Απόφαση ολομέλειας Ανωτάτου Δικαστηρίου….η Κύπρος αποτελεί την τραγελαφική εξαίρεση….. η Ευρωπαική Επιτροπή έφτασε στο σημείο να παρέμβει μετά από αντινομική και πέραν πάση λογικής απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου κράζοντας τους και αναγκάζοντας την κυπρουλα μας να αλλάξει το νόμο

Η κοινοτική Οδηγία 2003/109/ΕΚ θεσμοθέτησε ένα ενιαίο καθεστώς, που παρέχει στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, δικαιώματα παρόμοια με αυτά των κοινοτικών υπηκόων.

Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της είναι η νόμιμη και αδιάλειπτη παραμονή στο κράτος μέλος κατά τα πέντε χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης όπως ορίζεται στο άρθρο 4 καθώς επίσης όπως ορίζεται  στο προοίμιο της Οδηγίας στο εδάφιο 6  «η κατοίκηση αυτή θα πρέπει να ήταν νόμιμη και αδιάλειπτη ώστε να δείχνει την εδραίωση του προσώπου στη χώρα» ενώ  «θα πρέπει να προβλεφθεί κάποια ευελιξία ώστε να λαμβάνονται υπόψη περιστάσεις που μπορούν τυχόν να αναγκάζουν το πρόσωπο να αναχωρεί προσωρινά από την επικράτεια»

Δηλαδή ακόμη και να αναχωρήσει προσωρινά από ένα κράτος μέλος κάποιος πολίτης τρίτης χώρας για να πάει πίσω στην χώρα του ή σε άλλη χώρα για περιορισμένο χρόνο, πχ για διακοπές ή για λόγους υγείας κλπ αυτό σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι διακόπτει την αδιάλειπτη παραμονή του.

Υπάρχουν και κάποιες άλλες προυποθέσεις που ορίζει η Οδηγία όπως να έχει επαρκείς πόρους κλπ αλλά η βασική προυπόθεση είναι το αδιάλειπτο της παραμονής για 5 χρόνια.

Τα κράτη μέλη όφειλαν να ενσωματώσουν την Οδηγία στα εθνικά τους νομικά συστήματα μέχρι τις 23 Ιανουαρίου του 2006 αλλά η Κύπρος μας  την ενσωμάτωσε σχεδόν 2 χρόνια μετά στις  4 Δεκεμβρίου 2007 με τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικό) Νόμο του 2007, Ν.8(Ι)/2007

Το άρθρο 18Ζ(2) του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, Κεφ. 105, όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 8(Ι)/2007 προβλέπει:

«(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), τα άρθρα 18Η μέχρι 181Η δεν εφαρμόζονται σε υπήκοους τρίτων χωρών οι οποίοι-

(α)  Διαμένουν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές δυνάμει άδειας διαμονής φοιτητή ή άδειας διαμονής για επαγγελματική κατάρτιση.

(β)  διαμένουν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές  υπό νομικό καθεστώς που διέπεται από τον περί Προσφύγων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(γ) διαμένουν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές αποκλειστικά για λόγους προσωρινού χαρακτήρα, όπως ως εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί ή εποχιακά εργαζόμενοι ή ως μισθωτοί εργαζόμενοι απασχολούμενοι από φορέα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών ή ως φορείς παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η άδεια διαμονής τους έχει επίσημα περιορισθεί σε ότι αφορά τη χρονική της διάρκεια.

(δ)  απολαύουν νομικού καθεστώτος υποκείμενου στη Σύμβαση της Βιέννης του 1961 περί Διπλωματικών Σχέσεων, της Σύμβασης της Βιέννης του 1963 περί Προξενικών Σχέσεων ή της Σύμβασης της Βιέννης του 1975 περί των Αντιπροσωπειών των Κρατών στις Σχέσεις τους με τους Διεθνείς Οργανισμούς που ΄Εχουν Οικουμενικό Χαρακτήρα».

Οι λέξεις στο εδάφιο (γ) «σε ότι αφορά τη χρονική της διάρκεια» προστέθηκαν στο Νόμο, ενώ δεν υπάρχουν στην οδηγία με αποτέλεσμα να αλλάζουν παντελώς όλο το πνεύμα της Οδηγίας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου που ως ο θεματοφύλακας της νομιμότητας που θεωρείται ότι είναι, θα έπρεπε να ακριβώς να επισημάνει αυτή την ρατσιστική αθλιότητα του άθλιου αυτού κρατιδίου βασιλείου της αναξιοκρατίας

και να κατσαδιάσει άλλως να κράξει τους βλακέντιους πανάθλιους βΟλευτές  λεγόμενους αντιπροσώπους της κομματοκρατίας μας που συνέταξαν ελαφρά τη καρδία αυτή την αθλιότητα μετά από παρέμβαση βεβαίως βεβαίως της μέγαιρας (θηλυκό του μέγα ε ) ρατσίστριας καρεκλοκένταυρης που έφκαλεν ρίζες τόσο βαθιές που φτάνουν στον πυρήνα της γης αντιπαθεστάτης λειτουργού μετανάστευσης άννης σιακαλής και του επίσης αντιπαθεστάτου ρατσιστή γενικού διευθυντή του υπουργείου εσωτερικών λάζαρου σαββίδη αδελφού του πρώην υπουργού φρίξου σαββίδη (όλοι μια οικογένεια είμαστε βρε παιδιά) υφιστάμενου του  αρχιρατσισταρου υπουργού εσωτερικών υπορκριτή αντιπαθεστάτου συλιτζιώτη σας της φιλολαικής τε και αριστερής κομουνιστής βεβαίως βεβαίως κυβέρνσης του δημήτρη μας χριστόφκια μας

το Ανώτατο Δικαστήριο που λέτε λοιπόν, αντί να κράξει όλους αυτούς τους άθλιους συνέχισε την αθλιότητα τους επιβεβαιώνοντας βεβαίως βεβαίως ότι σε τούντον τόπον είμαστεν ούλλοι καμένοι προ πολλού τζαι εν πρόκειται να δουμεν δροσιάν

εξέδωσε εν τη συνθέσει της Ολομέλειας (13 θεοί του (κ)ολύμπου)  παρακαλώ την κάτωθι  απόφασην

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2008/3-200801-673-06pl..htm&qstring=cresencia

με την οποία εν ολλίγοις αποφάσισαν ότι εφόσον ένας αλλοδαπός έχει άδεια παραμονής με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξεως, δηλαδή πάνω στην βίζα του γράφει ότι λήγει πχ την 25/4/2011 τότε δεν εμπίπτει στην εν λόγω οδηγία!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΝΤΟΙΓΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ

Εν ολλίγοις το Ανώτατο Δικαστήριο εν τη σοφία του αποφάνθηκε πολύ απλά ότι

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ

αφού δεν υπάρχει αλλοδαπός που να μην έχει περιορισμένης χρονικής περιοδου βίζα!!!!

Δηλαδή η Κυπρούλα ως η πιο έξυπνη που ούλλους βεβαίως βεβαίως με αυτή την τραγελαφική νομικίστικη αρλούμπα που διαστρεβλώνει τα πάντα στο πέρασμα της ξεμπέρδεψε με πελλάρες τύπου «ευρωπαικό κεκτημένο»   «ανθρώπινα δικαιώματα»  και άλλα τέτοια

τζαι απλά ρίχνουν στο πυρ το εξώτερον τέτοιες πελλαρούες που πλήττουν το γένος των ελλήνων το οποίο προσπαθούν αι ξέναι δυνάμεις να διαβρώσουν ύπουλα αλλοιώνοντας του την ψυχοσύνθεση τε και υπερήφανον ντιενέιον του αποστέλλοντας εδώ εις τη νήσον των αγρίων ορδές βάρβαρων φύλων δια να τον εξοστρακίσουν από την πατρίδα των προγόνων του

τάδε έφη κουλιαμενος καμενόπουλος

χειροκροτούμενος υπό τις ιαχές των κυπριοδέστερων βλακεντίων οι οποίοι άλλη μιαν φοράν έδειξαν πόσο πιο έξυπνοι είναι που τους υπόλοιπους και κλείνοντας ο ένας το μάτι στον άλλο μετά του μύστακος ανασηκωμένου αναφώνησαν ζήτω το εχνος

και προχωράμε……………

μετά και από αυτή την απίστευτη (για όλους του άλλους) εξέλιξη

για πρώτην φορά στα χρονικά και στην ιστορία της Ευρωπαικής Ένωησης, η ίδια η Ευρωπαική Ένωση μέσω της Ευρωπαικής Επιτροπής

παρένεβηκε δυναμικά στο θέμα και καυστηριάζοντας άλλως κράζοντας το ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο το οποίο εν τη σοφία του ξεφούρνισε αυτή την απόφαση

(βλέπε  και την έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως 1347/10 ημερ. 16/9/2010 κάνοντας κλικ πάνω στο εικονίδιο της word

http://www.ombudsman.gov.cy/Ombudsman/ombudsman.nsf/AdvancedSearch_gr?OpenForm&q=&p=1&w=&t=&s=1347&L=G&e=&i=1

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΕ ΤΗΝ κυπρούλλα μας να τροποποίηση άμεσα το νόμο  και έτσι μετά την απίστευτη αυτή παρέμβαση της  Επιτροπής ακολούθησε τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμου με τον νόμο 143 (Ι) του 2009.

Το άρθρο 2 του εν λόγω νόμου τροποποιεί το άρθρο 18 Ζ (2) (γ) με τρόπο ώστε να αποδίδει αυτούσια το περιεχόμενο του αντίστοιχου άρθρου της κοινοτικής Οδηγίας (άρθρο 3 (2) (ε)). Η νέα διατύπωση δεν περιέχει πλέον τον περιορισμό της χρονικής διάρκειας της άδειας διαμονής και αναφέρεται σε περιπτώσεις «κατά τις οποίες η άδεια διαμονής έχει επίσημα περιορισθεί», χωρίς αναφορά στην «χρονική διάρκεια» στην άδεια διαμονής.

Η Κυπρούλλα σας κυρίες και κύριοι!!!!!

και όπως λέει και η πανέξυπνη διαφήμιση του ΚΟΤ μας:

Σάιπρους:Άλλο να την ζεις και άλλο να την χαίρεσαι!!!!!

Ιδίως όταν είσαι μετανάστης!!!!!!!!!

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗ –ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ έγγραφα Υπουργείου Εσωτερικών που διατάσσουν την απελευθέρωση από τις 26 Νοεμβρίου 2010 και ακόμη ο άνθρωπος είναι ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ – Ακόμα ένας άνθρωπος με σοβαρά προβλήματα υγείας κρατείται παράνομα ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ η προσφυγή στο Ανώτατο με όλο το ιστορικό

https://osr55.wordpress.com/2010/12/17/

ΗΧΗΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ με τον τσουρούλη σας να έχει όλα τα στοιχεία ότι ένας άνθρωπος κρατείται παράνομα και απλά να μην το βγάζει…και μετά πιστεύετε όσα λενε τα πουλημένα μμεξαπάτησης ηλίθιοι πατριωτάκηδες

https://osr55.wordpress.com/2010/12/18/

Εξωφρενικά τα όσα συμβαίνουν σε αυτό τον τόπο- το Υπ Εσωτερικών πριν 10 λεπτά επέδωσε έγγραφο στο παιδί που κρατείται ΠΑΡΑΝΟΜΑ λέγοντας ότι έκανε λάθος στις 26/11/2010 και ότι πρέπει να απελαθεί!!!! ενώ εκκρεμεί αύριο υποθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο!

https://osr55.wordpress.com/2010/12/22/

Εξωφρενικών και απολύτως πιστευτών γεγονότων συνέχειας….. ΔΙΑΤΑΧΘΗΚΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΕΛΑΣΗ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 115/2008

https://osr55.wordpress.com/2010/12/24/

Σχολιάστε

Filed under "δικαιοσύνη", "παιδεία" ξεφτίλας, Κύπρος=Το βασίλειο της αναξιοκρατίας, Μετά την λύση....

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s