Daily Archives: 15 Νοεμβρίου, 2011

update και σε σχέση με το άρθρο 38 – Άρθρο 37 παρ. 2 Ελληνικού Συντάγματος: Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός του κόμματος το οποίο διαθέτει στη Bουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών.» Ο Παπαδήμος ΔΕΝ είναι αρχηγός κόμματος Άρθρο 120 παρ. 4H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία»

Το ελληνικό σύνταγμα είναι εδώ στην ιστοσελίδα της ελληνικής βουλής

http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/

MEPOΣ TPITO – Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > TMHMA B΄ – Πρόεδρος της Δημοκρατίας > KEΦAΛAIO ΔEYTEPO – Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου

‘Αρθρο 37: (Διορισμός Πρωθυπουργού και Κυβέρνησης)

1. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει τον Πρωθυπουργό και, με πρότασή του, διορίζει και παύει τα λοιπά μέλη της Kυβέρνησης και τους Yφυπουργούς.
*2. Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός του κόμματος το οποίο διαθέτει στη Bουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών.

Aν κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει στον αρχηγό του κόμματος που διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία διερευνητική εντολή για να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμού Kυβέρνησης που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Bουλής.
*3. Aν δεν διαπιστωθεί αυτή η δυνατότητα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του δεύτερου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος και εάν δεν τελεσφορήσει και αυτή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του τρίτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος. Kάθε διερευνητική εντολή ισχύει για τρεις ημέρες. Aν οι διερευνητικές εντολές δεν τελεσφορήσουν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί τους αρχηγούς των κομμάτων και, αν επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματισμού Kυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Bουλής, επιδιώκει το σχηματισμό Kυβέρνησης από όλα τα κόμματα της Bουλής για τη διενέργεια εκλογών και σε περίπτωση αποτυχίας αναθέτει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Eπικρατείας ή του Aρείου Πάγου ή του Eλεγκτικού Συνεδρίου το σχηματισμό Kυβέρνησης, όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής, για να διενεργήσει εκλογές, και διαλύει τη Bουλή.
*4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανατίθεται, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, εντολή σχηματισμού Kυβέρνησης ή διερευνητική εντολή σε αρχηγό κόμματος, αν το κόμμα δεν έχει αρχηγό ή εκπρόσωπο, ή αν ο αρχηγός ή ο εκπρόσωπός του δεν έχει εκλεγεί βουλευτής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει την εντολή σ’ αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. H πρόταση για την ανάθεση εντολής γίνεται μέσα σε τρεις ημέρες από την ημέρα που ο Πρόεδρος της Bουλής ή ο αναπληρωτής του ανακοινώνει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη δύναμη των κομμάτων στη Bουλή  η ανακοίνωση αυτή γίνεται πριν από κάθε ανάθεση εντολής.

Eρμηνευτική δήλωση: Στις διερευνητικές εντολές, αν κόμματα είναι ισοδύναμα σε βουλευτικές έδρες, προηγείται εκείνο που έλαβε περισσότερες ψήφους στις εκλογές  νεοσχηματισμένο κόμμα με κοινοβουλευτική ομάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Kανονισμό της Bουλής, έπεται του παλαιότερου με ίσο αριθμό εδρών. Στις δύο αυτές περιπτώσεις δεν παρέχονται διερευνητικές εντολές σε περισσότερα από τέσσερα κόμματα.

ΜEPOΣ TPITO – Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > TMHMA B΄ – Πρόεδρος της Δημοκρατίας > KEΦAΛAIO ΔEYTEPO – Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου

‘Αρθρο 38: (Κυβέρνηση, απαλλαγή καθηκόντων)

*1. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας απαλλάσσει από τα καθήκοντά της την Kυβέρνηση, αν αυτή παραιτηθεί, καθώς και αν η Bουλή αποσύρει την εμπιστοσύνη της κατά το άρθρο 84. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 37.
Aν ο Πρωθυπουργός της παραιτούμενης Kυβέρνησης είναι αρχηγός ή εκπρόσωπος κόμματος που διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών, εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 37 παράγραφος 3 εδάφιο γ΄.
***2. Αν ο Πρωθυπουργός παραιτηθεί, εκλείψει ή αδυνατεί για λόγους υγείας να ασκήσει τα καθήκοντά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει Πρωθυπουργό

αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στο οποίο ανήκει ο απερχόμενος Πρωθυπουργός, εφόσον αυτό διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Η πρόταση γίνεται το αργότερο σε τρεις ημέρες από την παραίτηση ή την έκλειψη του Πρωθυπουργού ή από τη διαπίστωση της αδυναμίας του να ασκήσει τα καθήκοντά του. Αν κανένα κόμμα δεν διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών, εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 4 και στη συνέχεια το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 και η παράγραφος 3 του προηγούμενου άρθρου.
Η αδυναμία του Πρωθυπουργού να ασκήσει τα καθήκοντά του για λόγους υγείας διαπιστώνεται από τη Βουλή με ειδική απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, ύστερα από πρόταση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος στο οποίο ανήκει ο Πρωθυπουργός, εφόσον αυτό διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Σε κάθε άλλη περίπτωση η πρόταση υποβάλλεται από τα δύο πέμπτα τουλάχιστον του όλου αριθμού των βουλευτών.
Εωσότου διοριστεί ο νέος Πρωθυπουργός τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού ασκεί ο πρώτος κατά σειρά Αντιπρόεδρος και εφόσον δεν έχουν διοριστεί Αντιπρόεδροι ο πρώτος κατά σειρά Υπουργός.

 

Eρμηνευτική δήλωση: H διάταξη της παραγράφου 2 εφαρμόζεται και σε περίπτωση αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά το άρθρο 34.

MEPOΣ TETAPTO – Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις > TMHMA Δ΄ – Aκροτελεύτια διάταξη

‘Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Yπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Iουνίου 1975.
2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Eλλήνων.
3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

Αθήνα, 2008

O ΠΡOΕΔΡOΣ ΤΗΣ ΒOΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ


================
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Συντάγματος Πρωθυπουργός του ελληνικού κράτους μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ αρχηγός κόμματος
Υπάρχουν δύο εξαιρέσεις κατά τις οποίες ορίζουν ότι μπορεί να μην είναι αρχηγός κόμματος και αυτές είναι ΜΟΝΟ (παρατίθεται αυτολεξεί από την παράγραφο 4 του άρθρου 37
 *4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανατίθεται, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, εντολή σχηματισμού Kυβέρνησης ή διερευνητική εντολή σε αρχηγό κόμματος, 
αν το κόμμα δεν έχει αρχηγό ή εκπρόσωπο, ή αν ο αρχηγός ή ο εκπρόσωπός του δεν έχει εκλεγεί βουλευτής, 
Ο Παπαδήμος δεν είναι αρχηγός κομματος,
Το Πασοκ έχει αρχηγό κόμματος
Η Νδ έχει αρχηγό
Το ΚΚΕ έχει αρχηγό κλπ κλπ
Όλοι οι αρχηγοί όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων έχουν εκλεγεί βουλευτές στην ελληνική βουλή.
Ο Παπαδήμος ΔΕΝ είναι αρχηγός κόμματος.
Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο καμιάς άλλης ερμηνίας του άρθρου 37 περί διορισμού Πρωθυπουργού.
Ο Παπαδήμος διορίστηκε Πρωθυπουργός κατά σαφέστατη παράβαση του Συντάγματος και ο συνταγματολόγος κυρ Βενιζέλος υπουργός οικονομικών της χώρας και καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παραβιάζει ασύστολα ασύστολα το σύνταγμα

σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 2 εδ 1

***2. Αν ο Πρωθυπουργός παραιτηθεί, εκλείψει ή αδυνατεί για λόγους υγείας να ασκήσει τα καθήκοντά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει Πρωθυπουργό αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στο οποίο ανήκει ο απερχόμενος Πρωθυπουργός, εφόσον αυτό διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. »

καταρχήν είναι αμφίβολο το αν ο Παπανδρέου παραιτήθηκε ειδικά μετά την ψήφο εμπιστοσύνης που πήρε κάτι που εκτός από οξύμωρο νομίζω είναι και παράδοξο και αν αυτό εμπίπτει στον ορισμό της παραίτησης

εν πάσει περιπτώσει αυτό δεν έχε και τόση σημασία παρά την απαραίτητη προυπόθεση που ορίζει το άρθρο 38 παρ.2 εδ 1

δηλαδή Πρωθυπουργός διορίζεται ΜΟΝΟ αυτός που ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ Ο ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

η Κοινοβουλευτική Ομάδα του πασοκ ουδέποτε συνεδρίασε και ουδέποτε προέτεινε οιονδήποτε πόσω μάλλον τον Παπαδήμο

Αυτό από μόνο του αρκει για να καταδείξει τον αντισυνταγματικό του διορισμό

ακόμα ένα στοιχειό

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Συντάγματος Πρωθυπουργός του ελληνικού κράτους μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ αρχηγός κόμματος

Υπάρχουν δύο εξαιρέσεις κατά τις οποίες ορίζουν ότι μπορεί να μην είναι αρχηγός κόμματος και αυτές είναι ΜΟΝΟ (παρατίθεται αυτολεξεί από την παράγραφο 4 του άρθρου 37

«*4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανατίθεται, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, εντολή σχηματισμού Kυβέρνησης ή διερευνητική εντολή σε αρχηγό κόμματος,

αν το κόμμα δεν έχει αρχηγό ή εκπρόσωπο, ή αν ο αρχηγός ή ο εκπρόσωπός του δεν έχει εκλεγεί βουλευτής,ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει την εντολή σ’ αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.»

η ουσία αυτής της διατάξης είναι το γεγονός ότι πρωθυπουργός δεν δύναται να διοριστεί κάποιος ο οποίος δεν είναι εκλελεγμένος

αυτό κατά τη γνώμη μου αφορά και το άρθρο 38 έστω και αν θεωρητικά κάθε συνταγματική διάταξη είναι αυθύπαρκτη και αυτοτελής νομικά

η βασική διάταξη που αφορά τον διορισμό πρωθυπουργός είναι το άρθρο 37 και ως εκ τούτου αφορά και την εξαίρεση που ορίζει το άρθρο 38

Ανακεφαλαίωση:

Το πλέον σημαντικο και ουσιώδες είναι αυτό

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του πασοκ δεν πρότεινε τον Παπαδήμο

¨Οπως και αυτό

Ο Παπαδήμος δεν ειναι εκλελεγμένος

αλλά και αυτό

Ο Παπανδρέου καταρχήν ουδέποτε παραιτήθηκε αλλά αντιθετα πήρε ψήφο εμπιστοσύνης

Ως εκ τούτου σύμφωνα με το άρθρο 120 του Συντάγματος
4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»
Η βία ενάντια σε αυτούς που κατέλυσαν το σύνταγμα αποτελεί πατριωτικό καθήκον σύμφωνα με το ίδιο το σύνταγμα της χώρας

3 Σχόλια

Filed under "δικαιοσύνη", Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, κρίση

Απεργία πείνας μεταναστών… το κυπριακό ψευδοκράτος καιροσκόπος, η υποκρισία των κυπρέων και η εκκωφαντική σιωπή των λεγόμενων θεσμών

Σήμερα πρώτοι απ΄όλους οι μαθητές μας θα ακούσουν πύρινους λόγους περί ψευδοκράτους και παρανομίας 

Θα ακούσουν περί κατεχόμενης πατρίδας 

περί μη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

     

 

 

 

 

 

 

 

θα ακούσουν  καταγγελτικούς λόγους καταπέλτες λεκτικούς εναντίον όλων  αυτών των υποκριτών που δεν στηρίζουν τον αγώνα μας και δεν βασίζονται σε αρχές και αξίες αλλά πολύ περισσότερο στο διεθνές δίκαιο και τους νόμους και κανόνες λόγω των ιδιοτελών τους συμφερόντων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θα ακούσουν περί βάρβαρους που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και φυλακίζουν ανθρώπους χωρίς δίκη και χωρίς να τηρούν τους νόμους και τους κανόνες της ευρωπαικής ένωσης και της διεθνούς κοινότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

και μετά όλοι μαζικά θα τρέξουν στο πλησιέστερο καφέ

 

Η υποκρισία της κυπριακής κοινωνίας και η σιωπή της  είναι εκκωφαντική

Ας συνεχίσουμε να κρύβουμε το κεφάλι μας στην άμμο

Κανένα νεότερο ακόμα για τους υπόλοιπους κρατούμενους στο μπλοκ 10 και στα κρατητήρια Λακατάμιας

Χτες υπήρξε έντονη συζήτηση με λειτουργό της Επιτρόπου Διοικήσεως για την τρομακτικής, όχι τρομερή αλλά τρομακτική σιωπή της για το τρομακτικό αυτό ανθρωπιστικό θέμα της απεργίας των μεταναστών που κρατούνται παράνομα χωρίς δίκη ένας για 4 ολόκληρα χρόνια άλλοι για ενάμιση χρόνο για ένα χρόνο για 10 μήνες κλπ

Η σιωπή είναι απλά συνενοχή και όποιος δεν κάνει τίποτα απλά επειδή νομίζει ότι κάποιοι άλλοι κάνουν ευφησυχαζόμενος έτσι στην μίζερη του ζωούλα είναι απλά συνένοχος σε ό,τι γίνεται

Άνρθρωποι κρατούνται παράνομα και κανενός σε αυτή την ημικατεχόμενη πατρίδα δεν του καίγεται καρφάκι γιατί σου λέει μα τι να κάνω εγώ, έτσι κι αλλοιώς ασχολείται ο τάδε ή ο δείνα και ο παραδείνα λες και ο τάδε ή ο δείνα και ο παραδεινα ετάχθηκαν να σώσουν τον κόσμο  τζαι τον Αμαζόνιο

Συνεχίστε την μιζερη σας ζωούλα και εύχομαι να σας συλλάβουν και εσάς και κανένας να μην ασχοληθεί μαζί σας

Σχολιάστε

Filed under "δικαιοσύνη", Κυπριακό, Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες, κρίση