Ευρωπαική Πρωτοβουλία Πολιτών 1 εκατομμύρια υπογραφες

 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/20150201PVL00039/Citizen’s-initiative

 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών

 

 

Από την 1η Απριλίου 2012, οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν στη διάθεσή τους ένα εντελώς νέο εργαλείο που τους επιτρέπει να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ. Καινοτομία της Συνθήκης της Λισαβόνας, η «Πρωτοβουλία των Πολιτών» επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον ένα τέταρτο των κρατών μελών της ΕΕ (σήμερα επτά χώρες), να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία σε τομείς για τους οποίους έχει αρμοδιότητα. Την κάθε Πρωτοβουλία πρέπει να οργανώσει επιτροπή από τουλάχιστον 7 πολίτες της ΕΕ οι οποίοι διαμένουν σε τουλάχιστον 7 διαφορετικά κράτη μέλη και έχει στη διάθεσή της ένα χρόνο για να συγκεντρώσει τις υπογραφές. Οι υπογραφές πρέπει με τη σειρά τους να πιστοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους από το οποίο προέρχονται. Οι υπεύθυνοι των πρωτοβουλιών που κρίνονται αποδεκτές συμμετέχουν σε ακρόαση που οργανώνει το ΕΚ, η δε Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διορία τριών μηνών να εξετάσει κάθε πρωτοβουλία και να αποφασίσει πώς θα ανταποκριθεί.

 

 

 

 

 

 

Δείτε :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/regulation-review?lg=el

 

Αναθεώρηση του κανονισμού

Στις 13/09/2017 η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Η πρόταση συνοδεύεται από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής [EN].

Τον Απρίλιο του 2017, η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αναθεωρήσει τον κανονισμό σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, μετά την ολοκλήρωση διαδικασίας συνολικής επανεξέτασης:

Συνεισφορές στη διαδικασία επανεξέτασης

Το ιστορικό της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Αν ενδιαφέρεστε περισσότερο για το ιστορικό της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και για το πώς φθάσαμε στην έγκριση του σχετικού κανονισμού, επισκεφθείτε τις σελίδες με το ιστορικό.

ECI v1.7.8 | Τελευταία ενημέρωση: 27/09/2017 12:17 | Αρχή σελίδας

 

 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=el

 • Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
 • RSS
 • Διαδώστε το

 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών παρέχει σε ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ τη δυνατότητα να συμμετέχουν άμεσα στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση.

Ανοικτές πρωτοβουλίες

Επιτυχημένες πρωτοβουλίες

Ξεκινήστε μια πρωτοβουλία

 

 

Ειδήσεις

 Αναθεώρηση του κανονισμού

 • 13/09/2017 – Στις 13/09/2017 η Επιτροπή ενέκρινε «πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών». Η πρόταση συνοδεύεται από «έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής».
 • 12/09/2017 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ – «One million signatures for a Europe of solidarity«.
 • 12/09/2017 –Εμπεριστατωμένη έκθεση σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση.
 • 11/09/2017 – Μια νέα έκδοση του λογισμικού επιγραμμικής συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης έχει δημοσιευτεί στον ιστότοποJoinUp.
 • 11/09/2017 – Οι απαντήσεις στη δημόσια διαβούλευση δημοσιεύονται τώρα στη σελίδα για τηναναθεώρηση του κανονισμού.
 • 30/08/2017 – Τον Σεπτέμβριο η Επιτροπή σχεδιάζει να προκηρύξει διαγωνισμό για την εύρεση εξωτερικού εταίρου που θα αναλάβει τη λειτουργία ηλεκτρονικής συνεργατικής πλατφόρμας για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
 • 16/08/2017 – Ηδημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 16/08/2017. Λάβαμε 5.000 απαντήσεις. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!
 • 10/07/2017 – Καταχώριση νέας πρωτοβουλίας με τίτλο «STOP TTIP» –δελτίο Τύπου
 • 12/06/2017 – Καταχώριση νέας πρωτοβουλίας με τίτλο «Stop Extremism»
 • 24/05/2017 – H Επιτροπή ξεκίνησεδημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ). Η διαβούλευση λήγει στις 16/08/2017 – Δελτίο Τύπου
 • 22/05/2017 – Καταχώριση νέας πρωτοβουλίας με τίτλο «Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!» – δελτίο Τύπου
 • 22/05/2017 – Η Επιτροπή δημοσίευσεχάρτη πορείας για την αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Στείλτε μας τις παρατηρήσεις σας μέχρι τις 15/06/2017.
 • 10/05/2017 – Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου για την ΕΠΠ –«STOP TTIP»
 • 02/05/2017 – Καταχώριση νέας πρωτοβουλίας με τίτλο «Retaining European Citizenship»
 • 18/04/2017 –Απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σχετικά με την ΕΠΠ «Stop Vivisection».
 • 11/04/2017 – Ο πρώτος αντιπρόεδρος Φ. Τίμερμανς ανακοινώνει ότι η Επιτροπή προτίθεται να αναθεωρήσει τον κανονισμό σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών –δελτίο Τύπου.
 • 10/04/2017 – Στις 11/04/2017 η ΕΟΚΕ διοργανώνει την «Ημέρα ΕΠΠ». Η ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του διαδικτύου
 • 10/04/2017 – Η Επιτροπή ζητά τη γνώμη σας σχετικά με μία συνεργατική πλατφόρμα που θα στηρίζει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.Λάβετε μέρος στην έρευνα μέχρι τις 23 Απριλίου.
 • 05/04/2017 – Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου για την ΕΠΠ – «Ethic for animals and kids«.
 • 03/04/2017 – Καταχώριση νέας πρωτοβουλίας με τίτλο «Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe»
 • 27/03/2017 – Καταχώριση νέας πρωτοβουλίας με τίτλο «EU Citizenship for Europeans: United in Diversity in Spite of jus soli and jus sanguinis»
 • 22/03/2017 – Νέες πρωτοβουλίες – δελτίο Τύπου
 • 20/03/2017 – Η Επιτροπή δημοσίευσε έναν «χάρτη πορείας» σε σχέση με την πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας για το πόσιμο νερό, ο οποίος αποτελεί συνέχεια της ΕΠΠ «Right2Water». Ο χάρτης πορείας θα είναι διαθέσιμος για σχολιασμό μέχρι τις 28/03/2017.
 • 20/03/2017 – Δημιουργήθηκε νέα έκδοση του λογισμικού για τις ΕΠΠ, η οποία υπάρχει τώρα στο διαδίκτυο. Δείτε τις σχετικές «πληροφορίες για τη συμβατότητα».
 • 03/02/2017 – Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου για την ΕΠΠ –«Minority SafePack»
 • 25/01/2017 – Καταχώριση νέας πρωτοβουλίας με τίτλο «Ban glyphosate and protect people and the environment from toxic pesticides» – Δελτίο Τύπου
 • 11/01/2017 – Καταχώριση νέας πρωτοβουλίας με τίτλο «European Free Movement Instrument» –Δελτίο Τύπου
 • 25/10/2016 – Η Επιτροπή ανακοίνωσε στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της για το 2017, το οποίο εγκρίθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016, ότι θα παρουσιάσει νομοθετική πρόταση σχετικά με τις ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές για το επαναχρησιμοποιούμενο νερό καθώς και αναθεώρηση της οδηγίας για το πόσιμο νερό, σε συνέχεια της ΕΠΠ «Right2Water».
 • 06/10/2016 – Καταχώριση νέας πρωτοβουλίας με τίτλο «More than education – Shaping active and responsible citizens»
 • 12/09/2016 – Καταχώριση νέας πρωτοβουλίας με τίτλο «People4Soil: sign the citizens’ initiative to save the soils of Europe!»
 • 02/09/2016 – Καταχώριση νέας πρωτοβουλίας με τίτλο «Let’sfly2Europe: Flüchtlinge legalen und sicheren Zugang nach Europa ermöglichen!»
 • 27/07/2016 – Νέες πρωτοβουλίες – δελτίο Τύπου
 • 18/07/2016 – Μια νέα έκδοση του λογισμικού επιγραμμικής συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης έχει δημοσιευτεί στον ιστότοποJoinUp.
 • 10/05/2016 – Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου σχετικά με την ΕΠΠ – «Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures«
 • 04/05/2016 – Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας «Stop Vivisection», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνειεπιστημονικό συνέδριο στις Βρυξέλλες, στις 6-7 Δεκεμβρίου 2016 προκειμένου η επιστημονική κοινότητα και άλλοι ενδιαφερόμενοι να συζητήσουν τρόπους αξιοποίησης των προηγμένων ανακαλύψεων στην βιοϊατρική και άλλων ερευνητικών αποτελεσμάτων στην ανάπτυξη άλλων επιστημονικά αξιόπιστων προσεγγίσεων που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τις δοκιμές σε ζώα.
 • 19/04/2016 – Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου σχετικά με την ΕΠΠ – «Right to Lifelong Care: Leading a life of dignity and independence is a fundamental right!»
 • 18/04/2016 – Επικαιροποιημένη έκδοση τωνΟδηγιών για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών διατίθεται τώρα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
 • 03/03/2016 – Ο ιστότοπος της ΕΠΠ παρέχει πλέον εξ αποστάσεως υπηρεσίες, επιτρέποντας σε εξωτερικές εφαρμογές ή ιστότοπους να ενσωματώνουν τα δεδομένα μιας πρωτοβουλίας. Ελέγξτε τη σχετική τεχνική τεκμηρίωση εδώ.
 • 11/12/2015 – Καταχώριση νέας πρωτοβουλίας με τίτλο «Μαμά, μπαμπάς και παιδιά – Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την προστασία του γάμου και της οικογένειας» –Δελτίο Τύπου
 • 30/11/2015 – Καταχώριση νέας πρωτοβουλίας με τίτλο «Wake up Europe ! Agir pour préserver le projet démocratique européen» – Δελτίο Τύπου
 • 30/11/2015 – Καταχώριση νέας πρωτοβουλίας με τίτλο «Vi vill att WHO:s rekommendationer efterföljs. Cannabis ska bli avkriminaliserat med reglering»
 • 17/11/2015 – Η προεπισκόπηση της επόμενης έκδοσης του λογισμικού επιγραμμικής συγκέντρωσης είναι τώρα διαθέσιμη στον ιστότοποJoinUp, συμπεριλαμβανομένης και της απομακρυσμένης υπηρεσίας Web. Μπορείτε να τη δοκιμάσετε και να στείλετε τα σχόλιά σας έως τις 2 Δεκεμβρίου 2015.
 • 28/10/2015 – Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινεψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ)
 • 21/10/2015 –Right2Water: Τα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσαν ότι το δικαίωμα στο νερό θα αποτελεί στόχο της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • 19/10/2015 – Καταχώριση νέας πρωτοβουλίας με τίτλο «STOP PLASTIC IN THE SEA»
 • 13/10/2015 – Η Επιτροπή των Περιφερειών εγκρίνειγνωμοδότηση για την ΕΠΠ
 • 30/09/2015 – Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου για την ΕΠΠ«Ένα εκατομμύριο υπογραφές για μια Ευρώπη της αλληλεγγύης»
 • 14/09/2015 – Καταχώριση νέας πρωτοβουλίας με τίτλο «Fair Transport Europe – equal treatment for all transport workers»
 • 08/09/2015 – Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσεψήφισμα για να δοθεί συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Right2Water»
 • 28/07/2015 – Μια νέα έκδοση του λογισμικού επιγραμμικής συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης έχει δημοσιευτεί στον ιστότοποJoinUp .
 • 10/07/2015 – Από τις 28 Ιουλίου θα ισχύουν νέα έντυπα δήλωσης υποστήριξης. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής , της 31ης Μαρτίου 2015. Οι διοργανωτές των ήδη καταχωρισμένων πρωτοβουλιών θα μπορούν είτε να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα σημερινά έντυπα δήλωσης υποστήριξης είτε να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τα νέα έντυπα από τις 28 Ιουλίου.
 • 01/07/2015 –Right2Water – Ο Χάρτης Πορείας για την αξιολόγηση της οδηγίας για το πόσιμο νερό δημοσιεύθηκε και μπορείτε να διατυπώσετε τα σχόλιά σας. Για να ενημερωθείτε για όλες τις περαιτέρω ενέργειες, πατήστε εδώ.
 • 03/06/2015 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσεανακοίνωση σχετικά με την τρίτη επιτυχή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «Stop vivisection». Βλ. δελτίο Τύπου.
 • 29/05/2015 – Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, η Λετονική Προεδρία του Συμβουλίου και η ECI Campaign διοργανώνουν από κοινού ομιλία σχετικά με την ΕΠΠ, την Τρίτη 16 Ιουνίου στο Συμβούλιο της ΕΕ. Για να εγγραφείτε, πατήστε εδώ.
 • 11/05/2015 – Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας «Stop Vivisection » συναντήθηκαν σήμερα με τον Γίρκι Κατάινεν, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, και με τον Καρλ Φάλκενμπεργκ, γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Βλ. δελτίο Τύπου.
 • 08/05/2015 – Η ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (11/05, 15:00 – 18:30) θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου στην ακόλουθη διεύθυνση:EbsEuroparl
 • 30/04/2015 – Η δημόσια ακρόαση για την τρίτη πρωτοβουλία που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Stop Vivisection», θα λάβει χώρα στις 11 Μαΐου 2015 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, βλ.:http://www.europarl.europa.eu/committees/el/agri/events-citizint.html
 • 31/03/2015 – Η Επιτροπή ενέκρινεέκθεση για τα τρία πρώτα χρόνια εφαρμογής του κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών. Βλ. δελτίο Τύπου.
 • 31/03/2015 – Μια νέα έκδοση του λογισμικού επιγραμμικής συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης έχει δημοσιευτεί στον ιστότοποJoinUp.
 • 04/03/2015 – Υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η τρίτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Stop Vivisection«, έχοντας συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών. Η Επιτροπή έχει προθεσμία 3 μηνών για να απαντήσει. Βλ.δελτίο Τύπου και διαδικασία εξέτασης.
 • 02/03/2015 – Προαπεικόνιση της νέας έκδοσης του λογισμικού επιγραμμικής συγκέντρωσης υπάρχει τώρα στον ιστότοποJoinUp
 • 11/12/2014 – Ταδιορθωτικά των παραρτημάτων του κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών δημοσιεύθηκαν σε 16 γλώσσες. Οι σχετικές γλωσσικές τροποποιήσεις ενσωματώθηκαν στα εργαλεία ΤΠ της Επιτροπής που βοηθούν τους διοργανωτές, δηλαδή στο λογισμικό της Επιτροπής και στους λογαριασμούς διοργανωτών του ιστότοπου αυτού.
 • 10/11/2014 – Είναι πλέον διαθέσιμη η επικαιροποιημένη έκδοση τουεγγράφου που δείχνει ποιο έντυπο μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να υποστηρίζετε μια πρωτοβουλία πολιτών ανάλογα με την υπηκοότητα και τον τόπο διαμονής σας.
 • 28/08/2014 – Επικαιροποιημένη έκδοση τωνΟδηγιών για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών διατίθεται τώρα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
 • 10/07/2014 – ΠρωτοβουλίαRight2Water: Η Επιτροπή διοργανώνει συνάντηση ενδιαφερόμενων μερών για την αξιολόγηση της ποιότητας του ύδατος και των υπηρεσιών ύδρευσης, στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 στις Βρυξέλλες. Στόχος αυτής της συνάντησης είναι να αυξηθεί η διαφάνεια όσον αφορά τις επιδόσεις των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Στείλτε τις ερωτήσεις σας στη διεύθυνση EC-WATER-BENCHMARKING@ec.europe.eu .
 • 01/07/2014 – Ο ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων ανά κράτος μέλος τροποποιήθηκε για να ληφθεί υπόψη η αλλαγή της βάσης υπολογισμού (αριθμός των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά κράτος μέλος). Οι αριθμοί αυτοί θα εφαρμόζονται σε όλες τις πρωτοβουλίες που θα καταχωρίζονται από την 1η Ιουλίου 2014 και μετά. Δείτε τους νέους αριθμούς.
 • 23/06/2014 – ΠρωτοβουλίαRight2Water: σε συνέχεια αυτής της πρωτοβουλίας , ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την οδηγία για το πόσιμο νερό. Βλέπεδελτίο Τύπου.
 • 04/06/2014 – Ο ιστότοπος της πρωτοβουλίας πολιτών δεν θα είναι διαθέσιμος στις 7 Ιούνιος από τις 20:00 έως τις 23:00 (Θερινή Ώρα Κεντρικής Ευρώπης), λόγω εργασιών συντήρησης. Ζητούμε εκ των προτέρων συγγνώμη για τυχόν προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
 • 28/05/2014 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσεΑνακοίνωση ανταποκρινόμενη στη δεύτερη επιτυχή Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Ένας από εμάς». Βλ. δελτίο Τύπου.
 • 09/04/2014 – Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας“Ενας από εμάς” συναντήθηκαν σήμερα με την επίτροπο Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης Μόιρα Γκέγκεν-Κουίν και τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή Ανάπτυξης και Συνεργασίας κ. Κορνάρο. Βλ. Δελτίο Τύπου
 • 08/04/2014 – Η ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (10/04, 09:00 – 12:30) θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου στην ακόλουθη διεύθυνση:EbsEuroparl
 • 31/03/2014 – Στις 10 Απριλίου 2014 θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημόσια ακρόαση για τη δεύτερη πρωτοβουλία που υποβλήθηκε στην Επιτροπή, με τίτλο«Ένας από μας». Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή: http://www.europarl.europa.eu/committees/el/peti/home.html
 • 19/03/2014 – Σε απάντηση της πρώτης επιτυχημένης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, «Right2Water», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σχετικήανακοίνωση. Δείτε το δελτίο Τύπου.
 • 28/02/2014 – Η πρωτοβουλία«Ένας από μας» είναι η δεύτερη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που κατάφερε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών. Η πρωτοβουλία αυτή υποβλήθηκε τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει στη διάθεσή της 3 μήνες για να απαντήσει. Βλ. δελτίο Τύπου και διαδικασία εξέτασης.
 • 17/02/2014 – Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας » right2water» συναντήθηκαν σήμερα με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρος Σέφτσοβιτς.Βλ. δελτίο Τύπου.
 • 13/02/2014 – Η ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (17 Φεβρουαρίου, 15:00 – 18:30) θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου στην ακόλουθη διεύθυνση:Ebs
 • 05/02/2014 – Η δημόσια ακρόαση για την πρώτη πρωτοβουλία που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τίτλο«right2water», θα πραγματοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2014 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες: http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/content/20140204STO34708/html/Right-to-water-attend.
 • 20/12/2013 – Μίαπρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών η οποία συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών υποβλήθηκε στην Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται να απαντήσει εντός 3 μηνών. Δείτε το δελτίο Τύπου και τη διαδικασία εξέτασης.
 • 02/11/2013 – Οι πρώτες οκτώ ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών (ΕΠΠ) έφθασαν χθες τα μεσάνυχτα, στο τέλος της προθεσμίας συγκέντρωσης των δηλώσεων υποστήριξης. ΒλέπεΔελτίο Τύπου της 31ης Οκτωβρίου.
  Για τρεις από αυτές, Right2WaterOne of Us, και Stop Vivisection, δηλώνεται ότι έχει επιτευχθεί ο στόχος συγκέντρωσης ενός εκατομμυρίου υπογραφών στην ΕΕ και ενός ελάχιστου αριθμού υπογραφών σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη. Μένει να επαληθευτούν οι δηλώσεις υποστήριξης από τις αρμόδιες εθνικές αρχές πριν από την επίσημη υποβολή των πρωτοβουλιών αυτών στην Επιτροπή.
 • 04/10/2013 – Από τις 8 Οκτωβρίου θα ισχύουν νέα έντυπα καταχώρισης και νέα έντυπα δήλωσης υποστήριξης. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στονκατ΄εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 887/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2013.
  Οι διοργανωτές των ήδη καταχωρισμένων πρωτοβουλιών θα μπορούν είτε να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα σημερινά έντυπα δήλωσης υποστήριξης είτε να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τα νέα έντυπα από τις 8 Οκτωβρίου.
 • 24/05/2013 – Ο ιστότοπος της πρωτοβουλίας πολιτών δεν θα είναι διαθέσιμος στις 24 Μαΐου από τις 20:00 έως τις 23:00 (Θερινή Ώρα Κεντρικής Ευρώπης), λόγω εργασιών συντήρησης. Ζητούμε εκ των προτέρων συγγνώμη για τυχόν προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
 • 29/04/2013 – Υπάρχει πλέον διαθέσιμο ένα σύνολο απόοδηγίες και συστάσεις για την πρακτική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, οι οποίες απευθύνονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές και τους διοργανωτές. Καλύπτουν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας, από την καταχώριση της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή μέχρι την επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης.
 • 31/10/2012 – Ανταποκρινόμενη στα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι διοργανωτές κατά την εναρκτήρια περίοδο, η Επιτροπή αποφάσισε ότι θα δέχεται κατ΄εξαίρεση δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν μέχρι την 01/11/2013 για όλες τις μέχρι τώρακαταχωρισμένες πρωτοβουλίες
 • 31/10/2012 – Ξεκινά τώρα η επιγραμμική συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης για την πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που φιλοξενείται στους διακομιστές της Επιτροπής, με τίτλο «Fraternité 2020«, μετά την πιστοποίηση του αντίστοιχου συστήματος από την αρμόδια εθνική αρχή του Λουξεμβούργου –Δελτίο Τύπου.
 • 04/09/2012 – Άρχισε ήδη η επιγραμμική συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης για την πρώτη πρωτοβουλία –right2water. Το επιγραμμικό της σύστημα δημιουργήθηκε με επιτυχία χάρη σε πάροχο υποδοχής του ιδιωτικού τομέα και πιστοποιήθηκε από την αρμόδια εθνική αρχή. Δελτία Τύπου
 • 17/08/2012 – Κατ’εξαίρεση βοήθεια της Επιτροπής στο αρχικό στάδιο. Για να συμβάλει στην ανάληψη των πρώτων Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών η Επιτροπή έθεσε, κατ’εξαίρεση, στη διάθεση των διοργανωτών που δυσκολεύονται να βρουν πάροχο υποδοχής τους δικούς της εξυπηρετητές και επιπλέον τους βοηθά να προετοιμάσουν την πιστοποίηση του επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης από την αρμόδια εθνική αρχή. Δείτε τοESPRESSO της 18ης Ιουλίου και συνδεθείτε με το joinup.eu.
 • 11/05/2012 – Καταχωρίστηκαν οι πρώτες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών. Τώρα μπορεί να ξεκινήσει η συγκέντρωση υπογραφών υποστήριξης. Μπορείτε να δείτεεδώ τι προτείνουν οι πρωτοβουλίες αυτές.
 • 08/05/2012 – Δελτία Τύπου
 • 31/03/2012 –Μήνυμα του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρος Σέφτσοβιτς
 • 30/03/2012 – Ο ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων ανά κράτος μέλος έχει τροποποιηθεί για να ληφθεί υπόψη η αλλαγή στη βάση υπολογισμού (αριθμός των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά κράτος μέλος). Δείτε τους νέους αριθμούς.
 • 30/03/2012 –Τα διορθωτικά του κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών θα δημοσιευθούν σύντομα σε 19 γλώσσες, ειδικότερα όσον αφορά τα έντυπα των δηλώσεων υποστήριξης. Θα ενσωματωθούν επίσης στο λογισμικό της Επιτροπής, του οποίου η νέα έκδοση θα είναι διαθέσιμη αυτή την εβδομάδα. Οι διοργανωτές πρέπει να βεβαιωθούν ότι χρησιμοποιούν την επικαιροποιημένη έκδοση στο σύστημά τους.
Σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών

·         Γενικά

·         Η διαδικασία βήμα προς βήμα

·         Πώς να υποστηρίξετε μια πρωτοβουλία

·         Συχνές ερωτήσεις

·         Αρμόδιος επικοινωνίας

 

Αναζήτηση πρωτοβουλίας

·         Ανοικτές πρωτοβουλίες

·         Επιτυχημένες πρωτοβουλίες

·         Αρχειοθετημένες πρωτοβουλίες

·         Αναζήτηση

·         Απορριφθείσες αιτήσεις καταχώρισης

 

Διοργάνωση πρωτοβουλίας

·         Μπορεί η ιδέα σας να γίνει πρωτοβουλία πολιτών;

·         Προετοιμασία του συστήματος επιγραμμικής συγκέντρωσης

·         Ξεκινήστε μια πρωτοβουλία

·         Διαχείριση της πρωτοβουλίας σας

 

Άλλες πληροφορίες

 

ECI v1.7.8 | Τελευταία ενημέρωση: 27/09/2017 12:17 | Αρχή σελίδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 211/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 16ης Φεβρουαρίου 2011

 

σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32011R0211

 

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. ως «πρωτοβουλία πολιτών» νοείται πρωτοβουλία η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, με την οποία η Επιτροπή καλείται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλει οποιαδήποτε κατάλληλη πρόταση επί θεμάτων στα οποία οι πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της Επιτροπής για την εφαρμογή των συνθηκών και την οποία υποστηρίζουν έγκυρα τουλάχιστον ένα εκατομμύριο υπογράφοντες προερχόμενοι από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών·

 

2. ως «υπογράφοντες» νοούνται οι πολίτες της Ένωσης οι οποίοι έχουν υποστηρίξει μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία πολιτών με τη συμπλήρωση εντύπου δήλωσης υποστήριξης της εν λόγω προωτοβουλίας·

 

3. ως «διοργανωτές» νοούνται τα φυσικά πρόσωπα τα οποία σχηματίζουν μια επιτροπή πολιτών υπεύθυνη για την κατάρτιση και υποβολή πρωτοβουλίας πολιτών στην Επιτροπή

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194282&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=820041

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως)

της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 (*)

«Αίτηση αναιρέσεως – Θεσμικό δίκαιο – Πρωτοβουλία πολιτών με την οποία καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση περί διαγραφής του δημοσίου χρέους κρατών μελών ευρισκομένων σε κατάσταση ανάγκης – Αίτηση καταχωρίσεως – Απόρριψη από την Επιτροπή – Πρόδηλη αναρμοδιότητα της Επιτροπής – Κανονισμός (ΕΕ) 211/2011 – Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο β΄ – Υποχρέωση αιτιολογήσεως – Άρθρο 122 ΣΛΕΕ – Άρθρο 136 ΣΛΕΕ – Παράβαση»

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0531&from=EL

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s