Daily Archives: 25 Δεκεμβρίου, 2011

O Bob Marley ο Χριστός ο Μίθρας ο Ηρακλής η Ϊσις….

Κατανοώ την ανάγκη των ανθρώπων και μάλιστα των πολύ κοντινών δικών μου ανθρώπων της οικογένειας μου και φίλων, να έχουν πίστη σε κάτι υπερφυσικό μεγαλύτερο τους, σε μια δύναμη που έχει συνείδηση του εαυτού της και η οποία έπλασε τον κόσμο και αγκαλιάζει το ανθρώπινο γένος με αγάπη και καλοσύνη και θα φέρει επί γης ειρήνη

μέσα στον άθλιο αυτό κόσμο που ζούμε η ανάγκη να πιαστείς από κάπου είναι τεράστια

η θεία δίκη φαντάζει σαν η μόνη διέξοδος από την ανθρώπινη αδικία που βλέπουμε καθημερινά με τα ανθρωπάκια να αδικούν και να καταστρέφουν για ίδιον όφελος

η πίστη ότι κάποτε και αυτοί θα πληρώσουν από κάποιον κριτή που θα τους κρίνει είναι μια παρηγοριά

μια γλυκασιά στην πίκρα της ζωής και της σκληρής πραγματικότητας

ο Χριστός που γεννιέται ο Μίθρας ο Ηρακλής όλοι αυτοί που γεννιούνται για να σηκώσουν στους ώμους τους τις αμαρτίες του κόσμου και να τον σώσουν ως Ήλιος της δικαιοσύνης φωτεινός δίνουν ελπίδα

η πίστη και η ελπίδα μπορούν πράγματι να κρατήσουν έναν άνθρωπο ζωντανό και να παλέψει για το καλό του και των άλλων

αυτό όμως μπορεί να γίνει ταυτόχρονα και η αγχόνη του που πνίγει κάθετι εξεγερτικό μέσα του  λέγοντας δόξα σοι και ας γενεί το θέλημα σου και αφημένος στην άδικη του μοίρα που όμως ήταν θέλημα θεού και δοκιμασία

εν τέλει οι θρησκείες περί σωτήρων και μεσσίων κρατούν τους ανθρώπους παγιδευμένους και τους κάνουν να μην αγωνίζονται οι ίδιοι για τον εαυτό τους

ακριβώς όπως το είπε ο Bob

Most people think,
Great god will come from the skies,
Take away everything
And make everybody feel high.
But if you know what life is worth,
You will look for yours on earth:
And now you see the light,
You stand up for your rights. jah!

 

Get up, stand up: stand up for your rights!
Get up, stand up: stand up for your rights!
Get up, stand up: stand up for your rights!
Get up, stand up: don’t give up the fight!

Preacher man, don’t tell me,
Heaven is under the earth.
I know you don’t know
What life is really worth.
It’s not all that glitters is gold;
‘Alf the story has never been told:
So now you see the light, eh!
Stand up for your rights. come on!

Get up, stand up: stand up for your rights!
Get up, stand up: don’t give up the fight!
Get up, stand up: stand up for your rights!
Get up, stand up: don’t give up the fight!

Most people think,
Great god will come from the skies,
Take away everything
And make everybody feel high.
But if you know what life is worth,
You will look for yours on earth:
And now you see the light,
You stand up for your rights. jah!
[ Lyrics from: http://www.lyricsfreak.com/b/bob+marley/get+up+stand+up_20021743.html ]
Get up, stand up! (jah, jah! )
Stand up for your rights! (oh-hoo! )
Get up, stand up! (get up, stand up! )
Don’t give up the fight! (life is your right! )
Get up, stand up! (so we can’t give up the fight! )
Stand up for your rights! (lord, lord! )
Get up, stand up! (keep on struggling on! )
Don’t give up the fight! (yeah! )

We sick an’ tired of-a your ism-skism game –
Dyin’ ‘n’ goin’ to heaven in-a Jesus’ name, lord.
We know when we understand:
Almighty god is a living man.
You can fool some people sometimes,
But you can’t fool all the people all the time.
So now we see the light (what you gonna do?),
We gonna stand up for our rights! (yeah, yeah, yeah! )

So you better:
Get up, stand up! (in the morning! git it up! )
Stand up for your rights! (stand up for our rights! )
Get up, stand up!
Don’t give up the fight! (don’t give it up, don’t give it up! )
Get up, stand up! (get up, stand up! )
Stand up for your rights! (get up, stand up! )
Get up, stand up! (… )
Don’t give up the fight! (get up, stand up! )
Get up, stand up! (… )
Stand up for your rights!
Get up, stand up!
Don’t give up the fight! /fadeout/

http://sfrang.blogspot.com/2011/12/blog-post_25.html

25 DECEMBER 2011

Ο Μίθρας, ο Ώρος, ο Ηρακλής, ο Μεσσίας…

του Παντελή Mπουκάλα, Καθημερινή, 24/12/2011
Μια Άρτεμις βρεφοκρατούσα στη Βραυρώνα, μια Παναγιά βρεφοκρατούσα στις βυζαντινές εικόνες, μια Ίσις βρεφοκρατούσα στην Αίγυπτο. Το πρότυπο κοινό: η ανώνυμη βρεφοκρατούσα μάνα του αναλώσιμου, μαζικού ανθρώπου. Και η ανάγκη κοινή, από χιλιετία σε χιλιετία: Η ανάγκη να πιστεύεις πως υπάρχει μια μέριμνα ουράνια για το ανθρώπινο γένος, μια δύναμη που το κρατάει στην ασφαλή αγκαλιά της και του προσφέρει μαζί με το γάλα κάποια ελπίδα ότι δεν είναι «μηδέν και τίποτα το γένος των ανθρώπων, όπως ορίζει ένα απεγνωσμένο αρχαιοελληνικό επιτύμβιο, ότι δεν αληθεύει ο Εκκλησιαστής με το απελπιστικό «ματαιότης ματαιοτήτων». Κατά τις ανάγκες τους έπλασαν τις θεότητές τους οι άνθρωποι. Και κατά την εικόνα του προσώπου τους, όπως το είπε ο Ξενοφάνης τον 6ο αιώνα π.Χ. Κι αφού τις πλάσουν, πολεμούν για να επιβάλουν τη μονοκρατορία τους.

Αλλά και για να διατηρήσουν την «αποκλειστικότητα χρήσεως» των θεών τους, που τους πολιτογραφούν με τη δική τους εθνικότητα. Οι θρησκείες όμως, όσες έχουν τη δύναμη να γίνουν οικουμενικές, έχουν το γνώρισμα να αλληλολεηλατούνται, να χτίζεται η καθεμιά πάνω στα ερείπια των προηγούμενων, αποσπώντας από τη στάχτη τους ό,τι πρόσφορο. Οι ιδέες και οι εσχατολογικές ουτοπίες οικοδομούνται όπως τα ιδρύματα της λατρείας: με πρώτη ύλη τα θρύψαλα των προηγούμενων ναών, κίονες, θραύσματα αγαλμάτων, σακατεμένα ψηφιδωτά…

Αυτήν ακριβώς την ακατάπαυστη όσμωση των θρησκειών (που μάλλον δεν δίνει σε καμία πρωτεία πνευματικότητας ή πειστήρια παρθενογένεσης) ιστορούσε στην «Εστία», 2 Ιανουαρίου του 1898, ο Ν. Γ. Πολίτης, σχολιάζοντας το άρθρο κάποιου «Εκάεργου» που, όπως και σήμερα πολλοί, επιχειρούσε να παρουσιάσει τα Ηρακλούγεννα και τα Διονυσούγεννα σαν πρότυπο των Χριστουγέννων και σαν ελληνικής φύτρας τον χριστιανισμό. Εγραφε λοιπόν σαρκαστικά: «Τι δ’ είναι πάλιν αι παράδοξοι εκείναι και εις πάντα μέχρι τούδε άγνωστοι αποκαλύψεις του Εκάεργου περί “ανεξαρτήτων λατρευτών του θείου εν Αιθιοπία, Αιγύπτω, Σκυθία, Γερμανία, Ισπανία, εν ταις Δυτικαίς Ινδίαις (!) κ.λπ.», οίτινες εώρταζον την γέννησιν του Σωτήρος των Ηρακλέους καθ’ έκαστον έτος τη 25η Δεκεμβρίου; Ανεκάλυψε λοιπόν […] λατρείαν του Ηρακλέους και εν ταις Δυτικαίς Ινδίαις, ήτοι εν τη προ του Κολόμβου Αμερικήν; Αλλ’ η τοιαύτη ανακάλυψις θα έλυε το ζήτημα περί της καταγωγής των αυτοχθόνων Αμερικανών και θ’ απεδίδετο οριστικώς εις τους Ελληνας η τιμή της ανακαλύψεως της Αμερικής, αφού η ελληνική λατρεία είχεν εισαχθή εις αυτήν από των παλαιοτάτων χρόνων! Δυστυχώς όμως ταύτα τουλάχιστον τα περί εορτής του εκ παρθένου δήθεν γεννηθέντος Ηρακλέους εν ταις Δυτικαίς Ινδίαις προήλθον εκ συγχύσεως του ελληνικού θεού και των θεών των παλαιών Μεξικανών Κουετζαλκοάτλ και Ουιτιζλοπόχτλι, οίτινες επιστεύετο ότι εκ παρθένων εγννήθησαν».
«Εις παραπλησίαν σύγχυσιν», συνεχίζει ο Πολίτης, «πρέπει ν’ αποδώσωμεν και τα περί αιγυπτιακών εορτών τελουμένων τη 25 Δεκεμβρίου και περί της γεννήσεως του Ώρου εκ της παρθένου Ίσιδος. Συνηθεστάτη επίκλησις της Ίσιδος ήτο “Μήτηρ Θεού” […] και ο εικονικός τύπος της Θεοτόκου θηλαζούσης τον Χριστόν επλάσθη κατά μίμησιν των απεικονίσεων της Ίσιδος φερούσης τον Ώρον, ως και η χριστιανική παράστασις του δρακοντοκτόνου αγίου Γεωργίου ελήφθη εξ ομοίων εικόνων του Ώρου. Και επίθετα του Χριστού εν τοις εκκλησιαστικοίς ύμνοις φέρονται όμοια προς τα επίθετα του Ώρου εν τοις αιγυπτιακοίς (π.Χ. ήλιος της δικαιοσύνης, παιδίον νέον, ο προ αιώνων θεός κ.τ.λ.). Αλλ’ ούτε η Ίσις ελέγετο παρθένος, ούτε η γέννησις του Ώρου επανηγυρίζετο κατά τας χειμερινάς τροπάς του ηλίου, αλλά κατά την εαρινήν ισημερίαν.
Αναμφίλεκτος όμως είναι η σύμπτωσις της εορτής των Χριστουγέννων προς την εορτήν των γενεθλίων άλλου θεού του αρχαίου κόσμου. […] Ούτος δ’ ο περσικός θεός Μίθρας, ο θεός του φωτός και της δικαιοσύνης, ο ταυτιζόμενος τω ηλίω, εγένετο κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους θεός παγκόσμιος. Η λατρεία αυτού διεδόθη καθ’ άπαν το αχανές ρωμαϊκόν κράτος, περιλαβούσα στοιχεία πολλά και εξ άλλων θρησκευμάτων εν τοις μυστηρίοις, άτινα εμυούντο οι θιασώται αυτού. Προς την λατρείαν δε την μιθραϊκήν, και ουχί προς την ελληνικήν θρησκείαν, επάλαισεν ο χριστιανισμός και ταύτην κατασυντρίψας εθριάμβευσεν. Η μιθραϊκή ήτο η των Ρωμαίων αυτοκρατόρων θρησκεία από των χρόνων του Σεβήρου, μάλιστα δε από του Αυριηλιανού. Το κατά τα εγκαίνια της Κωνσταντινουπόλεως ιδρυθέν εν τω Μυλλιαρίω άγαλμα δεν ήτο του Απόλλωνος, αλλά του Ηλίου Μίθρα, ο δ’ εν τω Αυγουσταίω ανδριάς του αγίου Κωνσταντίνου δεν απεικόνιζεν αυτό εν σχήματι του Απόλλωνος αλλ’ επίσης εν σχήματι του Ηλίου Μίθρα».
Και να που η λατρεία του πάσχοντος και αναστηθέντος θεού Μίθρα, λατρεία με προϊστορία μιάμισης χιλιετίας πριν από τον Χριστό, λειτουργεί σαν μέγας χορηγός του χριστιανισμού: «Η θρησκεία λοιπόν αύτη, η εχθίστη τω χριστιανισμώ, παρουσιάζει πολυπληθείς ομοιότητας προς τούτον εν τοις εξωτερικοίς μάλιστα τύποις της λατρείας. Αι επικλήσεις του θεού Μίθρα δεν διαφέρουσι των χριστιανικών διότι καλείται ούτος δημιουργός, δεσπότης των πάντων, ακατάληπτος, παντοδύναμος, μέγας.
Οι θιασώται των μιθραϊκών μυστηρίων είχον ιεραρχίαν, εβαπτίζοντο, ενήστευον, μετελάμβανον, έχριον το μέτωπον διά μύρου. Επίστευον εις την αθανασίαν της ψυχής και εις την ανάστασιν των νεκρών, εις την ύπαρξιν παραδείσου προς αμοιβήν των αγαθών και κολάσεως προς αιώνιον τιμωρίαν των κακών. Είχον ηθικάς εντολάς, εκήρυσσαν την αγιότητα και την αποχήν των εμψύχων. Όθεν ουδόλως άπορον ότι και η εορτή των γενεθλίων του Μίθρα ομοιάζει προς τα Χριστούγεννα. Ηγετο αύτη εν σπηλαίω, διότι εν σπηλαίω επιστεύετο γεννηθείς ο Μίθρας, την 25η Δεκεμβρίου, και ελέγετο εορτή των γενεθλίων του ανικήτου θεού Ήλιου (Natalis Solis invicti). Πόθεν τοιαύτη ομοιότης συνεζητήθη υπό πολλών, αλλ’ επαρκώς δεν εξηγήθη ακόμη». Η συζήτηση συνεχίζεται. Τουλάχιστον απ’ όσους δεν υποκλίνονται στο «πίστευε και μη ερεύνα». Χρόνια πολλά σε πιστεύοντες και μη. Από καρδιάς.

Πιστεύω ότι ο λαογράφος και πανεπιστημιακός Ν.Πολίτης (1852-1921) δημοσίευε πριν από 110 χρόνια τις απόψεις του για την εκ συγκρητισμού προέλευση των χριστιανικών δογμάτων, εθίμων και εορτών, όχι τόσο για να διαφωνήσει, αλλά για να γνωστοποιήσει στους αναγνώστες του το θέμα… Τότε που η θεοπληξία και οπισθοδρομικότητα οδηγούσαν σε διαδηλώσεις και συγκρούσεις (με νεκρούς, όπως στα ευαγγελικά το 1901), ήταν πολύ επικίνδυνο να παίρνεις θέση υπέρ απόψεων που ανέτρεπαν τις κατεστημένες θρησκευτικές και εθνικές ιδεοληψίες. Με περίπου τον ίδιο τρόπο φέρνει σήμερα ο Π.Μπουκάλας στο, κατά τεκμήριο συντηρητικό, αναγνωστικό κοινό της Καθημερινής, την πραγματικότητα για δανεικές μυθοπλασίες που απαρτίζουν τη χριστιανική θρησκεία.

5 Σχόλια

Filed under Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, ας πούμε, καλλιτεχνικά ;), αλήθεια

Ο άγιος Εφραίμ κρίθηκε προφυλακιστέος και τώρα κρατείται στο κελί του στο Βατοπέδι – Όλο το σκάνδαλο του Βατοπεδίου από το Κουτί Πανδώρας

Πήγα το 1997 στο Βατοπέδι περισσότερο από περιέργεια και λόγω ενός φίλου

φτάνοντας εκεί με άλλους φίλους εγώ συνέχισα να τους απευθύνω τον λόγο με την πανελλήνια έκφρασή περί μαλάκα και συνέχισα να μιλώ όπως μιλώ και εκτός αγίων εδαφών

αυτοί σοκκαρίστηκαν και μου έκαναν νεύματα 😉

φτάνοντας στις καρυές ένα πισκάουερ υπερσύγχρονο στρατιωτικό οχημα ήλθε να μας παραλάβει αλλα λόγω χιονιών δεν μπορέσαμε

οποτε μαζί με ένα μοναχό από την ….Σιβηρία!  πήγαμε με τα πόδια

ήταν μαγευτική διαδρομή!!!!!!! απίστευτες περιοχές τις οποίες δεν μπορεί να δει γυναίκα!!!

αν είναι δυνατόν!!!

φτάσαμε στην κυπριακή μονή του Βατοπεδίου

Κάτι που μου έκανε εντύπωση ήτανη υπερσύγχρονη κουζινα με λιφτ (ανελκυστήρα)

γίναμεν φιλούθκια με τον πάτερ Μάξιμο ο οποίος μου έλεγε ότι ήταν στην ηλικία μου όταν αποφάσισε να γίνει μοναχός και άλλα τέτοια

φάγαμε ωραίο φαγητό και μιλήσαμε και με καλόγερους

οι άλλοι φίλοι πήγαν στον Εφραιμ να τους εξομολογήσει

τον είδα  τον Εφραιμ και του είπα ότι είμαι αναμάρτητος οπότε δεν χρειάζεται να με εξομολογήσει

τάχα οι άλλοι ένοιωσαν διαύγεια και άλλα τέτοια όμορφα πνευματικά

τέσπα σέβομαι τα πιστεύω του καθενός αλλά αυτό που σιχαίνομαι είναι την υποκρισία

ειδικά των βρωμισμένων τράουλων των μπιζνες μεν με τα ράσα και την στολή του μπάτμαν

εδώ ο ττόμυς ο βους έδωσε πρώτη  συνέντευξη στο E business

εν ολλίγοις ο άγιος Εφραιμ και η μονή Βατοπεδίου

κάνοντας λόγο για κάποια αυτοκρατορικά  χρυσόβουλα του …… 1080 μετά χριστον

του ΧΙΛΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ναι καλά καταλάβατε

διεκδικεί από το ελληνικό δημόσιο την λίμνη της Βιστωνίδας που είναι ένας βιότοπος με οικοσύστημα που έτσι κι αλλοιώς αυτό θεωρείται δημόσια περιουσία και ανήκει μόνο στο κράτος

είναι όπως την θάλασσα που ανήκει ΜΟΝΟ στο κράτος

νομικά αυτό δεν έχει καμιά βάση

καταχωρείται αγωγή από τη μονή βατοπεδίου η οποία δεν έχει απολύτως καμιά πιθανότητα επιτυχίας

εν τέλει ζητείται από το δικαστήριο να μην εκδώσει απόφαση και

το κράτος η κυβέρνηση του κωστάκη καραμανλή και του θοδωρή ρουσόπουλου και άλλων αποφασίζουν να αναγνωρίσουν την ιδιοκτησία της λίμνης Βιστωνίδας στο όνομα της Μονής Βατοπεδίου!!!!

και συμφωνείται να ανταλλαγή αυτή η άνευ αξίας λίμνη της Βιστωνίδας με δεκάδες οικόπεδα που βρίσκονται στην πλέον τουριστική περιοχή της Ελλάδας την Χαλκιδική!!!!!  αξίας ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΥΡΙΩΝ ευρώ

ο Εφραίμ κρίθηκε χτες προφυλακιστέος και αυτή την στιγμή «κρατείται»  στο κελί του στην μονή Βατοπεδίου την στιγμή που δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία και πρέπει άμεσα να μεταφερθεί είτε σε φυλακές του κράτους είτε εφόσον είναι άρρωστος όπως ισχυρίζεται ο ίδιος να μεταφερθεί σε νοσοκομείο όπου θα φρουρείται

παρακολουθείστε το ιστορικό του σκάνδαλου αυτού βατοπεδίου με τους άγιους πατέρες μπιζνεμεν

http://www.koutipandoras.gr/?s=%CE%B5%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%BC

http://www.koutipandoras.gr/?p=12560

Βατοπαίδι: Όλη η αλήθεια

Δημοσιευμένο στις 28 Νοε 2011 | ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΕΙΔΗΣΕΙΣ | Συντάκτης:

Τρία χρόνια μετά από τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο της μονής Βατοπαιδίου, 32 άτομα διώκονται ποινικά για την υπόθεση, ενώ ήδη στα 20 από αυτά έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Την προηγούμενη εβδομάδα ο μοναχός Αρσένιος μετά την τριήμερη απολογία του στην ανακρίτρια χρειάστηκε να πληρώσει 200.000 ευρώ σαν εγγύηση για να μην προφυλακιστεί.

Στις 29 Νοεμβρίου αναμένεται να απολογηθεί ο ηγούμενος Εφραίμ που αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για την ίδια υπόθεση. Η Δικαιοσύνη αναγνωρίζει την εμπλοκή και την στο σκάνδαλο τριών υπουργών, του Ευάγγελου Μπασιάκου, του Πέτρου Δούκα και του Απόστολου Φωτιάδη. Ο νόμος Βενιζέλου περί ευθύνης υπουργών και το κλείσιμο της Βουλής από την κυβέρνηση Καραμανλή, παρόπλισε τις δικαστικές Αρχές, παραγράφοντας τα αδικήματα των εμπλεκόμενων υπουργών.

Η εκπομπή «το Κουτί της Πανδώρας» αποκάλυψε παραθέτοντας πληθώρα στοιχείων και ντοκουμέντων στην τηλεοπτική εκπομπή για το Βατοπαίδι και έδωσε το έναυσμα για την δικαστική έρευνα, που οδήγησε στο σημερινό αποτέλεσμα της δίωξης 32 φυσικών προσώπων.

Διαβάστε το άρθρο του Κώστα Βαξεβάνη Βατοπαίδι– Συνωμοσία, Αποκρυφισμός και Εξουσία

Δείτε την εκπομπή για το σκάνδαλο του Βατοπαιδίου.

http://www.koutipandoras.gr/?p=12653

Περί Δικαίου και αδίκων

Δημοσιευμένο στις 1 Δεκ 2011 | ΠΑΝΔΩΡΙΚΩΣ | Συντάκτης: Κώστας Βαξεβάνης

Για να αποδοθεί Δικαιοσύνη, δεν αρκεί να το εύχεσαι αλλά να το εξασφαλίζεις θεσμικά.Η ελληνική Δικαιοσύνη είναι διαβρωμένη,όσο και η υπόλοιπη ελληνική κοινωνία. Δεν είναι μόνο οι στημένες συνθέσεις δικαστηρίων αλλά ένας ολόκληρος τρόπος λειτουργίας. Με τους φακέλους της γραφειοκρατίας, ακριβοπληρωμένοι δικηγόροι χτίζουν το τείχος προστασίας των ανήθικων πελατών τους. Αναβολές, νομικά παράθυρα,ανύπαρκτος και αδύναμος έλεγχος και μεγάλα λόγια για την τυφλή Δικαιοσύνη.

Η περί τυφλότητας της Δικαιοσύνης κουβέντα,είναι ένα μαυσωλείο για να προσκυνούν αυτοί που της έχουν βγάλει τα μάτια. Και δεν είναι δικαστές.Είναι πρώτα και κύρια αυτοί που νομοθετούν. Πολιτικοί. Υπάρχουν εκατοντάδες υποθέσεις “επωνύμων” υποδίκων, που μέχρι να φτάσουν στο ακροατήριο, η ελληνική Βουλή έχει νομοθετήσει για να μετατρέψει το κακούργημα σε πλημμέλημα. Υποθέσεις που παραγράφονται, επειδή ο υπουργός Δικαιοσύνης τις τακτοποίησε “θεσμοθετικά”. Πρόσφατα αποκαλύψαμε πως έκαναν νόμο με τον οποίο νομιμοποιούν όλες τις υποθέσεις απευθείας αναθέσεων στα νοσοκομεία. Προμήθειες, μίζες,διεφθαρμένοι διοικητές νοσοκομείων, όλα είναι ένα παράνομο παρελθόν αλλά ένα τακτοποιημένο παρόν. Με νόμο παρακαλώ. Οι υπόδικοι ως σήμερα θα πάνε ως την εισαγγελία και θα επιδείξουν τον νέο νόμο για να πάνε στα σπίτια τους.

Πώς να αντέξει ο τίμιος δικαστής; Πώς να επιβιώσει; Από πού να κρατηθεί. Απ’ το περί δικαίου αίσθημα ή από την ηθική του; Και όσοι καταφέρνουν να κρατηθούν πώς να παλέψουν τα χτυπήματα από το”όλον” σύστημα; Σε αυτό το σύστημα συμπεριλαμβάνονται και τα ΜΜΕ. Τα δελτία ειδήσεων και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, έχουν κάνει ήρωες ανθρώπους της Δικαιοσύνης που στη συνέχεια ανέλαβαν θέσεις και υπηρέτησαν τις πιο αντιδημοκρατικές απαιτήσεις αυτών που τους ανέδειξαν.

Την τελευταία εβδομάδα, άνθρωποι της Δικαιοσύνης που χειρίζονται δύο μεγάλες υποθέσεις,δέχονται την επίθεση των ΜΜΕ. Η μία υπόθεση είναι τα στημένα παιχνίδια. Οι εισαγγελείς κυρίες Ελένη Ράικου και Πόπη Παπανδρέου, είχαν την τιμητική τους σε δημοσίευμα του Κυριακάτικου Έθνους.Σύμφωνα με το δημοσίευμα δημιούργησαν μια μεγάλη φούσκα προσδοκιών που θα σπάσει. Η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη, τα στοιχεία της δεν τα γνωρίζουμε, ο ένας κατηγορούμενος (Ψωμιάδης) διαφεύγει, η δικογραφία γεμίζει ένα δωμάτιο αλλά το συμπέρασμα έχει βγει.Στη υπόθεση αυτή πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Το ανακριτικό έργο δεν προχωρά, αφού έχουν ληφθεί ελάχιστες καταθέσεις. Ο ίδιος ο ανακριτής άφησε τον Ψωμιάδη να διαφύγει παρότι είχε βγάλει εντάλματα αναγνωρίζοντας έτσι στοιχεία ενοχής. Το άρθρο ωστόσο δεν κάνει κριτική σε αυτό αλλά σε δύο εισαγγελείς που έτρεξαν όλη την υπόθεση.Το τέλος προδιαγράφεται δημοσιογραφικά και ίσως η ζωή, μαζί και η Δικαιοσύνη, να κληθούν να το επιβεβαιώσουν. Αλλά αυτό δεν είναι Δικαιοσύνη. Είναι παιχνίδι με τη Δικαιοσύνη.

Σε μία ακόμη περίπτωση η Δικαιοσύνη καλείται να βρει το φως της από το ΣΚΑΙ και να αντιληφθεί το φωτοστέφανο που περιβάλλει τους Βατοπαιδινούς αγίους.Σε αυτή την υπόθεση, η εφέτης ειδική ανακρίτρια κυρία Ειρήνη Καλού, μετά από τρία χρόνια έρευνας που προκλήθηκε από τις αποκαλύψεις στο Κουτί της Πανδώρας,στέλνει 32 άτομα στο σκαμνί. Ανάμεσά τους Εφραίμ και Αρσένιος οι οποίοι πλήρωσαν 200.000 ευρώ ως εγγύηση για να μην προφυλακιστούν. Για τον Εφραίμ η ανακρίτρια έχει ζητήσει την προφυλάκισή του και αναμένεται η απόφαση του δικαστικού Συμβουλίου. Κατηγορούμενοι είναι και οι “γνωμοδότες” του Κράτους που στην γνωμοδότησή τους στηρίχθηκε η απόσυρση του Δημοσίου από τα δικαστήρια εναντίον του Βατοπεδίου την ώρα που η απόφαση ήταν ευνοϊκή για το Δημόσιο. Η κυρία Καλού, εντοπίζει ως φυσικούς αυτουργούς στο σκάνδαλο τους υπουργούς Μπασιάκο,Δούκα και Φωτιάδη αλλά δεν έχει δικαίωμα να στραφεί εναντίον τους.Αυτό το δικαίωμα το έχει μόνο η Βουλή.Το κλείσιμό της από τον Καραμανλή πριν τις εκλογές,οδήγησε σε παραγραφή λόγω του νόμου Βενιζέλου περί ευθύνης υπουργών. Ξεκάθαρα όλα αυτά για κάποιον που διαβάζει απλώς τα γεγονότα.Όχι όμως για τον ΣΚΑΙ.Λίγες μέρες πριν καταθέσουν οι βασικοί κατηγορούμενοι (Αρσένιος,Εφραίμ,Πάπιστας) προσπαθεί να διαμορφώσει την κοινή γνώμη με ντοκιμαντέρ περί της αλήθειας για το Βατοπέδι. Την ώρα που οι πιο ξεκάθαρη αλήθεια είναι πως 32 θα δικαστούν. Για αυτό κουβέντα. Ο Εφραίμ, αυτός ο άγιος του Real Estate και της βρώμικης μπίζνας, προσπαθεί να καθαγιαστεί με περιφορά της Αγίας Ζώνης στη Ρωσία και με τα ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ που αυτή τη φορά δεν μιλούν για την μουχρίτσα και τα κολεόπτερα, αλλά προσπαθούν να αποδείξουν πως το σκουλήκι της διαφθοράς, είναι μια πολύχρωμη πεταλούδα που πρέπει να θαυμάσουμε.

Η Δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη δυστυχώς. Ούτε η δημοσιογραφία. Αυτοί που το καταλαβαίνουν οφείλουν όχι να βρίζουν αλλά να σκέπτονται. Καμιά φορά και το να γελάς είναι αρκετό.

 

 

 

2 Σχόλια

Filed under "δικαιοσύνη", Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, Συνεντεύξεις, κρίση, ντοκυμαντερ