Daily Archives: 20 Δεκεμβρίου, 2017

Στην εκπομπή του Ονούφριου Σωκράτους για την απόφαση της Έφεσης για πολιτική ανυπακοή 18/12/2017

 

«Σε ένα κράτος δικαίου, η επίκληση της ανάγκης ελέγχου των διοικούντων όσο καλόπιστη κι αν είναι δεν μπορεί να λαμβάνει την μορφή ανυπακοής στους νόμους. Τούτο δεν θα βοηθούσε στην βελτίωση, αλλά θα οδηγούσε στην κατάρρευση του κράτους. Η ευπρόσδεκτη, αν όχι αναγκαία, συμμετοχή και αντίδραση του πολίτη στα όσα επηρεάζουν τη ζωή του, πρέπει να εκδηλώνεται στα πλαίσια που ορίζουν οι νόμοι».

Μετά την χτεσινή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 18/12/2017 τα πράγματα είναι ξεκάθαρα πλέον

Είμαστε απλά υπήκοοι οι οποίοι απλά χρησιμεύουν ως μηχανισμοί καταβολής εισφορών και φόρων χωρίς κανένα απολύτως λόγο σε οτιδήποτε

Τι γίνεται όταν ο νόμος δεν εφαρμόζεται από τους Διοικούντες;

Τι γίνεται όταν ο νόμος παραβιάζεται ασύστολα παρόλο του ότι το καθ ύλην αρμόδιο όργανο διαπιστώνει αυτή την παράβαση και απλά ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκτελώντας τις εντολές των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών απλά ανακοινώνει ότι δεν θέλουν να εφαρμόσουν το νόμο;

Ουσιαστικά το Ανώτατο Δικαστήριο στην έφεση μας λέει ότι εμείς οι απλοί άνθρωποι είμαστε απλά εδώ για να καταβάλλουμε εισφορές και τίποτα άλλο;

Πως \δηλαδή μπορεί να ερμηνευθεί αλλιώς αυτό που αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο;

Από την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το 2014 που ξεκάθαρα ο Γενικός Ελεγκτής δηλώνει απερίφραστα ότι διαφωνεί απολύτως με την προσέγγιση του Διευθυντή Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ότι υποχρεούνται να τηρήσουν τη νομιμότητα του άρθρου 73 παράγραφος 6 εδάφιο β΄ το οποίο παραβιάζουν μέχρι σήμερα

«Συναφώς αναφέρεται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του Άρθρου 73(6) του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, μέχρι τον Μάρτιο του 2010 ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα έπρεπε να καταθέσουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο, ως προς την αποτελεσματική διαχείριση των αποθεματικών του Ταμείου από ανεξάρτητη Επιτροπή, αφού διασφαλιζόταν η δημιουργία ικανοποιητικού αποθεματικού, κάτι το οποίο, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, δεν φαίνεται να είχε γίνει.

Θεωρούμε επιβεβλημένο, είτε να κατατεθεί άμεσα το υπό αναφορά νομοσχέδιο, είτε να κατατεθεί ενδιάμεσο νομοσχέδιο για καθορισμό στο νόμο νέου καταληκτικού χρονοδιαγράμματος ή νέας ρύθμισης.

Στις 8.12.2014, το Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε νέα επιστολή, στην οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων και στην υπό αναφορά διάταξη του άρθρου 73(6), και παραθέτει την επιχειρηματολογία του (επιδεινούμενη κατάσταση της οικονομίας, σε σχέση με το τι ίσχυε το 2010, επιδείνωση των οικονομικών δεικτών, αύξηση του δημόσιου χρέους κ.ά.), με καταληκτική τοποθέτηση ότι θεωρεί ότι το όλο θέμα της επενδυτικής πολιτικής του ΤΚΑ, πρέπει να επανεξεταστεί, αφού οι δείκτες της οικονομίας το επιτρέψουν και αν κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη (άρθρο 73(6)), προσθέτοντας ότι στο παρόν στάδιο το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί καλύτερο να περιοριστεί στην προσπάθεια επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Στην απάντησή του, ο Διευθυντής ΥΚΑ μάς ανέφερε ότι το Υπουργείο εκτιμά ότι το δημόσιο συμφέρον δικαιολογεί τη μη υλοποίηση της διάταξης του άρθρου 73(6) εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, αφού, λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης της οικονομίας, δεν επιτεύχθηκε ακόμα ο στόχος της δημιουργίας πραγματικού αποθεματικού στο ελάχιστο ποσό του €1 δισ., ώστε να δικαιολογείται η κάλυψη των σημαντικών δαπανών που απαιτούνται για τη λειτουργία ανεξάρτητης δομής και των προβλεπόμενων επιτροπών συμβούλων.

Μας ανέφερε επίσης ότι το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο απαρτίζεται από μέλη που εκπροσωπούν ευρύτατο φάσμα της κυπριακής κοινωνίας, είναι πλήρως ενήμερο.

Η Υπηρεσία μας δεν συμφωνεί με την προσέγγιση αυτή, αφού, ως γνωστό, το δημόσιο συμφέρον δεν μπορεί να θεμελιώσει απαλλαγή από τη νομιμότητα.»

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"