Daily Archives: 15 Ιουλίου, 2012

Ασύστολες παραβιάσεις ρητών ορισμών του νόμου…επιβολή φυλάκισης για ένα αδίκημα που δεν υφίσταται και ρητά ο νόμος ορίζει ότι δεν υπόκειτιαι σε ποινή φυλάκισης… η αυθαιρεσία του κυπριακού κράτους στο μεγαλείο του σε όλες τις βαθμίδες μέχρι το ανώτατο δικαστήριο

Αν θέλετε να μάθετε πως φτάσαμε στον καταπέλτη της διεθνούς αμνηστίας κατά της κύπρου που είναι ένα από τα χειρότερα κράτη της δύσης στην (ΜΗ) εφαρμογή και στον (ΜΗ) σεβαστμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

http://www.amnesty.org/en/news/irregular-migrants-treated-criminals-cyprus-2012-06-18

Irregular migrants treated as criminals in Cyprus

 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR17/001/2012/en/36f06387-9ce6-43df-9734-a4550fa413d6/eur170012012en.pdf

 

το κυπριακό κράτος απλά είπε ότι δεν ισχύουν τα όσα καταγγέλει η διεθνής αμνηστία 

https://osr55.wordpress.com/2012/06/21

από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων

http://www.cna.org.cy/default.asp?id=261#.T-MmbZGxX0Y

Εδώ το απόσπασμα που αποστομώνει την Διεθνή Αμνηστία

 

“Παρόλα αυτά κρίνεται ότι πολλές από τις κατηγορίες οι οποίες καταγράφονται είναι αβάσιμες.”

 

 

Είναι κατανοητό ότι οι πλείστοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έρχονται σε επαφή με ανθρώπους που αποτελούν τάχα τους θεσμούς

να νομίζουν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κάτι καλύτερο και σίγουρα εξυπνότερο μορφωμένο κλπ από αυτούς

τυγχάνει να έρχομαι σε καθημερινή επαφή με τέτοιους ανθρώπους που αποτελούν τάχα τους θεσμούς

και οι οποίοι καθορίζουν την ζωή μας και την ποιότητα της

οι πλείστοι αυτοί είναι απλά ανθρωπάκια κομπλεξικά ανούσια άοσμα χωρίς περιεχόμενο

εκτελεστική δικαστική νομοθετική εξουσία αποτελούμενη από ανθρωπάκια κοινωνικά αλλά και κυριολεκτικά αγράμματα

άνθρωποι που είναι εκεί τάχα ως θεματοφύλακες της νομιμότητας παραβιάζουν όχι απλά τους νόμους και κανόνες που οι ίδιοι συνέγγραψαν αλλά και παραβιάζουν και βιάζουν καθημερινά την κοινή λογική στέλλοντας και αφήνοντας ανθρώπους στις φυλακές για αδικήματα που δεν υφίστανται και για πράξεις που δεν έγιναν

υπουργοί που υποτίθεται είναι υπό το έργον για τα δικαιώματα του πολίτη  όπως η ελένη μαύρου που απλά αφήνει ανθρώπου να σαπίζουν παράνομα στις φυλακές γενικοί διευθυντάδες και διευθύντριες τμημάτων που λαμβάνουν χιλιάδες χιλιάδων ευρώ τάχα για να εφαρμόζουν τους νόμους όπως είναι ο γενικός διευθυντής του υπουργείου εσωτερικών αντρέας ασσιώτης τζαι η διευθύντρια του τμήματος αλλοδαπών και μετανάστευσης άννη σιακαλή η οποία παράνομα καταδικάζει σε εις αόριστον φυλάκιση ανθρώπους που δεν διέπραξαν τίποτα παράνομο και τίποτα κακό

δικαστές που αντί ως θεματοφύλακες της νομιμότητας να τηρούν τους νόμους που τάχα τάχθηκαν να εφαρμόζουν για το καλό των ανθρώπων ούτε καν να κάνουν νύξη στον ίδιο το νόμο αλλά να καταλήγουν σε σοφίσματα που καμιά σχέση με ρητούς κανόνες δικαίους έχουν

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_105/section-scd8b15e9d-f5d8-ec4f-d3cc-91e63e7316aa.html

Επιφύλαξη για την εφαρμογή των άρθρων 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ

18ΟΓ.-……………….

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (2), δεν υπόκειται σε ποινή φυλάκισης υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ και ο οποίος είναι ένοχος ποινικού αδικήματος βάσει –

(α) της παραγράφου (λ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19· ή/και

(β) του εδαφίου (2) του άρθρου 19, ως απαγορευμένος μετανάστης κατά την παράγραφο (κ) ή/και (λ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6.

Δεν χρειάζεται να είσαι ούτε δικηγόρος ούτε δικαστής αλλά απλά άνθρωπος με κοινή λογική για να αντιληφθείς ότι ο νόμος περί αλλοδαπών και μετανάστευσης στο πιο πάνω άρθρο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΡΗΤΑ την επιβολή ποινής φυλάκισης σε κάποιον άνθρωπο απλά επειδή είναι απαγορευμένος μετανάστης δηλαδή απλά επειδή έληξε η βίζα του

και όμως τον μάρτιο του 2012 άσχετος αγράμματος δικαστής στο επαρχιακό δικαστήιο λεμεσού και ένας άσχετος αγράμματος δικαστής στο επαρχιακό δικαστήριο λευκωσίας

αγνοώντας παντελώς το νόμο όπως και οι άσχετοι αγράμματοι εισαγγελείς της αστυνομίας που τους έφεραν στο δικαστήριο και τους κατηγόρησαν για ένα αδίκημα που δεν υφίσταται

καλά για τους πανηλίθιους άσχετους μπατσουληδες του ιμιγκρέισιον δεν το συζητώ ότι εννοείται ότι δεν γνωρίζουν τίποτα

νυμφευμένη σε γνήσιο γάμο κοπέλα με ευρωπαίο απλά επειδή έληξε το δελτίο διαμονής της ΠΟΥ ΡΗΤΆ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 38/2004

επέβαλαν ποινή φυλάκισης 20 ημερών!!!!!!! για ένα αδίκημα που δεν υφίσταται σε μια κοπέλα υπήκοο τρίτης χώρας νυμφευμένη με ευρωπαίο πολίτη σε πιστοποιημένης γνησιότητας γάμο και δύο μηνών φυλάκισης!!!! σε υπήκοο τρίτης χώρας παντρεμένο με κύπρια από το 2005β που σύμφωνα με την οδηγία 38/2004 έχουν προ πολλού θεμελιώσει δικαίωμα παραμονής στην δημοκρατία αφού η μια κοπέλα

είναι πιστοποιημένη η γνησιότητα του γάμου της με ευρωπαίο υπήκοο ήδη από το 2009 και έχουν παρέλθει ήδη 3 χρόνια όπως προνοείται στο άρθρο 13 της οδηγίας 38/2004 που ορίζει ότι όταν παρέλθουν 3 χρόνια έγγαμου βίου και διαζύγιο να πάρεις θεμελιώνεις δικαίωμα παραμονής

και υπήκοος τρίτης χώρας παντρεμένος με κύπρια από το 2005 για τον οποίο καταχωρήθηκε το 2007 ποινική υπόθεση ότι τάχα ο γάμος τους ήταν εικονικός η οποία αποσύρθηκε και ο γάμος τους είναι σε ισχύ μέχρι σήμερα

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:EL:PDF

Άρθρο 13
∆ιατήρηση του δικαιώµατος διαµονής από τα µέλη της οικογένειας
σε περίπτωση διαζυγίου, ακύρωσης του γάµου ή λήξης της καταχωρηµένης συµβίωσης

2. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, το διαζύγιο, η ακύρωση του γάµου ή η λήξη της
καταχωρηµένης συµβίωσης κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο β),

δεν συνεπάγεται απώλεια του δικαιώµατος διαµονής των µελών της οικογένειας του πολίτη της
Ένωσης τα οποία δεν είναι υπήκοοι κράτους µέλους, στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) αν ο γάµος ή η καταχωρηµένη συµβίωση διήρκεσε, έως την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάµου ή τη λήξη της καταχωρηµένης συµβίωσης κατά τα
αναφερόµενα στο άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο β), τρία έτη τουλάχιστον, εκ των οποίων
το ένα έτος στο κράτος µέλος υποδοχής,

επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης για ένα αδίκημα που ρητά ορίζει ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ!!!!!

και έρχεται η άννη σιακαλή και η οποία αφήνει την κοπέλα και τον παιδί αυτό   όχι απλά να σαπίσουν ακόμα περαιτέρω μέσα στις φυλακές για ένα αδίκημα που δεν υφίσταται αλλά να τους κηρύττει παράνους μετανάστες ακριβώς επειδή τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης!!!!!!!

δηλαδή έρχεται αυτό το υπέροχο κράτος να επικαλεστεί την δική του παρανομία και λόγω αυτής της παρανομίας να τους κηρύττει παράνομους αλλοδαπούς και να διατάσσει της απέλαση τους!!!!!1

την στιγμή που ρητά η λήξη του δελτίου διαμονής δεν επιτρέπει την απέλαση!!!!!

Άρθρο 15
∆ιαδικαστικές εγγυήσεις

2. Η λήξη ισχύος του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου βάσει του οποίου ο
ενδιαφερόµενος εισήλθε στο κράτος µέλος υποδοχής και εξεδόθη η βεβαίωση εγγραφής ή το δελτίο
διαµονής δεν αποτελεί λόγο απέλασης από το κράτος µέλος υποδοχής.

πόσο πιο καθαρά να το γράψει η ευρωπαική οδηγία και ο κυπριακός νόμος!!!!

απαγορεύεται ούτως ή άλλως  η ποινή φυλάκισης επειδή κάποιος είναι απαγορευμένος μετανάστης

και όμως ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΠΟΙΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ

δεν φτάνει που τους έβαλαν φυλακή παράνομα

ακριβώς λόγω αυτής τους της παρανομίας η διευθύντρια άννη σιακαλή και ο γενικός διευθυντής αντρέας ασσιώτης επικαλούμενοι την παρανομία του επαρχιακού δικατηρίου λεμεσού και λευκωσίας τους κήρυξαν παράνομους αλλοδαπούς και διέταξαν την απέλαση τους ενώ απαγορεύεται ρητά από την ευρωπαική οδηγία

και τι είπε το ανώτατο δικαστήριο όταν ενώπιον του τέθηκαν τα πιο πάνω;

ότι έπρεπε να έχουν υποβάλει έφεση κατά αυτής τους απόφασης του επαρχιακού δικαστηρίου που τους επέβαλε ποινή φυλάκιση ενώ απαγορεύεται ρητά η φυλάκιση και άρα δεν δικαιούνταν να τους επιβάλει φυλάκιση

και επειδή δεν έκαναν έφεση τότε η ποινή πρέπει να εκτελεστεί

στο ανώτατο δικαστήριο έγινε η εξής εισήγηση

δηλαδή αν το επαρχιακό δικαστήριο λευκωσίας και λεμεσού νομίζοντας ότι είχε το δικαίωμα να επιβάλει την θανατική ποινή και πράγματι επέβαλλε την θανατική ποινή

και οι άνθρωποι αυτοί δεν έκαναν έφεση κατά αυτής της παράνομης απόφασης επιβολής ποινής που δεν προβλέπεται από το νόμο τότε τι θα έπρεπε να γίνει;

θα έπρεπε να εκτελεστεί η θανατική ποινή;;;;;;;;;;;;;;;;;

η απάντηση είναι προφανέστατη και εξωφρενική κάθε άλλη εισήγηση φυσικά

και όμως το ανώτατο δικαστήριο σε μια απόφαση που το λιγότερο που μπορεί να ειπωθεί για αυτήν είναι ότι αποτελεί σόφισμα που ουδεμία σχέση έχει με νομική ανάλυση αφού δεν έγινε καμιά αναφορά ούτε σε ένα σημείο όπως τέθηκε στο δικόγραφο και σε ούτε ένα άρθρο της οδηγίας 38/2004

το ανώτατο δικαστήριο που αποτελείται φυσικά από ανθρώπους και όχι οτιδήποτε άλλο όπως θέλουν να πιστεύουν οι άνθρωποι που δεν είναι τίποτα καλύτερο από εσάς και εμάς

με αυτό τον τρόπο δίνει ασυλία στην πλήρη αυθαιρεσία της κάθε άννης σιακαλή και κάθε αντρέα ασσιώτη και κάθε αστυνομικού που παραβιάζει ασύστολα το νόμο και τους κανόνες και ανοίγει τις λεωφόρους της πλήρους παραβίασης των πάντων πρώτα κατά των μεταναστών που είναι οι αόρατοι άνθρωποι μετά εναντίον των εργαζομένων κυπρίων και μεταναστών

εννοείται ότι κατά αυτού του σοφίσματος θα καταχωρηθεί έφεση που θα εκδικαστεί και πάλι από το ανώτατο δικατήριο κύπρου αλλά επειδή καμιά πλέον εμπιστοσύνη δεν υπάρχει θεωρώ δεδομένο ότι θα καταχωρηθεί άμεσα προσφυγή στο Ευρωπαικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

θα γίνει άμεσα καταγγελία στην ευρωπαική επιτροπή για παράβαση του ευρωπαικού δικαίου από την κύπρο στα πρότυπα της υποθεσης Francovich και Gobler όπου το ΔΕΚ αποφάνθηκε ότι μπορεί να καταχωρηθεί αγωγή αποζημίωσης για παράβαση του κοινοτικού δικαίου και από αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

στην προκειμένη περίπτωση την παράβαση διέπραξε πρώτα ο επαρχιακός δικαστής μετά η διευθύντρια του τμήματος αλλοδαπω΄ν και μετανάστευσης και ο γενικο διευθυντής του υπουργείου εσωτερικών και ο δικαστής του ανωτάτου δικαστηρίου

θα καταχωρηθούν αγωγές κατά του κράτους της κύπρου χωρίς φυσικά να υπάρχουν ψευδαισθήσεις για το τι είναι η λεγόμενη δικαιοσύνη

Σχολιάστε

Filed under "δικαιοσύνη", Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες