Daily Archives: 16 Φεβρουαρίου, 2013

Κάποιες εκ πρώτης όψεως σκέψεις για την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα…Νομική βάση, εθιμικό δίκαιο της θάλασσας κλπ

 

βρήκα αρκετές πηγές αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι το τι λένε οι διεθνείς συμβάσεις η ερμηνεία του από νομικούς το δδ της χάγης και μετά όλοι οι υπόλοιποι

Click to access SophiaDampali.pdf

 

βρήκα και από την βικιπαίδεια για την υφαλκροπηδία και την αοζ αλλά και άρθρα υπερ και κατά σε σχέση με την αοζ

 

http://www.e-grammes.gr/article.php?id=5734

 

http://www.onalert.gr/stories/aoz-anakirixi-aigaio-konstantakopoulos

 

 η εκ πρώτης όψεως άποψη μου είναι η εξής

 

η υφαλοκρηπίδα δεν ταυτίζεται με την αοζ

 

η υφαλοκρηπίδα είναι ένα γεωλογικό χαρακτηριστικό που είναι η ομαλή προέκταση της ακτής μέχρι του σημείου που διακόπτεται από κλίση 45 μοίρες που μετά ονομάζεται υφαλοπρανές

 

δεν θεωρείται ότι υπάρχει θέμα όταν η υφαλοκρηπίδα εμπίπτει στα ύδατα που το κράτος ασκεί κυριαρχία όπως είναι ιτα χωρικά του ύδατα αλλά όταν αυτή εκτείνετια πέραν αυτού

 

η αοζ είναι ένα νομικό κατασκεύασμα για να καλύψει βασικά και χώρες που από γεωλογικής άποψης δεν έχουν υφαλοκρηπίδα

 

 

διαβάζουμε στην μεταπτυχιακή μελέτη

 

Click to access SophiaDampali.pdf

Το τελικό κείμενο που εμφανίζεται στα άρθρα 74 (1) (ΑΟΖ) και 83 (1)

(υφαλοκρηπίδα) έχει ως εξής: «η οριοθέτηση της ΑΟΖ (ή της υφαλοκρηπίδας αντίστοιχα)

μεταξύ κρατών με αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές πρέπει να λαμβάνει χώρα με συμφωνία

στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 38 του Καταστατικού του

Διεθνούς Δικαστηρίου προκειμένου να επιτευχθεί μια δίκαιη λύση»

 

 

 

 

Στη Σύμβαση ΔΘ 1982 εισήχθη στην παρ. 1 του άρθρου 76 κατά την ερμηνεία της

υφαλοκρηπίδας το κριτήριο της απόστασης. «Η υφαλοκρηπίδα ενός παράκτιου κράτους

αποτελείται από το έδαφος και το υπέδαφος των υποθαλάσσιων περιοχών που εκτείνονται

πέρα από την αιγιαλίτιδα ζώνη μέσα από τη φυσική προέκταση του εδάφους ως το εξωτερικό

όριο της υφαλοκρηπίδας ή σε μια απόσταση 200ν.μ., από τις οποίες μετριέται το πλάτος της

αιγιαλίτιδας ζώνης, όταν το εξωτερικό πλαίσιο της υφαλοκρηπίδας δεν εκτείνεται πέρα από

αυτή την απόσταση». 

 

 

 

Η ΑΟΖ εμπεριέχει το ενδιαφέρον για υφαλοκρηπίδα στον πυθμένα αυτής σε

μια ζώνη 200 ν.μ. Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο αυτών

νομικών καθεστώτων τόσο από άποψη δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και εξόρυξης των

φυσικών πόρων όσο και από άποψη έκτασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων κάθε ζώνης.

======================================

 

η μεγάλη διαφορά μεταξύ αοζ και υφαλοκρηπίδα αφορά βασικά το ότι η υφαλοκρηπίδα αφορά τον υπέδαφος κάτω από το βυθό ενώ η αοζ ολόκληρη την θαλάσσια περιοχή και πάνω από το υπέδαφος του βυθού

 

άρα πολλές φορές δεν ταυτίζονται αφού μπορεί η υφαλοκρηπίδα πολλές φορές να είναι μεγαλύτερη από την αοζ και άρα ένα κράτος να ελέγχει την υφαλοκρηπίδα ενώ πάνω από το υπέδαφος άλλο κράτος

 

γράφει

 

Αυτό που θεωρείται δίκαιο για την υφαλοκρηπίδα δεν είναι κατ’ ανάγκη δίκαιο και για

την ΑΟΖ. Δύναται για παράδειγμα να υπάρχει μία δυσαναλογία στην κατανομή των ζώντων

πόρων εντός των περιοχών οριοθέτησης. Ενώ μία γραμμή ίσης απόστασης δύναται να είναι

απολύτως κατάλληλη για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας το αντίθετο δύναται να ισχύει

για την ΑΟΖ. Εάν πρόκειται για διαφορετικής μορφής δικαιοσύνη οι γραμμές οριοθέτησης

δύνανται να αποκλίνουν. Η ύπαρξη δύο γραμμών που αποκλίνουν η μία με την άλλη θα

οδηγούσε σε μία κατάσταση, στην οποία μέρος της ΑΟΖ που ανήκε σε ένα κράτος θα κάλυπτε

μέρος της υφαλοκρηπίδας του άλλου κράτους, κατάσταση που θα δημιουργούσε σύνθετα

προβλήματα δικαιοδοσίας και ελέγχου.


αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι σύμφωνα με τη νομολογία του διεθνούς δικαστηρίου της Χάγης

 

δεν υπάρχουν σταθερές όσον αφορά τον καθορισμό της αοζ και της υφαλοκρηπίδας

 

το δίκαιο της θάλασσας δημιουργείται και καθορίζεται συνέχεια και είναι πάρα πολύ ευμετάβλητο και δεν μπορεί να γίνει επί της ουσίας

ασφαλής πρόβλεψη για την όποια απόφαση του

 

αφού παίζουν ρόλο πάρα πολλοί παράγοντες

ανάμεσα στους οποίους φυσικά και ιστορικοί και πολιτικοί

 

είναι επί της ουσίας εθιμικό δίκαιο, δηλαδή εφόσον υπάρχει μια ασκούμενη πρακτική για πάρα πολλά χρόνια που δεν συνάντησε την ένσταση κάποιου κράτους

θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτό έστω και αν ένα κράτος δεν έχει υπογράψει την σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας

 

ας έρθουμε στην ουσία μας όμως

 

η ανακήρυξη υφαλοκρηπίδας και αοζ μπορεί φυσικά να γίνει μονομερώς με εσωτερική νομοθεσία

 

στην περίπτωση της Ελλάδας υπάρχει και η αγαπημένη μας Τουρκία η οποία θεωρεί ότι θα εμπίπτει και στην δική της όχι τόσο υφαλοκρηπίδα αλλά αοζ

οπότε και θα φέρει ένσταση

 

η Ελλάδα μπορεί να πάει στο διεθνές δικαστήριο της χάγης έστω και αν η Τουρκία δεν το αναγνωρίζει κλπ το οποίο θα δικάσει όπως είχα αναφέρει προηγουμένως δηλαδή με κανόνες ευμετάβλητους κλπ

 

και ερχόμαστε στις δύο διαφορετικές απόψεις σχετικά με το θέμα της ΑΟΖ και την αξιοποίησης της

 

στα  όσα λέει ο καζάκης από την μια  και όσα λέει ο νίκος λυγερός

 

είναι αντιληπτό άμεσα ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές φιλοσοφικές προσεγγίσεις του κόσμου και της πολιτικής

 

είναι  αδιανόητο πχ από τον πατριωτικοκρατιστή να ξεφύγει και να σκεφτεί έξω που το επιβαλλόμενο που τον τζαιρό που ήταν παιδάκι όπως του μαθαίναν στο σκολιό

 

εγώ είμαι κυπρέος είμαι ελληνας άρα ταυτίζομαι με το κυπριακό το ελληνικό κράτος

 

εγώ=κύπρος=ελλάδα

 

μέσα σε τούντον απλοικό συνειρμό υποκρύβονται πολλά τζαι έχοουν να κάμουν όπως σου είπα με την προπαγάνδα που τρώμεν μιαν ζωή

 

ο καζάκης λαλεί κάποια πράγματα διαφωτιστικά

 

 

http://dimitriskazakis.blogspot.com/2012/12/blog-post_5.html

Η εμπειρία διδάσκει. Το πώς αναδεικνύεται μια κυβέρνηση, ένα κυβερνητικό σχήμα, κρίνει τον χαρακτήρα του και τον τρόπο που θα πολιτευθεί υπέρ του λαού, ή εναντίον του. Ότι κι αν επικαλείται στα λόγια. Και στις σημερινές συνθήκες η μόνη κυβέρνηση που μπορεί να εκφράσει πραγματικά την πάλη για εθνική και κοινωνική απελευθέρωση, είναι μόνο εκείνη που θα την αναδείξει ο ίδιος ο λαός μέσα από τους δικούς του αγώνες, καταλύοντας το σάπιο και απόλυτα διεφθαρμένο κοινοβουλευτικό καθεστώς που αποτελεί σήμερα το πλαίσιο νομιμοποίησης του γενικευμένου ξεπουλήματος της χώρας του. Μόνο μια κυβέρνηση που ελέγχεται σε κάθε βήμα της από τον ίδιο τον λαό αυτοπροσώπως μέσα από τις δικές του συνελεύσεις και συλλογικότητες μπορεί να επιτελέσει στ’ αλήθεια έργο Εθνικής Σωτηρίας. Γι’ αυτό και χρειάζεται η διαδικασία της Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης όπου ο λαός πρωτογενώς και αυτοπροσώπως θα δημιουργήσει δίκαιο από το μηδέν και θα αρχίσει την ανοικοδόμηση της χώρας του με ένα νέο αυθεντικά δημοκρατικό Σύνταγμα.

 

 

========

 

δεν τα βάλλω γιατί τα λέει ο καζάκης αλλά επειδή συμφωνώ

 

το ελληνικό κράτος δεν ταυτίζεται με τον ελληνικό λαό, αντίθετα θα έλεγα όχι απλά δεν ταυτίζεται αλλά κινείται εναντίον του

 

τούτον ακριβώς λαλεί

 

ο σαλεμένος πατριωτικοπαπάρας λυγερός λαλεί ό,τι λαλεί έχοντας κατά νου ως πατριωτιάκης ότι ταυτίζονται τα δύο

 

πως είναι δυνατόν κάποιος να το πιστεύει τούτον πράμα όταν βλέπει πως αντιμετπωζίεται ο εχθρός λαός από το ελληνικό κράτος;

 

αυτό αναγνωρίζεται έστω και χωρίς να το συνειδητοποιούν πολλοί πατριωτικοκρατιστές και από τις εκλογές στην Κύπρο αφού είναι ξεκάθαρο και αναγνωρίζεται ότι πχ ο αναστασιάδης που εννα φκει, εννα δώκει το φυσικό αέριο τζαι ούλλον τον ορυκτό πλούτο για το τεχνητό χρέος που δημιουργήσαν οι τοκογλύφοι τράπεζες

ήδη τα μηνύματα που στέλλονται από τους εκπροσώπους των τραπεζών είναι ξεκάθαρα όπως έγραψα πρόσφατα

Νέος πρόεδρος Eurogroup: το γκάζι της Κύπρου για το δάνειο….Έρχονται σκοτεινές εποχές που δεν φανταζόμαστε…..Να τελειώνουμε επιτέλους με την καλποπανήγυρι….

https://osr55.wordpress.com/2013/02/08/

 

άρα υπάρχουν κάποια προαπαιτούμενα τα οποία τώρα δεν υπάρχουν υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει κυριαρχία του λαού

 

πως ο λαός ο ελληνικός  ή ο κυπριακός θα πιέσει ειδικά για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα, πως θα ελέγχει τα λαμόγια που θα διαχειρίζονται τούτον πλούτο;

 

όχι φυσικά μέσω των εκλογών γιατί κανένας έλεγχος δεν υπάρχει στην πενταετή δικτατορία που παίρνει ο εκάστοτε πρόεδρος

 

 


 

Σχολιάστε

Filed under "δικαιοσύνη", "οικονομική κρίση", ESM, IMF, προπαγάνδα παπαγαλάκια, τρόικα, τράπεζες δημιουργοί χρήματος από το πουθενά, υφαλοκρηπίδα, Άνθρωπος κοινωνικά καθορισμένος, ΑΟΖ, Αναστασιάδης Μαλάς Λιλήκας

Ο μικρός κοτοπουλάκης και ο έλεγχος της αντίληψης ……….

1943

τα…….. κόπρανα (ευγενής) πρέπει εισχωρούν από μικρή ηλικία στον εγκέφαλο

πρώτες απόπειρες …..ελέγχου τη αντίληψης

 

με τον καλό αρχηγό τους αδαείς φιλήσυχους πολίτες ζώα που βασίζονται στον πάντα καλό ηγέτη αρχηγό και στον κακό αλεπού φόξυ λόξυ που απεργάζεται πονηριές ώστε να επηρεάσεις τις μάζες και να τους καταστρέψει……..  οπότε να εμπιστεύεστε πάντα τον χοντρό αρχηγό με πούρο που σας προστατεύει και να μην εμπιστεύεστε ό,τι γράφουν τα κακά βιβλία … που γράφουν κάποιοι παλιάνθρωποι κομουνιστές αναρχικοί αντικαπιταλιστές κλπ κλπ όλοι αυτοί οι πονηροί θέλουν να επηρεάσουν το κοτοπουλάκι και να σας καταστρέψουν…. ΜουαΧαχαχαχα(σατανικό γελάκι τύπου φόξυ λόξυ)

 

 

έχουν εξελιχτείστην τέχνη του …..ελέγχου της αντίληψης

 

 

Σχολιάστε

Filed under Chicken Little 1943, προπαγάνδα παπαγαλάκια, ΜΜΕξαπάτησης, Νόαμ Τσόμσκυ, Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, βίντεο