Κι άλλα πρακτικά τε και νομικά ερωτήματα προς «ευπαίδευτους» νομικούς και μη

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 85 παρ.4: (4) Αν στο τέλος της δίκης το Δικαστήριο είναι της γνώμης ότι έχει αποδειχτεί με μαρτυρία ότι ο κατηγορούμενος διέπραξε ποινικό αδίκημα ή ποινικά αδικήματα που δεν περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο ή το κατηγορητήριο που καταχωρίστηκε σε Κακουργιοδικείο και για τα οποία δεν δύναται να καταδικαστεί χωρίς τροποποίηση του κατηγορητηρίου ή του κατηγορητηρίου που καταχωρίστηκε σε Κακουργιοδικείου και για τα οποία ο κατδικαζόμενος θα υπόκειτο σε ποινή μεγαλύτερη εκείνης στην οποία θα υπόκειτο αν καταδικαζόταν βάσει του κατηγορητήριου ή του κατηγορητηρίου που καταχωρίστηκε σε Κακουργιοδικείο και ότι ο κατηγορούμενος δεν θα επηρεαζόταν με αυτό δυσμενώς στην υπεράσπιση του, το Δικαστήριο δύναται να διατάξει την προσθήκη στο κατηγορητήριο ή το κατηγορητήριο που καταχωρίστηκε σε Κακουργιοδικείο κατηγορίας ή κατηγοριών εναντίον του κατηγορούμενου για τέτοιο ποινικό αδίκημα ή ποινικά αδικήματα και το Δικαστήριο αποφασίζει για αυτά ωσάν η κατηγορία αυτή ή οι κατηγορίες αποτελούσαν μέρος του αρχικού κατηγορητηρίου ή του κατηγορητηρίου που καταχωρίστηκε σε Κακουργιοδικείο.  

 

Ποινικός Κώδικας

Άρθρο 110: (1) Όποιος γνωρίζει ότι προβαίνει σε ψευδή κατάθεση σε δικαστική διαδικασία ή για το σκοπό έναρξης δικαστικής διαδικασίας που αφορά σε ότιδήποτε ουσιώδες για ζήτημα το οποίο είτε εκκρεμεί είτε σκοπεύεται να εγερθεί στην πιο πάνω διαδικασία είναι ένοχος πλημμελήματος το οποίο καλείται ψευδορκία.

Είναι αδιάφορο κατά πόσο-

-η κατάθεση δόθηκε με όρκο ή με οποιαδήποτε άλλη νόμιμη διαβεβαίωση ή

-οι τύπου και η διαδικασία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επαγωγή του όρκου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δέσμευση αυτού που καταθέτει να πει την αλήθεια αν συναινούσε στη χρήση τους, ή

-η ψευδή κατάθεση δόθηκε προφορικά ή γραπτά ή

-το Δικαστήριο ήταν συγκροτημένο κανονικά ή συνήλθε στον αρμόζοντα τόπο αν αυτό ενεργεί πράγματι ως Δικαστήριο στη διαδικασία κατά την οποία δόθηκε τέτοια κατάθεση ή

– αυτός που καταθέτει ήταν ικανός μάρτυρας ή όχι, ή κατά πόσο η κατάθεση ήταν αποδεκτή σε αυτή τη διαδικασία

(2) Όποιος προκαλεί άλλο να διαπράξει ψευδορκία την οποία αυτός που έχει προκληθεί πράγματι τη διαπράττει κατά συνέπεια τέτοιας πρόκλησης είναι ένοχος πλημμελήματος που το οποίο καλείται πρόκληση σε ψευδορκία

 

Άρθρο 111: Όποιος διαπράττει το ποινικό αδίκημα της ψευδορκίας ή της πρόκλησης σε ψευδορκία υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα επτά χρόνια.

Άρθρο 116: Όποιος με σκοπό παραπλάνησης Δικαστηρίου σε οποιαδήποτε διαδικασία-

(α) πλάθει αποδεικτικό στοιχείο με μέσα διαφορετικά από ψευδορκία ή πρόκληση σε ψευδορκία ή

(β) εν γνώσει του χρησιμοποιεί τέτοιο πλαστό αποδεικτικό στοιχείο,

Είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων

 

Άρθρο 121: Διαπράττει πλημμέλημα όποιος-

(α) συνωμοτεί με άλλο να κατηγορήσουν ψευδώς άλλο για κάποιο έγκλημα ή να διαπράξουν οτιδηποτε για παρεμπόδιση, αποτροπή εκτροπή ή ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης ή

 

 

 

Το κακουργιοδικείο στην γνωστή υπόθεση ενώπιον του, έκανε εύρημα ότι ο Μάρκος και ο Γιάννος, δύο ανυποψίαστοι πολίτες υπέστησαν βασανισμούς από μέλη της αστυνομίας :

 

«Επίσης, αναντίλεκτο είναι και το γεγονός ότι στην κακοποίηση των παραπονουμένων ενέχοντο μέλη της αστυνομίας.

Αποδεχόμενοι την πιο πάνω μαρτυρία διαπιστώνουμε ότι κατά το εν λόγω επεισόδιο ο Μάρκος και ο Γιάννος κακοποιήθηκαν βάναυσα με διάφορους τρόπους.

Στο τέλος της ημέρας πρόκειται για μια σοβαρή περίπτωση βάναυσης κακοποίησης από μέλη της αστυνομίας δύο ανυποψίαστων πολιτών

Εν πάση περιπτώσει, κατά το εν λόγω επεισόδιο ο Μάρκος και ο Γιάννος κακοποιήθηκαν κατά τον τρόπο και στο βαθμό που έχουμε αναφέρει προηγουμένως. Στηριζόμενοι στο εύρημα αυτό διαπιστώνουμε περαιτέρω, χωρίς να διατηρούμε την παραμικρή αμφιβολία, ότι στην παρούσα υπόθεση υπήρξε κατάφορη παραβίαση του άρθρου 5 του περί Της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Κυρωτικού) Νόμου 235/1990,»

 

Σύμφωνα με τις εν λόγω καταθέσεις, το περιεχόμενο των οποίων είναι περίπου το ίδιο, οι κατηγορούμενοι 1, 2, 3, 4 και 9, τοποθετούν τους εαυτούς τους στη σκηνή της οδού Ελευσίνος από την αρχή του επεισοδίου μέχρι και το τέλος του και ακολούθως στον Αστυνομικό Σταθμό Λυκαβηττού όπου ο καθένας ετοίμασε τη δική του κατάθεση ή καταθέσεις στο πλαίσιο που αναφέραμε προηγουμένως

Εν πάση περιπτώσει, είναι παραδεχτή η παρουσία των κατηγορουμένων αυτών στη σκηνή του επεισοδίου, όπως και των κατηγορουμένων 8, 9 και 10

 

Στο σημείο αυτό και συγκεκριμένα στη σελίδα 2099 των πρακτικών ο Μάρκος συμφωνεί ότι μεταφέρθηκε πάνω στο πεζοδρόμιο και εξηγεί πως συγκεκριμένος κατηγορούμενος τον οποίο αναφέρει με τον αριθμό που έχει στο εδώλιο (ο κατηγορούμενος 7) τον τράβηξε από τα μαλλιά και τον μετέφερε μέχρι εκεί. Ενώ πιο κάτω στην ίδια σελίδα αναφέρει ότι θυμόταν τον κατηγορούμενο 6 που τον κλωτσούσε δυνατά στο πρόσωπο

 

 

Οι κατηγορούμενοι 1, 2, 3, 4 και 9 καταχώρησαν αγωγές εναντίον του Γιάννου και του Μάρκου ισχυριζόμενοι ότι τους κτύπησαν και τους προκάλεσαν πραγματικές σωματικές βλάβες και ότι τους εξύβρισαν και για αυτό τον λόγο ζητούσαν με τις αγωγές αυτές αποζημίωση!!!!!!!!!!

Αυτά είναι παραδεκτά από το κακουργιοδικείο, δηλαδή οι 1, 2, 3, 4 και 9 προέβησαν στο ποινικό αδίκημα της ψευδορκίας του άρθρου 110 πιο πάνω το οποίο προνοεί φυλάκισης μέχρι και 7 χρόνια!!!!!!!!

Για ποιο λόγο το κακουργιοδικείο δεν τους καταδίκασε αυτεπάγγελτα αφού είχε ενώπιον του όλη την μαρτυρία και μάλιστα επ αυτής έκανε και τα πιο πάνω ευρήματα;

 

Όλοι οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί προέβησαν σε ψευδορκία αφού όλοι στις καταθέσεις τους είπαν ότι ο Μάρκος και ο Γιάννος όχι μόνο δεν κτυπήθηκαν από αστυνομικούς αλλά αντίθετα επιτέθηκαν σε αστυνομικούς!!!

Για ποιο λόγο δεν τους καταδίκασε αυτεπάγγελτα;   Απάντηση μάλλον δεν θα πάρω

 

 

 

4 Σχόλια

Filed under "δικαιοσύνη", Κίνηση Πολιτών alert

4 responses to “Κι άλλα πρακτικά τε και νομικά ερωτήματα προς «ευπαίδευτους» νομικούς και μη

 1. Πρωτοδίκως δεν καταδικάζουν ποτέ τα όργανα, είναι πάγια τακτική.

  Απλά δεν ήθελαν.

  Το δε Ανώτατο θα απορρίψει για να αποδείξει ότι «δεν μας πτοούν οι πιέσεις του όχλου».

  Μόνο καταδίκη της Δημοκρατίας στο ΕΔΑΔ απομένει.

  Μου αρέσει!

 2. όχι απλά δεν ήθελαν να τους καταδικάσουν αλλά ήθελαν να τους αθωώσουν και μάλιστα τόσο πανηγυρικά

  τα κίνητρα τών δικαστάων επ αυτού φυσικά δεν τα γνωρίζω

  θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι υπήρχε «ένοχη σκέψη»!!!!!!! (δηλαδή να μπούμε μες το μυαλό τους;;;;)

  πριν τους καταδικάσουμε όπως μαγειρεύτηκε από το Ανώτατο η υπόθεση Ακκελίδου, αλλο δείγμα απίστευτης νομικής σκέψης

  απο κει και πέρα φίλε ό,τι απόφαση θέλουν βγάζουν

  εξαρτάται από το τι θα θελήσουν

  ίσως αν δουν ότι πράγματι συνεχίζονται οι λαικές κινητοποιήσεις και ότι ο απλός κόσμος συνεχίζει να αντιδρά και να απαξιώνει πλέον έντονα τον «θεσμό» της «δικαιοσύνης»
  (όπου τζαι νάσαι άκου αλλο μια δημοσκόπηση για αυτό)

  τότε υπάρχει το ενδεχόμενο να ανατρέψουν την πρωτόδικη απόφαση να καταδικάσουν κάποιους από αυτούς με ελαφρές ποινές ώστε να νοιώσει ο κόσμος ότι:

  «μα είδες ρε κουμπάρε,, τελικά ελειτουργήσαν οι «θεσμοί» έκαμεν λάθος το κακουργιοδικείον αλλά οι εφέτες εδιορθώσαν το, μα είες είες δουλεύκει το πράμαν τελικά»

  ίσως αυτό το σενάριο να είναι και το πιο επικίνδυνο

  γιατί οι ψευδαισθήσεις θα συνεχιστούν

  ελπίζω φυσικά ότι και στην περίπτωση αυτή ο κόσμος δεν θα τα καταπιεί τόσο εύκολα

  όλα παίζονται

  και πλέον εξαρτώνται πάρα πολλά από εμάς τους ίδιους

  γιαυτό ιντιοτ μαφλόν έλα και συ το Σάββατο η ώρα 6 στον χώρο του πανεπιστημίου κύπρου

  να γίνουμε πολλοί

  να δουν ότι υπάρχει αντίδραση

  Μου αρέσει!

 3. Αγνωστος Χ

  Η απαξιωτική στάση του κόσμου για τους όποιους θεσμούς του συστήματος μόνο μεσα από διαδηλώσεις ή συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, δεν θα φέρει την αλλαγή και το τονίζεις και εσύ ο ίδιος στο σχόλιό σου. «θα καταδικάσουν κάποιους για να σιωπήσει ο κοσμάκης… ψευδαισθήσεις…κλπ». Επομένως συμφωνείς κι εσύ ότι χρειάζεται μια πιο δυναμική διεκδίκηση!!

  ΥΓ.
  Απαντώ στο σχόλιό σου στο κείμενο «Ένα αίτημα και μια πρόταση πρακτική….»κάπως καθυστερημένα…

  Μου αρέσει!

 4. αγαπητέ άγνωστε χ

  μεσούσης της πολύ δυναμικής διεκδίκησης των δασκάλων στην ελλάδα πριν 2.5 χρόνια περίπου έγραφα στο athens indymedia στο οποίο γράφουν πολλά άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού και αναρχικού χώρου και τα οποία είναι κάθετα εναντίον του συστήματος (ό,τι και να σημαίνει αυτό)

  και είχα γράψει τα εξής που βρίσκονται εδώ

  http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=586398

  πήρα την εξής πολύ καλή απάντηση από το φίλο FSLN

  «Η διεκδίκηση osr
  από FSLN 8:54πμ, Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2006
  συνδέεται αφενός με τη μεταρρύθμιση ορισμένων χαρακτηριστικών του συστήματος ώστε να δώσει περισσότερα στους φτωχούς και αφετέρου με τη διαδικασία ανατροπής γιατί από εκεί πηγάζει πολύτιμη εμπειρία.

  Εμπειρία σύγκρουσης, εμπειρία αντιμετώπισης των πουλημένων, εμπειρία σχετικά με το πως αλλάζουν έστω πρόσκαιρα οι συνειδήσεις.

  Η αντίσταση σε ότι επιθυμεί η εκάστοτε άρχουσα τάξη δεν προέρχεται από καμία φωτισμένη συνδικαλιστική ηγεσία.

  Είναι συστατικό της πολιτικής εδώ και αιώνες, έστω κι αν έχει φάει καπέλο από διάφορους σε αυτό το διάστημα.

  Εμένα μου κάνει εντύπωση η στάση του κόσμου ενάντια στην απεργία των δασκάλων.

  Πάω κάθε πρωί μέχρι την πόρτα του σχολείου για να δω τι γίνεται επειδή έχω δυο πιτσιρίκια στο δημοτικό και ΔΕΝ άκουσα μέχρι στιγμής κανένα γονιό να μιλάει ενάντια στις διεκδικήσεις των δασκάλων.

  Γκρινιάζουν μεν για τα χαμένα μαθήματα, δεν καταδικάζουν εντελώς την κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζουν ότι «αυτοί δεν είναι μισθοί, αυτά δεν είναι σχολεία, αυτά δεν είναι λεφτά για παιδεία» κλπ.

  Σύγχυση μπορεί να πεις. Ναι αλλά κάθε πρωί έχουμε και μια γαμάτη πολιτική κουβέντα έξω απ’ το σχολείο, στην οποία συμμετέχουν και κάποιοι δάσκαλοι.

  Τι αλλάζει;

  Ίσως τίποτα άμεσα, αλλά δεν είναι και το ίδιο με το να αφήνεις τα παιδιά και να φεύγεις για τη δουλειά σα μαλάκας όπως συμβαίνει τις «κανονικές» μέρες.»

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s