Ενεργεί ο Πολυβίου μέσα στους όρους εντολής του; Ανάλυση επί των όρων εντολής σύμφωνα με το διάταγμα διορισμού του που βρίσκεται στο Πόρισμα

Το πόρισμα ολόκληρο που αποτελείται από 643 σελίδες είναι εδώ

http://www.cyprus.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/0/8DFBC5EB0404F039C225791E0034D827/$file/%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%91.pdf?OpenElement

επειδή πόλύς λόγος γίνεται για τους όρους εντολής της επιτροπής πολυβίου προσπάθησα να βρω αυτούσια την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου που τον διόριζε αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν.

Σύμφωνα με το ίδιο το πόρισμα στην σελίδα  8 αναγράφεται η νομική βάση διορισμού της επιτροπής και το περιεχόμενο των όρων εντολής της

Διαβάζουμε λοιπόν αυτολεξεί στην σελίδα 8 του πορίσματος:

2.  ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Η παρούσα Επιτροπή διορίστηκε με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου

ημερ. 20.7.2011,  για να διερευνήσει όλα τα σχετικά γεγονότα καθώς και το

θέμα της ευθύνης/ευθυνών για την πιο πάνω έκρηξη και τα συνεπακόλουθά

της.  Το διάταγμα,  όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της

Δημοκρατίας, έχει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΝΟΜΟΣ

(ΚΕΦ. 44 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 37 ΤΟΥ 1982 ΚΑΙ 84 ΤΟΥ 1983)

———————-

Διάταγμα Υπουργικού Συμβουλίου

Θέμα: Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την έκρηξη που επισυνέβη

την 11

η

Ιουλίου 2011 στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης»,

στο Μαρί Λάρνακας

————————–

Το Υπουργικό Συμβούλιο,  ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σε

αυτό από τα άρθρα 2 και 3 του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, Κεφ. 44,

όπως έχει τροποποιηθεί από τους Νόμους 37/1982 και 84/1983, με απόφασή

του κατά τη συνεδρία του της 14ης Ιουλίου 2011,  διόρισε τον κ.  Πόλυ

Πολυβίου, δικηγόρο, ως μονομελή Ερευνητική Επιτροπή, με όλες τις εξουσίες

που προνοούν οι πιο πάνω Νόμοι,  για να εξετάσει το θέμα ευθύνης και/ή

ευθυνών για την έκρηξη, η οποία επισυνέβη στις 11 Ιουλίου 2011 στη Ναυτική

Βάση  «Ευάγγελος Φλωράκης»  στο Μαρί  (στο εξής Ναυτική Βάση),  με

αναφορά στα ακόλουθα ζητήματα: …………..(συνεχίζεται…)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάζουμε αρχικά στο πόρισμα στην σελίδα 8 ότι

«Η παρούσα Επιτροπή διορίστηκε με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου

ημερ. 20.7.2011»

και μετά σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίος ως αναφέρεται, παρατίθεται αυτούσιο διαβάζουμε ότι:

« κατά τη συνεδρία του της 14ης Ιουλίου 2011,  διόρισε τον κ.  Πόλυ

Πολυβίου, δικηγόρο, ως μονομελή Ερευνητική Επιτροπή»

Εδώ είναι η Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 15/7/2011

http://www.cygazette.com/gazette.dll/%7B7277015E-22BA-4F7C-97CD-5AF4E529860F%7D/WPPgView?IssueNo=4546&PageNo=0&PgIndex=0&IssueDate=4561&SectNo=1

46 σελίδες που δεν υπάρχει πουθενά αυτός ο διορισμός

Εδώ η Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 21/7/2011

http://www.cygazette.com/gazette.dll/%7B7277015E-22BA-4F7C-97CD-5AF4E529860F%7D/WPPgView?IssueNo=4547&PageNo=0&PgIndex=0&IssueDate=4561&SectNo=1

1 σελίδα απλά αναφέρεται ότι ο πρόεδρος αναχώρησε για τις Βρυξέλες και ότι τον αντικαθιστά ο Ομήρου

Εδώ η Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 22/7/2011

http://www.cygazette.com/gazette.dll/%7B7277015E-22BA-4F7C-97CD-5AF4E529860F%7D/WPPgView?IssueNo=4548&PageNo=0&PgIndex=0&IssueDate=4561&SectNo=1

24 σελίδες που δεν υπάρχει πουθενά αυτός ο διορισμός

Εδώ η Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 26/7/2011

http://www.cygazette.com/gazette.dll/%7B7277015E-22BA-4F7C-97CD-5AF4E529860F%7D/WPPgView?IssueNo=4549&PageNo=0&PgIndex=0&IssueDate=4561&SectNo=1

1 σελίδα απλά αναφέρεται ότι ο πρόεδρος αναχώρησε για το Παρίσι και ότι τον αντικαθιστά ο Ομήρου

Εδώ η Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 29/7/2011

http://www.cygazette.com/gazette.dll/%7B7277015E-22BA-4F7C-97CD-5AF4E529860F%7D/WPPgView?IssueNo=4550&PageNo=0&PgIndex=0&IssueDate=4561&SectNo=1

5/8/2011 τίποτα και πάλι

http://www.cygazette.com/gazette.dll/%7B7277015E-22BA-4F7C-97CD-5AF4E529860F%7D/WPPgView?IssueNo=4551&PageNo=0&PgIndex=0&IssueDate=4561&SectNo=1

εν τέλει το διάταγμα δημοσιευμένο δεν μπόρεσα να το βρω στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

Εδώ οι ανακοινώσεις του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ημερομηνίας 14/7/2011

http://www.cyprus.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/Rresults_gr?OpenForm&d=20110714

Καμιά αναφορά σε συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου καθώς επίσης και καμιά αναφορά σε διορισμό της επιτροπής Πολυβίου

Εδώ οι ανακοινώσεις του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ημερομηνίας 20/7/2011

http://www.cyprus.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/Rresults_gr?OpenForm&d=20110720

Πάλι καμιά αναφορά σε συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου καθώς επίσης και καμιά αναφορά σε διορισμό της επιτροπής Πολυβίου

Εδώ οι ανακοινώσεις του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ημερομηνίας 21/7/2011

http://www.cyprus.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/C8551392932A9728C22578D40049115E?OpenDocument

όπου διαβάζουμε τα ακόλουθα:

Ορκωμοσία του Επιτρόπου της Ερευνητικής Επιτροπής για την έκρηξη στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης»

21/07/2011

Ορκίστηκε σήμερα ενώπιον του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Λουκά Λουκά, ο Επίτροπος της μονομελούς Ερευνητικής Επιτροπής κ. Πόλυς Πολυβίου, που διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την έκρηξη που επισυνέβη την 11η Ιουλίου, στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί Λάρνακας.Κατά τη σύντομη τελετή, στην οποία παρευρέθηκαν ο Γενικός Εισαγγελέας κ. Πέτρος Κληρίδης καθώς και ο παρακαθήμενος της Επιτροπής κ. Αντώνης Σιακαλλής, ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι με τη σημερινή ορκωμοσία, ο Επίτροπος αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά του και εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι θα εκπληρώσει στο ακέραιο την εντολή που του έχει ανατεθεί από την Πολιτεία.Από πλευράς του ο κ. Πολυβίου, σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους ανέφερε ότι με την ορκωμοσία του σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία διορισμού του και αρχίζει άμεσα εργασία υπό την επίσημη ιδιότητά του. Τα γραφεία της Επιτροπής, είπε, βρίσκονται στο κτήριο της Νομικής Υπηρεσίας.Τον χώρο της έκρηξης επισκέφθηκε ήδη δύο φορές ο κ. Σιακαλλής, ανέφερε ο κ. Πολυβίου απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ενώ ο ίδιος θα τον επισκεφθεί σύντομα. «Θα πρέπει να είμεθα ιδιαίτερα προσεχτικοί, να μην προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία ενδεχομένως να επηρεάσει τις ποινικές ανακρίσεις που γίνονται. Έχω επίγνωση των όρων εντολής μου και θα πρέπει να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός να παρουσιάσω ένα αξιόπιστο πόρισμα χωρίς, όμως, να επηρεάσω τις ποινικές και οποιεσδήποτε άλλες διαδικασίες».Το πρώτο πράγμα που θα γίνει, είπε ο κ. Πολυβίου, είναι να σταλεί η νενομισμένη κλήση προς όλα τα Υπουργεία και τις Αρχές της Δημοκρατίας για πληροφορίες και έγγραφα, ενώ η πρώτη δημόσια συνεδρία της Επιτροπής θα γίνει τη Δευτέρα στις 10 π.μ. στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, όπου και θα ανακοινώσει τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Ερωτηθείς για το πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το πόρισμα της έρευνάς του, ο κ. Πολυβίου απάντησε πως «αν το ολοκληρώσω μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, θα είναι καλό».

«Πρόκειται για ένα πολύ λεπτό και δύσκολο έργο», δήλωσε στη συνέχεια, «και είναι λάθος να προβαίνουμε σε δηλώσεις που προκαταλαμβάνουν τις καταστάσεις. Δεν είμαι εδώ ως ανακριτής, αλλά ως Επίτροπος Διερεύνησης κάποιου τραγικού συμβάντος καθώς και των συνεπαγόμενων και άλλων ευθυνών που προκύπτουν».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την υπηκοότητα του Σύρου Ράμι Μακλούφ, ο κ. Πολυβίου διευκρίνισε ότι μπορεί να απευθυνθεί σε Υπουργεία για έγγραφα σχετικά με το αντικείμενο της έρευνάς του και δεν τον ενδιαφέρουν πολιτικά θέματα που δεν έχουν σχέση με αυτό που διερευνά. Καταλήγοντας, τόνισε ότι η έρευνα πρέπει να γίνει με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πολύ λίγες δηλώσεις, τουλάχιστον από μέρους του, ενώ ανέφερε πως το να τεθούν κάποια άτομα σε διαθέσιμότητα δεν είναι της δικής του δικαιοδοσίας.

 

Ακόμα μια παρατήρηση,

στο πόρισμα διαβάζουμε ότι

Το Υπουργικό Συμβούλιο,  ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σε

αυτό από τα άρθρα 2 και 3 του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, Κεφ. 44,

όπως έχει τροποποιηθεί από τους Νόμους 37/1982 και 84/1983

εδώ ο νόμος

Ερευνητικών Επιτροπών Νόμος

Ο νόμος όμως ο βασικός έχει άλλη μια τροποποίηση σύμφωνα με το νόμο 119(Ι)/2011 που ενδεχομένως να αφορά νόμο που ψηφίστηκε μετά τον διορισμό και που ανάμεσα σε άλλα σύμφωνα με το άρθρο 7 (ιβ) υποχρεούται να δημοσιοποιεί το πόρισμα του

Λόγω του ότι στον βασικό νόμο δεν έχει ημερομηνία τροποποίησης του και εξ όσων θυμάμαι από τα μμε είχε τεθεί προς ψήφιση αυτός ο τροποποιητικός νόμος ώστε να δημοσιοποιηθεί το πόρισμα οπότε αφορά νόμο μεταγενέστερο του διορισμού Πολυβίου ο οποίος άρα δεν έχει αναδρομική ισχύ αν αυτή την έννοια είχε η μη αναφορά της τροποποίησης.

Η ουσία είναι ότι το διάταγμα διορισμού του Πολυβίου από το Υπουργικό Συμβούλιο δεν υπάρχει εκ πρώτης όψεως και υπάρχει και μια σοβαρή διάσταση όσον αφορά την ημερομηνία διορισμού του που δεν είναι ξεκάθαρη αν είναι η 14/7/2011 ή η 20/7/2011

Το θέμα είναι ότι το διάταγμα διορισμού του καθαυτό ώστε να δούμε αυτούσιους τους όρους εντολής του δεν υπάρχει πουθενά, τουλάχιστον διαδικτυακά.

Οπότε πρέπει να βασιστούμε εξ ολοκλήρου στο πόρισμα όπου διαβάζουμε τους όρους εντολής του

………………….. συνέχεια από προηγουμένως για τους  όρους εντολής όπως καταγράφονται στο Πόρισμα στην σελίδα 8 μέχρι 10:

 

………………………………….

   (α) Το σύνολο των ενεργειών,  παραλείψεων,  γεγονότων,  συνθηκών,  ή το

συνδυασμό τους, που οδήγησαν στην έκρηξη.

 

   (β) Τα γεγονότα και τις αποφάσεις,  βάσει των οποίων τα

εμπορευματοκιβώτια εκφορτώθηκαν και κρατήθηκαν στη Δημοκρατία.

 

   (γ) Τα γεγονότα και τις αποφάσεις που σχετίζονται με την επιλογή του

συγκεκριμένου χώρου και τρόπου τοποθέτησης των

εμπορευματοκιβωτίων στη Ναυτική Βάση.

– 9 -.

   (δ) Τα γεγονότα και τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη συντήρηση και τη

φύλαξη των εμπορευματοκιβωτίων από την τοποθέτησή τους στη

Ναυτική Βάση μέχρι και την έκρηξη.

 

   (ε)  Κατά πόσο,  από την τοποθέτηση των εμπορευματοκιβωτίων στη

Ναυτική Βάση μέχρι και την έκρηξη τους,  είχαν γίνει οποιεσδήποτε

συσκέψεις ή αλληλογραφία ή οποιουδήποτε άλλου είδους επικοινωνία

μεταξύ αξιωματούχων/λειτουργών/αρχών της Δημοκρατίας, σε σχέση με

τη φύλαξη και την ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων και την ορθότητα

ή όχι των αποφάσεων που λήφθηκαν. 

 

   (στ)  Την ορθότητα και/ή την επάρκεια των αποφάσεων και μέτρων που

λήφθηκαν,  καθώς και των οδηγιών που δόθηκαν από την τοποθέτηση

των εμπορευματοκιβωτίων μέχρι και μετά την έκρηξή τους. 

 

 (ζ)  Κατά πόσο οποιοιδήποτε κρατικοί αξιωματούχοι/λειτουργοί παρέλειπαν

να συμμορφώνονται προς αποφάσεις ή οδηγίες που έπαιρναν, και, αν η

απάντηση είναι καταφατική, ποιοι ήταν αυτοί οι αξιωματούχοι/λειτουργοί

και ο βαθμός ευθύνης τους.

 

   (η) Την ποιότητα και την επάρκεια των εισηγήσεων και απόψεων που

υποβάλλονταν ή διατυπώνονταν από κρατικούς

αξιωματούχους/λειτουργούς,  από την τοποθέτηση των

εμπορευματοκιβωτίων μέχρι και την έκρηξή τους.

 

  (θ)  Την ορθότητα των χειρισμών από τη διαπίστωση της παραμόρφωσης

ενός εμπορευματοκιβωτίου,  κατά ή περί την  4ηΙουλίου 2011,  μέχρι και

την έκρηξη.

 

   (ι)  Εισηγήσεις για τον τρόπο βελτίωσης της κατάστασης,  προς αποφυγή

παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

 

(κ)  Κατά πόσο προκύπτουν οποιεσδήποτε ευθύνες (οποιασδήποτε μορφής)

–  και,  αν η απάντηση είναι καταφατική,  ποιες είναι αυτές και πού

αποδίδονται – από το σύνολο των ενεργειών, παραλείψεων, γεγονότων,

συνθηκών, ή το συνδυασμό τους, που οδήγησαν στην έκρηξη.  

 

(λ)   Οποιεσδήποτε άλλες συναφείς πτυχές ή ζητήματα ή θέματα που

σχετίζονται με τα πιο πάνω,   κατά την απόλυτη κρίση της Ερευνητικής

Επιτροπής.

   

Η Ερευνητική Επιτροπή βοηθείται στο έργο της από ένα

εμπειρογνώμονα,  τον κ.  Αντώνη Σιακαλλή,  και περιβάλλεται με όλες τις

εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 7  του περί Ερευνητικών Επιτροπών

Νόμου.

Η Ερευνητική Επιτροπή πρέπει να συμπληρώσει την έρευνα το

συντομότερο δυνατό από την ημερομηνία που θα δώσει το σχετικό όρκο- 10 -.

ενώπιον του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,  και να υποβάλει

την Έκθεσή της στο Υπουργικό Συμβούλιο.

 

 

Η μεγάλη ένσταση του ΑΚΕΛ και του προέδρου Χριστόφια είναι ότι η επιτροπή Πολυβίου υπερέβη τους όρους εντολής του.

Σύμφωνα με τον γενικό όρο εντολής  (α) είχε το δικαίωμα γενικώς να αναφερθεί στο σύνολο των ενεργειών παραλείψεων γεγονότων συνθηκών ή το συνδυασμό τους που οδήγησαν στην έκρηξη.

Αυτός ο γενικόλογος όρος εντολής κατά τη γνώμη μου καλύπτει παντελώς τον Πολυβίου να αναφερθεί στα πάντα σε συνδυασμό μάλιστα με τον όρο εντολής (β) που αναφέρεται σε γεγονότα και τις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ βάσει των οποίων τα εμπορευματοκιβώτια εκφορτώθηκαν και κρατήθηκαν στην Δημοκρατία του δίνει σύμφωνα με το διάταγμα και την απόφαση του Χριστόφια που διόρισε τον Πολυβίου να αναφερθεί στα πάντα ΚΑΙ σε πολιτικές αποφάσεις αφού όσον αφορά την εκφόρτωση αυτό αφορούσε καθαρά πολιτική απόφαση του κράτους (που να και αρχικά δεν ήθελε εν τέλει) συμμορφώθηκε με σχετικό ψήφισμα του ΟΗΕ,

το πιο σημαντικό όμως αφορά το ΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ  στην Δημοκρατία

Αυτό το ΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ είναι ξεκάθαρο ότι αφορά πολιτικές αποφάσεις και τίποτα άλλο

Σύμφωνα με τον όρο εντολής (κ) Κατά πόσο προκύπτουν οποιεσδήποτε ευθύνες (οποιασδήποτε μορφής)

–  και,  αν η απάντηση είναι καταφατική,  ποιες είναι αυτές και πού

αποδίδονται – από το σύνολο των ενεργειών, παραλείψεων, γεγονότων,

συνθηκών, ή το συνδυασμό τους, που οδήγησαν στην έκρηξη.  

Ο Πολυβίου θεώρησε ότι η ΑΠΟΦΑΣΗ εκφόρτωσης αλλά πολύ περισσότερο κατακράτησης του φορτίου στην Κύπρο καταλογίζεται στον ίδιο τον Χριστόφια, κάτι που συμπέρανε ο Πολυβίου όπως είπε από το γεγονός ότι ο Χριστόφιας έδωσε διαβεβαιώσεις στον Άσαντ ότι όχι μόνο δεν θα τα καταστρέψει το αλλά θα τα επιστρέψει στην Συρία ή στο Ιράν.

Ως εκ τούτου εφόσον  ο Πολυβίου όπως ο ίδιος λέει καταλογίζει στον Χριστόφια την ΑΠΟΦΑΣΗ που πήρε ο Χριστόφιας με βάσει την οποία ΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ τα εμπορευματοκιβώτια τότε κατά τη γνώμη μου αυτό εμπίπτει στους όρους εντολής  που του έδωσε ο ίδιος ο Χριστόφιας όταν τον διόριζε σύμφωνα με τον όρο εντολής (α) αλλά πιο εξειδικευμένα τον όρο εντολής (β) και (κ)

Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη όσον αφορά το τυπικό μέρος του κατά πόσο ο Πολυβίου είχε το δικαίωμα σύμφωνα με τους όρους εντολής του να καταλογίσει ευθύνες στον Χριστόφια τουλάχιστον όσον αφορούσε την απόφαση να κρατηθούν τα εμπορευματοκιβώτια στην Κύπρο.

Κατά τη γνώμη μου πάντως οι όροι εντολής του Πολυβίου είναι τόσο γενικοί και αφορούν και καθαρά πολιτικά ζητήματα και επί εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής και κανένας δεν μπορεί να μιλήσει καθαρά νομικά τι εμπίπτει και τι όχι στους όρους εντολής του

Το μέγιστο λάθος του χριστόφια που τώρα τρέχει και δεν προφταίνει είναι ότι έδωσαν υπερ εξουσίες σε έναν άνθρωπο με τόσο ευρείς όρους εντολής που καλύπτουν τα πάντα

Αυτό που μπορούσαν να κάνουν ήταν να εξειδικεύσουν πολύ περισσότερο τους όρος εντολής του Πολυβίου ο οποίος επι της ουσίας σύμφωνα με το γενικόογο λεκτικό των όρων εντολής του βασικά είναι ανεξέλεγκτος

Από κει και πέρα φυσικά ο Πολυβίου δεν παρέμεινε ως γνωστόν μόνο μέχρι εδώ αλλα προχώρησε πολύ παραπέρα εξαπολύοντας επίθεση επί παντός επιστητού εν είδη πολιτικού μανιφέστου και αυτά είναι τόσα πολλά που χρήζουν  αναλύσεων πολλών ωρών που ίσως στο μέλλον να γίνει

Αυτό που όμως είναι εξωφρενικό είναι το εξής:

αν ο Πολυβίου εξέδιδε ένα πόρισμα που απάλλασε τον Χριστόφια τότε

Όσον αφορά το ουσιαστικό μέρος που αφορά την πολιτική ουσία κατά τη γνώμη μου γύρω από τα παιχνίδια εξουσίας που παίζονται εν γένει στην Κύπρο ελέω αθλιοτάτου συστήματος και πολιτικών νάνων ανθρώπων αντιγράφω τα όσα έγραψα χτες:

https://osr55.wordpress.com/2011/10/03/%CE%BA%CE%AC%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1/

Σοκ στο ακελικό στρατόπεδο της ομονοιας !!!!  ο κόσμος και το σύμπαν φλέγεται!!!!!

Πριν καταθέσει ο Χριστόφιας στην…. Επιτροπή(!!!) Πολυβίου  η ομόνοιακελ διαμηνούσε παντού “περιμένετε να καταθέσει ο χριστόφκιας τζαι εννα δείτε”

κατέθεσε …..

μετά έλεγαν “περιμένετε να βγει το πόρισμα, σεβαστείτε τους θεσμούς”

και βγήκε το πόρισμα που κρούζει την ομάδα τους αλλά και την ομάδα του αποελδηκο αφού ο μαρκος κυπριανού εν του δήκο ρεεε κοπρόσιυλοι δηκοικοί που αφρίζουν οι νικολάκηδες

εν ολλίγοις έκατσε τους την η επιτροπή/πολυς μας….

Πόση νομιμοποίηση όμως έχει ένας και μόνον άνθρωπος να εκδίδει τέτοια πορίσματα που οδηγούν το κράτος και την κοινωνία σε πολιτική κρίση και αναβρασμό;;;;;;;;  

(ειδικά τώρα μετά και την απόφαση του ακελ να μην παραιτηθεί ο χριστόφιας το οποίο θεωρουσα προσωπικά δεδομένο θα ξεσαλλώσουν τα ακροδεξιά στοιχεία και οι λεγόμενοι αγανακτισμένοι με επικίνδυνες συνέπειες που ακόμα νομίζω κανένας δεν είναι σε θέση να μπορεί να προβλέψει έστω κατελάχιστον…. )

δηλαδή ο πολυβίου τι ακριβώς είναι πέραν του ότι ει΄ναι άνθρωπος και δικηγόρος;

Από που αντλεί καταρχήν τέτοια εξουσία;

α ναι από το υπουργικο΄συμβούλιο……..

και ποια είναι ακριβώς τα προσόντα του είπαμε;

είναι δικηγόρος…………. ε και;  χαίρω πολύ

ε ναι αλλά τον διόρισε το υπουργικό συμβούλιο

φάτε τα τωρά με τους θεσμούς σας

ούτε καν μια τριμελής επιτροπή έστω τρία άτομα να αποφασίσουν για ένα τέτοιο κορυφαίο ζητημα

βασικά αυτό που υπάρχει τώρα είναι η αυθαιρεσία στο αποκορύφωμα της

είναι ακριβώς όπως την αυθαιρεσία που ενδύδονται οι δικαστές

δηλαδή ένας άνθρωπος απλά αποφασίζει αν κάποιος θα πάει φυλακή ή όχι

και μετά τουλάχιστον από κάθε δίκη ποινική πολιτική διοικητική κλπ έχεις το ανώτατο με τρεις ή  πέντε ανθρώπους ή 13 αν είναι ολομέλεια

αλλά και πάλι αυτοί είναι απλά άνθρωποι και τίποτα περαν τούτου

δηλαδή πέντε άνθρωποι πχ μπορούν να εκφράσουν μια ολόκληρη κοινωνία;

τέσπα ξεφεύγω….

πόσω μάλλον ένας και μόνον άνθρωπος ο οποίος αυτή την στιγμή ενδύθηκε αυτή την τεράστια εξουσία που του έδωσαν αυθαίρετα ποιοι;  το υπουργικό συμβούλιο που διορίστηκε βασικά από έναν και μόνο άνθρωπο

τον πρόεδρο που απλά κάθε πέντε χρόνια εκλέγουμε ως αυτοκράτορα

δηλαδή ένας άνθρωπος έδωσε εξουσία σε έναν άλλο άνθρωπο

και ο λαος που ακριβώς συμμετέχει σε αυτή την διαδικασία ειπαμε;

α ναι ρε αφού είπαμε ειναι αντιπροσωπευτική είπαμε

ένας άνθρωπος και μόνο μας αντιπροσωπεύει όλους για πέντε χρόνια

και λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν όλους μας με πολιτικά παιχνιδάκια εξουσιάς με τα άλλα κομματάκια

ξεφεύγω και πάλι αλλά σίκκιμε

λίγο μετά τον διορισμό της επιτροπής/πόλυ βρσικόμουν σε ένα βιβλιοπωλείο και έπεσε το μάτι μου σε ενα βιβλίο με μια φωτογραφία του μακάριιου

http://www.biblioasi.gr/product_info.php?products_id=166834

οππππππ λέω!!

εδώ είμαστεεε

και τότε ξεκαθάρισαν όλα

ο κύριος πολυβίου πάει για πολιτική καριέρα!!!!!!!!

η άποψη μου για την έκρηξη στο μαρί ειναι εδώ

https://osr55.wordpress.com/2011/09/09/

«Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσίματα ζητάν θυσίες .Οι χορτάτοι μιλάν στους πεινασμένους για τις μεγάλες εποχές που θα΄ρθουν» Ευθύνες για την έκρηξη στο Μαρί -Πρέπει να παραιτηθεί;

την οποία θα παραθέσω αυτούσια πιο κάτω

κατά τη γνώμη μου την αυθαίρετη προφανώς γιατι΄μόνο υποθέσεις μπορώ να κάνω με όλα όσα γνωρίζουμε ότι συμβαίνουν στην χώρα της κουμπαροκρατίας και της εξουσιολαγνίας με τα πολιτικά παζάρια εξουσίας

ο κύριος πολυβίου φλερτάρει με την εξουσία και εφόσον θεώρησε ότι το ακελ είναι καμένο χαρτί προτίμησε προφανώς το άλλο στρατόπεδο

φυσικά μπορεί κάοπιος να πει ότι ο πολυβίου απλά έπραξε σύμφωνα με την συνείδηση του χωρίς υστεροβουλίες στεκόμενος στο ύψος των περιστάσεων κλπ κλπ

προσωπικά δεν μπορώ να τεκμηριώσω  ούτε ότι ισχύει το ένα ούτε το άλλο

το (κοντινό) μέλλον θα δείξει

προς το παρόν αυτά και επιφυλασσόμεθα ως μονομελής επιτροπή του blog να επανέλθουμε αναλυτικότερα

in and out

και εδώ τα όσα εγραφα για την έκρηξη στο Μαρί

https://osr55.wordpress.com/2011/09/09/%C2%AB%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%AF-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%8C%CE%BB%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B6%CE%B7/

4 Σχόλια

Filed under "δικαιοσύνη", Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Μετά την λύση...., Παγκόσμιο Σύστημα-Αλήθειες κρυμμένες

4 responses to “Ενεργεί ο Πολυβίου μέσα στους όρους εντολής του; Ανάλυση επί των όρων εντολής σύμφωνα με το διάταγμα διορισμού του που βρίσκεται στο Πόρισμα

 1. achilleas

  apisteftos typos o polyviou, to oti i epitropi (!!!) en monomelis kai ara dinei apolyti authairesia se ENA atomo, pistevo en akoma ena prama pou deixnei poso axristos en o xristofias kai sia

  alla re osr pistefkeis oti to porisma tou polyviou tha xrisimopiithei??

  Μου αρέσει!

 2. Το πρόσιμα Πολυβίου θα μπορούσε να λαλεί ότι ο Χριστόφιας φτάιει και για την δολοφονία Κέννετυ…. ή ότι για το Μαρί φταίει ο abominable snowman. Την τελική απόφαση τη λαμβάνει ο Γ.Ε. (σε συνεργασία με την αστυνομία…) οπόταν η μονομελής έχει τόση νομική βαρύτητα όσο και οι εκθέσεις της επιτρόπου διοικήσεως, κλπ.

  (Παρεπιμπτόντως, έχει μέσα στο πόρισμα καμιά επιστημονική ανάλυση με στοιχεία π.χ. για το πως έγινε η έκρηξη ή βασίζεται μόνο στα λόγια των εμπειρογνομώνων;)

  Νομίζω το «σοκ και η έκπληξη στο ΑΚΕΛ» εν θέατρο σκιών.

  Μου αρέσει!

 3. osr

  αχιλλέα αναλόγως τι εννοείς όταν λες θα χρησιμοποιηθεί

  πολιτικά νομίζω θα είναι η παντιέρα του δησυδηκοεδευρωκοκοικολγογουςκλπκλπ και θα λένε ότι πρέπει να σεβαστείτε τους θεσμούς που εσείς άλλωστε τον διορίσατε κλπ κλπ
  και να παραιτηθείτε

  το ακελ έδειξε πόσο εκτός πραγματικότητας είναι πολιτικά αλλά και κοινωνικά

  αφού όταν δίνεις τόσο μεγάλη τεράστια εξουσία σε έναν και μόνο άνθρωπο ο οποίος ανήκει μάλιστα και στο παντελώς αντπαλο στρατόπεδο που θεωρητικά ανήκουν αυτοί (ας μην ξεχνάμε φυσικά ότι ο βασιλείου που στήρίχθηκε από το ακελ είναι μέσα στους 20 πλουσιοτερους καρακαπιτάλες κυπρεους)
  είναι επόμενο αυτός να σου την κάτσει

  και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με ιδεολογικά κίνητρα προφανώς αλλά ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις που υπάρχει μια διαφορά μεταξύ δύο ανθρώπων

  πόσω μάλλον όταν αφορά ένα τέτοιο κορυφαίο ζήτημα και εσύ ως ακελ ποντάρεις τα πάντα σε πολιτικό επίπεδο πάνω στο πόρισμα που αυτός ο ένας άνθρωπος θα εκδόσει

  εδώ και αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου εκδίδονται κατά πλειοψηφία γιατί ακριβώς δεν υπάρχει όχι μόνο μια αλλά υπάρχουν πολλές αλήθειες αφού όλα είναι υποκειμενικά και σχετικά και αναλόγως από ποια οπτική γωνία τα βλέπεις τα πράγματα

  και αυτοί οι πανηλίθιοι πήγαν και διόρισαν ΈΝΑΝ άνθρωπο που θα τους δίκαζε τάχα δίκαια και αντικειμενικά

  ΝΝΝΝΑ ΜΕΣ ΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΗΛΙΘΙΟΙ

  ΦΑΤΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΎΣ ΣΑΣ ΡΕ καραγκιόζηδες πολιτικά καθυστερημένοι

  τζαι τωρά ελυσσάξαν τα κομματόσκυλα για την παράσταση πολυβίου

  ενώ ρε σαίνια αν ο πολυβίου έφκαλεν τον χριστόφκιαν κούππαν απανη τι καλός που θα ήταν ε

  είστε για φτύσιμο ρε υποκριτές

  αλλά τάχα τωρά δέχεται επίθεση η αριστερά

  τζαι μπαλαντέρ το πραξικοπημαν του 74 δια πάσαν νόσο και μαλακίαν τζαι τωρά κόζι η επίθεση της αριστεράς από ποιον;;;;
  που τον πολυ που οι ίδιοι οι ηλίθιοι διόρισαν

  τι να πεις… οι άνθρωποι είναι πολιτικά ηλίθιοι το ξαναλέω

  αγρινέ πάντως σε μια τουλάχιστον περίπτωση το πόρισμα της Επιτρόπου Διοικήσεως που αφορούσε κακοποίηση κάποιου τουρκοκύπριου από την αστυνομία θεωρήθηκε ως εξάντληση των εσωτερικών ένδικων μέσων και έγινε αποδεκτό από το Ευρωπαικό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

  τα δικαστήρια τα τελευταία χρόνια δέχονται τα πορίσματα της επιτρόπου με νομικό βάρος όχι δεσμευτικό βέβαια αλλά λαμβάνονται υπόψιν

  Μου αρέσει!

 4. Τζιαι εγώ λαμβάνω υπόψη την μάνα μου που μου λαλεί να προσέχω τον εαυτό μου.

  Στη πράξη όμως…

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s