Daily Archives: 18 Δεκεμβρίου, 2011

Δούλευε ψήφιζε και ΣΚΑΣΕ … το ρικ ως προπαγανδιστης η μαυρουγιωρκάτζης ο καθεδρικός και η υποκρισία όλων…εν τέλει ποιος κυβερνά;

Πριν λίγες μέρες είδα διαφημιστικό  του ρικ ότι στις 10 στο χίλτον της λευκωσίας θα βρίσκονται η μαύρου ο γιωρκάτζης τζαι ο καντούνας υποψήφιοι δήμαρχοι για τον δήμο λευκωσίας και θα γίνει εκπομπή με τον καρεκλά αλλά και με ερωτήσεις με συμμεχή του κοινού…..

όταν το είδα ήμουν εκτός σπιτιού και σκέφτηκα τα δικά μου…..

κατά τις 9.30 καθοδόν προς σπίτι σκεφτόμουν πόσο ξεφτιλισμένοι είναι όλοι αυτοί οι καραγκιόζηδες και πόσο υποκριτές που απλά υπακούνε ως σκυλάκια τις εντολές της εξουσίας του χρήματος για τα σημαντικά αφού τάχα ενώ η μαύρου και κάποιοι του δημοτικού συμβουλίου έλεγαν ότι είναι κατά της ανέγερσης του καθεδρικού εκτρώματος στην παλιά πόλη πέρσι τον ιουλιο ψήφισαν υπέρ σε πολιτικό επίπεδο και πριν κανα μήνα ΟΜΟΦΩΝΑ εξέδωσαν πολεοδομική άδεια για το κτίσιμο τούντου πράματος στην καρδιά της πόλης που θα επιβαρύνει το περιβάλλον

πχ

http://omadaq.wordpress.com/2010/07/30

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις – κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία (πηγή Υπηρεσία Περιβάλλοντος 16-2009)

1) Από μετρήσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας τα επίπεδα συγκέντρωσης στην περιοχή των επικίνδυνων χημικών ουσιών κυμαίνονται ήδη σε ψηλά επίπεδα (του NO2 κυμαίνονται μεταξύ 32-40μg/m3, του SO2 κυμαίνονται μεταξύ 5-12μg/m3 και του βενζολίου κυμαίνονται μεταξύ 3,5-5μg/m3). Η περιοχή βρίσκεται σε ζώνη υψηλού κινδύνου αναφορικά με τα επίπεδα συγκέντρωσης στην ατμόσφαιρα.

  • Κατά την κατασκευή θα υπάρξει δραματική και κατακόρυφη επιδείνωση των πιο πάνω ήδη υπερβολικών τιμών αφού το οδικό δίκτυο θα επιβαρυνθεί με την διακίνηση 50 βαρέων φορτηγών, από τις εκπομπές των μηχανημάτων κατασκευής και από τη σκόνη που θα δημιουργηθεί από την συσσώρευση/αποθήκευση υλικών, την κατεδάφιση των δύο κτιρίων επί της Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄, τις εκσκαφές του υπόγειου χώρου στάθμευσης και τη διακίνηση οχημάτων.
  • Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών για κάθε τελετή (γάμους, βαφτίσια, λειτουργίες) θα επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα με τους ρύπους των περίπου 230 οχήματα. Οι οδοί θα μπλοκάρονται και θα δημιουργείται κυκλοφοριακό χάος επιβαρύνοντας περισσότερο τον χώρο πέριξ του ναού.

2) Διαπιστώθηκε επίσης ότι κατά τις εργασίες οι ποσότητες μεταχειρισμένων μηχανέλαιων θα ανέρχονται στα 3.350 λίτρα, η ημερήσια παραγωγή αστικών αποβλήτων θα ανέρχεται στα 750 λίτρα, θα υπάρξουν επιπτώσεις στο έδαφος από τα μπάζα και από την ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διαρροή λόγω ατυχήματος στο έδαφος υγρών χημικών αποβλήτων.

  • Θα υπάρξουν επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους οι οποίες θα προέρχονται από τηντεράστια κατανάλωση πετρελαίου που θα ανέλθει στα…. 540 ΧΙΛΙΑΔΕΣ λίτρα.
  • Όλα τα χημικά θα καταλήξουν έμμεσα ή άμεσα, στο φαγητό, στο νερό, στον αέρα και κατ’ επέκταση στον οργανισμό τον κατοίκων (και όχι μόνο) της περιοχής.

3) Διαπιστώθηκε ότι θα υπάρξει επίσης τεράστια ηχητική οχληρία από τις αυξημένες διακινήσεις οχημάτων που εξυπακούεται ότι θα επηρεάσει αρνητικότατα τους περίοικους αλλά και τους μαθητές και καθηγητές του ιστορικού Παγκυπρίου Γυμνασίου.


Ζητήματα (Αν)Ασφάλειας – Κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή (πηγή Ε.Τ.Ε.Κ, Μάιος 2010)

1) Σύμφωνα με το ΕΤΕΚ η επιλεγείσα θέση του Νέου Καθεδρικού Ναού λόγω της μορφής και της χωρητικότητας του υφιστάμενου οδικού δικτύου της περιβάλλουσας περιοχής, με απουσία εναλλακτικών δυνατοτήτων πρόσβασης αλλά πολύ περισσότερο διαφυγής δεν θεωρείται ασφαλής! Σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος (φωτιάς, σεισμού) πιθανότατα όσοι βρίσκονται εντός ή πλησίον του ναού, θα κινδυνεύσουν θανάσιμα.


Σύμφωνα με το Νόμο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (άρθρο 11 κ.ε.)

1) Σκοπός του τοπικού σχεδίου πολεοδομίας είναι η διασφάλιση της μεθοδικής ανάπτυξης με βασικό γνώμονα το, Συμφέρον της υγείας των κατοίκων, Συμφέρον των ανέσεων των κατοίκων και το Συμφέρον της εξυπηρετήσεως και της γενικής ευημερίας της κοινότητας

2) Το τοπικό σχέδιο δύναται να προβλέπει επίσης, Την απόσταση των οικοδομών, με άλλα σημεία της περιοχής (άλλες οικοδομές κλπ), Το ύψος των οικοδομών, Την έκταση των οικοδομών, Την έκταση του χώρου στάθμευσης, Την διαφύλαξη διακίνησης στην περιοχή αν με την ανέγερση θα αχρηστευθούν υφιστάμενες οδοί.


Πως παραβιάζει η ανέγερση του ναού αυτού τα δικαιώματα των περιοίκων (και όχι μόνο)

  1. 1) Η περιοχή ανέγερσης του ναού εμπίπτει στην πολεοδομική ζώνη ιστορικού πυρήνα Πα9 με ανώτατο συντελεστή δόμησης 1.20:1, ανώτατο ποσοστό κάλυψης 0,70:1, ανώτατο αριθμό ορόφων 2 και ανώτατο ύψος ΜΟΝΟ 7 μέτρα (σε σχέση με τα 26 μέτρα του καθεδρικού)
  2. 2) Ο λόγος που η περιοχή αυτή εμπίπτει στην Πα9 και για αυτήν ισχύουν οι συγκεκριμένοι πολεοδομικοί κανόνες και συντελεστές δόμησης κλπ είναι ακριβώς για να προστατευθεί το περιβάλλον, η υγεία και η ευημερία των πολιτών η οποία προέχει έναντι όλων!!
  3. 3) Η ευρωπαϊκή αρχή της προφύλαξης του κοινοτικού δικαίου που βασίζεται στο Άρθρο 174 (πρώην άρθρο 130Ρ) της Συνθήκης του Άμστερνταμ 10/11/1997, αφορά: “τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας του ανθρώπου, τη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων, την προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων.”
  4. 4) Η αρχή της προφύλαξης έχει να κάνει με ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ άσκηση όπου υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι απειλείται από ένα έργο ή μια ενέργεια η ποιότητα του περιβάλλοντος και η προστασία της υγείας του ανθρώπου.» 
λέω δεν γίνεται πρέπει να τους υποβληθούν τούτα ούλλα για να απαντήσουν και να φανεί ξεκάθαρα πόσο υποκριτές είναι ούλλοι ειδικά η μαύρου που ψήφισε ομόφωνα μαζί με όλους τους άλλους στην ανώτερη αρχή του τόμη του βου
φτάνω στο χίλτον κατά τις 10 και κάτι και μπαίνω στην αίθουσα με τα στοιχέια που παραθέτω πιο πάνω ώστε να υποβάλω ερώτηση σχετικά με τον καθεδρικό και πως όλοι τελικά υποτάσσονται στην εξουσία του χρήματος του τομυ του βου και γενικώς όλων και εννοείται ότι μόνο όπου δεν ακουμπάει τα συμφέροντα τους απλά κάνουν και ανώδυνα πράγματα για τον κόσμο
περιμένω υπομονετικά και φτάνει η στιγμή που ο καρεκλάς λέει ότι θα υποβληθούν ερωτήσεις από το κοινό
γίνονται δυο ερωτήσεις και προσπαθώ  να μιλήσω με το παιδί του ρικ που δίνει τα μικρόφωνα
του λεω φίλε θέλω να κάνω ερώτηση
μου λέει δείχνοντας μου ένα χαρτάκι
φίλε μου εμμμ ξέρεις εμέναν εδώκαν μου τούντη λίστα τζαι εν τούτοι που εννα μιλήσουν!!!!!!!
ντοιγκκκκκ
καλά οκ, δηλαδή τι ακριβώς περιμενα αλλά τεσπα πάντα ελπίζεις
καλά ρε φιλε μου δηλαδή τόσο στημένα σικέ λαλώ του;  δηλαδή εννα πρέπει να γλύψω κάποιον που τους υποψήφιους ;
λαλεί μου ότι ρε φίλε μου εγώ απλώς δουλεύκω τζαι κάμνω ό,τι μου πουν
ξέρω το φίλε μου εν τζεγια σένα που λαλώ, δείχνει μου έναν τύπο στην άλλη πλευρά της αίθουσας τζαι λέει μου εν τζείνος που αποφασίζει
στο διάλειμμα πάω τζαι βρίσκω τον κύριον αυτό και του λέω ότι θέλω να υποβάλω μια ερώτηση
μου λέει σε ποιοα ομάδα είσαι;
ντοιγκκκκκ
αλλά ρε γμτ τι περιμενα
του λέω τι εννοείτε;  δηλαδή πρέπει να είμαι σε ομάδα;
μου λέει δαμέ εν οι υποστηριτκές των τριων υποψηφίων τζαι εν τούτου που υποβάλουν
καλά ρε κουμπάρω λέω του
εγώ εν θέλω να γλυψω κανέναν τζαι εν είμαι σε ομάδα κανενός τζαι απλά θέλω να υποβάλω μια ερώτηση για τον καθεδρικό
ε λέει μου πρέπει να είσαι σε ομάδα
καλά λαλώ του, είμαι στην ομάδα του καντούνα
τέσπα απίστευτα πράματα λαλώ του στημένα τζαι σικέ δηλαδή
κοίτα αν μείνει ώρα εννα σου δώκω το μικρόφωνο να κάνεις ερώτηση
αν μείνει ώρα ε
καλάα
απλά περίμενα για να ζήσω μέχρι το τέλος τουντην κοροιδία που έγινε ακόμα μεγαλύτερη
όταν ο καρεκλάς τάχα εθυμώθηκεν όταν είπε ότι θέλει τάχα ερωτήσεις κριτικές τζαι μαλακίες
εν τέλει ερωτήσεις έκαναν μόνο όσοι ήταν στην λίστα και μάλιστα έγινε και μια γενική ερώτηση για τον καθεδρικό που ήταν ακριβώς αυτή
«τι γνώμη έχετε για τον καθεδρικό»
και η ψεύτισα η μαύρου τάχα είπεν ότι ήταν εναντίον
ο γιωρτάτζης εννοείται ότι είναι υπερ και ο καντουνας εναντίον
φυσικά προσπεράστηκε το πολύ σημαντικό γεγονός ότι η μαύρου ψήφισε υπερ της ανέγερσης του ναού πριν λίγες μέρες
στα @@ μου η μαύρου και η κάθε μαύρου
αυτό που θέλω να αναδείξω είναι η υποκρισία αυτών που τάχα «κυβερνούν»
στην τελική αυτές οι μαριονέτες απλά κάνουν αυτά που θέλουν τα συμφέρονται του τύπου τομης βους
ΔΟΥΛΕΥΕ ΨΗΦΙΖΕ ΚΑΙ ΣΚΑΣΕ
για την προπαγάνδα ένα μικη μαους

Δέστε το μίκη μάους αυτό με τον καλό αρχηγό τους αδαείς φιλήσυχους πολίτες ζώα που βασίζονται στον πάντα καλό ηγέτη αρχηγό και στον κακό αλεπού φόξυ λόξυ που απεργάζεται πονηριές ώστε να επηρεάσεις τις μάζες και να τους καταστρέψει……..  οπότε να εμπιστεύεστε πάντα τον χοντρό αρχηγό με πούρο που σας προστατεύει και να μην εμπιστεύεστε ό,τι γράφουν τα κακά βιβλία … που γράφουν κάποιοι παλιάνθρωποι κομουνιστές αναρχικοί αντικαπιταλιστές κλπ κλπ όλοι αυτοί οι πονηροί θέλουν να επηρεάσουν το κοτοπουλάκι και να σας καταστρέψουν…. ΜουαΧαχαχαχα(σατανικό γελάκι τύπου φόξυ λόξυ)

Και επί του σημείου αυτού επανέρχομαι αναλυτικότερα….

 

 


Σχολιάστε

Filed under "δικαιοσύνη", Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, κρίση