Daily Archives: 14 Σεπτεμβρίου, 2017

Το Υπόμνημα θέσεων μας σε σχέση με το Νόμο που καταθέσαμε στην Επιτροπή Εργασιάς – Πρωτοβουλία Κοινωνικού Ελέγχου ΤΚΑ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ             ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 

email: tameio.ka@gmail.com  Τηλ:  22 467 850 – Φαξ: 22 467 851

 

 

23 Μαΐου 2017

 

Προς: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

ΘΕΜΑ: Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 (Αρ. Φακ. 23.02.057.016-2016)· Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της Αναλογιστικής Μελέτης για τη βιωσιμότητα του ΤΚΑ, τις προοπτικές του και την ανάγκη για περαιτέρω αλλαγές· Δημιουργία αποθεματικού ταμείου στο ΤΚΑ και η ανάγκη ετοιμασίας κανονισμών για τον καθορισμό επενδυτικής πολιτικής.

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Aρ. 1

 

Η Πρωτοβουλία Κοινωνικού Ελέγχου Ταμειου Κοινωνικων Ασφαλισεων δημιουργήθηκε για να διασφαλίσει τον αποτελεσματικό έλεγχο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ), να προστατεύσει και να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του, καθώς και τη λειτουργία σύμφωνα με τον σκοπό του, όπως αυτός ορίζεται από το Σύνταγμα. Ευχαριστούμε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την πρόσκληση να εκφράσουμε τις θέσεις μας. Η Πρωτοβουλία Κοινωνικού Ελέγχου Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων τοποθετείται ως εξής:

 

 1. Συμφωνούμε με όλες τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στην Πρόταση Νόμου (Αρ. Φακ. 23.02.057.016-2016), και ευελπιστούμε ότι η Πρόταση θα σταλεί στην Ολομέλεια για συζήτηση το συντομότερο δυνατόν. Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με τον σκοπό της πρότασης νόμου, η οποία αφορά στη μετάθεση εξουσιών από διορισμένα άτομα, όπως είναι ο Υπουργός Οικονομικών, στο Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο θα έχει θεσμικό ρόλο και λόγο στη διαχείριση του ενεργητικού και αποθεματικού του Ταμείου, με σκοπό τη βιωσιμότητά του, έτσι ώστε να εκπληρώνει τον κοινωνικό του ρόλο. Συμφωνούμε με τη διεύρυνση του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει και δέκα αιρετά μέλη, τα οποία θα εκλέγονται απευθείας από τους ασφαλισμένους, και τα οποία δεν θα δύναται να ανακαλεστούν από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον δεν θα έχουν διοριστεί από αυτόν. Συμφωνούμε με την προτεινόμενη διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης που αποσκοπεί στην έκδοση εσωτερικών κανονισμών που θα διέπουν την εκλογική διαδικασία των αιρετών μελών του Συμβουλίου. Συμφωνούμε επίσης με την προτεινόμενη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου, έτσι ώστε να περιλαμβάνει τις επενδυτικές αποφάσεις του ενεργητικού και του αποθεματικού του Ταμείου.
 2. Σε σχέση με τις αναλογιστικές μελέτες και τις προβλέψεις τους για την βιωσιμότητα του ΤΚΑ.                            Η πραγματική αξία μιας αναλογιστικής μελέτης κρίνεται από το βαθμό επιτυχίας προηγούμενων μελετών που χρησιμοποίησαν την ίδια μεθοδολογία. Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι διαχρονικά οι μελέτες έχουν πέσει πολύ έξω, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Υπάρχει πληθώρα πρόσφατης επιστημονικής βιβλιογραφίας, η οποία με κατηγορηματική σαφήνεια αποδεικνύει ότι οι μελέτες του παρελθόντος έχουν πέσει τόσο έξω που είναι τουλάχιστον μη αξιόπιστες. Αμφισβητούμε λοιπόν την αξία της παρούσας μελέτης, και απορούμε από πού πηγάζει η αυτοπεποίθηση με την οποία οι λειτουργοί του Υπουργείου μας παρουσιάζουν τέτοιους αριθμούς.

 

 

 

 

 

 

Οι αναλογιστικές μελέτες που εκπονεί το Υπουργείο πάσχουν από συστημικές προκαταλήψεις και αδιαφάνειες. Σε ό,τι αφορά στις συστημικές προκαταλήψεις, να αναφέρουμε ότι υπάρχει πληθώρα δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά που δείχνουν ότι οι μακροπρόθεσμες αναλογιστικές μελέτες πέφτουν έξω κατ’ επανάληψη, και ότι χρειάζονται άλλες μέθοδοι. Για την ιστορία, σημειώστε πόσο έξω έχουν πέσει οι οικονομικές προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

 

Σε ό,τι αφορά στην αδιαφάνεια, να σημειώσουμε ότι οι αναλογιστικές μελέτες που εκπονεί το Υπουργείο χρησιμοποιούνται για να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις που καθορίζουν το επίπεδο των επιδομάτων. Αυτές οι μελέτες συμπεριλαμβάνουν δημογραφικές προβλέψεις, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν τις μακροοικονομικές προβλέψεις. Ενώ αυτές οι μελέτες εκπονούνται και χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια, ουδέποτε έχει εκτιμηθεί η επιτυχία αυτών των προβλέψεων, ουδέποτε έχουν συγκριθεί οι προβολές σε σχέση με τα πραγματικά οικονομικά και δημογραφικά δεδομένα όπως διαμορφώθηκαν. Ως εκ τούτου, η Πρωτοβουλία απαιτεί όπως γίνει μια τέτοια εκτίμηση για να διαφανεί η πραγματική αξία των μελετών σε βάθος χρόνου. Επιπλέον, απαιτούμε όπως το Υπουργείο παραθέσει με πλήρη διαφάνεια την ακριβή μέθοδο συλλογής δεδομένων και υπολογισμών.

 

 1. Μας προβληματίζει το γεγονός ότι ο Υπουργός Οικονομικών και η Υπουργός Εργασίας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εξακολουθούν να μην εφαρμόζουν τον Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο (Άρθρο 73 παρ. 6 εδ. 2), βάσει του οποίου υποχρεούντο μέχρι το Μάρτιο του 2010 να καταθέσουν νομοσχέδιο προς δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής διαχείρισης του αποθεματικού του Ταμείου. Η δημιουργία πραγματικού αποθεματικού ταμείου στο ΤΚΑ, είναι επιτακτική ανάγκη, όπως άλλωστε κατ’ επανάληψη και διαχρονικά σημειώνει ο Γενικός Ελεγκτής στις ετήσιες εκθέσεις του, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (π.χ. όπως καθορίζονται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης).

  Ο καθορισμός επενδυτικής πολιτικής οφείλει να έχει την έγκριση των ασφαλισμένων δια του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και ως εκ τούτου οι προαναφερθείσες τροποποιήσεις στο Νόμο καθίστανται αναγκαίες και επείγουσες. Οι κανονισμοί για τον καθορισμό επενδυτικής πολιτικής πρέπει και αυτοί να καθοριστούν από το Συμβούλιο και όχι από τον Υπουργό ή οποιοδήποτε άλλο διορισμένο πρόσωπο.

 2. Επιπλέον, διεκδικούμε τα εξής:

  1 Λογική διευθέτηση της επιστροφής της Κρατικής οφειλής των 7,5 δις προς το ΤΚΑ στη βάση συμπεφωνημένων ενεργειών και χρονοδιαγράμματος.

  4.2. Άμεση εφαρμογή του νόμου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Άρθρο 73 παρ. 6 εδ. 2), βάσει του οποίου οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας υποχρεούντο μέχρι τον Μάρτιο του 2010 να καταθέσουν νομοσχέδιο προς δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής διαχείρισης του αποθεματικού του ΤΚΑ· ποινική δίωξη των Υπουργών για μη εφαρμογή του νόμου. Στην Ετήσια Έκθεση 2015 σελίδες 141 και 142 ο Γενικός Ελεγκτής Ο Γενικός καταλήγει συμφωνώντας με τις επισημάνσεις μας και απαντώντας στην επιστολή του Διευθυντή ΥΚΑ ότι ναι μεν παραβιάζουμε το νόμο, όμως αυτό εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον ως εξής»:

 

“Η Υπηρεσία μας δεν συμφωνεί με την προσέγγιση αυτή, αφού, ως γνωστό, το δημόσιο συμφέρον δεν μπορεί να θεμελιώσει απαλλαγή από τη νομιμότητα.”

 

Σε σχέση με την ποινική δίωξη των Υπουργών, έχουν αποσταλεί προς τον Γενικό Εισαγγελέα δύο επιστολές ημερομηνίας 25.08.2015 και 26.10.2015 στις οποίες καταγράφονται αυτοί οι προβληματισμοί, ως και η θέση μας ότι εφόσον, ως εισηγούμαστε υπάρχει ευθεία παράβαση του Νόμου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οφείλει ο Γενικός Εισαγγελέας να παρέμβει, προβαίνοντας σε ποινική δίωξη

 

Όταν τέθηκε το θέμα στο Γενικό Εισαγγελέα, με επιστολή του μέλους μας Μιχάλη Παρσκευά, στις 25/8/2015 και στις 26/10/15 αυτός απάντησε με επιστολή του στις 4/11/2015  ότι «όπως μας πληροφορεί το Υπουργείο Οικονομικών», ο λόγος που «δεν έχει υποβληθεί ακόμα νομοσχέδιο για την αποτελεσματική διαχείριση των αποθεματικών» του ΤΚΑ είναι επειδή «δεν έχει μέχρι τώρα διασφαλιστεί η δημιουργία ικανοποιητικού αποθεματικού, όπως προϋποθέτει το Άρθρο 73(6)(β)».

 

Η απάντηση όμως αυτή είναι τουλάχιστον προβληματική: Πρώτο, ο Γενικός Εισαγγελέας αντί να κάνει έρευνα, άκριτα υιοθετεί τι «τον πληροφορεί» το Υπουργείο Οικονομικών! Έχει υποχρέωση όμως να ελέγξει το Υπουργείο, και όχι απλά να μεταφέρει ό,τι του λένε ιδίως επί νομικών ζητημάτων που είναι ο μόνος αρμόδιος επί αυτών. Δεύτερο ο ΥΠΟΙΚ και η ΥΠΕΠΚΑ έχουν ήδη παραβιάσει το Νόμο εφόσον ο Νόμος προνοούσε ότι μέχρι τον Μάρτιο του 2010έπρεπε να είχε δημιουργηθεί πραγματικό αποθεματικό. Ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε ότι «δεν συντρέχει λόγος για ποινική δίωξη χωρίς όμως να το τεκμηριώνει.

4.3. Εφαρμογή του Άρθρου 9 του Συντάγματος, που ορίζει ξεκάθαρα ότι οι πτωχοί (και αυτοί που αδυνατούν να καταβάλλουν εισφορές) πρέπει να προστατεύονται και όχι να φυλακίζονται.

4.4. Εφαρμογή του 4ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που ορίζει ότι ουδείς φυλακίζεται για χρέη.
 

 

 

Πρωτοβουλία Κοινωνικού Ελέγχου Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

 

Κοινοποίηση:

Πρόεδρο της Βουλής, Κύριο Δημήτρη Συλλούρη. Αριθμός Φαξ: 22677201

Πρόεδρο και Μέλη Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αριθμός Φαξ: 22668219

 

 

Έγγραφα:

 1. http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2015/new012015a.htm

 

 1. https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13156.pdf

 

 1. http://www.spiegel.de/international/europe/the-imf-admits-serious-mistakes-on-greek-bailout-a-904093.html

 

 1. https://www.ft.com/content/6924ee76-cdfb-11e2-8313-00144feab7de

 

 1. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16228.pdf

 

 1. https://www.oecd.org/eco/outlook/OECD-Bloomberg-LSE-Forecasting-Presentation.pdf]

 

 1. https://www.ft.com/content/a4b1e3aa-9320-11e3-8ea7-00144feab7de

 

 1. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/el

 

 1. https://gking.harvard.edu/files/gking/files/jep2e292e22e239.pdf

 

 

 

 

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"