Απίστευτος ρατσιστικός νόμος δικαιώνεται από το Ανώτατο Δικαστήριο

Υπάρχει νόμος που ισχύει στην επικράτεια της κυπριακής αναξιοκρατίας ο οποίος ορίζει ότι μόνο οι λευκοί δικαιούνται να μπαίνουν στα λεωφορεία!!!

Επανειλημμένως άτομα που δεν θεωρούνται λευκά έχουν προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο ώστε επιτέλους να λήξει αυτή η ρατσιστική γελοιότητα σε μια τάχα και δήθεν και ιμιsh χώρα που διεκδικεί την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από άλλο κράτος.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ενώπιον του οποίου έχει τεθεί επανειλημμένως το προφανέστατα ρατσιστικό περιεχόμενο του συγκεκριμένου νόμου απέρριψε τις προσφυγές των ατόμων που θίγονταν τα δικαιώματα τους από τον συγκεκριμένο νόμο, με το σκεπτικό ότι δεν είχαν και δεν έχουν έννομο συμφέρον!

Το «έννομο συμφέρον» είναι ένας καθαρά νομικός όρος και σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι για να μπορεί κάποιος να προσφύγει στο δικαστήριο θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο συμφέρον,  κάτι να κερδίσει από την δίκη αυτή, δηλαδή να αλλάξει κάτι ευνοϊκό για αυτόν.

Το «έννομο συμφέρον» καθιερώθηκε ώστε να αποφεύγονται οι «δημόσιες αγωγές»,

 δηλαδή να μην μπορεί ένας πολίτης ο οποίος θεωρεί ότι μια υπηρεσία του κράτους δεν πράττει σωστά ή ακόμα όταν παρανομεί να προσφύγει στο δικαστήριο εκτός και αν έχει να κερδίσει κάτι ο συγκεκριμένος άνθρωπος…….

Πχ στην περίπτωση της παρανομίας του «άγιου» κύκκου ο οποίος γράφει στα @@ και στα γένια του τους νόμους που πιάνουν εσάς τα μικρά εντομάκια

https://osr55.wordpress.com/2008/09/12/

και δεν εκτελεί από το 2005 την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδόθηκε εναντίον του, εγώ προσωπικά σαν πολίτης που δεν έχω έννομο συμφέρον γιατί δεν ήμουν μέρος στην συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία ή ο οποιοσδήποτε πολίτης που δεν έλαβε μέρος στην διαδικασία αυτή και δεν είναι ούτε γείτονας ούτε περίοικος δεν μπορεί να αποταθεί στο δικαστήριο και να λάβει δικαστικά μέτρα εναντίον του «άγιου» κύκκου για παρακοή διατάγματος δικαστηρίου.

Έννομο συμφέρον έχουν μόνο οι πολίτες εκείνες που έλαβαν μέρος στην δικαστική αυτή διαδικασία και κέρδισαν την υπόθεση και μόνο αυτοί μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο στις υποθέσεις που τέθηκαν ενώπιον του από άτομα που δεν είναι λευκά και τα οποία επικαλέστηκαν το προφανέστατα ρατσιστικό περιεχόμενο του νόμου τις απέρριψε με το σκεπτικό και την αιτιολογία, ότι αυτοί οι μη λευκοί δεν έχουν έννομο συμφέρον.

 

Είπε το Ανώτατο Δικαστήριο ότι οι κίτρινοι, οι μαύροι, οι ερυθρόδερμοι δεν έχουν έννομο συμφέρον να ακυρωθεί ως αντισυνταγματικός ο νόμος αυτός

 γιατί και να ακυρωθεί ο νόμος αυτός οι μαύροι κλπ δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα αφού αν ακυρωθεί ο νόμος τότε απλά δεν θα μπαίνουν στα λεωφορεία ούτε οι λευκοί!!!!!!!!!

Το καταλάβατε;;;;;;;;

Απίστευτο ε; Το προφανέστατο χρήσει επεξήγησης, με άλλα λόγια ψύλλους στα αshυρα!!!!!!

 

Άρθρο 119. Εκτοπισθείς θεωρείται το πρόσωπο του οποίου-

(α) η μόνιμη κατοικία βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές και η οποία κατέστη απροσπέλαστη

(β) η μόνιμη κατοικία βρίσκεται στη νεκρή ζώνη, η οποία ελέγχεται από την Ειρηνευτική Δύναμη ή αν εκκενώθηκε και διατέθηκε για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς

Νοείται ότι τα παιδιά των οποίων ο ΠΑΤΕΡΑΣ είναι εκτοπισθείς θεωρούνται ότι έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στις κατεχόμενες περιοχές και συνεπώς για σκοπούς του Νόμου αυτού θεωρούνται εκτοπισθέντες από το ίδιο μέρος από το οποίο προέρχεται ο ΠΑΤΕΡΑΣ τους.

 

«Αρχείου Πληθυσμού Νόμος του 2002 Ν. 141(I)/2002»

 

 

 

Στα όσα έγραψα προηγουμένως εκεί που έγραψα «ΛΕΥΚΟΣ» βάλτε ΠΑΤΕΡΑΣ και εκεί που έγραψα «ΜΑΥΡΟΣ» βάλτε ΜΗΤΕΡΑ

Το αποτέλεσμα είναι ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΑ ΑΚΡΙΒΕΣΤΑΤΑ το ίδιο!!!

 

Σύμφωνα με νόμο που ισχύει στην κυπριακή αναξιοκρατία ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ θεωρούνται μόνον όσων ο ΠΑΤΕΡΑΣ τους είναι πρόσφυγας ακριβώς επειδή εν άδρωπος ολάν

Ενώ όσων παιδιών η ΜΗΤΕΡΑ τους είναι πρόσφυγας επειδή εν γεναίκα και άρα υποδεέστερο όν που τον άδρωπο δεν αξίζουν να αποκτήσουν την προσφυγική ταυτότητα!!!!!

 

3 Μαρτίου, 2006

[ΑΡΤΕΜΙΔΗΣ, Π., ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΚΡΑΜΒΗΣ, ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στές]

Μαρία Βρούντου,

v

.Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών Δια του Λειτουργού Εγγραφής, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

(Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 3830)

 

Συνταγματικό Δίκαιο ― Συνταγματικότητα νόμου ― Όρια επέμβασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σε περιπτώσεις ευνοϊκής ρύθμισης, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας ― Το Δικαστήριο δεν νομοθετεί ούτε επεκτείνει τις νομοθετικές διατάξεις.

 Η εφεσείουσα επιδίωξε, τόσο πρωτόδικα, όσο και κατ’ έφεση, την ακύρωση της απόφασης με την οποία απορρίφθηκε αίτημά της, για χορήγηση σε αυτήν προσφυγικής ταυτότητας, παρόλο που η μητέρα της ήταν πρόσφυγας. Η αιτήτρια ισχυρίστηκε πως παραβιάστηκε η αρχή της ισότητας.

 Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, απορρίπτοντας την έφεση, αποφάσισε ότι:

 Έφεση.

 Έφεση εναντίον της απόφασης Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Υπ. Αρ. 436/2003), ημερ. 12/5/2004.

 ΑΡΤΕΜΙΔΗΣ, Π.: Την ομόφωνη απόφαση του Δικαστηρίου θα απαγγείλει ο Δικαστής Νικολαΐδης.

 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Δ.: Η αίτηση της εφεσείουσας προς το λειτουργό εγγραφής για χορήγηση προσφυγικής ταυτότητας, απορρίφθηκε, γιατί, όπως υποδείχτηκε, σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια δεν ήταν δυνατόν η εφεσείουσα να θεωρηθεί εκτοπισθείσα, απαραίτητη προϋπόθεση, για τη χορήγηση ταυτότητας. Στην προσφυγή που άσκησε εναντίον της πιο πάνω απόφασης, ισχυρίστηκε ότι ένα από τα τιθέμενα κριτήρια για την παροχή δικαιώματος κατοχής ταυτότητας, δηλαδή ο πατέρας να είναι εκτοπισθείς, θα έπρεπε να διευρυνθεί και να περιλαμβάνει και τη μητέρα, γιατί, άλλως, παραβιάζεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας. Το πρωτόδικο δικαστήριο έχοντας ακολουθήσει την ισχύουσα νομολογία (Dias United Publishing Co. Ltd ν. Δημοκρατίας (1996) 3 Α.Α.Δ. 550) κατέληξε ότι δεν δικαιούται να διευρύνει θετική νομοθετική διάταξη.

 Εναντίον της πιο πάνω κατάληξης ασκήθηκε η παρούσα έφεση με την οποία έγινε προσπάθεια να καταδειχθεί ότι θα πρέπει να αποστούμε από την πιο πάνω απόφαση, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί στην παρούσα περίπτωση να προβεί στη λεγόμενη επεκτατική ερμηνεία και κατ’ επίκληση της αρχής της ισότητας να διευρύνει την εφαρμογή του συγκεκριμένου κριτηρίου και στα τέκνα μητέρων εκτοπισθεισών.

 Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερ. 19.9.1974 αποφάσισε να εγκρίνει την εισαγωγή Σχεδίου Βοηθείας Εκτοπισθέντων και Παθόντων όπως τούτο εκτίθετο στην Πρόταση υπ’ αρ. 516/74. Σύμφωνα με την Πρόταση αυτή, για τους σκοπούς του σχεδίου βοηθείας, «εκτοπισθείς» εθεωρείτο άτομο του οποίου (ι) η μόνιμη κατοικία βρισκόταν σε κατειλημμένη από τους Τούρκους περιοχή ή κατέστη απροσπέλαστος ή (ιι) βρισκόταν σε περιοχή η

  οποία εκκενώθηκε ύστερα από υποδείξεις της Εθνικής Φρουράς ή κηρύχθηκε επικίνδυνη ή (ιιι) κατέστη ακατάλληλη για στέγαση, λόγω ζημιών προξενηθεισών σ’ αυτή ένεκα εχθροπραξιών.

 Κατά την εφαρμογή του πιο πάνω σχεδίου εκδόθηκε στις 10.9.1975 από την Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, εγκύκλιος προς τους Επαρχιακούς Συντονιστές Μερίμνης, σύμφωνα με την οποία είχε συμφωνηθεί μεταξύ των Διευθυντών των Υπηρεσιών Ευημερίας και Μερίμνης ότι, όσον αφορά την εγγραφή εκτοπισθέντων, όταν άντρας πρόσφυγας νυμφεύεται μη πρόσφυγα, τα τέκνα που θα γεννιούνταν θα θεωρούνταν ωσαύτως πρόσφυγες και θα εγγράφονταν επί της προσφυγικής ταυτότητας του πατέρα. Η έρευνά μας δεν αποκάλυψε το υπόβαθρο της πιο πάνω εγκυκλίου.

 Η σκοπούμενη προέκταση του θεσμού τέθηκε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου με την Πρόταση υπ’ αρ. 1852/92 που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών για τροποποίηση των κριτηρίων παροχής βοήθειας σε εκτοπισθέντες, αλλά η ληφθείσα απόφαση αναφέρεται μόνο σε τροποποιήσεις που δεν αφορούν την παρούσα υπόθεση. Παρ’ όλον ότι και στις 19.4.1995 (απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αρ. 42.465) έγιναν περαιτέρω τροποποιήσεις με τις οποίες επεκτάθηκε ο όρος «εκτοπισθείς» ο οποίος τώρα περιλαμβάνει και άλλες κατηγορίες δικαιούχων, το σημείο που μας ενδιαφέρει παρέμεινε και πάλι αμετάβλητο.

 

Σημειώνουμε παρεμπιπτόντως ότι σύμφωνα με την πρώτη επιφύλαξη του άρθρου 119 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου του 2002, Ν.141(Ι)/2002, τα παιδιά των οποίων ο πατέρας είναι εκτοπισθείς θεωρούνται ότι έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στις κατεχόμενες περιοχές και συνεπώς, για σκοπούς του νόμου αυτού, θεωρούνται εκτοπισθέντες, από το ίδιο μέρος από το οποίο προέρχεται ο πατέρας τους.

 

Στην ουσία με όλους τους λόγους έφεσης υποστηρίζεται το ίδιο επιχείρημα. Ότι το Δικαστήριο θα πρέπει να προβεί σε επεκτατική εφαρμογή των ευνοϊκών για το ένα φύλο διατάξεων και στο άλλο.

 

Σύμφωνα με τη νομολογία (Dias United Publishing Co. Ltd ν. Δημοκρατίας, ανωτέρω,) η ανυπαρξία νομοθετικής διάταξης δεν μπορεί να αναπληρωθεί με δικαστική απόφαση, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση ο συνταγματικός έλεγχος που ασκεί το Ανώτατο Δικαστήριο θα μετατραπόταν σε μέσο αναμόρφωσης ή συμπλήρωσης της νομοθεσίας.

 Είναι αλήθεια ότι ο Άρειος Πάγος στην Ελλάδα δέχεται ότι προς αποκατάσταση της ισότητας πρέπει να υπάρξει μια τέτοια επεκτατική εφαρμογή, ακόμη κι’ αν έχουμε ειδική ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία προσώπων (βλέπε ΑΠ 35/1990, Ολ., ΝοΒ 1991, 231, ΑΠ 13/1991, Ελλ. Δνη 1991, 1484, ΑΠ 12/1992, Ολ., Ελλ.Δνη 1992, 762, ΑΠ 14/1995, Ολ., ΝοΒ 1996, 408 κ.ά.).

 Παρόμοια γραμμή τηρεί και το Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο δέχεται ότι αν οι διακρίσεις είναι αντίθετες προς την αρχή της ισότητας και η διάταξη του νόμου που τις θεσπίζει προβλέπει παροχή προς ορισμένη κατηγορία πολιτών, ενώ εξαιρεί, αμέσως ή εμμέσως, άλλους που βρίσκονται υπό τις αυτές συνθήκες, το δικαστήριο οφείλει να επιδικάσει την παροχή αυτή και σ’ εκείνους που αδικαιολόγητα και αυθαίρετα εξαιρούνται (βλέπε ΕΣ 887/1992, Ολ., σε Ι. Σαρμά, Η συνταγματική νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 1997, 289).

 Αντίθετα, το Συμβούλιο της Επικρατείας αρνείται την επεκτατική εφαρμογή ευνοϊκών ρυθμίσεων, γιατί κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ανεπίτρεπτη συνταγματικά επέμβαση του δικαστή στο έργο της νομοθετικής εξουσίας, ακόμη κι’ όταν δεν πρόκειται κατά κυριολεξία για ειδικές ρυθμίσεις, αλλά επί παραδείγματι για αδικαιολόγητη ευνοϊκή μεταχείριση του ενός φύλου έναντι του άλλου (ΣτΕ 3552/1992, Ελλ.Δνη 1994, 215).

 

Την πάγια αυτή νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν ακολούθησε η απόφαση στην υπόθεση ΣτΕ 3587/1997 του Α΄ Τμήματος το οποίο δέκτηκε ότι αν το δικαστήριο διαπιστώσει παράβαση της αρχής της ισότητας, λόγω ειδικής ρύθμισης στην οποία προέβη ο νομοθέτης ή η διοίκηση, που αφορά σε ορισμένη κατηγορία προσώπων και από την ειδική αυτή ρύθμιση αποκλείστηκαν ρητά ή σιωπηρά πρόσωπα που ανήκουν μεν σε άλλη κατηγορία, αλλά τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες, απαιτείται όπως το δικαστήριο προβεί σε επέκταση της εφαρμογής της ειδικής ρύθμισης και στην κατηγορία των προσώπων τα οποία έχουν αποκλειστεί. Η μεταστροφή αυτή της νομολογίας δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα από άλλα τμήματα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παραβίαση της αρχής της ισότητας νοείται μόνο εν όψει νόμιμων και όχι παράνομων ενεργειών της διοίκησης. Επομένως, τυχόν παράνομη ευνοϊκή μεταχείριση από τη διοίκηση, δεν δημιουργεί δικαίωμα σε άτομο που τελεί

 

84

 

 υπό τις ίδιες συνθήκες να τύχει της ίδιας μη νόμιμης μεταχείρισης (βλέπε μεταξύ άλλων ΣτΕ 1526/1990).

 

Μας απασχόλησε το θέμα πολύ σοβαρά εν όψει και της θέσης ότι στην περίπτωση της ευνοϊκής υπέρ του ενός μόνο φύλου ρύθμισης, η επεκτατική εφαρμογή της διάταξης βρίσκει έρεισμα και στο ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο και ιδιαίτερα στο άρθρο 141 της ΣυνθΕΚ (βλέπε επίσης ΑΠ 658/1992, Ελλ.Δνη 1995, 71).

 

Όπως και αν έχουν όμως τα πράγματα, δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από την επικρατούσα νομολογία. Η Dias United Publishing Co. Ltd ν. Δημοκρατίας, ανωτέρω, καθορίζει τα πλαίσια της δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει, σύμφωνα με το Άρθρο 146.4 του Συντάγματος, την εξουσία να επικυρώσει εν όλω ή εν μέρει την προσβαλλόμενη απόφαση ή να κηρύξει την πράξη ή την παράλειψη, άκυρη. Δεν έχει δικαιοδοσία να νομοθετεί διευρύνοντας νομοθετικές ρυθμίσεις που δεν έτυχαν της έγκρισης της Βουλής. Κάτι τέτοιο, θα συγκρουόταν και με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Σημειώνουμε ότι η Βουλή δεν μπορεί από μόνη της να προχωρήσει στη ψήφιση νομοθεσίας, όταν ο σκοπούμενος νόμος θα προϋποθέτει δαπάνη. Αν η Βουλή, το συνταγματικά καθοριζόμενο νομοθετικό όργανο, δεν έχει ένα τέτοιο δικαίωμα, πολύ περισσότερο δεν το έχει το Ανώτατο Δικαστήριο.

 

Συμφωνώντας με τις αρχές όπως τέθηκαν, καταλήγουμε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έχει την αρμοδιότητα να προβεί σε επεκτατική εφαρμογή νομοθετικής ρύθμισης.

 

Η έφεση απορρίπτεται, αλλά κάτω από τις περιστάσεις, αποφασίσαμε να μην εκδόσουμε οποιοδήποτε διάταγμα ως προς τα έξοδα.

 

Η ΈΦΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

 

 

 Πως το κράτος αυτό που καταπατά βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα πολιτών του, χρησιμοποιώντας σεξιστικούς ρατσιστικούς νόμους τους οποίους «προασπίζεται» με όλες του τις εξουσίες υπό τον μανδύα μάλιστα «νομικίστικων» έωλων και αυθαίρετων επιχειρημάτων έχει το θράσος να διεκδικεί από τον οιονδήποτε την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί να υποκύπτει σε τέτοιες ρατσιστικές ερμηνείες οι οποίες διαχωρίζουν τους ανθρώπους σύμφωνα με το φύλο τους σε άντρες και γυναίκες,

Δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος να έχει λιγότερα επειδή είναι ΓΥΝΑΙΚΑ………..

Τα περί «εννόμου συμφέροντος» στην προκειμένη περίπτωση είναι προφάσεις εν αμαρτίαις…….  

 

Advertisements

25 Σχόλια

Filed under "δικαιοσύνη"

25 responses to “Απίστευτος ρατσιστικός νόμος δικαιώνεται από το Ανώτατο Δικαστήριο

 1. τι εννοείς και;;

  καλημέρα!

  Μου αρέσει!

 2. ειναι να θαυμαζεις και να απορείς…
  τελικά μονο το ΕΔΑΔ μενει μετα απο τέτοια αποφαση;;

  Μου αρέσει!

 3. όσον αφορά την ανατροπή αυτής της ρατσιστικής απόφασης και όλων των υπολοίπων που ακολούθησαν,

  (γιατί υπήρξαν κι αλλες)

  μόνη ελπίδα για αλλαγή το ΕΔΑΔ …..

  από κει και πέρα υπάρχει και μια άλλη δικαστική διαδικασία, της προδικαστικής παραπομπής στο Δικαστήριο Ευρωπαικών Κοινοτήτων στο Λουξεμβούργο

  την οποία προσπαθούν να ελέγξουν με νύχια και με δόντια οι κύριοι 13 του ανωτάτου ώστε να υπόκεινται σε όσο λιγότερο έλεγχο γίνεται

  είμαστε το μόνο κράτος της ΕΕ το οποίο θέτει προυποθέσεις σε κάποιο δικαστήριο να κάνει προδικαστικό ερώτημα-παραπομπή στο ΔΕΚ

  όταν θεωρεί ότι προκύπτει θέμα θεμελιώδους παραβίασεις του κοινοτικού δικαίου

  ακριβώς όπως έκανε το αγγλικό δικαστήριο στην υπόθεση Απόστολος Μελετίδης νς Οραμς
  το οποίο την απέστειλε από μόνο του στο ΔΕΚ

  Φυσικά το θέμα το έφερα απο το πουθενά η κυρία

  Μαρκέλλα Ησαία-Τσιάκκα

  η οποία ίδρυσε την κίνηση Προσφύγων Μανάδων
  για να αναδείξει αυτό το ρατσιστικό φαινόμενο

  όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί της στο

  22 67 17 77

  Μου αρέσει!

 4. νασαι καλά και καλές επιτυχίες στο Στρασβούργο!

  Μου αρέσει!

 5. cancel

  pali kala pou xerume oti oi kuprioi einai oxi mono leukoi alla areias katagogis! xanthoi me galazia matia oste na min tus mperdeuoun stin europi me px arabes! leo tora:)

  Μου αρέσει!

 6. Marianna

  Το πρόβλημα με τα δικαιωματα των γυναικών υπάρχει σε ενα γενικότερο επίπεδο στην Κύπρο.Κατι πρεπει να κανουμε γι’αυτό.
  Αυτο με το έννομο συμφέρον δεν το ήξερα τι άλλο θα σκαρφιστούν απορώ.αισχος!
  εσυ που είσαι δικηγόρος ,αλήθεια υπάρχει περίπτωση ποτε να αλλάξει αυτό??αυτο το συστημα της δικαιοσυνης που έχουμε?

  Μου αρέσει!

 7. βασικά αγάπητή άκυρη οι κυπραίοι είναι της φυλής του χρήματος και του όποιου χρώματος του……

  αυτό όλο το αίσχος που διάβασες έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με λεφτά, αφού είναι συμπαίγνια όλων των εξουσιαστών της λεγόμενης κυπριακής δημοκρατίας για να μην δοθούν λεφτά και σε άλλους

  η ΕΠΙΣΗΜΟΤΑΤΗ άποψη του κράτους είναι ότι αν αναγνωριστούν και οι εκ μητρογονίας πρόσφυγες λέει θα φάμε πολλά λεφτά αφού θα δικαιούνται και αυτοι τα ωφελήματα …..

  αγαπητή μαριάννα, το σύστημα δικαιοσύνης…………… όπως είχα γράψει επανειλημμένως, ο νόμος είναι όπως τον ιστό της αράχνης…………..

  ο νόμος προσαρμόζεται και είναι ευέλικτος μόνο εκεί που συμφέρει τους εξουσιαστές και αυτούς που έχουν την δύναμη

  εδώ δεν τους συμφέρει και τον ερμήνευσαν αναλόγως

  ο μόνος τρόπος παράκαμψης της αθλιότητας είναι η αντίδραση και μόνο

  και αντίδραση μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, ο καθένας με τον τρόπο του

  ο καθείς εφ ω ετάχθει….. προσωπικά μέσω της δουλειάς μου προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ

  όπως και στην υπόθεση με το γαμημένο τον κωλοντιβέλοπερ που αντιπρσωπεύει όλη την σαπίλα της απληστείας της κοινωνίας η οποία συνεχίζεται και σύντομα θα έχουμε νέα

  και κάτι άλλο, σκέψου αγαπητή μαριάννα ότι για να γίνει κάποιος δικαστής άρα να σε δικάζουν και να αποφασίζουν για την ζωή σου

  υπάρχουν μόνο δύο προυποθέσεις:

  απλά να έχουν 6 χρόνια στο επάγγελμα (είτε σαν δικηγόροι, είτε σαν εισαγγελείς)

  και να περάσουν από interview από τους 13 του ανωτάτου (δηλαδή να έχουν μέσο)

  ούτε εξετάσεις ούτε τίποτα, ούτε κοινωνιολογική, ψυχολογική κατάρτιση, ούτε τίποτα

  απλά την μια μέρα είσαι δικηγόρος (ενδεχομένως και αποτυχημένος γιατί αν είσαι πετυχημεμένος δεν πάεις να γίνεις δημόσιος υπάλληλος) και την άλλη δικαστής!

  είτε την μια είσαι δημόσιος υπάλληλος στην εισαγγελία της αστυνομίας και του κράτους,

  δηλαδή εκεί που ουδέποτε μπήκε στην ψυχολογία της υπεράσπισης ενός πολίτη αλλά ασχολείτο αποκλειστικά και μόνο με την «υπεράσπιση» της εξουσίας του κράτους και της αστυνομίας ώστε να μπει κάποιος φυλακή

  και την άλλη γίνεται δικαστής ο οποίος πρέπει να ζυγίζει ίσα και όμοια τα πράγματα και να βγάζει αντικειμενικές αποφάσεις……………ναι καλά!

  υστερούμε παααααααααααααααααρα πολύ σε θέματα δικαιοσύνης

  δεν υπάρχει απολύτως καμιά επιμόρφωση των δικαστών αλλά απλώς το κράτος επικαλείται την «ανεξαρτησία» της «δικαιοσύνης» χωρίς να φροντίζει οι δικαστές να έχουν το θεωρητικό, επιστημονικό, κοινωνιολογικό, ψυχολογικό υπόβαθρο να κάνουν το έργο τους ώστε να μην βάζουν κάποιο φυλακή απλά γιατί δεν τον εσύγκοψαν καλά………

  Μου αρέσει!

 8. emili

  χαιρεται.μπορειται σας παρακαλω να μου πειτε απο ποτε ισχυει αυτος ο νομος? ξερω οτι ειναι μετα το 74 αλλα δεν ξερω ακριβως ποτε.αλλα θελω επισης να μαθω που μπορω να τον βρω αυτουσιο..ειναι νομος η υπουργικη αποφαση?ευχαριστω

  Μου αρέσει!

 9. Αγαπητή έμιλυ ο νόμος είναι ο περί

  «Αρχείου Πληθυσμού Νόμος του 2002 Ν. 141(I)/2002»

  και συγκεκριμένα στο άρθρο 119

  θα τον επισυνάψω στο αρχικό μου κείμενο οπότε ρίξε μια ματιά στο σημείο που κάνω αναφορά στο νόμο οκ

  Άρθρο 119. Εκτοπισθείς θεωρείται το πρόσωπο του οποίου-

  (α) η μόνιμη κατοικία βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές και η οποία κατέστη απροσπέλαστη

  (β) η μόνιμη κατοικία βρίσκεται στη νεκρή ζώνη, η οποία ελέγχεται από την Ειρηνευτική Δύναμη ή αν εκκενώθηκε και διατέθηκε για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς

  Νοείται ότι τα παιδιά των οποίων ο ΠΑΤΕΡΑΣ είναι εκτοπισθείς θεωρούνται ότι έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στις κατεχόμενες περιοχές και συνεπώς για σκοπούς του Νόμου αυτού θεωρούνται εκτοπισθέντες από το ίδιο μέρος από το οποίο προέρχεται ο ΠΑΤΕΡΑΣ τους.»

  Αντιγράφω από την υπόθεση Βρούντου που έχω και στο αρχικό κείμενο:

  «Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερ. 19.9.1974 αποφάσισε να εγκρίνει την εισαγωγή Σχεδίου Βοηθείας Εκτοπισθέντων και Παθόντων όπως τούτο εκτίθετο στην Πρόταση υπ’ αρ. 516/74.

  Σύμφωνα με την Πρόταση αυτή, για τους σκοπούς του σχεδίου βοηθείας, «εκτοπισθείς» εθεωρείτο άτομο του οποίου (ι) η μόνιμη κατοικία βρισκόταν σε κατειλημμένη από τους Τούρκους περιοχή ή κατέστη απροσπέλαστος ή (ιι) βρισκόταν σε περιοχή η οποία εκκενώθηκε ύστερα από υποδείξεις της Εθνικής Φρουράς ή κηρύχθηκε επικίνδυνη ή (ιιι) κατέστη ακατάλληλη για στέγαση, λόγω ζημιών προξενηθεισών σ’ αυτή ένεκα εχθροπραξιών.

  Κατά την εφαρμογή του πιο πάνω σχεδίου εκδόθηκε στις 10.9.1975 από την Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, εγκύκλιος προς τους Επαρχιακούς Συντονιστές Μερίμνης, σύμφωνα με την οποία είχε συμφωνηθεί μεταξύ των Διευθυντών των Υπηρεσιών Ευημερίας και Μερίμνης ότι, όσον αφορά την εγγραφή εκτοπισθέντων, όταν άντρας πρόσφυγας νυμφεύεται μη πρόσφυγα, τα τέκνα που θα γεννιούνταν θα θεωρούνταν ωσαύτως πρόσφυγες και θα εγγράφονταν επί της προσφυγικής ταυτότητας του πατέρα. Η έρευνά μας δεν αποκάλυψε το υπόβαθρο της πιο πάνω εγκυκλίου.

  Η σκοπούμενη προέκταση του θεσμού τέθηκε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου με την Πρόταση υπ’ αρ. 1852/92 που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών για τροποποίηση των κριτηρίων παροχής βοήθειας σε εκτοπισθέντες, αλλά η ληφθείσα απόφαση αναφέρεται μόνο σε τροποποιήσεις που δεν αφορούν την παρούσα υπόθεση.

  Παρ’ όλον ότι και στις 19.4.1995 (απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αρ. 42.465) έγιναν περαιτέρω τροποποιήσεις με τις οποίες επεκτάθηκε ο όρος «εκτοπισθείς» ο οποίος τώρα περιλαμβάνει και άλλες κατηγορίες δικαιούχων, το σημείο που μας ενδιαφέρει παρέμεινε και πάλι αμετάβλητο.

  Μου αρέσει!

 10. δεν ξέρω τι γίνεται αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορώ να επισυνάψω το αρχείο pdf

  πάντως άμα θες στο στέλλω με e mail

  osr55@hotmail.com

  νασαι καλα!

  Μου αρέσει!

 11. emili

  Σ’ευχαριστω παρα πολυ!με βοηθησες παρα πολυ!δυστυχως δεν μπορω να τον βρω, μπορεις να μου τον στειλεις στο εμαιλ μου ?και επισης θελω να σε ρωτησω ακομα κατι..ο νομος αυτος απο ποτε ειναι σε ισχυ?απο το 2002?

  Μου αρέσει!

 12. ναι μέχρι το 2002 ήταν σε ισχύ με τις μετέπειτα τροποποιήσεις του η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου ήδη από τον σεπτέμβριου του 1974

  Μου αρέσει!

 13. Τώρα το ανακαλύψατε ότι τα παιδιά των γυναικών προσφύγων δεν θεωρούνται πρόσφυγες?
  Εγώ είμαι πρόσφυγας τα παιδιά μου όχι και είμαι πρόσφυγας από αυτούς που εγκατέλειψαν τους τόπους τους .Ρατσίστρια δεν είμαι και εγώ σε ξένη χώρα μένω αλλά όταν πρόσφυγας που έχει γεννηθεί στην ελεύθερη περιοχή της Κύπρου και έχει παντρευτεί αλλοδαπή και κάνει παιδί ,το παιδί του θεωρείτε πρόσφυγας .Ηγυναίκα που διώχτηκε κακήν κακώς και έκανε παιδιά ,τα παιδιά της δεν θεωρούνται πρόσφυγες. Κοινη λογική για την αδικία που γίνετε(και σίγουρα πρέπει τα παιδιά του πρόσφυγα που γεννήθηκε στην ελεύθερη περιοχή και πήρε αλλοδαπή πρέπει να θεωρούνται πρόσφυγες τα παιδιά τους. Τι φοβούνται μην τους ξοδέψουμε? Δεν έχω πάρει πακκίρα τσακκιστή ούτε και θέλω τα ριάλια τους όμως το δίκαιο να λέγετε. Αντε γιατί πήρα ανάποδες τώρα.

  Μου αρέσει!

 14. προσωπικά το θέμα των εκ μητρογονίας προσφύγων το παρακολουθώ από τον καιρό που το ανώτατο καρναβάλι πήρε την πιο πάνω απόφαση στην υπόθεση Βρούντου το 2004

  οπότε αν το ερώτημα απευθύνεται σε μένα αγαπητή σταλαματιά η απάντηση είναι ότι όχι δεν το ανακαλυψα τώρα

  αλλα προφανώς η πλειοψηφία του κόσμου το αγνοεί παντελώς οπότε προσπαθώ να τον ενημερώσω όσο μπορώ

  ωραία, αγαπητή σταλαματιά, εφόσον πηρες ανάποδες και επεσήμανες και αυτό το απίστευτο γεγονός με τους αλλοδαπούς που υιοθετούνται από άντρες πρόσφυγες και θεωρούνται αυτόματα και αυτοί πρόσφυγες

  τι προτίθεσαι να πράξεις για αυτό;

  η κυρία Μαρκέλλα είναι Ο ΜΟΝΟΣ άνθρωπος και πρόσφυγας που ξέρω που αγωνίζεται πραγματικά για την αξιοπρέπεια όλων

  οι υπόλοιποι πρόσφυγες απλά κοιμούνται τον ύπνο του μαλάκα και ψηφίζουν αυτούς που τους περιπαίζουν

  Μου αρέσει!

 15. Οσρ,
  το «ανώτατο καρναβάλι»..; :)))

  Σταλαματιά,
  έγραφα για το περιουσιακό
  και τους πρόσφυγες σήμερα
  και σε σκέφτηκα…

  Μου αρέσει!

 16. Χα ούτε να ψηφίσω μπορώ γιατί λέει μένω Ελλάδα και δεν χρειάζονται την ψήφο μου ,εμένα του πρόσφυγα της Κυπραίας.Αλλά βγάζουν εκλογικά βιβλιάρια σε παιδιά κυπρίων που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει και διαμένουν εκτός Κύπρου.ΕΜΕΝΑ ΟΧΙ και αφού δεν μπορώ ούτε στο δημοψήφισμα να έχω λόγο, ΑΛΛΑ έχουν λόγο όλοι οι αλλοδαποί και όλοι οι έπικοι να θεωρήσω ότι δεν είμαι πρόσφυγας ούτε Κυπραία?
  Υ.Γ Δεν έχω εκλογικό βιβλιάριο ,ποτέ δεν είχα γιατί το 1977 που έφυγα από Κύπρο δεν είχα γιατί δεν είχε χρειαστεί να βγάλω ,στην ουσία δεν είχα προλάβει να βγάλω 20 χρονών ήμουν.Μέχρι τώρα ζω στην Ελλάδα ,στο δημοψήφισμα ρώτησα και στην πρεσβεία εδώ στην Ελλάδα αλλά μου είπαν όχι δεν γίνετε και πρέπει να μένω Κύπρο για να μου βγάλουν βιβλιάριο.ΜΕΓΑΛΟ λάθος της κυβέρνησης στο δημοωήφισμα θα μπορούσαμε και με την προσφυγική ταυτότητα να ψηφίσουμε.ΝΑΙ δεν μου την έχουν πάρει ακόμα μου την ανανεώσαν κιόλας αλά όταν τους είπα ότι έχω δυο παιδιά και πρέπει να τα γράψουμε πάνω ,όχι όχι μου απάντησαν τα παιδιά σου δεν είναι πρόσφυγες.Εγώ είμαι ότι και τα παιδιά μου.

  Μου αρέσει!

 17. ξέρεις γιατί επιπλέον το καρναβάλι μας είναι ανώτατο λεμέσια;

  γιατί εκτός από τον απίστευτα σεξιστικό νόμο αυτό των ξεφτιλισμένων κυπραίων υπάρχει άλλος ένας νόμος μεταποικιακός ο οποίος είναι ακόμα σε ισχύ προς δόξαν των άχρηστων βολευτών μας και αυτών που τους ψηφίζουν

  περί ερμηνείας νόμος άρθρο 10 έστω και αν έχει καταργηθεί ένα ποινικο αδίκημα αυτός που το έχει διαπράξει μπορεί δικαστεί

  ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΔΙΚΑΣΤΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΔΙΚΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!!!!

  ΚΑΙ ΝΑΙ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΤΥΧΕΙ!!!

  ΚΥΠΡΑΙΟΙ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΕΧΕΤΕ Ο,ΤΙ ΣΑΣ ΑΞΙΖΕΙ!

  ΓΙ ΑΥΤΟ ΜΟΚΟ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ!!

  οπότε σταλαματιά μου ανκαι συμπάσχω μαζί σου αυτό που έχω να σου πω είναι

  ό,τι όσο τους αφήνετε εσείς οι μητέρες πρόσφυγες να σας συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο και δεν βγάζετε κιχ τότε ……………τι να πω… κατάλαβες

  Μου αρέσει!

 18. andreas

  μα το δικαστήριο δε φταίει σε τίποτα σε αυτό, αλλά η Βουλή, με βουλευτές τους οποίους εμείς ψηφίζουμε…

  Μου αρέσει!

 19. osr

  αν η βουλή ψηφίσει νόμο που ορίζει ότι μόνο όσοι έχουν καφέ μάτια μπορούν να μπουν σε λεωφορεία

  τι θα πρέπει να κάνει το δικαστήριο που είναι ο θεματοφύλακας της νομιμότητας και που είναι η μόνη εξουσία από τις τρεις να αποφασίζει αν κάποιος νόμος είναι συνταγματικός ή όχι ;

  Μου αρέσει!

 20. andreas

  για να μην προχωρήσουμε σε diceyan προσέγγιση θα συμφωνήσω μαζί σου. το σχόλιο μου στόχευε στην ποινικοποίηση, αν θέλεις, της συνείδησης του κάθε αναγνώστη, που αυτόματα θα φταίξει το δικαστήριο και όχι τη βουλή γιατί ως rational economic actor αυτό είναι πολύ πιό εύκολο.
  κατά τη δική μου άποψη πάντα:-)

  Μου αρέσει!

 21. osr

  αν με αυτό γίνεται κατανοητός ο ρόλος του δικαστηρίου γιατί να μην το φταίξει ο κόσμος δηλαδή;

  ή στην περίπτωση αθώωσης των 10 βασανιστών, θα πρέπει να μένουν οι άνθρωποι αυτοί στο απυρόβλητο;

  τι είναι δηλαδή οι δικαστές;

  συνηθισμένοι άνθρωποι είναι και αυτοί

  που τελείωσαν μια νομική σχολή (τώρα με τα κολλεγιάκια αυτό είναι πλέον πανευυκολο)

  ήταν υπάλληλοι και δούλεψαν ως μισθωτοί βάσει νόμου 6 χρόνια ως σε κανα μεγαλοδικηγορικό γραφείο ή στην γενική εισαγγελία ως δημόσιοι υπάλληλοι

  και πέρασαν από ιντερβιου από τους 13 του ανωτάτου και τσουπ!!!!

  δικαστές!

  ούτε εξετάσεις ούτε τίποτα

  Μου αρέσει!

 22. andreas

  osr εν απάντησες καθόλου σε αυτό που έγραψα και προσπαθείς να μειώσεις δικαστές (άδικα ή μη δεν ειμαι ο αρμόδιος να κρίνω) για να δώσεις την άποψη σου-νομίζω δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος να το κάμεις…

  Μου αρέσει!

 23. osr

  παλληκαράκι μου από δασκάλους με ηθικοπλαστικές μαλακίες περί «καταλληλων» και «ακατάλληλων» έχουμε χορτάσει και βαρυστομαχιάσει

  οπότε δεν θα πάρω άλλο

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s