Εκ πρώτης όψεως νομική ανάλυση και αναφορά παραβιάσεων των κυπριακών αρχών στην περίπτωση της καταγγελίας βιασμού από την κοπέλα από την Βρετανία

Θα κάνω μια εκ πρώτης όψεως ανάλυση σε σχέση με την γνωστή υπόθεση της 19χρονης βρετανίδας κοπέλας που κατήγγειλε τον ομαδικό βιασμό της από 12 ισραηλινούς τουρίστες και την εν τέλει καταδίκη της από το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου (Παραλιμνίου) για την κατηγορία της Δημόσιας βλάβης

(http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_154/section-sc0986d7cc-1345-402b-8d6c-a28de852a88a.html
Δημόσια βλάβη
115. Όποιος, γνωρίζει ότι δίνει σε οποιοδήποτε αστυνομικό ψευδή κατάθεση σε συνάφεια με κατά φαντασία ποινικό αδίκημα, είναι ένοχος δημόσιας βλάβης, και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση ενός χρόνου.)

 

 

Η παρούσα εκ πρώτης όψεως ανάλυση, θα γίνει με αναφορά τόσο στις νομοθετικές πρόνοιες και στα όσα θα έπρεπε να προβούν οι κυπριακές αρχές και η κυπριακή αστυνομία

Πιο κάτω και μετά το πέρας της εκ πρώτης όψεως ανάλυσης μου, έχω κάνει copy/paste τα liks των σχετικών νομοθετημάτων και τα συγκεκριμένα σχετικά άρθρα που αφορούν την υπόθεση μας

Εξ όσων έχω αντιληφθεί από όσα έχω διαβάσει στον Τύπο σε σχέση με τα δεδομένα της υπόθεσης, η κοπέλα κατήγγειλε τον βιασμό της και της λήφθηκε κατάθεση από κάποιον άντρα αστυνομικό ο οποίος απλά ήταν υπηρεσία εκείνη την ώρα και εξ όσων έχω αντιληφθεί την κατάθεση την έγραψε ο ίδιος ο αστυνομικός

 

«(δ) κάθε συνέντευξη θύματος σεξουαλικής βίας, βίας με βάση το φύλο ή βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων, διεξάγεται από πρόσωπο του ίδιου με το θύμα φύλου, εφόσον το επιθυμεί το θύμα, εφόσον δεν θίγεται η πορεία της ποινικής διαδικασίας.»

 

 

Η κοπέλα εξετάστηκε σε χρόνο και συνθήκες τις οποίες αγνοώ,  από άντρα κυβερνητικό ιατροδικαστή και συγκεκριμένα τον Σοφοκλή Σοφοκλέους

 

 

και συγκεκριμένα του άρθρου 23 παράγραφος 2 περίπτωση (δ)

Δικαίωμα προστασίας θυμάτων με ειδικές ανάγκες προστασίας κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας

2.   Κατά τη διάρκεια της ποινικής έρευνας τα θύματα με ειδικές ανάγκες προστασίας που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 έχουν στη διάθεσή τους τα ακόλουθα μέτρα:

 

δ)κάθε εξέταση θυμάτων σεξουαλικής βίας, βίας λόγω φύλου ή βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων, εφόσον δεν διεξάγεται από εισαγγελέα ή δικαστή, διεξάγεται από πρόσωπο του ίδιου με το θύμα φύλου, εφόσον το επιθυμεί το θύμα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται η πορεία της ποινικής διαδικασίας.»

 

Εξ όσων έχω διαβάσει στον τύπο οι ύποπτοι για τον βιασμό ισραηλινοί συνελήφθησαν για κάποιες μέρες και μετά κάποιοι εξ αυτών αφέθηκαν ελεύθεροι όταν κυκλοφόρησε ένα βίντεο με την κοπέλα σε προσωπικές της στιγμές

Η αστυνομία άφησε ελεύθερους τους ισραηλινούς και μάλιστα δεν έκανε απολύτως καμιά έρευνα ούτε η αρμόδια Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να διαπιστώσει την εμπλοκή τους στην παράνομη κυκλοφορία του βίντεο

Δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής
20. (1) Κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, οι διωκτικές αρχές λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του θύματος, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών του χαρακτηριστικών τα οποία λαμβάνονται υπόψη κατά την ατομική αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 21 και της εικόνας του θύματος και των μελών της οικογένειάς του.

(2) Οι διωκτικές αρχές δύναται να λαμβάνουν κάθε νόμιμο μέτρο για την αποφυγή της διάδοσης οιασδήποτε πληροφορίας που δυνατό να οδηγήσει στην αναγνώριση παιδιού θύματος.

(3) Η ιδιωτική ζωή και η ταυτότητα του θύματος προστατεύεται από κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

 

 

Η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε στις 16 Ιουνίου 2015 τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και στις 7 Μαρτίου του 2017 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, μετά από πρόταση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, όπως η Κύπρος προχωρήσει άμεσα με την κύρωση της Σύμβασης  του Συμβουλίου της Ευρώπης.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΒΙΑΣ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, 11.5.2011

Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 2011

«Αναγνωρίζοντας με αύξουσα ανησυχία, ότι οι γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια συχνά
εκτίθενται σε σοβαρές μορφές βίας, όπως η ενδοοικογενειακή βία, η σεξουαλική
παρενόχληση, ο βιασμός, ο εξαναγκασμός σε σύναψη γάμου, τα εγκλήματα που
διαπράττονται στο όνομα της ούτως-αποκαλουμένης «τιμής» και ο ακρωτηριασμός των
γεννητικών οργάνων, τα οποία συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων των γυναικών και των νεαρών κοριτσιών, καθώς και μείζον εμπόδιο στην
επίτευξη ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

Άρθρο 25Παροχή υποστήριξης σε θύματα σεξουαλικής βίας
Τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα που προβλέπουν τη
δημιουργία κατάλληλων, εύκολα προσβάσιμων κέντρων παραπομπής ή διαχείρισης
κρίσεων για τα θύματα βιασμού ή σεξουαλικής βίας σε επαρκείς αριθμούς για την παροχή
ιατρικής και ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και υποστήριξης ψυχικών τραυμάτων και
συμβουλευτικής στα θύματα.

 

Άρθρο 36Σεξουαλική βία συμπεριλαμβανομένου του βιασμού
1.Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να
διασφαλιστεί η ποινικοποίηση των ακόλουθων εκ προθέσεως συμπεριφορών:
α. διάπραξη μη συναινετικής κολπικής, πρωκτικής ή στοματικής διείσδυσης σεξουαλικού
χαρακτήρα στο σώμα άλλου ατόμου με τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε σωματικού μέρους
ή αντικειμένου.
β. διάπραξη άλλων μη συναινετικών πράξεων σεξουαλικού χαρακτήρα με άτομο.
γ. πρόκληση σε άλλο άτομο της πρόθεσης διάπραξης μη συναινετικών πράξεων
σεξουαλικού χαρακτήρα με τρίτο άτομο.
2. Η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται εκουσίως, ως αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησης
του ατόμου η οποία αξιολογείται στο πλαίσιο των συνοδών περιστάσεων.
3.Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις της παραγράφου 1 θα εφαρμόζονται επίσης αναφορικά με
πράξεις οι οποίες διεπράχθησαν κατά των πρώην ή νυν συζύγων ή συντρόφων όπως
διαλαμβάνεται στην εγχώρια νομοθεσία.»

 

Σύμφωνα με τις γενικές υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως αυτές καθιερώνονται από την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης κάθε μη συναινετική σεξουαλική επαφή πρέπει να ποινικοποιείται ως σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού  και εφόσον υπάρξει μια τέτοια καταγγελία στις κυπριακές αρχές, αυτές υποχρεούνται να φροντίσουν όπως το θύμα που καταγγέλλει να έχει πρόσβαση σε κατάλληλα εξειδικευμένα κέντρα υποστήριξης

Άρα σε πρώτη φάση η Αστυνομία η οποία έλαβε την καταγγελία είχε υποχρέωση να ενημερώσει την κοπέλα για αυτά της τα δικαιώματα και να την παραπέμψει σε κατάλληλο εξειδικευμένο κέντρο υποστήριξης είτε κρατικό είτε μη κρατικό

 

Αυτό εξειδικεύεται και στο νόμο που ενσωμάτωσε την οδηγία που αναφέρεται πιο πάνω και κάτω 29/2012 στο άρθρο 6

περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας Νόμος του 2016

Δικαίωμα λήψης πληροφοριών από την πρώτη επαφή με εμπλεκόμενη υπηρεσία
6. (1) Κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία, κατά την πρώτη της επαφή με το θύμα παρέχει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε γλώσσα που το θύμα κατανοεί, συμπεριλαμβανομένης της μορφής Braille και της νοηματικής γλώσσας, τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Το είδος της υποστήριξης που μπορεί να λάβει το θύμα και από ποιον, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, βασικών πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, σε οποιαδήποτε ειδική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής βοήθειας, και σε εναλλακτική στέγαση·

(β) τις διαδικασίες για την καταγγελία αξιόποινης πράξης και το ρόλο του θύματος στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών·

(γ) τον τρόπο και τους όρους παροχής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων προστασίας·

(δ) τον τρόπο και τους όρους υπό τους οποίους το θύμα μπορεί να λάβει αποζημίωση·

(ε) τον τρόπο και τους όρους υπό τους οποίους το θύμα δικαιούται υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης·

(στ) σε περίπτωση που το θύμα κατοικεί σε κράτος μέλος εκτός της Δημοκρατίας, όπου τελέστηκε η αξιόποινη πράξη, και η πρώτη επαφή με εμπλεκόμενη υπηρεσία πραγματοποιείται στη Δημοκρατία τυχόν ειδικά μέτρα, διαδικασίες ή ρυθμίσεις που υπάρχουν στη διάθεσή του για την προστασία των συμφερόντων του στη Δημοκρατία·

(ζ) τις διαθέσιμες διαδικασίες υποβολής καταγγελιών σε περίπτωση που τα δικαιώματα του θύματος δεν γίνονται σεβαστά από την εμπλεκόμενη υπηρεσία·

(η) τα στοιχεία επαφής του αρμόδιου λειτουργού της εμπλεκόμενης υπηρεσίας, για σκοπούς επικοινωνίας σχετικά με την υπόθεσή του· και

(θ) τον τρόπο και τους όρους επιστροφής των εξόδων της συμμετοχής του στην ποινική διαδικασία.

(2) (α) Η έκταση ή/και ο βαθμός λεπτομέρειας των πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δύναται να ποικίλλει, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες και την προσωπική κατάσταση του θύματος και το είδος ή/και τη φύση της αξιόποινης πράξης.

(β) Κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία δύναται να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σε μεταγενέστερο στάδιο, ανάλογα με τις ανάγκες του θύματος και τη χρησιμότητα των πληροφοριών αυτών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

(γ) Κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία ή μη κυβερνητικός οργανισμός παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και σε κάθε περίπτωση που αυτή κρίνει ή έχει βάσιμες υποψίες να πιστεύει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο ενδέχεται να είναι θύμα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

  • Εξ όσων έχω αντιληφθεί από όσα δημοσιεύτηκαν στον τύπο κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ από την αστυνομία άρα υπάρχει εξ όσων φαίνεται παραβίαση των υποχρεώσεων των κυπριακών αρχών και των δικαιωμάτων της κοπέλας

 

 

 

Το πρώτο πλήρες διεθνές νομοθέτημα που αναφέρθηκε εξειδικευμένα και στις υποθέσεις βιασμών είναι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης την οποία κύρωσε και η Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και η ΕΕ αλλά το πλέον ολοκληρωμένο με συγκεκριμένες πρόνοιες για τον τρόπο χειρισμού και των θυμάτων βιασμού αποτέλεσε η Οδηγία 29/2012 της ΕΕ του 2012 την οποία ενσωμάτωσε σε κυπριακό νόμο η Κύπρος το 2016

Οδηγία 29/2012 για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας

Στο προοίμιο και στην σημείωση 40 ορίζεται:

» (40)Μολονότι η παροχή υποστήριξης δεν θα πρέπει να εξαρτάται από την υποβολή καταγγελίας όσον αφορά αξιόποινη πράξη από μέρους των θυμάτων σε αρμόδια αρχή, όπως στην αστυνομία, οι αρχές αυτές είναι συχνά οι πλέον κατάλληλες για να ενημερώσουν τα θύματα για τις δυνατότητες υποστήριξης.

Για τον λόγο αυτό, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την παραπομπή των θυμάτων σε υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων, εξασφαλίζοντας κυρίως ότι οι απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων μπορούν να τηρούνται και όντως τηρούνται. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι επανειλημμένες παραπομπές.»

 

  • Εξ όσων έχω αντιληφθεί από όσα δημοσιεύτηκαν στον τύπο κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ από την αστυνομία άρα υπάρχει εξ όσων φαίνεται παραβίαση των υποχρεώσεων των κυπριακών αρχών και των δικαιωμάτων της κοπέλας

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Άρθρο 3

Δικαίωμα των θυμάτων να κατανοούν και να γίνονται κατανοητά

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να βοηθούν τα θύματα να κατανοούν και να γίνονται κατανοητά, από την πρώτη επαφή και σε κάθε περαιτέρω αναγκαία επικοινωνία τους με αρμόδια αρχή στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, καθώς και να κατανοούν τις πληροφορίες που παρέχονται από την εν λόγω αρχή.

2.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε στην επικοινωνία με τα θύματα να χρησιμοποιείται γλώσσα απλή και κατανοητή, προφορικά ή γραπτά. Στις επικοινωνίες αυτές λαμβάνονται υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά του θύματος, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναπηρίας η οποία ενδεχομένως θίγει την ικανότητα να κατανοεί ή να γίνεται κατανοητό.

3.   Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στα θύματα να συνοδεύονται από πρόσωπο της επιλογής τους κατά την πρώτη επαφή με αρμόδια αρχή, όταν, λόγω του αντικτύπου του εγκλήματος, το θύμα χρειάζεται βοήθεια για να κατανοήσει ή για να γίνει κατανοητό, εκτός αν αυτό αντιβαίνει στα συμφέροντα του θύματος ή εκτός αν βλάπτει την πορεία της διαδικασίας.

Άρθρο 4

Δικαίωμα λήψης πληροφοριών από την πρώτη επαφή με αρμόδια αρχή

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχονται στα θύματα οι ακόλουθες πληροφορίες, χωρίς περιττή καθυστέρηση, από την πρώτη τους επαφή με αρμόδια αρχή προκειμένου να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία:

α)το είδος της υποστήριξης που μπορούν να λάβουν και από ποιον, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, βασικών πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, οποιαδήποτε ειδική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής βοήθειας, και εναλλακτική στέγαση·
β)οι διαδικασίες για την καταγγελία αξιόποινης πράξης και ο ρόλος τους στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών·
γ)ο τρόπος και οι όροι παροχής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων προστασίας·
δ)ο τρόπος και οι όροι παροχής νομικών συμβουλών, νομικής συνδρομής και οποιουδήποτε άλλου είδους συμβουλών·
ε)ο τρόπος και οι όροι υπό τους οποίους μπορούν να λάβουν αποζημίωση·
στ)ο τρόπος και οι όροι υπό τους οποίους δικαιούνται υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης·
ζ)εάν κατοικούν σε κράτος μέλος διαφορετικό εκείνου της τέλεσης της αξιόποινης πράξη, τυχόν ειδικά μέτρα, διαδικασίες ή ρυθμίσεις που υπάρχουν στη διάθεσή τους για την προστασία των συμφερόντων τους στο κράτος μέλος στο οποίο γίνεται η πρώτη επαφή με την αρμόδια αρχή·
η)οι διαθέσιμες διαδικασίες υποβολής καταγγελιών σε περίπτωση που τα δικαιώματά τους δεν γίνονται σεβαστά από την αρμόδια αρχή·
θ)τα στοιχεία επαφής για λόγους επικοινωνίας σχετικά με την υπόθεσή τους·
ι)οι διαθέσιμες υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης·
ια)ο τρόπος και οι όροι επιστροφής των εξόδων της συμμετοχής τους στην ποινική διαδικασία.
2.   Η έκταση ή ο βαθμός λεπτομέρειας των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες και την προσωπική κατάσταση του θύματος και το είδος ή τη φύση του εγκλήματος. Μπορεί επίσης να παρέχονται πρόσθετες λεπτομέρειες σε μεταγενέστερα στάδια ανάλογα με τις ανάγκες του θύματος και τη χρησιμότητα, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, αυτών των λεπτομερειών.

Άρθρο 5

Δικαίωμα των θυμάτων κατά την υποβολή καταγγελίας

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα θύματα να λαμβάνουν έγγραφο αποδεικτικό για κάθε επίσημη καταγγελία τους που υποβάλλεται από αυτά στην αρμόδια αρχή τους κράτους μέλους, στο οποίο αναφέρονται τα βασικά στοιχεία της σχετικής αξιόποινης πράξης.

2.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα θύματα που επιθυμούν να καταγγείλουν αξιόποινη πράξη και δεν κατανοούν ή δεν ομιλούν τη γλώσσα της αρμόδιας αρχής να είναι σε θέση να υποβάλλουν την καταγγελία σε γλώσσα την οποία κατανοούν ή να λαμβάνουν την αναγκαία γλωσσική βοήθεια.

3.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα θύματα τα οποία δεν κατανοούν ή δεν ομιλούν τη γλώσσα της αρμόδιας αρχής να λαμβάνουν, εφόσον το ζητήσουν, δωρεάν μετάφραση του έγγραφου αποδεικτικού της καταγγελίας τους που προβλέπεται στην παράγραφο 1 σε γλώσσα την οποία κατανοούν.

 

Άρθρο 8

Δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα θύματα ανάλογα με τις ανάγκες τους να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν και εμπιστευτικές υπηρεσίες υποστήριξης οι οποίες ενεργούν προς το συμφέρον των θυμάτων πριν, κατά και, για εύλογο χρονικό διάστημα, μετά την ποινική διαδικασία. Τα μέλη της οικογένειας έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με τη βαρύτητα της βλάβης που υπέστησαν λόγω της αξιόποινης πράξης που διεπράχθη εις βάρος του θύματος.

2.   Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την παραπομπή των θυμάτων, από την αρμόδια αρχή στην οποία κατατέθηκε η καταγγελία και από άλλες σχετικές οντότητες, σε υπηρεσίες υποστήριξης.

3.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την πρόβλεψη δωρεάν και εμπιστευτικών υπηρεσιών ειδικής υποστήριξης πέραν των υπηρεσιών γενικής υποστήριξης των θυμάτων ή ως αναπόσπαστο τμήμα τους ή επιτρέποντας στις οργανώσεις υποστήριξης των θυμάτων να απευθύνονται σε υπάρχουσες εξειδικευμένες οντότητες που παρέχουν ειδική υποστήριξη. Τα θύματα και τα μέλη της οικογένειάς τους έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες ανάλογα με τις ειδικές τους ανάγκες, όσον αφορά δε τα μέλη της οικογένειας, ανάλογα και με τη βαρύτητα της βλάβης που υπέστησαν λόγω της εγκληματικής πράξης που διαπράχθηκε εις βάρος του θύματος.

4.   Οι υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων και οι υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης μπορούν να συγκροτούνται ως δημόσιες ή μη κυβερνητικές οργανώσεις και να οργανώνονται σε επαγγελματική ή σε εθελοντική βάση.

5.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων να μην εξαρτάται από την επίσημη καταγγελία αξιόποινης πράξης σε αρμόδια αρχή από το θύμα.

Άρθρο 9

Υποστήριξη από τις υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων

1.   Οι κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1 υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων παρέχουν τουλάχιστον:

α)πληροφορίες, συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων των θυμάτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση σε εθνικά συστήματα αποζημίωσης για ζημίες από αξιόποινη πράξη και όσον αφορά τον ρόλο των θυμάτων στην ποινική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας για συμμετοχή στη δίκη·
β)πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες σχετικές υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης ή άμεση παραπομπή σε αυτές·
γ)συναισθηματική και, εφόσον υπάρχει, ψυχολογική υποστήριξη·
δ)συμβουλές σχετικά με οικονομικά και πρακτικά θέματα που ανακύπτουν από το έγκλημα·
ε)εκτός αν παρέχονται με άλλο τρόπο από άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες, συμβουλές σχετικά με τον κίνδυνο και την αποτροπή δευτερογενούς και περαιτέρω θυματοποίησης, εκφοβισμού και αντεκδίκησης.
2.   Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τις υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων να εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τις ειδικές ανάγκες των θυμάτων που υπέστησαν σημαντική βλάβη λόγω της σοβαρότητας του εγκλήματος.

3.   Εκτός αν παρέχονται με άλλο τρόπο από άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης του άρθρου 8 παράγραφος 3 αναπτύσσουν και παρέχουν τουλάχιστον τα εξής:

α)κέντρα υποδοχής ή άλλη κατάλληλη προσωρινή στέγαση για θύματα που χρειάζονται ασφαλή τόπο παραμονής λόγω άμεσου κινδύνου δευτερογενούς και επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης, εκφοβισμού και αντεκδίκησης·
β)στοχευμένη και ολοκληρωμένη υποστήριξη για τα θύματα με ειδικές ανάγκες, όπως είναι τα θύματα σεξουαλικής βίας, βίας λόγω φύλου και βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της μετατραυματικής υποστήριξης και συμβουλευτικής

 

Άρθρο 21

Δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να λαμβάνουν, κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, κατάλληλα μέτρα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών χαρακτηριστικών του θύματος που λαμβάνονται υπόψη κατά την ατομική αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 22, και της εικόνας των θυμάτων και των μελών της οικογένειάς τους. Τα κράτη μέλη μεριμνούν επιπλέον ώστε οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να λαμβάνουν κάθε νόμιμο μέτρο για την αποφυγή της διάδοσης οιασδήποτε πληροφορίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αναγνώριση παιδιού θύματος.

2.   Προκειμένου να προστατευθούν η ιδιωτική ζωή, η προσωπική ακεραιότητα και τα προσωπικά δεδομένα των θυμάτων, τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του σεβασμού της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης και της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της πολυφωνίας τους, ενθαρρύνουν τα μέσα ενημέρωσης να λαμβάνουν μέτρα αυτορρύθμισης.

 

 

Άρθρο 22

Δικαίωμα προστασίας θυμάτων με ειδικές ανάγκες προστασίας κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας

2.   Κατά τη διάρκεια της ποινικής έρευνας τα θύματα με ειδικές ανάγκες προστασίας που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 έχουν στη διάθεσή τους τα ακόλουθα μέτρα:

α)το θύμα εξετάζεται σε χώρους που έχουν σχεδιασθεί ή προσαρμοσθεί εδικά για τον σκοπό αυτό·
β)η εξέταση του θύματος διεξάγεται από επαγγελματίες εκπαιδευμένους για τον σκοπό αυτό ή με τη βοήθειά τους·
γ)κάθε εξέταση του θύματος διεξάγεται από τα ίδια πρόσωπα, εκτός αν αυτό αντίκειται στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης·

 

δ)κάθε εξέταση θυμάτων σεξουαλικής βίας, βίας λόγω φύλου ή βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων, εφόσον δεν διεξάγεται από εισαγγελέα ή δικαστή, διεξάγεται από πρόσωπο του ίδιου με το θύμα φύλου, εφόσον το επιθυμεί το θύμα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται η πορεία της ποινικής διαδικασίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25

Εκπαίδευση των επαγγελματιών του κλάδου

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι υπάλληλοι που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με θύματα, όπως το προσωπικό της αστυνομίας και το προσωπικό των δικαστηρίων, να λαμβάνουν γενική και ειδική εκπαίδευση, επιπέδου ανάλογου με τις επαφές που έχουν με τα θύματα, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν ως προς τις ανάγκες των θυμάτων και να μπορούν να αντιμετωπίζουν τα θύματα με αμεροληψία, σεβασμό και επαγγελματισμό.

2.   Με την επιφύλαξη της δικαστικής ανεξαρτησίας και των διαφορών στην οργάνωση των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης στην Ένωση, τα κράτη μέλη ζητούν από τους αρμοδίους για την εκπαίδευση των δικαστών και εισαγγελέων που ασχολούνται με ποινικές διαδικασίες να παρέχουν γενική και ειδική εκπαίδευση, ώστε να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των δικαστών και των εισαγγελέων ως προς τις ανάγκες των θυμάτων.

3.   Με τη δέουσα επιφύλαξη της ανεξαρτησίας του νομικού επαγγέλματος, τα κράτη μέλη προτείνουν να παρέχεται γενική και ειδική εκπαίδευση στους δικηγόρους από τους αρμόδιους φορείς εκπαίδευσης των δικηγόρων για να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των δικηγόρων ως προς τις ανάγκες των θυμάτων.

4.   Μέσω των δημόσιων υπηρεσιών ή της χρηματοδότησης οργανώσεων υποστήριξης των θυμάτων, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν πρωτοβουλίες ούτως ώστε όσοι παρέχουν υποστήριξη στα θύματα και οι υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης να λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση επιπέδου ανάλογου με τις επαφές τους με τα θύματα και να τηρούν τα επαγγελματικά πρότυπα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται με αμεροληψία, σεβασμό και επαγγελματικό τρόπο.

5.   Ανάλογα με τα προβλεπόμενα καθήκοντα και τη φύση και το επίπεδο της επαφής του επαγγελματία του κλάδου με τα θύματα, σκοπός της εκπαίδευσης είναι να αποκτήσει ο επαγγελματίας του κλάδου τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τα θύματα και να τα αντιμετωπίζει με σεβασμό, επαγγελματισμό και χωρίς διακρίσεις.

 

Άρθρο 27

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία έως τις 16 Νοεμβρίου 2015.

 

Ο περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας Νόμος του 2016 (51(I)/2016)

 

Υποχρεώσεις εμπλεκομένων υπηρεσιών και μη κυβερνητικών οργανισμών
4.(1) Κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία και ή μη κυβερνητικός οργανισμός, κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου-

(α) Αναγνωρίζει και αντιμετωπίζει το θύμα με σεβασμό, ευαισθησία, εξατομικευμένη, επαγγελματική και χωρίς διακρίσεις προσέγγιση, σε κάθε επαφή του θύματος με τις υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή τις διωκτικές και δικαστικές αρχές που ενεργούν στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας·

(β) μεριμνά, ώστε να διασφαλίζεται η απόλαυση των μέτρων για την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των θυμάτων, χωρίς διάκριση για οποιοδήποτε λόγο περιλαμβανομένων του φύλου, της φυλής, του χρώματος, της γλώσσας, της αναπηρίας, της θρησκείας, του πολιτικού ή άλλου φρονήματος, της εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, της ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, της περιουσίας, της γέννησης ή οποιουδήποτε άλλου καθεστώτος του θύματος·

 

(δ) κάθε συνέντευξη θύματος σεξουαλικής βίας, βίας με βάση το φύλο ή βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων, διεξάγεται από πρόσωπο του ίδιου με το θύμα φύλου, εφόσον το επιθυμεί το θύμα, εφόσον δεν θίγεται η πορεία της ποινικής διαδικασίας.

 

Εκπαίδευση κρατικών λειτουργών
24. Η Δημοκρατία παραχωρεί τους αναγκαίους πόρους προς τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για τη γενική και ειδική εκπαίδευση και κατάρτιση των λειτουργών τους, οι οποίοι εμπλέκονται σε οποιαδήποτε προβλεπομένη από τον παρόντα Νόμο διαδικασία ή έρχονται σε επαφή με άλλο τρόπο με θύματα ή δυνητικά θύματα, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των ιδιαίτερα ευάλωτων θυμάτων, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν ως προς τις ανάγκες των θυμάτων και να αντιμετωπίζουν τα θύματα με αμεροληψία, σεβασμό και επαγγελματισμό.

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Το troll

Έχω ενημερωθεί από φίλους για την ύπαρξη αυτού του ποστ

Πάγια τακτική μου σε ανάλογες περιπτώσεις, είναι να εφαρμόζω την αρχή: don’t feed the trolls, αφού προφανώς στο διαδίκτυο, όπως είχε πει και ο φιλόσοφος Ουμπέρτο Έκο, πλέον έχουν επικρατήσει οι ορδές ηλιθίων που απλά ανοίγουν το στόμα τους και αφοδεύουν αντί να μιλούν και οι οποίοι πράττουν αυτό, έχοντας πολλοί εξ αυτών ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές, εμμονές και άλλα σύνδρομα και ως εκ τούτου εν είδη αυνανισμού νοιώθουν ηδονή και ανατροφοδοτούνται από τις όποιες απαντήσεις

Από την στιγμή όμως που, έστω και από τέτοιες περιπτώσεις troll όπως η παρούσα, μπορεί να αφεθεί κάποιος καλοπροαίρετος να δώσει έστω και ψήγμα βάσης αλήθειας, και εφόσον εμπλέκεται και η επαγγελματική μου υπόληψη, είμαι υποχρεωμένος να μπω σε αυτή την διαδικασία, που δυστυχώς δίνει έστω και κάποια μικρή υπόσταση στο troll που γράφει

 

Η υπόθεση αυτή παρακολουθήθηκε πολύ στενά από τον δημοσιογράφο Μάριο Δημητρίου και έχει καταγράψει όλη την μεγάλη μου νομική αλλά και ψυχική προσωπική προσπάθεια για αυτή την υπόθεση, για την οποία έδωσα εκτός από την μέγιστη επαγγελματική μου προσοχή και την ψυχή μου

Εδώ τα άρθρα που μιλάνε αφ εαυτού

https://24h.com.cy/2017/11/mia-psychiatros-se-thanatiki-anakrisi/

 

«Σκληρή αντεξέταση της Δρα Μαρίας Πίττα, από τον δικηγόρο της μητέρας νεαρού αυτόχειρα, χρήστη ναρκωτικών. «Δεν κατανοώ γιατί κλήθηκα ως μάρτυρας…»

Του Μάριου Δημητρίου

Μια ιδιαίτερα δύσκολη μέρα ήταν η Τρίτη, 7η Νοεμβρίου 2017, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, για τη Β. Διευθύντρια του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αθαλάσσας, ψυχίατρο Δρα Μαρία Πίττα, λόγω της σκληρής αντεξέτασής της, από τον Μιχάλη Παρασκευά, δικηγόρο της μητέρας νεαρού αυτόχειρα, χρήστη ναρκωτικών, στο πλαίσιο της θανατικής ανάκρισης, για τις συνθήκες του θανάτου του, με θανατικό ανακριτή, τον Δικαστή Χρίστο Ρασπόπουλο»

124

https://24h.com.cy/2018/01/alli-dyo-psychiatri-sti-thanatiki-anakrisi/

 

-Έχουμε εδώ μια μητέρα, που φτάνει στο σημείο να πάρει το παιδί της για υποχρεωτική νοσηλεία και το Δικαστήριο έκρινε ότι θα πρέπει να εξεταστεί υποχρεωτικά. Γνωρίζουμε ότι είναι χρήστης ναρκωτικών. Ενημερωθήκατε από τη μητέρα του και είδατε με τα μάτια σας, τα απειλητικά μηνύματα εναντίον της. Σας υποβάλλω ότι με αυτά τα δεδομένα, το λιγότερο που θα έπρεπε να κάνετε, ήταν να εξετάσετε αν αυτό το παιδί, ήταν υπό την επήρεια συγκεκριμένων ναρκωτικών. Γιατί η κυρία Πίττα δεν ζήτησε να δει τον φάκελο του;

224

https://24h.com.cy/2018/06/therapeytiko-nomiko-kai-ithiko-keno-gia-psychosikoys-christes/

Δικηγόρος Μιχάλης Παρασκευάς

-Ποιες δομές πρέπει ν’ αναπτυχθούν κατά την άποψή σας, ώστε ένας χρόνιος χρήστης crystal meth, που παίρνει πολύ δυνατή φαρμακευτική αγωγή, όπως Haldol και Abilify (σ. σ. αντιψυχωσικά φάρμακα), να προστατευτεί ο ίδιος και η κοινωνία; Πώς μπορεί να αφεθεί να φύγει (από το ψυχιατρικό νοσοκομείο), ενώ ενδεχομένως, έχει αποκοπεί και από την οικογένειά του;

Δρ. Αργύρης Αργυρίου

-Υπάρχει ένα θεραπευτικό αδιέξοδο, ή θεραπευτικό κενό, σε αυτές τις  περιπτώσεις, υπάρχει όμως και ένα νομικό και ένα ηθικό κενό. Υπάρχουν απόψεις, ότι δεν είναι ηθικό, ή δεοντολογικό, να κρίνει κάποιος, τι θα κάνει τη ζωή του, κάποιος άλλος. Ότι δεν μπορεί κανείς, να υποχρεώσει οποιονδήποτε, να ακολουθήσει μια διαδικασία, που μπορεί να μην έχει αποτέλεσμα, ή είναι εναντίον των δικών του δικαιωμάτων. Υπάρχουν ηθικές και νομικές συζητήσεις επί του θέματος, αλλά εγώ σαν γιατρός, από θεραπευτικής πλευράς, κρίνω ότι υπάρχει κι ένα θεραπευτικό κενό και αδιέξοδο». Σε άλλη ερώτηση του Μ. Παρασκευά, ο Δρ. Αργυρίου, είπε ότι «υπάρχουν εκτός θεραπείας, πολλά άτομα χρήστες τέτοιων ουσιών».

324

 

https://24h.com.cy/2018/07/mia-akoma-machi-gia-ton-gio-moy-esto-kai-meta-thanaton/

 

https://24h.com.cy/2019/11/den-eythynontai-tritoi-gia-tin-aytoktonia-toy-nearoy-christi/

 

Στην απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου που δεν ανηύρα στο cylaw και είναι στην διάθεση εφόσον χρειαστεί, καταγράφεται όλη αυτή η πολύ δύσκολη νομική μάχη που δόθηκε με την αντεξέταση όλων των εμπλεκομένων ψυχιάτρων όπως μπορεί κάποιος να διαβάσει και στα δημοσιεύματα, καθώς επίσης καταγράφεται η άψογη και κοπιώδης νομική εργασία που διεκπεραίωσα ως δικηγόρος, με πάρα πολλές απολύτως σχετικές και κρίσιμες αποφάσεις κυρίως του Ευρωπαικού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

 

Δεν ξέρω σε ποιους δικηγόρους απευθύνθηκε το troll που γράφει το ποστ αυτό, αλλά προφανώς δεν ευθύνομαι εγώ για την επάρκεια συναδέλφων, οι οποίοι πολλές φορές προφανώς δεν μπορούν να ανταγωνιστούν συναδέλφους τους που μελετούν και γνωρίζουν με επάρκεια το αντικείμενο τους.

Οπότε ευχαριστώς να δώσω κάποια μικρά μαθήματα και κατεύθυνση σε αυτούς στους οποίους απευθύνθηκε ενδεχομένως το troll

 

Εκτός του ότι υπάρχει πολύ συγκεκριμένη απόφαση του Ευρωπαικού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Kurşun κατά Τουρκίας της 30.10.2018 (αριθμ. προσφ. 22677/10)  στην οποία το ΕΔΔΑ αποφάσισε ότι ο ισχυρισμός του Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Τουρκίας ότι ο προσφεύγων θα έπρεπε να γνωρίζει ποιος είχε προκαλέσει τη ζημιά, την ημέρα της ίδιας της έκρηξης, ήταν υπερβολικά επαχθής και διαπίστωσε παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης του προσφεύγοντος στο δικαστήριο βάσει του άρθρου 6 § 1 της ΕΣΔΑ, με απλά λόγια για να γίνει αντιληπτό αυτό για το οποίο έχει ήδη γίνει σχετική ενημέρωση,

η όποια παραγραφή ξεκινά όχι από την ημερομηνία επέλευσης του θανάτου αλλά από την ημερομηνία που το αρμόδιο όργανο, δηλαδή στην περίπτωση μας το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσιάς που ενεργεί ως Θανατικός Ανακριτής θα διαπιστώσει που και ποιος ευθύνεται για τον θάνατο.

Αυτό ουσιαστικά και με απλά λόγια σημαίνει ότι ο χρόνος ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της απόφσης, δηλαδή η 31/10/2019

 

Σε κάθε περίπτωση όμως σύμφωνα με τον

Περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμος του 2012 (66(I)/2012)

Στο άρθρο 6

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/2012_1_66/section-scee405411-7ad0-7b05-8d3c-3b36c004297d.html

6.-(1) Τηρουμένων των εδαφίων (2), (3) και (4) καμιά αγωγή δεν εγείρεται για αστικό αδίκημα μετά την πάροδο έξι ετών από την ημέρα συμπλήρωσης της βάσης της αγωγής.»

paragrafiss

Η αυτοκτονία και ο θάνατος του παιδιού επήλθε το 2015, άρα παραγραφή επέρχεται το 2021 ως αυτό επιβεβαιώθηκε εκ νέου από το Ανώτατο Δικαστήριο στην απόφαση του επί της (Πολιτική Έφεση Αρ. 8/2013)

«Ακολούθως, με τον περί Παραγραφής Αγωγίμων Δικαιωμάτων Νόμο του 2012 (Ν. 66(Ι)/2012) καταργήθηκε τόσο το Κεφ. 15, όσο και ο Ν. 110(Ι)/2002, αλλά και το άρθρο 68 του Κεφ. 148, ως προς αυτό το τελευταίο όμως, αναφορικά με πράξη ή παράλειψη που επεσυνέβη κατά ή μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 66(Ι)/2012, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1.7.2012.  Η παραγραφή αγωγίμων δικαιωμάτων σε σχέση με αστικά αδικήματα για πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα προηγουμένως συνεχίζει να διέπεται από τις πρόνοιες του άρθρου 68.  Για πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα μετά, η παραγραφή ρυθμίζεται πλέον από το άρθρο 6 του Ν. 66(Ι)/2012.»

paragrafis

Προφανώς οι δικηγόροι του εν λόγω troll μάλλον δεν είναι και τόσο καλά διαβασμένοι.

Γνωρίζω ότι τα troll νοιώθουν ηδονή και ανατροφοδοτούνται αποζητώντας κι άλλη σημασία όταν κάποιος σοβαρός άνθρωπος ασχολείται μαζί τους και είναι με μεγάλη δυσκολία που προβαίνω σε αυτή την δημοσίευση για να προστατευτώ

Σε κάθε περίπτωση αυτή η δημοσιέυση έχει ήδη αποθηκευτεί για κάθε μελλοντική χρήση

 

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Μια άρρωστη κοινωνία σε σήψη, οι δολοφόνοι, ναρκομανείς, ο αποδεκατισμός των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και τα 2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ για 50 λιμουζίνες των «αξιωματούχων»

Άρθρο μου στην Η Καθημερινή Κύπρου – Kathimerini Kyprou Η Καθημερινή της Κυριακής
8/9/2019

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Θα κάνω μια πρόβλεψη Η ανεξάρτητη έρευνα και τα ευρήματα της και η κατάληξη της και το θέμα με την αυτοκτονία θα έχει την ίδια κατάληξη με την αυτοκτονία της Έλενας Φραντζή

Θα κάνω μια πρόβλεψη

Η ανεξάρτητη έρευνα και τα ευρήματα της και η κατάληξη της και το θέμα με την αυτοκτονία θα έχει την ίδια κατάληξη με την αυτοκτονία της Έλενας Φραντζή

Φωνή βοώντος εν τη ερήμω

και όλοι θα συνεχίσουν απλά να γράφουν και να γράφουν

Τα πράγματα αλλάζουν όταν υπάρχει βούληση να αλλάξουν

Ανθρωποι με μόνο στόχο τις θεσάρες τα λεφτά και το στάτους που τους δίνουν και οι οποίοι καταλαμβάνουν τις θέσεις στα υπουργεία και στις διευθύνσεις των υπουργείων προφανώς και δεν έχουν βούληση να αλλάξουν τα πράμγατα

Απλά θα είμαι ξεκάθαρος, δεν πιστεύω ούτε για ένα εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου ότι ο αναστασιάδης θέλει να αλλάξει οτιδήποτε για το καλό της κοινωνίας

Δεν πιστεύω ούτε για ένα εκαοτμμυριοστό του δευτερολέπτου ότι η ζέτα αιμιλιανίδου ο πετρίδης οι γενικοί διευθυντάες των υπουργείων τους ενδιαφέρονται να αλλάξουν οτιδήποτε για το καλό της κοινωνίας

Δεν πιστεύω ότι η διευθύντρια των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας ενδιαφέρται πραγματικά να αλλάξει οτιδήποτε για το καλό της κοινωνίας

ή ενδιαφέρονται για το καλό της κοινωνίας όπως η αθηνά κυριακίδου πχ που όταν δεν κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής απλά ο αναστασιάδης την κανόνισε στην επιτροπή εκπαιδευτικής υπηρεσίας

όπως κανονιστηκε ο φωτίου ο κενεβέζος ο πάλμας ο νεαρούλης πέτρος δημητρίου διευθυντής του προέδρου της δημοκρατίας όπως κανονίστηκε ο ττίμης ευθυμίου

άνθρωποι με παχουλούς μισθούς που δεν έχουν καμιά ωφέλιμη θέση στην κοινωνία

όμορφα ωραία και απλά

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Ο κόσμος στον οποίο ζούμε,ανέκαθεν ήταν πεδίο μάχης και ανταλλαγής απόψεων με μαχαίρι και όπλα

Ο κόσμος στον οποίο ζούμε,
(χωρίς να αναφέρομαι προφανώς μόνο στην Κύπρο, αλλά στο πλανητικό μας χωριό που μέσω του ιντερνετ μαθαίνεις ανά πάσα στιγμή τι γίνεται παντού στην Γη)

ανέκαθεν ήταν πεδίο μάχης και ανταλλαγής απόψεων με μαχαίρι και όπλα

Πάρα πολλές φορές η μόνη απάντηση στην καταπίεση και στην σκλαβιά και την υποδούλωση είναι η ωμή βία

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα

Η βία όμως είναι ένα μέσος για να πετύχεις τον πρώτο σου στόχο, την αποτίναξη της άμεσης καταπίεσης και υποδούλωσης μέσω των όπλων

Το «μετά» την βια είναι ΠΑΝΤΑ το πιο σημαντικό αφού για να κτιστεί ένας νέος κόσμος αυτό που χρειάζεται είναι σχεδιασμός με νηφαλιότητα και στρατηγική

«Ως συνέπεια της βίαιης και μακροχρόνιας εξέγερσης των πολιτών ενάντια στους ευγενείς, ο Σόλων κλήθηκε κοινή συναινέσει των αντιμαχόμενων μερών το 594 π.Χ. με έκτακτη διαδικασία να νομοθετήσει και για το έργο αυτό εξοπλίστηκε με έκτακτες εξουσίες. Εκείνο το έτος εξελέγη άρχων από το δήμο της Αθήνας και όχι από τον Άρειο Πάγο, όπως προέβλεπε το αθηναϊκό πολίτευμα της εποχής. Του δόθηκαν οι έκτακτες εξουσίες του διαλλακτού, δηλ. του μεσολαβητή, του συμφιλιωτή και του νομοθέτου, τις οποίες διατήρησε και μετά το τέλος της ετήσιας αρχοντείας του. Οι νόμοι που θέσπισε δημοσιεύτηκαν ίσως το 592 π.Χ.»

Χωρίς καμιά πρόθεση εξιδανίκευσης ή έξαρσης με ανούσιο εθνικιστικό πρόσημο, οι Αθηναίοι ήταν άνθρωποι που είχαν ως προμετωπίδα κυρίως την λογική και τον ορθολογισμό

Μόνο μέσω της λογικής και του ορθολογισμού θα μπορούσε να φτάσουν στο μεγαλείο που ονομάζεται Δημοκρατία, αλλά με την κυριολεκτική της σημασία και όχι το πανάσχημο κακέκτυπο που έχουμε σήμερα

Η ωμή βία των πλουσίων αντιμετωπίστηκε με ωμή βία από τους φτωχούς των Αθηνών

Η αιματοχυσία όμως δεν οδηγούσε πουθενά και έτσι προσέδωσαν από κοινού στον Σόλωνα την εξουσία να μεσολαβήσει και να τους προτείνει λύσεις με μέτρα επανόρθωσης πρώτα τα οποία ήταν απαραίτητα για να φτάσουμε στο θαύμα της Δημοκρατίας

» Μέτρα επανόρθωσης (σεισάχθεια, από το σείω που σημαίνει αφαιρώ και το άχθος που σημαίνει βάρος):

Στα πλαίσια της σεισάχθειας (αποτίναξης βαρών), ο Σόλων
κατήργησε τα υφιστάμενα χρέη ιδιωτών προς ιδιώτες και προς το δημόσιο,

απελευθέρωσε όσους Αθηναίους είχαν γίνει δούλοι λόγω χρεών στην ίδια την Αθήνα και επανέφερε στην πόλη όσους εν τω μεταξύ είχαν μεταπωληθεί στο εξωτερικό. Για ξένους δούλους δεν γίνεται λόγος στις πηγές. Για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο,

κατήργησε τον δανεισμό με εγγύηση το σώμα (προσωπική ελευθερία) του δανειολήπτη και των μελών της οικογένειάς του.

Είναι επίσης πιθανό ότι
αμνήστευσε τα αδικήματα που επέφεραν στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων»

Η οικονομική ανεξαρτησία είναι το πρώτιστο που απαιτείται για να έχεις ελεύθερους πολίτες

Σήμερα προφανώς και δεν έχουμε ελεύθερους πολίτες αλλά δανειζόμενους υποτελείς και μισθωτούς σκλάβους που τρέχουμε όπως τα ποντίκια μέσα στο κλουβί απλά για να προλαβαίνουμε να πληρώνουμε τους αέναους λογαριασμούς

Η ουσία αυτών που θέλω να καταλήξω είναι ότι κάθε ζήτημα που προκαλεί σύγκρουση είτε ιδεολογική είτε αληθινή εφόσον υπάρχει καλοπιστία από τους «αντιμαχόμενους» αν θέλουν να τα επιλύουν η απάντηση δεν είναι ποτέ η άμεση ολομέτωπη σύγκρουση αλλά η ορθολογική νηφάλια συζήτηση διάλογος και αν είναι εφικτή η εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης

Όλα αυτά που γράφω προφανώς και είναι γενικόλογα και αφηρημένα αφού προφανώς και υπάρχουν ζητήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν έτσι όπως πχ ζητήματα που είναι λυμένα από την επιστήμη, όπως η θεωρία της εξέλιξης
και ότι ο κόσμος προφανώς και δεν είναι μόνο 5 χιλιάδων ετών ή ότι η Γη είναι επίπεδη ή ότι οι ομοφυλόφιλοι δημιουργούνται με τον τρόπο που περιέγραψε ο κύριος Νεόφυτος Μητροπολίτης Μόρφου

Λογική και καλή πίστη σε ένα διάλογο επιχειρημάτων είναι η μόνη απάντηση σε όλα εφόσον δεν ασκείταιβία και επιβολή από την μια πλευρά

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Πολιτικά παράσιτα που απομυζούν θεσάρες οι επιτρόποι και οι διορισμένοι με εξόφληση πολιτικών γραμματίων

«2. Ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου λαμβάνει επίδομα φιλοξενίας που ανέρχεται στις €2.040 ετησίως. Ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός του ανέρχεται στις €90.083 και ο καθαρός ετήσιος μισθός του μετά τον φόρο εισοδήματος στις €55.876 ή στις €4.265 καθαρά τον μήνα. »

O Φωτίου είναι ένα πολιτικός ο οποίος λυμαίνεται θέσεις που δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα απλά για να υφαρπάζει δημόσιο πλούτο

Ο Επίτροπος Προεδρίας είναι μια θέση άχρηστη που δεν προσφέρει απολύτως τίποτα σε κανένα παρά μόνο δίνει 4 χιλιάδες 265 ευρώ καθαρά σε έναν άνθρωπο που δεν κάνει απολύτως τίποτα ουσιαστικό

«4. Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Ιωσηφίνα Αντωνίου λαμβάνει επίδομα φιλοξενίας ύψους €2.040 ετησίως. Ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός της ανέρχεται στις €90.083 και ο καθαρός ετήσιος μισθός της μετά τον φόρο εισοδήματος στις €55.876 ή στις €4.265 καθαρά τον μήνα. Ο θεσμός του Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων δημιουργήθηκε το 2014 επί της διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη και υπάγεται διοικητικά στην Προεδρία. Είναι ο αρμόδιος θεσμός για το σχεδιασμό πολιτικών για την Ισότητα των Φύλων καθώς και για την υλοποίηση και την παρακολούθηση εφαρμογής αυτών των πολιτικών.»

Η εν λόγω κυρία κατέχει μια θέση η οποία δεν έχει απολύτως καμιά προσφορά και δεν έχει λόγο ύπαρξης παρά μόνο να προσφέρει στην κάτοχο της 4 χιλιάδες 265 ευρώ μηνιαίως για να κάθεται

Ούτως ή άλλως ο θεσμός του Επιτρόπου Διοικήσεως που τροποιήθηκε το 2004 σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο υπερκαλύπτει και θέματα διακρίσεων βάση φύλου ήτοι ισότητας των φύλων άρα είναι εκ του περισσού

http://www.ombudsman.gov.cy/…/ombudsma…/page07_gr/page07_gr…

Το 2004, σε εναρμόνιση με το Ενωσιακό Δίκαιο, ανατέθηκε στον Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με βάση τον περί της Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμο [Ν.42(Ι)/2004], η αρμοδιότητα να ενεργεί ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων (Equality Body). Ειδικότερα, ο Επίτροπος, ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, έχει, βάσει του υπό αναφορά Νόμου, αρμοδιότητα διερεύνησης ατομικών καταγγελιών για ύπαρξη διακρίσεων, καθώς και δυνατότητα αυτεπάγγελτης παρέμβασης, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα δραστηριοτήτων, για λόγους που σχετίζονται με τη φυλή, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, την κοινότητα, την γλώσσα, το χρώμα, την ηλικία, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις και το φύλο.

Το πεδίο δράσης του Φορέα εκτείνεται και καλύπτει τους τομείς της κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικών παροχών, υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης, και πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, καθώς και τον τομέα της απασχόλησης, της εργασίας και της επαγγελματικής κατάρτισης.

«5. Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Γιάννης Γιαννάκη λαμβάνει επίδομα φιλοξενίας που ανέρχεται στις €2.040 ετησίως. Ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός του ανέρχεται στις €90.083 και ο καθαρός ετήσιος μισθός του μετά τον φόρο εισοδήματος στις €55.876 ή στις €4.265 καθαρά τον μήνα. »

Ειλικρινά είναι απλά αστείο να ασχοληθεί καν με αυτό τον άχρηστο θεσμό

Ειδικά ο τρόπος με τον οποιο δημιουργήθηκε όλοι θυμόμαστε ότι ο εν λόγω κύριος που υφαρπάζει παρασιτικά 4 χιλιάδες 265 ευρω΄το μήνα και δεν κάνει απολύτως τίποτα

διορίστηκε τάχα επίτροπος μετά την αντίδραση του κόσμου όταν προσπάθησαν να εξοβελίσουν από το ψηφοδέλτιο του δησυ την νυν βουλευτή Αννίτα Δημητρίου κατεπιταγήν του Αβέρωφ ο οποίος ήθελε να βάλει τον Γιαννάκη

Τελικά ο Γιαννακης πήρε την θεσάρα του και τον παχουλό του μισθό για να καθεται

 

http://www.philenews.com/eidiseis/politiki/article/779256/epitropoi-me-misthoys-pollon-tachytiton?fbclid=IwAR2x9-2BVGssRTopYhhU1oBaAW_gnJEMz_6iAlr7rKW4Bw4ReHhQg2SQpJ8#.XXzR_RS7_x0.facebook

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Το ερωτημα ειναι αν επανερχεται ο μεσαιωνας απο την πισω πορτα και αν αυτο ειναι αποδεκτο υπο τον μανδυα ελευθεριων

Το ερωτημα ειναι αν επανερχεται ο μεσαιωνας απο την πισω πορτα και αν αυτο ειναι αποδεκτο υπο τον μανδυα ελευθεριων

Η συζητηση αυτη ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να αφεθει στην ακροδεξια

Αυτα θα τα βρουμε μπροστα μας

«The Islamic dress code for women is meant to erase women.
The burqa is the most extreme appearance of the erased & non-existent woman.

Who would have thought that in the 21st century, there would be «feminists» who would defend this»

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

19 Μαρτίου 2013 οταν ομοφωνα η βουλη απερριπτε το «κουρενμα» και εγω έξω από την βουλή να διαδηλωνω μια ακομη φορά στους δρομους και να δηλωνω στο Al Jazeera ενθουσιασμενος και περηφανος για την … αντισταση

19 Μαρτίου 2013 οταν ομοφωνα η βουλη απερριπτε το «κουρενμα» και εγω έξω από την βουλή να διαδηλωνω μια ακομη φορά στους δρομους και να δηλωνω στο Al Jazeera ενθουσιασμενος και περηφανος για την … αντισταση και οτι ζουμε ιστορικες στιγμες και οτι μπαινουμε με αυτη την αποφαση σε νια νεα εποχη αντιστασης 😄 και αλλα τετοια ομορφα και επαναστατικα, λογαριαζοντας προφανως χωρις τον ξενοδοχο που ειναι κυριως η δουλοπρεπεια ο ραγιαδισμος και η βολικη εκ του ασφαλους αντισταση των παχιων λογων που δεν γινονται πραξεις!!

6 χρόνια μετα πολυ σοφοτερος μεσα από το σχολειο της ζωης και της γνωσης της αληθειας αυτης της κοινωνιας που εν γενει απλα μπλα μπλα συνεχιζουμε δυνατα 😉👊👊

 

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Άρθρο μου στην Η Καθημερινή Κύπρου – Kathimerini Kyprou Η Καθημερινή της Κυριακής 22/9/2019 Περί Δημοψηφισμάτων

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κείμενο

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Η Ολλανδία παρακινεί την ΕΕ να προωθήσει την παραγωγή υδρογόνου από τον αέρα, την πλέον καθαρή πηγή ενέργεια με μόνο υποπροϊόν το νερό

Η Ολλανδία παρακινεί την ΕΕ να προωθήσει την παραγωγή υδρογόνου από τον αέρα, την πλέον καθαρή πηγή ενέργεια με μόνο υποπροϊόν το νερό……

Το μέλλον είναι εδώ απλά συγκρούεται με συμφέροντα
Των πετρελαιαικών βιομηχανιών κλπ

 

Dutch urge swift EU hydrogen push to cut industry, transport emissions

 

 

The European Commission should create an EU-wide market for hydrogen “as soon as possible” rather than wait for renewable energy-based varieties to be commercially available, a top Dutch ministerial envoy has said.

Green hydrogen – the sort coming from renewable electricity – is considered as a kind of Holy Grail by clean energy advocates because it is virtually emissions-free and can be stored for prolonged periods of time, unlike electricity.

The trouble is green hydrogen is not yet being produced on a commercial scale, a process that could take more than a decade. And energy experts say grey hydrogen – the sort coming from natural gas – is a necessary stepping stone in order to get there.

“What they call grey hydrogen, which is already being used in industry – that is an obvious starting point because it’s already happening,” said Noé van Hulst, hydrogen envoy at the ministry of economic affairs and climate policy in the Netherlands, who spoke at a recent EURACTIV event.

Around 70 million tonnes of hydrogen are currently being used globally, mostly for oil refining and chemical production, according to the International Energy Agency (IEA).

The main upside is that hydrogen emits no CO2 when burned, and can provide clean fuel for process industries like steelmaking, petrochemicals and cement, which are otherwise heavily carbon-intensive. The downside is that this hydrogen is currently made almost entirely from fossil fuels, with significant CO2 emissions associated to it.

So for Noé van Hulst, the solution is simple: “You just need to start greening grey hydrogen” using carbon capture and storage (CCS) to bury the emissions underground. And that is called blue hydrogen, he told participants at the EURACTIV event, saying this will help scale up the market.

“Let’s integrate that market as soon as we can,” van Hulst pleaded, calling for “common standards” at EU level for clean hydrogen production.

“We need action. We need projects that come to final investment decisions in the next ten years. Otherwise, we’re going to be way too late,” he warned.

Researcher: 100% renewable energy requires ‘a lot of green hydrogen’

The production of so-called green hydrogen from wind and solar electricity is seen as a potential game-changer for the transition to a 100% renewable energy system. But getting there will take some time and some intermediary solutions will be needed, says Daan Peters.

‘Missing link’

Environmental activists see blue hydrogen with scepticism, however, saying it is used as an excuse by the oil and gas industry to prolong fossil fuel operations.

The European Commission, for its part, has adopted a rather cautious stance, saying energy savings and renewable electricity are the top priorities for the time being.

“It’s clear that energy efficiency and renewables will be at the core of the energy transition,” said Tudor Constantinescu, principal adviser on energy at the European Commission.

That said, “all solutions will have to play a role” to reach carbon neutrality by 2050, the EU official admitted. And “hydrogen may be a missing link in the energy transition” because it can help decarbonise hard-to-abate sectors of the economy, like process industries and heavy-duty transport, Constantinescu said.

But the Commission hasn’t made up its mind yet on the type of incentives it could apply and is looking into all options in view of its forthcoming Gas Package of legislation, expected to be tabled next year.

For van Hulst, this shows a clear lack of urgency. Policy incentives are needed now in order to kick-start the nascent EU market for hydrogen, he argued. And colour doesn’t really matter at this stage because the volumes are currently too small.

“We are pushing both green and blue hydrogen,” van Hulst said. “Why? Because if you start to calculate the volumes that are needed over the next ten years, you will not get there only with green hydrogen.”

“It’s not a silver bullet, but it’s an essential missing link in the energy transition for those sectors,” van Hulst said referring to hydrogen’s potential to decarbonise industry and transport.

Zero-emission EU industry ‘within reach’ but costly, study says

Bringing emissions from heavy industry down to net-zero by 2050 is possible but will require costly new production processes and a 25-60% increase in near-term capital investments to reach €40-50 billion per year, according to new research published on Thursday (25 April).

‘Let’s take our time’

Environmentalists do not share the same sense of urgency, however. “What matters is not the colours, it is greenhouse gas neutrality and costs,” said Dries Acke, from the European Climate Foundation (ECF), a campaign group.

“And that is something we should not compromise on,” he insisted, calling for clear definitions of renewable and low-carbon gases – including hydrogen – based on their CO2 footprint. “This is not a trivial exercise,” Acke stressed, reminding that Europe only has 30 years left to reach net-zero emissions.

“And to be frank, we have no time for another biofuels disaster,” he said, referring to the U-turn policymakers made at the turn of the decade when they realised that some biofuel varieties could cause land displacements that worsen climate change.

“So let’s take our time to define this well and set the market off correctly,” Acke said.

The European Commission has committed to introduce an environmental taxonomy for low-carbon gases such as hydrogen and biogas. Determining the carbon footprint of those gases “is the key question that we have to answer,” said Stefaan Vergote, adviser for emission reduction strategies at the European Commission’s climate action directorate.

“We really need to know what the numbers are,” Vergote stressed, saying the assessment on whether a gas is zero- or low-carbon “needs to be performance-based” and rely on objective measurement criteria. “That is the essential feature that we need to strive for,” he told delegates at the EURACTIV event.

Other policy instruments are relatively close at hand. The EU’s recently updated renewable energy directive introduced a system of guarantees of origin (GOs) to certify electricity produced from renewable sources, Constantinescu said. And that system could be applied to hydrogen, the EU official said.

The difficulty, he explained, is to define a way of transferring those certificates from one sector to another or from one energy carrier to another. That will be addressed as part of the thousands of delegated acts that the Commission is currently preparing in order to implement the directive, Constantinescu said.

Other options could be to promote hydrogen in specific sectors like aviation, Acke said, suggesting an “electro-fuels mandate” for aircraft in order to kick-start the market.

“Why don’t we create an electrolyser alliance,” Acke further suggested, proposing to mirror the European Battery Alliance that the European Commission launched almost two years ago.

EU wary about one-size-fits-all target for ‘clean gas’

Setting a target for low-carbon gases such as hydrogen or biomethane is going to be tricky even though the idea is supported by industry, a senior EU official has said, warning against a one-size-fits-all approach.

No-regret options

In fact, Europe is already a global leader in developing electrolysers used in green hydrogen production.

“Most of the companies in the world producing electrolysers are in Europe,” said Mirela Atanasiu, from the Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, a public-private research alliance.

Some 246 hydrogen demonstration projects have already benefitted from EU funding since the alliance was launched more than ten years ago. And electrolysers absorbed 80% of that funding, Atanasiu said.

According to her, heavy-duty haulage, aviation and maritime transport are all “no-regret” options when it comes to hydrogen use.

“We need business cases,” van Hulst agreed, saying industrial areas around the Port of Rotterdam were looking into hydrogen to replace diesel trucks for long-distance road haulage.

[Edited by Zoran Radosavljevic]

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"