δούλευε περισσότερες από οκτώ ώρες την ημέρα και συχνά «μετέφερε»  δουλειά και στο σπίτι όπου παράλληλα μεγάλωνε τα δίδυμα παιδιά της

Στην ίδια εφημερίδα Πολίτης σε ολόκληρη την σελίδα 15 Κόβουν από παντού λόγω της κρίσης

Νέοι φόροι αυξήσεις τελών και άλλα μέτρα

Αύξηση φόρων κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή συν 6 σεντ το λίτρο για βενζίνη και συν 8 σεντο το πετρέλαιο κίνησης) λόγω υποχρέωσης από κοινοτικό κεκτημένο

Φόροι στα τρόφιμα και φάρμακα (υποχρέωση από 01.2011)

Διαφοροποίηση της τιμολογιακής πολιτικής για το νερό

Αναθεώρηση τελών για παρεχόμενες υπηρεσίες όπως πχ του κτηματολογίου

Στην ίδια  εφημεριδα Πολίτης στην σελίδα 16 διαβάζουμε

Οι ζημιές δεν αποθάρρυναν την (τράπεζα τοκογλύφο που σας γαμά όλους μας αλλά εσείς πληρώνετε αυξήσεις στα αγγούρκα κλπ)  UBS

Μπόνους 94,3 εκατομυρίων δολαρίων

Αύξηση στο νερό αλλά όπως διαβάζουμε στην σελίδα 38 της ίδιας εφημερίδας

Από χρόνου αυξήσεις νερό σε ό,τι αφορά την Λευκωσία (εννοεί ότι στις άλλες πόλεις οι αυξήσεις θα μπουν από φέτος)

Λύπη για τη μη διαγραφή οφειλών της από το Υπουργικό Συμβούλιο!!!!!!!!!!!!!

Και διαβάζουμε στο αρθρίδιο:

…Εξέφρασε πάντως λύπη για το γεγονός ότι «παρά την εισήγηση της υπουργικής επιτροπής η οποία συστάθηκε με σκοπό το διακανονισμό των οφειλών των συμβουλίων Υδατοπρομήθειας των πόλεων Λευκωσιάς Λεμεσού και Λάρνακας και διαγραφή των οφειλών του ΣΥ Λευκωσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε την επαναυποβολή του θέματος σε ένα χρόνο» . Οι οφειλές των τριών συμβουλίων ανέρχονται στα 21.681.420 ευρώ. (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) 21 εκατομύρια 681 χιλιάδες ευρώ!!!!!!!!!

Ο κύριος Παπαναστασίου τόνισε ακόμα πως αναμένει να τύχουν της ίδιας μεταχείρισης με το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού του οποίου έχουν ήδη διαγραφεί χρέη 52 εκατομυρίων.

Η κυβέρνηση του κύριου χριστόφκια όχι μόνο δεν θα αυξήσει τους μισθούς  όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για να πέσουν οι τιμές σε ότιδήποτε με πρώτη και κύρια την στέγη αλλά

Η κυβέρνηση του κύριου χριστόφκια μας θα γίνει η πρώτη ever στην ιστορία κυβέρνηση που θα μειώσει μισθούς!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ναι κυρίες και κύριοι!!!!  Με τέτοιους αριστερούς τε και κομουνισταί τι να τους κάνεις τους δεξιούς, μόυζι να έshει ο αναστασιάδης

Σας πήραν τα σώβρακα της δεξιάς πρωτοπορίας αβερωφούλη μου οι δεξιοί του φιλολαικού χριστόφκια

Ο κύριος αριστερός χριστόφκιας καλεί τους κοινωνικούς εταίρους για συνάντηση για το πώς θα μειωθούν μισθοί θα κοπούν επιδόματα (πλην των ξενοδόχων ε ) και συντάξεις και μετά θα πάμε και στην αύξηση ορίων συνταξιοδότησεις

Γειά σου ρε χριστόφκια γαμώ την κοινωνία μου γαμώ!!!! Είσαι και ο πρώτος φιλούιν μου!!!!»

επίσης άλλη μια επίθεση από τους δημοσιοκάφρους που καλιεργούν ό,τι θέλουν οι τοκογλύφοι

ΜΗΝ ΤΡΩΤΕ ΚΟΥΤΟΧΟΡΤΟ – ΕΞΕΓΕΡΘΕΙΤΕ!!! (ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα φαιάς προπαγάνδας εναντίον των Δημοσίων Υπαλλήλων)

https://osr55.wordpress.com/2010/05/04/%CE%BC%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF-%E2%80%93-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%B5-%CE%AD/

Ένα πάρα πολύ κατατοπιστικό κείμενο με στοιχεία αριθμούς και λογικές απλές μαθηματικές πράξεις αποδεικνύει πως οι ΔΗΜΟΣΙΟΚΑΦΡΟΙ (υπαλληλίσκοι των μμεξαπάτησης που ελέγχονται από εταιρείες τράπεζες τοκογλύφους και λοιπά ευαγή ιδρύματα καταστροφής )τα παπαγαλάκια της εξουσίας των τοκογλύφων προπαγανδίζουν λέγοντας ΨΕΜΑΤΑ κατάφατσα στον απλό άνθρωπο μισθωτό σκλάβο που κάθεται σαν  χάνος μπρος στο πλυντήριο εγκεφάλου του, την τιβι, και καταπίνει αμάσητη την προπαγάνδα που του σερβίρουν

Ποιος είναι ο μεγάλος εχθρός, ποιοι αποτελούν το μεγάλο πρόβλημα του έθνους και της οικονομίας του;  Μην είναι οι τράπεζες οι τοκογλύφοι h Goldman Sachs, μην είναι το μεγάλο φαγοπότι των εξοπλισμών μην είναι οι μίζες της siemens κλπ κλπ

ΟΧΙ!!   Ο ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ!!!!!!

Με κάποιους απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς σε σχέση με τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων απο το 2003 μέχρι το 2009 ακόμη και με τους πιο υψηλούς μισθούς να τους υπολογίσει κάποιος οι δημόσιοι υπάλληλοι στοίχισαν στο δημόσιο το συνολικό ποσό  των

http://sxoliastesxwrissynora.wordpress.com/2010/05/03/%ce%bc%ce%b7%ce%bd-%cf%84%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b5-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%be%ce%b5%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%b8%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%b5-%ce%ad%ce%bd/

“ΣΥΝΟΛΟ 2003-2009: 3507,15 εκ. Ευρώ ή 3,5 δισ. Ευρώ.

Πόσο αυξήθηκε το χρέος από το 2004 μέχρι το 2009;

Ας θυμηθούμε όμως τα ποσά που μας παρουσίασε το κανάλι:


Όπως φαίνεται από το παραπάνω σχήμα, το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης αυξήθηκε κατά:

298,5-201,2 δισ. Ευρώ = 97,3 δισ. Ευρώ (ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 2004-2009)

Πόσο ήταν το ποσοστό των επιπλέον μισθών που διόγκωσαν το χρέος (και ευθύνονται κυρίως για την διόγκωσή του κατά το κανάλι);

Ας κάνουμε μιαν απλή διαίρεση:

3,5 δισ Ευρώ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΙΣΘΟΙ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2003-2009)/ 97,3 δισ. Ευρώ (ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 2004-2009)= 0,036 ή 3.6%

ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΙΟ «ΤΡΕΛΕΣ» ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ, ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΜΙΣΘΟΥΣ 3000 ΕΥΡΩ ΤΟ 2003, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΝ ΚΑΤΑ 10% ΤΟ ΧΡΟΝΟ (!) ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ 5000 ΕΥΡΩ ΤΟ 2009

ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ «ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΙΣΘΩΝ» (2003-2009) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (2004-2009) ΗΤΑΝ ΜΟΛΙΣ

3.6% !!! (ποσοστό που πέφτει στο 3.3% αν βγάλουμε τους μισθούς του 2003 και συγκρίνουμε τους επιπλέον μισθούς μεταξύ 2004-2009 με τη διόγκωση του χρέους μεταξύ 2004-2009)

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 96,4% ΠΟΙΟΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ;;;;

ΑΠΟ ΠΟΤΕ «Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ» ΕΙΝΑΙ ΤΟ 3% ΚΙ ΟΧΙ ΤΟ 97%;;;

Θα κατηγορούσατε ποτέ τα παιδιά σας αν ο οικογενειακός σας προϋπολογισμός έμπαινε μέσα 1000 Ευρώ το μήνα επειδή τρώνε κάθε μέρα… παγωτό; “

κάποια λινκ για να μην ξεχνιόμαστε

Άρχισαν για τα καλά τα όργανα…………….δημοσιοκάφροι στο καθήκον

https://osr55.wordpress.com/2010/05/24/

Οι βιομήχανοι εργοδότες του ΟΕΒ χέρι χέρι με τον χριστόφκια πετσοκόβουν τους μισθούς –γεια σας ρε αριστεροί κομουνισταί (εδώ λιποθυμάμε από τα γέλια και το κλάμα)

https://osr55.wordpress.com/2010/05/21/

οικονομία, κρίση, μέτρα, όλοι μας(;;;;) θυσίες και λοιπές παρλαπίπες…Η προπαγάνδα είναι τοοσο απίστευτα γελοία προφανέστατη πρέπει να είσαι είτε ηλίθιος είτε εντελώς ηλίθιος για να μην βλέπεις αυτό που είναι μπροστά σου

https://osr55.wordpress.com/2010/03/15/

Η πλέον ενορχηστρωμένη προπαγάνδα παγκοσμίως μέρος β΄-video το χρέος μια ιστορία υποτέλειας και τρόμου

https://osr55.wordpress.com/2010/02/27/

Ο ρόλος των μμε-Κατασκευάζοντας συναίνεση…..video … για να μην ξεχνιόμαστε

https://osr55.wordpress.com/2010/03/13/

εν τέλει έχει εδώ και αρκετό καιρό που άρχισε και στην Κύπρο μεγάλο κόλπο που εφαρμόζεται παντού

και ονομάζεται Το δόγμα του Σοκ

το εφάρμοσαν ήδη στην ελλάδα

είχα γράψει πέρσι τέτοιο καιρό ένα κείμενο σε σχέση με το βιβλίο της Ναομι Κλαιν Το δόγμα του Σοκ

The shock doctrine – People Speak – Τα αληθινά ταμπού της ιστορίας που πρέπει να ξεπεραστούν https://osr55.wordpress.com/2010/01/24/

οπου έγραφα τα ακόλουθα:

Το βιβλίο και η μικρού μήκους ταινία The Shock Doctrine της Naomi Klein, αναφέρονται στο πως οι πολιτικές της ελεύθερης αγοράς, έχουν ανέλθει σε εξέχουσα θέση σε χώρες όπως τη Χιλή (υπό την ηγεσία του Pinochet), τη Ρωσία (υπό το Γιέλτσιν), τις Ηνωμένες Πολιτείες
(π.χ. στην Νέα Ορλεάνη μετά από τον τυφώνα Katrina), την ιδιωτικοποίηση της οικονομίας του Ιράκ (υπό την Προσωρινή κυβέρνηση συνασπισμού), στην Βρετανία (επί Θάτσερ) και αλλού, όχι επειδή οι ηγέτες εκεί ήταν αρκετά δημοφιλείς, αλλά επειδή ώθησαν κατευθείαν όλες τις επίπονες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις στις οποίες αντιδρούσε η κοινωνία, ενώ οι πολίτες των χωρών αυτών ήταν κλονισμένοι και αποπροσανατολισμένοι από τις καταστροφές ή τις αναταραχές που λάμβαναν χώρα ώστε να είναι ανίκανοι να αντιδράσουν.
Το σχέδιο είναι βρώμικο και απλό: Κάθε φορά που υπάρχει μια κρίση, να προωθούνται όλες οι επίπονες και απάνθρωπες μεταρρυθμίσεις.
Παρόμοιες κρίσεις συμβαίνουν και τώρα όπως ή οικονομική κρίση.
Έτσι βλέπουμε πάντα πως οι μόνοι αρμόδιοι για να λυσουν αυτά τα προβληματα είναι οι εκλεγμένοι ηγέτες όλων των χωρών και κυρίως των πλουσιότερων.
Έτσι βλέπουμε ο κόσμος να έχει αγωνιά για να ξεπεραστεί αυτή η κρίση που δημιουργήθηκε σκόπιμα από την οικονομική ελίτ, και που προβάλλεται με εκφοβιστικό τρόπο από τα ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Εξημέρωσης), τα οποία αντί να πληροφορήσουν τον κόσμο για τα πραγματικά αίτια που δημιούργησαν αυτή την κρίση, προτιμούν σκοπίμως να τον εκφοβίζουν και να τον τρομοκρατούν με τις συνέπειες που έχει δημιουργήσει αυτή, ώστε να μην μπορεί κανείς να αντιληφθεί τα βρώμικα σχέδια, που εφαρμόζονται με έντεχνο τρόπο από την πολιτική και επιχειρηματική ελίτ παγκοσμίως, με μοναδικό πάντα γνώμονα το κέρδος.
Είναι Φανερό ότι αυτή η κρίση δημιουργήθηκε εσκεμμένα ώστε να γίνουν κάποιες αλλαγές στο οικονομικό σύστημα παγκοσμίως. Γι αυτό μην απορήσετε άμα δείτε τις οικονομίες της Βόρειας Αμερικής να συνενώνονται μεταξύ τους ή στην Ελλάδα να δούμε περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις και ξεπούλημα των πάντων σε ντόπιους και ξένους επιχειρηματίες, ώστε να μπορέσει ξεπεραστεί το δημόσιο χρέος – το οποίο πάντα θα υπάρχει, αφού είναι το μόνο μέσο που υποκινεί χώρες και κοινωνίες
(ξεπούλημα στους Κινέζους λιμάνια και στους Γερμανούς τις τηλεπικοινωνίες κ.τ.λ.) καθώς επίσης και την λήψη περισσότερων φορολογικών μέτρων σε βάρος των φτωχών ώστε να ξεπεραστεί η κρίση αυτή.

Και επειδή τα ΜΜΕ είναι το μεγαλύτερο μέσο αποπλάνησης σήμερα: Αλήθεια πόσο Σοκαρισμένοι αισθάνεστε μετά από κάθε φορά που βλέπετε τα δελτία ειδήσεων??

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΛΟΝΙΣΜΟ!

ΟΠΛΙΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ!!!”

το βιβλίο προσωπικά το βρήκα από το public στο μολ και στοιχίζει 20 ευρώ για όποιον ενδιαφέρεται να το πάρει

αφορμή για να γράψω τα πιο πάνω ήταν ενα πολύ καλό κείμενο που βρήκα στο blog της κυνικής

http://e-cynical.blogspot.com/2010/12/blog-post_23.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Cynical+%28CYNICAL%29

το οποίο και παραθέτω αυτούσιο ως τροφή για περαιτέρω σκέψη

Στατιστικές Υπηρεσίες στη δούλεψη του ΔΝΤ και των αγορών

Όταν η Eurostat ανακοίνωσε στα ξαφνικά ότι το έλλειμμα του 2009 θα έπρεπε για μια ακόμα φορά να αναθεωρηθεί, παρά το γεγονός ότι στην κεφαλή της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας είχε επιτέλους τεθεί άνθρωπος αξιόπιστος, από τα σπλάχνα μάλιστα του ΔΝΤ, και παρά το γεγονός ότι στο πρόσφατο παρελθόν είχε αναθεωρηθεί, προφανώς προς τα πάνω, για άλλες 999 φορές, η κοινή γνώμη δέχτηκε το νέο αυτό κακό περίπου σαν λογικό και αυτονόητο. Όπως περίπου θα δεχόταν το φόρτωμα ακόμα μιας ξεκρέμαστης κλοπής σ’ ένα σεσημασμένο κλεφτρόνι, ή ακόμα μιας απιστίας στην πεταχτούλα παντρεμένη του 3ου.

Ελάχιστες ήταν οι εκπεφρασμένες αμφιβολίες και τα ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα αυτού του τόσο οδυνηρού για τον κόσμο, γεγονότος. Ερωτηματικά, όπως για το ενιαίον ας πούμε της εφαρμογής των εν λόγω κριτηρίων υπολογισμού δημοσίων ελλειμμάτων και στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή κοινότητα, με τους τόσο διαφορετικά διαρθρωμένους δημόσιους τομείς, ή όπως για το εάν οι επιδιώξεις της πήγαιναν μακρύτερα και πέρα από την πιστή εφαρμογή των κανόνων μιας ουδέτερης λογιστικής τέχνης.

Μετά την απότομη πτώση από τον παράδεισο των «αδέκαστων» οίκων αξιολόγησης Fitch, S&P, Moody’s κλπ, είχαμε κάθε λόγο να ψυλλιαζόμαστε ότι και η Eurostat μπορεί, τέλος πάντων, να μην ήταν και τόσο παρθένα. Άντε όμως να το αποδείξεις, με τις τόσες εξελιγμένες τεχνικές παρθενορραφής που κυκλοφορούν στο Λουξεμβούργο.

Θα είχα αφήσει τις αμφιβολίες μετέωρες να πλανώνται, αν δεν έπεφτα πάνω στο κεφάλαιο 12 του βιβλίου «Το Δόγμα του Σοκ», της Ναόμι Κλάιν, εκδ. Λιβάνη. Διαβάζοντάς το, έτυχε πολλές φορές να αναρωτηθώ αν το κορίτσι αυτό όταν το έγραφε είχε στο νου του μόνο την Ελλάδα, ή αν όσα εξιστορούσε για τις άλλες χώρες απ’ όπου πέρασε το ΔΝΤ, δεν ήταν απλώς μυθεύματα και προβολές της δικής μας περίπτωσης. Η ομοιότητα δράσης ήταν συντριπτική, αλλά αυτό στο οποίο θ’ αναφερθώ στη συνέχεια αφορά κάτι ειδικότερο, συγκεκριμένα δυο τουλάχιστον κράτη τα οποία επιδιώχτηκε να σπρωχτούν στην αγκαλιά του ΔΝΤ με τη μέθοδο της φαλκίδευσης των οικονομικών τους στοιχείων. Το ένα κράτος ήταν ο Καναδάς και το άλλο το Τρίντινταντ & Τομπάγκο.

Παράδειγμα πρώτο

Τον Φεβρουάριο του 1993 διάφορα μέσα του Καναδά, έντυπα και ηλεκτρονικά, άρχισαν να διακηρύττουν δεξιά κι αριστερά ότι η χώρα βρισκόταν προ των πυλών μιας μεγάλης κρίσης χρέους, γεγονός που θα έσπερνε τον τρόμο στους επενδυτές και στα κεφάλαιά τους. Επειδή λοιπόν οι καναδοί δεν θα μπορούσαν να δανειστούν από τις αγορές, θα έπρεπε να προβούν σε σημαντικές περικοπές στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την ασφάλιση των ανέργων. Πράγμα το οποίο και πραγματοποίησε το Φιλελεύθερο κόμμα, το οποίο είχε κερδίσει πρόσφατα τις εκλογές με τα εντελώς αντίθετα.

Δεν πέρασαν δυο χρόνια και η ικανή δημοσιογράφος Λίντα Μακουέγκ αποκάλυψε ότι όλο αυτό το σκηνικό κρίσης είχε στηθεί για τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης από μια φούχτα δεξαμενές σκέψης οι οποίες χρηματοδοτούνταν από μεγάλες τράπεζες και εταιρίες του Καναδά. Επισκεπτόμενη στη συνέχεια τα γραφεία της Moody’s στη Νέα Υόρκη και συνομιλώντας με τον επικεφαλής της επιτροπής αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του Καναδά, ανακάλυψε ότι η Moody’s βρισκόταν σε ασφυκτική πίεση από τις ίδιες τις καναδικές εταιρίες και τράπεζες να υποβαθμίσει τη χώρα τους, κι αυτό σαν μέσο πίεσης προς την κυβέρνηση να μειώσει τη φορολογία και να προβεί σε κοινωνικές περικοπές. Προς τούτο διοχέτευαν στον οίκο «μαγειρεμένα» στατιστικά στοιχεία, προσπαθώντας να πείσουν ότι ο Καναδάς τελεί όντως υπό χρεοκοπία. Όταν οι καναδοί έμαθαν μετά από καιρό ότι η κρίση δημοσιονομικού ελλείμματος είχε κατασκευαστεί, οι περικοπές είχαν πια παγιωθεί.

Παράδειγμα δεύτερο

Ο Ντέιβισον Μπαντού, διαπραγματευτής για χρόνια στο ΔΝΤ, όταν κάποια στιγμή αυτομόλησε αηδιασμένος και πλήρης ενοχών για τα όσα κακά προξένησε στους κατοίκους χωρών που βρέθηκαν στην επιρροή του, έδωσε στη δημοσιότητα πολλές από τις πρακτικές του οργανισμού εργοδότη του. Μια από αυτές ήταν το μαγείρεμα των στοιχείων με τα οποία καταδίκαζε μια χώρα, φτωχή μεν, αλλά με ισχυρή θέληση αντίστασης. Παρέθεσε δε λεπτομερή στοιχεία για το πώς είχε αναμειχθεί σε εσκεμμένα στατιστικά σφάλματα, προκειμένου να διογκωθούν τα αριθμητικά στοιχεία στις εκθέσεις του Ταμείου για το πλούσιο σε πετρέλαιο Τρίνινταντ & Τομπάγκο, ώστε η χώρα να δείχνει λιγότερο σταθερή απ’ όσο ήταν στην πραγματικότητα. Ο Μπαντού ισχυρίστηκε ότι το ΔΝΤ είχε φουσκώσει τα στατιστικά στοιχεία για το εργατικό κόστος, με συνέπεια η παραγωγικότητα της χώρας να φαίνεται χαμηλή. Σε άλλη περίπτωση δε, (δώστε προσοχή εδώ!) επινόησε κυριολεκτικά από το πουθενά ένα τεράστιο απλήρωτο κρατικό χρέος. Η άμεση συνέπεια των εσκεμμένων αυτών παραποιήσεων ήταν οι αγορές να θεωρήσουν το Τρίνινταντ & Τομπάγκο επισφαλές, διακόπτοντας έτσι τη χρηματοδότηση. Η συνέχεια μπορεί να προβλεφτεί: επέλαση του ΔΝΤ, απολύσεις, περικοπές μισθών, ιδιωτικοποιήσεις, σαν κύρια συστατικά στοιχεία του προγράμματος ριζικής «αναμόρφωσης» του κράτους, ώστε καθαρό πλέον και ελαφρωμένο να δεχτεί την ευλογία των κεφαλαίων.

Y.Γ. Σε πρόσφατο άρθρο του ο Economist (25 Νοv 2010), με τίτλο «Poverty in Canada«, έγραφε ότι παρά το γεγονός ότι η χώρα πέρασε ξώφαλτσα από την κρίση, εν τούτοις κατατάσσεται στην 22η θέση, από τις 31 του ΟΟΣΑ σχετικά με την παιδική φτώχεια. Πάνω από 3 εκ. Καναδοί είναι φτωχοί , εκ των οποίων 610,000 παιδιά. Και τι λέει παρακάτω;

Ότι αυτή η κατάσταση ανάγεται στις δεκαετίες του ’80 και ’90, όταν η κυβέρνηση είχε προβεί σε περικοπές κοινωνικών επιδομάτων και μείωση των δημοσίων επενδύσεων, για να φέρει σε ισορροπία τα οικονομικά της. Σ’ αυτό ακριβώς αναφέρεται η Ν. Κλάιν στο πρώτο παράδειγμα, τις επιπτώσεις του οποίου βλέπουμε σήμερα.

8 Σχόλια

Filed under Κυπριακό, Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, αλήθεια, κρίση

Εξωφρενικών και απολύτως πιστευτών γεγονότων συνέχειας….. ΔΙΑΤΑΧΘΗΚΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΕΛΑΣΗ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 115/2008

Ο θυμός η οργή η πικρία η συνεχής απογοητευση από ανθρώπους οι οποίοι καταχρώνται τα πάντα

δεν μπορεί να είναι συνεχής γιατί προφανώς ο ανθρώπινος οργανισμός έχει άμυνες και δεν σε αφήνει να διαλυθείς……

εν τέλει καταλαγιάζει και εκ των πραγμάτων όταν κάποια πράγματα επιτέλους παίρνουν τον δρόμο τους, παρόλες τις απίστευτες δυσκολίες κουτοπονηρκές, κατάχρηση των πάντων από ανθρώπους σε πόστα απίστευτης εξουσίας που αποφασίζουν εν ριπή οφθαλμού και εκ του ασφαλούς για την ελευθερία και την ζωή ανθρώπων

βλέπε άρθρο 6 του περί αλλοδαπών και μετανάστευσης νόμου με το οποίο ΈΝΑΣ άνθρωπος,  ο γενικός διευθυντής του υπουργείου εσωτερικών, σήμερα ο λάζαρος σαββίδης ως υπέρτατος αστυνόμος δικαστής αποφασίζει μόνος του ότι κάποιος άνθρωπος είναι «παράνομος» αλλοδαπός χωρίς να δοθεί ποτέ η δυνατότητα σε αυτό τον άνθρωπο να αντιτάξει επιχειρήματα κατά αυτής της παντελώς ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ απόφασης

σαφέστατα παραβιάζεται το δικαίωμα στην ελευθερία όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της ΕΣΔΑ και τις αυστηροτατες προυποθέσεις που θέτει για να τεθεί κάποιος άνθρωπος υπό κράτηση

το δικαίωμα για δίκαιη δίκη όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της Ευρωπαικής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αφού στερήθηκε των πάντων και ουσιαστικά δεν έγινε καμιά δίκη

όλα αυτά θα τεθούν με προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΚ σε προσφυγή που ήδη έχει καταχωρηθεί κατά της κύπρου στο Ανώτατο και θα τεθεί το ερώτημα κατά πόσο αυτό το άρθρο αντιβαίνει και παραβιάζει θεμελιώδες δικαίωμα του κοινοτικού δικαίου

η ΕΣΔΑ και το ΕΔΑΔ υπάγονται στο Συμβούλιο της Ευρώπης που δεν έχει σχέση με την ΕΕ, μέλη της ανάμεσα σε άλλα είναι η ρωσία η τουρκία κλπ που δεν είναι μέλη της ΕΕ

αλλά η ΕΣΔΑ ( ευρωπαική σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων) έχει υιοθετηθεί και ενσωματωθεί στο κοινοτικό δίκαιο και αποτελεί μέρος του και έτσι στα πλαίσια αυτά θα τεθεί το προδικαστικό ερώτημα προς το Δικαστήριο Ευρωπαικών Κοινοτήτων

Σήμερα 24/12/2010  είναι μια καλύτερη μέρα για πάρα πολλούς δύσμοιρους ανθρώπους που η κακή τους τύχη τους έφερε σε τούντον κωλότόπον

από σήμερα τίθεται σε ισχύ η ευρωπαική οδηγία 115/2008 η οποία στο άρθρο 15 παράγραφο 5 ορίζει ότι ΚΑΝΕΝΑ ΚΩΛΟΚΡΑΤΟΣ (ΔΗΛΑΔΗ και  Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ) ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ με σκοπό την  απέλαση τους πέραν των ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ!!

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:EL:PDF

στο block 10 των κεντρικών φυλακών  κρατούνται άνθρωποι οι οποίοι δεν διέπραξαν απολύτως κανένα αδίκημα και υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι οι οποίοι κρατούνται μέχρι και 14 μήνες!!!!!!!!!! και καθημερινά συνεχίζεται η «παραλαβή» κι άλλων ανθρώπων οι οποίοι προφανώς είναι κατώτεροι από άλλους ανθρώπους

ένα παράδειγμα κατάχρησης εξουσίας (υπάρχουν πάρα πολλά που απλά δεν τα δείχνει η τιβι του κάθε τσουρούλη όπως είδατε και πολλοί ακούσατε έμπρακτα τον τύπο αυτό

ΗΧΗΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ με τον τσουρούλη σας να έχει όλα τα στοιχεία ότι ένας άνθρωπος κρατείται παράνομα και απλά να μην το βγάζει…και μετά πιστεύετε όσα λενε τα πουλημένα μμεξαπάτησης ηλίθιοι πατριωτάκηδες

https://osr55.wordpress.com/2010/12/18/

είναι και το συγκεκριμένο που δημοσίευσα ( και αυτό δείχνει την τεράστια δύναμη του ιντερνετ για τον απλό άνθρωπο που αδιαμεσολάβητα πλέον δημοσιεύει και γνωστοποιεί γεγονότα που προσπαθούν οι βρωμισμένοι της εξουσίας οικονομικής και τυπικής να κουκουλώσουν)

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗ –ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ έγγραφα Υπουργείου Εσωτερικών που διατάσσουν την απελευθέρωση από τις 26 Νοεμβρίου 2010 και ακόμη ο άνθρωπος είναι ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ – Ακόμα ένας άνθρωπος με σοβαρά προβλήματα υγείας κρατείται παράνομα ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ η προσφυγή στο Ανώτατο με όλο το ιστορικό

https://osr55.wordpress.com/2010/12/17/

όπως δημοσιεύσα και προκτές ενώ χτες εκκρεμμούσε στο ανώτατο δικαστήριο η αίτηση για habeas corpus λόγω προφανέστατης παράνομης κράτησης ενώ υπήρχε διαταγή απελευθέρωσης του

έτσι απλά ο απόλυτος αστυνομοςδικαστής προφανώς για να σταματήσει την απελευθέρωση αυτού του ανθρώπου εκατσε και έγραψε σε ένα κομμάτι χαρτί το οποίο έβαλε σχεδιούθκια και σφραγιδούες της τάχα δημοκρατίας μας ότι

σόρρυ α, έκαμα λάθος τζαι δεν θα σε αφήκω ελευθερος που να φακκάς χαμέ γιατί εγώ είμαι απόλυτος άρχοντας τζαι εν θα αφήκω έναν δικηγορούι να με αμφισβητεί

Εξωφρενικά τα όσα συμβαίνουν σε αυτό τον τόπο- το Υπ Εσωτερικών πριν 10 λεπτά επέδωσε έγγραφο στο παιδί που κρατείται ΠΑΡΑΝΟΜΑ λέγοντας ότι έκανε λάθος στις 26/11/2010 και ότι πρέπει να απελαθεί!!!! ενώ εκκρεμεί αύριο υποθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο!

https://osr55.wordpress.com/2010/12/22/

χτες που λέτε ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου τέθηκε εντονότατα θέμα προφανέστατης κακοπιστίας εκ μέρους της διοίκησης και αμφισβητήθηκε όσο πιο έντονα γινόταν η αλήθεια των όσων αναγράφονταν στο έγγραφο που ξεφούρνισαν την ίδια μέρα ενώπιον του ανωτάτου

δυστυχώς το δικαστήριο είπε εγώ εν τζαι, θεώρησε ότι είναι καλόπιστο λάθος οπότε δεν υπάρχει παράνομη κράτηση!!!!!!!!!!!

αν ήταν άλλος δικαστής ενδεχομένως να είχαμε διαφορετική απόφασης

γιαυτό ειναι καλά να γίνει απολύτως κατανοητό αυτό που έγραψα επανειλημμένως

δεν πιστεύω σε θεσμούς αλλά σε ανθρώπους

ο άνθρωπος δεν καθορίζεται από την όποια ιδιότητα φέρει ή την στολή που φοράει αλλά από τις πράξεις και τις αποφάσεις του και σε σχέση με την ιδιό΄τητα και την στολή…

και πάμε στο κερασάκι!!  της απύθμενης κατάχρησης εξουσίας, η αυθαιρεσία στον μέγιστο βαθμό

η κακοπιστία, η κακία και ο κομπλεξισμός σε όλο του το μεγαλείο

η κυρ εισαγγελέας όταν της υποδείχθηκε το γελοίον της φαρσοκωμωδίας που λάμβανε χώρα με το τάχα λάθος θυμώθηκε τζιόλας λέγοντας μου ότι εγώ κάμνω την δουλειά μου!!!

λες τζαι ποτίζει αγγούρκα τζαι ως καλο ρομπότ απλά κουρτίζουν την

ο καθένας είναι υπεύθυντος για αυτά που κάνει και λέει

και δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από υπεκφυγές του στυλ κάμνω την δουλειά μου ως άβουλο πλάσμα

τέσπα,

όταν έλεγε στο δικαστήριο περί του «λάθους» μας ξεφούρνισε και το εξής ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ

ΣΉΜΕΡΑ ΚΟΠΗΚΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΝ ΑΠΕΛΑΣΟΥΝ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

η απίστευτη ξεφτίλα κακία κακοπιστία

ενώ εκκρεμεί η προθεσμία για καταχώρηση προσφυγής στο ανώτατο και είναι νόμιμος στην κύπρο

ο κυρ σαββίδης προφανώς έχοντας αλλότρια κίνητρα όπως επεξηγήθηκαν πιο πάνω ΔΙΕΤΑΞΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΕΛΑΣΗ ΤΟΥ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 115/2008 με την οποία θα εξαναγκαστεί πλέον το παλληκάρι να τον αφήσει

γιαυτό άφριζε και προέβη σε αυτή την αξιοθρήνητη πράξη εις βάρος ενός ανθρώπου!!!!!

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!!!!!!

ο άνθρωπος αυτός έπρεπε να αφεθεί ελεύθερος και ανταυτου μέσα σε ένα λεπτό κυπροφρένειας βρέθηκε να είναι προς απέλαση!!!!

όπως τον πελλό να τρέχω να προλάβω να καταχωρήσω προσφυγή κατά της κυπριακής μας «δημοκρατίας» ώστε να σταματήσει αμέσα αυτή η παράνομη διαδικασία

έπρεπε όχι απλά να καταχωρηθεί μέσα σε πολύ λιγη ώρα αλλά και να επιδοθεί κιολας με δικαστικό επιδότη!!!!!!!

αγώνας δρόμου και το κεφάλι να σπάσει κυριολεκτικά από όσα συνέβαιναν μπροστά μου

εν τέλει καταχωρείται εσπευσμένα η προσφυγή και ευτυχώς επιδίδεται την ίδια μέρα προς τον κυρ σαββίδη μας

ο οποίος πλέον παρόλες τις κουτοπονηρκές τους ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΠΕΛΑΣΕΙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

και όχι μόνο αυτό

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 27/12/2010   ΟΜΑΔΙΚΑ HABEAS CORPUS θα καταχωρηθούν και υποχρεωτικά θα τους αφήσει ελεύθερους

ΕΛΠΙΖΩ ΦΥΣΙΚΑ γιατί όλα τα περιμένεις

ελπίζω να πάνε όλα καλά

και πάντα να έχουμε στο μυαλουδάκι μας ότι δεν μιλάμε για σακκιά με πατάτες

αλλά μιλάμε για ανθρώπους που τους συμπεριφέρονται στην καλυτερη περίπτωση όπως τα ζώα και στην χειρότερη όπως τα σκουπίδια

1 σχόλιο

Filed under "δικαιοσύνη", Κυπριακό, Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες

Εξωφρενικά τα όσα συμβαίνουν σε αυτό τον τόπο- το Υπ Εσωτερικών πριν 10 λεπτά επέδωσε έγγραφο στο παιδί που κρατείται ΠΑΡΑΝΟΜΑ λέγοντας ότι έκανε λάθος στις 26/11/2010 και ότι πρέπει να απελαθεί!!!! ενώ εκκρεμεί αύριο υποθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο!

Εξωφρενικά τα όσα συμβαίνουν σε αυτό τον τόπο!!!!

Μόλις ενημερώθηκα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών πριν 10 λεπτά επέδωσε μέσα στο block 10 επίσημο έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Γενικό Διευθυντή Λάζαρο Σαββίδη έγγραφο στο παιδί που κρατείται ΠΑΡΑΝΟΜΑ λέγοντας ότι έκανε λάθος στις 26/11/2010 που εξέδωσε το πιο κάτω έγγραφο

και ότι με αυτό το νέο έγγραφο με σημερινή ημερομηνία πρέπει να απελαθεί!!!! ενώ εκκρεμεί αύριο υποθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο!

Εχουμε φτάσει σε οριακά σημεια… προσωπικά ούτε να θυμώσω πλέον δεν μπορώ

τα όσα συμβαίνουν είναι εξωφρενικά πραγματικά

οι άνθρωποι καταχρώνται τα πάντα, ως άλλοι θεοί συμπεριφέρονται στους ανθρώπους ως σκουπίδια

η κατάχρηση εξουσία ως πρόταση αδυνατεί να εκφράσει αυτό που συμβαίνει αυτή την στιγμή

αυτοί οι άνθρωποι που ελέγχουν τις ζωές όλων μας, εμπαίζουν κάθε έννοια κράτους δικαίου, νομιμότητας
τσαλαπατούν κάθε έννοια ηθικής

είναι άθλιοι και όταν ολοκληρωθεί αυτή η φαρσοκωμωδία από τον Λάζαρου Σαββίδη υφιστάμενο του κυριου Συλικιώτη υπουργού εσωτερικών θα δημοσιευτούν κι άλλα έγγραφα που τους ξεμπροστιάζουν

Αυτή την στιγμή παίζεται ένα άθλιο παιχνίδι

συναντούν αντίσταση στην εξουσία τους σε σχέση με τις μαζικές συλλήψεις και απελάσεις μεταναστών και προσπαθούν μανιωδώς με κάθε τρόπο να κάμψουν οιαδήποτε αντίσταση βρίσκουν σε νομικό επίπεδο

το έχω πει παρα πολλές φορές, ο μεγαλύτερος ρατσιστής είναι το κράτος

όσο οι εκδηλώσεις καταδίκης του ρατσισμού κατευθύνονται μόνο σε νεοφασιστικές γελοιότητες τύπου ελάμ κουλία κλπ απλά χάνεται ο κυριότερος στόχος

ο μεγαλύτερος ρατσιστής είναι το ίδιο κράτος μέσω των οργάνων του, υπουργείο εσωτερικών και αστυνομία και δυστυχώς όλες οι εκδηλώσεις πορείες διαδηλώσεις κλπ το αφήνουν στο απυρόβλητο

όπως έχω πει πάρα πολλές φορές στην κύπρο δεν φαίνεται να υπάρχουν άνθρωποι που να θέλουν πραγματικά να αρθρώσουν αληθινά αντιρατσιστικό λόγο δηλαδή κατά του πιο μεγάλου ρατσιστή που είναι το ιδιο το κράτος

δεν περιμένω τίποτα από την κύπρο

ήδη προ ημερών είχα επικοινωνήσει με συναδέλφους στην θεσσαλονική και στην αθήνα που ειναι μέλη της ΕΔΑΜ Ένωσης Δικαιου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

http://edam.gr/content/view/202/47/lang,el/
στην ελλάδα που αποτελείται από πολλούς δικηγόρους και ανώτατους δικαστικούς
έχουν ενημερωθεί με όλα τα σχετικά έγγραφα και για άλλες υποθέσεις που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας και θα ληφθεί δράση
τόσο βραχυπρόθεσμα μέσω καταγγελίας του κράτους της κυπρου αλλά και σε προσωπικό επίπεδο για κατάχρηση της ιδιότητα τους κατά του υπουργού εσωτερικών συλικιώτη αλλά και του γενικού του διευθυντή του λάζαρου σαββίδη

αλλά το πιο σημαντικό μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
γιατί τα πράγματα έχουν φτάσει σε σημεία εξωφρενικά
μιλάμε κυριολεκτικά για χουντικές συμπεριφορές που κατα το δοκούν γράφουν ξεγράφουν επίσημα έγγραφα που αφορούν την ελευθερία και την ζωή ανθρώπων τους οποίους αντιμετωπίζουν στην καλύτερη περίπτωση ως ζώα και στην χειρότερη ως σκουπίδια

8 Σχόλια

Filed under "δικαιοσύνη", Κυπριακό, Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, αλήθεια

Η υποκρισία των αριστερών του καναπέ και των φεστιβαλακιων της πορδής όσο αντιρατσιστές και αριστεροί ει΄ναι αυτοί άλλο τόσο είναι και ο αρχιρατσιστής συλιτζιώτης που κρατάει παντελώς παράνομα ανθρώπους στις φυλακές οι οποίοι δεν έχουν διαπράξει κανένα αδίκημα!!

Η υποκρισία των αριστερών του καναπέ και των φεστιβαλακιων της πορδής όσο αντιρατσιστές και αριστεροί ει΄ναι αυτοί άλλο τόσο είναι και ο αρχιρατσιστής συλιτζιώτης που κρατάει παντελώς παράνομα ανθρώπους στις φυλακές οι οποίοι δεν έχουν διαπράξει κανένα αδίκημα!!

 

Τα ντοκουμέντα έχει μέρες που είναι εκεί δημοσιοευμένα

Πάρα πολύς κόσμος τα είδε ιδιοις όμμασι στο blog μου και στο facebook

Πολύς κόσμος άκουσε το ηχητικό ντοκουμέντο με τον τσουρούλη σας σε πλήρη συμπαίγνια με το ρατσιστικό΄κράτος του τάχα αριστερού συλιτζιώτη να μην βγάζουν στον αέρα και να κουκουλώνουν αυτό το τρομερό γεγονός

Είναι πάρα πολλές δεκάδες οι άνθρωποι που κρατούνται στο block 10 των κεντρικών φυλακών πέραν των 10 μηνών χωρίς να έχουν διαπράξει κανένα αδίκημα απλά και μόνο επειδή αυτό το άθλιο κράτος τους αφήνει εκεί μέσα να σαπίζουν

τα ντοκουμέντα είναι εκεί αδιάψευστα

26 Νοεμβρίου 2010 έπρεπε να αφεθεί αυτός ο άνθρωπος ελεύθερος, του επιδόθηκε 14 δεκεμβρίου!!! Και συνεχίζει μέχρι και τώρα που τα γράφω αυτά να ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ!!!!!!

Το συνειδητοποιείτε αυτό ρε; Όχι ρε δεν το συνειδητοποιείτε
Κρατείται παράνομα χωρίς καμιά νόμιμη βάση όπως μου πέταξε από το τηλέφωνο ο γενικός διευθυντής του συλιτζιώτη λάζαρος σαββίδης
όταν δεν είχε τι να πει μου πετάει ένα ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ εγώ εννα τον κρατήσω τζαι πήαινε στο ανώτατο όπου θέλεις να με φκάλεις λάθος!!!!!!!!!!!

σημερα ξανά δικαστήριο habeas corpus ορίστηκε 23 αύριο άλλο habeas corpus για άλλο άνθρωπο με σοβαρά προβληματα υγείας που κρατείται στην Λάρνακα

στις 27 δεκεμβρίου θα καταχωρηθούν πολλά habeas corpus για ανθρώπους που κρατούνται κατά παράβαση της οδηγίας 115.2008 που ορίζει στο άθρο 15 ότι δεν μπορεί να κρατούνται πέραν των 6 μηνών και η οποία θα έχει εφαρμογή από τις 24 δεκεμβρίου 2010 στο κωλόκρατος μας

ότι έχει κερδηθεί με αγώνες και αίμα θα αξιοποιηθεί

ένας άνθρωπος;; ένας ρε;!!! ο,τι μπορεί να γίνει θα γίνει

Αριστεροί του κώλου και της κλανιάς υποκρίταροι

 

Συνεχίστε τα φεστβιάλ σας και τις αντιρατσιστικές σας τάχα γιορτούλες με τον μέγα ρατσιστή που είναι το κράτος  για να προωθείτε τις ιδέες σας χωρίς να σας ενδιαφέρει η ουσία που είναι οι άνθρωποι αυτοί που υποφέρουν

Δεν έχετε ιδέα τι περνούν αυτοί οι άνθρωποι

Εγώ τα βλέπω εκ του ασφαλούς και εκ της θέσης μου αλλά τα βλέπω ρε

Ξέρετε ρε ψευτοαριστεροί του κώλου τάχα αντιρατσιστές υποκριτές που κόπτεστε τάχα για τα δικαιωματα των ανθρώπων αυτών χωρίς αυτούς πόσοι άνθρωποι κρατούνται παράνομα;

Όχι δεν ξέρετε και δεν σας ενδιαφέρει να μάθετε γιατί δεν είναι αυτός ο στόχος σας

Είστε υποκριτές που αυτοικανοποιείστε με την ταπέλα που κρεμάσατε στο ευτραφές λαιμουδάκι σας

Συνεχίστε τα πανηγυράκια με το κράτος ρατσιστής που είναι και αριστερό τώρα και άστε τους ανθρώπους αυτούς να σαπίζουν

Σιγά να μην σας νοιάζουν

Ναι ένας άνθρωπος είμαι και θα κάνω ό,τι μπορώ εκ της θέσεως μου που ευτυχώς μου δίνει την δυνατότητα να κάνω πολλά

στα @@ μου οι κακόπιστοι κλανιάες

Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος

Και εσείς ρε είστε μηδέν εις το πηλίκον

Είδαμε και τον πολίτη τον διονύση στο φπ και κάτι δημοσιογραφούλες του κώλου που στα @@ του

Προσωπικά δεν περιμένω τίποτα από αυτή την σάπια κοινωνία ειδικά των ταπελάρηων

ασσιχτίρ

 

 

reality “δικαιοσύνης” number 4 – η υπόθεση τυρί

https://osr55.wordpress.com/2010/08/06/

reality “δικαιοσύνης” number 3 – ένα ακόμα αβάσιμο παράπονο

https://osr55.wordpress.com/2010/08/04/

reality “δικαιοσύνης” number 2

https://osr55.wordpress.com/2010/08/03

reality “δικαιοσύνης” μέρος 1ον

https://osr55.wordpress.com/2010/08/03/

6 Σχόλια

Filed under "δικαιοσύνη", Κυπριακό, Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες

ΗΧΗΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ με τον τσουρούλη σας να έχει όλα τα στοιχεία ότι ένας άνθρωπος κρατείται παράνομα και απλά να μην το βγάζει…και μετά πιστεύετε όσα λενε τα πουλημένα μμεξαπάτησης ηλίθιοι πατριωτάκηδες

όταν έγινε το απίστευτο σκηνικό στο αεροδρόμιο την προηγούμενη τετάρτη τα μεσάνυχτα όπου τέθηκα και υπό ολιγοώρηκράτηση!!!!!!! από τα λαγωνικά της αστυνομίας και του ιμιγκρέισιον μας (αυτό είναι μια άλλη ιστορία)

μη έχοντας τι άλλο να κάνω αφού η απελπισία ήταν απίστευτη σε αυτό το άθλιο σύστημα που δεν μας προστατεύει κανείς παρά η ίδια η γνώση του κόσμου,
μη έχοντας τι άλλο να κάνω πήγα και στο φιλούιν τον τσουρουλη σας κυρίες και κύριοι για να εκθέσει ως μέγας δημοσιογράφος που κόπτεται για τα δικαιώματα όλων μας από το κακό κράτος αυτή την απίστευτη παρανομία που συνέβαινε εις βάρος ανθρώπων που

(αποφασίστε ρε ούλλοι σας αν είναι όντως άνθρωποι και άρα δικαιούνται ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θέλετε να εφαρμοστούν και για σας τάχα από την κακή τουρκία που σας τα παραβιάζει)

τέσπα, πάω στο σίγμα μας και μιλώ με την δημοσιογραφο η οποία δεν πίστευε στα αυτιά της μάτια της και όλες τις αισθήσεις από αυτά που έγιναν από το κράτος μας τον γενικό διευθυντή του υπουργείου εσωτερικών λάζαρο σαββίδη ο οποίος επειδή ΕΤΣΙ ΘΕΛΕΙ κρατάει αυτό τον άνθρωπο ΠΑΡΑΝΟΜΑ χωρίς καμιά νόμιμη βάση

η δημοσιογράφος του τσουρούλη μας που λέτε είχε συγκλονιστεί αληθινά από όλα αυτά που άκουγε και μου είπε μην ανησυχείς θα σε πάρω τηλέφωνο αύριο κλπ κλπ

έρχεται το αύριο ……….ουδεμία ανταπόκριση και ο άνθρωπος μέσα ακόμα

έρχεται και το μεθαύριο και παίρνω τηλ και της λέω, σε παρακαλώ αν δεν θέλετε να το βγάλετε κλπ τουλάχιστον κάνε μια ανθρώπινη πράξη

πάρε τηλέφωνο τον λάζαρο σαββίδη και πες του όλα αυτά τα στοιχεία που ξέρεις, αυτός θα φοβηθεί και θα τον αφήσει επιτέλους ελευθερο

όπως έγινε ακριβώς και στις άλλες περιπτώσεις που περιγράφηκαν σε αυτό εδώ το blog

reality “δικαιοσύνης” number 2
https://osr55.wordpress.com/2010/08/03/

reality “δικαιοσύνης” μέρος 1ον
https://osr55.wordpress.com/2010/08/03/reality-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82-1%CE%BF%CE%BD/

μου λέει οκ θα δω τι θα κάνω κλπ στείλε μου σε παρακαλώ στο φαξ ξανά όλα αυτά που μου έδωσες κλπ

οκ της λέω να στα στείλω

στέλλω όλα τα σχετικά

περνάει η επόμενη μέρα η μεθεπόμενη μέρα και τιποτα

διάβασα και κάτι στο ιντερνετ γιατί τα κωλοκάναλα τα κυπριακά δεν τα βλέπω που έλεγε ότι κατηγορούν τον τσουρούλη με κάτι άλλους βολευτές για ρατσισμό και μονομέρεια κλπ

και λέω οππππππππππ εδώ είμαστε………….. ο τσουρουλης σας κυρίες και κύριο

παίρνω τηλ και ηχογραφώ και το ξέρει η δημοσιογράφος και παραδέχεται ότι δεν το βγάζουν το θέμα και εγώ τι να κάνω απλά δουλεύω εδώ
της λέω και εγώ τα δικα μου κλπ κλπ

τέσπα, μετά από λίγη ώρα
ξανά τηλέφωνο από το σίγμα

απαντώ και ηχογραφώ ……… ο τσουρουλης σας στην άλλη γραμμή

τον ξέρω προσωπικά πολλά καλά που το σχολείο το παλληκάρι κλπ και έτσι μου λέει

ρε …………………… ηχογραφείς την δημοσιογράφο μου κλπ

ναι ρε χρύσανθε τζαι σέναν ηχογραφώ σε τωρά

τζαι τζαμέ άρχισε να φωνάζει να ορύεται εννα σε καταγγείλω στον σύλλογο τζαι να λαλεί κάτι αρλούμπες καραγκιοζιλίκια

του λέω να με καταγγείλεις παλληκάρι μου να κάμεις ό,τι θέλεις
ρε…………….φωνάζει ορύεται κλπ κλπ

εγώ να του λέω απλά ήρεμα και ωραία ότι ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ
ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΠΑΝΤΕΛΩΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΦΕΘΕΙ ΆΜΕΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΒΓΑΖΕΤΕ

και αυτός να μου λέει αν θέλεις να κάμνεις διαδηλωση να πάει στην αστυνομία και κάτι βλακειουλες απίστευτες

εγώ να του λέω ότι ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΒΓΑΖΕΤΕ
ΓΙΑΤΙ;;;;

και αυτός να συνεχίζει να ορύεται να φωνάζει να φωνάζει και εν τέλει να κλείνει το τηλέφωνο

δεν πρόκεται να βγάλω το ηχητικό ντοκουμέντο για να ακούεται ο χρυσανθούλης μας να λαλεί τις μαλακιουλές τους

όποιος θέλει να ακούσει την συμπαίγνια ΔΗΜΟΣΙΟΚΑΦΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ LIVE

ας μου στείλει e mail να του στείλω την συνομιλία

ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΈΝΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΑΚΗΔΕΣ ΒΡΩΜΙΣΜΕΝΟΙ

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΟΥ ΜΙΛΑΤΕ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΡΙΕΣ

ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΣΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΡΕ ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΑΚΟΥΤΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟ ΚΟΥΛΙΑ

ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΑΤΚΗΔΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΙΔΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΖΕΙΤΕ

ΚΑΙ ΤΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ

6 Σχόλια

Filed under "δικαιοσύνη", Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, διάφορα, κρίση

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗ –ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ έγγραφα Υπουργείου Εσωτερικών που διατάσσουν την απελευθέρωση από τις 26 Νοεμβρίου 2010 και ακόμη ο άνθρωπος είναι ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ – Ακόμα ένας άνθρωπος με σοβαρά προβλήματα υγείας κρατείται παράνομα ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ η προσφυγή στο Ανώτατο με όλο το ιστορικό

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗ –ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ έγγραφα Υπουργείου Εσωτερικών που διατάσσουν την απελευθέρωση από τις 26 Νοεμβρίου 2010 και ακόμη ο άνθρωπος είναι ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ

Απλά πράγματα
Επισυνάπτεται η διαταγή απελευθέρωσης του ανθρώπου αυτού ήδη από τις 26 Νοεμβρίου 2010 ο οποίος ενημερώθηκε για αυτό το γεγονός μόλις προχθές και είναι ακόμη υπό κράτηση ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ!!!!!!!!!!

Η απελευθέρωση του κατέστη δυνατή φυσικά κατόπιν προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο……. Εκδόθηκε το διάταγμα απελευθέρωσης και ΔΕΝ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ!!!!!!!

ΠΗΓΑ ΣΤΟΝ ΤΣΟΥΡΟΥΛΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΤΟ ΒΓΑΛΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ
ΠΡΙΝ ΜΙΑ ΩΡΑ ΗΜΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΟΠΟΥ ΑΝΕΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΗ ΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΟΚ θα πάω ξανά δικαστήριο την Δευτέρα και θα καταχωρηθεί η σχετική αίτηση habeas corpus ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ από αυτό το ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΚΩΛΟΚΡΑΤΟΣ της τάχα αριστεράς του συλιτζιώτη

και συνεχίζουμε…
ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ συνελήφθη παράνομα χωρίς κανένα νόμιμο λόγο κάτι που παραδέκτηκε σε μένα ο ίδιος ο Γενικός Διευθυντής Λάζαρος Σαββίδης και αυτή την στιγμή κρατείται παράνομα σε αστυνομικά κρατήτήρια

Επισυνάπτεται η προσφυγή που καταχωρήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο
Με όλο το ιστορικό που παραπέμπει σε ταινία
Αλλά είναι η αλήθεια


Είναι απίστευτο το τι συμβαίνει σε αυτό το κράτος
Είναι απίστευτη μη εφαρμογή νόμων κανονισμών δικαιωμάτων για τα οποία υποτίθεται αγωνιζομαστε στην κύπρο
Είναι τραγικά τα όσα συμβαίνουν
Τι να κάνω δηλαδή; Τι μπορώ να κάνω τελικά………….. τι να κάνω;;;;;;
Είναι πολύ κουραστικό παλεύεις με τα κύματα…………… τι να πεις
Ανθρώπινα δικαιώματα σου λέει
Αλλά μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν θεωρούνται άνθρωποι

Τι να κάνω δηλαδή τι άλλο να κάνω;;;;
Αυτό που δεν γίνεται κατανοητό είναι ότι αυτή την στιγμή κτυπάνε τον πιο αδύναμο κρίκο που είναι οι μετανάστες που κανένας δεν ενδιαφέρεται για αυτούς
Ασκείται βία από παντού και δυστυχώς από την ίδια την κοινωνία
Όπου πάω ακούω γιατί να θέλω να τους φκάλω άειστους τζαμέ
Κλπ κλπ
Μου θυμίζει την ρήση του προτεστάντη ιερεα κατά τον Β παγκόσμιο πόλεμο
« …;.Όταν κυνηγούσαν τους εβραίους δεν μίλησα γιατι΄δεν ήμουν εβραίος,
όταν κυνηγούσαν τους κομμουνιστές δεν μίλησα γιατί δεν ήμουν κομμουνιστής,
όταν κυνηγούσαν τους καθολικούς δεν μίλησα γιατί δεν ήμουν καθολικός,
όταν κυνήγησαν εμένα δεν μίλησε κανένας …;..»
Θα ρθουν για όλους μας
Όπως ήρθαν στην ελλάδα
Με τους ανθρωποφύλακες να κτυπάνε συνταξιουχους που πεθαίνουν της πείνας
Κτυπάνε εργαζόμενους που τους πήραν το ψωμί μέσα από το στόμα
Για να τρώνε με χρυσά κουτάλια
Τι να πεις
Πράττεις αυτό που πιστεύεις ………… και ελπίζεις
Ότι κάποιος ακούει και ίσως συμπαραστέκεται

5 Σχόλια

Filed under "δικαιοσύνη", Κυπριακό, Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, αλήθεια, κρίση

video- το ξύλο στον χατζηδάκη- H οργή του κόσμου έχει αγγίξει όχι απλά κόκκινο αλλά κοχλάζει και είναι ασυγκράτητη

H οργή του κόσμου έχει αγγίξει όχι απλά κόκκινο αλλά κοχλάζει και είναι ασυγκράτητη

οι «πολιτικοί» έχουν εξευτελιστεί πλήρως στα μάτια όλων
το πολιτικό αυτό σύστημα όχι απλά έχει μπατιρισει έχει ξεφτιλιστεί εξ ολοκλήρου
και όποιος μιλάει για δημοκρατίες και παπαριές είναι τουλάχιστον αδαής ή προβοκάτορας

Σχολιάστε

Filed under Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, κρίση

Πιστευτό απολύτως: δημοσιοκάφρος του bbc υπερασπίζεται αστυνομική βία σε φοιτητή με εγκεφαλική παράλυση ευρισκόμενος σε αναπηρικό καροτσάκι!

Ουσιαστικά όσο και αν το θεωρώ απολύτως πιστευτό κάθε φορά σοκκάρομαι και εκπλήσσομαι από το πως οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν κτήνη άγρια θηρία χωρίς καμιά συναίσθηση της ανθρωπιάς τους

Είναι πραγματικά απίστευτο τα όσα συμβαίνουν συνέχεια και θέλουν ως άλλοι μιθριδάτες να μας κάνουν να τα συνηθίσουμε βάζοντας συνέχεια και από λίγο περισσότερο δηλητήριο………..

ο φιλος αντώνης στο http://radicaldesire.blogspot.com/2010/12/jody-mcintyre.html

δημοσίευσε το βιντεάκι με τον ανάπηρο ΛΕΒΕΝΤΗ φοιτητή πραγματικό αγωνιστή της ζωής ο οποίος έχει το δικό του blog

http://jodymcintyre.wordpress.com/

ο οποίος προσπαθεί μέσα από τους σκοπελους της πουλημένης δημοσιοκαφρίλας του πουλημένου bbc να αποτυπώσει το αυτονόητο:

ΟΤΙ ΕΝΑΣ ΑΝΑΠΗΡΟΣ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΠΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΠΟΣΩ ΜΑΛΛΟΝ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ

Δ Ε Ν ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΟΥΔΕΝΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΟΣΩ ΜΆΛΛΟΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΑΝΟΠΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝ ΜΕ ΜΠΛΕ ΜΑΝΤΡΌΣΚΥΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΜΠΑΤΣΩΝ

και όμως ο δημοσιοκάφρος επιμένει να τον προβοκάρει και να τον ρωτάει αν…………… τσουλησε………….απιστευτα γελοίο και μονο να το πει κάποιος, αν τσούλησε το αναπηρικό του τροχοκάθισμα ……….εναντιον πανοπλων αστυνομικών!!!!!!!!!!!

ναι ρε το τσούλησε´…………. και;;;;;;

ο άνθρωπος αυτός δεν μπορει να κινηθεί αυτοβούλως και τον έσπρωχνε ο αδελφός του……. όπως εξηγησε πεντακάθαρα και ομως ο δημοσιοκάφρος αυτός ο άθλιος προβοκάτορς του σπουδαίου bbc συνεχίζει με περισσό θράσσος να βρει δικαιολογία για τους μπάτσους

ναι αλλά τους έβρισες τους φώναξες τους έριξες τίποτα;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

είναι τραγικό

και όμως αυτη δημοσιοκαφρίλα με τον εμετό και τα ξερατά της εξουσίας και των πουλημένων τσιρακιων τους καταπίνεται αμάσητη κάθε μέρα από τον φιλήσυχο φιλειρηνικό πατριωτάκο μαλάκα που τρώει πιτσα στον καναπέ του και βλέπει την ολυμπιοπαναθηναικαρα την αποελομονοιαματσεστερλιβερπουλ κλπ κλπ και δεν μπορεί να συνειδητοποιησει την μιζέρια του από το δυάρι κλουβί για 3 και 60 που του επέβαλαν να ζει αυτοί που τον φτύνουν με τα ξερατά και τα βρωμισμένα κόκκαλκια που του πετάνε

τι άλλο να πεις

αυτό είναι ένα δείγμα για το μέλλον που είναι ήδη παρόν

έχουμε πόλεμο πραγματικό και οκ οι άχρηστοι κυπρέοι ντεμέκ κλανιάες «αντιεξουσιαστές» του κώλου οι «αντικρατιστές» που πάνε χέρι με χέρι με την εξουσιά και το κράτος και περιμένουν την προστασία του μεσω επανενωσης και λοιπές παπαριές δεν μπορούν να το αντιληφθούν

οι έλληνες συντρόφοι που βιώνουν από πρώτο χέρι το ζοφερό μέλλον που είναι παρόν με τα μνημόνια την εξαθλιωση του κινεζοποιημένου προλεταριάτου και την απίστευτη κρατική βια που έχει εντολές να σκοτώσει ξέρουν τι τους περιμένει αυριο στην παναπεργία και σε κάθε απεργία

το ζοφερό μέλλον είναι ήδη εδώ και πρέπει να προετοιμαστούμε

η κύπρος δεν θα είναι για παντα η πουτάνα της ρωσσίας και μπορεί να βρει αλλού φορολογικούς παραδείσους για να ξεπλένει τα βρώμικα λεφτά της και τότε το μανι για τον κυπρέο θα τελειώσει

αυτό οι ηλιθιοι βολεμένοι κυπρέοι δεν τον αντιλαμβάνονται και μένουν στην πρόσκαιρη αντιπαραγωγική βρώμικη τους ευμάρεια

http://radicaldesire.blogspot.com/2010/12/jody-mcintyre.html

Καλωσήλθατε στη νέα Ευρώπη: Γνωρίστε την με τον Jody McIntyre
Και θαυμάστε την υψηλή δημοσιογραφική τέχνη του BBC (courtesy talos):

Απόσπασμα ανθρωπιστικού διαλόγου 2:10-3:48 (μιας και προσφάτως μας συμβούλευσαν να γίνουμε άνθρωποι πριν γίνουμε κομμουνιστές, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τον ανθρωπισμό):

-«Δημοσιογράφος»: Υπάρχει μια εικασία ότι τσουλούσατε προς την αστυνομία με το αναπηρικό σας καροτσάκι. Αληθεύει;
-Jody: Νομίζω ότι το να δικαιολογείτε έναν αστυνομικό που τραβάει έναν ανάπηρο απ’ την αναπηρική του καρέκλα και τον σέρνει στην άσφαλτο είναι μάλλον γελοίο και εκπλήσσομαι που μόλις προσπαθήσατε να κάνετε κάτι τέτοιο.
-«Δημοσιογράφος»: Άρα, άρα δεν είναι αλήθεια. Δεν τσουλούσατε προς την αστυνομία.
-Jody: Κοιτάξτε, δεν μπορώ σωματικά να χρησιμοποιήσω ο ίδιος την αναπηρική μου καρέκλα. Με έσπρωχνε ο αδελφός μου. Νομίζω ότι είναι αρκετά εμφανές από το βίντεο ότι δεν ήμουν κατά κανένα τρόπο απειλή για κανέναν.
-«Δημοσιογράφος»: Στην εφημερίδα Observer σας περιέγραψαν ως κυβερνο-ριζοσπάστη και παρέθεσαν τα λόγια σας ότι «θέλετε να χτίσετε ένα επαναστατικό κίνημα, και ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο δια της άμεσης δράσης στους δρόμους.» Ταυτοποιείτε τον εαυτό σας ως επαναστάτη;
-Jody: Δεν ταυτοποίησα τον εαυτό μου ως τίποτε. Νομίζω όμως ότι όλοι έχουμε το δικαίωμα να παλέψουμε ενάντια σ’ αυτό που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση. Προσπαθεί να … ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου μόνο οι πλούσιοι θα μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά… Αυτό είναι κάτι στο οποίο νομίζω ότι όλοι πρέπει να αντισταθούμε.

Απόσπασμα 6.40-7:50:
Ο «δημοσιογράφος» την έχει πλέον καταβρεί ως ανακριτής κακοποιημένων αναπήρων και σολάρει:

-«Δημοσιογράφος»: Φωνάξατε τίποτε προκλητικό ή μήπως πετάξατε τίποτε που θα προκαλούσε την αστυνομία να σας το κάνει αυτό;
-Jody: Πραγματικά πιστεύετε ότι ένας άνθρωπος με εγκεφαλική παράλυση, σε αναπηρική καρέκλα, μπορεί να αποτελέσει απειλή για έναν αστυνομικό που είναι ένοπλος;
-«Δημοσιογράφος»: Όμως λέτε ότι είστε επαναστάτης.
-Jody: Αυτό είναι μια λέξη. Δεν είναι φυσική πράξη που ανέλαβα ενάντια σε αστυνομικό…Σας ρωτάω: Πιστεύετε ότι θα μπορούσα, με οποιονδήποτε τρόπο, να αποτελέσω φυσική απειλή, από το κάθισμα της αναπηρικής μου καρέκλας, για ένα στρατό αστυνομικών αρματωμένων με όπλα; Η όλη αυτή γραμμή επιχειρηματολογίας είναι εντελώς γελοία. Γιατί κατηγορείτε τα θύματα της βίας για τη βία αυτή. Στην πραγματικότητα, μου θυμίζει πολύ τον τρόπο με τον οποίο το BBC καλύπτει τις συγκρούσεις στην Παλαιστίνη.

Σχολιάστε

Filed under "δικαιοσύνη", Κυπριακό, Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, αλήθεια, κρίση