Category Archives: Ονουφρίου

Απόφαση ΕΔΑΔ κατά Αυστρίας 37464/02: οι δημοσιογραφοι δεν πρεπει να αναμεταδίδουν απλά το δελτίο τύπου ενός επίσημου φορέα αλλά ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να διασταυρώνουν και να διερευνήσουν πριν το μεταδώσουν…Η υπόθεση Ονουφρίου είναι ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΗ και ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ την επόμενη φορά μπορεί να είσαι εσυ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ

Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαικού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην

STANDARD VERLAGSGESELLSCHAFT MBH (no. 2)
v. AUSTRIA (Application no. 37464/02

ημερομηνίας 22.2.2007 το ΕΔΑΔ επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι οι δημοσιογράφοι ακόμα και όταν αναφέρονται σε πολιτικούς αρχηγούς για θέματα της επίσημης αρμοδιότητας τους οφείλουν να παραθέτουν την αντίθετη άποψη, να διασταυρώνουν τα στοιχεία που έχουν και να μην βασίζονται μόνο σε μια πηγή πληροφοριών, να προβαίνουν σε ανεξάρτητο έλεγχο όταν αναμεταδίδουν είδηση που μετέδωσε άλλος φορέας.

Σε αυτή την απόφαση καθίσταται σαφές ότι η παραβίαση βασικών δεοντολογικών κανόνων συνιστά έναν επιπρόσθετο λόγο για τον οποίο ακόμα και όταν κάποιος αναφέρεται σε πολιτικό αρχηγό, όταν μεταδίδει ανακριβείς πληροφορίες χωρίς να παραθέτει την αντίθετη άποψη και χωρίς να έχει διεξάγει ανεξάρτητο έλεγχο των πληροφοριών η πλάστιγγα γέρνει εναντίον του.

 

Έκανα πλήρη ανάλυση της καταδικαστικής απόφαση του ΕΔΑΔ εναντίον της Κύπρου όταν ο Ονουφρίου έκανε προσφυγή σε αυτό.

Κατδίκη της Κύπρου από το ΕΔΑΔ 24407/04 Ο Ονουφρίου υπέστη βασανισμό και εξευτελιστική μεταχείριση από το κράτος….ΔΕν πιστεύκω ούτε λέξη από όσα λέει ο Ιωνάς και η αστυνομία περί επικινδυνότητας G3 κλπ του, όλως τυχαίως μετά τα του ΓΣΠ!!! Ο μόνος επικίνδυνος είναι το κράτος και η αστυνομία

https://osr55.wordpress.com/2014/04/25/κατδίκη-της-κύπρου-από-το-εδαδ-2440704-ο-ονου/

 

Ο Ονουφρίου καταδίκασε την Κύπρο στο ΕΔΑΔ

και μάλιστα το ΕΔΑΔ καταδίκασε την Κύπρο ουσιαστικά φτύνωντας ξεκάθαρα τα παραμύθια και τα ασύστολα ψέματα που προσπάθησε να πείσει

Εδώ είναι η απόφαση του ΕΔΑΔ

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-96547#{“itemid”:[«001-96547»]}

CASE OF ONOUFRIOU v. CYPRUS

 

(Application no. 24407/04)

και εδώ η επίσημα μετάφραση του

http://webcache.googleusercontent.com/search?client=opera&q=cache:7nE1vrGSYcYJ:http://www.cyprusbarassociation.org/v1/files/cases/onoufriou.doc%2Bονουφρίου+εναντίον+κύπρου+καταδίκη&oe=UTF-8&hl=el&&ct=clnk

Ο άνθρωπος αυτός βασανίστηκε και εξευτελίστηκε, στερήθηκε την οικογένεια του και παρέμεινε στην απομόνωση σε ένα σκοτεινό κελί επί 47 μέρες!!

Το ΕΔΑΔ απέρριψε παντελώς τα ψέματα του κυπριακού κράτους σε σχέση με τις συνθήκες κράτησης του

Το κυπριακό κράτος είπε ότι η προσφυγή του θα πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη γιατί τάχα δεν εξάντλησε τα εσωτερικά ένδικα μέσα, δηλαδή δεν πήγε πρώτα στα κυπριακά δικαστήρια
Το Ευρωπαικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απλά είπε το εξής

54. Όσον αφορά στη δυνατότητα προσφυγής, δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι, η αίτηση για να υποβληθεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποδείξει ότι υπήρξε διοικητική ή εκτελεστική απόφαση, πράξη ή παράλειψη υποκείμενη σε προσβολή. Στην προκείμενη περίπτωση, δεν είναι σαφές ότι η απόφαση του Διευθυντή Φυλακών να θέσει τον αιτητή σε απομόνωση και να περιορίσει  τα δικαιώματα επισκέψεών του ή ότι η απόφαση για έλεγχο  της αλληλογραφίας του αποτελούν πράξεις που επιτρέπουν στο Ανώτατο Δικαστήριο να ασκήσει την αναθεωρητική του δικαιοδοσία. Σε αυτό το σημείο, το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο ξεχωριστής αίτησης που κατέθεσε ο αιτητής ενώπιον του Δικαστηρίου (αρ. 42432/07 Andreas Onoufriou v. Cyprus ), ο αιτητής έδωσε λεπτομερή στοιχεία για μια προσπάθειά του να προσβάλει απόφαση του Διευθυντή Φυλακών για περιορισμό του δικαιώματος επισκέψεών του. Σε αυτή την περίπτωση το Ανώτατο Δικαστήριο συμπέρανε ότι η σχετική απόφαση δεν αποτελεί «διοικητική πράξη» που να του επιτρέπει την άσκηση αναθεωρητικής δικαιοδοσίας. Τέλος, το Δικαστήριο επεσήμανε ότι η Κυβέρνηση δεν αναφέρθηκε σε οποιεσδήποτε κρίσεις ή αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όπου  οποιαδήποτε  απόφαση τέτοιου  περιεχομένου στην υπό εξέταση υπόθεση έχει προσβληθεί επιτυχώς δια προσφυγής δυνάμει του  Άρθρου 146 (βλ. Apostol, που αναφέρεται ανωτέρω § 38). Υπό αυτές τις συνθήκες, το Δικαστήριο δεν έχει πεισθεί ότι το Άρθρο 146 του Συντάγματος προσέφερε αποτελεσματική θεραπεία στον αιτητή στο πλαίσιο των παραπόνων του.

 

με απλά λόγια ο άνθρωπος αυτός δεν είχε ουσιαστικά τρόπο να πάει σε κυπριακό δικαστήριο  αφού το ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο δεν του επέτρεπε καθότι η απόφαση του διευθυντή των κεντρικών φυλακών δεν αποτέλει διοικητική πράξη!!!!! και άρα δεν μπορεί να την προσβάλει

 


εν τέλει το ΕΔΑΔ απέρριψε πανηγυρικά τις ενστάσεις της κυβέρνησης αποδεχόμενος την προσφυγή του Ονουφρίου

56. Οι αντιρρήσεις της Κυβέρνησης ως προς τη μη εξάντληση των εσωτερικών θεραπειών πρέπει να απορριφθεί. Επιπλέον, έχοντας κατά νου τους ισχυρισμούς των διαδίκων, το Δικαστήριο κρίνει ότι το παράπονο δεν είναι προδήλως αβάσιμο κατά την έννοια του Άρθρου 35 § 3 της Σύμβασης. Δεν έχουν εντοπισθεί  άλλοι λόγοι για να κηρυχθεί το εν λόγω παράπονο απαράδεκτο. Επομένως, πρέπει να κηρυχθεί αποδεκτό.

======

Ο Ονουφρίου ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ έχει υποστεί βασανιστήρια και εξευτελιστική μεταχείριση από το κυπριακό κράτος την αστυνομία την υπηρεσία κεντρικών φυλακών και επίσης ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ πλέον είπε ΨΕΜΑΤΑ ενώπιον του ΕΔΑΔ για ό,τι αφορούσε την υπόθεση του Ονουφρίου

Στον πλέον υψηλό επίπεδο το κράτος της Κύπρου καταδικάστηκε για σπορά ψευδών ειδήσεων

Ο Ονουφρίου ΔΙΚΑΙΩΣ έχει κινήσει σωρεία αγωγών κατά του κυπριακού κράτους και κατά συγκεκριμένων αξιωματούχων που συμμετείχαν στον βασανισμό του και ζητά αποζημιώσεις

Ας δούμε τα ΓΕΓΟΝΟΤΑ πως έχουν μέχρι στιγμής

Όλη η Κύπρος ήταν ανάστατη από τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο ΓΣΠ τον σοβαρό τραυματισμό οπαδού που έχασε το μάτι και ο τύπος που κάμνει τον υπουργό δικαιοσύνης ήταν στημένος στον τοίχο όπως τζαι η ηγεσία της αστυνομίας

Και ξαφνικά από το πουθενά, μας προκύπτει η υπόθεση Ονουφρίου

μαθαίνουμε ότι τάχα πήγαν να τον συλλάβουν γιατί υπήρχαν δήθεν υποψίες ότι κρύβει όπλα στο σπίτι του

ΑΡΑ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΤΑΧΑ ΠΗΓΑΝ ΟΙ ΠΑΝΟΠΛΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΤΖΕΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΠΟΥ ΑΚΡΟΒΟΛΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΟΡΟΦΕΣ ΚΛΠ ΗΤΑΝ ΓΙΑΤΙ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΟΠΛΑ

και εκεί αρχίζουν τα τραγελαφικά ότι τάχα κατάφερε ο Ονουφρίου να ξεφύγει από όλους αυτούς με ένα G3 στο χέρι ΠΕΖΟΣ!!! και να τους διαφύγει

και αμέσως να βγαίνει ο τύπος που κάμνει τον υπουργό ιωανάς μαζί με τον τύπο της αστυνομίας να λένε για το πόσο επικίνδυνος είναι αυτός ο άνθρωπος και ότι αυτό και εκείνο τζαι έτσι κι γιουβέτσι

Οι δημοσιοΚαφροι της κύπρου τι έκαναν;;;

Αντί να διεξάγουν έρευνα, να μελετήσουν όλα τα στοιχεία, πχ ότι ενδεχομένως οι κωλόμπατσοι ο ιωανάς να μην λένε όλη την αλήθεια και ότι ίσως κάτι να κρύβεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία απλά αναμετέδιδαν το δελτίο τύπου της αστυνομίας και του τύπου που κάμνει τον υπουργό!

Χωρίς καμιά επιφύλαξη άρχισαν να μεταφέρουν τις φαιδρότητες άλλως μαλακίες περί επικινδυνότητας του Ονουφρίου

Το αποκορύφωμα όμως ήταν η ιστορία με την σύλληψη του, ότι τάχα εντύθηκεν ξανθιά γυναίκα !!! και η πολύ σοβαρή κατηγορία ότι τάχα χρησιμοποίησε το παιδί του ως ασπίδα εναντίον των αστυνομικών!

Όλο αυτά τα επικαλέστηκε η αστυνομία η οποία όπως αποδείχθηκε στο ΕΔΑΔ βασάνισε και εξευτέλισε τον Ονουφρίου και άρα έχει το πολύ κακό προηγούμενο και επίσης ενδεχομένως και να έχει και συμφέρον από όλη αυτή την ιστορία

Τι έκαναν οι κωλοδημοσιοκάφροι;

Απλά συνέχισαν να αναμεταδίδουν το δελτίο τύπου των κωλόμπατσων κατά παράβαση της δεοντολογίας και της απόφασης του ΕΔΑΔ κατά της Αυστρίας όπως αναλύθηκε πιο πάνω

Επαναλαμβάνω: ο λόγος που εξαρχής πήγαν οι μπάτσοι σπίτι του Ονουφρίου ήταν γιατί τάχα ήθελαν να ψάξουν αν είχε όπλα και ότι υπήρχε τάχα υποψίες ότι είχε κάνει ληστείες και άλλα τέτοια

ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΑΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΚΑΦΡΟΙ  ΜΠΑΤΣΟΙ: βρέθηκε τίποτα στο σπίτι του; ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ

Άρα γιατί τον κυνηγούσαν τον άνθρωπο αυτό;

Μα γιατί τάχα τους ξέφυγε και άρχισε να τους πυροβολεί μισιμου

Εσύ αν έρχονταν πάνοπλοι μπάτσοι βασανιστές όπως απεδείχθηκε στο ΕΔΑΔ να σε σκοτώσουν τι θα έκανες;;;; Θα έμενες εκεί;

Και γιατί κατηγορείτε σήμερα στο δικαστήριο ο Ονουφρίου;

για απόπειρα δολοφονίας μισιμου των κωλόμπατσων που πήγαν να τον συλλάβουν οι οποίοι στην πραγματικότητα όπως μας είπαν πήγαν να κάνουν έρευνα για όπλα που τελικά δεν βρέθηκε τίποτα

Και τελικά από το πουθενά ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε να κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας

Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει

Σήμερα συνέχισαν το ίδιο πανηγύρι οι δημοσιογραφούληδες

Ο ένας δημοσιογραφούλης έλεγε ότι διακόπηκε η δίκη γιατί ο Ονουφρίου έβγαζε τα ρούχα ενώ ο άλλος γιατί δεν είχε τα γυαλιά του κλπ

Τι θεωρώ ότι έγινε;

Οι κωλόμπατσοι βασανιστές έσπασαν στον ξύλο τον Ονουφρίου τον βασάνισαν και ο άνθρωοπος αυτός δικαίως ήθελε να δείξει στο δικαστήριο τις αποδείξεις του βασανισμού του

αλλά οι δημοσιοκάφροι στα @@ τους

Είναι εξαιρετικά σοβαρό αυτό που συμβαίνει αυτή την στιγμή με την υπόθεση του Ονουφρίου και δεν πρέπει να το παίρνουμε σε καμιά περίπτωση ελαφρά τη καρδία

Κυριολεκτικά βλεπουμε μια τρομαχτική αγαστή συνεργασία του τρομοκράτους της κύπρου/αστυνομίας με τα μμεξαπάτησης να χορεύουν όπως τους παίζουν και να στήνουν στον τοίχο έναν άνθρωπο του οποίου κινδυνεύει κυριολεκτικά η ζωή του

Η αστυνομία κύπρου ειδικά το τμήμα φυλακών όπως αποδεικτικε και πρόσφατα με τις τόσες αυτοκτονίες είναι κυριολεκτικά μια μαφιόζικη οργάνωση που διοικείται από ανθρώπους ανήθικους και χωρίς μέτρο κυριολεκτικά

ο ιωνάς νικολάου είναι κυριολεκτικά επικίνδυνος αφού δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει ως αποπροσανατολισμό έναν άνθρωπο για να σώσει το τομάρι του το πολιτικό

Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα και μπορώ να αντιληφθώ γιατί ο παραπάνω κόσμος δεν μπορεί να το αντιληφθεί και ο λόγος είναι γιατί απλά δεν εμβαθύνει σε τίποτα παρά μόνο μένει στην επιφάνεια και ακόμα πιστεύει ό,τι του πει η τηλεόραση όσο και να λέει ότι δεν τους εμπιστεύεται κλπ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 

ΙΣΩΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ  ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 

 

Advertisement

Σχολιάστε

Filed under "δικαιοσύνη", "θεσμοί", Ονουφρίου