update με λινκ νομολογία νομοθεσία Για την δημόσια ραδιοτηλεόραση και πάλι…νομολογία ΗΠΑ ανωτάτου δικαστηρίου Αυστραλίας ψηφίσματα οδηγίες κανονισμοί ΕΕ …κυπρέοι οι επιφανειακοί

Τι σημαίνει δημόσια ραδιοτηλεόραση;

Σημαίνει ότι ανήκει στο δημόσιο, δηλαδή σε όλους εμάς, σε αυτούς που αποτελούμε αυτό τον τόπο

Δεν είναι κρατικό κανάλι και δεν ανήκει σε καμιά κυβέρνηση

Όπως η ΑΗΚ δεν ανήκει σε κανέναν ξιμαρισμένο αναστασιάδη να την δώκει σε κανένα αφού την ΑΗΚ τζαι τις υποδομές της τις πλήρωσε ο κόσμος δια μέσου των δεκαετειών  με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που η ΔΕΗ ανήκει στον ελληνικό λαό στον κόσμο που για δεκαετείες πλήρωνε και έστησε με τα χέρια του αυτό το τεράστιο δίκτυο

δέστε το ντοκυμαντέρ αφού εμείς δαμέσαδα εν αξιωνομάστεν να κάμουμεν τίποτε

αφού δαμέσαδα δεν έχουμε ούτε και έναν δημοσιογράφο παρά δημοσιοκάφρους και δημοσιογραφούληδες οσφυοκαμπτες

Η ερτ είναι δημόσια ραδιοτηλεόραση όπως και το ρικ

υπάρχει τεράστια νομολογία και νομική βιβλιογραφία για την προστασία της δημόσιας ραδιοτηλεόραση η οποία συνδέεται απολύτως με τηνέστω λεγόμενη αντιπροσωπευτική δημοκρατία και την αυτοκυβέρνηση των πολιτών την ελευθερία έκφρασης λόγου και το δικαίωμα στις εκλογές

αυτά πάνε μαζί

ο πλουραλισμός στην ενημέρωση είναι απαραίτητο και συστατικό στοιχεία για να μπορεί κάποιος ν α ασκεί τα λεγόμενα πολιτικά του καθήκοντα

τα ιδιωτικά κανάλια δεν μπορούν και φυσικά δεν θέλουν να ενημερώσουν τους πολίτες αλλά να τους καταστήσουν απλά υπάκουους καταναλωτές

μπορεί κανένας σας ρε ηλίθιοι κυπρέοι να πάει στον παπαφιλίππου στον χατζηκωστή ή στο νέο ιδιοκτήτη του σίγμα στον  τόμη του βου που του ανήκει το μέγκα

μπορείτε να πάτε να του πείτε να έχει πλουραλισμό τζαι αντικειμενική τάχα ενημέρωση;;;;

τούτο μόνο να σκεφτείτε  κυπρέοι που πραγματικά αναρωτιέμαι πως γίνεται τζαι τούτος ο λαός δαμέσαδα να είναι τόσο επιφανειακός και καθυστερημένος σε ούλλα τα επίπεδα

τα μμε καθορίζουν και επιβάλλουν την πολιτική ατζέντα

τουλάχιστον του ρικ μπορείς να πάεις ακόμα δικαστήριο τζαι να το πιέσεις έστω και με τούντον τρόπο ή ακόμα τζαι μέσω του κράτους

έχεις τύποις κάποιο λόγο και αυτό εξαρτάται από εμάς αν θα το αξιοποιήσουμε

ο ρόλος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης συνδέεται με το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου και της έκφρασης και είναι ο μόνος φορέας που όλοι μας θεωρητικά μπορούμε να έχουμε φωνή

είναι ο μόνος φορέας που ασχολείται με θέματα ή μπορείς να του επιβάλεις να ασχοληθεί με πολιτικά κοινωνικά πολιτιστικά κλπ ζητήματα που ο κάθε παπαφιλίππου χατζηκωστής ττόμης βους κλπ δεν θα ασχοληθεί γιατί δεν θα έχει κέρδος

υπάρχει τεράστια νομολογία για την ελευθερία του λόγου την δημοκρατία την αυτοκυβέρνηση των πολιτών τις εκλογές που συνδέονται άμεσα και έμμεσα με την δημόσια ραδιοτηλεόραση

από την κορυφαία απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου των ΗΠΑ το 1964 στην υπόθεση New York Times vs Sullivan

http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Times_Co._v._Sullivan

μέχρι και αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου της Αυστραλίας του 1992 που επέκτεινε ακόμα και αυτή την Σάλιβαν

η ίδια η ΕΕ έχει εκδόσει πλειάδα ψηφισμάτων οδηγίες κανονισμούς για τον περιορισμό πχ του μπερλουσκόνι στα μμε

έχει εκδόσει ψήφισμα ειδικά για την Ιταλία

Ψήφισμα σχετικά με τους κινδύνους παραβίασης στην ΕΕ και ιδιαίτερα στην Ιταλία των δικαιωμάτων της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης (άρθρο 11, παράγραφος 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (2003/2237(ΙΝΙ)) ημερομηνίας 22/4/2004 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 30/4/2004

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:104E:1026:1040:EL:PDF

P5_TA(2004)0373

Ελευθερία Έκφρασης και Πληροφόρησης

 

…………

 

-έχοντας υπόψη την προκαταρκτική μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Μέσων Ενημέρωσης με θέμα «Η πληροφόρηση των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: οι υποχρεώσεις των μέσων ενημέρωσης και των θεσμικών οργάνων όσον αφορά το δικαίωμα των πολιτών για την πλήρη και αντικειμενική πληροφόρηση»

 

………………………………………………………………………

 

Δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης – το δικαίωμα σε ελεύθερα και πλουραλιστικά μέσα ενημέρωσης

 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ελεύθερα και πλουραλιστικά μέσα ενημέρωσης αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησηςκαι ότι η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιβεβαιώνει την υποχρέωση  των κρατών να προστατεύουν και κατά περίπτωση να λαμβάνουν μέτρα που διασφαλίζουν την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης

 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ως πολιτικός πλουραλισμός νοείται η ανάγκη να εκφράζεται στα μέσα ενημέρωσης προς το συμφέρον της δημοκρατίας ένα φάσμα πολιτικών απόψεων και γνωμών θα ήταν απειλή για την δημοκρατία εάν επικρατούσε μια και μόνο φωνή ικανή να διαδώσει μια και μόνη άποψη…….

 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική και πολιτιστική πολυφωνία στα μέσα επικοινωνίας προυποθέτει τη δυνατότητα να εκφράζεται ένα ευρύ φάσμα γνωμών θεωριών και πολιτικών θέσεων μεταξύ άλλων και στον κόσμο του πολιτισμού των τεχνών του πανεπιστημίου και του σχολείου.

 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ελεύθερα και πλουραλιστικά μέσα ενημέρωσης ενισχύουν την αρχή της δημοκρατίαςστην οποία βασίζεται η Ένωση (άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ) και είναι ουσιώδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου οι πολίτες έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοκρατικές και κοινοτικές καθώς και στις ευρωπαικές εκλογές ενός κράτους μέλους του οποίου δεν φέρουν την υπηκοότητα

………………………………………………………………………

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει καταστεί πρωτεύων στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των Άρθρων 6 και 7 της Συνθήκης ΕΕ με την υιοθέτηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων την έγκριση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης για τις υπό ένταξη χώρες την ενίσχυση των διατάξεων για τη ευρωπαϊκή ιθαγένεια την ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης την προαγωγή της διαφάνειας και της ιδιωτικής ζωής και την πρόληψη των διακρίσεων και ότι το άρθρο ΙΙ-11 παράγραφος 2 του σχεδίου Συντάγματος που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Συνέλευση προβλέπει την ενσωμάτωση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

67. εκφράζει την ανησυχία του ως προς το ότι η κατάσταση στην Ιταλία θα μπορούσε να προκύψει και σε άλλα κράτη μέλη και σε υπό ένταξη χώρες σε περίπτωση που ένας μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης επιλέξει να ασχοληθεί με την πολιτική.

………………………………………………………………………

 

71. εκφράζει την δυσαρέσκεια του διότι εάν οι υποχρεώσεις των κρατών μελών για τη διασφάλιση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης είχαν προσδιοριστεί μετά την Πράσινη Βίβλο του 1992 σχετικά με την πολυφωνία θα μπορούσε πιθανόν να είχε αποφευχθεί η σημερινή κατάσταση στην Ιταλία

 

………………………………………………………………………

74 καλεί για ο λόγο αυτό τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προασπίσουν την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης και να την διασφαλίσουν αντίστοιχα με τις αρμοδιότητες τους ώστε τα μέσα ενημέρωσης να είναι σε όλα τα κράτη μέλη ελεύθερα ανεξάρτητα και πολυφωνικά

2007/2253(INI)

7.3.2008

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ

σχετικά με τη συγκέντρωση και τον πλουραλισμό στα μέσα ενημέρωσης στην

Ευρωπαϊκή Ένωση

(2007/2253(INI))

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Εισηγήτρια: Marianne Mikko

 

Το επίσημο έγγραφο μπορεί να ανευρεθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/712/712320/712320el.pdf

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη συγκέντρωση και τον πλουραλισμό στα μέσα ενημέρωσης στην

Ευρωπαϊκή Ένωση

(2007/2253(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής

Ένωσης,

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2002 σχετικά με τη συγκέντρωση

των μέσων ενημέρωσης2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις

γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής

Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0000/2008),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της στην

προάσπιση και την προώθηση του πλουραλισμού στα μέσα ενημέρωσης, ως ουσιαστικού

πυλώνα του δικαιώματος της πληροφόρησης και της ελευθερίας της έκφρασης, που

κατοχυρώνονται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και

παραμένουν θεμελιώδεις αρχές για τη διατήρηση της δημοκρατίας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε ανάλυση σχετικά με τον πλουραλισμό στα μέσα

ενημέρωσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο τον πλουραλισμό της ιδιοκτησίας

(εξωτερικό πλουραλισμό) όσο και τον πλουραλισμό του περιεχομένου (εσωτερικό

πλουραλισμό),

Επισημο Έγγραφο της ΕΕ μπορεί να ανευρεθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ

http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com2006_35_el.pdf

Βρυξέλλες, 01.02.2006

COM(2006) 35 τελικό

ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(υποβληθέν από την Επιτροπή)

 

 

Στην σελίδα 4

 

ΜΕΡΟΣ I

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

1. Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΘ’ΕΑΥΤΗΝ

Το επικοινωνιακό χάσμα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της δεν είναι

καινούργιο και αποτελεί θέμα συζήτησης σε κύκλους της ΕΕ τουλάχιστον από τότε που

έγιναν τα δημοψηφίσματα τα οποία προηγήθηκαν της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992

……………………..

Σελίδα 5

Όμως, πολλές από τις πολιτικές αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών

στην ΕΕ λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κόσμος νιώθει να βρίσκεται μακριά από τις

αποφάσεις αυτές, από τις διεργασίες λήψης των αποφάσεων και από τους ευρωπαϊκούς

θεσμούς. Υπάρχει μια αίσθηση αποξένωσης από τις ،Βρυξέλλες’, αίσθηση η οποία

αντικατοπτρίζει εν μέρει την απογοήτευση από την πολιτική γενικότερα. Ένας λόγος γι αυτό

είναι οι ανεπαρκείς διαστάσεις της ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας μέσα στην οποία να

μπορέσει να αναπτυχθεί ο ευρωπαϊκός δημόσιος διάλογος. Οι πολίτες μολονότι εκλέγουν τα

μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αισθάνονται συχνά ότι η γνώμη τους πάνω σε

ευρωπαϊκά ζητήματα ελάχιστα μπορεί να ακουστεί και ότι δεν υπάρχει κάποιο βήμα διαλόγου

μέσα στο οποίο να μπορούν να συζητούν ευρωπαϊκά θέματα. Μια πανευρωπαϊκή πολιτική

κουλτούρα, με πανευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες και θεμέλια βρίσκεται ακόμη υπό

διαμόρφωση.

ΟΔΗΓΙΑ 2010/13/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 10ης Μαρτίου 2010

για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων)

 

…………………………….

(48) Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί δύνανται να αποκτήσουν αποκλειστικά δικαιώματα τηλεοπτικής αναμετάδοσης, αναφορικά με εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό. Ωστόσο, είναι αποφασιστικής σημασίας η προώθηση του πλουραλισμού μέσω της ποικιλομορφίας παραγωγής ειδήσεων και προγραμματισμού σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και η τήρηση των αρχών που αναγνωρίζονται στο άρθρο 11 του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

 

 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει εκδώσει την εξής πολύ σημαντική πρόταση η οποία και έχει υιοθετηθεί από την Επιτροπή Υπουργών στις 31/1/2007 σε σχέση με τον πλουραλισμό επί των μέσων μαζικής ενημέρωσης και την διαδραστικότητα του περιεχομένου των

Η πρόταση μπορεί να ανευρεθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1089699

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει εκδώσει ένα πάρα πολύ σημαντικό Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαική νομοθεσία κατά των διακρίσεων το οποίο μπορεί να ανευρεθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΔΑΔ εδώ

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/5B9B1CA5-B1CE-41CF-89A1-148ADC8BB680/0/ELL_FRA_CASE_LAW_HANDBOOK.pdf

Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των διακρίσεων 98

 

Καθώς τα κράτη μέλη της ΕΣΔΑ ακολουθούν τελείως διαφορετικές προσεγγί­σεις στο θέμα αυτό, το ΕΔΔΑ παρείχε στο κράτος ευρύ περιθώριο εκτίμησης, κρίνοντας δικαιολογημένη τη διαφορετική μεταχείριση156.

3.5.2. Συμμετοχή στην πολιτική: ελευθερία έκφρασης, ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, και δικαίωμα σε ελεύθερες εκλογές

Ένας από τους βασικούς στόχους του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η προαγωγή της δημοκρατίας. Αυτό αντικατοπτρίζεται σε πολλά από τα δικαιώματα της ΕΣΔΑ τα οποία διευκολύνουν την προαγωγή της συμμετοχής στην πολιτική. Ηνομοθεσία της ΕΕ αναγνωρίζει περιορισμένο αριθμό δικαιωμάτων στον εν λόγω τομέα (συ­γκεκριμένα δε το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ να ψηφίζουν στις δημοτικές εκλο­γές και στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). ΗΕΣΔΑ προβλέπει, ωστόσο, ευρύτερες εγγυήσεις που θεμελιώνουν όχι μόνο το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, αλλά και τα συνοδευτικά δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης, και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι.

Παράδειγμα: στην προαναφερθείσα υπόθεση Bączkowski και λοιποί κατά Πο­λωνίας, η άρνηση έκδοσης άδειας για την πραγματοποίηση πορείας με θέμα την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανα­τολισμού, σε συνδυασμό με τις ομοφοβικές δηλώσεις στις οποίες προέβη δη­μοσίως ο δήμαρχος, συνιστούσαν παραβίαση του δικαιώματος της ελευθερί­ας του συνέρχεσθαι (άρθρο 11) σε συνδυασμό με το άρθρο 14157.

Στο δικαίωμα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι εμπεριέχεται η ελευθερία σύ­στασης πολιτικών κομμάτων, θέμα στο οποίο το ΕΔΔΑ παρέχει υψηλό βαθμό προστασίας από παραβιάσεις158. Ομοίως, όπως αναφέρεται στην ενότητα 11 του κεφαλαίου 4, διεξοδικότατης εξέτασης τυγχάνουν ενδεχόμενες παραβιάσεις του δικαιώματος στην ελευθερία του λόγου στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου159

Πολύ σημαντική είναι η απόφαση του ΕΔΑΔ στην υπόθεση CASE OF OZGUR GUNDEM v. TURKEY ημερομηνίας 16/3/2000 23144/1993 επί του άρθρου 10 της ελευθερίας της έκφρασης και αφορά την επιτακτική και θετική υποχρέωση των κρατών να προστατεύουν το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης.

Αντιγράφω από το περιοδικό:

Ελευθερία εκφράσεως, Έκδοση εφημερίδας, Προστασία ζωής, Υποχρέωση λήψης μέτρων

Το ΕΔΔΑ διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 10 ΕΣΔΑ από την Τουρκική Κυβέρνηση, καθώς αυτή δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία κυκλοφορίας εφημερίδας, η οποία αποτέλεσε στόχο βιαίων πράξεων που αποσκοπούσαν στην παρεμπόδιση της έκδοσης και διανομής της.


ΙΙ. Η θέση του Δικαστηρίου

Το Δικαστήριο από μακρό χρόνο εκτιμά ότι εάν ίσως πολλές διατάξεις της Συμβάσεως έχουν κατ’ ουσία τους ως στόχο να προστατεύσουν το άτομο από κάθε αυθαίρετη παρέμβαση των δημοσίων αρχών, υφίστανται αντιστοίχως και θετικές υποχρεώσεις των εθνικών αρχών συναφείς προς τον αποτελεσματικό σεβασμό των σχετικών δικαιωμάτων. Το Δικαστήριο έκρινε ότι μία τέτοια θετική υποχρέωση που βαρύνει τις εθνικές αρχές, οι οποίες οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για μία πραγματική έρευνα καταγγελιών των πολιτών, απορρέει από το άρθρο 2 της Συμβάσεως.2

Μία τέτοια θετική υποχρέωση λήψεως μέτρων για την προστασία της ζωής υφίσταται δυνάμει του άρθρου 2 της Συμβάσεως.

Το Δικαστήριο υπενθυμίζει την κρίσιμη σημασία της ελευθερίας εκφράσεως η οποία αποτελεί μία από τις αναγκαίες προϋποθέσεις της καλής λειτουργίας της δημοκρατίας. Η πραγματική και αποτελεσματική άσκηση της ελευθερίας αυτής δεν εξαρτάται μόνο από την υποχρέωση του Κράτους να απέχει από κάθε επέμβαση, αλλά μπορεί να απαιτείται η λήψη από τις Αρχές θετικών μέτρων για την παροχή προστασίας της ακόμη και στις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους. Για τον καθορισμό της υπάρξεως μιας τέτοιας θετικής υποχρέωσης των Αρχών, πρέπει να ληφθεί υπόψη η μέριμνα η οποία ενυπάρχει σε όλη τη Σύμβαση, για δίκαιη ισορροπία μεταξύ του γενικού συμφέροντος και του συμφέροντος του ατόμου. Η έκταση αυτής της υποχρέωσης ποικίλει αναπόφευκτα, ανάλογα με τις καταστάσεις σε διάφορα συμβαλλόμενα κράτη, τις δυσκολίες της αστυνομίας να ασκήσει τις αρμοδιότητές της στις σύγχρονες κοινωνίες και τις επιλογές που πρέπει να κάνει βάσει των προτεραιοτήτων και των μέσων που διαθέτει. Αυτή η υποχρέωση δεν μπορεί να ερμηνεύεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιβάλει στις αρχές ένα βάρος υπερβολικό 3 ως προς την υποχρέωση θετικών ενεργειών για την προστασία των ατόμων.

μιλά συνέχεια για τον πλουραρλισμό που πρέπει να έχουν τα μμε και το συνδέει απόλυτα με την δημοκρατία

υπάρχουν πάρα πολλά που μπορεί να πεις

αλλά μόνο σε ανθρώπους που ίσως δουν λίγο πιο πέρα από την χοντρή τους  απολίτικη αποιδεολογικοποιημένη μύτη

η κυπριακή μπλοκόσφαιρα είναι ενδεικτική του τι συμβαίνει στην Κύπρο τζαι πραγματικα σε πιάνει απόγνωση όταν βλέπεις πόσο επιφανειακά χωρίς ψήγμα κριτικής σκέψης αντιμετωπίζουν τόσο σημαντικά θέματα

σε ολόκληρο τον κόσμο γίνεται χαμός με την συμπαράσταση στο να μην κλείσει η δημόσια ραδιοτηλεόραση με μεγάλα κανάλια να μεταδίδουν το πρόγραμμα τους με μεταγλώτιση στα ελληνικά!! όπως το αρτε

μεγάλες εφημερίδες όπως η λιμπερασιον βγήκαν με μαύρα εξώφυλα κλπ

 

απόγνωση κυριολεκτικά για την κύπρο

αναρωτιέμαι πραγματικά για τούντον κόσμο

πως αλλοτριώθηκε τόσο πολλά

δεν πρέπει να μηδενίζουμε ούτε και να εξιδανικεύουμε

είναι όμως γεγονός ότι στην Κύπρο ζουν άνθρωποι που το μεγαλύτερο βάθος σκέψης τους είναι το πιο αυτοκίνητο θα αγοράσουν τζαι η κουτσομπολίστική αντιμετώπιση των πάντων σε τσατ ρουμ και μπλοκς

οι λιγοστές εξαιρέσεις απλά επιβεβαιώνουν τον κανόνα

Σχολιάστε

Filed under "δικαιοσύνη", "θεσμοί"

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s