Daily Archives: 9 Δεκεμβρίου, 2012

Του ελληνοτουρκογαλλοπακιστανοαμερικανοκύπριου ο τράχηλος ζυγόν δεν υποφέρει..και άλλα παραμύθια …Του άξιου ο τράχηλος ζυγόν δεν υποφέρει

Σχολιάστε

Filed under Μουσική, Του άξιου ο τράχηλος ζυγόν δεν υποφέρεις, Του ελληνοτουρκογαλλοπακιστανοαμερικανοκύπριου ο τράχηλος ζυγόν δεν υποφέρει, ας πούμε, καλλιτεχνικά ;)

update 12/12/12 Ο αναιτιολόγητος μόλις 3 σελίδων αντισυνταγματικός νόμος περί μείωσης μισθών και συντάξεων….Πρέπει να γίνουν πράξεις

Το διοικητικό δίκαιο της Κύπρου εν γένει είναι ουσιαστικά εισαγόμενο από την Ελλάδα

Όλες οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου που αφορούν διοικητικά θέματα θέματα συνταγματικότητας κλπ βασίζονται σε αποφάσεις του ελληνικού Συμβουλίου της Επικρατείας του ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου της Ελλάδας καθώς επίσης και συγγράμματα ελλήνων νομικών

Απαραίτητη η εισαγωγή αυτή για να γίνει κατανοητό το παντελώς παράνομο του αναιτιολόγητου του μόλις 3 σελίδων νόμου που μειώνει μισθούς και συντάξεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που βάσει αυτών των μισθών βάσισαν τα δεδομένα της ζωής τους

Λόγω του ότι δεν υπάρχει κυπριακό επίσημο έγγραφο είτε ιστοσελίδα του κράτους για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ψηφίζονται οι νόμοι παραπέμπω στην επίσημη ιστοσελίδα του ελληνικού κοινοβουλίου

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Nomothetiki-Diadikasia

Τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμων συνοδεύονται υποχρεωτικά από αιτιολογική έκθεση (η οποία αναλύει τους σκοπούς των προτεινόμενων ρυθμίσεων) και από το κείμενο των ισχυουσών διατάξεων που καταργούνται ή τροποποιούνται.

Επίσης, το νομοσχέδιο ή η πρόταση νόμου που συνεπάγεται επιβάρυνση του προϋπολογισμού, συνοδεύεται από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η οποία καθορίζει το ύψος της δαπάνης, καθώς και από έκθεση του Υπουργού Οικονομικών και του προτείνοντος Υπουργού για τον τρόπο με τον οποίο θα καλυφθεί η δαπάνη αυτή (ή η τυχόν ελάττωση των εσόδων). Τα νομοσχέδια συνοδεύονται, επίσης, υποχρεωτικά, από έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών της ρύθμισης και από έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης που έχει προηγηθεί της κατάθεσής τους.

Τέλος, τα νομοσχέδια αποστέλλονται στη Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, η οποία υποβάλλει έκθεση με τις παρατηρήσεις της.

Τροπολογίες ή προσθήκες σε υπό ψήφιση νομοσχέδια και προτάσεις νόμου μπορούν να υποβάλουν τόσο οι Υπουργοί όσο και οι Βουλευτές. Οι τροπολογίες αυτές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο τρεις πλήρεις ημέρες πριν αρχίσει η συζήτηση και επεξεργασία του νομοσχεδίου και την Παρασκευή η κατάθεση πρέπει να γίνει έως τις 13:00. Τροπολογίες που υποβάλλονται από Υπουργούς συνοδεύονται και από συνοπτική έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών της ρύθμισης.

Κάθε νομοσχέδιο παραπέμπεται στην αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή. Αυτή, εάν μεν πρόκειται για νομοσχέδιο αρμοδιότητας της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, το επεξεργάζεται και το παραπέμπει στην Ολομέλεια για ψήφιση. Εάν το νομοσχέδιο δεν ανήκει στην ανωτέρω κατηγορία, τότε η επιτροπή το επεξεργάζεται και το ψηφίζει. Και στην περίπτωση αυτή το νομοσχέδιο εισάγεται στην Ολομέλεια, η οποία όμως το συζητά και το ψηφίζει ενιαία, σε μία συνεδρίαση.

Κατά την επεξεργασία νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και μέχρι τη δεύτερη ανάγνωση των άρθρων κάθε ειδική μόνιμη επιτροπή μπορεί, να διατυπώνει γνώμη για θέμα ιδιαίτερης σημασίας του οικείου νομοσχεδίου ή προτάσεως, το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητά της.»

Εδώ είναι ο νόμος και ελπίζω να ανοίγει η σελίδα

http://www.leginetcy.com/view_pdf.php?t=1&PHPSESSID=kbpt7lqc5rb0eg3ubv7j0vgoj0

 Περί Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2012  (ν 168(Ι)/2012)

Διαβάζουμε στο προοίμιο που τάχα είναι η αιτιολογία ψήφισης του νόμου αυτού που αλλάζει τόσο έντονα τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων

Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η Δημοκρατία διέρχεται δύσκολη οικονομική περίοδο και, προς αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης της δημοσιονομικής κατάστασης, καθίσταται αναγκαίο όπως περιορισθούν οι δαπάνες του δημόσιου τομέα, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των σχολικών εφορειών και-

Επειδή, για τον ανωτέρω σκοπό καθίσταται αναγκαίο, μεταξύ άλλων, να μειωθούν οι απολαβές και οι συντάξεις που καταβάλλονται σε αξιωματούχους, εργοδοτουμένους και συνταξιούχους της κρατικής υπηρεσίας, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των σχολικών εφορειών-

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, ψηφίζει ως ακολούθως:

Έτσι απλά!!!

Καμιά επί της ουσίας αιτιολόγηση, καμιά αιτιολογική έκθεση η οποία να αναλύει με στοιχεία αυτήν την απίστευτα τεράστια νομοθετική πράξη.

Κατά τη γνώμη μου αυτός ο νόμος πάσχει από αντισυνταγματικότητα και θα πρέπει να προσβληθεί

Αυτό που μπορεί να γίνει πρακτικά είναι

κάποιος που έχει έννομο συμφέρον δηλαδή ένας οποιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος ή συνταξιούχος ο οποίος έχει έννομο συμφέρον να προσβάλει στο Ανώτατο Δικαστήριο την διοικητική πράξη (όχι το νόμο) με την οποία του μείωσαν τον μισθό

Το ποια θα είναι η διοικητική πράξη είναι θέμα πρακτικά νομικό και είναι η πράξη αυτή με την οποία η διοίκηση εξατομικεύει το νόμο δηλαδή γίνεται εκτελεστή η διοικητική πράξη μείωσης μισθού

Έννομο συμφέρον μπορεί να έχουν και νομικά πρόσωπα σωματεία συντεχνίες κλπ που εκπροσωπούν πχ ΠΟΕΔ ΟΕΛΜΕΚ κλπ

Δεν πιστεύω ότι θα βρεθεί δικαστής ο οποίος θα ανατρέψει το μνημόνιο αυτό αλλά θα πρέπει να γίνει για πολιτική πίεση

αυτά προς το παρόν

update 12/12/12

όταν επισημάνθηκε σε συζήτηση στο πανεπιστήμιο κύπρου ότι ο νόμος αυτός ο καθοριστικότατος είναι παντελώς ανατιολόγητος ο παριστάμενος βολευτής Ιωνάς Νικολάου παρέπεμψε στην έκθεση της κοινοβουλευτικής επιτροπής ότι τάχα αυτή είναι η αιτιολογική έκθεση του νόμου

έψαξα και βρήκα αυτό

http://www.parliament.cy/parliamentgr/008_05e/008_05_3840.htm

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2012»

 

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Γιάννος Λαμάρης

Άγγελος Βότσης

Πάμπος Παπαγεωργίου

Αβέρωφ Νεοφύτου

Νίκος Νικολαΐδης

Μάριος Μαυρίδης

Γιώργος Περδίκης

Χάρης Γεωργιάδης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νομοθεσίας που θα ρυθμίζει τη μείωση των μηνιαίων απολαβών και των συντάξεων όλων των αξιωματούχων, των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων της κρατικής υπηρεσίας, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των σχολικών εφοριών, η οποία θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2012, ώστε να καταστεί δυνατός ο περιορισμός των δαπανών της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα προς αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης της υφιστάμενης δημοσιονομικής κατάστασης.

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο προβλέπονται τα ακόλουθα:

Ύψος ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών και συντάξεων

Μείωση

1.

Μέχρι €1.000

Καμία

2.

Για κάθε ευρώ από €1.001 μέχρι €1.500

6,5%

3.

Για κάθε ευρώ από €1.501 μέχρι €2.000

8,5%

4.

Για κάθε ευρώ από €2.001 μέχρι €3.000

9,5%

5.

Για κάθε ευρώ από €3.001 μέχρι €4.000

11,5%

6.

Για κάθε ευρώ από €4.001 και άνω

12,5%

Περαιτέρω, από την 1η Ιανουαρίου 2014 όλες οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές και συντάξεις, ανεξαρτήτως του ύψους τους, θα μειώνονται επιπλέον κατά 3%.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενες μειώσεις θα υπολογίζονται στο σύνολο των απολαβών, θα εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος για σκοπούς καταβολής φόρου εισοδήματος, ενώ στην περίπτωση των απολαβών η μείωση δε θα επηρεάζει τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η προτεινόμενη ρύθμιση προωθείται στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας του κράτους για δημοσιονομική εξυγίανση και καθίσταται αναγκαία μετά και τις σχετικές επαφές που έγιναν με τους κοινωνικούς εταίρους και τα πολιτικά κόμματα, τόσο σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και με εκπροσώπους της τρόικας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, από την προτεινόμενη μείωση απολαβών θα επηρεαστούν οι απολαβές και οι συντάξεις που επηρεάζονται και από την έκτακτη κλιμακωτή εισφορά, η οποία θα συνεχίσει να εφαρμόζεται παράλληλα, σύμφωνα με τους περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμους του 2011 έως 2012, ήτοι οι μισθοί, τα φορολογητέα επιδόματα (υπερωριακή αποζημίωση και επιδόματα βάρδιας) και τα κατ’ αποκοπήν επιδόματα γραμματειακών υπηρεσιών, φιλοξενίας και παραστάσεως που καταβάλλονται σε αξιωματούχους ή/και σε υπαλλήλους που κατέχουν ανώτερες θέσεις με Κλίμακα Α15(Ι) ή υψηλότερη.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών σημείωσε ότι από την εφαρμογή του προτεινόμενου μέτρου αναμένεται να προκύψει συνολική ετήσια εξοικονόμηση ύψους €201 εκατομμυρίων.

Στα πλαίσια της περεταίρω συζήτησης, η επιτροπή ζήτησε την άποψη του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αναφορικά με τη συνταγματικότητα των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Συναφώς, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δήλωσε σχετικά ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή απώτερος σκοπός είναι η σωτηρία του κράτους και, δεδομένων των ειδικών συνθηκών που επικρατούν, τα μέτρα που προτείνονται τυγχάνουν πλήρους στήριξης και θεωρούνται σύμφωνα με το σύνταγμα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

5 Δεκεμβρίου 2012

 

===================

Με μπολτ μαυρισμένα γράμματα είναι όλα αυτά στα οποία υποτίθεται βασίστηκαν οι βολευτές για να ψηφίσουν αυτά τα μέτρα που αλλάζουν προς το χειρότερο την ζωή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων

και τα οποία ……… ελλείπουν!!!

Δηλαδή δεν μπορεί ένας πολίτης όπως εγώ στην προκειμένη περίπτωση να ελέγξω αν όλα αυτά που ψήφισαν οι βολευτές βασίζονται κάπου επί της ουσία ή αν απλά βασίζονται σε γενικολογίες και αοριστίες  που προφανώς και έτσι είναι

το πιο εντυπωσιακό όμως είναι η τοποθέτηση του Γενικού Εισαγγελέα

στο ερώτημα αν είναι συνταγματικό αυτό το πράμα ο Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι σκοπός είναι τάχα η σωτηρία της πατρίδας και μπλα μπλα

δηλαδή κάτι σαν το δίκαιο της ανάγκης στην υπόθεση Ιμπραήμ του 1964 που εξέδωσε το ανώτατο δικαστήριο που επί της ουσίας είπε ότι τα άρθρα του συντάγματος που πρακτικά δεν μπορούν να εφαρμοστούν καθίστανται ανενεργά

έχουμε δηλαδή έμμεσα την αναγνώριση ότι το πράμα αυτό μπορεί να μην είναι συνταγματικό αλλά ολίγον συνταγματικό και αντισυνταγματικό με ολίγην από σωτηρία της πατρίδας και διάφορα φληναφήματα

Αυτή είναι η αιτιολογία σου φιλήσυχε φιλειρηνικέ πολίτη

τώρα μπορείς να κοιμηθείς ήσυχα ότι το σύστημα λειτουργεί…. για τις τράπεζες

Σχολιάστε

Filed under "δικαιοσύνη", "θεσμοί", Αντισυνταγματικός νόμος, Νόμος Μείωσης Μισθών και Συντάξεων 168/2012