Daily Archives: 13 Σεπτεμβρίου, 2017

Ο Νόμος που ετοιμάσαμε: Τροποποίηση ν. Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Αυτή είναι η πρόταση τροποποιήσης του Νόμου που προετοίμασε η Πρωτοβουλία Κοινωνικού Ελέγχου Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (σε συνεργασία με τους Οικολόγους, και ψάχνοντας κι άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα να την υποστηρίξουν).

Υπάρχουν αλλαγές σε διάφορα άρθρα του υφιστάμενου νόμου, το ουσιώδες όμως άρθρο είναι το Άρθρο 72, που αφορά στην εξουσία διαχείρισης του ενεργητικού και του αποθεματικού του ΤΚΑ. Ως έχει ο Νόμος σήμερα, η εξουσία αποδίδεται στον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών· εμείς προτείνουμε να περάσει η εξουσία στα χέρια τουΣυμβουλίου (του οποίου ως έχει σήμερα ο νόμος, ο ρόλος του είναι μόνο συμβουλευτικός και άρα μη δεσμευτικός- ο Υπουργός απλά τους αγνοεί), το μεγαλύτερο μέρος του οποίου θα εκλέγεται απευθείας από τους ασφαλισμένους με σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με πρόνοια για ανάκληση μελών του Συμβουλίου από τους ασφαλισμένους. Υπάρχει επίσης πρόνοια για να προηγηθεί δημόσια διαβούλευση. Επίσης, όπου υπάρχει αναγκαστικά εξουσία σε Υπουργό, αυτή μεταφέρεται από τον Υπουργό Οικονομικών, στον Υπουργό Εργασίας. Αυτή είναι η ουσία της πρότασης. Κοινοποιήστε ελεύθερα, συζητήστε ελεύθερα, στηρίξετε την προσπάθειά μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε οι ασφαλισμένοι να διεκδικήσουμε το κρατικό χρέος και να πάρουμε στα χέρια μας το ταμείο μας και την κοινωνική ασφάλισή μας.

Current SIF Law (dragged)

MODIFICATIONS AS PROPOSED (dragged)

Μπορείτε να δείτε τις εισηγήσεις για αλλαγές κάθε άρθρου αντιπαρατιθέμενες στον πιο κάτω πίνακα. Στα αριστερά ο υφιστάμενος Νόμος, στα δεξιά οι αντίστοιχες τροποποιητικές εισηγήσεις.

Αρ. Ο περι Κοινωνικών Ασφαλίσεων νόμος του 2010 (59(Ι)/2010) Αρ. Πρόταση Τροποποίησης Νόμου Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Άρθρο 14
(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται, κατόπιν υποβολής αίτησης προς το Διευθυντή, να ασφαλιστεί προαιρετικά εάν – 

(α) έχει πραγματική βασική ασφάλιση, ίση με μια (1) τουλάχιστον ασφαλιστική μονάδα, ή

 

(β) έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και εργάζεται εκτός Κύπρου στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο έδαφος τρίτης χώρας:

 

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), «κύπριος εργοδότης» σημαίνει εργοδότη που έχει τη συνήθη διαμονή του ή επαγγελματική εγκατάσταση στην Κύπρο ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στην Κύπρο ή στο οποίο κύπριος πολίτης ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στην Κύπρο, μετέχει ουσιωδώς.

Διαγραφή
Άρθρο 20
1 Το εβδομαδιαίο και ετήσιο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών για το έτος 2009 είναι €162,22 και €8.435, αντίστοιχα, και για κάθε έτος εισφορών αυξάνεται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το ποσοστό αύξησης του μέσου όρου των ασφαλιστέων αποδοχών κατά το προηγούμενο έτος εισφορών σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο αυτού έτος εισφορών.  1 Το εβδομαδιαίο και ετήσιο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών για το έτος 2009 είναι €162,22 και €8.435, αντίστοιχα, και για κάθε έτος εισφορών αυξάνεται με απόφαση του Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το ποσοστό αύξησης του μέσου όρου των ασφαλιστέων αποδοχών κατά το προηγούμενο έτος εισφορών σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο αυτού έτος εισφορών.
3 Μετά τη διεξαγωγή της έρευνας που προβλέπεται στο εδάφιο (2), συντάσσεται από τον αναλογιστή έκθεση στον Υπουργό που υποβάλλεται όχι αργότερα από την 30η Ιουνίου του έτους που έπεται του έτους εισφορών στο οποίο αναφέρεται η έρευνα. 3 Μετά τη διεξαγωγή της έρευνας που προβλέπεται στο εδάφιο (2), συντάσσεται από τον αναλογιστή έκθεση στο Συμβούλιο που υποβάλλεται όχι αργότερα από την 30η Ιουνίου του έτους που έπεται του έτους εισφορών στο οποίο αναφέρεται η έρευνα.
Άρθρο 69- Διορισμός επιθεωρητών
1 Ο Διευθυντής δύναται να διορίσει οποιοδήποτε από τους λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως επιθεωρητή, για να ασκεί τις εξουσίες και τα καθήκοντα που του ανατίθενται με βάση τον παρόντα Νόμο. 1 Ο Διευθυντής δύναται με τη συγκατάθεση του Συμβουλίου να διορίσει οποιοδήποτε από τους λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως επιθεωρητή, για να ασκεί τις εξουσίες και τα καθήκοντα που του ανατίθενται με βάση τον παρόντα Νόμο.
2 Κάθε ενέργεια, στην οποία υποχρεούται ή εξουσιοδοτείται να προβεί ο Διευθυντής δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται να γίνει από επιθεωρητή που διορίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο ή από οποιοδήποτε άλλο λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στον οποίο ο Διευθυντής παρέχει τη σχετική με το σκοπό αυτό εξουσιοδότηση. 2 Κάθε ενέργεια, στην οποία υποχρεούται ή εξουσιοδοτείται να προβεί ο Διευθυντής δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται να γίνει από επιθεωρητή που διορίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο ή από οποιοδήποτε άλλο λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στον οποίο ο Διευθυντήςμε τη συγκατάθεση του Συμβουλίου παρέχει τη σχετική με το σκοπό αυτό εξουσιοδότηση.
Άρθρο 72 – Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
1 Ιδρύεται Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που στο εξής θα αναφέρεται ως «το Συμβούλιο», το οποίο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη που διορίζονται από τον Υπουργό 1 Ιδρύεται Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που στο εξής θα αναφέρεται ως «το Συμβούλιο», το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα ακόλουθα δεκαεννιά (19) μέλη:
(α) τον Πρόεδρο που προέρχεται από τη Δημόσια Υπηρεσία, Διαγραφή
(β) τρία (3) μέλη που προέρχονται επίσης από τη Δημόσια Υπηρεσία, 1 (α) δύο (2) μέλη που προέρχονται επίσης από τη Δημόσια Υπηρεσία, και διορίζονται από τον Υπουργό Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
(γ) δέκα (10) μέλη που διορίζονται, αφού ο Υπουργός συμβουλευτεί τους αντιπροσωπευτικούς οργανισμούς των μισθωτών και των εργοδοτών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν εξίσου τα συμφέροντα των μισθωτών και των εργοδοτών, 1 (β) δέκα (10) μέλη που εκλέγονται από τους ασφαλισμένους, με βάση Εσωτερικούς Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έπειτα από δημόσια διαβούλευση που προηγείται, όπως καθορίζεται στο εδάφιο 3 του άρθρου 72 του παρόντος νόμου
1 (γ) δύο (2) μέλη διορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έπειτα από διαβούλευση και με τη σύμφωνη γνώμη των συντεχνιών των μισθωτών
(δ) τέσσερα (4) μέλη που διορίζονται, αφού ο Υπουργός συμβουλευτεί τους αντιπροσωπευτικούς οργανισμούς των αγροτών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των αγροτών, και 1 (δ) τρία (3) μέλη διορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έπειτα από διαβούλευση και με τη σύμφωνη γνώμη των αγροτικών οργανώσεων, και
(ε) τρία (3) άλλα κατάλληλα μέλη που δεν υπάγονται σ’ οποιαδήποτε των ανωτέρω κατηγοριών, από τα οποία το ένα αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των αυτοτελώς εργαζομένων.  1 (ε) δύο (2) άλλα κατάλληλα μέλη που δεν υπάγονται σ’ οποιαδήποτε των ανωτέρω κατηγοριών, από τα οποία το ένα αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των αυτοτελώς εργαζομένων.
2 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, με δυνατότητα επαναδιορισμού μετά τη λήξη της θητείας τους: 2 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται και διορίζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, με δυνατότητα επανεκλογής ή/και επαναδιορισμού μετά τη λήξη της θητείας τους:
Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται, για εύλογη αιτία, να ανακαλέσει οποτεδήποτε το διορισμό του Προέδρου ή οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου.  Νοείται ότι ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται, για εύλογη αιτία, να ανακαλέσει οποτεδήποτε το διορισμό μέλους του Συμβουλίου το οποίο ο ίδιος διόρισε
Νοείται περαιτέρω ότι ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν δύναται να ανακαλέσει διορισμό μέλους το οποίο εξελέγηκε απευθείας από τους ασφαλισμένους.
4 Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται και διορίζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, με δυνατότητα επαναδιορισμού μετά τη λήξη της θητείας τους για μία ακόμη θητεία.
3 Το Συμβούλιο δύναται να εκδώσει εσωτερικούς κανονισμούς που να διέπουν τη διαδικασία του, τη σύγκληση των συνεδριάσεών του και την απαιτούμενη απαρτία. 5 Το Συμβούλιο δύναται να εκδώσει εσωτερικούς κανονισμούς που να διέπουν τη λειτουργία του, τη σύγκληση των συνεδριάσεών του και την απαιτούμενη απαρτία.
3(α) Ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντός δύο μηνών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου ορίζει Λειτουργό Διαβούλευσης και Συντονιστή Διαβούλευσης.
3(β) Ο Λειτουργός Διαβούλευσης και ο Συντονιστής Διαβούλευσης ειδοποιούν εντός ενός μήνα από τον διορισμό τους όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που δύναται να λάβουν μέρος στη διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης για την έκδοση εσωτερικών κανονισμών που θα διέπουν την εκλογική διαδικασία των αιρετών μελών του Συμβουλίου, υπό την επίβλεψη του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων.
4 Το Συμβούλιο δύναται να ασκεί τις αρμοδιότητές του και σε περίπτωση που χηρεύει η θέση οποιουδήποτε μέλους.  6 Το Συμβούλιο δύναται να ασκεί τις αρμοδιότητές του και σε περίπτωση που κενωθεί η θέση οποιουδήποτε μέλους
5 Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο να συμβουλεύει τον Υπουργό σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: 7 Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:
(α) Τον ετήσιο προϋπολογισμό διοικητικών δαπανών, περιλαμβανομένων και των αναγκών σε προσωπικό, για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Ταμείου για παροχές, 7 (α) Τον ετήσιο προϋπολογισμό διοικητικών δαπανών, περιλαμβανομένων και των αναγκών σε προσωπικό, για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Ταμείου για παροχές,
(β) τους ετήσιους λογαριασμούς του Ταμείου, 9 (α) Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο να ενημερώνει όπως ήθελε αποφασίσει τους ασφαλισμένους αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα: 

α)τους ετήσιους λογαριασμούς του Ταμείου,

(γ) την ετήσια έκθεση του Διευθυντή, 7 (β) την ετήσια έκθεση του Διευθυντή,
(δ) κάθε ζήτημα που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, 7 (γ) κάθε ζήτημα που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου,
(ε) κάθε προτεινόμενη τροποποίηση στον παρόντα Νόμο και στους Κανονισμούς, Διαγραφή
(στ) την έκθεση που υποβάλλει κάθε φορά ο αναλογιστής σύμφωνα με το άρθρο 76, 7 (δ) την έκθεση που υποβάλλει κάθε φορά ο αναλογιστής σύμφωνα με το άρθρο 76,
(ζ) την επένδυση του ενεργητικού του Ταμείου, και 9 (β) Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο να ενημερώνει όπως ήθελε αποφασίσει τους ασφαλισμένους αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα: 

Β) την επενδυτική πολιτική που ακολουθεί αναφορικά με το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(η) κάθε άλλο θέμα που ο Υπουργός ή ο Διευθυντής κρίνει σκόπιμο να παραπέμψει στο Συμβούλιο.  7 (ε) κάθε άλλο θέμα που ο Υπουργός ή ο Διευθυντής κρίνει σκόπιμο να παραπέμψει στο Συμβούλιο.
6 Το Συμβούλιο εξετάζει, τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις (3) μήνες, τις δραστηριότητες του Ταμείου. 10 Το Συμβούλιο εξετάζει, τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις (3) μήνες, τις δραστηριότητες του Ταμείου
Άρθρο 73
6 Ο Διευθυντής, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών, επενδύει το ενεργητικό του Ταμείου, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των αποθεμάτων του, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια, ρευστότητα και απόδοση των επενδύσεων, το ρόλο τον οποίο οι επενδύσεις αυτές πρέπει να διαδραματίζουν στη γενικότερη αναπτυξιακή προσπάθεια και την κυβερνητική δημοσιονομική και οικονομική πολιτική: Διαγραφή
Άρθρο 76
1 Αναλογιστής, τον οποίο διορίζει ο Υπουργός, προβαίνει ανά τριετία σε ανασκόπηση της όλης εφαρμογής του παρόντος Νόμου και της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου: 1 Αναλογιστής, τον οποίο διορίζει το Συμβούλιο, προβαίνει ανά τριετία σε ανασκόπηση της όλης εφαρμογής του παρόντος Νόμου και της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου:
Νοείται ότι, τέτοια ανασκόπηση δύναται, κατά την κρίση του Υπουργού, να διεξαχθεί και πριν από την πάροδο τριών (3) ετών από την τελευταία ανασκόπηση.  Νοείται ότι, τέτοια ανασκόπηση δύναται, κατά την κρίση του Συμβουλίου, να διεξαχθεί και πριν από την πάροδο τριών (3) ετών από την τελευταία ανασκόπηση.
2 Σε κάθε ανασκόπηση, ο αναλογιστής υποβάλλει έκθεση στον Υπουργό για την οικονομική κατάσταση του Ταμείου και για την επάρκεια ή μη των εισφορών, που καταβάλλονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, να καλύψουν τις παροχές και άλλες υποχρεώσεις του Ταμείου 2 Σε κάθε ανασκόπηση, ο αναλογιστής υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιογια την οικονομική κατάσταση του Ταμείου και για την επάρκεια ή μη των εισφορών, που καταβάλλονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, να καλύψουν τις παροχές και άλλες υποχρεώσεις του Ταμείου
Νοείται ότι, ο Συμβούλιο προχωρεί αμέσως σε κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων ενημερωτικής έκθεσης αναφορικά με τα αποτελέσματα της έκθεσης του αναλογιστή επί της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου:Νοείται περαιτέρω ότι, τηρουμένων των διατάξεων της πιο πάνω επιφύλαξης, εφόσον καταδεικνύεται από τα συμπεράσματα οποιασδήποτε αναλογιστικής μελέτης ότι δεν διασφαλίζεται επαρκώς η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ταμείου, το Συμβούλιο ενημερώνει τον Υπουργό ο οποίος αφού προχωρήσει αμέσως σε διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο, καταθέτει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο εντός ενός έτους νομοσχέδιο για την περαιτέρω ενίσχυση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του Ταμείου.
Άρθρο 87
1 (α) Όλα τα οφειλόμενα στο Ταμείο ποσά μπορούν να διεκδικηθούν ως χρέη που οφείλονται στη Δημοκρατία και, χωρίς να αποκλείεται οποιοδήποτε άλλο μέτρο, μπορούν να αποτελέσουν ως συμβατικό χρέος το αντικείμενο πολιτικής αγωγής που εγείρεται από το Διευθυντή. 1(α) Όλα τα οφειλόμενα στο Ταμείο ποσά μπορούν να διεκδικηθούν ως χρέη που οφείλονται στο Ταμείοκαι, χωρίς να αποκλείεται οποιοδήποτε άλλο μέτρο, μπορούν να αποτελέσουν ως συμβατικό χρέος το αντικείμενο πολιτικής αγωγής που εγείρεται από το Διευθυντή.
2 (2) Πολιτική αγωγή, που έχει ως αντικείμενο ποσά τα οποία οφείλονται στο Ταμείο, δύναται να εγερθεί από επιθεωρητή ή άλλο λειτουργό εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό με βάση ειδικές ή γενικές οδηγίες του Διευθυντή και κάθε επιθεωρητής ή λειτουργός εξουσιοδοτημένος με αυτόν τον τρόπο, δύναται, με τη συναίνεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, να διευθύνει τη διεξαγωγή τέτοιας αγωγής.  (2) Πολιτική αγωγή, που έχει ως αντικείμενο ποσά τα οποία οφείλονται στο Ταμείο, δύναται να εγερθεί από επιθεωρητή ή άλλο λειτουργό εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό με βάση ειδικές ή γενικές οδηγίες του Συμβουλίου και κάθε επιθεωρητής ή λειτουργός εξουσιοδοτημένος με αυτόν τον τρόπο, δύναται, με τη συναίνεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, να διευθύνει τη διεξαγωγή τέτοιας αγωγής. 

Σχολιάστε

Filed under "θεσμοί"