Εργατική Νομοθεσία 18/1/2013

Θα γίνεται συνεχής ενημέρωση/update και εμπλουτισμός της σελίδας με νόμους οδηγίες κανονισμούς και διεθνής συμβάσεις

=======

Ήδη σε πολλές μεγάλες ή και μικρές επιχειρήσεις οι εργοδότες ενημερώνουν τους εργοδοτούμενους τους ότι δεν “βγαίνουν¨ και ότι …. “πρέπει” να τους μειώσουν τους μισθούς…

φυσικά όταν είχαν κέρδη όλοι αυτοί δεν έβγαζαν κιχ για να δώσουν αυξήσεις

πάμε παρακάτω

σύμφωνα με το νόμο περί όρων εργοδότησης ο κάθε εργοδότης ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να ενημερώνει γραπτώς τους όρους εργοδότησης του κάθε εργοδοτουμένου

δηλαδή από τον μισθό που θα παίρνει μέχρι τα ακριβή του καθήκοντα τα διαλείμματα τις υπερωρίες αν θα παίρνει 13ο μισθό κλπ

Αυτό είναι υποχρέωση του εργοδότη

επίσης σύμφωνα με το νόμο περί ασφάλειας και υγείας ο κάθε εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι οι εργοδοτούμενοι του θα εργάζονται σε συνθήκες ασφάλειας και προστασίας της υγείας τους

υπάρχει μάλιστα εξειδίκευση σε σχέση με τους εργαζομένους που εργάζονται μπροστά σε υπολογιστή όπου πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε ανά σύντομα τακτά διαστήματα να κάνουν διάλειμμα

ο εργοδότης ΔΕΝ δικαιούται να αλλάξει μονομερώς τους όρους εργοδότησης σας 

ΔΕΝ μπορεί να σας μειώσει τον μισθό και δεν μπορεί να κάνει ότιδήποτε χωρίς την συγκατάθεση σας

αν το πράξει αυτό σημαίνει ότι σας ωθεί προς εξαναγκασμό σε παραίτηση 

κάτι που μεταφράζεται σε παράνομο τερματισμό απασχόληση δηλαδή σε παράνομη απόλυση με όλα τα δικαιώματα που δικαιούται πλέον ο εργοδτούμενος

Μην υπογράφετε τίποτα με το οποίο δεν συμφωνείτε

ο νόμος σας παρέχει πάρα πολλά δικαιώματα τα οποία μπορείτε και πρέπει να τα αξιοποιήσετε

[σημείωση:  κάθε περίπτωση κρίνεται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα της κάθε μιας]

σχετικοί νόμοι

Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμος του 1967 (Ν. 24/1967)

Ο περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών Νόμος του 1967 (Ν. 8/1967)
Ο περί Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας Νόμος του 1988 (Ν. 60/1988)

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 1980 (Ν. 41/1980)

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Καταβολή εφ’ άπαξ Ποσού) Νόμος του 1982 (Ν. 78/1982)

Ο περί Ίσης Μεταχειρίσεως Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης Νόμος του 2002 (Ν. 133(I)/2002)

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2010 (Ν. 59(I)/2010)

Ο περί της Διατήρησης και Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή Τμημάτων Επιχειρήσεων ή Εγκαταστάσεων, Νόμος του 2000 (Ν. 104(I)/2000)

Ο περί Ομαδικών Απολύσεων Νόμος του 2001 (Ν. 28(I)/2001)

Ο περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόμος του 2000 (Ν. 100(I)/2000)

Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 (Ν. 76(I)/2002)

Ο περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμος του 2002 (Ν. 63(I)/2002)

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας των Ναυτικών) Νόμος του 2003 (Ν. 79(I)/2003)

Ο περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας του Ιπτάμενου Προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 2004 (Ν. 12(I)/2004)

Ο περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών Νόμος του 2005 (Ν. 47(I)/2005)

Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2012 (Ν. 47(I)/2012)

Ο περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμος του 1989 (Ν. 158/1989)

Ο περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για τηνΊδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμος του 2002 (Ν. 177(I)/2002)

Ο περί της Υποχρεωτικής Προσαρμογής των Ηλεκτρονικών Συστημάτων, των Συσκευών και των Συστημάτων Πληροφορικής στο Εργασιακό Περιβάλλον Του Έτους 2000 Νόμος του 1999 (Ν. 118(I)/1999)
Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζόμενων του Ιδιωτικού Τομέα Νόμος του 2011 (Ν. 202(I)/2011)
Ο περί της Συμπλήρωσης του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεργατικής Εταιρείας όσον αφορά το Ρόλο των Εργαζομένων Νόμος του 2006 (Ν. 160(I)/2006)

Ο περί της Συμπλήρωσης του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας όσον αφορά τον Ρόλο των Εργαζομένων Νόμος του 2004 (Ν. 277(I)/2004)

Ο περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμος του 2002 (Ν. 63(I)/2002)

Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002 (Ν. 137(I)/2002)

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία στα Κυπριακά Αλιευτικά Σκάφη) Νόμος του 2002 (Ν. 160(I)/2002)

Ο περί της Εργασίας μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Νόμος του2012 (Ν. 174(I)/2012)

Ο περί Αμιάντου (Ασφάλεια και Υγεία Προσώπων στην Εργασία) Νόμος του 1993 (Ν. 23(I)/1993)

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος του 1996 (Ν. 89(I)/1996)

Ο περί Σχολικών Βοηθών (Όροι εργασίας και Μισθοδοσίας) Νόμος του 1991 (Ν. 99/1991)

Ο περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών Νόμος του 2005 (Ν. 47(I)/2005)

Ο περί της Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης των Εργοδοτουμένων Νόμος του 2005 (Ν. 78(I)/2005)

Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόμος του 2007 (Ν. 35(I)/2007)

Ο περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2007 (Ν. 114(I)/2007)

Ο περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) Νόμος του 1968 (Ν. 80/1968)

1.        Ο περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) Νόμος του 1968 (Ν. 80/1968)

2.        Ο περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόμος του 2000 (Ν. 100(I)/2000)

3.        Ο περί της Διατήρησης και Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή Τμημάτων Επιχειρήσεων ή Εγκαταστάσεων, Νόμος του 2000 (Ν. 104(I)/2000)

4.        Ο περί της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη Νόμος του 2001 (Ν. 25(I)/2001)

5.        Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 (Ν. 76(I)/2002)

6.        Ο περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2003 (Ν. 98(I)/2003)

7.        Ο περί της Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης των Εργοδοτουμένων Νόμος του 2005 (Ν. 78(I)/2005)

8.        Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2011 (Ν. 25(I)/2011)

9.        Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία για την Προετοιμασία και Διεκπεραίωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2011 (Ν. 86(I)/2011)

10.        Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2011 (Ν. 112(I)/2011)

11.        Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζόμενων του Ιδιωτικού Τομέα Νόμος του 2011 (Ν. 202(I)/2011)

12.        Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2012 (Ν. 168(I)/2012)

1.        Ο περί Δικηγορικών Υπαλλήλων Νόμος (ΚΕΦ. 3)

2.        Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος (ΚΕΦ. 39)

3.        Ο περί Ταμείου Προνοίας των Κυβερνητικών Υπαλλήλων Νόμος (ΚΕΦ. 308)

4.        Ο περί Εγγυήσεως υπό Δημοσίων Υπαλλήλων (Ακίνητος Ιδιοκτησία) Νόμος (ΚΕΦ. 310)

5.        Ο περί Δημοσίων Υπαλλήλων (Επιστροφή Εισφορών στο Ταμείο Εγγύησης) Νόμος (ΚΕΦ. 312)

6.        Ο περί Δημοσίων Υπαλλήλων (Προστασία) Νόμος (ΚΕΦ. 313)

7.        Ο περί Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Νόμος, 1961 (Ν. 4/1961)

8.        Ο περί Αποκαταστάσεως Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμος του 1961 (Ν. 48/1961)

9.        Ο περί των Υπαλλήλων των Κοινοτικών Σχολείων Νόμος του 1961 (11/1961 Ε.Κ.Σ.)

10.        Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Υπηρεσία Κυβερνητικών Υπαλλήλων) (Διατάξεις Αφυπηρετήσεως) Νόμος του 1962 (Ν. 6/1962)

11.        Ο περί Αποζημιώσεως Δικαιούχων Υπαλλήλων Νόμος του 1962 (Ν. 52/1962)

12.        Ο περί Καθηγητών, Διδασκάλων και Υπαλλήλων Κοινοτικών Σχολείων (Άσκησις Διοικητικής Φύσεως Αρμοδιοτήτων) Νόμος του 1963 (8/1963 Ε.Κ.Σ.)

13.        Ο περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Αποκατάστασις Υπαλλήλων και Υπηρετών, Επικύρωσις και Διασφάλισις) Νόμος του 1964 (Ν. 44/1964)

14.        Ο περί Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Αποκατάστασις Υπαλλήλων και Υπηρετών, Επικύρωσις και Διασφάλισις) Νόμος του 1964 (Ν. 51/1964)

15.        Ο περί Υπαλλήλων των Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμος 1963 (8/1964 Ε.Κ.Σ.)

16.        Ο περί Δημοσίων Υπαλλήλων (Συγχώνευσις μετά των Μισθών μέρους του Τιμαριθμικού Επιδόματος) Νόμος του 1967 (Ν. 10/1967)

17.        Ο περί Δημοσίων Υπαλλήλων (Αναθεώρησις των Μισθών και Μισθοδοτικών Κλιμάκων) Νόμος του 1968 (Ν. 106/1968)

18.        Ο περί Ταμείου Προνοίας των Κυβερνητικών Υπαλλήλων (Διάλυσις) Νόμος του 1969 (Ν. 33/1969)

19.        Ο περί Δημοσίων Υπαλλήλων (Αύξησις των Μισθών) Νόμος του 1972 (Ν. 84/1972)

20.        Ο περί Κρατικών Υπαλλήλων (Προσωριναί Διακανονιστικαί Διατάξεις) Νόμος του 1975 (Ν. 54/1975)

21.        Ο περί Υπαλλήλων και Εργατών Ωρισμένων Δήμων (Υπολογισμός Συντάξεων, Χορηγημάτων και Φιλοδωρημάτων) και Αγροφυλάκων Ορισμένων Χωρίων (Υπολογισμός Χορηγημάτων) Νόμος του 1976 (Ν. 50/1976)

22.        Ο περί Δημοσίων Υπαλλήλων (Αύξησις των Μισθών) Νόμος του 1977 (Ν. 56/1977)

23.        Ο περί Εκτάκτων Δημοσίων Υπαλλήλων (Διορισμός εις Δημοσίας Θέσεις) Νόμος του 1979 (Ν. 35/1979)

24.        Ο περί Δημοσίων Υπαλλήλων (Αναπροσαρμογή Μισθών) Νόμος του 1980 (Ν. 48/1980)

25.        Ο περί Δημοσίων Υπαλλήλων (Αναπροσαρμογή Μισθών και Ρύθμισις Άλλων επί Μέρους Θεμάτων) Νόμος του 1981 (Ν. 22/1981)

26.        Ο περί Εκτάκτων Δημοσίων Υπαλλήλων (Διορισμός εις Δημοσίας Θέσεις) Νόμος του 1981 (Ν. 32/1981)

27.        Ο περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξησις των Μισθών) Νόμος του 1981 (Ν. 52/1981)

28.        Ο περί Δημοσίων Υπαλλήλων (Αναπροσαρμογή Μισθών) Νόμος του 1983 (Ν. 4/1983)

29.        Ο περί Εκτάκτων Δημοσίων Υπαλλήλων (Διορισμός σε Δημόσιες Θέσεις) Νόμος του 1983 (Ν. 53/1983)

30.        Ο περί Δημοσίων Υπαλλήλων (Αναδιάρθρωσις Ωρισμένων Θέσεων και Ρύθμισις Άλλων επί Μέρους Συναφών Θεμάτων) Νόμος του 1984 (Ν. 20/1984)

31.        Ο περί Δημοσίων Υπαλλήλων (Αναδιάρθρωσις Ωρισμένων Θέσεων και Ρύθμισις Άλλων επί Μέρους Συναφών Θεμάτων) Νόμος του 1985 (Ν. 33/1985)

32.        Ο περί Προσλήψεως Έκτακτων Υπαλλήλων (Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία) Νόμος του 1985 (Ν. 99/1985)

33.        Ο περί Εκτάκτων Δημοσίων Υπαλλήλων (Διορισμός σε Δημόσιες Θέσεις) Νόμος του 1985 (Ν. 160/1985)

34.        Ο περί Προσλήψεως Έκτακτων Υπαλλήλων στην Υπηρεσία Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου Νόμος του 1985 (Ν. 169/1985)

35.        Ο περί Προσλήψεως Έκτακτων Υπαλλήλων (Δημοσία και Εκπαιδευτική Υπηρεσία) (Απαγορευτικός) (Αρ. 1) Νόμος του 1986 (Ν. 166/1986)

36.        Ο περί Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων εις την Υπηρεσίαν Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Απαγορευτικός) (Αρ. 1) Νόμος του 1986 (Ν. 167/1986)

37.        Ο περί Προσλήψεως Έκτακτων Υπαλλήλων (Δημοσία και Εκπαιδευτική Υπηρεσία) (Απαγορευτικός) (Αρ. 1) Νόμος του 1987 (Ν. 6/1987)

38.        Ο περί Προσλήψεως Έκτακτων Υπαλλήλων (Δημοσία και Εκπαιδευτική Υπηρεσία) (Απαγορευτικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1987 (Ν. 19/1987)

39.        Ο περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξησις Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 1987 (Ν. 155/1987)

40.        Ο περί Προσλήψεως Έκτακτων Υπαλλήλων (Δημοσία και Εκπαιδευτική Υπηρεσία) (Απαγορευτικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1987 (Ν. 209/1987)

41.        Ο περί Προσλήψεως Έκτακτων Υπαλλήλων (Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία) (Απαγορευτικός) (Αρ. 1) Νόμος του 1990 (Ν. 10/1990)

42.        Ο περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία Έκφρασης Γνώμης και Πολιτικά Δικαιώματα Υπαλλήλων) Νόμος του 1990 (Ν. 155/1990)

43.        Ο περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 1990 (Ν. 201/1990)

44.        Ο περί Εκτάκτων Υπαλλήλων (Διορισμός σε Δημόσιες Θέσεις) Νόμος του 1991 (Ν. 4/1991)

45.        Ο περί Εκτάκτων Υπαλλήλων (Διορισμός σε Δημόσιες Θέσεις) Νόμος του 1991 (Ν. 45/1991)

46.        Ο περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 1994 (Ν. 12(I)/1994)

47.        Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 (Ν. 108(I)/1995)

48.        Ο περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 1996 (Ν. 81(I)/1996)

49.        Ο περί Εντάξεως Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 1996 (Ν. 107(I)/1996)

50.        Ο περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Αύξηση των Μισθών των Υπαλλήλων) Νόμος του 1997 (Ν. 1(I)/1997)

51.        Ο περί Διορισμού στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Υπαλλήλων που Υπηρετούν επί Συμβάσει Νόμος του 1997 (Ν. 44(I)/1997)

52.        Ο περί Ρυθμίσεως των Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Αγνοουμένων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων των Οργανισμών Δημόσιου Δικαίου Νόμος του 1998 (Ν. 24(I)/1998)

53.        Ο περί Διορισμού Έκτακτων Υπαλλήλων στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού Νόμος του 1998 (Ν. 78(I)/1998)

54.        Ο περί Διορισμού Έκτακτων Υπαλλήλων στο Συμβούλιο Αμπελουργικών Προϊόντων Νόμος του 1998 (Ν. 82(I)/1998)

55.        Ο περί Εντάξεως Έκτακτων Υπαλλήλων στην Αρχή Λιμένων Κύπρου Νόμος του 1998 (Ν. 89(I)/1998)

56.        Ο περί Διορισμού Εκτάκτων Υπαλλήλων στο Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Νόμος του 1999 (Ν. 20(I)/1999)

57.        Ο περί Διορισμού Έκτακτων Υπαλλήλων στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Νόμος του 1999 (Ν. 26(I)/1999)

58.        Ο περί Διορισμού Έκτακτων Υπαλλήλων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Νόμος του 1999 (Ν. 97(I)/1999)

59.        Ο περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Συντάξιμη Υπηρεσία Υπαλλήλων που Υπηρέτησαν στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο) Νόμος του 1999 (Ν. 100(I)/1999)

60.        Ο περί Διορισμού Εκτάκτων Υπαλλήλων στο θεατρικό Οργανισμό Κύπρου Νόμος του 1999 (Ν. 130(I)/1999)

61.        Ο περί Διορισμού Έκτακτων Υπαλλήλων στο Δήμο Πάφου Νόμος του 2000 (Ν. 22(I)/2000)

62.        Ο περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Αύξηση των Μισθών των Υπαλλήλων) Νόμος του 2000 (Ν. 35(I)/2000)

63.        Ο περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2000 (Ν. 52(I)/2000)

64.        Ο περί Εντάξεως Εκτάκτων Υπαλλήλων στην Υπηρεσία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας Νόμος του 2000 (Ν. 147(I)/2000)

65.        Ο περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2003 (Ν. 1(I)/2003)

66.        Ο περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Αύξηση των Μισθών των Υπαλλήλων) Νόμος του 2003 (Ν. 18(I)/2003)

67.        Ο περί Απολαβών των Κρατικών Υπαλλήλων Νόμος του 2003 (Ν. 223(I)/2004)

68.        Ο περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2006 (Ν. 50(I)/2006)

69.        Ο περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Αύξηση των Μισθών των Υπαλλήλων) Νόμος του 2006 (Ν. 149(I)/2006)

70.        Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους, Νόμος του 2006 (Ν. 155(I)/2006)

71.        Ο περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2007 (Ν. 19(I)/2007)

72.        Ο περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2007 (Ν. 114(I)/2007)

73.        Ο περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2008 (Ν. 49(I)/2008)

74.        Ο περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Αύξηση των Μισθών των Υπαλλήλων) Νόμος του 2008 (Ν. 85(I)/2008)

75.        Ο περί Υπαλλήλων του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2008 (Ν. 115(I)/2008)

76.        Ο περί Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων (Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία) (Κατάργηση) Νόμος του 2011 (Ν. 85(I)/2011)

77.        Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2011 (Ν. 113(I)/2011)

78.        Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2012 (Ν. 216(I)/2012)

Advertisement