Daily Archives: 9 Απριλίου, 2013

Με ρωτάνε φίλοι γνωστοί και άνθρωποι που έχασαν λεφτά από το λεγόμενο κούρεμα «μα δεν είναι παράνομο» τι εν τούντα πράμτα» εννα τους πάρω στο ευρωπαικό δικαστήριο εννα τους πάρω στο διαγαλακτικό δικαστήριο κλπ κλπ… το νομικόν του πράγματος

Με ρωτάνε φίλοι γνωστοί και άνθρωποι που έχασαν λεφτά από το λεγόμενο κούρεμα «μα δεν είναι παράνομο» τι εν τούντα πράμτα» εννα τους πάρω στο ευρωπαικό δικαστήριο εννα τους πάρω στο διαγαλακτικό δικαστήριο κλπ κλπ

Η συγκυρία που ζούμε αυτή την στιγμή στην Κύπρο δεν έχει ξανά ιστορικό προηγούμενο και όσοι δεν το αντιλαμβάνονται απλά είναι εκτός τόπου και χρόνου και δυστυχώς θα το αντιληφθούν πρακτικά σε πολύ λίγες μέρες

Από έναν ιντερνετικό διάλογο που είχα με έναν φίλο του έγραψα τα ακόλουθα σε σχέση με το νομικόν του θέματος

Αγαπητέ ………………  τα πράγματα είναι απλά και ξεκάθαρα ήδη από το άρθρο 1Α που τροποποιήθηκε ούτως ώστε το λεγόμενο κοινοτικό δίκαιο να είναι υπέρτερο του Συντάγματος της Κύπρου

ΑΡΘΡΟΝ 1Α

Ουδεμία διάταξη του Συντάγματος θεωρείται ότι ακυρώνει νόμους που θεσπίζονται, πράξεις που διενεργούνται ή μέτρα που λαμβάνονται από τη Δημοκρατία τα οποία καθίστανται αναγκαία από τις υποχρεώσεις της ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ούτε εμποδίζει Κανονισμούς, Οδηγίες ή άλλες πράξεις ή δεσμευτικά μέτρα νομοθετικού χαρακτήρα που θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή από τα θεσμικά τους όργανα ή από τα αρμόδιά τους σώματα στη βάση των συνθηκών που ιδρύουν τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή την Ευρωπαϊκή Ένωση από του να έχουν νομική ισχύ στη Δημοκρατία.

Διαθέσιμες Τροποποιήσεις
127(I)/2006

Άρθρο 140

3. Eις ην περίπτωσιν το Aνώτατον Συνταγματικόν Δικαστήριον γνωματεύση ότι ο νόμος ή η απόφασις ή διάταξίς τις αυτών ευρίσκεται εις αντίθεσιν ή ασυμφωνίαν προς διάταξίν τινα του Συντάγματος, ή του δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ο νόμος ή η απόφασις δεν δύναται να εκδοθή υπό του Προέδρου και του Aντιπροέδρου της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ 13 Τελικαί Διατάξεις
ΑΡΘΡΟΝ 179

1. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 1Α, το Σύνταγμα είναι ο υπέρτατος νόμος της Δημοκρατίας.

2. Ουδείς νόμος ή απόφασις της Βουλής των Αντιπροσώπων ή εκατέρας Κοινοτικής Συνελεύσεων ως και ουδεμία πράξις ή απόφασις ιουδήποτε οργάνου, αρχής ή προσώπου εν τη Δημοκρατία ασκούντος εκτελεστικήν εξουσίαν ή οιονδήποτε διοικητικόν λειτούργημα δύναται να είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπον αντίθετος ή ασύμφωνος προς οιανδήποτε των διατάξεων του Συντάγματος ή προς οποιαδήποτε υποχρέωση επιβάλλεται στη Δημοκρατία ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της ως κράτους μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

 

Η απόφαση αυτή πάρθηκε στα πλαίσια της συμμετοχής της Κύπρου στην ΕΕ και μπλαμπλα

και είναι αυτονόητο ότι αντίκειται στο άρθρο 1 του πρώτου πρωτοκόλλου της Ευρωπαικής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί του δικαιώματος της ιδιοκτησίας

Η ουσία όμως για μένα ευρίσκεται αλλού

Το θέμα αυτό είναι εξόχως πολιτικό και σε καμιά απολύτως περίπτωση νομικό

Η νομική είναι μια λεγόμενη επιστήμη που ουσιαστικά διαμορφώνεται μέσα από το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον που ισχύει

Ποιο είναι αυτό το περιβάλλον που ισχύει σε ευρωπαικό επίπεδο πχ;

Στην Ελλάδα το Συμβούλιο της Επικρατείας δηλαδή το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας κήρυξε ως συνταγματικό το μνημόνιο που δολοφονεί ανθρώπους

Το Δικαστήριο της Ευρωπαικής Ένωσης δικαίωσε την Μονσάντο την πολυεθνική τροφίμων μεταλλαγμένων σπόρων κλπ

https://osr55.wordpress.com/2012/08/26/έπεσαν-τελείως-οι-μάσκες-και-για-την-ευ/
Έπεσαν τελείως οι μάσκες και για την ευρωπαϊκή «δικαιοσύνη» και ποιους εξυπηρετεί: Απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαικής Ένωσης εναντίον των γεωργών και υπέρ της χημική παρασιτοκτόνας γεωργίας των πολυεθνικών..

φυσικά πρόσφατα το πορτογαλικό ανώτατο δικαστήριο κήρυξε παράνομες τις αποκοπές μισθών κλπ

τέσπα

Δεν έχω απολύτως καμμιά εμπιστοσύνη στους λεγόμενους θεσμούς είτε της λεγόμενης δικαιοσύνης είτε αλλούς ειδικά της Κύπρου των 800 χιλιάδων ανθρώπων

Για μένα δεν τίθεται καν θέμα νομικό αν και είμαι πρόθυμος να το παλέψω και σε αυτό το επίπεδο αν και πλέον θεωρώ αυτές τις διαδικασίες μιλλοσφοτζίσματα

Τα πράγματα έφτασαν σε ένα τέλμα και θα πρέπει πρώτα και κύρια να το παλέψουμε σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο

12 Σχόλια

Filed under "οικονομική κρίση"

Οι θέσεις του Wake Up Cyprus !

 

http://www.scribd.com/doc/134854575/%CE%9F%CE%B9-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-Wake-Up-Cyprus

Σχολιάστε

Filed under "οικονομική κρίση"

Οι γραφικοί πολιτικοί νανίσκοι…ο ELA, τα 10 ΔΙΣ της μόνιμης και όχι έκτακτης άντλησης από την λαική και το φόρτωμα τους στον απλό άνθρωπο..

Στις 30 Οκτωβρίου 2012 είχα γράψει το εξής κείμενο:

https://osr55.wordpress.com/2012/10/30/επίσημο-κυβερνητικό-έγγραφο-pdf-θυμάσα/

3 ΔΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

3. Το κράτος έχει εκδώσει προς τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα ειδικούς κυβερνητικούς
τίτλους ύψους 3 δισ. ευρώ ως εργαλείο άντλησης ρευστότητας από την ΕΚΤ

Το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και μετά από έγκριση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέδωσε τριετείς Ειδικούς Κυβερνητικούς Τίτλους ύψους 3 δισ. ευρώ, λήξεως
Νοεμβρίου 2012, προς τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με σκοπό την χρήση τους ως ενέχυρο για
άντληση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

3 ΔΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗ (2)3 ΔΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗ (22

με αφορμή αυτή την τραγική μου διαπίστωση και το φόρτωμα στον απλό κύπριο τούτων ούλλων των ΔΙΣ που επιάσαν οι τράπεζες ο στροβολιώτης έγραψε το εξής κείμενο

http://strovoliotis.wordpress.com/2012/10/30/ο-osr-έχει-δίκιο-τι-απαντούμε-αγαπητοί-οι/#comment-11462

Ο osr έχει δίκιο. Τι απαντούμε αγαπητοί οικονομολόγοι;

Στα πλαίσια αυτής της συζήτησης είχαμε και την εξής παρέμβαση από τον ομοιδεάτη του στροβολιώτη:

Αντιπολιτευόμενος permalink
Οκτωβρίου 31, 2012 13:43

Ακόμα και τώρα που έχει αποκλειστεί το κράτος από τις πράξεις νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και τα ομόλογά της δεν γίνονται αποδεκτά μπορεί να αντλεί μια τράπεζα χρήματα με το πρόγραμμα Emergency Liquidity Assistance ή ELA. Ήδη έχουν αντληθεί κοντά στα 10 δις, υποθέτω κυρίως αν όχι απολκειστικά από τη Λαϊκή.
(βλ. http://www.centralbank.gov.cy/media/pdf_gr/SEPTEMBER_2012_GR.pdf – Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ)
Το ότι δηλαδή γίνεται θα πει πως προς το παρόν οι εξασφαλίσεις που της προσφέρουν είναι επαρκείς…

osr permalink
Οκτωβρίου 31, 2012 13:53

δηλαδή λαλείς μας ότι ήδη η Λαική έπιαεν αλλό 10 ΔΙΣ;;

υπόψιν ότι η λαική είναι υπό τον έλεγχο του κράτους υποτίθεται που τον μάη

Μάλιστα!!! δηλαδή η τράπεζα που σου εφορώσαν φιλήσυχε φιλειρηνικέ καθυστερημένε με 1,8 ΔΙΣ ήδη “εδανείστηκεν” πάνω στην ράσιη σου προφανώς άλλα 10 ΔιΣ

δηλαδή σύνολο 13 ΔΙΣ για τις τράπεζες τοκογλύφους!!!!

σε έναν προυπολογισμό ύψους 18 ΔΙΣ

δηλαδή τούντα 10 ΔΙΣ αλλά πιο συγκεκριμένα τζαι πρακτικά το ομόλογο των 3 ΔΙΣ που εννα λήξει το Νιόβρη του 2012 ποιος θα κληθεί να το πληρώσει;

==========

βλέποντας τα όλα αυτά σήμερα με όλα αυτά που γνωρίζουμε και το φόρτωμα στο δημόσιο χρέος του κράτους δηλαδή στις πλάτες του απλού ανθρώπου όλων αυτών των ΔΙΣ φτάνεις σε κάποια απλά συμπεράσματα

Δείτε με πόση ευκολία ο πολιτικός νανίσκος στην καλύτερη περίπτωση,  αντιπολιτευτόμενος αναφέρεται στο θέμα της άντλησης των 10 ΔΙΣ δηλαδή πολύ πέραν του μισού ΑΕΠ της χώρα από την Λαική από τον ELA

και μάλιστα το χρησιμοποιεί ως επιχείρημα ότι  για να πει:
Το ότι δηλαδή γίνεται θα πει πως προς το παρόν οι εξασφαλίσεις που της προσφέρουν είναι επαρκείς…

Οι άνθρωποι αυτοί είναι τουλάχιστον γραφικοί για να μην πω και επικίνδυνοι, ιδίως εφόσον αυτοχαρακτηρίζονται ως οικονομολόγοι που έχουν και δημόσιο λόγο

Ο ELA δηλαδή ο και καλά έκτακτος μηχανισμός  χρησιμοποιήθηκεαπό την λαική  σε μόνιμη και όχι έκτακτη βάση  για να πάρει ρευστότητα για αλλότριους λόγους και όχι για να κινηθεί η αγορά και τελικά όλα αυτά τα δις τα φορτώνεται ο απλός πολίτης

Το θράσσος αυτών των ανθρώπων δεν έχει όρια

Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο μέσο να αναφέρουμε όλα αυτά γιατί τα μμε πλέον και από την θέση του κάθε βίκτωρα παπαδόπουλου τελικά λειτουργούν απλώς ως παπαγαλάκια της εξουσίας

2 Σχόλια

Filed under "οικονομική κρίση"